Direktlänk till inlägg 24 februari 2013

gen 21 fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff f - fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm m

Av Birgitta Hellström - 24 februari 2013 14:13

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff f Nikolaus Farthiengsson (1270-1352) född i Skön (Y).

      far: fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff Fale Fartegn den äldre Bure (1250-1324)född i Skellefteå landsförs kbfd (AC). Död i Skön (Y). Landsdomare i Norrland, Landsdomare i Skön, Storman.Landsdomare i Norrland, Landsdomare i Skön, Storman. Född troligtvis i mitten på 1200-talet. Död före 1324. Han var landsdomare i Hälsingland och  ägde en del av Indalsåns fiske och ägor. Historiskt, innan landskapslagarna nedtecknades,  var lagmannens roll bland annat att memorera och recitera lagarna vid tinget, men också att  förklara hur de skulle tillämpas konkret i uppkomna rättstvister. På Gotland kallades  motsvarigheten till lagmannen istället landsdomare. Tydligen gällde det också Hälsingland.  Dåtida Sverige var indelat i landskap och lagsagor som ofta sammanföll. Lagsagorna var  juridiska enheter, som förenades av samma lag med ett landsting. De leddes av en mäktig  storman med titeln lagman. Landstingen möttes flera gånger per år och var öppna för alla fria  män i landskapet. Kvinnor, trälar och tjänstefolk fick däremot inte närvara. Norr om  Gästrikland var de geografiska och juridiska gränserna vagt definierade. Hälsingland  fungerade som ett samlingsnamn för allt land norr därom (”Norra Botten”). Området räknades  som en gemensam lagsaga. Under sin levnad var Fale Bure landsdomare troligen för hela  detta område. Under hans tid inlemmades Hälsingland mer och mer i det dåtida svenska riket.  I äldre medeltid löpte en tydlig gränd mellan Sveabygden i söder dit nuvarande Gästrikland  räknades och Hälsingland. Gränsen utgjordes av det stora skogsområdet Ödmården. I  ingången till medeltiden var området norr om Ödmården en värld av fria bygder och  storbönder som inte erkände någon organiserad kungamakt Fale Bure kom säkerligen från en  sådan storbondesläkt. Men med Mälardalens fenomenala expansion i mitten av 1200-talet,  när Fale Bure förmodligen föddes, då många städer växte upp (Stockholm, Enköping,  Uppsala, Västerås, Örebro m.fl.) behövdes ett större omland för att klara försörjningen. De  svenska kungarna och jarlarna bestämde sig för att Hälsingland skulle vara en del av riket och  det politiska, ekonomiska systemet skulle expanderade norrut. Kyrkligt var Hälsingland tidigt  orienterat mot Norge/ Tröndelag och Nidaros (Trondheim). Först år 1313 förband man sig att  betala S:t Olovsgärden till Uppsala ärkestift våren 1314. Då nämns också Umeå och Bygdeå i  den uppbördslängden som de nordligaste socknarna i riket. Sikeå fanns förmodligen med som  en del av Bygdeås uppbörd om 4 öre, en mycket blygsam summa jämfört med övriga  hälsingeförsamlingar. Med det ökade intresset följde också pålagor från både kyrkan och  konungen. Kyrkan lyckades bättre i det fallet. Någon total kontroll över området norr om  Ödmården hade kungamakten inte. År 1317 dödades kungafogden (kungsåren) Lars Karlsson  av hälsingebönder när han reste omkring i Hälsingland för att ta upp skatt. Uppbörden kunde  kung Birger ta tillbaka, men han kunde inte sätta makt bakom kravet att alla som deltog i  upproret skulle berövas sina egendomar. Hälsingelagen fick sin skriftliga form på 1320-talet.  Innan dess var nog Fale Bure d. ä. tvingad att ha de stadsfästa sedvänjor och de ”lagar” som  skulle tillämpas vid tingen i minnet. Frågan är om han hann uppleva den nedskrivna  Hälsingelagen. (Jarlens sekel, Harrysson)--------------------Bosatt i Birsta, Skön socken och var Landsdomare i Skön. Nämnd 1300-1314. Kan enligt (Pitepalt) vara den Fartaeghn som nämns i dokument år 1300  från Skön i Medelpad. Pergasment brev från 1327: Kungen upplät de Norrländska älvarna och strömmarna att bebyggas och uppodlas och  anförtrodde detta kolonisationsområde till Ärkebiskopen Olof Björnsson i Uppsala samt  Fogden Johan Ingemarsson , Peter den Unge, Nikolaus Fartengsson ,  den sistnämde var fader till Lagmannen Farteng unge. ( Johan, Petter och Nils nämns komma ifrån Norrlands ledand ätt. ) Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 6- 8 , Tioende Generationen ) Farteng var av Stormans ätt och han var rik och mäktig. Ett bevis på hans rikedom var de m  ånga diplom han hade som fiskerättsinnehavare. Bure förlade släktens urhem till Birsta i Skön  vars namn man ansåg skulle vara Byrestad, här bodde Fale Bure d. ä och d. y.. Härifrån  spred de sig upp till Västerbotten till stamgården Bure i Bureå. Birsta tillhör bevisligen gammal  kultur t.ex framgrävdes här 1835 en silverskatt som dateras till sent 800-tal, där även  arabiska mynt ingår Källa: Gustav Nilsson

