Alla inlägg under december 2012

Av Birgitta Hellström - 28 december 2012 20:14

fm mf fm ff f  Olof Larsson (1592-1672)Han var ägare till fädernegården Böle 1, Sörböle 1624-67.         Gården har 1628 7 spannland åker sedan farbrodern Anders Jonsson brutit ut en del av hemmanet. Olof betecknas som sjuk 1628.

1630-32 är mantalet 7/16. 1635 på 15/16, 1639-42 på 13/16, 1650 på 25/32, 1654 23/32. Skatten var 1645 på 6 tunnor och 4 skäl. 1647 fick han böta 3 daler, 10 öre & 16 penningar för våldsverkan, troligen av Isak Sjulsson i Kåge.

                far: fm mf fm ff ff  Lars Jonsson ägare till fädernegården Böle 1, Sörböle 1602-27.

               mor: fm mf fm ff fm    xx

deras barn:

                  Jon Olofsson  gick 1644 ut som knekt för sin fars hemman.
                  Anders Olofsson
                  Erik Olofsson han var knekt 1636.

fm mf fm ff Per Olofsson (1630-1695) Böle 1 sörböle äger hemgården 1669-1695.

 

fm mf fm mf f  Per Eriksson (- 1659) Morön 2, Skellefteå. sonen Joseph tar sedan över gården.

                  far: fm mf fm mf ff  Erik

                 mor: fm mf fm mf fm   xx

fm mf fm mf m   xx

deras barn:

fm mf fm mf Joseph Persson (-1688) Morön 2

                    Anders Persson Morön 5, Skellefteå

                    Olof Perssonfm mf mf ff f  Per

fm mf mf ff m

deras barn:

fm mf mf ff   Johan Persson (1683-) Böle 10 skellefteå


fm mf mf fm f  Jakob

fm mf mf fm m    xx

deras barn:

fm mf mf fm Kerstin Jakobsdotterfm mf mm ff f  Anders Mårtensson (1593 - 1682)  Skråmträsk 1, Skellefteå

                       far: fm mf mm ff ff Mårten Andersson (1570 - )Skråmträsk 1, Skellefteå

                      mor: fm mf mm ff fm   xx

fm mf mm ff m    xx

deras barn:

fm mf mm ff Erik Andersson Lamb (1639-1710) Skråmträsk 1

                    Nils Andersson (ca 1630-före 1675)g 1665 ? med Sigrid Eriksdotter (1631 - ca1724 CA)levde på  Kusmark 20

                    Johan Andersson (ca 1640-)gift 1672-11-03 i Burträsk med Elisabeth Olofsdotter (1645 - 1733)syster med Sara Olofsdotter gift med Erik Andersson Lamb de levde senfm mf mm fm f  Olof Jacobsson (ca1620-1712-10-26) levde på Bygdsiljum 5, Burträsk, Västerbotten

 fm mf mm fm m    xx

deras barn:

                        Elisabeth Olofsdotter (1645-1733)gift (1672-11-03) i Burträsk, Västerbotten med Johan Andersson (ca1640-)från Skråmträsk 1, Skellefteå

fm mf mm fm  Sara Olofsdotter (1654-1730) Skråmträsk 1, Skellefteå


fm mf mm mf f Jon Johansson (1630 - 1700)skråmträsk

                        far: fm mf mm mf ff   Johan Jonsson (1602 - 1674).

                        mor: fm mf mm mf fm Karin Larsdotter (1600-1676)

fm mf mm mf m  Eva Gabrielsdotter (ca1630 - ) född på  Finnfors 1, Skellefteå boende på Skråmträsk 3

                        far: fm mf mm mf mf Gabriel Andersson (- 1628 KORT EFTER)

                       mor:fm mf mm mf mm  Dordi

deras barn:

fm mf mm mf  Johan Jonsson Örn (1655-1736) skråmträsk 3fm mf mm mf mf Lars

fm mf mm mf mm   xx'

deras barn:

fm mf mm mf m  Mariet Larsdotter (1644-1690)


fm mm ff ff f Anders Philipsson (1607 - 1675)Ostvik 10, Frambyn. Bonde 1647-73 på Ostvik 11.Hemmanet Ostvik 11 bröts ut ca 1647 från hemmanet Ostvik 12. År 1650 var hemmanet på 5/16 mantal. Åren 1639-40 hade Anders Philipsson varit dräng hos länsmannen och postbonden Nils Ambrosiusson i Tjärn. Första gången Anders Philipsson omnämns i någon längd är i roterings- och utskrivningslängden från 1628.

                  far: fm mm ff ff ff  Philipus Jakobsson Ostvik 12, Frambyn

                 mor: fm mm ff ff fm   xx Jacobsdotter

fm mm ff ff m    xx

deras barn:

                  Märeta Andersdotter (1653-1741)gift 1682 på Ostvik 8, Skellefteå med Östen Persson (- 1703) från Ostvik 9,de levde sen på Ostvik 8 som var en delning av Ostvik 9

fm mm ff ff Jon Andersson (-1679) Ostvik 11 frambyn


fm mm ff fm f  Moses Olofsson Bonde på Bodbyn 12, Burträsk sn 1630, 1/2 mtl.

                    far: fm mm ff fm ff Olof

                   mor: fm mm ff fm fm   xx

fm mm ff fm m   xx

deras barn:

                     Östen Mosesson gift med Kerstin  (- 1685)Krskp1674 d 17 juli givit åt den fattige mannen Östen                        Mosesson i Bodbyn för hans stora fattigdom skull och hungersnöd 3daler.

fm mm ff fm  Segrid Mosesdotter

                     Olof Mosesson gift med Mareta (- 1705) Bodbyn


fm mm ff mf f Anders Olofsson (1617 - före 1669)Bonde 1640-69 på Bergsbyn 1, Soldat 1657.Mantalet var 1654 på 3/16. Anders Olofsson var soldat 1657. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.641

                   far: fm mm ff mf ff  Olof Andersson (- ca1631)Bergsbyn 1, Skellefteå

                   mor: fm mm ff mf fm  Anna

fm mm ff mf m   xx

deras barn:

                    Margareta (Mareta) Andersdotter (1639-1731)gift ca 1671 på Tuvan 2 med Jöns Olofsson (ca1637 - 1677)

                                       frånTuvan 2,som dog i  Köge bukt, Danmark omg 1676 på Bergsbyn 1 med Jon Hansson                                            (- 1725)från Åbyn 6, Burträsk

                    Jon Andersson  Soldat 1656.

fm mm ff mf Anders Andersson (-1701) Bergsbyn 1fm mm fm ff f  Olof Olofsson-Byske (- 1677)född på Byske 4, Skellefteå sn Bonde på Östanbäck 6, Mois 1663-77. dog i krig i Landskrona

                    fm mm fm ff ff Olof Nilsson-Byske (1619 - 1666)

                    fm mm fm ff fm    xx

fm mm fm ff m  Karin Andersdotter född på Östanbäck 6, Mois.  Ägde Östanbäck 6, Mois 1654, 1678.

                    far: fm mm fm ff mf  Anders Davidsson (1581 - 1654)född på Östanbäck 12,ägde Ägde Östanbäck, Mois 1624-54

                    mor: fm mm fm ff mm    xx

deras barn:

fm mm fm ff Johan Olofsson (-1689) Östanbäck 6 Moisfm mm fm fm f  Hans Johansson (-1678)född på Östanbäck 12 Sk-eå lfs.ägde Östanbäck nr.12 åren 1658 och 1663-78.

                        soldat på rote Ros.Hans Johansson född och senare ägare till Östanbäck nr.12 åren 1658 och 1663-78.  Hans var bruksknekt 1639-68 och tjänstgjorde från 1660 vid Luleå silververk i Kvikkjokk. Åren 1659-63 tycks han ha varit vanlig soldat med soldatnamnet "Ros" .Hans var gift två gånger. Andra hustrun hette Mariet och som han fick tre barn.                far: fm mm fm fm ff  Johan

                       mor: fm mm fm fm fm     xx

fm mm fm fm m  Mariet

deras barn:

                       Mariet Hansdotter (1669-1763) gm soldaten Erik Jonsson Åman

fm mm fm fm  Elsa Hansdotter

                       Johan Hansson(-1690) soldatrote 13 Ros 1683-1690

                       Daniel Hansson (-1721) brukade hemgården 1682-1702)


fm mm mf ff f  Olof Olofsson (1601 - 1666) Östanbäck 14, Årsgården,Bonde. Olof Olofsson är ägare 1647-1666. Mantalet är 1/2 år 1650. Gården har på 1900-talet kallats för Årsgården, dvs. Olofs gård. Mantalet var 1654 på 1/2. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.85,  U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.287

                    far: fm mm mf ff ff  Olof Olsson (- ca1639)från Östanbäck 8, Skellefteå,sen Östanbäck 14, Årsgården

                   mor: fm mm mf ff fm  Anna

fm mm mf ff m  Margareta Matsdotter

                  far: fm mm mf ff mf  Matts
deras barn:

fm mm mf ff Olof Olofsson (-1706)  Östanbäck 14


fm mm mf mf f  Nils Andersson (1597 - ca1675)Bonde på Gummark 1, Skellefteå sn 1628-1674, 21/32 mtl 1650.

                far: fm mm mf mf ff Anders

               mor:fm mm mf mf fm   xx

fm mm mf mf m    xx

deras barn:

fm mm mf mf Anders Nilsson (-ca 1699) Gummark 1 noret skellefteå


fm mm mm ff f  Per Olofsson (- ca1656)Per Olofsson ägde gården i tiondelängderna 1647-48.

                  far: fm mm mm ff ff Olof

                 mor: fm mm mm ff fm   xx

fm mm mm ff m  Margareta  (- före 1678)

                 far: fm mm mm ff mf   nn

                mor: fm mm mm ff mm   xx

deras barn:

fm mm mm ff  Olof Persson (-1710) Östanbäck 1 skellefteå

                       Nils Persson Soldat från 1667.


fm mm mm fm f Anders

fm mm mm fm m     xx

deras barn:

fm mm mm fm   Kerstin Andersdotter Kusmark 20, Skellefteå sn


ANNONS
Av Birgitta Hellström - 27 december 2012 17:53

   
 6. fm mf ff f Jon 

5.fm mf ff NILS Jonsson (1708-) skellefteå

bonde,smed.

