Direktlänk till inlägg 17 juli 2014

min farfars släkt 2

Av Birgitta Hellström - 17 juli 2014 20:15

generation 13

 ff fm mf fm ff ff ff  Per Gelvesson (ca 1500-) född i Bölen, Fjällsjö (Z)

http://www.xn--hgg-qla.eu/tng1001/getperson.php?personID=I44&tree=sjodin

far: ff fm mf fm ff ff ff f Gelve Giflögh (ca 1470-)

ff fm mf fm ff ff fm  xx

deras barn:

ff fm mf fm ff ff f Eric Persson (ca 1530/1540-1592) 


ff fm mf fm ff fm ff Erik Knutsson (ca 1530-) Orrnäs, Bodum

http://www.stenbanken.com/tng/getperson.php?personID=22373&tree=lindh

ff fm mf fm ff fm fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff fm f Knut Ericsson (ca 1555-ca 1604)


ff fm mf fm ff mf ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561) Hemmansägare i Jansjö nämndeman

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/paad220fb.html      www.forssen-alonso.com

far:ff fm mf fm ff mf ff f Spjälle (1480-1540)

ff fm mf fm ff mf fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mf f Örjan Svensson (1530-1603)


ff fm mf fm ff mm ff Olof Sjulsson Bonde Yttersel Anundsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p31249244.html

far: ff fm mf fm ff mm ff f Sjul Olofsson

ff fm mf fm ff mm fm    xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603)


ff fm mf fm ff mm ff f  Olof Silvastsson (ca 1540-1602) Bonde, Knekt född i Risbäck, Anundsjö (Y) död i Norrflärke, Anundsjö (Y)     http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p2e14ac19.html

far: ff fm mf fm ff mm ff ff Silvast Jonsson (1520-1560)

ff fm mf fm ff mm ff m Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604) född i Sörflärke, Anundsjö (Y) död i Norrflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p7532006d.html

far: ff fm mf fm ff mm ff mf  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575)

deras barn:

ff fm mf fm ff mm m Märeta Olofsdotter (1573-1603)

Olof Olofsson (1580-1604) 


ff fm mf fm fm ff ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561)Hemmansägare i Jansjö nämndeman

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/paad220fb.html

far:ff fm mf fm fm ff ff f   nn Spjälle (1480-1540)

ff fm mf fm fm ff fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm ff f Örjan Svensson (1530-1603)

ff fm mf fm fm fm ff Olof Sjulsson Bonde Yttersel Anundsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p31249244.html

far:  ff fm mf fm fm fm ff f Sjul Olofsson 

ff fm mf fm fm fm fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603) 


ff fm mf fm fm fm mf Olof Silvastsson (ca 1540-1602) Bonde, Knekt född i Risbäck Anundsjö (Y) död i Norrflärke, Anundsjö (Y)   http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p2e14ac19.html

far:  ff fm mf fm fm fm mf f  Silvast Jonsson (1520-1560)

ff fm mf fm fm fm mm Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604) född i Sörflärke, Anundsjö (Y) död i Norrflärke ,Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p7532006d.html

far:  ff fm mf fm fm fm mm f  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575)

deras barn:

ff fm mf fm fm fm m Märeta Olofsdotter (1573-1603)

Olof Olofsson (1580-1604)


ff fm mf fm fm mf f Per Gelvesson (1498-1563) Bonde, Nämndeman i Bölen, Fjällsjö 1535-1561 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pea00c706.html

far:  ff fm mf fm fm mf ff  Gelve Giflögh (1480-ca 1540)

ff fm mf fm fm mf m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm mf Eric Persson (ca 1540-1592)


ff fm mf fm fm mm ff  Eric Knutsson (1530-) född på Ön , Fjällsjö död i Orrnäs , Fjällsjö 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p4f703bed.html

ff fm mf fm fm mm fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm mm f Knut Ericsson (1555-ca 1604)


ff fm mm fm mm mm mf  Olof Laurentii (ca 1541-1613) född i Yttervik Skellefteå Kyrkoherde 1579-1588 i Nora, Ångermanland. Kyrkoherde 1588-1613 i Nora, Fjärdhundra, Uppland kyrkoherde i Nora http://www.martinbergman.se/pac086a17.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf f  Lars Andersson (1500-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf m Anna Mosesdotter (1505-)

ff fm mm fm mm mm mm Ursilia Kristoffersdotter (-efter 1609) född i Tierp http://www.martinbergman.se/p86405d50.html

far: ff fm mm fm mm mm mm f  Kristoffer Laurentii

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm m Karin Olofsdotter Bure (ca 1580-1646)