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff m   xx

deras barn:

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff  Fale Bure hin Unge (1310 - )


fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff f  Nikolaus Farthiengsson (1270-1352) född i Skön (Y).

       far: fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff  Fale Fartegn den äldre Bure (1250-1324)

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff m   xx

deras barn:

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff  Fale Bure hin Unge (1310 - ) Birstad


fm ff mf ff ff fm ff ff ff ff f    Markward (Merklin) Pfinzing ( ca 1210-ca 1278)

http://gw1.geneanet.org/hsachs?lang=fr;pz=torsten;nz=sachs;ocz=0;p=markward+merklin;n=pfinzing

     far: fm ff mf ff ff fm ff ff ff ff ff  Sigfried (Seifried) Pfinzing (ca 1185-1233)

    mor: fm ff mf ff ff fm ff ff ff ff fm  Österhild Bigenot ( ca 1186-1233)

fm ff mf ff ff fm ff ff ff ff m   Elsbeth (Anna?) Isolt

http://gw1.geneanet.org/hsachs?lang=fr;pz=torsten;nz=sachs;ocz=0;p=elsbeth+anna;n=isolt

      far: fm ff mf ff ff fm ff ff ff ff mf  Berthold Isolt (von Eysölden) ( ca 1190-1286)

     mor: fm ff mf ff ff fm ff ff ff ff mm  Leukardis 

deras barn:

                                          Els(beth) Pfinzing ( ca 1238-) g1255 m Rapoto (Rapold) Geuschmid ( ca 1233-1288)

fm ff mf ff ff fm ff ff ff ff  Berthold I Pfinzing (-efter 1227) död i Nurnberg

                                          xx  Pfinzing (ca 1262-) g 1280 m Heinrich Eisvogel ( ca 1259-1331)


fm ff mf ff ff fm ff ff ff fm f  Heinrich II Holzschuher

http://gw1.geneanet.org/hsachs?lang=fr;pz=torsten;nz=sachs;ocz=0;p=heinrich+ii;n=holzschuher

       far: fm ff mf ff ff fm ff ff ff fm ff  Heinrich I Holzschuher ( ca 1200-1267)

      mor: fm ff mf ff ff fm ff ff ff fm fm Anna von Mayenthal ( ca 1205-)

fm ff mf ff ff fm ff ff ff fm m Elisabeth? von Gründlach

http://gw1.geneanet.org/hsachs?lang=fr;pz=torsten;nz=sachs;ocz=0;p=elisabeth;n=von+grundlach

      far: fm ff mf ff ff fm ff ff ff fm mf  Leopold (Lupold III) von Gründlach (ca 1190-1246)

deras barn:

                                         Heinrich III Holzschuher ( ca 1245-)g 1270 m Maria Ebner

fm ff mf ff ff fm ff ff ff fm Gunda (Geuda) Holzschuher (ca 1250-ca 1297)

                                        Friedrich I Holzschuher (ca 1258-1339) g 1280 m Gutta Stromer (ca 1265-1308)


fm ff mf ff ff fm ff ff ff mf f Rapoto (Rapold) Geuschmid ( ca 1233-1288)

http://gw1.geneanet.org/hsachs?lang=fr;pz=torsten;nz=sachs;ocz=0;p=rapoto+rapold;n=geuschmid

fm ff mf ff ff fm ff ff ff mf m Els(beth) Pfinzing gift 1255 m Rapoto

       far: fm ff mf ff ff fm ff ff ff mf mf  Markward (Merklin) Pfinzing (ca 1210-ca 1278)

      mor:fm ff mf ff ff fm ff ff ff mf mm Elsbeth(Anna?) Isolt (ca 1220-)

deras barn:

fm ff mf ff ff fm ff ff ff mf Berthold Geuschmid (ca 1255-1331)

                                        Heinrich Geuschmid (ca 1265-1336) g 1290 med  Margret Groß


 fm ff mf ff ff fm ff ff mf fm f  Jakob MUFFEL  (ca. 1260-) född i Nürnberg

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I22977

 fm ff mf ff ff fm ff ff mf fm m  Elisabeth BERG (ca. 1263-)

deras barn:

fm ff mf ff ff fm ff ff mf fm  Anna MUFFEL (1290-)


fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf f  Werner GRUNDHERR  ( före 1265 -) rådsherre och utvärderare

fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf m  Cunegunda HOLZSCHUHER  (ca 1265-)