  
 6. fm mf ff m  xx 
   

Nils Jonsson var smed 1750-57 och gjorde arbeten år kyrkan. Källa: Skellefteå Socken 1650-1790 (s.592)ägde Böle 1 sörböle. År 1749 var Nils Jonssons hemman på 9/16 mantal skatte och hade 6 tunnors årligt utsäde.På gården fanns en häst, 12 kor och 12 småkreaturPå Tjärns skog hade hemmanet en äng som gav ett skrindland hö, och på Hedens byns skog en halv fäbodgärda samt en äng som var gav ett skrindland hö.gift 1726 med dottern på Böle 1

Anna Larsdotter

deras barn:
  

7. fm mf fm ff PER Olofsson

(1630-1695)Böle 1 Sörböle

 

6. fm mf fm f  LARS Persson

(1655-1722)ägde hemstället

Böle 1 sörböle, soldat rote 31

smed 1706-1707 hamnade i

rysk fångenskap efter slaget

vid Poltava 1709,men kom

tillbaka till gården

 
  7. fm mf fm fm KARIN Olofsdoter från Kopparnäs i Piteå

5. fm mf fm ANNA Larsdotter (1700-1742)

född på Böle 1, Sörböle som hon ägde med

sina systrar Malin, Kerstin och Karin 1722-26

  
  

7. fm mf fm mf JOSEF Persson

(-1688) Morön 2

 

6. fm mf fm m ANNA Josefsdotter

(1660-1734)från Morön 2 ägde

Böle 1 1707-1714

 
  7. fm mf fm mm   Malin

Lars Persson (1655-1722) och Anna Josefsdotter (1660-1734)

deras barn:

               Kerstin larsdotter(1691-) som hade den oäkta sonen Per f.1716, soldat på roten 124 Forsman med                             flyktingen och  klockaren Mats Andersson från Nykarleby. Hon tjänade 1724 som piga i Piteå. 


               Karin Larsdotter (1691-1740) 
               Per Larsson (ca 1692-)
               Malin Larsdotter (ca1700-1741) piga 1724 hos sockenskrivaren Plogman.


fm mf fm Anna Larsdotter(1702?-) gift med Nils Jonsson som ägde gården 1726.


              Maria Larsdotter  (1707-) som var piga hos Erik Svensson i Kusmark men 1728 flyttade till Piteå socken.


Per Olofsson Äger 1669-78, 1681-86 & 1694-95 fädernehemmanet Böle 1, Sörböle. Han hade 1675 inte sått mer än
3 skäl och uppgavs ständigt ligga i sängs. Hustrun & barnen sägs leva i stort armod.1678 sägs att han var en sjuk & bräcklig man som med små barn satt i fattigdom. 1695 hade gården 1 häst, 10 kor & 16 småkreatur.Skatten var på 4
tunnor och 4 skäl och mantalet var 7/16 skatte. Per berättade vid roteringen 1695 att det från hans hemman saknades 2 laduängar, av vilka Anders Simonsson i Ursviken hade 1 äng för 32 daler, samt Jon svensson samt Lars Persson i Bergsbyn de övriga för 20 daler. Kommissionen fann det rimligt att dessa ängar gick tillbaka mot lösen.
Han var 1656 gift med Karin Olofsdotter från Kopparnäs i Piteå socken som stod för hemmanet 1679-80 samt 1687-93.
deras barn:

fm mf fm f  Lars Persson  (1655-1723) soldat 1679-ca.1688 gift med Anna Josefsdotter f.1660 från Morön 2.
                  Nils Persson Smed som var soldat från 1689 & på roten 31 Smed från 1695 samt bonde på Hedensbyn 3


fm mf fm mf  Josef Persson (-1688)Han var ägare till fädernegården Morön 2, 1659-87 och gift med Malin som förestod hemmanet 1688.           

                     far: fm mf fm mf f  Per Eriksson (- 1659) Morön 2, Skellefteå

                    mor: fm mf fm mf m   xx

fm mf fm mm  Malin

deras barn:

                   Lisbet Josefsdotter (1656-) som gifte sig till Rönnbäcken 1, 
                    Karin Josefsdotter (1657-) som troligen blev gift till Tjärn 3,
fm mf fm m  Anna Josefsdotter (1660-) som troligen blev gift till Böle 1,
                    Erik Josefsson  (-1724) var ägare till fädernegården Morön 2 från 1689. Han gifte sig 1685 med sin kusin
Anna Nilsdotter 1661-1740 från Böle 8.
                   Anders Josefsson (-1696) som gifte sig 1693 och var soldat Hejare 1689-94,
                   PerJosefsson  som gifte sig 1694 och flyttade till Böle 3 och Hedensbyn 8,
                  Malin Josefsdotter (1671-) som gifte sig 1692 till Kusmark 5.  

7. fm mf mf ff JOHAN

Persson (1683-)

ägde Bäck 7 1665-1669,

Bäck 10 1679-1683

 6.fm mf mf f  NILS Johansson Bäck 10 
  

7. fm mf mf fm

Kerstin Jakobsdotter

5.fm mf ff mf JOHAN Nilsson

(1704-1801) bäck skellefteå

soldat på rote 3 Bäck,burvik

  
   
 6. fm mf mf m Margareta 
   

Johan Persson (- 1683) och Kerstin Jakobsdotter

deras barn:

fm mf mf f  Nils Johansson


Nils Johansson och Margaretas barn:
fm mf mf  Johan Nilsson Bäck (1704 - 1801-11-23)

Johan Nilsson (1704-1801) Bäck skellefteå gift 1730 med Sara Andersdotter (1706 - 1788)från Skråmträsk 1, Skellefteå,(om Sara står det "Var inte vid sitt förstånd år 1767" (svagsint).)

deras barn:

              Brita Johansdotter (ca 1731-01-29 -)

              Margreta Johansdotter (ca 1733-12-09 -)

              Maria Johansdotter (ca 1736-08-15 -)

              Nils Johansson (ca 1738-09-22 -1809-08-19)gm Martha Nilsdotter (1751-03-25 - 1828-01-24)från Medle 8 bodde på

                                              Bäck 10, Skellefteå

fm mf m  Stina Johansdotter (1739-)

              Anders Johansson (1741-1780)

             Anna Johansdotter (1745-)Troligtvis tvilling med sin syster Magdalena Johansdotter då de var födda samma år.

             Magdalena Johansdotter (ca 1745-02-22 -1819-04-17)g 2 ggr 1:a g m Anders Andersson Carbin (1751 - 1788-10-28)

                                            från Sjöbotten 14, Skellefteå, Västerbotten (AC) levde och dog på  Falmarksheden, Skellefteå

                                            gift 2:a gången med Hindric Ericsson Sjöman (1738-04-05- 1802-01-04)

                                            Magdalena levde på Bäck, Böle, Falmark, Hjoggböle.Styvmor till Hindrics dotter Märta Hindricsdotter från hans tidigare äktenskap.

              Pehr Johansson (ca 1749-05-26-1835-09 -00)


  

7.fm mf mm ff

ERIK Andersson Lamb

(1639-1710)

Skråmträsk 1

 

6. fm mf mm f ANDERS

Ersson (ca 1684-1756)

Skråmträsk 1 , skellefteå

 
  

7. fm mf mm fm SARA

Olofsdotter (1654-1730)

Bygdsiljum 5, Burträsk

5.fm mf mm Sara Andersdotter

(1706-1788) född på Skråmträsk 2

död på Bäck 10

  
  

7. fm mf mm mf JOHAN

Jonsson Örn (1655-1736)

skråmträsk 3, skellefteå

 

6. fm mf mm m Margeta

Johansdotter (1686-1758)

skråmträsk 5, skellefteå

 
  

7. fm mf mm mm MARIET

Ersdotter (1666-1719)

Erik Andersson Lamb (1639-1710) Skråmträsk 1, Skellefteå gift 1674-11-22 i Burträsk med Sara Olofsdotter (1654-1730) från  Bygdsiljum 5, Burträsk, Västerbotten (AC)

deras barn:

                   Lars Eriksson Lustig (1691-1776)gm Elsa Eriksdotter (1691 - 1762) Bonde i Stavaträsk och Ragvaldsträsk.

fm mf mm f  Anders Ersson (ca1684-1756)


Johan Jonsson Örn (1655-1736) gift 1685 med Mariet Ersdotter (1666-1719)
deras barn:

fm mf mm m  Margeta Johansdotter (1686 - 1758)


  

7. fm mm ff ff JON Andersson

(-1679) Ostvik 11 frambyn

 

6.fm mm ff f ANDERS

Jonsson (1670-1747)

Ostvik 11,Frambyn

 
  

7. fm mm ff fm  SEGRID

Mosesdotter från Bodbyn 12

Burträsk

5. fm mm ff JONAS

Andersson (1704-1785)

född på Ostvik 11

levde på Östanbäck 6

  
  

7. fm mm ff mf ANDERS Andersson

(-efter 1701) på Bergsbyn 1 Skellefteå

 

6. fm mm ff m MALIN

Andersdotter (1670-1749)

Bergsbyn 1, skellefteå

 
  

7. fm mm ff mm  Malin (-1696)

År 1695 hade Anders Andersson en häst, 13 kor samt 14 smäkreatur. Skatten var på 2 tunnor och mantalet var på 3/8 skatte. Vid roteringen 1695 påstod sig Anders Andersson ha 1/2 tunnland från Per Perssons hemman i byn, som han hade köpt för några år sedan för 50 daler kopparmynt. Anders Andersson skattade för jorden som var inräknad i hemmanets skatt. Anders Andersson påstod sig också ha en äng i pant för 25 daler kopparmynt från Gabriel Nilsson i byn och hade betalat 1 daler och 8 skiling kopparmynt årligen i skatt. Han erjöd sig avstå från ängen mot lösen. Källa: U.L Skellefteå sn (1690-1790)  s.641

