Alla inlägg under januari 2014

Av Birgitta Hellström - 31 januari 2014 19:15

Johan Philipsson Hilduinen kom till Örträsk som den förste finske nybyggaren 1678. Västerbotten var relativt obebyggt och obrukat på den tiden, och för att få dit brukare och antagligen för att få in pengar till staten (det sistnämnda säkert det viktigaste) så gav kungen nybyggarna ett antal års skattefrihet. Många kom från Finland, som på den tiden också var svenskt, bland annat denne Johan. Han hade hela familjen med sig, och gården han byggde finns delvis bevarad än idag och är numera hembygdsgård. En fin träskulptur som föreställer Johan finns placerad på gården.

Domboken i Arnäs tingslag i Ångermanland meddelade den 1 mars 1681:"Johan Philisson en finne som hafwer sig nedersatt på Chronones Allmänning wid Öhrträsket, som ligger en gammall Mijl ifrån Landsron emillan Umeå och Ångermanlandh, begiärer tillstånd få sigh dher nedersättia, och åthniuta några Åhrs frijhet till Egors uparbetande" Han vill alltså komma i åtnjutande av de sk lappmarksprivilegierna som utlovades i 1673 års lappmarksplakat genom att begära frihetsår dvs skattefrihet för sitt nybygge. Det därpå följande hösttinget i Arnäs som hölls den 4 november 1681 avslöjade vilka nybyggare som då fanns i berörda tingslag. Om Johan Philipsson i Örträsk framkommer att han var "ditkommen för 3 Åhr sedan". Johan kom således till Örträsket år 1678 och blev därmed den förste nybyggaren i Lycksele (AC) lappmark. Örträsk beskrives år 1671 i samband med den inventering som gjordes för att anvisa områden lämpliga för nybyggen: " Här ha vildrenar sitt tillhåll i stor myckenhet sommar och vinter; bäver kan fångas i bäckarna, björnar, vargar, rävar, mårdar, lekatter, ekorrar och fågel finnas i tämmeligen ymnighet här" Av fisk fanns i Örträsket gädda, aborre, harr och mört, samt längre upp i älven både laxöring och röding, denna läckra fjällfisk, som "hafwer en mächta ljuflig smak när han färsk kokadt warder"


Johan Philipsson Hilduinen 

Född: 1620 Kuusamo, Kemi, Finland Bosatt: från 1678 Örträsk, Lycksele (AC) Utflyttad från Kuusamo i Maanselka kappskatteland i Kemi lappmark, Finland. Inflyttad 1678 till Örträsk.Död: 1690 Örträsk, Lycksele (AC)

Familj med Anna 

deras barn:

1:1 Samuel Johansson (1645 - 1722)

1:2 Margareta Johansdotter (1650 - 1708)

1:3 Johan Johansson (1658 - 1718)    


                               

                                                                      Staty av Johan Philipsson Hilduinen vid Örträsks hembygdsgård.

Örträsk anses vara det första nybygget i Lappmarken söder om Jokkmokk. Det var finnen Johan Philipsson, vanligen kallad Hilduinen, som slog sig ned här

generation 2

 

1:1 Samuel Johansson (1645 - 1722) Nybyggare i Örträsk Lycksele (AC) (ca 1645 -1722/1725) född i Kuusamo ,Kemi i Finland (eller i Örträsk,Lycksele enligt Kjell Åke Lundström) död i Örträsk Lycksele

Familj med Anna Mårtensdotter (1647 - 1737) deras barn:

1:1:1 Samuel Samuelsson (1683 - 1774) http://www.kyrkberg.se/gen/Slaktfo/LarsAnor/p3733a03b.html

1:1:2 Sofia Samuelsdotter (1685-)

1:1:3 Erik Samuelsson (1697-17800120) född i Örträsk


1:2 Margareta Johansdotter (1650 - 1708) född i Kuusamo, Kemi Finland (eller i Örträsk Lycksele) död i Örträsk

Familj med Mårten Henriksson (1625 - 1697)Bonde i Agnäs, Nordmaling (AC) Finne i Örträsk. Familjen kom till Agnäs 1658.Mårtens 1:a fru hette Beata (Beda) Pålsdotter (1627 - 1678) deras barn:

1:2:1 Mårten Mårtensson (1682 - 1774)

 

1:3 Johan Johansson (1658 - 1718) Johan Johansson Hilduinen Finne, Nämndeman och bonde Kyrkvärd från 1709 född i Kuusamo, Kemi Finland (eller i Örträsk, Lycksele) död iKnaften , Lycksele. Familj med Anna Mårtensdotter (1670 - 1720) deras barn:

1:3:1 Elisabet Johansdotter (1692-)

1:3:2 Johan Johansson (1699 - 1770)

1:3:3 Erik Johansson (1702-)

 

generation 3     

 

1:1:1 Samuel Samuelsson (1683 - 1774) född i Örträsk , Lycksele död i Noret, Örträsk, Lycksele.Nämdeman Lapp Familj med Anna Adamsdotter Ersdotter (1693 - 1743) vigsel 17101201. deras barn:

1:1:1:1 Samuel Samuelsson (1710-)

1:1:1:2 Kerstin Samuelsdotter (17121012-) Dop 1712-10-12.

1:1:1:3 Anna Samuelsdotter (1714-)

1:1:1:4 Adam Samuelsson (1715-)  Dop 1715-03-25.

1:1:1:5 Elisabet Samuelsdotter (1716-)

1:1:1:6 Johan Samuelsson Öhrling (1718-)

1:1:1:7 Marget Samuelsdotter (1719-)

1:1:1:8 Filip Samuelsson (1721-) http://www.kyrkberg.se/gen/Slaktfo/LarsAnor/pcec98d04.html

1:1:1:9 Mårten Samuelsson (1723-) 

1:1:1:10 Adam Samuelsson (17250221-)

1:1:1:11 Sofia Samuelsdotter (1727-1728) Begravd 1728-02-25.

1:1:1:12 Maria Samuelsdotter (17290220-) http://www.kyrkberg.se/gen/Slaktfo/LarsAnor/p4acbfa40.html

1:1:1:13 Abraham Samuelsson (1733-)

1:1:1:14 Sofia Samuelsdotter, född 1735 20/2

 

1:1:2 Sofia Samuelsdotter (1685-)

1:1:3 Erik Samuelsson (1697-17800120) född i Örträsk


1:2:1 Mårten Mårtensson (1682 - 1774) född i Agnäs Nordmaling död i Rusele Lycksele Nybyggare i Rusele Lycksele (Omnämnd i Linnes Lapplandsresa)Det var Mårten som gick i strömmen i Umeälven 1732 och drog båten åt Karl von Linné. Mårten visade år 1717 malmstenar för konungen Karl XII. Familj med Maria Mattsdotter (1682 - 1766) vigsel 1707 Lycksele.deras barn:

1:2:1:1 Margreta Mårtensdotter (1709-)

1:2:1:2 Katarina Mårtensdotter (1711-)

1:2:1:3 Mårten Mårtensson (1712-)

1:2:1:4 Elisabet Mårtensdotter (1715-)född i Rusele, Lycksele (AC). Dop 1715-06-05.

1:2:1:5 Magdalena Mårtensdotter (1717-)

1:2:1:6 Israel Mårtensson (1718-) född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:7 Johan Mårtensson (1719-)född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:8 Mats Mårtensson Rusén (17220224-)

1:2:1:9 Sofia Mårtensdotter (17240510-)

 

1:3:1 Elisabet Johansdotter (1692-)

1:3:2 Johan Johansson (1699 - 1770) född i knaften död i Umgransele, Lycksele (AC) Bonde i Umgransele. Familj med Elsa Johansdotter (1692 - 1789) deras barn:

1:3:2:1 Anna Johansdotter (1722 - 1792)

1:3:2:2 Maria Johansdotter (1723 - )

1:3:2:3 Johan Johansson (1724 - 1810)

1:3:2:4 Beata Johansdotter (1729 - )

1:3:2:5 Elisabet Johansdotter (1732 - 1809)


1:3:3 Erik Johansson (1702-)

 

generation 4

 

1:1:1:1 Samuel Samuelsson (1710-)

1:1:1:2 Kerstin Samuelsdotter (17121012-) Dop 1712-10-12.

1:1:1:3 Anna Samuelsdotter (1714-)

1:1:1:4 Adam Samuelsson (1715-)  Dop 1715-03-25.

1:1:1:5 Elisabet Samuelsdotter (1716-)

1:1:1:6 Johan Samuelsson Öhrling (1718-) 

1:1:1:7 Marget Samuelsdotter (1719-)

1:1:1:8 Filip Samuelsson (1721-1786/1788) Familj med 1) Maria Jonsdotter (1719 - 1757) vigsel  1744-12-02 Lycksele (AC) Gift 2) 1759 i Lycksele (AC) med Maria Olofsdotter (17351216-) i Orrböle, Nordmaling (AC). Bosatt i Örträsk,Lycksele (AC). barn med 1:a frun:

1:1:1:8:1 Samuel Filipsson (1746 - 1811)

1:1:1:8:2 Margareta Filipsdotter (1748 - )

1:1:1:8:3 Maria Filipsdotter (1749 - )

1:1:1:8:4 Jon Filipsson (1750 - )

1:1:1:8:5 Johan Filipsson (1752 - 1752)

1:1:1:8:6 Katarina Filipsdotter (1754-)


1:1:1:9 Mårten Samuelsson (1723-) 

1:1:1:10 Adam Samuelsson (17250221-) 

1:1:1:11 Sofia Samuelsdotter (1727-1728) Begravd 1728-02-25.

1:1:1:12 Maria Samuelsdotter (17290220-18100319) född i Örträsk Lycksele dog i Vormsele Lycksele , Lapp. Familj med Jonas Jonsson (1724 - ) deras barn:

1:1:1:12:1 Gabriel Jonsson (1758 - 1834)

 

1:1:1:13 Abraham Samuelsson (1733-)

1:1:1:14 Sofia Samuelsdotter (17350220-)

 

1:2:1:1 Margreta Mårtensdotter (1709-17301129)född i Rusele Lycksele död i Örträsk, Lycksele. Familjmed Lars Håkansson (1703 - 1733) vigsel 1727-12-27 Lycksele. deras barn:

1:2:1:1:1 Mårten Larsson (1729 - 1804)  http://www.danemanuelsson.se/antavla/pa558f57f.html

1:2:1:2 Katarina Mårtensdotter (1711-17640610) född i Rusele Lycksele död i Bastuträsk, Lycksele (AC) begravd 17640610.Familj med Johan Thomasson (1716 - 1770). deras barn:

1:2:1:2:1 Maria Johansdotter (1739 - )

1:2:1:2:2 Mårten Johansson (1741 - )            http://www.danemanuelsson.se/antavla/p0950961a.html

1:2:1:3 Mårten Mårtensson (1712-)

1:2:1:4 Elisabet Mårtensdotter (1715-)född i Rusele, Lycksele (AC). Dop 1715-06-05.

1:2:1:5 Magdalena Mårtensdotter (1717-)

1:2:1:6 Israel Mårtensson (1718-) född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:7 Johan Mårtensson (1719-)född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:8 Mats Mårtensson Rusén (17220224-18020413) Länsman i Rusele, Lycksele (AC) född i Falträsk (eller Bastuträsk Stensele?) död i Rusele Lycksele Familj med Anna Johansdotter (1722 - 1792). deras barn:

1:2:1:8:1 Maria Mattsdotter Rusén (1748 - 1748)

1:2:1:8:2 Maria Mattsdotter Rusén (1749 - )

1:2:1:8:3 Mårten Mattsson Rusén (1750 - )

1:2:1:8:4 Elsa Mattsdotter Rusén (1753 - )

1:2:1:8:5 Isak Mattsson Rusén (1755 - 1764)

1:2:1:8:6 Mats Mattsson Rusén (1758 - )

1:2:1:8:7 Anna Mattsdotter Rusén (1759 - )

1:2:1:8:8 Mårten Mattsson Rusén (1761 - )

1:2:1:8:9 Erik Mattsson Rusén (1764 - 1800)

1:2:1:8:10 Erik Mattsson Rusén (1764 - )


1:2:1:9 Sofia Mårtensdotter (17240510-)

 

1:3:2:1 Anna Johansdotter (1722 - 1792) född i Umgransele Lycksele bosatt och död i Rusele Lycksele   Matts Mårtensson Rusén (1722 - 1802) deras barn:

1:3:2:1:1 Maria Mattsdotter Rusén (1748 - 1748)

1:3:2:1:2 Maria Mattsdotter Rusén (1749 - ) 

1:3:2:1:3 Mårten Mattsson Rusén (1750 - ) 

1:3:2:1:4 Elsa Mattsdotter Rusén (1753 - )  

1:3:2:1:5 Isak Mattsson Rusén (1755 - 1764) 

1:3:2:1:6 Mats Mattsson Rusén (1758 - )  

1:3:2:1:7 Anna Mattsdotter Rusén (1759 - )  

1:3:2:1:8 Mårten Mattsson Rusén (1761 - )

1:3:2:1:9  Erik Mattsson Rusén (1764 - 1800) 

1:3:2:1:10 Erik Mattsson Rusén (1764 - )

 

1:3:2:2 Maria Johansdotter (1723 - )

1:3:2:3 Johan Johansson (1724 - 18100221) född, levde,och dog i umgransele (eventuellt död 1806) familj med Sophia Johansdotter (1724 - 1811) vigsel 1747-03-25 Lycksele (AC) deras barn:

1:3:2:3:1 Johan Johansson (1748-) i Umgransele, Lycksele (AC). Dop 1748-07-31.


1:3:2:3:2 Johan Johansson (1749-)


1:3:2:3:3 Elsa Johansdotter (17510105-)


1:3:2:3:4 Mats Johansson (1752-) född i Umgransele, Lycksele (AC). Dop 1752-06-06.