2. Karl Burman Olofsson (efter 1585-1623) Faktor och borgmästare gift med Margareta Larsdotter

3. Lars Burman Olofsson (efter 1585-) studerade i Amsterdam

4. Roland Burman Olofsson (15871211-16700409) Kyrkoherde i Nora (C) gift med Katarina Björnsdotter (-1637)

5. Ingrid Olofsdotter Bure (efter 1590-) familj med Hans Grass

6. Christopher Burman Olofsson (efter1590-) skrivare reste utomlands

7. Beata Olofsdotter Bure (efter 1590-) familj med Olof Björn

8. Anna Olofsdotter Bure (efter 1590-före 1652) familj med Johan Olof Balck (-1633)

9. Engelbrekt Burman Olofsson (ca 1595-1636) Notarie i Uppsala död i  Lossa, (C)


generation 14  

ff fm mf fm ff ff ff f Gelve Giflögh (ca 1470-) född i Bölen

http://www.xn--hgg-qla.eu/tng1001/getperson.php?personID=I45&tree=sjodin

ff fm mf fm ff ff ff m    xx

deras barn:

ff fm mf fm ff ff ff  Per Gelvesson (ca 1500-) 


ff fm mf fm ff mf ff f Spjälle (1480-1540) Bonde i Jansjö Fjällsjö 1535

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pacba0c95.html

ff fm mf fm ff mf ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mf ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561)


ff fm mf fm ff mm ff f Sjul Olofsson Bonde Yttersel Anundsjö  http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p8e563ce8.html

ff fm mf fm ff mm ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff Olof Sjulsson

 

ff fm mf fm ff mm ff ff Silvast Jonsson (1520-1560) Risbäck, Anundsjö (Y)  http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p07d636e1.html

far:  ff fm mf fm ff mm ff ff f Jon Silvastesson (ca 1490-1567)

ff fm mf fm ff mm ff fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff f  Olof Silvastsson (ca 1540-1602) 


 ff fm mf fm ff mm ff mf  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575) Sörflärke, Anundsjö (Y) 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pafe671b2.html

far: ff fm mf fm ff mm ff mf f  Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557)

mor:ff fm mf fm ff mm ff mf m Karin

ff fm mf fm ff mm ff mm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff m Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604)


ff fm mf fm fm ff ff f   Spjälle (1480-1540) Bonde i Jansjö Fjällsjö 1535

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pacba0c95.html

ff fm mf fm fm ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm ff ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561)


ff fm mf fm fm fm ff f Sjul Olofsson Bonde Yttersel Anundsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p8e563ce8.html

ff fm mf fm fm fm ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm ff Olof Sjulsson


ff fm mf fm fm fm mf f  Silvast Jonsson (1520-1560) Risbäck, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p07d636e1.html

far:  ff fm mf fm fm fm mf ff Jon Silvastesson (ca 1490-1567)

ff fm mf fm fm fm mf m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mf Olof Silvastsson (ca 1540-1602) 


ff fm mf fm fm fm mm f  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575) Sörflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pafe671b2.html

far: ff fm mf fm fm fm mm ff  Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557)

mor:ff fm mf fm fm fm mm fm Karin

ff fm mf fm fm fm mm m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mm Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604)


ff fm mf fm fm mf ff  Gelve Giflögh (1480-ca 1540) Första kända åbon i Böle Fjällsjö.Gelve är en person som inte hittats i några källor, men som härletts från efternamet på sönerna Per och Olof