Anders Andersson och Malin på Bergsbyn 1

deras barn:

fm mm ff m  Malin Andersdotter (1670-1749)

                    Karin Andersdotter (1672-1739)gm Olof Jonsson (1667 - 1734) bodde på  Bergsbyn 1,

                    Anna Andersdotter (1675-1756)g 1699 m Johan Andersson-Trumpetare (1674 - 1740)levde på  Innerursviken 1

                    Margareta Andersdotter

                    Brita Andersdotter (-ca 1699)

                    Lars Andersson Bergman Soldat på roten 21 Bergman


Jon Andersson (- 1679) g 1671-01-06 i Burträsk sn med Segrid Mosesdotter från Bodbyn 12, Burträsk fs, Burträsk sn

de levde sen på Ostvik 11, Frambyn

deras barn:

fm mm ff f  Anders Jonsson (1670 - 1747)


Anders Jonsson (1670 - 1747)  Ostvik 11, Frambyn, Skellefteå gift 1697 med Malin Andersdotter (1670 - 1749) från

Bergsbyn 1,de levde sen på  Ostvik 11, Frambyn

deras barn:

                Anders Andersson Skråma (1699-1750)gm Karin Hansdotter (1711 - 1804) levde på Ostvik 11, Frambyn

fm mm ff  Jonas (jon) Andersson (1704-1785)

                Östen Andersson (1714-1779)gm Margeta Persdotter (1713 - 1801) från  Östanbäck 1,de levde sen på

                Östanbäck 9


  

7. fm mm fm ff JOHAN

Olofsson (-1689)

Östanbäck 6 Mois

 

6.fm mm fm f HANS

Johansson Herre (-1710)

Östanbäck 6 Mois

 
  

7. fm mm fm fm ELSA

Hansdotter

5. fm mm fm MARTA (Maerta)

Hansdotter (1711-1777)

Östanbäck Skellefteå

  
  7. fm mm fm mf
 

6. fm mm fm m Kerstin

Jonsdotter (1679-1740)

född i Burträsk socken

 
  7. fm mm fm mmHans Johansson-Herre (- 1710) Bonde på Östanbäck 6 åren 1702-10, Soldat på roten 108 Herre i Östanbäck 1710. gift 1705 i Burträsk sn med Kerstin Jonsdotter (1679 - 1740)

deras barn:

                Johan Hansson (1710-1772)gift ca 1731 i Källbomark 2, Skellefteå sn med Cecilia Jonsdotter (1710 - 1773)

                                        född på Källbomark 2 levde sen på Källbomark 3

fm mm fm Marta Hansdotter (1711-1777)Jonas (Jon) Andersson (1704 - 1785) hade 1749 en häst, 7 kor och 10 småkreatur. Mantalet var på 17/64 och årligen såddes 3 tunnor korn. På Smedsmyran i Frostkåge hade gården 4 skrindland äng. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)   s.280  gift med Marta Hansdotter (1711 - 1777) från Östanbäck 6, Mois

deras barn:

               Hans Jonsson (1730-1792)gift 2 ggr 1:a i Glommersträsk 2, Arvidsjaurs sn med änkan Katrin (Karin) Olofsdotter (1724 - 1766)2:a g 1767-03-01 Glommersträsk 2, Arvidsjaurs sn med pigan Brita Olofsdotter (1741 - 1834)

från Östanbäck 14, Årsgården, Skellefteå sn

               Östen Jonsson(1732-1783)gm Brita Danielsdotter (1739 - 1775) från Storkåge 11, levde på  Östanbäck 6, Mois

               Magdlena Jonsdotter (1738-)utflyttad 1765 till lappmarken

               Johan Jonsson (1738-)

               Kerstin/Kristina/Stina Jonsdotter (1742-1822)gift 1763-04-05 i Abborrträsk 2, Arvidsjaurs sn med Klockarsonen Johan Andersson Renberg (1737 - 1829)

               Marta Jonsdotter (1744-)

fm mm f  Jonas Jonsson (1746-)

               Margareta Jonsdoter (1750-1805) gift 1775 på Lund 4, Skellefteå sn med Abraham Andersson (1733 - 1804)

född på  Fällfors 4, Skellefteå sn levde på  Lund 4,

               Anders Jonsson (1753-)  

7. fm mm mf ff 

OLOF Olofsson (-1706)

Östanbäck 14,

Årsgården

 

6. fm mm mf f JONAS (JON)

Olofsson (1679-1773)

Östanbäck 14 Årsgården

 
  

7. fm mm mf fm  KARIN

5. fm mm mf OLOF

Jonsson ( 1710-1783)

Östanbäck 14

  
  

7. fm mm mf mf  ANDERS

Nilsson (-ca 1699) Gummark 1,

Noret skellefteå

 

6. fm mm mf m BRiTA

Andersdotter (1685-1769)

Gummark 1 noret skellefteå

 
  7. fm mm mf mm  ANNA

Olof Jonsson (1710-1783)Gården över går till sonen Olof Jonsson. Detta år fanns på gården 2 hästar, 10 kor och 16 småkreatur och man sådde 5,5 tunnor säd. Mantalet var på 29/64 skatte. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.287 Olof gifte sig 1739 på Östanbäck 14, Årsgården, Skellefteå med Anna Persdotter (1718 - 1792) deras barn var:

                 Jonas (JON) Olofsson (1740-1790)Bonde på Östanbäck 14, Årsgården

                 Brita Olofsdotter (1741-1834)1767-03-01 gifte sig Änklingen Hans Jonsson och Pigan Brita Olofsdotter i

från Skellefteå i  Glommersträsk 2, Arvidsjaur levde sen på Glommersträsk 2, Arvidsjaurs

                 Dorotea Olofsdotter (1746-1837) g 1769 med  Erik Eriksson-Renfors (1742 - 1783) levde på Bastunäs, Skellefteå sn

                 nn  Olofsson (1751-1751)

                 Katarina Olofsdotter (1752-)Nybyggarhustru på Selet 2.

fm mm m  Anna Olofsdotter (1756-)

                Olof Olofsson (1761-1843)gift 1795 Östanbäck 14, Årsgården med Anna Christina (Stina) Nilsdotter (1766 - 1857)levde sen som Nybyggare på Norra Grundträsk 2, Arvidsjaurs sn

                Karin Olofsdotter (-1746)

 

Bonden och nämndemannen Jonas (Jon) Olofsson (1679 - 1773)gifte sig 1707 på Östanbäck 14, Årsgården med Brita Andersdotter (1685 - 1769) deras barn:

fm mm mf Olof Jonsson (1710-1783)

                 Anders Jonsson Rejare (1714-1789)Soldat på roten 99 Rejare till 1742, Bonde på Storkåge 21 gift 1737 på Storkåge 21 med Margareta Olofsdotter (1706 - ) från Storkåge 21,

                 Per Jonsson (1720-1730)

                 Anna Jonsdotter (1721-1773) Östanbäck 7

                 Johan Jonsson (1725-)

                 Katarina Jonsdotter (-1757)


Olof Olofsson var gårdens ägare 1682-1706. Han hade år 1695 1 häst, 13 kor och 17 småkreatur. Skatten var 3 tunnor och 5 skäl och mantalet på 13/32. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.287

Olof Olofsson(- 1706) gift 1707 på Östanbäck 14, Årsgården med Karin

deras barn:

fm mm mf f  Jonas (Jon) Olofsson (1679-1773)

                     Per Olofsson Herre Soldat på roten 108 Herre.

                     Anna Olofsdotter gift ca 1682 på Ostvik 5, Skellefteå med änkemannen Olof Jonsson-Ål (- ca1690)


Anders Nilsson (- ca1699) Bonde på Gummark 1, Noret, Skellefteå sn från 1678, 1/2 skatte, 5 tunnor. gift med Anna (1638 - 1726) deras barn:

fm mm mf m  Brita Andersdotter (1685 - 1769)

  

7. fm mm mm ff OLOF

Persson (-1710)

Östanbäck 1 skellefteå

 

6. fm mm mm f  PER

Olofsson (1680-1757)

Östanbäck 1 skellefteå

 
  

7. fm mm mm fm KERSTIN

Andersdotter (-ca 1694) född

på Kusmark 20 skellefteå

5. fm mm mm ANNA

Persdotter (1718-1792)

Östanbäck 1

  
  7. fm mm mm mf  JOHAN
 

6. fm mm mm m DOROTEA

DORDI Johansdotter (1676-1764)

 
  7. fm mm mm mm

fm mm mm f Per Olofsson (1680 - 1757) gift 2 ggr 1:a giftet ca 1702 med Karin Regertsdotter (- före 1712) andra giftet ca 1712 med Dorotea (Dordi) Johansdotter (1676 - 1764) deras barn:

                  Margeta Persdotter (1713-1801) g 1738 m Östen Andersson (1714 - 1779) från Ostvik, Skellefteå lfs levde på  Östanbäck 9, Skellefteå lfs

fm mm mm  Anna Persdotter (1718-1792)


Bonde på Östanbäck 1, Skellefteå sn 1679-99. fm mm mm ff  Olof Persson (- 1710) g m  Kerstin Andersdotter (- ca1694) från Kusmark 20, Skellefteå sn deras barn:

fm mm mm f Per Olofsson (1680-1757)

                    Anders Olofsson (1685-1748)Bonde på Ostvik 4, gift 1721 på Ostvik 4 med Britta Johansdotter (1689 - 1771) född på  Ostvik 4ANNONS
Av Birgitta Hellström - 23 december 2012 06:16

fm fm mm mf mf f   Olof Persson (1650 - 1710)Östanbäck 1, Skellefteå

                             far: fm fm mm mf mf ff  Per Olofsson (1620 - )Östanbäck 1, Skellefteå,

                        mor: fm fm mm mf mf fm  Margareta Tomasdotter (ca1620 - )eventuellt Östanbäck 1, Skellefteå,

 fm fm mm mf mf m  Kerstin Andersdotter (ca1650 - )Kusmark 20, Skellefteå, Västerbotten,sen Östanbäck 1,