1:3:2:3:5 Nils Johansson (17530927-)


1:3:2:3:6 Sofia Johansdotter (17550309-)


1:3:2:3:7 Erik Johansson (17560603-)


1:3:2:3:8 Anna Johansdotter (1757-)född i Umgransele, Lycksele (AC).


1:3:2:3:9 Maria Johansdotter (17581012-)


1:3:2:3:10 Beata Johansdotter (17600210-)


1:3:2:3:11 Katarina Johansdotter (17630310-)


1:3:2:3:12 Per Johansson (17650520-)


1:3:2:3:13 Olof Johansson (17670604-)
1:3:2:4 Beata Johansdotter (1729 - )

1:3:2:5 Elisabet Johansdotter (1732 - 1809) född i Umgransele Familj med Anders Mikaelsson (1726 - 1776)

vigsel 1754 deras barn:

1:3:2:5:1 Mikael Andersson (1758 - 1849)

1:3:2:5:2 Elsa Andersdotter (1760 - 1816)

1:3:2:5:3 Elisabet Andersdotter (1768 - 1829)


generation 5 


1:1:1:8:1 Samuel Filipsson (17460111 - 18110312)  född i Örträsk Lycksele dog i Umgransele Lycksele Familj med Katarina Nilsdotter (1745 - 1811) deras barn:

1:1:1:8:1:1 Filip Samuelsson (1780 - )

1:1:1:8:1:2 Abraham Samuelsson (1782 - )

1:1:1:8:1:3 Erik Samuelsson (1783 - )

1:1:1:8:1:4 Maria Charlotta Samuelsdotter (1784 - )

1:1:1:8:1:5 Sofia Samuelsdotter (1786 - 1831)

1:1:1:8:1:6 Samuel Samuelsson (1789 - )

1:1:1:8:1:7 Magdalena Samuelsdotter (1790 - 1790)

 

1:1:1:8:2 Margareta Filipsdotter (1748 - )

1:1:1:8:3 Maria Filipsdotter (1749 - )

1:1:1:8:4 Jon Filipsson (1750 - )

1:1:1:8:5 Johan Filipsson (1752 - 1752)

1:1:1:8:6 Katarina Filipsdotter (1754-)

 

1:1:1:12:1 Gabriel Jonsson (17580706 - 1834) född i Vormsele död i Bastuträsk Lycksele Familj med Katarina Johansdotter (1770 - 1811)  vigsel 17890422 senare omgift med Vendela Catharina Hansdotter (1787-) barn med första frun: 

1:1:1:12:1:1 Johan Gabrielsson (1789 - 1839)

1:1:1:12:1:2 Maria Kristina Gabrielsdotter (1790 - 1844) 

1:1:1:12:1:3 Katarina Margareta Gabrielsdotter (1791 - )

1:1:1:12:1:4 Eva Sofia Gabrielsdotter (1793 - )

1:1:1:12:1:5 Erik Kristian Gabrielsson (1794 - )

1:1:1:12:1:6 Jon Gabrielsson (1795 - )

1:1:1:12:1:7 Natanael Gabrielsson (1797 - )

1:1:1:12:1:8 Anna Gabrielsdotter (1798 - )

1:1:1:12:1:9 Gabriel Gabrielsson (1799 - )

1:1:1:12:1:10 Ulrika Gabrielsdotter (1801 - )

1:1:1:12:1:11 Nils Petter Gabrielsson (1803 - 1876)

1:1:1:12:1:12 Ulrika Gabrielsdotter (1804 - )

1:1:1:12:1:13 Abraham Gabrielsson (1807 - )


1:1:1:12:1:14 Sara Sofia Gabrielsdotter (1810 - )

 

1:2:1:1:1 Mårten Larsson (17290106 - 1804)född i rträsk Lycksele Nybyggare i Åskilje, Lycksele död i Åskilje Lycksele 

Familj med Kerstin Mårtensdotter (1728 - 1805) vigsel 1753-06-12 Lycksele. Deras barn:

1:2:1:1:1:1 Kerstin Mårtensdotter (1749 - 1751)

1:2:1:1:1:2 Mats Mårtensson (1753 - ) 

1:2.1:1:1:3 Lars Mårtensson (1755 - 1840) 

1:2:1:1:1:4 Margreta Mårtensdotter (1757 - 1817) 

1:2:1:1:1:5 Mårten Mårtensson (1760 - 1800)


     http://www.danemanuelsson.se/antavla/pf9725b1c.html

generation 6:  

 

 


 

ANNONS
Av Birgitta Hellström - 28 januari 2014 20:19

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm ff f Dagobert I kung av frankerna (602-6390116) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25367&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm ff ff Clothar II kung av frankerna (58406xx-629)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm ff fm Haldetrude (Bertrude) de Burgundy (582-618) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm ff m Nantilde (Nantechilde) drottning av Frankrike (614-642) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I16000&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm ff mf Sandregisisle Lord de Bobigny  (585-)

deras barn:

 Clovis (II) Kung av Frankrike (634-660) familj med Bathilde (St. Bathilde) Drottning av Frankrike (638-6850130)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm ff Sigisbert II 12: e kung av Austrasien (630-656)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm fm f     nn

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm fm m Sigrada Marie de Soissons  

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25242&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm fm mf Ansaud (Ansowd) de Dijon  (590-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm fm mm Ansaud de Moselle (590-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm fm Chimnechild av Burgund (625-670)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm mf f Eadbald (Adolald) Aethelbryhting kung av Kent (616-640) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29113&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm mf ff Aethelbert I Eormenricing (Saint) Kung av Kent 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm mf fm Berthe (Aldeberge, Blithildis) Drottning av Kent (541-580) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm mf m Emma (Ymma) av Austrasia (612-642)  

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29114&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm mf mf Theudebert II 7th King of Austrasia (-612) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm mf mm Bilichide (Bellichildis)(587-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff mm mf  Eorcenbert Eadbalding kung av Kent (640-664)

Eormenred Under Kung av Kent familj med Oslava 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm ff ff Chosroe II Parvez Kejsare av Sasanian Persien (-628)"den segerrika"Regerade 590-628, flydde till Bysans, fängslades och mördades. Även familj med Miriam (Maria) Princess of Byzantium  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03129.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm ff ff f Hormazd IV Kejsare av Sasanian Persien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm ff ff m Dotter till Khurad Princess i Ephtalites

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm ff fm Sirin prinsessa av Ephthalites

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04060.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm ff fm f Mukan Djigin \ kungen khan av turkarna

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm ff f Shahrijar Prins av Sasanian Persien


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm ff Herakles I kejsaren av Bysans (ca 575- 06410211) född i Cappadocia Regerade 610-11 februari 641, förlorade Mesopotamien, Syrien och Palestina till araberna.Även familj med  Martina Empress av Byzantium  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03373.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm ff f Heraclianus av Carthago

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm ff m Epiphania av Carthago

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm fm Fatia Eudoxia kejsarinnan av Bysans

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03374.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm fm f Flavius av bysantinska riket

deras barn:

Epifanes Prinsessan av Bysans familj med nn kung eller Kaghan av khazarerna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm f Konstantin III kejsaren av Bysans

(6120503-)

Herakles II Konstantinos kejsaren av Bysans (6120503-) familj med Anastasia Gregoria kejsarinna av Bysans


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm mf Shah-Varez kejsaren av Sassanian Persien http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04063.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm mf f   nn av Arsacid

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm mm Dukhtzanan prinsessa av Sasanian Persien http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04064.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm mm f Chosroe II Parvez Kejsare av Sasanian Persien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm mm m Miriam (Maria) Prinsessan av Bysans

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm ff fm fm m Gregoria prinsessa av Sassanian 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff ff f  Mummolin hertig av Neustrien Borgmästare i palatset i Neustrien 566   http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03608.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff ff ff Munderic prins av frankerna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff ff fm Dotter 2 av Florentin i Genève

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff ff m   xx Dotter till Maurilion av Neustrien

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03610.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff ff mf Maurilion i Rom (Gallo)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff ff mm Dotter till Baderic prinsessa av Thüringen

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff ff  Boso Bodogisel hertig av Neustrien


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff fm f Gallus Magnus av Rom Gallo-romersk biskop i Troyes http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03607.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff fm m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff fm Chrodoare (St. Oda) av Amay (ca 562-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff mf f Ansbertus hertig av Moselle (ca 536- 570) född i Saxony, Germany http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02046.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff mf ff Wambert (Ferreolus) hertigen av Moselle

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff mf fm Dode Prinsessan av frankerna i Köln

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff mf m Berthe (Aldeberge) prinsessa av Paris (ca 541-580) född i Paris. Även familj med Ethelbert Kung av Kent   http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02101.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff mf mf Charibert I Kung av Paris

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff mf mm Ingoberge Drottning av Paris

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff ff mf  Arnoald biskopen av Metz Biskop 

Munderic biskop av Arisitum
Erchenaud Moselle
Gertrudis Hertiginnan av Franconia (540-655) familj med Richemeres hertig av Franconia

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff fm fm f Garibald I hertig av Bayern (525-ca  590) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02775.htm#0
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff fm fm ff Agivald av Frankerna (Agilofingien)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff fm fm m Walderada prinsessa av longobard

(530-) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03567.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff fm fm mf Wacho kung av longobarder

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff fm fm mm Austrigusa-Ostrogotho prinsessa i Gepids

deras barn:

Tassilo I hertig av Bayern
 Romilde hertiginna av Friuli familj med Gisulfo II hertig av Friuli
Theodelinde Drottning av longobarder familj med Agilolf I av Bayern

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm ff fm fm Gertrude prinsessa av Bayern

(555-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff ff Garnier I hertig av Burgund  Borgmästare i palatset i Bourgogne 598

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff f Son till Garnier I av Bourgundy

Garnier II hertig av Burgund Borgmästare i palatset av Burgund 613-627

 

fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mf f   nn Son till Desire av Dijonnais (ca532-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02665.htm#0

far:fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mf ff Desire biskop av Verdun

mor:fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mf fm    xx av Toulouse

fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mf m    xx

deras barn:

fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mf    nn III av Dijonnais


fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mm f Leutharius av Frankrike (ca 540-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02670.htm#0

far:fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mm ff Erchenaud av Frankrike

fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mm m Geberge av Burgund (ca 540-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02671.htm#0

deras barn:

fm ff mff fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm ff mm  xx Dotter till Leutharius i Frankrike

(ca 570-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf ff f Tassilo I hertig av Bayern (-611)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02771.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf ff ff  Garibald I hertig av Bayern

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf ff fm Walderada prinsessa av longobard

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf ff m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf ff  Garibald II hertig av Bayern (-660)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf fm f Gisulfo II hertig av Friuli (-611)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02772.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf fm ff Grasulfo I hertig av Friuli

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf fm m Romilde hertiginnan av Friuli

(-610) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02773.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf fm mf Garibald I hertig av Bayern

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf fm mm Walderada prinsessa av longobard

deras barn:

Grimoald Kung av Longobard familj med 1) Ita prinsessa av longobarder 2) Dotter Ariperto I prinsessan av longobard

Tassilo hertig av Friuli (-631)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm fm mf fm Geila prinsessa av Friuli


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mf f   Son till Garnier I av Burgund

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03587.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mf ff Garnier I hertig av Burgund

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mf m  Dotter till Gondoald av Meaux

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03588.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mf mf Gondoald Greven av Meaux

deras barn:

Gondon hertig av Alsace

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mf Bodilon av Dijonnais

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mm f   nn III av Dijonnais adelsman av Dijonnais http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02666.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mm ff son av Desire av Dijonnais

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mm m Dotter till Leutharius av Frankrike

(ca 570-) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02667.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mm mf Leutharius av Frankrike 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mm mm Geberge av Burgund

deras barn:

Didon biskop i Poitiers

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf ff mm Sigrade i Sainte-Marie de Soissons

(ca 600-ca677)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf fm mf f Clothar II den store kung av frank

(584-6290104) Paris, styrde Soissons och Neustra 584, allt Frankrike 613-628.Även familj med Bertrude Drottning av Frankerna    http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03536.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf fm mf ff Chilperik I kung av Soissons 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf fm mf fm Fredegonde Drottning av frank

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf fm mf m Altrude Drottning av frank (-607)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03725.htm#0

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf fm mf  Dagobert I Kung av Frankerna (602-638)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mf ff f Clothar II den store kung av frank

584-6290104) Paris, styrde Soissons och Neustra 584, allt Frankrike 613-628.Även familj med Bertrude Drottning av Frankerna    http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03536.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mf ff ff Chilperik I kung av Soissons 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mf ff fm Fredegonde Drottning av frank

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf fm mf ff m Altrude Drottning av frank (-607)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03725.htm#0

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mf ff Dagobert I Kung av Frankerna (602-638)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm ff f Boso Bodogisel hertig av Neustrien

Ambassadör i Byzant 589  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02035.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm ff ff Mummolin hertig av Neustrien 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm ff fm Dotter till Maurilion av Neustrien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm ff m Chrodoare (St. Oda) av Amay (ca 562-) född i Austrasia, Frankrike. Abbedissa av Amay 589-634   http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02678.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm ff mf Gallus Magnus av Rom

 deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm ff Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6400816)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm fm f Arnoald biskopen av Metz Biskop 601-611  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03601.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm fm ff Ansbertus hertig av Moselle

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm fm fm Berthe (Aldeberge) prinsessa av Paris