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I15333

     far: fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mf  Heinrich III. HOLZSCHUHER  (ca1250-) i Nürnberg

    mor: fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mm  Maria EBNER  (ca.1255-)

deras barn:

fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf  Heinrich GRUNDHERR  (ca 1285-1348)


fm ff mf ff ff fm fm mf ff fm f  Walter FUCHS  (ca.1215-)

fm ff mf ff ff fm fm mf ff fm m    xx

deras barn:

fm ff mf ff ff fm fm mf ff fm  Beatrix FUCHS (ca.1245-)


 fm ff mf ff ff fm mf ff ff ff f  Friedrich LÖFFELHOLZ V. COLBERG (1229-1338) född i Bamberg

 fm ff mf ff ff fm mf ff ff ff m  xx MELDER (ca.1230-)

deras barn:

fm ff mf ff ff fm mf ff ff ff  Eberhard LÖFFELHOLZ V. COLBERG (ca.1265-1350)


fm ff mf ff ff fm mm mf ff ff f  Friedrich KRESS ZU KRAFFTHOF (ca 1280-)troligen byggde han 1305-1315, George kyrkan i Kraftshof,  familjen emigrerade  från området Würzburg / Rothenburg levde därefter i Nürnberg, hade sitt säte i "Burgstall Kraftshof" och fått 1307 Civil Rights.

fm ff mf ff ff fm mm mf ff ff m    xx

deras barn:

 fm ff mf ff ff fm mm mf ff ff  nn KRESS ZU KRAFFTHOF (ca.1310-)


 fm ff mf ff ff fm mm mf ff mf f  Seifried II. HOLZSCHUHER V. ASPACH (ca 1270-1334)

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I13058

 fm ff mf ff ff fm mm mf ff mf m  Anna COLER  (ca.1270-)

deras barn:

fm ff mf ff ff fm mm mf ff mf  Seifried III. HOLZSCHUHER V. ASPACH (ca.1290-1354-03-25)


fm ff mf ff ff fm mm mf mf mf f  Berthold IV. "Am Stock" PFINZING (ca.1280-1355)född i Nürnberg

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I13075

       far: fm ff mf ff ff fm mm mf mf mf ff  Berthold III. PFINZING  (ca 1255-)

      mor: fm ff mf ff ff fm mm mf mf mf fm  Gunda (Geuda) HOLZSCHUHER  (ca 1250-)

fm ff mf ff ff fm mm mf mf mf m  Gertraud EBNER (ca.1280-) född i Nürnberg

deras barn:

                                               Christian PFINZING  (ca 1305-1358) gm Elisabeth WALDSTROMER (ca 1310-)

fm ff mf ff ff fm mm mf mf mf  Berthold PFINZING (ca.1307-1367)


fm ff mf ff ff fm mm mm ff fm f  Heinrich III. HOLZSCHUHER (ca 1250-) i Nurnberg

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I15334

       far: fm ff mf ff ff fm mm mm ff fm ff  Heinrich II. HOLZSCHUHER  (ca 1214-) i Nürnberg

      mor: fm ff mf ff ff fm mm mm ff fm fm  Elisabeth GRÜNDLACH (ca 1222-) i Altenberg/Fürth

fm ff mf ff ff fm mm mm ff fm m  Maria EBNER (ca.1255-)

deras barn:

fm ff mf ff ff fm mm mm ff fm   Cunegunda HOLZSCHUHER (ca.1265-)


fm ff mf fm ff mf mf ff mf f  Tjälve

http://www.silverbasharpa.se/Katalog1/lisa/p0f2e79265.html

fm ff mf fm ff mf mf ff mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf ff mf  Gunne Tjälvesson Väpnare


fm ff mf fm ff mf mf mf mf ff f  Abjörn Nockesson Bagge af Berga (ca 1318-efter 1344-01-02)Bosatt i Yttervägafors, Ljungby fs. g före 1344-01-02  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pfc6063ef.html

fm ff mf fm ff mf mf mf mf ff m Ragnhild Lindormsdotter Sparre över blad (ca 1322-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mf mf ff Jöns Abjörnsson Bagge af Berga (före 1368-efter 1417)


 fm ff mf fm ff mf mf mf mf fm f  Magnus Gislesson (Bjälke) (- före 1370)Ätten är känd från 1238 "Magnus
Gislessons ätt) och sedan från 1310. Lågfrälse under 1300-talet. Raneke, s 901.Sköld: Bjälke

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p42e4fd07.html

         far: fm ff mf fm ff mf mf mf mf fm ff  Gisle i Vällersten

fm ff mf fm ff mf mf mf fm m Katarina Jönsdotter (tinnskura)
deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mf mf fm Christina Magnusdotter Bjälke (-före 1377)


fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm f Magnus Petersson (Kluven sköld) (1342 - 1368) fogde Uppträder i handlingar 1342, 1354 och 1368. Skrevs till Frövi, Skultuna sn i Norrbo hd i Västmanland. Förde i vapnet en kluven sköld. (Raneke s 25, ÄSF s 27, 98, 147, 234, 318).Att Magnus var son av Peter Anundsson framgår av DS, nr 3861 (DS=Diplomatarium Suecanum)http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p75005496.html

       far: fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm ff Peter Anundsson (kluven sköld) (1318-1344)

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm fm  Katarina

fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm Sigrid Magnusdotter (kluven sköld)

                                                Ragvald Magnusson (Kluven sköld)Känd 1396-1405, gm Ramborg Bengtsdotter

                                                Peter Magnusson (Kluven sköld)

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se