                        far: fm fm mm mf mf mf Anders Anderson(1603 - 1671)Kusmark 8, Skellefteå,

                           mor:fm fm mm mf mf mm Karin Eriksdotter (ca1600 - 1670)Kusmark 20, Skellefteå,,sen kusmark 8

deras barn:

                             Pehr Olofsson (16801757) gm Dordi Roggertsdotter (1676 - 1765) levde på Östanbäck 1, Skellefteå,

fm fm mm mf mf  Anders Olofsson Åhl Lutter (1681-1748)


fm fm mm mf mm f Johan Persson (1659 - 1749)Ostvik 4, Skellefteå

                              far:fm fm mm mf mf ff Peder Jonsson Ostvik 5, Skellefteå,

                              mor: fm fm mm mf mf fm  Mariet

: fm fm mm mf mm m Elsa Råggiersdotter (- 1689)född på Östanbäck 15, Skellefteå,

                         far: fm fm mm mf mf mf  Rogert Persson (ca1640 - 1671)

deras barn:

                                  Pehr Johansson (1687-1739)

fm fm mm mf mm  Brita Johansdotter (1689-1771)


fm fm mm mm ff f  Nils Ambrosiusson (ca1630 - )Drengsmark 11, 1695 hade Nils 2 hästar, 20 kor, 19 småkreatur. Skatten var på 3 tunnor och mantalet 1/2

                           far: fm fm mm mm ff ff  Ambrosius Jakobsson (1601 - 1677) Drengsmark 11,

fm fm mm mm ff m Larsdotter (1640 - )

deras barn:

                            Anders Nilsson (1658-1739) gift levde på Drengsmark 11,

fm fm mm mm ff  Abrosius Nilsson Frimodig (1660-1710)

                            Sara Nilsdotter (1668-1726) gm David Larsson (1664 - 1726)bodde på Byske 4, Skellefteå

                            Rågel Nilsdotter gm Nils Nilsson (- 1698) från Åbyn 1 sen omg m Anders Svensson bodde på Storkåge 8,

                            Nils Nilsson gm Sigrid Eriksdotter (1673 - ) levde på Drengsmark 10,

                           Lars Nilsson Frimodig


fm fm mm mm fm f Lars Olofsson Fällfors 1.Lars Olofsson är gift två gånger.Sara är dotter i första giftet

                          far: fm fm mm mm fm ff Olof Persson (1592 - 1656)Fällforsen 1, kusingifte

                         mor: fm fm mm mm fm fm Cecilia Johansdotter (- 1677)Fällforsen 3,kusingifte

fm fm mm mm fm m  Sara

deras barn:

fm fm mm mm fm  Sara Larsdotter (1677-1745)

                             Kerstin Larsdotter


fm fm mm mm mf f Stora Anders Larsson (-1722) född på Kusmark 12 Liden.På gården fanns 1695 en häst, 11 kor och 16 småkreatur. Skatten var 3 tunnor och 3 skäl och mantalet var 15/32 skatte. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.351                    far: fm fm mm mm mf ff Lars Östensson (1615 - 1688)Kusmark 12, Liden

fm fm mm mm mf m   xx

deras barn:

fm fm mm mm mf  Östen Andersson Kruskopp (1672-1713)

                             Anders Andersson (-1718) 


fm fm mm mm mm f Nils Eriksson (-1698)Kusmark nr 16 åren 1658-1660, Kusmark nr 4.Bonde på Kusmark 16 1658-60, Kusmark 4, Skellefteå sn 1679-1698.På gården Kusmark 4 fanns 1695 två hästar, 13 kor, och 29 småkreatur. Skatten var 3 tunnor och 4 skäl. Mantalet var på 15/32 skatte. Källa: U.L Skelelfteå sn (1650-1790)  s.344

                     far: fm fm mm mm mm ff  Erik Nilsson (1610-1678)  Kusmark nr 3,                 

fm fm mm mm mm m Sara Persdotter (1632-1723)Född på Storkågeträsk nr 3,Äger Kusmark 4, Skellefteå sn 1699.

                     far: fm fm mm mm mm mf  Per Jakobsson (1602 - 1686)

                     mor: fm fm mm mm mm mm     xx (- 1685)

deras barn:

fm fm mm mm mm  Lisbet Nilsdotter (1672-1734)

                              Per Nilsson Klockare (-1719)Soldat på roten 89 Klockare 1717-19, Bonde på Kusmark 4 1700-18.

                              g 1701 m Brita Eriksdotter (1675 - 1756)(tvilling) från Skråmträsk 3, Skellefteå sn boende på Kusmark 4

Av Birgitta Hellström - 15 december 2012 14:30

fm ff ff ff ff f Per Larsson (1585-1653)Edfastmark 5 Bygdeå 

                                      far:fm ff ff ff ff ff Lars Eriksson.Edfastmark 5, Edfastmark, Bygdeå (AC).

                                      mor: fm ff ff ff ff fm  xx

fm ff ff ff ff m   xx

deras barn:

fm ff ff ff ff Zackris Persson (1630 - 1687)  Edfastmark 5 Bygdeå


fm ff ff ff mf f   Jöns Nilsson Selet 2 Lövånger Klockare  far: fm ff ff ff mf ff  Nils Persson Selet 2 Lövånger

fm ff ff ff mf m   xx

deras barn:

fm ff ff ff mf Nils Jönsson (1605-1698)

                     Matts Jönsson gm Lisbeta (1620 - 1713)


fm ff ff ff mm f Nils Jonsson Blacke 2 Lövånger

fm ff ff ff mm m   xx

deras barn:

fm ff ff ff mm  Cicilia ( Kielu ) Nilsdotter (1629 - 1715)


fm ff ff mf ff f Nils Eriksson(1597-1681nov) Bonde på Hjoggböle 7, Sjön 1613-55, 11/32 mtl år 1654 gift tre gånger

                     1:a m  Nilsdotter   2:a Jakobsdotter från Lund 1, Skellefteå 3:e Cecilia Olofsdotter från Lövångers sn

                     far: fm ff ff mf ff ff  Erik Eriksson Hjoggböle 7, Sjön

                     mor: fm ff ff mf ff fm   xx

fm ff ff mf ff m Nilsdotter/Jakobsdotter/Cecilia Olofsdotter  från ?/Lund 1/Lövånger

                    far: fm ff ff mf ff mf  ?/Jakob Nilsson Lund 1/ Olof

                    mor: fm ff ff mf ff mm  xx

deras barn:

fm ff ff mf ff  Erik Nilsson (ca 1614-efter 1694) hjoggböle,sjön


fm ff ff mm ff f Nicodemus Håkansson (ca 1592-1668)Länsman, bonde på Gammelbyn 7, Västomsundet, Burträsk sn 1624-68, 5/16 mantal 1630, 1/2 mantal l1649. Blev ca 76 år. bonde i Gammelbyn 7 år 1724 fram till år 1668 då hustrun står för hemmansskötseln, vilken överförs år 1686 på sonen Per. Hemmanet anges vara på 1/2 mantal från 1649-1654. Sonen Erik förekommer i dombok Skellefteå 1684. Nicodemus betalar testamentpeng efter ett barn 1652 med 1 riksdaler. far: fm ff ff mm ff ff Håkan    mor: fm ff ff mm ff fm  xx


fm ff ff mm ff m Margareta Persdotter(-1697-06-?)Gammelbyn 8, Svedjan, Burträsk Död på Gammelbyn 7, Burträsk.

                     far: fm ff ff mm ff mf  Per Isaksson Gammelbyn, Burträsk, Skellefteå sn

                     mor: fm ff ff mm ff mm  xx

deras barn

fm ff ff mm ff  Per Nicodemusson (1640-1697)
                       Karin Nicodemidotter (1651-1723) gm Johan Andersson (-1710)på Myckle 3
                       xx Nicodemidotter (1652-1652) 
                       Elisabet (Lisbeta) Nicodemidotter (-1688)  gm Elias Johansson (1641-1685)Hamnen, Piteå socken
                       Lars Nicodemusson
                       Erik Nicodemusson
                       Malin Nicodemidotter (-1696) Gift 1652 med Mårten Jonsson Furman (1619-1708) från Hjoggböle 1. Död på Bergsbyn 7.


fm ff fm ff ff f  Anders Philipsson (1607-1675) Bonde 1647-73 på Ostvik 11.Hemmanet Ostvik 11 bröts ut ca 1647 från hemmanet Ostvik 12. År 1650 var hemmanet på 5/16 mantal. Åren 1639-40 hade Anders Philipsson varit dräng hos länsmannen och postbonden Nils Ambrosiusson i Tjärn. Första gången Anders Philipsson omnämns i någon längd är i roterings- och utskrivningslängden från 1628.