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm fm Dode (Oda) av Heristal


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mf f Carloman Greven av Austrasien (ca 550-645) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02236.htm#0 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mf m Gertrude prinsessa av Bayern
(555-) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02047.htm#0
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mf mf Garibald I hertig av Bayern 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mf mm Walderada prinsessa av longobard
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mf Pepin I "gamla" av Austrasien (575-639)
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mm f Grimoald hertig av Asti (555-612)
http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02044.htm#0
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mm ff Theobald Kung av Austrasia
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mm fm Walderada prinsessa av longobard
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mm m   xx
deras barn:
Ariperto I Kung av longobard
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff fm fm mf mm mm Itte Iduberga av Asti (592-652)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff ff f Munderic prins av frankerna 

Tron pretendent i Austrasia 532 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03619.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff ff ff Cloderic kung av frankerna i Köln

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff ff fm  xx dotter av Frankerna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff ff m Dotter II av Florentin av Genève

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03620.htm#0

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff ff mf Florentin biskopen i Genève

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff ff mm Artemie av Lyon

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff ff  Mummolin hertig av Neustrien

Gondulf biskopen av Tongeren

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff fm f Maurilion av Rom (Gallo)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03611.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff fm m Dotter till Baderic prinsessa Thüringen  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03612.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff fm mf Baderic Kung Thüringen

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff ff fm  xx Dotter till Maurilion av Neustrien

Aunulf hertig av Angouleme

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm ff f Wambert (Ferreolus) hertigen av Moselle (ca 489-528) född i Westfalen, Tyskland Senator i Narbonne Regionen http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02057.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm ff ff Tonance Ferreolus Narbonne 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm ff fm Industrie i Narbonne

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm ff m Dode prinsessa av frankerna i Köln

Religiös arbete i Saint Piere de Reims  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02685.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm ff mf Cloderic kung av frankerna i Köln

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm ff mm   xx Drottning av Frankerna

deras barn:

Agilulf biskopen av Metz
Deotarius biskop av Arisitum

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm ff  Ansbertus hertig av Moselle (ca 536-570)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm fm f Charibert I Kung av Paris (520-5670507) född i Paris , Härskade 561-567 begravd i St. Vincent Abby, Paris http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02113.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm fm ff Chlothar I "den gamla" kungen av frankerna 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm fm fm Ingonde (Ingunde) Prinsessan Thüringen

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm fm m Ingoberge drottning av Paris

(519-589) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02179.htm#0

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff fm fm Berthe (Aldeberge) prinsessa av Paris

(ca 541-580) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf ff Agivald av frankerna (Agilofingien)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03594.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf ff f Agilulf av frankerna (Agilofingien)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf ff m Dotter till Godogisel prinsessa av Burgund

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf fm   xx

deras barn:

Gondoald Greven av Meaux
Theobald hertig av Frankrike

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf f Garibald I hertig av Bayern (525-ca 590)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf mf Wacho kung av longobarder härskade ca 510-540  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02066.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf mf f Zuchilon prins av longobard

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf mm Austrigusa-Ostrogotho prinsessa i Gepids http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02067.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf mm f nn kung Gepids

deras barn:

Wisigarda Prinsessa av Longobard familj med Theodebert I Kung av Austrasien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mf m Walderada prinsessa av longobard

(630-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm ff f Theodebert I Kung av Austrasien (504-548) Kung i  Rheims 534- även familj med Wisigarda prinsessa av longobard 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02048.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm ff ff Theoderik I Kung av Austrasien 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm ff fm Suavegotha prinsessa av Burgund

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm ff m Deuteria drottning av Austrasien

Dame de i Cabrieres en Auvergne  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02049.htm#0

deras barn:

Bertoaire drottning av östgoterna familj med Totila kung av östgoterna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm ff  Theobald kung av Austrasien (536-555)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm fm f Wacho kung av longobarder

härskade  510-540 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02066.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm fm ff Zuchilon prins av longobard

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm fm m Austrigusa-Ostrogotho prinsessa i Gepids http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02067.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm fm mf   nn  Kung av Gepid

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff ff mm fm Walderada prinsessa av longobard

(530-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf ff mf f Agivald av frankerna (Agilofingien)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03594.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf ff mf ff Agilulf av frankerna(Agilofingien)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf ff mf fm Dotter till Godogisel prinsessa av Burgund

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf ff mf m   xx

 deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf ff mf Gondoald Greven av Meaux

Theobald hertig av Frankrike
Garibald I hertig av Bayern (525-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm ff f Desire Biskop av Verdun (505-549) Adels av Dijonnais, biskop 534-549 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03641.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm ff ff Gondebald av Lyon

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm ff fm xx av Soissons

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm ff m  xx av Toulouse adelsdam från Toulouse http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03643.htm#0

deras barn:

Syagrius biskopen av Autun (530-602)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm ff  son av Desire av Dijonnais (ca 532-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm mf f Erchenaud av Frankrike (510-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02674.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm mf ff Ansbertus i Frankrike

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm mf  Leutharius i Frankrike (ca 540-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm mm f Ricomir hertig av Burgund (ca 510-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02673.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm mm m     xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mf fm mm Geberge av Burgund (ca 540-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff ff f Garibald I hertig av Bayern (525-ca 590)  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02775.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff ff ff Agivald av frankerna (Agilofingien)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff ff m Walderada prinsessa av longobard

(530-) även familj med Theobald Kung av Austrasia http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03567.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff ff mf  Wacho konung longobarder 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff ff mm  Austrigusa-Ostrogotho

prinsessa i Gepids 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff ff Tassilo I hertig av Bayern (-611)

Romilde hertiginna av Friuli
Theodelinde Drottning av longobarder
Gertrude prinsessa av Bayern (555-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mf f Grasulfo I hertig av Friuli hertig 581 (-589)  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02774.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mf m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mf  Gisulfo II hertig av Friuli (-611)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mm f Garibald I hertig av Bayern 

(525-ca 590) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02775.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mm ff Agivald av frankerna (Agilofingien)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mm m Walderada prinsessa av longobard

(530-) även familj med Theobald Kung av Austrasia http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03567.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mm ff  Wacho konung longobarder 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mm mm  Austrigusa-Ostrogotho

prinsessa i Gepids 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf ff mm ff mm Romilde hertiginnan av Friuli (-610)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm ff f Garnier I hertig av Burgund

Borgmästare i palatset i Bourgogne 598 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03589.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm ff m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm ff  nn Son till Garnier I av Bourgundy


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm f Gondoald Greven av Meaux greve 584

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03592.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm ff Agivald av Frankerna (Agilofingien)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm dotter till  Gondoald av Meaux


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mf f son till  Desire av Dijonnais(ca 532-)

adel av Dijonnais  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02665.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mf ff  Desire Biskop av Verdun

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mf fm  xx av Toulouse

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mf m    xx

deras barn:

Romain av Dijonnais 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mf  nn av Dijonnais

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mm f Leutharius av Frankrike (ca 540-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02670.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mm ff Erchenaud av Frankrike

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mm m Geberge av Burgund (ca 540-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02671.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mm mf Ricomir hertig av Burgund

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff fm mm  Dotter till Leutharius i Frankrike

(ca 570-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff mm ff f Chilperik I kung av Soissons (539-58409xx) Mördas i Chelles http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03537.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff mm ff ff Chlothar I "den gamla" kungen av frankerna 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff mm ff fm Haragonde prinsessa Thüringen

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff mm ff m Fredegonde Drottning av frankerna

(543-596) http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03538.htm#0

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm ff ff mf fm ff mm ff Clothar II den store kung av frankerna

(584-6290104) 

 

ANNONS
Av Birgitta Hellström - 27 januari 2014 14:38

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mf f Carloman av Landen (550-645) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3079&tree=ellis

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mf  Pepin borgmästare av slotten av Austrasien (580-6400227)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mm f Arnoldus i Sachsen (562-601)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mm ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mm fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) Köln (525-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mm m Dode (Oda) av Heristal (556-611)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mm mf Bodegisel I hertig av Swabia, (509-581) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mm mm Palatina de Troyes 

deras barn:

Arnold (St Arnulf) "från Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816) familj med Oda de Savoy (586-615)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm mm Itte (Itta) av Landen (591-652)

St Modoaldus ärkebiskop av Triers (585-656)
Clodoule av Metz (596-690) familj med Clothilde (586-611) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm ff f Garnier de Bourgogne (550-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25247&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm ff ff Guntram (Guntram) frankerna (525-5920328)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm ff fm Austregilde av Orleans (528-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm ff Ansoud de Bourgogne (570-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm fm f Gondebald de Meaux (568-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25251&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm fm ff Agivald den Agilofing Bayern (515 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm fm m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm fm   xx de Meaux (580-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mf f  nn de Dijon (585-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25423&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mf ff   nn de Dijon (530-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mf m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mf Ansaud (Ansowd) de Dijon(590-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm f Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I18644&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm ff Erchenaud von Schelde (560-658)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm m Gerberge de Bourgogne (575-646) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26474&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mf Flavius Ricimer av Burgund (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm Gerberga Moselle Franconia (550-655)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm Ansaud de Moselle (590-)

Erchembaldus(590-) familj med Leudefindis (594-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf ff f Chilperik (I) av Soissons Kung av Frankrike (523-58810xx) familj också med 1) Audouaere drottning av frank (525-580) 2) Calsonde (Galswinthe) Drottning av frankerna (527-568)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15886&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf ff ff Clotaire I "den gamle" Kung av Frankrike (497-5611123)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf ff fm Arnegundis av Thuringia   (510-573)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf ff m Fredegunde de Ardennes (546-597)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I17937&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf ff mf Branulpe I de Ardennerna (515

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf ff mm Crotechilde av ostrogoterna  (517-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf ff  Clothar II kung av frankerna (58406xx-629)

Samson prins av Frankrike (575-577)
Dagobert prins av Frankrike (580-580)
Thierry prins av Frankrike (582-584)
Clodebert prins av Frankrike (565-580)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf fm f Flavius Ricimer de Bourgogne   (555-607) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25392&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf fm ff Betton d' Orleans (525-) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf fm fm Austregilde Aiga av Orleans  (530-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf fm m Gerberga av Moselle de Franconia (550-655)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25393&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf fm mf Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf fm mm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf fm Haldetrude (Bertrude) de Burgundy (582-618)

Gerberge de Bourgogne (575-646)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf mf f Sevenus I hertig av Akvitanien

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29653&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf mf f Auriol Manse Vicomte av Barthe

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf mf m   xx

deras barn:

Amand hertig av Gascogne

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm mf mf  Hugobert von Austrasia (590-640)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf ff ff f Cunzon Herting av Alemania (575-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I27003&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf ff ff ff Uncelin hertig av Alemania (555-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf ff ff   Leuthaire II hertig av Alemania (595-643)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm ff f Chrodaold "Smidig-Tongue" av Bayern (-624)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I30059&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm ff ff Agilof kung av langobarderna (570-616) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm ff fm Theudelinde Bayern (- 625)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm ff Fara hertig (i Österrike?) eller Bayern (-641)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mf f Clothar II Kung av Frankerna   (58406xx-629)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15933&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mf ff Chilperik (I) i Soissons Kung av Frankrike (523-58810xx) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mf fm Fredegunde de Ardennes (546-597)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mf m Haldetrude (Bertrude) de Burgundy (582-618) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25371&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mf mf Flavius Ricimer de Bourgogne (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mf mm Gerberga Moselle de Franconia (550-655)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mf  Dagobert I kung av frankerna (602-6390116)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mm f Hugobert von Austrasia (590-640)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25369&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mm ff Sevenus I hertig av Akvitanien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mf fm mm Ragnetrude von Austrasia (608 -)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm ff ff f Budic Bodicus (535-568) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24633&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm ff ff ff Childeric Hulderick von Sachsen kung av Sachsen (510-540)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm ff ff  Berthold von Sachsen Kung av Sachsen (560-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm fm ff f  Eormenred Under kung av Kent

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29245&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm fm ff ff Eadbald (Adolald) Aethelbryhting kung av Kent (616-640) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm fm ff fm Emma (Ymma) av Austrasia (612-642)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm fm ff m Oslava

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29246&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm fm mm fm ff  Aethelbert Saxen

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf ff ff ff f Waudbert II greve i Lommois (-575)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26805&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf ff ff ff ff  Walbert I greve de Ardennerna (485-530)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf ff ff ff fm Lucilla Ferreolus

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf ff ff ff m   Amalberge Thuringia

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26806&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf ff ff ff  Waudbert III greve i Lommois (-608)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm ff ff f Agilof kung av langobarderna (570-616)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I30061&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm ff ff ff Answald hertig av Turin

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm ff ff m Theudelinde av Bavaria (-625) 

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I30062&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm ff ff mf Garibald I hertig av Bayern 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm ff ff mm Walderade Lethingi de Lombardie (528-572)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm ff ff  Chrodaold "Smidig-spontad" av Bayern (-624)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm fm ff f Liutvin (Saint) biskop av Treves

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I30070&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm fm ff ff Warner I d' Anjou -599)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm fm ff fm  xx av Toulouse (510-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm fm ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf fm fm ff Erlebert von Salzburg (585-) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf ff ff f Chrodbert de Boulogne (-600) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29861&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf ff ff ff Chrodulphe de Boulogne (-560) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf ff ff fm   xx  de Cambrai

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf ff ff m    xx de Toulouse 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29862&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf ff ff Theudric (Thierry) de Boulogne (-610) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf ff f Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570)  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3081&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf ff ff Ferreolus hertig av Moselle (465 -) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf ff fm Dode (Deutria) Outeria des franc Ripuaires (497 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf ff m Mathilde de Boulogne

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29844&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf ff mf Clodgar de Therouanne (445-510)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf ff mm Gania de Cornouailles

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf ff  Adalric de Brandenbourg 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf fm f Richard d' Artois 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29872&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf fm ff Richard d' Artois 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf ff mf mf mf fm Richarianne d' Artois