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p3fa664c0.html

ff fm mf fm fm mf fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm mf f Per Gelvesson (1498-1563)

Olof Gelvesson (ca 1505-ca 1565)


ff fm mm fm mm mm mf f  Lars Andersson (1500-) Länsman född i viken Skellefteå  http://www.martinbergman.se/p1744f87d.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf ff  Anders Larsson

ff fm mm fm mm mm mf m Anna Mosesdotter (1505-) född i Bureå Skellefteå

http://www.martinbergman.se/p2f36461c.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf Moses Jakobsson Bure (ca 1480-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mm Kjellög

deras barn:

Maria Larsdotter (1535-)

ff fm mm fm mm mm mf  Olof Laurentii (ca 1541-1613) 


ff fm mm fm mm mm mm f  Kristoffer Laurentii Kyrkoherde  http://www.martinbergman.se/p2534a73a.html

ff fm mm fm mm mm mm m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mm Ursilia Kristoffersdotter (-efter 1609)


generation 15

ff fm mf fm ff mm ff ff f Jon Silvastesson (ca 1490-1567) Risbäck, Anundsjö (Y) 1557 Jon Silwastsson åtalad för att ha slagit länsman, så att blodsår uppstod. på kyrkvallen Källa: Anundsjöboken

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pb3ca7995.html

ff fm mf fm ff mm ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff ff Silvast Jonsson (1520-1560)

  

ff fm mf fm ff mm ff mf f  Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557) Sörflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pe7c6d941.html

ff fm mf fm ff mm ff mf m Karin

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff mf  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575) 

 

ff fm mf fm fm fm mf ff  Jon Silvastesson (ca 1490-1567) Bonde i Risbäck Anundsjö (Y) 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pb3ca7995.html

ff fm mf fm fm fm mf fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mf f  Silvast Jonsson (1520-1560)


ff fm mf fm fm fm mm ff Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557) Sörflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pe7c6d941.html

ff fm mf fm fm fm mm fm Karin                 http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p1a1250e1.html

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mm f  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575)

Joen Sibbjörnsson


ff fm mm fm mm mm mf ff  Anders Larsson Bonde Yttervik, Skellefteå lfs, (AC) Omnämnd 1539-1549

http://www.martinbergman.se/pab9293a5.html

ff fm mm fm mm mm mf fm   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf f  Lars Andersson (1500-)


ff fm mm fm mm mm mf mf Moses Jakobsson Bure (ca 1480-) Bonde  Bureå sn, Skellefteå (AC)

http://www.martinbergman.se/p9470a3ab.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf f Jakob Andersson Bure (1450-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mf m Kjellög Olofdotter (ca 1450-)

ff fm mm fm mm mm mf mm Kjellög  http://www.martinbergman.se/pd12c3dd2.html

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm mf m Anna Mosesdotter (1505-) 

2. Karl Mosesson (1510-1559)

3. Jakob Mosesson

4. Anders Mosesson

5. Appolonia Mosesdotter


ff fm mm mm fm mm fm mf Jakob Bure (-1535) född i Bureå i Skellefteå död i Skellefteå landsförsamling

far: ff fm mm mm fm mm fm mf f  Anders Olofsson Bure   (ca 1425-) 

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf m Malin "Bur-Marit" Olofsdatter (ca 1430-)

ff fm mm mm fm mm fm mm Kjellög Bure (-1529) född på Grubbe i Umeå dog i Västerbotten

far: ff fm mm mm fm mm fm mm f Olof Grubbe (ca 1430-1500)

deras barn:

Mariet Bure gift med Anders Grubb (ca 1468-15261022) Grubbe Umeå

ff fm mm mm fm mm fm m Elin Bure 

Anders Bure (1539-) gift med Malin (-1550)