                               far: fm ff fm ff ff ff Philipus Jakobsson Ostvik 12, Frambyn 

                              mor: fm ff fm ff ff fm  xx  Jakobsdotter


fm ff fm ff ff m  xx

deras barn:

                     Märeta Andersdotter (1653-1741)

fm ff fm ff ff  Jon Andersson (-1679)


fm ff fm ff fm f Moses Olofsson Bonde på Bodbyn 12, Burträsk sn 1630 far: fm ff fm ff fm ff Olof Mosesson

                        mor: fm ff fm ff fm fm  Margareta Larsdotter (1676 - 1727)

fm ff fm ff fm m  Margareta Larsdotter (1676 - 1727)

deras barn:

                        Lars Mosesson (1695-1773)

                       Anna Mosesdotter (1708-1788)gm Johan Olofsson Trast (1701 - 1759)boende på Frostkåge 2

fm ff fm ff fm  Segred Mosesdotter (ca 1640-)

                       Olof Mosesson (ca 1640-)


fm ff fm ff mf f Anders Olofsson(1617-efter 1669)  Bergsbyn 1

                      far: fm ff fm ff mf ff Olof Andersson (- ca1631) mor: fm ff fm ff mf fm   xx

fm ff fm ff mf m   xx

deras barn:

                     Margareta (Mareta ) Andersdotter (1639-1731)

                     Jon Andersson

fm ff fm ff mf Anders Andersson (-före 1701)fm ff fm fm ff f Olof Olofsson-Byske född i Byske( -1677) i Landskrona far: fm ff fm fm ff ff Olof Nilsson (1619-1663)

                       mor: fm ff fm fm ff fm Britta
 fm ff fm fm ff m Karin Andersdotter   far: fm ff fm fm ff mf  Anders Davidsson (1581 - 1654)  Östanbäck 12

deras barn:

fm ff fm fm ff  Johan Olofsson (- 1689)


fm ff fm mf ff f Olof Olofsson (1601-1666) Östanbäck 14,Årsgården är ägare till hemgården 1647-1666. Mantalet är 1/2 år 1650. Gården har på 1900-talet kallats för Årsgården, dvs. Olofs gård. Mantalet var 1654 på 1/2. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.85,  U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.287

                           far: fm ff fm mf ff ff  Olof Olsson (- ca1639) Östanbäck 8

                           mor: fm ff fm mf ff fm  Anna

 fm ff fm mf ff m Margareta Matsdotter

                           far: fm ff fm mf ff mf  Mats

deras barn:

fm ff fm mf ff   Olof Olofsson (- 1706)


fm ff fm mf mf f Nils Andersson (1597-1675) Bonde på Gummark 1, Skellefteå sn

                      far: fm ff fm mf mf ff Anders

fm ff fm mf mf m   xx

deras barn:

fm ff fm mf mf  Anders Nilsson (- ca1699)


fm ff fm mm ff f Per Olofsson (-ca 1656) Bonde på Östanbäck 1, Skellefteå sn . ägde gården i tiondelängderna 1647-48

                     far: fm ff fm mm ff ff  Olof

                     mor: fm ff fm mm ff fm   xx

fm ff fm mm ff m Margareta född på Östanbäck 1. ägde hemmanet 1657-78

                     far: fm ff fm mm ff mf   nn

                     mor: fm ff fm mm ff mm  xx

deras barn:

fm ff fm mm ff Olof Persson (-1710)

                        NIls Persson


fm ff fm mm fm f Anders

fm ff fm mm fm m   xx

deras barn:

fm ff fm mm fm  Kerstin Andersdotter (-ca 1694)född på Kusmark 20, Skellefteå sn

                           

 fm ff mf ff ff f Hans V. Furtenbach (1558-04-01 - 1635-07-19) död i Nürnberg 

                    far: fm ff mf ff ff ff  Hans V. FURTENBACH (1528-1588-11-11) Prag

                    mor:fm ff mf ff ff fm Ursula PFINZING V. HENFENFELD (1535-1566-07-04)

mor: fm ff mf ff ff m Maria V. EMBS ZU REINHOFEN (1573-)

deras barn:

fm ff mf ff ff  Johann Bartholomäus V. Furtenbach,(1600-09-27  - 1638-12-26) Reichenschwand, Nurnberg 


fm ff mf ff fm f  Wilhelm I. Imhof(1558-01-27 - 1630-11-29) Nürnberg Släkten  Imhoff (även Imhof) är en av de äldsta  familjerna - och tillhör släkter som i bl.a vissa tyska och italienska städer under tidig medeltid och nyare tid utgjorde det övre skiktet i samhället och vars medlemmar, till skillnad från andra borgare, hade rätten att väljas till rådsherrar eller andra högre ämbeten - i staden Nürnberg med filialer i den kejserliga staden Augsburgoch andra städer

                      far: fm ff mf ff fm ff  Andreas II. IMHOF (1529-02-20 - 1597-12-16)   Nürnberg

                      mor: fm ff mf ff fm fm  Ursula SCHMIDTMAYER V. SCHWARZENBRUCK (1535-1566-02-22)

 fm ff mf ff fm m Catharina Imhof (1565-08-11-)

                      far: fm ff mf ff fm f  Sebastian II. IMHOF (1511- 1572-03-22) Nürnberg

                      mor: fm ff mf ff fm m  Magdalena EBNER V. ESCHENBACH (1520-1558-09-08)

deras barn:

                      Wilhelm II. IMHOF (1586-1661)  Nürnberg

                      Sebastian IMHOF (1589-1613)

                      Gabriel IMHOF (1591-1632)

fm ff mf ff fm Anna Katharina IMHOF (1597-09-22-1663-04-26)

                      Raphael IMHOF(1598-04-15 - 1667) Nürnberg?

                      Christoph IMHOF (1602-1632)

                      Susanna IMHOF (1604-1642)

                     Hieronymus IMHOF (1606-1668) BraunSchweig? Kommunalråd i Wolfenbüttel, smugglare Drottning Christine av Sverige, anställda Oxenstierna, explorer i Ryssland och Persien, på svenska diplomaten, holländischen, ryska och niederländischen tjänster. Diplomat. Kommunalråd källa//http://thesaurus.cerl.org/record/cnp00943036


fm ff mf fm ff f Mattias Pahl (1607-1668-09-21) Inflyttad från Rostock till Stockholm, affärsman och föreståndare för Tyska kyrkan.  omgift 1644-05-03 med MAGDALENA HANSDOTTER LEFFLER (1628-02-14 -1685-06-05) född på Östuna i Björkskogs socken i Västmanland dotter till Hans Hansson Leffler, (1590-) Magdalena och Mattias dog i Stockholm

                   far: fm ff mf fm ff ff   Casper Pahl, handelsman i Lübeck,

                   mor:fm ff mf fm ff fm  Anna Roden

fm ff mf fm ff m Catharina Jonsdotter Palmgren (1612-10-03 - 1643-01-09) Arboga

                   far: fm ff mf fm ff mf  Jon Jonsson (1582-04-11 –1663 ) född Vissefjärda församling, Kalmar län          Faktor, tullnär och borgmästaren i Arboga källa // urn:sbl:12188, http://www.geocities.ws/itilstam/jon.html

                   mor: fm ff mf fm ff mm  Anna Hansdotter (1587-1663-11-09)dotter till jägmästare Hans i hertig Karls tjänst på Gripsholms slott. Hertig Karl stod för bröllopskosten, både till mat och dryck

De hade 7 barn:

fm ff mf fm ff   Johan Pahl


fm ff mf fm mf f   nn

fm ff mf fm mf m  xx

deras barn:

fm ff mf fm mf Lars Krook hökare i Stockholm 


fm ff mf fm mm f  nn

fm ff mf fm mm m  xx

deras barn:

fm  ff mf fm mm Maria Jiitterbock


fm ff mf mm ff f Lars (Laurentius) Fornelius (1606-1673-07-07) föddes på Fornåsa församling, Östergötlands län, dog Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län.Inskriven vid Uppsala universitet sept 1624, mag i Leiden omkr 1630, bibliotekarie vid K Biblioteket i Sthlm 26 mars 1634, professor poeseos i Uppsala 5 nov 1635, teol prof där 1636.

 kallad »Sveriges förste estetiker», är framförallt av betydelse som introduktör av den aristoteliska poetiken, närmast efter nederländska och italienska mönster. Bland lärarna i Leiden framhäver han särskilt de klassiska filologerna Daniel Heinsius och Gerhard Johan Vossius, »två förträffligaste män, som Academien på den tiden stort namn gåfvo»; han nämner även Franco Burgersdicius, en av de främsta inom den nyaristoteliska rörelsen.skald på såväl latin som grekiska. Hans mest betydande dikt torde vara det omfångsrika hexameterpoemet »Gustavus Sago-Togatus» (1631),

källa // urn:sbl:14328

                        far: fm ff mf mm ff ff   Johan Persson bonde

                        mor:fm ff mf mm ff fm  Ragnhild Nilsdotter


fm ff mf mm ff m  Anna Andersdotter - Helsingia ( G 1634 m Lars (Laurentius) Fornelius

                       far: fm ff mf mm ff mf  Anders Erici Helsingius (-1649-04-26) kyrkoherde född i Segersta (X) död i Hagebyhöga (E)

                       mor: fm ff mf mm ff mm  Brita Nilsdotter.g 2 gånger 1:a m Benedictus Birgeri (1558-1603) Kyrkoherde

                                 2:a g m Anders Erici Helsingius

deras barn:

fm ff mf mm ff  Jonas Fornelius (1635-04-14 - 1679-02-17)  (1635-1679)

                         Ragnhild Fornelia
                         Anna Fornelia
                         Birgitta Fornelia (-1677-04-29)död i Veckholm (C) g 1660 m Andreas Magni Leufstadius(-1695-05-01)                        född i   Österlövsta (C)död Veckholm (C)
                         Anders Fornelius
 
fm ff mf mm fm f Isak Rolfsson-Mackeij (ca 1610-1692) född i skottland död i Ovansjö,brukspatron

                         far: fm ff mf mm fm ff Rolf Rudolf Macheij (ca1580 - )

                       mor: fm ff mf mm fm fm Anna Svensdotter

fm ff mf mm fm m Anna Månsdotter-Leufstadia (1629-1699-03-14) född i Överlöstadöd i Ovansjö, Brukspatronessa

                          far: fm ff mf mm fm mf Magnus Måns Ivarsson -Leufstadius (ca 1600-1671)Österlövsta (C)

                          mor: fm ff mf mm fm mm  Anna Andersdotter -Höök (ca 1602-1671)Kyrkoherdinna.född i  Åkra, Vendel (C)

deras barn:

                           Anna Isaksdotter - Mackeij (1648-1704)Befallnignsmanshustru, Brukspatronsdotter, Brukpatronessa, Ärkebiskopinna,g 1:a g m Anders Larsson-Höök (1637 - 1687)Befallnigsman vid Trollbo säteri.
Arrendator av Vattholma bruk
, 2:a m Erik Benzelius D.Ä (1632 - 1709)Ärkebiskop.född  i Bentsbyn, Nederluleå (BD)

fm ff mf mm fm    Maria Isaksdoter - Mackeij (1650-1722)

                            Margareta Isaksdotter - Mackeij (ca 1651-1703-04-10)Brukspatronessa vid Vifors bruk, Hamrånger (X) ,g 1:a g m Per German-Herman ? (~1650 - 1700)Kämnär.2:a g Erik Nilsson-Warg (1653 - 1709)Brukspatron i Vifors bruk.