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff ff f Arnoldus i Sachsen (562-601)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff ff ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff ff fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff ff m Dode (Oda) av Heristal (556-611)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff ff mf Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff ff mm Palatina de Troyes

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff ff Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mf f Carloman av Landen (550-645) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3079&tree=ellis

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mf m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mf  Pepin borgmästare av slotten av Austrasien (580-6400227)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mm f Arnoldus i Sachsen (562-601)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mm ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mm fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mm m Dode (Oda) av Heristal (556-611)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mm mf Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mm mm Palatina de Troyes

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff ff mm Itte (Itta) of Landen (591-652) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm ff f Athangildo (583-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24742&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm ff ff Hermengild prins av Spanien (550 -)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm ff fm Ingunda Princess i Metz (550 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm ff m Flavia Juliane (585-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24743&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm ff mf Julius av Byzantium 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm ff  Ardebasto (605-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm fm f Willibald av burgunderna (595-642)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26435&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm fm ff Aletheus av Burgundians  (565-616) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm fm Godo (605-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mf f Reccared I Kung av västgoterna (559-601) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15977&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mf ff Leovigild kung av Spanien (525-586) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mf fm Theodosia Cartegena (528-586)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mf m Clodosvinthe (Clodesinde) prinsessa av Metz (572 -) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15918&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mf mf Sigebert (I) kung av Metz (535-579) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mf mm Brunehaut (Brunichilde) Prinsessan av Visigoth (539-614)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mf  Swinthila (Suintilla) (kung av Spanien) Kungen av västgoterna (594-631) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mm f Sigebut (Balthes) Kung av västgoterna (570-621)   http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24736&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mm ff Reccared I Kung av västgoterna (559-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mm fm Floresinda

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff fm mm Theodora (Balthes) Drottning av västgoterna (595 -)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf ff f Ansoud St. Liutvin 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26464&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf ff ff Garnier(Erchinoald) I av Burgundy
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf ff m Adele de Meaux (580-) 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26465&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf ff mf Gondebald de Meaux (568-)
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf ff Bodilon de Treves (600-)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf fm f Ansaud (Ansowd) de Dijon (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25245&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf fm ff   nn de Dijon (585-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf fm m Ansaud de Moselle (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25246&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf fm mf Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf fm mm Gerberge de Bourgogne (575-646)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf fm Sigrada Marie de Soissons (610-677) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf mf f Arnoldus av Sachsen (562-601)
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf mf ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf mf fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf mf m Dode (Oda) av Heristal (556-611) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf mf mf Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf mf mm Palatina de Troyes

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mf mf  Clodoule de Metz (596-690)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mm ff f Chrodobertus av Neustria (590-630)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25378&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mm ff ff  Charibert Adelsman av Neustria (570-636) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mm ff fm Wulfgurd i Paris (570 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mm ff m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff ff mm ff Lambert I av Neustria (600-630)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff ff f Arnoldus av Sachsen (562-601)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff ff ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff ff fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff ff m Dode (Oda) av Heristal (556-611)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff ff mf Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff ff mm Palatina de Troyes 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff ff Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mf f Carloman av Landen (550-645)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3079&tree=ellis

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mf m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mf Pepin borgmästare av slotten av Austrasien (580-6400227)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mm f Arnoldus av Sachsen (562-601)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mm ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mm fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mm m Dode (Oda) av Heristal (556-611) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mm mf Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mm mm Palatina de Troyes 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm ff mm Itte (Itta) of Landen (591-652) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm ff f Dagobert I kung av frankerna (602-6390116) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25367&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm ff ff Clothar II kung av frankerna (58406xx-629) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm ff fm Haldetrude (Bertrude) de Bourgogne (582-618)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm ff m Nantilde (Nantechilde) drottning av Frankrike (614-642) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I16000&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm ff mf Sandregisisle Lord de Bobigny (585-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm ff Clovis (II) kung av Frankrike (634-660)

Sigisbert II 12: e kung av Austrasien (630-656)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mf f Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3073&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mf ff Arnoldus Sachsen (562-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mf fm Dode (Oda) i Heristal (556-611)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mf m Oda de Savoy  (586-615) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3074&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mf Ansigisen borgmästare av slotten av Austrasien (607-685)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mm f Pepin borgmästare av slotten av Austrasien (580-6400227)http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3077&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mm ff Carloman av Landen (550-645)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mm m Itte (Itta) av Landen (591-652)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3078&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mm mf Arnoldus Sachsen (562-601) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mm mm Dode (Oda) av Heristal (556-611)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm fm mm Beggue (St. Beggue) av Landen (613-698)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mf f Ansoud de Bourgogne (570-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25243&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mf ff Garnier de Bourgogne (550 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mf m   xx de Meaux (580-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25244&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mf mf Gondebald de Meaux (568-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mf Bodilon de Pointiers (601-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mm f Ansaud (Ansowd) de Dijon (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25245&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mm ff    nn de Dijon (585-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mm m Ansaud de Moselle (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25246&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mm mf Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mm mm Gerberge de Bourgogne (575-646)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mf mm Sigrada Marie de Soissons (610-677)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm ff f Clothar II kung av frankerna (58406xx-629) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15933&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm ff ff  Chilperik (I) i Soissons Kung av Frankrike (523-58810xx) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm ff fm Fredegunde de Ardennes (546-597)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm ff m Haldetrude (Bertrude) de Bourgogne (582-618) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25371&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm ff mf Flavius Ricimer de Bourgogne (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm ff mm Gerberga Moselle de Franconia (550-655)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm ff  Dagobert I kung av frankerna (602-6390116)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm fm f Hugobert von Austrasia (590-640)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25369&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm fm ff Sevenus I hertig av Akvitanien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mf mf ff fm mm fm Ragnetrude von Austrasia (608-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff ff ff f Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I18644&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff ff ff ff  Erchenaud von Schelde (560-658) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff ff ff m Gerberge de Bourgogne (575-646)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26474&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff ff ff mf Flavius Ricimer de Bourgogne (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff ff ff mm Gerberga Moselle de Franconia (550-655)

deras barn:

Ansaud de Moselle (590-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff ff ff  Erchembaldus (590-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm ff f Clothar II Kung av frankerna (58406xx-629) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15933&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm ff ff Chilperik (I) i Soissons Kung av Frankrike (523-58810xx) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm ff fm Fredegunde de Ardennes (546-597)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm ff m Haldetrude (Bertrude) de Bourgogne (582-618) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25371&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm ff mf Flavius Ricimer de Bourgogne (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm ff mm Gerberga Moselle de Franconia (550-655)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm ff  Dagobert I kung av frankerna (602-6390116)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm fm f Sandregisisle Lord de Bobigny(585-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29662&tree=ellis

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm fm m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm fm Nantilde (Nantechilde) drottning av Frankrike (614-642)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm mm f Ansaud (Ansowd) de Dijon (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25245&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm mm ff  nn de Dijon (585-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm mm m Ansaud de Moselle (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25246&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm mm mf Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm mm mm Gerberge de Bourgogne (575-646)
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm mm fm ff ff fm<
Av Birgitta Hellström - 26 januari 2014 13:42

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf f Clovis (II) Kung av Frankrike (634-660) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I16001&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf ff  Dagobert I kung av frankerna (602-6390116) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf fm Nantilde (Nantechilde) drottning av Frankrike (614-642)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf m Bathilde (St. Bathilde) Drottning av Frankrike (638-6850130)  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I16002&tree=ellis
deras barn:
Chlothar (III) kung av Frankrike och Bourgogne (652-671)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf Theuderic III Kung av Frankrike  (652-691) 
Childeric (II) kung av Frankrike (653-675)
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm f Ansigisen borgmästare av slotten av Austrasien (607-685) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3071&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm ff Arnold (St Arnulf) "från Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm fm Oda om Savoy (586-615)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm m Beggue (St. Beggue) of Landen (613-698) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3072&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm mf Pepin borgmästare av slotten av Austrasien (580-6400227) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm mm Itte (Itta) av Landen (591-652)
deras barn:
Pepin II "den feta" av Heristal (635-7141216) familj med 1) Alpaide Bihustru av Austrasien (654-705) 2) xx Bihustru av Austrasien (658 -) 3) Plectrude prinsessa av Bayern (652-71404xx)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm Clotilde (Dode) Queen of France (654-691)
Martin av Laon (670-696)  familj med Bertrada av Prum (676-740) 
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm ff f Hugues d' Aquitaine (600-)
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25239&tree=ellis
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm ff m  xx
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm ff Alberic d' Aquitaine (620-)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm fm f Bodilon de Pointiers (601-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25241&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm fm ff Ansoud de Bourgogne (570-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm fm fm  xx de Meaux (580-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm fm m Sigrada Marie de Soissons   (610- 677) även familj med 1) Bodilon av Treves (600 -) 2) xx  

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25242&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm fm mf Ansaud (Ansowd) de Dijon   (590-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm fm mm Ansaud de Moselle (590-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm fm Adele de Thuringia (622-689) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm mf f Dagobert I kung av frankerna (602-6390116) även familj med 1) Nantilde (Nantechilde) drottning av Frankrike (614-642) 2) Gomatrude (Geometrude) (606 -)   

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25367&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm mf ff Clothar II kung av frankerna (58406xx-629) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm mf fm Haldetrude (Bertrude) av Burgund (582-618)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm mf m Ragnetrude von Austrasia (608-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I16020&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm mf mf Hugobert von Austrasia   (590-640)

deras barn:

Sigebert (III) "Den Yngre" Kung av Metz (631-6620201) familj med Imnichilde (Irmichildis) drottning av Metz (632-656)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mm mf  Theodard d' Oeren (620-660)

Regintrude av Austrasia (-633) familj med Theodo I hertig av Bayern (640-717)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf ff f   nn av Alemania (615-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26998&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf ff ff Leuthaire II hertig av Alemania (595-643) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf ff fm Acca di Frioul (595 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf ff m  xx Fröken av burgunderna

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf ff Godefried hertig av Alemania 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf fm f Theodo I hertig av Bayern (640-717) även familj med Folchaide von Salzburg  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I30055&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf fm ff Fara hertig (i Österrike) eller Bayern (-641)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf fm m Regintrude av Austrasia (-633)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I30482&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf fm mf Dagobert I kung av frankerna (602-6390116) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf fm mm Ragnetrude von Austrasia (608 -)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mf fm Regine (Ragnetrude) av Bayern


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm ff f Sighard Sigismund von Sachsen kung av Sachsen (630-691)  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24629&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm ff ff Berthold von Sachsen Kung av Sachsen (560 -)

:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm ff m Julanda (645-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24630&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm ff Deiterick Theodoric von Sachsen kung av Sachsen (679-740)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm fm f Billung I von Wenden (658-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29092&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm fm ff Aethelbert Saxen 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm fm m   xx

deras barn:

Aethelbert II von Sachsen-Billung familj med Melli von Friesland 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm fm Dobzogera von Wenden (683-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm mf f Aribert av Ballenstedt 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29635&tree=ellis

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm mf m Heila av Ascanie 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29636&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm fm mm mf  Berthold II Ascanie


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff Bodilon de Treves (600-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26462&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff f Ansoud St. Liutvin 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff m Adele de Meaux (580-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff fm Sigrada Marie de Soissons (610-677)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25242&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff fm f Ansaud (Ansowd) de Dijon   (590/575-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff fm m Ansaud de Moselle (590-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff f Guerin Warinus (640-677)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff mf Clodoule de Metz (596-690)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26515&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff mf f Arnoldus Sachsen (562-601) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff mf m Dode (Oda) i Heristal (556-611)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff mm Clothilde (586-611) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26516&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff m Kunza (Gunza) (630-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff Ansigisen borgmästare av slotten av Austrasien (607-685) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3071&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff f Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff m Oda de Savoy (586-615)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm Beggue (St. Beggue) av Landen   (613-698)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3072&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm f Pepin borgmästare av slotten av Austrasien (580-6400227) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm m Itte (Itta) av Landen (591-652)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf f Pepin II "den feta" av Heristal (635-7141216)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf Ervigio kung av Spanien (630-687)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24732&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf f Ardebasto (605-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mf m Godo (605-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm Liubigotone drottning av Spanien (630 -) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24733&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm f Swinthila (Suintilla) (Kung av Spanien) Kung av västgoterna (594-631)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf mm m Theodora (Balthes) Drottning av visigoterna (595 -)

deras barn:

Pedro hertig av Kantabrien (668 -) Cantabria, Spanien 

Cixilia drottning av Spanien (650 -) Spanien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf m Alpaide Concubine av Austrasia (654-705)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff ff Guerin Warinus (640-677) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26460&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff ff f Bodilon de Treves (600-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff ff m Sigrada Marie de Soissons   (610-677) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff fm Kunza (Gunza) (630-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26461&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff fm f Clodoule de Metz (596-690)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff fm m Clothilde (586-611) 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff f Leutwinus de Hesbaye biskopen av Treves (665-722)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff mf  Chrodobertus (Robert) i Neustrien, II (633-67810xx)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3045&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff mf f Lambert I av Neustria(600-630) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff mm Doda (630-678)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3046&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm mf ff m Rodobertus (670-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff ff f Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) även familj med Mathilde de Boulogne  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3081&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff ff ff Ferreolus hertig av Moselle (465-) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff ff fm Dode (Deutria) Outeria des franc Ripuaires (497-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff ff m Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25391&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff ff mf Chlothar I "gamla" Kung av Frankrike (497-5611123) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff ff mm Walderade Lethingi de Lombardie (528-572)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff ff Arnoldus Sachsen (562-601)

Erchenaud von Schelde (560-658) 