Karl Bure

Moses Bure

Karin Bure

Brita Bure gift med Nils


generation 16

ff fm mm fm mm mm mf mf f Jakob Andersson Bure (1450-) Underlagsman.Bureå sn, Skellefteå (AC) död på Bureholmen

http://www.martinbergman.se/p8318552a.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff Anders Olofsson Bure (1425-)

ff fm mm fm mm mm mf mf m Kjellög Olofdotter (ca 1450-) född i  Grubbe, Umeå landsförsamling (AC) Härstammade från Grubbe. Beskrivs som "en mäkta dejelig människa"   http://www.martinbergman.se/pf57e5cc7.html

deras barn:

1. Brita Jakobsdotter Bure (ca 1475-)

2. Elin Jakobsdotter Bure (ca 1475-) Familj med Bengt Germundsson

3. Carl Jakobsson Bure (ca 1475-)

4. Karin Jakobsdotter Bure (ca 1475-) Familj med Nils Olsson

5. Maria Jakobsdotter Bure (ca 1480-) Familj med Anders Persson Grubb (ca 1470-1543)

6. ff fm mm fm mm mm mf mf Moses Jakobsson Bure (ca 1480-)

7. Anders Jakobsson Bure (1493-före 1539) Underlagman i Västerbotten.Bosatt på Grande-godset i Kåge Familj med Malin Andersdotter (ca 1490-)

8. Erik Jakobsson Bure


ff fm mm mm fm mm fm mf f  Anders Olofsson Bure   (ca 1425-)  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pd2c262aa.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff Olof Härsesson Bure (ca 1375-1460)

ff fm mm mm fm mm fm mf m Malin "Bur-Marit" Olofsdatter (ca 1430-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p6db88c66.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf mf  Olof/ Jon Olofsson (ca 1400-)

deras barn:

Herse Bure

Margareta Bure gift med Lars Björnram (-1572)

Påvel Bure

Jon Bure

ff fm mm mm fm mm fm mf Jakob Bure (-1535) 

Olof Bure

Anders Bure gift med Marjet (-1466) född i Röbäck

Mariet Bure

Karin Bure Gift med Nils Olofsson

Lucia (Lille Lussi) Bure


ff fm mm mm fm mm fm mm f Olof Grubbe (ca 1430-1500) född i Umeå Landsförsamling

Grubbes släktvapen   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p115624ed.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff  Claes Ingemarsson Grubbe (1390-)

ff fm mm mm fm mm fm mm m   Sara Andersdotter (ca 1430-)   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pab3238d6.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm Kjellög Olofsdotter Bure (-1529)


generation 17

ff fm mm fm mm mm mf mf ff Anders Olofsson Bure (1425-) Underlagsman.  http://www.martinbergman.se/pd2c262aa.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff f Olof Hersesson (efter 1380-)

ff fm mm fm mm mm mf mf fm     xx

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm mf mf f Jakob Andersson Bure (1450-) 

2. Anders Andersson (1460 - )

3. Olof Andersson


ff fm mm mm fm mm fm mf ff Olof Härsesson Bure (ca 1375-1460) Abbot  född i Bureå Västerbotten död i Bureå Västerbotten  Bodde på stamgården i Bureå i Kung Birgers tid och byggde färdigt Bure kloster på en holme i Bureälvens mynning, som bestod av en Abbot och 12 bröder. Han kallades Gamle Olof och var förste Abboten. Efter faderns död fick Olof som var äldst av bröderna, stamgården och marken vid Bureå        http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p58d40267.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff f Härse Bure (ca 1342-1387)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff m Ingeborg Jätte (ca 1355-1385)/Ätte Olofsdotter

ff fm mm mm fm mm fm mf fm   xx

deras barn:

1. Fale Olofsson Bure (1410/1415-) gift med Gunhild (1420-)

2. Olof Olofsson Bure

3. Anna Olofsdotter Bure (1421-1445) gift med Anders Grubbe (1421-) 

4. ff fm mm mm fm mm fm mf f  Anders Bure

5. Matts Bure (ca 1427-)

6. Jon Bure (ca 1430-)


ff fm mm mm fm mm fm mf mf  Olof/ Jon Olofsson (ca 1400-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p94341b61.html

ff fm mm mm fm mm fm mf mm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf m Malin "Bur-Marit" Olofsdatter (ca 1430-)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff  Claes Ingemarsson Grubbe (1390-) Grubbe, Umeå landsförsamling   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p88fed14c.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff f  Ingemar Claesson Grubbe (1368-)

ff fm mm mm fm mm fm mm fm     xx

deras barn:

1. Anders Claesson Grubbe/Grubb (1421-) Grubbe gård gift med Anna Olofsdotter Bure (1421-)

2. Ingemar Claesson Grubbe (1428-) Han dog i Köpenhamn,Danmark. efter en bitter arvtvist kvarhåller släktnamnet Grubbe

3. ff fm mm mm fm mm fm mm f Olof Grubbe (ca 1430-1500)


generation 18

ff fm mm fm mm mm mf mf ff f Olof Hersesson (efter 1380-) http://www.martinbergman.se/pe47c2906.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff  Herse Falesson Bure (ca 1250-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mf ff fm    xx Olofsdotter

ff fm mm fm mm mm mf mf ff m    xx

deras barn:

1. Fale Olofsson (1415-) Underlagsman.

2. Olof Olofsson (ca 1420-) 

3. ff fm mm fm mm mm mf mf ff Anders Olofsson Bure (1425-)

 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff f Härse Bure (ca 1342-1387) född i Birsta skön församling västernorrland död i Bureå

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff (Fartegn unge) Fale Bure dy

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff fm Ingeborg 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff m Ingeborg Jätte (ca 1355-1385) född i Burträsk

http://www.geni.com/people/Ingeborg-Olofsdotter-J%C3%A4tte/1624535

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf Olov Dalkarl Jätte (1310-1385)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff Olof Bure (ca 1375-1460) 

Fale Bure (ca 1382-)

Matts Bure (ca 1384-)

Härse Bure (ca 1385-)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff f  Ingemar Claesson Grubbe (1368-) Borgare och handelsman från Köpenhamn. Köper omkring 1380 Godset, som sedan kallas Grubbe http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p59e23348.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff  Claes Ingemarsen Grubbe (1343-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff  Claes Ingemarsson Grubbe (1390-)

 

generation 19

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff  Herse Falesson Bure (ca 1250-) född i Bure Skellefteå begrave i Lövånger kyrka

http://www.martinbergman.se/p2fe054a7.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff f  Fale (Fartegn Unge) Bure d y.

mor: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff m  Ingeborg

ff fm mm fm mm mm mf mf ff fm    xx Olofsdotter

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm mf mf ff f Olof Hersesson (efter 1380-)

2. Mats Hersesson

3. Fale Hersesson Bure

4. Herse Hersesson Bure


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff (Fartegn unge) Fale Bure dy (-1402) född i Skön Sundsvall död i sundsvall

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff f Nils Bure 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff fm Ingeborg (1325-1402) född i Skön Västernorrland

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff f Härse Bure (ca 1342-1387)

Sigge Bure (1345-)

Björn Bure(1347-)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf Olov Dalkarl Jätte (1310-1385) död i Burträsk 

http://www.geni.com/people/Olof-Dahlkarl-J%C3%A4tte/5424947868750031238

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf f  Herse Dahlkarl Jätte

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm   Maria Jonsdotter (1315-1393) född i torpet Ekliden Norra Rörviken, Nössemark 

död i Årbol Norra Rörviken, Nössemark       http://www.geni.com/people/Maria-Jonsdotter/6000000022864032453

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm f  Jonas Andersson

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm m Margaretha Andersdotter

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff m Ingeborg Olofsdotter Jätte (ca 1355-1385) född i Burträsk


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff  Claes Ingemarsen Grubbe (1343-) köpenhamn Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p0c700ca5.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff f   Ingemar Johannesen Grubbe (1307-1372)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff f  Ingemar Claesson Grubbe (1368-)


http://kaikki.nettihotelli.net/valtiomies/dat2928.htm#9

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29 30
31
<<< Juli 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se