                            Katarina Isaksdotter - Mackeij (ca 1652-1695)gm Frans Schröder (~1650 - 1717)Rådman i Göteborg

                            Rolf Isaksson - Mackeij (1652-1714)Inspektor vid Ströms bruk, Brukspatron vid Lögdö bruk, Hässjö (AC). g m Brita Olofsdotter-Tresk (~1645 - 1739)Brukspatronessa  född i Hälsingetuna, Hudiksvall (X) död i Sundsvall

                            Henning Isaksson - Mackeij (ca 1654-1706)Bokhållare,gm Ingrid Karlsdotter - Falk levde i Gävle

                            Isak Isaksson - Mackeij (1655-1705)Mycket sjuklig. Alkoholist. Sinnesjuk.g1:a m Anna Salander (~1660 - 1700) från Ovansjö (X) 2:a gm Katarina Collin (~1665 - )

                            Udde Isaksson - Mackeij (1660-1712)Kyrkoherde gm Brita Andersdotter-Leufstadius (~1669 - )

                            Kristina Isaksdotter - Mackeij (1671-1718)Brukspatrons- och handlarhustru gm David Mårtensson-Kemmecker (1667 - 1715)Handlare i Stockholm. Brukspatron


fm ff mf mm mf f  Johan

fm ff mf mm mf m  xx

deras barn:

fm ff mf mm mf  Lars Johansson (-1720-04-?)handelsman i Stockholm


fm ff mf mm mm f  Lars

fm ff mf mm mm m   xx

deras barn:

fm  ff mf mm mm  Catharina Larsdotter (-1725-06-30)


fm ff mm mf ff f Nils Svensson (1625-1696)Yttervik 2 Bonde på Yttervik 2 1658-96

                     far: fm ff mm mf ff ff  Sven Nilsson (1600 - 1658)Yttervik 2

                     mor: fm ff mm mf ff fm  Sigrid

fm ff mm mf ff m  xx

deras barn:

fm ff mm mf ff Sven Nilsson (1655-1746)

                      Olof Nilsson 

 fm ff mm mf fm f Mårten Jonsson Furman.(ca 1619-efter 1708) född Hjoggböle 1, Västra Hjoggböle,Mårten Jonsson ägde gården Hjoggböle a åren 1653-69. Hemmanet avhyses nu som särskild enhet. Hemmanet Hjoggböle nr 1 återfår 1/4 mantal, nr 4 1/8 och nr 7 1/8 mantal. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.278Mårten Jonsson från Hjoggböle 1 var ägare till Bergsbyn 5, Bergsholmen 1670-99. Mantalet var 1654 på 1/2. Lars Larsson Bjur på Risön bytte 1678 bort 2 tunnlands åker på Bergsholmen samt Storänget vid gårdens fäbodar till Mårten Jonsson. I stället fick Bjur andelar av Bockholmen med fiskevatten och notdräkten vid Bockholmsviken samt laxnätstället som kallades Norr på halsen. Åkrarna var på 12 skälslands skatt och Bockholmen var på 4 skälsland. År 1695 hade Mårten Jonsson 2 hästar, 20 kor och 21 småkreatur. Skatten var på 6 tunnor och mantalet på 5/8 skatte. Mårten Jonsson var nämndeman 1660-70 och 1672-95. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.649

                     far: fm ff mm mf fm ff Jon Mårtensson

                      mor: fm ff mm mf fm fm  Sara Gertsdotter

 fm ff mm mf fm m Maglena (Malin) Nicodemidotter(efter 1624-1696)född Gammelbyn 7 

                     far: fm ff mm mf fm mf  Nicodemus Håkansson (ca1592 - 1668)
                    mor: fm ff mm mf fm mm Margareta Persdotter (- 1697) född på Gammelbyn 8, Svedjan, Burträsk fs,
deras barn:
                         Sara Mårtensdotter (1650-1742)gm Jon Svensson (1640 - 1727) levde på Bergsbyn 3, Skellefteå sn
                         Margareta Mårtensdotter (ca 1654-1736-12-24)g1681-02-09mAnders Johansson-Utter (~1655 - 1710) dog i Porsnäs 5, Otter, Piteå sn
fm ff mm mf fm  Karin Mårtensdotter (1657-1743)
                          Gert Mårtensson (1658-1747)Bonde på Bergsbyn 7, Bergsholmen g2ggr 1:a xx  2:a Barbro Olofsdotter (1669 - 1754) från Bureå 8, Skellefteå
                          Kerstin Mårtensdotter (1660-1747)gmSven Persson (1655 - 1748) levde på Yttervik 5, Hällbacken,Ske 
                          Nikodemus Mårtensson (1663-)Skräddare på Kyrkobordet.
                          Anna Mårtensdotter (1671-1734)gm Anders Andersson-Järnhäst (- 1710) levde på  Ersmark 5, Jåsshemmanet
                          Malin Mårtensdotter (1671-1734)gm Olof Mattsson (1662-1737)(Olofs 3:e gifte) levde på  Ytterursviken 4, Östra Ursviken
                          Lisbeta Mårtensdotter (1676-1765)gm Per Larsson-Ryss (1676 - 1758)levde på Hedensbyn 1
                          Per Mårtensson Soldat 1667 och sedan från 1679.
 
 
fm ff mm mm mf f  nn
fm ff mm mm mf m  xx
deras barn:
fm ff mm mm mf Johan Andersson Bertzell (-1706/1707) Gästgivaren på Änget vid kyrkan
 
 
fm ff mm mm mm f Marcus Olofsson (1614-)i Bösta, Umeå, AC klockare
                            far: fm ff mm mm mm ff Olof Marcusson
                            mor: fm ff mm mm mm fm   xx
fm  ff mm mm mm m Britta Persdotter från Umeå
                            far: fm ff mm mm mm mf  Per Hindersson Umeå
                            mor: fm ff mm mm mm mm  xx
deras barn:
fm ff mm mm  mm  Karin Marcusdotter
                              Marcus Marcusson Bostadius (1662-1728) Häradshövding gm Christina Sand
                              Per Marcusson Bostadius handelsman,rådsman gm Catharina Nechtergal levde i Umeå
                              Anna Christina Bostadia (1650-1741) gm Samuel Olofsson
 
 
fm fm ff ff ff f Mårten Jönsson (1602-1676) Skråmträsk 3 Bonde. Mårten Jönsson ägde gården Skråmträsk 3 Skellefteå åren 1629 - 1670. Under hans tid är mantalet på 1/2 och skatter år 1645 på 4 tunnor.
Mårten Jönsson är knekt åen 1645 - 1646. Det sistnämnda året lejer han Samuel Jönsson som sannolikt är en bror
                      far: fm fm ff ff ff ff Jöns Ersson (-1622) Skråmträsk 3
                      mor: fm fm ff ff ff fm   Kerstin
fm fm ff ff ff m   xx
deras barn:
                    Anders Mårtensson (1630-) gm Karin Jönsdotter (1635 - 1728) levde på Gummark 5 Skellefteå
fm fm ff ff ff  Erik Mårtensson (1635-1730)
 
fm fm ff ff fm f  Johan Jonsson (1602-1674) Skråmträsk 5. Bonde på Skråmträsk 5 mellan 1629-1671. Han var nämndeman 1650-58.

                      far: fm fm ff ff fm ff  Jon Nilsson (1570 - ca1625) Skråmträsk 6      

                       mor: fm fm ff ff fm fm   Karin         

   fm fm ff ff fm m Karin Larsdotter (1600-1676) gift omkring 1630 Skråmträsk 6

                      far: fm fm ff ff fm mf  Lars

deras barn:

                      Jon Johansson (1630-1700)

fm fm ff ff fm  Karin Johansdotter (1640-1734)

                      Olof Johansson

                      Johan Johansson -Lamm

                      Nils Johansson

                     xx Johansdotter (-1690)

 fm fm ff ff mf f Nils Andersson (-1695)  Tjärn 4. Död 1695 i Innervik 7 eller Tjärn 4, Skellefteå, Västerbotten (AC. Bonde mellan 1640 och 1675 i Tjärn, Skellefteå landsförs (AC).

 fm fm ff ff mf m Kerstin Jakobsdotter (-1675) född på Tjärn 4, Skellefteå (AC)

                     far: fm fm ff ff mf mf   Jacob Larsson (- 1652)

                    mor:fm fm ff ff mf mm   xx persdotter

deras barn:

                    olof Nilsson (1652-1728)

                     Lisbet Nilsdotter (1667-1744)

fm fm ff ff mf Anders Nilsson (-1678)

                     Jacob Nilsson (-1696)

                     Nils Nilsson (-1696)


fm fm ff ff mm f Sven Andersson (1605-1691)Bonde i Degerbyn nr 6. Bonde på Degerbyn 6 åren 1630-66, 9/16 mtl 1654  . gift två gånger  far: fm fm ff ff mm ff  Anders Olofsson Degerbyn 6,

fm fm ff ff mm m   xx

deras barn:

                        Anders Svensson (1640-1730)

fm fm ff ff mm  Malin Svensdotter (-1705)

                        Per Svensson

                        xx Svensdotter (-efter 1692)


fm fm ff fm ff f  Olof Larsson (1611-1671)Bonde i Drängsmark nr 9. Äger fädernegården Drängsmark 9 åren 1631-63. Mantalet var 1654 på 1/2. Gift två gånger Omgift 1662 med en änka men inga barn.

                      far: fm fm ff fm ff ff  Lars Persson
fm fm ff fm ff m  x Karlsdotter (-1661)

deras barn:

                       Karl Olofsson (-1714)

fm fm ff fm ff  Lars Olofsson fick den 1678 utbrytna delen av hemmanet =Drängsmark 8.


fm fm ff mf ff f Mårten Jönsson (1602 - 1676)Skråmträsk 3, Skellefteå.Mårten Jönsson ägde gården Skråmträsk 3 Skellefteå åren 1629 - 1670. Under hans tid är mantalet på 1/2 och skatter år 1645 på 4 tunnor.Mårten Jönsson är knekt åen 1645 - 1646. Det sistnämnda året lejer han Samuel Jönsson som sannolikt är en bror.

                       far: fm fm ff mf ff ff  Jöns Ersson (- 1622)Skråmträsk 3 Skellefteå

                       mor: fm fm ff mf ff fm  Kerstin (- 1640)

fm fm ff mf ff m   xx

deras barn:

                            Anders Mårtensson (1630-)

fm fm ff mf ff mf  Erik Mårtensson (1635-1730)


fm fm ff mf fm f  Johan Jonsson (1602-1674)Skråmträsk 6,5 Nämndeman. Bonde på Skråmträsk nummer 5 åren 1627 - 1670.År 1635 beskrivs Johan Jonsson som husarm och utfattig. Han var Nämndeman år 1650.

                       far: fm fm ff mf fm ff  Jon Nilsson (1570 - 1625)Skråmträsk

                       mor:fm fm ff mf fm fm  Karin (1570 - )Skråmträsk

fm fm ff mf fm m Karin Larsdotter (ca 1605 - 1676)

                         far: fm fm ff mf fm mf  Lars

deras barn:

                       Jon Johansson (1630-1695) gm Eva Gabrielsdotter (1630 - ) Skråmträsk

fm fm ff mf fm  Karin Johansdotter (1640-1734)

                        xx    Johansdotter (-1690) gm Anders Andersson Sprint (1624 - 1690) levde på Rönnbäcken 2 Skellefteå

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

fm fm fm ff ff f Per Olofsson (-1654) född Bodan, Löfånger ägde Innervik 13 1640-1654

                   far: fm fm fm ff ff ff Olof

                  mor: fm fm fm ff ff fm   xx

fm fm fm ff ff m Karin

deras barn :

fm fm fm ff ff Anders Persson (-1695)  Innervik


fm fm fm ff fm f Jakob

fm fm fm ff fm m    xx

deras barn:

fm fm fm ff fm  Karin Jakobsdotter (-1699) på Innervik


fm fm fm fm mf f  Jon Johansson (1630 - 1700)Bonde på Skråmträsk 6.1674-95

                     far: fm fm fm fm mf ff Johan Jonsson (1602 - 1674) Skråmträsk 6,

                     mor: fm fm fm fm mf fm  Karin Larsdotter (ca1605 - 1676)

fm fm fm fm mf m Eva Gabrielsdotter (1630 - ) född på  Finnfors 1, Skellefteå sn

                    far: fm fm fm fm mf mf  Gabriel Andersson (-1631) Finnfors 1, Skellefteå lfs

                    mor: fm fm fm fm mf mm   Dordi

deras barn:

fm fm fm fm mf Johan Jonsson (1655-1736)


 fm fm fm mm ff f Per Nilsson (1592 - 1640) Frostkåge 14.Per Nilsson ägde hemmanet Frostkåge 14 åren 1627 - 1640

                       far: fm fm fm mm ff ff  Nils Jonsson

                       mor: fm fm fm mm ff fm   xx

 fm fm fm mm ff m Margareta

deras barn:

fm fm fm mm ff Mats Persson Brav (- 1697)


 fm fm fm mm fm f Christier Jonsson (1602 - 1661) Frostkåge 13 Skellefteå.Christier Jonsson ägde hemmanet åren 1627 - 1659. Hans hustru dog år 1670

                            far: fm fm fm mm fm ff Jon Christiersson (- 1637) Frostkåge 12

                            mor: fm fm fm mm fm fm  Dordie Nilsdotter (- 1640)född på Lund 2 Skellefteå

 fm fm fm mm fm m  xx

deras barn:

                           Herman Christiersson (1636-1709)

fm fm fm mm fm  Sissla Christiersdotter (-1710)

                             Johan Christiersson (-1695)

                              

 fm fm fm mm mf f Jon Andersson (1592 - 1655)Frostkåge 10 Ske, Frostkåge 11 Ske

                           far: fm fm fm mm mf ff Anders Jonsson Frostkåge 10 Skellefteå

fm fm fm mm mf m   Britta

deras barn:

fm fm fm mm mf Anders Jonsson (- 1678) född Frostkåge 11


fm fm fm mf ff ff f Önde Christiersson (1587-1666) född på Lund 6, Skellefteå lfs. Önde Christiersson föddes på Lund nr 6 och stod som ägare till hemgården från 1622. Han var knekt 1623, men eftersom han var gammal och hade tagit hand om hemmanet så lejde han sin bror Anders, och flyttade 1625 till Boviken nr 1. Bara för att från år 1629 finnas som ägare till Ytterursviken nr 16. Där står han som ägare till dess han dör år 1666. Åren 1654-55 var han soldat och mellan 1650-52 sexman. Mantalet var 1654 på 3/8. Önde Christierssons första hustru dog 1656 och sedan gifte han om sig 1658 med Anna Persdotter, som var ägare till gården 1666-83.Källa: Ulf Lundström - Skellefteå socken 1650-1790

                     far: fm fm fm mf ff ff ff  Christier Andersson

fm fm fm mf ff ff m Anna Persdotter bosatt 1710 Piteå

                     far: fm fm fm mf ff ff mf  Per

deras barn:

fm fm mf ff ff Önde Öndesson (1658-)

                     Simon Öndesson (- 1708)


fm fm mf ff mf f Per Andersson (-efter 1691)  Bonde på Villvattnet 1 Kalvträsk, Burträsk sn  1668-1691

               far: fm fm mf ff mf ff  Anders Andersson  Trollåsen Villvattnet Burträsk

 fm fm mf ff mf m Mariet Öndesdotter född på Hedensbyn 6 Skellefteå

                     far: fm fm mf ff mf mf  Önde Olofsson född Stämningsgården 5 Skellefteå,Hedensbyn 6

                     mor: fm fm mf ff mf mm  Maret Hermansdotter

deras barn:

fm fm mf ff mf  Anders Persson (1646-1731)

                       Karin Persdotter (-1694)


fm fm mf fm ff f Jon Johansson (1630 - 1700) Skråmträsk 6, Skellefteå

                     far: fm fm mf fm ff ff  Johan Jonsson (1602 - 1674) skråmträsk 6

                        mor: fm fm mf fm ff fm Karin Larsdotter (ca1605 - 1676) 

fm fm mf fm ff m Eva Gabrielsdotter (1630 - )född på Finnfors 1, Skellefteå sn

                       far: fm fm mf fm ff mf  Gabriel Andersson  (-1631) Landsknekt i Kattisträsk 1628.född i Finnfors, 

                      mor: fm fm mf fm ff mm  Dordi

deras barn:

fm fm mf fm ff Johan Jonsson (1655 - 1736)  skråmträsk


fm fm mf fm mf f Per Andersson (ca 1640-före 1703)Soldat 1661. År 1695 hade Per Andersson 2 hästar, 18 kor och 30 småkreatur. Skatten var på 4 tunnor och mantalet var på 7/16 skatte. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.530

                       far: fm fm mf fm mf ff  Anders Jonsson (ca.1604 - 1678) Bonde på Ragvaldsträsk 6 åren 1629-71.

                      mor: fm fm mf fm mf fm   xx

fm fm mf fm mf m    xx

deras barn:

fm fm mf fm mf  Anders Persson (1664-1747)

                          Olof Persson Holm (1670-1757)


fm fm mf fm mm f Olof Persson-Funke (- 1679) Sunnanå 1. Bonde på Sunnanå 2 åren 1648-79, Bruksknekt i Silbojokk.   Olof Persson Funke var bruksknekt och vaskare i Silbojokk 1648-59 och 1660-66 vid Luleå silververk i Kvickjokk. Mantalet var 1654 på 7/16.Olof Persson anges vara bonde i Sunnanå 2 åren 1651 till 1696, då han överlåter hemmanet på sonen Anders.Hemmanet anges vara på 3 tunnland och 4 skälsland och ansvara för roten nummer 55 GRUBB.Han går även som soldat för hemmanet i 8 år.

                            far: fm fm mf fm mm ff Per Karlsson (- 1644)Bonde på Sunnanå 2, Skellefteå sn 1628-44

                            mor: fm fm mf fm mm fm  Malin N (- 1675)

fm fm mf fm mm m Mariet.År 1695 hade änkan Mariet en häst, 6 kor och 10 småkreatur. Skatten var på 3 tunnor och 4 skäl och mantalet var på 5/16 skatte. År 1696 fanns tre söner på gården

deras barn:
                         Anders Olofsson (1661-1744)gm Karin Hansdotter (1669 - 1754)

                         Brita Olofsdotter (1664-1738)gm Jon Anderson-Lund (1664 - 1754) Länsman, Bodde på Lund 2

fm fm mf fm mm  Sigrid Olofsdotter (1665-1744)

                         Erik Olofsson Broman (1671-1720)Arrendator på Sunnanå 4, Strömsholm, Nyborg 1703-11, Bonde på Degerbyn 1. gm Brita Persdotter (1669 - 1757)