Gerberga Moselle de Franconia (550-655) familj med Flavius Ricimer de Bourgogne (555-607) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff fm f Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26517&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff fm ff Munderic Vitry-En-Perthois prins av Köln (495-532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff fm fm Arthemia Genève (503 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff fm m Palatina de Troyes 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26518&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff ff fm Dode (Oda) av Heristal (556-611)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mf f Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570)  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3081&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mf ff  Ferreolus hertig av Moselle (465 -) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mf fm Dode (Deutria) Outeria des franc Ripuaires (497-)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mf m Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603) 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25391&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mf mf Chlothar I "gamla" Kung av Frankrike (497-5611123) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mf mm Walderade Lethingi de Lombardie (528-572)
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mf Arnoldus Sachsen (562-601)
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mm f Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581)
 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26517&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mm ff Munderic Vitry-En-Perthois prins av Köln (495-532) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mm fm Arthemia Genève (503 -)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mm m Palatina de Troyes 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26518&tree=ellis
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff fm mm Dode (Oda) av Heristal (556-611)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf ff f Hermengild prins av Spanien (550-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24744&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf ff ff Leovigild Kung av Spanien (525-586) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf ff fm Theodosia Cartegena (528-586)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf ff m Ingunda prinsessa av Metz (550-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24745&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf ff mf Sigibert Kung av Frankrike (517-579) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf ff mm Brunchilde drottning av Frankrike (517-613)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf ff Athangildo (583-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf fm f Julius av Byzantium 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26339&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf fm ff  Mauricius Flavius Tiberius kejsare i öst (539-6021127) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf fm fm Constantina av Bysans (562 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf fm Flavia Juliane (585-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf mf f Aletheus av burgunderna (565-616)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26437&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf mf ff   nn av  Burgundians (530-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mf mf Willibald av burgunderna (595-642)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm ff f Leovigild Kung av Spanien(525-586) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24750&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm ff ff Amalaric kung av västgoterna (496-531) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm ff fm Clotilde prinsessa av Frankrike (507-531)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm ff m Theodosia av Cartegena (528-586)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I24751&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm ff mf Severinus Greven av Cartagena (490-545) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm ff mm Theodora (Amales) av Östgoterna (490 -)

deras barn:

Hermengild Prins av Spannien (550-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm ff Reccared I Kung av västgoterna (559-601)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm fm f Sigebert (I) kung av Metz (535-579)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15888&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm fm ff Chlothar I "gamla" Kung av Frankrike (497-5611123) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm fm fm Inogonde (Ingund, Ingunda) Thüringen (499 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm fm m Brunehaut (Brunichilde) prinsessa av västgotiska riket (539-614)  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15915&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm fm mf Athanagild Kung av västgoterna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm fm mm Goiswinth 

deras barn:

Childebert (II) Kung av Austrasien & Burgundy (570-596) familj med Faileube drottning av Austrasien (572-596)

Ingonde prinsessa i Metz (567-5850324) död i Afrika familj med Hermenigilde (St Hermenigilde) Prins västgoter (563 -5860413)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm fm Clodosvinthe (Clodesinde) Prinsessan av Metz (572 -)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm mf f Reccared I Kung av västgoterna (559-601) även familj med Clodosvinthe (Clodesinde) prinsessa av Metz (572 -) föddes i Metz, Austrasien, Frankrike    

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15977&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm mf ff Leovigild Kung av Spanien (525-586) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm mf fm Theodosia Cartegena (528-586)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm mf m Floresinda 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26351&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff ff mm mf  Sigebut (Balthes) Kungen av västgoterna (570-621)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff ff f Garnier(Erchinoald) av Burgundy I 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26466&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff ff ff Ferreolus hertig av Moselle (465-

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff ff fm Dode (Deutria) Outeria des franc Ripuaires (497 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff ff Ansoud St. Liutvin 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff fm f Gondebald de Meaux (568-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25251&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff fm ff Agivald den Agilofing de Bavaria (515 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff fm Adele de Meaux (580-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mf f    nn de Dijon (585-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25423&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mf f   nn de Dijon (530-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mf m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mf Ansaud (Ansowd) de Dijon (590-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mm f Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I18644&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mm ff Erchenaud von Schelde (560-658)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mm m Gerberge de Bourgogne (575-646)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26474&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mm mf Flavius Ricimer av Burgund (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mm mm Gerberga Moselle Franconia (550-655)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm ff mm Ansaud de Moselle (590-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm ff f Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570)  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3081&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm ff ff Ferreolus hertig av Moselle (465-) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm ff fm Dode (Deutria) Outeria Ripuarians Franks (497 -)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm ff m Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603) 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25391&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm ff mf Chlothar I "gamla" Kung av Frankrike (497-5611123) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm ff mm Walderade Alþingi Lombardiet (528-572) 
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm ff  Arnoldus Sachsen (562-601)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm fm f Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581) 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26517&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm fm ff Munderic Vitry-En-Perthois prins av Köln (495-532)
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm fm fm Arthemia Genève (503 -)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm fm m Palatina de Troyes 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26518&tree=ellis
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm fm fm Dode (Oda) av Heristal (556-611)
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm mf ff f Charibert adelsman av Neustria   (570-636) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I17203&tree=ellis
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm mf ff m Wulfgurd av Paris (570-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3096&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff fm mf ff Chrodobertus av Neustria (590-630) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff f Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570)  http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3081&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff ffa) Ferreolus hertig av Moselle(465-)  

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff ffb) Ansbertus Ferreolus av Rodez (473-511)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff fm Dode (Deutria) Outeria Ripuarians Franks (497 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff m Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25391&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff mf Chlothar I "gamla" Kung av Frankrike (497-5611123) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff mm Walderade Alþingi Lombardiet (528-572)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff ff  Arnoldus Sachsen (562-601)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff fm f Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26517&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff fm ff  Munderic Vitry-En-Perthois prins av Köln (495-532) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff fm fm Arthemia Genève (503 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff fm m Palatina de Troyes

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26518&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf ff fm Dode (Oda) av Heristal (556-611)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mf f Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570)     http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3081&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mf ff Ferreolus hertig av Moselle (465 -) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mf fm Dode (Deutria) Outeria Ripuarians frankerna (497 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mf m Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25391&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mf mf Chlothar I "gamla" Kung av Frankrike (497-5611123) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mf mm Walderade Alþingi Lombardiet (528-572)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mf   Arnoldus Sachsen (562-601)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mm f Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26517&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mm ff Munderic Vitry-En-Perthois prins av Köln (495-532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mm fm Arthemia Geneva (503-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mm m Palatina de Troyes

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26518&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf fm mm Dode (Oda) av Heristal (556-611)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf ff f Clothar II kung av frankerna (58406xx-629)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I15933&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf ff ff Chilperik (I) av Soissons Kung av Frankrike (523-58810xx) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf ff fm Fredegunde Ardennes (546-597)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf ff m Haldetrude (Bertrude) de Burgundy (582-618)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25371&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf ff mf Flavius Ricimer de Bourgogne    (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf ff mm Gerberga Moselle Franconia (550-655)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf ff Dagobert I kung av frankerna (602-6390116)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf fm f Sandregisisle Herre från Bobigny(585-) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I29662&tree=ellis

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mf fm Nantilde (Nantechilde) drottning av Frankrike (614-642)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm ff f Arnoldus i Sachsen (562-601)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm ff ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm ff fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) Köln (525-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm ff m Dode (Oda) av Heristal (556-611)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm ff mf Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm ff mm Palatina de Troyes 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mf mm ff  Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816)

Av Birgitta Hellström - 24 januari 2014 13:30

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mf f Carloman av Landen (560-645)

Rikshovmästare http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p16309827.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mf ff Sigebert I av Austrasien (535-575)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mf fm Brunhilde av Visigothiska riket (540-613)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mf Pepin I "den äldre" av Austrasien (570-639)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mm f Arnoldus av Schelde (540-588) Ripuarisk hövding.   http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p4ad6a322.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mm ff Ansbertus av Schelde (523 -570)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mm fm Blithildis av Cologne (520-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mm m Oda av Swabia (562-612)

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pc85ce939.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mm mf Bodegisel av Akvitanien (520-581)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mm mm Palatina av Akvitanien (520-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm mf mm mm Itta av Metz (592-652) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm ff ff ff ff ff f Cutha Prins av Wessex (ca 600-)

http://math.uww.edu/~mcfarlat/pictures/euk-xek.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm ff ff ff ff ff ff Cuthwine Prins av Wessex 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm ff ff ff ff ff m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm ff ff ff ff ff Ceolwald Prins av Wessex

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm ff ff ff f Coenwahl av Mercia (598-657) föddes, levde och dog i Mercia, ENGLAND http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pac8ef21c.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm ff ff ff ff Pybba av Mercia (570-606)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm ff ff ff fm Feargna av Mumhan (580-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm ff ff ff m Snedghusa av Mumhan (578-627)

prinsessa http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p3f74946f.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm ff ff ff  Cundwahl av Mercia (626-701)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm fm ff ff f Pybba av Mercia (570-606)Kung

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p6c32fd51.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm fm ff ff ff Creoda av Mercia (531-593)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm fm ff ff m Feargna av Mumhan (580-)

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p34b8d082.html

deras barn:

Coenwahl av Mercia (598-657) Familj med Snedghusa av Mumhan (578 - 627)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm mf mm fm ff ff Eowa av Mercia (607-6420805) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff ff f Arnoldus av Schelde (540-601) Margrave  http://artursson.se/0002/2663.htm

far.fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff ff ff Ansbertus (523-570)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff ff fm Blithildis av Austrasien (530-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff ff m Oda av Schwaben (550-640)

http://artursson.se/0002/2664.htm

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff ff Arnulf "S:t Arnoul" av Metz (5820813- efter 640)

Itta av Schelde


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mf f Carloman greve av Austrasien (ca 550-645)

 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02236.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mf m Gertrude prinsessa av Bayern(555-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02047.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mf mf Garibald I hertig av Bayern

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mf mm Walderada Princess av longobard

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mf  Pepin I "den äldre" av Austrasia


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mm f Grimoald hertig av Asti (555-612)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02044.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mm ff Theobald kung av Austrasien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mm fm Walderada prinsessa av longobard

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf ff mm Itte Iduberga av Asti (592-652)

Ariperto I Kung av longobard

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf ff f Ansoud St. Liutvin 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26464&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf ff ff Garnier (Erchinoald) I av Burgundy
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf ff m Adele de Meaux (580-) 
http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26465&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf ff mf Gondebald de Meaux (568 -)
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf ff Bodilon de Treves (600-)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf fm f Ansaud (Ansowd) de Dijon (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25245&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf fm ff   nn de Dijon (585-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf fm m Ansaud de Moselle (590-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25246&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf fm mf Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf fm mm Gerberge de Bourgogne   (575-646)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf fm Sigrada Marie de Soissons (610-677)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf mf f Arnoldus av Sachsen (562-601)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3075&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf mf ff Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf mf fm Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf mf m Dode (Oda) i Heristal (556-611)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3076&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf mf mf Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf mf mm Palatina de Troyes 

deras barn:

Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816)
Itte (Itta) av Landen (591-652)
St Modoaldus Archbiship av Triers (585-656)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mf mf Clodoule de Metz (596-690)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mm ff f Chrodobertus of Neustria(590-630) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25378&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mm ff ff Charibert Adelsman av Neustria (570-636)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mm ff fm Wulfgurd av Paris (570-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mm ff m  xx (592-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mf mm ff Lambert I av Neustria (600-630) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff ff f Garnier (Erchinoald) I av Burgundy 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26466&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff ff ff Ferreolus hertig av Moselle (465 -)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff ff fm Dode (Deutria) Outeria Ripuarians frankerna (497-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff ff Ansoud St. Liutvin 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff fm f Gondebald de Meaux (568-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25251&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff fm ff Agivald the Agilofing de Bavaria (515-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff fm m   xx

deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff fm Adele de Meaux (580-)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mf f   nn de Dijon (585-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25423&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mf ff   nn  de Dijon (530-)  

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mf m   xx (587-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mf Ansaud (Ansowd) de Dijon (590-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mm f Ega Leuthamus (Leutharius) von Schelde (570-646)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I18644&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mm ff Erchenaud von Schelde   (560- 658) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mm m Gerberge de Bourgogne (575-646)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26474&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mm mf Flavius Ricimer de Bourgogne (555-607) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mm mm  Gerberga of Moselle de Franconia (550-655) 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm ff mm Ansaud de Moselle (590-)

Erchembaldus (590-) familj med Leudefindis (594-)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm ff f Ansbertus Gall Ferreolus "senatorn" Moselle von Schelde (536-570) även familj med Mathilde de Boulogne   http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3081&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm ff ff  Ferreolus hertig av Moselle (465 -)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm ff fm Dode (Deutria) Outeria Ripuarians frankerna (497 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm ff f Bithilde (Blithilda) (Bilhildis) de Cologne (525-603)

 http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25391&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm ff ff Chlothar I "den gamla" Kung av Frankrike (497-5611123)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm ff fm Walderade Alþingi Lombardiet (528-572)/Walderade Lethingi de Lombardie,

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm ff Arnoldus av Saxony (562-601) 

 Erchenaud von Schelde (560-658) 

Gerberga Moselle Franconia (550-655) familj med Flavius Ricimer de Bourgogne (555-607)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm fm f Bodegisel I hertig av Schwaben (509-581) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26517&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm fm ff  Munderic Vitry-En-Perthois prins av Köln (495-532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm fm fm Arthemia Geneva (503-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm fm m Palatina de Troyes 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26518&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm fm fm Dode (Oda) av Heristal (556-611)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm mf ff f Charibert Nobelman of Neustria (570-636) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I17203&tree=ellis

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm mf ff m Wulfgurd av Paris (570-) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3096&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mf mm mf ff Chrodobertus of Neustria (590-630)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff f Arnulf av Metz kraftfull Austrasian adelsman, biskop den karolingiska ättens stamfader,  http://www.jeanett.net/gote/p87fe5110.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff ff  Bodigisel II av AQVITANIA (562-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff fm Oda av SAVOJEN

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff m  Doda av SAXLAND

 http://www.jeanett.net/gote/p9cfc3faf.html

deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff ff Ansigise av Metz Meroving (ca 602-685)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff fm f Pepin I de Landen (-640)Pepin den äldre  Från Wikipedia, den fria encyklopedinkallad Pippin av Landen (efter ett gods iBrabant), död 639. Han ställdes 622 som major domus och faktiskregeringsutövare vid den unge merovingiske konungen Dagobert Is sida,då denne blev sin fader Chlothar II:s medregent i Austrasien. SedanDagobert 629 blivit ensam konung både över Austrasien och Neustrien,föll Pippin i onåd och nödgades taga sin tillflykt till Akvitanien.Han återvann ställning och inflytande först efter Dagoberts död (639),men avled samma år efter att en kort tid ha styrt Austrasien i denunge konung Sigibert IIIs namn http://www.jeanett.net/gote/pc52e6502.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff fm m   Itta av SCHELDE

http://www.jeanett.net/gote/pfec2f3ec.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff ff fm Saint Begga (Beggue) de Landin (ca 613-ca 693)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm ff f Bodilon de Treves (600-)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26462&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm ff ff Ansoud St. Liutvin

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm ff fm Adele de Meaux (580-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm ff m Sigrada Marie de Soissons (610-677) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25242&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm ff mf Ansaud (Ansowd) de Dijon   (590-)/(575-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm ff mm Ansaud de Moselle (590-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm ff Guerin Warinus (640-677)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm fm f Clodoule de Metz (596-690)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26515&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm fm ff Arnoldus Sachsen (562-601) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm fm fm Dode (Oda) i Heristal (556-611)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm fm m Clothilde  (586-611)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I26516&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm fm Kunza (Gunza) (630-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm mf f Lambert I av Neustria (600-630)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I25376&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm mf ff Chrodobertus av Neustria (590-630) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff fm mf Chrodobertus (Robert) of Neustria, II (633-67810xx) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff f Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz (5820813-6410816) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3073&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff ff Arnoldus Sachsen (562-601) 
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff fm Dode (Oda) i Heristal (556-611)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff m Oda de Savoy (586-615)

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3074&tree=ellis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf ff Ansigisen borgmästare av slottet Austrasien (607-685)

Clodulphe (St Clodulphe) biskop i Metz (615 -)
Walchigise Greven av Verdun (620 -) familj med Valtrude (622-) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm f Pepin borgmästare av slotten av Austrasien (580-6400227) http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3077&tree=ellis
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm ff Carloman av Landen (550-645) 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm m Itte (Itta) of Landen (591-652) 

http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3078&tree=ellis

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm mf Arnoldus Sachsen (562-601) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm mm Dode (Oda) i Heristal (556-611)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm ff mm ff mf fm Beggue (St. Beggue) av Landen (613-698)

 

 

Av Birgitta Hellström - 22 januari 2014 18:42

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff f a) Ingvar ÖSTENSSON (560-610) Småkung i Svealand, Svitjod född i Uppsala död i Lettland http://www.knutsson.nl/slekt/pb00e06f6.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff ff a) Östen ADILSSON (540 - 590) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff m a)  xx 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff a) Anund ( Bröt-Anund ) INGVARSSON (580 - 640)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff  f a) Götred ( Den Milde ) GÖTESSON

http://www.knutsson.nl/slekt/p92acad3c.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff ff a) Göte 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff  m a)   xx 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff a) Algöt GÖTREDSSON (546-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff fm f a) Olav DEN KLARSYNTE (521-)

Kung i Närke. http://www.knutsson.nl/slekt/p4724048b.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff fm m a)   xx 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff fm a) Ålof OLAVDOTER (555-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff ff b) Hathwigate, Kung av Saxarna (ca 470-ca 524)  http://www.geni.com/people/Hathwigate-King-of-the-Saxons/6000000003828193955

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff ff f b) Hartwaker, Kung av Saxons

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff fm b) Álofr av Mercia (ca 525-)

http://www.geni.com/people/%C3%81lofr-of-Mercia/6000000004533780925

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff fm f b) Cnebba

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff ff ff f b) Hulderick, Kung av Saxarna (ca 500 - ca 540) "Childeric", "Hulderic", "Huldrick" 

Wiric, Kung av Saxons


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff fm ff ff b) Albericus eller Albert av Herulii (486-526)  http://www.geni.com/people/Albericus-of-the-Herulii/6000000009305086376

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff fm ff ff f b) Alaricus d' Heruli

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff fm ff ff m b) Théodora de Burgondie

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff fm ff fm b) Syrisca von Sarmatien (490-)

http://www.geni.com/people/Syrisca-von-Sarmatien/6000000003024837560

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff fm ff f b) Jean I av Herulii (520-618)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff mf ff ff b) Alaricus d' Heruli (470-)

http://www.geni.com/people/Alaricus-d-Heruli/6000000003024837568

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff mf ff ff f b) Visilaus, Kung av Herulii

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff mf ff ff m b) Adolla av Saxons

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff mf ff fm b) Théodora de Burgondie (470-)
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff ff mf ff f b) Albericus eller Albert av Herulii
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff ff b) Uncilien, hertig av Alemannians (ca 568-607)  http://www.geni.com/people/Uncilien-duke-of-the-Alemannians/6000000003828107379
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff ff f b)Leutfried, Hertig av Alemannen (ca 545-587)
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff ff m b) xx
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff fm b)  xx av Uncilien

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff f b) Leutharis III, hertig av alemannerna (ca 620 - 675)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff ff b) Berthold, kung av saxarna (ca 567-ca 633)  http://www.geni.com/people/Berthold-King-of-the-Saxons/6000000001867036004
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff ff f b) Budic, Kung av Saxons
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff ff m b) bodicus von saxony
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff fm b)  xx av Berthold

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff f b)  Sieghard, Kung av Saxarna (ca 630- ca 691)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff mf b) Goswin av Obodtrites (590-615)
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff mf f b) Radagest II av Herulii
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff mf m b) Gubertina de Granada
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff mm b)   xx  Von Sachsen

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm ff m b) Julanthe av Obodtrites (ca 630- ca 675)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm fm ff b) Radagest II av Herulii (ca 560-618)
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm fm ff f b) Jean I av Herulii
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm fm ff m b) Euphemia of Norway
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm fm fm b) Gubertina de Granada (ca 570-590)
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm fm f b) Wisislaus of Obotrites (ca 610-ca 660)
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm mf ff b) Berenthoald IV de Ballenstaedt (ca 590-670)   http://www.geni.com/people/Berenthoald-de-Ballenstaedt/6000000009304866073
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm mf ff f b) Berthold de Ballenstaedt
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm mf fm b)  xx
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm mf f b) Esiko - Aribert ou Aribert von Ballenstedt (ca 610-704) 
 
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm mf mf b) Béranger II I d'Ascanie (ca 605-)
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm mf mm b)    xx 
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mm ff fm mm mf m b) Heila von Ascanien (ca 620-)
 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff ff ff  Radagest II av Herulii (ca 560-618)

http://www.geni.com/people/Radagest-II-of-the-Herulii/6000000003828196081

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff ff ff f Jean I av Herulii

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff ff ff m Euphemia av Norway

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff ff fm Gubertina de Granada

 http://www.geni.com/people/Gubertina-de-Granada/6000000009304903937

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff ff f Witzlaus av Obotrites I, (ca 610 - ca 660) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff fm ff Godeperto,(ca 625-682) Kung av langobarderna  Regerade 661-662 med brodern   http://www.geni.com/people/Godeperto-King-of-the-Lombards/6000000008630628585

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff fm ff f Aripert I, Kung av Lombards

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff fm fm Ragnetrude av östra Anglia (ca 625-)

http://www.geni.com/people/Ragnetrude-Anglia/6000000002188364706

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff fm fm f Rægenhere

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff fm fm m Clothilde av Allemannia

 deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm mm ff ff ff ff fm f  Aripert II, Kung av de Lombards (ca 640-ca 712) 

Raginpert, Kung av Lombards 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm ff Halvdan III "Snjälle" Valdersson (570-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0eb02537.html 

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm ff f Harald "Den Gamle" Valdersson

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm ff m Hildur Heidriksdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm fm Moald "Digre" Kinriksdotter Drottning

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3cc46528.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm fm f Cynrich Kung av Wessex (ca 525- 560)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm f Ivar "Vidfamne" Halvdansen (ca 612-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm mf Alf Olafsson av Jylland (ca 580 - )

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pbbd8b998.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf mf mf ff ff ff fm m  Gyrithe (Gauthild) Alvsdotter (620-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff ff f Cuthwine (ca 545-)

http://www.geni.com/people/Cuthwine/6000000002142248176

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff ff ff Ceawlin, Kung av Wessex

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

Ceadda

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff ff  Cutha Cathwulf (593-679)

Cynebeald


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff fm f Clement ap Bledric (ca 580-)

http://www.geni.com/people/Clement-ap-Bledric/6000000023926288184

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff fm ff Beldrig ap Custennin

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff ff ff ff fm Gwynhafar verch Clemen (604-680)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff ff f Eormenric, Kung av Kent ( ca 538-560)  kung av Kent i 522-560.  http://www.geni.com/people/Eormenric-King-of-Kent/6000000006208632415

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff ff ff Ochta, Kung av Kent

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff ff m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff ff Sankt Ethelbert I, kung av Kent (ca 545-616)

Ricula familj med Sledda, Kung av Essex


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm f Charibert I, Kung av Frankerna (ca 517-ca 567)  merovingiska kungen av Paris,År 556, Chlothar sände Charibert och hans nästa yngste brodern Guntram mot sin yngre bror Chramn. som var i uppror. Chramn gömde ute på Black Mountain i Limousin. Förhandlingarna misslyckades och de båda arméerna förberedda för strid. Ett åskväder förhindrade någon engagemang och Chramn skrev brev till sina bröder, falskeligen rapportera sin fars död. Charibert och Guntram återvände genast till Bourgogne för att säkra sina positioner. vid Chlothar faktiska död 561, var det frankiska riket delas mellan hans söner i en ny konfiguration. Varje son härskade en distinkt rike, vilket inte var nödvändigtvis geografiskt sammanhängande men kan innehålla två osammanhängande områden, från en huvudort varefter hans rike heter. Charibert fick Neustria (området mellan Somme och Loire), Aquitaine, och Novempopulana med Paris som sin huvudstad. Hans främsta städer var Rouen, Tours, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Cahors, och Albi. Guntram fick Burgundy, då Sigebert fick Austrasien (inklusive Reims) med sin huvudstad i Metz, och den yngste brodern Chilperik fick en kompakt rike med Soissons som huvudstad.Charibert och hans fru Ingoberga hade en dotter, Bertha (539-c. 612). Charibert hade också flera bihustrur. Genom Merofleda, en ull-KARDARE dotter, och hennes syster Marcovefa, hade han döttrar: Berteflede (en nunna i Tours) och Clothilde (en nunna i St Croix, Poitiers). Genom Theodogilda (eller Theudechild), en koherde dotter, hade Charibert sin ende son, som dog i späd ålder. Detta beteende ledde till hans bannlysning, den första någonsin i en merovingiska kung.Charibert var knappast mer än kung i Paris när han gifte bort sin dotter Bertha till Ethelbert, den hedniska kungen av Kent. Hon tog med sin biskop Liudhard som hennes egen biktfader. Hennes inflytande i Kentish domstol bidrog till framgången för Augustinus av Canterbury uppdrag i 597 ..

http://www.geni.com/people/Charibert-I-King-of-the-Franks-at-Paris/6000000002364207870

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm ff Chlothar "gamla", kung av frankerna (ca 501-561)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm fm Ingonde, Drottning av Frankerna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm m Ingoberga drottning av Paris (ca 520 - 589)  http://www.geni.com/people/Ingoberga-de-Paris/6000000002134783203

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm mf a) Chilperic Kung av Burgundy

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm mm a) Aggripina de Burgundy 

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm mf b) Father of Ingoberge

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm mm b) Mother of Ingoberge

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff fm Sankt Bertha de Paris, drottning av Kent (ca 539-ca 612)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mf f Chilperik I, kung av frankerna (ca 523-584) kung av Neustrien (eller Soissons) från 561 till sin död. Han var en av sönerna till Chlothar I, ensam kung av frankerna, och Aregund.även familj med 1)Audovera- De fick fyra barn 2) Gosvinta   http://www.geni.com/people/Chilp%C3%A9ric-I-King-of-the-Franks-at-Soissons/6000000005913016304

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mf m Frédégonde

http://www.geni.com/people/Fr%C3%A9d%C3%A9gonde/5544231254350042383

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mf mf Brunulphe de Cambrai

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mf mm Chrotechilde av östgoterna

deras barn:

Samson de Soissons

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mf Chlothar "le Jeune" Kung av frankerna (584 - ca.630)

Rigundis

Dagobert de Soissons

Chlodébert de Soissons

Theuderic de Soissons


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mm f  Richemir Orleans (ca 555-607)

http://www.geni.com/people/Richemir-duke-of-the-Burgundians-Franconians/290459821900001444

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mm ff Betton, greve av Orléans

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mm fm Austregilde d'Aiga Orléans