                         Mariet Olofsdotter (1677-1767) levde på Innerursviken 3, Skellefteå sn


fm fm mf mf ff f  Per Jonsson(1635-ca 1698)  Tjärn 1, Skellefteå

                      far: fm fm mf mf ff ff Jon Persson (1622-1675)

                     mor: fm fm mf mf ff fm Kerstin

 fm fm mf mf ff m Brita Eriksdotter (ca 1639-1731)Ragvaldsträsk 8,

                     far: fm fm mf mf ff mf  Erik Olofsson (1602 - före 1639)Skellefteå, Ragvaldsträsk 8

                     mor:fm fm mf mf ff mm Kerstin (ca. 1610-)

deras barn:

fm fm mf mf ff  Erik Persson (1673 - 1739)


fm fm mf mf mf Matts Olofsson Palm Falmark 12. Äger Innervik 9, Skellefteå sn 1666-1686, Soldat Palm på kyrkobordet 1659-1660.Matts Olofsson anges vara bonde i Innervik 9 år 1669. År 1690 anges hustrun som brukare.
Hemmanet nummer 8 anges vara  7 tunnland och 3 skälsland och ansvara för roten nummer 12 SKOTTE.
Förekommer i dombok 1728

                     far: fm fm mf mf mf f Olof Jonsson (- 1661)Falmark 12, Gamla Falmark

                    mor: fm fm mf mf mf m Margareta 

fm fm mf mf mm Malin Johansdotter (1639-1726)innervik 8, Innervik 12, Skellefteå sn

                  far: fm fm mf mf mm f Johan Andersson (1613 - 1684)

                  mor: fm fm mf mf mm m Kerstin Nilsdotter

deras barn:

fm fm mf mf m  Kerstin Matsdotter (1671 - 1740)


 fm fm mf mf mf f Anders Jonsson (- 1714) Falmark 11, Skellefteå,

                    far: fm fm mf mf mf ff  Jon Olofsson

 fm fm mf mf mf m  Karin Persdotter (1663 - 1752)

                     far: fm fm mf mf mf mf  Per

deras barn:

fm fm mf mf mf  Karin Pehrsdotter (1723-1800
                          Lars Pehrsson (1724 -1750)

fm fm mf mm ff f Per Persson Berg (- 1697)Burvik 7, Skellefteå (AC)1688 Bergsbyn 8,hedensbyn 4

               far: fm fm mf mm ff ff  Per Nilsson (1603 - 1674) Burvik 7, Skellefteå

               mor: fm fm mf mm ff fm Brita Olofsdotter (- 1677)Burvik 7, Skellefteå

fm fm mf mm ff m Malin Andersdotter (1662 - 1736)Bergsbyn 8, Skellefteå

               far: fm fm mf mm ff mf  Anders Jonsson (- 1678)Bergsbyn 8, Skellefteå

               mor: fm fm mf mm ff mm Karin (- 1688)

deras barn:

fm fm mf mm ff  Lilla Olof Persson (1703-1752)

                                  Mats Persson

                                  Jöns Persson

                                   Karin Persdotter


fm fm mf mm mf f Olof Persson-Funke (- 1679) Sunnanå 1, Skellefteå sn.Olof Persson Funke var bruksknekt och vaskare i Silbojokk 1648-59 och 1660-66 vid Luleå silververk i Kvickjokk. Mantalet var 1654 på 7/16.
Olof Persson anges vara bonde i Sunnanå 2 åren 1651 till 1696, då han överlåter hemmanet på sonen Anders.Hemmanet anges vara på 3 tunnland och 4 skälsland och ansvara för roten nummer 55 GRUBB.Han går även som soldat för hemmanet i 8 år.År 1674 ger han tetstamentspeng efter modern " den 25/9 Olof Perssons moder i Sunnanå 2 daler kopparmynt.Vid hans död 1679 anges i kyrkoräkenskaperna att den 24/5 betalas efter Olof Persson i Sunnanå 2 daler kopparmynt.

                      far: fm fm mf mm mf ff  Per Karlsson (- 1644)Sunnanå 1, Skellefteå sn

                      mor: fm fm mf mm mf fm  Malin (- 1675)

 fm fm mf mm mf m Mariet ägare åren 1680-96.

deras barn:

                          Anders Olofsson (1661-1744)

                          Brita OLofsdotter (1664-1738)

                           Sigrid Olofsdotter (1665-1744)

fm fm mf mm mf  Erik Olofsson Burman (1671-1720)

                            Mariet Olofsdotter (1677-1767


 fm fm mf mm mm f Per Olofsson (- ~1714)Böle 5, Norrböle, Drängsmark 6, Skellefteå.Bonde på Drängsmark 6 åren 1674-99,  Soldat 1659-66.

                        far: fm fm mf mm mm ff Olof Andersson (1599 - 1687)Böle 5, Norrböle,

                        mor: fm fm mf mm mm fm    xx

fm fm mf mm mm m  Brita Jönsdotter (1647 - 1731)Drängsmark 6, Skellefteå

                          far: fm fm mf mm mm mf  Jöns Ersson (1607 - 1673)Drängsmark 6, Skellefteå sn

                         mor: fm fm mf mm mm mm  Ingeborg Larsdotter (- före 1707)Hjoggböle 4, Östra Hjoggböle

deras barn:

fm fm mf mm mm Brita Persdotter (1669-1757)

                             Lars Persson (1672-1740)Bonde på Drängsmark 6,

                             Barbro Persdotter (1675-1744)gm Jonas (Jon) Eriksson (1664 - 1740)levde på Ragvaldsträsk 2

                             Ingeborg Persdotter (1679-1740)gm Nils Jakobsson-Tröger (1685 - 1755)levde på Drängsmark 13

                             Erik Persson (1682-1772)gm Karin Persdotter (1681 - 1758) levde på Storkågeträsk 3, Skellefteå


fm fm mf mm ff Jon Persson (1588 - 1675)Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle, Skellefteå sn. Bonde på Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle åren 1628-71.Dombok Skellefteå 1677 anger att sönerna Johan och Per har arv i Lappvattnet Burträsk .År 1674 Ger Jon hemmanet till sonen mot ett förgångsbrev, d.v.s han får bo i stuga och få viss avkastning.

                        far: fm fm mf mm ff f  Per Larsson (- 1653)

                        mor: fm fm mf mm ff m   xx

fm fm mf mm fm Nilsdotter (- 1679)

                          far: fm fm mf mm fm f Nils/

                         mor: fm fm mf mm fm m    xx

deras barn:

                       Johan Jonsson

fm fm mf mm f  Per Jonsson (-1707)


fm fm mm ff fm f Per Jakobsson (1602 - 1686) Bonde på Storkågeträsk 3, Skellefteå sn 1635-60. Under Per Jakobssons tid är mantalet på 15/32 och skatten är 1645 på 3 tunnor och 6 skäl. År 1640 lejer han Jon Larsson i Kusmark till knekt. Brodern Johan Jakobsson tjänstgör1637 vid Piteå silververk. Källa: U.L KF Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  sid, 294
Per Jacobsson övertar sin faders hemman i Kågeträsk 3 år 1635 och överlåter det år 1656 til

Olofsson 

Av Birgitta Hellström - 14 december 2012 15:13

Just nu tycker jag att det är fullt med unga människor runt mig som får cancer ..... eller ungdommar som dör vad är det är det nått som händer seller nåt som jag av någon anledning just fått upp ögonen mer på ?        

Av Birgitta Hellström - 5 december 2012 10:52

Sverige är ett kristet land med kristna traditioner - men idag är Sverige ett av de mest sekulariserade samhällerna i världen. Vi får inte hålla fast vid våra traditioner  våra normer - sen undrar vi vad som hänt när barnen,ungdommar och vuxnar saknar normer

Vilket annat land skulle sätta lagar för att motsätta sig trditioner (firande av jul)

Vi ska hänsyn till muslimer,judar och alla andra religioner men inte de som är kristna

det är häftigt med alla andra andligheter men inte den kristna

Vi uppmanas att ta till oss Buddism men den kristna värderna räknas förstoffade


jag hoppas att ni alla vet varför vi firar jul ..... nu när vi närmar oss sakta men säkert ..... det är inte för att hedra Guden mammon   


Av Birgitta Hellström - 3 december 2012 17:20

....här fortsätter sammanfattningen av släkten


SKELLEFTEÅ  SMÅTRÄSK

fm fm mf  Larsson Pehr levde 1802-04-21 - 1863-09-26 (levde i voutner)

SKELLEFTEÅ  SÖRBÖLE

SKELLEFTEÅ SUNNANÅ 2

fm fm mf fm mm  Olofsdotter Sigrid  levde  1665-1744

SKELLEFTEÅ SUNNANÅ 4

fm fm mf mm mf  Olofsson Broman Eric levde  1671-1720(levde sen på Degerbyn 1)

SKELLEFTEÅ TJÄRN

fm fm mf mf f  Eriksson-Järpe Erik levde 1718-1790 nybyggare Ullbergsträsk

fm  fm mf mf ff  Persson Erich levde 1673-1739

Skellefteå ytterursviken 1

                      Svensdotter Marta levde 1733-1818 flyttade till Piteå men kom tillbaka.

                       Svensson Anders levde 1721-174

                       Svensson Per levde 1728-1758 ägde Ytterursviken 3

                       Svensson Sven född 1730 flyttade till Piteå

fm fm mf ff     Svensson Önde levde 1723-1758

fm fm mf ff f   Öndesson Brant Sven levde 1692-1776 gift 4 gånger bytte hemman till Ytterursviken 3

SKELLEFTEÅ ÖSTANBÄCK 1

fm mm mf mf Olofsson Lutter Anders levde 1681-1748

SKELLEFTEÅ ÖSTANBÄCK 2

fm fm mm mf f  Andersson Polack Jonas (Jon) levde 1711-1788 (flyttade sen till Ostvik 4)

fm fm mm mf ff Andersson Anders levde 1661-1738okänd födelseort

fm fm mf fm fm Mariet

fm  fm mf mm fm Marjet (1689-1752)

fm fm mf mf mm  Persdotter Karin (1696-1740)

fm fm mm ff m  Israelsdotter Karin (1673-1749)

Av Birgitta Hellström - 3 december 2012 09:40

jag har haft jobbarhelg !!!!


men jag har hunnit med att lyssna på adventskonsert i Norsjö kyrkan i fredags

och igår var jag på Pingstkyrkan och åt "dopp i grytan"


så nu har jag helg 2 dagar

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
<<< December 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se