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mm m  Sankt Gertrud, abbedissa av Hamage (ca 560-649)  http://www.geni.com/people/Saint-Gertrude-abbess-of-Hamage/290460696890002594

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mm mf Theodebald I, hertig av bayrare

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mm mm Blithildis

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff ff mm Haldetrude / Adaltrudis (ca 586-604)

Regintrude of the Burgundians

Beretrudis of the Burgundians

Gerberge of Burgundy & Franconia

Adalbald I, comte d'Artois


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff fm ff f Tyttla, kung av östra Anglia (ca 540-ca 593)  http://www.geni.com/people/Tyttla/6000000006290773875

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff fm ff ff Wuffa, Kung av östra Anglia

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff fm ff m   xx

deras barn:

Rædwald, Kung av östra Anglia

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff fm ff fm ff Eni, kung av East Anglia (570-617)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf ff ff ff f  Childebert II av Austrasien (570- 595) Kung  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p29d4a29d.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf ff ff ff ff Sigebert I av Austrasien (535 - 575)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf ff ff ff fm Brunhilde av Visigothiska riket (540-613)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf ff ff ff m Faileube av Visigothiska riket

Drottning http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p3ef49825.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf ff ff ff  Thierry II av Austrasien (587 - 613)

Theodoric II av Austrasien (- 612) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm ff f Garnier av Bourgogne (550-)

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p984a89aa.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm ff ff Guntram av Burgund (525-592)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm ff fm Austregilde av Orleans (528-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm ff Ansoud av Bourgogne (570-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm fm f Gondebald av Meaux (568 - ) född i  Bayern, TYSKLAND död i Meaux, FRANKRIKE http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p2d0ca156.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm fm ff Agivald den Agilofing av Bayern (515-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mf fm fm  xx  av Meaux (580-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff ff f Chilperik I av Austrasien (537-584) Kung död i Chelles, Paris, FRANKRIKE  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p4b82e3bc.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff ff ff Clothar I "Den Gamle" av Frankerna (492-561)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff ff fm Arnegondis av Thüringen (510-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff ff m Fredegunda av Cambrai (540-597)

 Drottning född i Neustrien, FRANKRIKE  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pca80e952.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff ff  Clothair II av Neustrien (584-6291018)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff fm f Ricomere av Burgund (555-607)

Hertig född i Bourgogne, FRANKRIKE  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/peec83954.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff fm m Garitrude av Hamage (560-649)

Hertiginna född i Bayern, TYSKLAND död i FRANKRIKE   http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p0c6c02a1.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff fm mf Ansbertus av Schelde (523-570)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff fm mm Blithildis av Cologne (520-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm ff fm Berterudis av Burgund (585-618)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf ff f Mummolin av Frankerna (515-558) Senator  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p48d4d4c0.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf ff ff Munderic av Cologne (495-532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf ff fm Perthois Arthemia av Lyon (505-559)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf ff m Bertha av Kent (541-612)

Prinsessa av Paris. även Familj med Ethelbert I av Kent (552-616)  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p1eb4faa3.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf ff mf Charibert I av Paris (524-567

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf ff mm Ingoberga av Austrasien (515-587)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf ff Bodegisel II av Akvitanien (558 - 589)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf fm f Bodegisel av Akvitanien (520-581) Hertig   http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pac227821.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf fm ff Munderic av Cologne (495-532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf fm fm Perthois Arthemia av Lyon (505-559)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf fm m Palatina av Akvitanien (520-) Drottning   http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p637c2f36.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf fm mf Gallus Magnus av Troja (500-562)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf fm Oda av Swabia (562-612)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mf f Eormenric av Kent (520-580) Kung  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p01acc1ec.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mf ff  Octha av Kent (490-540)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mf  Ethelbert I av Kent (552-6160224)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mm f Charibert I av Paris (524-5670507) Kung född, levde, dog i Paris, FRANKRIKE http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pfafeb618.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mm ff Clothar I "Den Gamle" av Frankerna (492-561)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mm fm Radegonde av Thüringen (500-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mm m Ingoberga av Austrasien (515-5870813) Drottning http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pb9c2cc08.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mm mf Chilperic II av Burgund (450-516) 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mf mm Bertha av Kent (541-612) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm ff f Sigebert I av Austrasien (535 - 575) Kung  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pf60c9b90.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm ff ff Clothar I "Den Gamle" av Frankerna (492-561)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm ff fm Ingonde av Thüringen (500 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm ff m Brunhilde av Visigothiska riket (540-6131013) Drottning av Austrasia. född i Toledo, SPANIEN död i Renève-sur-Vingeanne Autumn, Moselle, Lorraine, FRANKRIKE  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p52fa3e5f.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm ff mf Athanagild av Visigothiska riket (-567)

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm ff mm Godesvinda av Visigothiska riket (530-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm ff Carloman av Landen (560-645)

Ingonde av Austrasien (565 - )

Childebert II av Austrasien (570 - 595) Familj med Faileube av Visigothiska riket


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mf f Ansbertus av Schelde (523-570) Senator född i Sachsen, TYSKLAND  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pac9aaf04.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mf ff Ferrelous av Rodez (475-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mf fm Blithilde av Burgund (490 -560)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mf m Blithildis av Cologne(520-)

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pe7f62c28.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mf mf Clothar I "Den Gamle" av Frankerna (492-561)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mf mm Radegonde av Thüringen (500-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mf Arnoldus av Schelde (540-588)

Garitrude av Hamage (560-649) Familj med Ricomere av Burgund (555-607)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mm f  Bodegisel av Akvitanien (520 - 581) Hertig  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pac227821.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mm ff Munderic av Cologne (495 - 532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mm fm Perthois Arthemia av Lyon (505-559)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mm m Palatina av Akvitanien (520-) Drottning  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p637c2f36.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mm mf Gallus Magnus av Troja (500-562)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf mm mm mm Oda av Swabia (562 - 612)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff ff f Mummolin av Frankerna (515-558) Senator  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p48d4d4c0.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff ff ff Munderic av Cologne (495-532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff ff fm Perthois Arthemia av Lyon (505-559)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff ff m Bertha av Kent (541-612) Prinsessa av Paris.  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p1eb4faa3.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff ff mf Charibert I av Paris (524-567)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff ff mm Ingoberga av Austrasien (515 -587)  

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff ff Bodegisel II av Akvitanien (558-589)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff fm f Bodegisel av Akvitanien (520-581)Hertig  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pac227821.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff fm ff Munderic av Cologne (495- 532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff fm fm Perthois Arthemia av Lyon (505-559)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff fm m Palatina av Akvitanien (520-) Drottning  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p637c2f36.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff fm mf Gallus Magnus av Troja (500 - 562)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff fm Oda av Swabia (562 - 612)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mf f Eormenric av Kent (520-580) Kung

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p01acc1ec.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mf ff Octha av Kent (490-540)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mf Ethelbert I av Kent (552-616)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mm f Charibert I av Paris (524-5670507) Kung  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pfafeb618.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mm ff Clothar I "Den Gamle" av Frankerna (492-561)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mm fm Radegonde av Thüringen (500-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mm m Ingoberga av Austrasien (515- 5870813) Drottning  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pb9c2cc08.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mm mf Chilperic II av Burgund (450 - 516) 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff ff mm Bertha av Kent (541-612)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm ff f Sigebert I av Austrasien (535-575) Kung  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pf60c9b90.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm ff ff Clothar I "Den Gamle" av Frankerna (492-561)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm ff fm Ingonde av Thüringen (500-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm ff m Brunhilde av Visigothiska riket (540-6131013) Drottning av Austrasia. http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p52fa3e5f.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm ff mf Athanagild av Visigothiska riket (-567)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm ff mm Godesvinda av Visigothiska riket (530-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm ff Carloman av Landen (560-645)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mf f Ansbertus av Schelde (523-570)  Senator  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pac9aaf04.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mf ff Ferrelous av Rodez (475-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mf fm Blithilde av Burgund (490 - 560)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mf m Blithildis av Cologne (520-)

 http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pe7f62c28.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mf mf Clothar I "Den Gamle" av Frankerna (492-561)
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mf mm Radegonde av Thüringen (500-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mf  Arnoldus av Schelde (540-588)

Garitrude av Hamage (560-649) hertig Familj med Ricomere av Burgund (555 - 607)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mm f Bodegisel av Akvitanien (520 - 581)  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pac227821.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mm ff Munderic av Cologne (495 - 532)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mm fm Perthois Arthemia av Lyon (505-559)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mm m Palatina av Akvitanien (520-) 

Drottning http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p637c2f36.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mm mf Gallus Magnus av Troja (500-562) 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mm ff fm mm Oda av Swabia (562 - 612)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf ff mf fm mf mm f Theodebald I av Bayern (534-590)

Av Birgitta Hellström - 22 januari 2014 11:07

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff ff ff f  Radbard av Ryssland (ca 638 - ) kung av Gårdarike http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p8b8c3ec9.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff ff ff m Aud "Den djupöda" Ivarsdotter (ca 633 - )

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p19424d78.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff ff ff mf Ivar "Vidfamne" Halvdansen (ca 612-) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff ff ff mm  Gyrithe (Gauthild) Alvsdotter (620-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff ff ff Randver Radbardsson av Svitjod (680-770) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm ff f Völsung Rersson Kungen av Hunaland,  http://www.geni.com/people/V%C3%B6lsung-Rersson/5604799324790027955

enligt Nordisk mytologi  mördades Vǫlsung av kung Götiska Siggeir och hämnades genom att en av hans söner , Sigmund och hans dotter Signy som var gift med Siggeir . Vǫlsung var den gemensamma förfadern till den klanen av Vǫlsungs , däribland den största av fornnordiska hjältar , Sigurd . Deras legend är känd i nordisk myt genom Völsungasaga och Kills niflungar och i Gamla tyska genom Nibelungenlied .omnämns också I den engelska episka Beowulf.Volsung var den store - sonson av Oden själv , och det var Oden som såg till att Volsung skulle födas . Volsung föräldrar , som var kungen och drottningen av Hunaland kunde inte ha några barn tills Oden och hans gemål Frigg sände dem en jättekvinna vid namn Ljod bär äpplet av fertilitet . Volsung far dog kort efter detta , men hans fru var gravid i sex år , tills hon hade fått nog . Hon befallde att barnet levereras av kejsarsnitt , en operation som på den tiden kostade livet på mamman . Volsung var en stark barn och han kysste sin mor innan hon dog .Han blev omedelbart proklamerade kung av Hunaland Ett stort bröllop hölls i hallen , när plötsligt en främling Fanns där. Han var en högväxt gammal man med bara ett öga och kunde inte vara någon annan , än Oden . Han gick till äppelträdet , tog sitt svärd och stack den djupt in i stammen . Odin talade om att svärdet var avsedd för mannen som kunde dra svärdet från äppelträdet . Därefter försvann han.Alla på bröllopet försökte två dra svärdet men bara Sigmund lyckades , och han gjorde det utan ansträngning . Svärdet hette Gram och det visade sig vara ett utmärkt vapen .

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm ff ff Rer Sigardsson, av Frankland

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm ff m Ljod Hrimnirsdatter (685-705)

http://www.geni.com/people/Ljod-Hrimnirsdatter/5072517521180043216

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm ff mf Hrimnir "jätten" 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm ff Sigmund Wolsungsson (ca 705-)/Sigmund 

Völsungsson

Signy Volsungsdatter familj med Siggeir Wægdæging Götaland

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm fm f Eylimi av Danmark Hjalmthersson (688-709) född i Norge  http://www.geni.com/people/Eylimi-Hjalmthersson/6000000003796287385

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm fm ff Hjalmter Egdirsson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm fm Hjordis Eylimasdatter (ca 710-810)

Gripir Eylimasson 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm mf f Lienfni Vifilson (Attipsson) (625 - 669) 

http://www.geni.com/people/Lienfni-Vifilson/6000000005076509891

Denna Lienfni (Læfi) är son till Vifil och sonson till Attila. Man kan också hitta honom listad som son till Attila.

"Hur Norge byggdest" säger om Vifil:

"Audi och Budli var sjökungar och båda hade sin Här-De kom med sina män till Saksland och härjade vida omkring där,.. De la under sig Valland och Saksland, och bosatte sig där i staterna Audi styrde över Valland och var far till Froda, Kjar, Olrun.De kallades Ödlinger. Budli hade Saksland., han var far till Attila,Vifil, fader Læfi,Budli, far till Sørliveien eller Serli och Atle och Brynhild, mor till Aslaug, och denna ätt ända till Harald Hårfager kallades Budlunger. "http://www.heimskringla.no/wiki/Hvorledes_Norge_ble_bosatt

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm mf ff Vifil Attilson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm mf m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff ff ff ff fm mf Budli Leinfnisson (ca 680-738)

Atli Leinfnisson

Sorli Leinfnisson


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff Harald "Den Gamle" Valdersson

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pd0440454.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff f Valdar "Den milde" Hroarsson (ca 547-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff m Hildis Hildericsdotter av Vandalerna (525-572)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf fm  Hildur Heidriksdotter

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p71727d3e.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf f Halvdan III "Snjälle" Valdersson (570-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf mf Cynrich Kung av Wessex (ca 525-560) regerade åren 534-560  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p51e6e4e0.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf mf f Cerdic (Credix) av Anglo-Saxons (ca 467-534)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf mm    xx

deras barn:

Ceawlin av Wessex (ca 547-593) Kung Regerade 560-591

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf ff ff ff mf m Moald "Digre" Kinriksdotter


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff ff ff ff Coenrad av Kent (646-) 

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2ca02ba6.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff ff ff ff f Coelwald av Kent (ca 622-efter 688)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff ff ff fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff ff ff f  Ingild av Wessex (ca 680-ca 718)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf ff ff Hanini Bar ‘Adoi David (627-) 

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps35/ps35_117.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf ff ff f Bustanai Ben Hanini David

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf ff ff m Izdundad Sasanid

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf ff fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf ff f Nehemiah Ben Hanini David (ca 650-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf fm ff Hanini Bar ‘Adoi David (627-)

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps35/ps35_117.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf fm ff f Bustanai Ben Hanini David

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf fm ff m Izdundad Sasanid

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf fm fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf fm f Nehemiah Ben Hanini David (ca650-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf Yazdagird Kejsare av Persien (-651)  Regerade 632-651, arabiska erövringen, slutet på Sasanian imperiet.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3e72697b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf f  Sharijar Prins av Persien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm  Manyanh prinsessa av Bysans

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p129ab8ca.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm f  Heraclius Konstantin III Kejsare av Bysans (612 - 641)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm m Anastasia Gregoria Prinsessa av Karthago (ca 611-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mf mf m Izdundad av Persien

 

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff  Ansegisel "Den helige" av Austrien (ca 610-685)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p72e414bd.html

far:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff f  Arnulf "S:t Arnoul" Biskop av Metz (582-efter 640)

mor:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff m Oda Doda de Heristal (ca 586-640)

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm Begga von Heristal (613-698)

http://artursson.se/0002/2656.htm

far:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm f  Pippin I av Lauden (-640) Hovmarsalk av Austreisin

mor:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm m Itta av Schelde (592-652)

deras barn:

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff f  Pippin II "den yngre" von Heristal (ca 640-714)

 

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff Hugobert Greven av Palais (-ca 698)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff f Alberic av Frankerna

mor:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff m Adele av Frankerna

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm Irmine av Frankerna Abbedissa av Oeren 698-706  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm f Theodard av Liege

mor:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm m dotter till  Dagobert I Princess av Frankerna

deras barn:

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf f Son till Hugobert av Frankerna

(ca 696-)


a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf Theoderik III kung av Neustrien och Burgund (654-691) även familj med Doda of Saxony Queen of Neustria and Burgundy Härskade flera gånger http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm 

far:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf f  Clovis II Kung av Neustria and Burgundy

mor:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf m St. Bathilde Drottning av Neustria and Burgundy

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm Clotilde Dode drottning av Neustrien och Burgund http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm f Ansegisel av Austrasia

mor:a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm m Beggue (St Beggue) av Landen

deras barn:

a)fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf m Berthe de Prum Princess av Neustria\Burgundy


b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff Biskop Arnold Metz (5820813-6410816)

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps18/ps18_345.htm

far:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff f Boso Bodogiesel Hertig av Neustria

mor:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff m Chrodoare av Amay

b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm Dodo Heristal (ca 586-)

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps18/ps18_347.htm

far:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm f Arnoldus Metz

deras barn:

b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff f Ansigise Austrasia (ca 607-662) 

Chlodulf

Martin

 

b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff mf Pepin I den äldre (585-639)

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps04/ps04_295.htm

far:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff mf f Carolman de Landen

b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff mm Itta Iduberga av Asti (592-652)

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps15/ps15_022.htm

deras barn:

b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm ff m Begga von Heristal (613-698)

Gertrude (626-659) Abedissa i Nivelles i Belgien, och hon tog särskild omsorg om de fattiga

Grimoald I


b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf Dagobert II av Frankerna  (-679) Kung av Austrasia  mördad på order av Pippin den fete även familj med Mathilde   http://look.no/anita/slekt/webcards/ps15/ps15_018.htm

far:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf f St Sigebert III av frankerna  (-656) 

mor:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf m Immachilde

b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm Giselle de Razes

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps15/ps15_027.htm

far:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm f Bera II de Razes

mor:b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm m Gislica

deras barn:

Sigisbert IV (676-758) Greve av Razès familj med Magdala

b) fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf fm ff mm mf m Regintrude Meroving


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff ff Anund 'Bröt-Anund'Ingvarsson (580-640)

http://www.artursson.se/0001/1101.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff ff f Ingvar Östensson (560-610)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff f Ingjald 'Illråde' Anundsson (600-655)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff mf Algöt Götredsson(ca 546-) Kung

http://www.artursson.se/0002/2002.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff mf f Götred den milde Götesson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff mm Ålof Olavdoter (ca 555-)

http://www.artursson.se/0002/2006.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff mm f  Olav den Klarsynte (ca 521-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mf mf ff ff ff m Göthild Algotsdotter (610-640)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff Randver Radbardsson Kung av Svitjod (680 - 770)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pf73c7b84.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff f  Radbard Kung av Ryssland (ca 638-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff m Aud "Den djupöda" Ivarsdotter (ca 633-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff fm   xx /Ingild

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff f Sigurd (Randversson) Ring (ca 724-812)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff mf Gandolf Alfgeirsson Kung av Norge (ca 710-

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p900c91fe.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff ff m Alfhild Gandolfsdotter (735-770)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff fm ff Sigmund Wolsungsson (ca 705-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p041c63cf.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff fm fm Hjordis Eylimasdatter (ca 710-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9eb89791.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff fm f Sigurd "Fafnesbane" (Sigmundsson) Wolsung (ca 735-ca 775)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff fm mf  Budli Leinfnisson (ca 680-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pf014e7ce.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff fm mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff mm ff ff ff fm m Brynhild Brudlasdotter (ca 738-ca 775)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff Valdar "Den milde" Hroarsson (ca 547-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6d4e9e23.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff f Hroar Halfdansson (ca 526-ca 494)Kung av Danmark Ogne Prinsessa av Northumberland (~530 - )

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff m Ogne Prinsessa av Northumberland (ca 530-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm ff fm Hildis Hildericsdotter av Vandalerna (525 - 572)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pe4300b07.html

4008089569289 gen 40 http://www.garyjacobson.org/ahnentafel.html#i2232

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm ff fm f   Hilderic Kung av Vandalerna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm ff fm m Amfleda "den yngre"

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm ff f Harald "Den Gamle" Valdersson

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm fm ff  Cerdic (Credix) av Anglo-Saxons (ca 467 - 534)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pe372e6f6.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm fm ff f Elesa av Saxland (ca 439-ca 514)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm fm fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf ff ff fm fm f  Cynrich av Wessex (ca 525-560)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf ff ff ff ff Coelwald av Kent (ca 622-efter 688) Besökte Rom 688.         http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc9ea9d36.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf ff ff ff ff  Cuthwulf av Wessex (ca 590-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf ff ff ff f Coenrad av Kent (646 - )


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm ff ff ff Bustanai Ben Hanini David 

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps35/ps35_119.htm

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm ff ff fm Izdundad Sasanid född i Persien 

http://look.no/anita/slekt/webcards/ps35/ps35_118.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm ff ff fm f Yazdegird Kung av  Persien (ca 600-651)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm ff ff f  Hanini Bar ‘Adoi David (627-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff ff Biskop Arnulf "S:t Arnoul" av Metz (5820813-efter 640) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p81ac0b65.html

artursson.se/0002/2658.htm
www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02013.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff ff f Arnoldus av Schelde (540-601)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff fm Oda Doda de Heristal (ca 586-640) Blev nunna 612  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peab4486d.html

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02201.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff fm f Arnoald Biskop av Metz

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff f Ansegisel "Den helige" av Austrien (ca 610-685)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff mf Pippin I av Lauden(-640) Hovmarsalk av Austreisin (?). Död 640. Pippin av Landen [-pi´:n] (fr. Pépin de Landen), PippinI, d. ca 640, maior domus av Austrasien; jfr släkttavla karolinger. P. var en av de ledande männen kring Chlothar II. Han lierade sig med biskop Arnulf av Metz genom att gifta bort sin dotter Begga med Arnulfs son Ansegisel. Detta var ursprunget till den släkt som hundra år senare skulle kallas karolinger.  http://artursson.se/0002/2660.htm

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff mm Itta av Schelde (592-652)

http://artursson.se/0002/2661.htm 

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff mm f Arnoludus av Schelde (540-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff mm m Oda av Schwaben (550-640)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mf ff m  Begga von Heristal (613-698)

Grimoald

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff ff Alberic av Akvitanien (620 - )

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/p8dd4e5ff.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff ff f Hugues av Akvitanien (600-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff fm Adele av Thüringen (622 - )

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/pad06dbe8.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff fm f Bodilon av Pointiers (601-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff fm m Sigrada Marie av Soissons (610 -677)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff f Hugobert av Bayern (665 - 697)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff mf Theodard av Oeren (620-660) född i Oeren, Flandern, BELGIEN död i Liege, Lorraine, BELGIEN  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/p5516181a.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff mm  xx av Frankerna (632-)

 http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/pa39c16fc.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff mm f Dagobert II av Frankerna (602 - 639)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff mm mRogentrude av Austrasien(610-

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm ff m Irmina av Oeren (640-706)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm ff Clovis II "den late" av Frankerna (634 - 655) född i Moselle, FRANKRIKE död i  St Denis,Aude, FRANKRIKE    Kung  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/pa3b6e606.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm ff f Dagobert II av Frankerna (602 - 639)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm ff m Nantilde av Neustrien (614 - 642)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm fm Bathilde av England (632-6800130) Drottning           http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/pd6be321f.html

 deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm f Thierry III av Burgund (651-690)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm mf Ansegisel "Den helige" av Austrasien (610-685)  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/p44dcd015.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm mf f Arnulf "S:t Arnoul" av Metz (582 - 641)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm mf m Dode Clothilde av Heristal (586 - 615)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm mm Begga av Heristal (613-698) Helgon, Abbedissa av Andenne.  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/p0ffe5dea.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm mm f Pepin I "den äldre" av Austrasien (570-639)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm mm m Itta av Metz (592-652)

deras barn:

Pippin II "den yngre" av Heristal (640 - 714)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff mf mf mf fm mm fm m Dode av Hersital (655 - 692)


Av Birgitta Hellström - 22 januari 2014 09:39

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff ff ff f Eoppa av Wessex (ca 706-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p1eee62de.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff ff ff ff Ingild av Wessex (ca 680-ca 718) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff ff ff Eaba (Eafa Esa) av Wessex (ca 732 - 762)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm ff f Natronai ben Nehemja av judisk Exile Gaon av Pumbeditha 719-739  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03110.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm ff ff Nehemja av judisk Exile

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm ff m Dotter till Hisdai Prinsesss av Exilarchs 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03111.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm ff mf  Hisdai Shahrijar Exilarch av judar i Bagdad

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm ff Habibai Ben Natronai (ca 700-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mf f Karl Martell Kung av Austrasien (676-741)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p21a0a519.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mf ff  Pippin II "den yngre" von Heristal (ca 640-714)  Hovmarskalk

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mf m Chrotrud, Rotrud Grevinna av Austrasien (ca 690-ca 724)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p5044e900.html

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mf mf Leutwinus biskop av Treves

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mf mm Willigarde av Baviere

deras barn:

Carloman prins av Austrasien

Bernard Prins av Austrasien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mf Pippin III "Den lille" av Österrike (efter 714 - 760924)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mm f Caribert Hardrad hertig av Laon (ca 690-ca 762)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3cee39b4.html

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mm ff Son Hugobert av frankerna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mm fm Berthe de Prüm prinsessa av Neustrien \ Burgund

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mm m Bertrada Duchess av Laon (ca 695-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm ff fm mm  Bertrada "Berta Storfot" av Laon (ca 720 - 7830712)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff ff f Eaba (Eafa Esa) av Wessex (ca 732-762)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb80e703f.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff ff ff  Eoppa av Wessex (ca 706-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff ff  Elmund av Kent (ca758-ca 786) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff fm f Aethelbert II Kung av Kent (efter 700-762)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p25063cf1.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff fm m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff fm Alburga ? av Kent (-ca 803)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mf f Habibai Ben Natronai (ca 700-

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mf ff Natronai ben Nehemja av judisk Exile

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mf fm dotter av Hisdai prinsessa av Exilarchs

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mf m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mf Thierry av Toulouse (730 - 804)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mm f  Pippin III "Den lille" Kung av Österrike (efter 714-7681004)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p93006336.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mm ff Karl Martell Kung av Austrasien (676-741)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mm fm Chrotrud, Rotrud Grevinna av Austrasien (ca 690-ca 724)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mm m Bertrada "Berta Storfot" Grevinna av Laon (ca 720-783)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mf ff mm Aude Martell (732-)

Karl I "Den Store" av Romarriket (742-814)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm fm f Cuthred Prins av Kent

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9b524c77.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm fm ff Cuthbert av Mercia (-ca 775)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm fm Cynethryth av Merciafm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm mf f Cuthbert av Mercia (ca 738-ca 775) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pa6727724.html 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm mf ff Bassa av Mercia

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm mf m   xx

deras barn:

Cuthred av Kent

Cynefrith Prinsessa av Mercia 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff mf mf mm mm mm fm mf Ceolwulf I av Mercia (- ca 823)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf fm ff ff ff ff ff fm f Ivar "Vidfamne" Halvdansen (ca 612-) Kung http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p1d6a681b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf fm ff ff ff ff ff fm ff Halvdan III "Snjälle" Valdersson (570-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf fm ff ff ff ff ff fm fm  Moald "Digre" Kinriksdotter Drottning

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf fm ff ff ff ff ff fm m Gyrithe (Gauthild) Alvsdotter (620-) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p99b821b3.html

far:mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf fm ff ff ff ff ff fm mf Alf Olafsson av Jylland (ca 580-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf fm ff ff ff ff ff fm Aud "Den djupöda" Ivarsdotter (ca 633-)Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
<<< Januari 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se