Alla inlägg den 4 mars 2013

Av Birgitta Hellström - 4 mars 2013 19:22

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff f Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenSkall ha levat år 1130-1148 i Konung Ragnvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tid (år 1135-56). (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 255, av Lars Bäcklund)

Omnämns på runsten i Selånger, Medelpad. / Nils Lindkvist http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far: fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ffm xx

deras barn:

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)


fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far: fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf f Peter (Eskilsson) Näf (före 1228 - efter 1286-10-21)Lagman

Gift Lagman i Västergötland. ---- nygaard.howards.net/files/2/1775.htmI flere bker oppgis det at Peder var snn til lagmannen Eskild Magnusson (ca. 1170-1227): C. M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre (1939), nr. 1207. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Som kilder oppgir C. M. Munthe: Svenska Autograf-Föreningens Tidsskrift, Bind I (1879-88), side 225, 233. Nordisk Familiebok, Bind 8 (1908), spalte 791-794. I Odd F. Fladstads bok "Jran Willumsdatter Segaard - Maren Cathrine Wogn og deres aner, side 26, som har Mogens Bugges "Våre forfedre" som en av sine kilder, oppgis at man ikke kjenner Peders foreldre. Kildene er tildels ganske gamle, og verdien av opplysningene derfor antagelig tvilsomme. I "Äldre svenska frälsesläkten" (1957-89) hvor västgötalagmannen Peder Näf forekommer, nevnes intet om hans foreldre. Forbindelsen mellom Peder og Eskild Magnusson må derfor betraktes som tvilsom, selv om det skulle vre interessant å se nrmere på Snorre Sturlassons "Hkonar saga"! Fra "Nordisk Familjebok - Konversationslexikon och Realencyclopedi" (1908) om Folkunga-ätten: "Magnus Minniskiöld, gift med Ingrid Ylfva, hade fem söner: 1) Eskil, som var lagman i Västergötland i början af 1200-talet och gift med Erik den heliges dotterdotter Kristina, änka efter norske jarlen Håkon Galen. Från honom torde, om ock blott på kvinnolinjen härstamma flera med Västergötland forbundna stormän, som i sitt vapen förde ett lejon. Af dessa må nämnas Västgötalagmannen Peter Näf (1251-53), den från omkr. 1300 kände Västgötalagmannen Bengt Hafridsson farfarsfar till den ryktbare hertigen Bengt Algotsson (se d. o.), som dödades 1360, och med hvars broder riddaren Knut Algotsson denna släktgren något senare utgick; vidare marsken och riksföreståndaren Tyrgils Knutsson, afrättad 1306, samt brorson Knut Magnusson, som var lagman först i Värmland och sedan i Västergötland. Genom hans dotter Birgittas gifte med norske riddaren Jon Haftorsson ärfdes lejonvapnet af en i Norge bosatt ätt. Vidare Karl Ulfsson, som 1305 för lejonet, och Margareta Ulfsdatter, g. m. Västgötalagmannen Gudmar Magnusson, hvars son Ulf Gudmarsson (g. m. den hel. Birgitta) upptog lejonvapnet. 2) Karl, biskop i Linköping, död 1220 på korståget mot esterna. 3) Bengt, Karls efterträdare som biskop, död 1237. 4) Birger, jarl, d. 1266. 5) Elavus, farfader till en Peter Filipsson. Af dessa efterlämnade, utom Elavus, endast Birger söner. Med sin första hustru, Ingeborg, konung Erik Knutssons dotter (med sin andra gemål, danska änkedrottningen Mechtild, tyckes han ej haft barn), egde han 1) Valdemar, konung 1250-75. 2) Magnus Ladulås, konung 1275-90. 3) Erik, hertig, död 1276. 4) Bengt, biskop i Linköping 1286-91. Han eller en halfbroder till honom var möjligen fader till Magnus Bengtsson, lagman i Östergötland, d. 1263. Denne förde, i likhet med sonen, Folkungalejonet öfver tre ginbalkar. Dottern Ulfhild var gift med Birger Filipsson, som afrättades 1280 för upproret mot Magnus Ladulås och som af Rimkrönikan räknas till släkten, ehuru han forde annat vapen. Sonen Bengt Magnusson, lagman i Östergötland, dog 1294. Af Bengts dottrar gifte sig Ingeborg med lagman Birger Petersson i Uppland, Katarina med drotsen Knut Jonsson. Bengts ene son hette Magnus och var äfvenledes lagman i samma landskap. 5) Rikissa, som var gift först med Håkan Håkansson, konung i Norge, och sedermera med Henrik, furste af Werle i Mecklenburg. 6) Kristina, som var gift med Sigge Guttormsson af Ljuna. Från jarl Birgers naturlige son, Gregers, härstammar högst sannolikt en släkt, som i vapnet förde två snedbjälkar och oriktigt kallats Lämaätten. Den utdog först mot slutet af 1400-talet."

Peder nevnes ikke i "Svenskt Biografiskt Lexikon" eller i den svenske "Nationalencyklopedin", hverken direkte eller i forbindelse med Folkunga-ätten. Om Eskild Magnusson anfres i "Nationalencyklopedin": "Eskil (Magnusson), f. ca 1175, d. ca 1227, lagman i Västergötland, son till Magnus Minnesköld och bror till Birger Jarl; gift med Kristina, dotterdotter till Erik den helige och änka efter den norske jarlen Håkon Folkvidsson. E. uppträdde som medlare i konflikter mellan de norska och svenska kungarna. Han tillskrivs initiativet till nedteckningen av äldre Västgötalagen. E. besöktes 1219 av historieskrivaren Snorre Sturlasson, och dennes uppgifter om svenska samhällsförhållanden torde i stor utsträckning ha E. som källa". "Svenskt Biografiskt Lexikon" nevner heller ikke Peder Näs, men skriver bl.a under Eskil Magnusson: "Tack vare Håkonssagan äro vi således relativt väl underrättade om E:s yttre orientering. En annan nära samtida traditionskälla, den vid 1200-talets mitt avslutade Västgötalagens lagmanslängd, har en skildring av hans verksamhet som lagman. Skildringen är den utan all jämförelse utförligaste och mest berömmande i längden. Den är kanske tendentiös för E. Men i ett avseende meddelar den en faktisk uppgift, som aldrig betvivlats och som knappast kan betvivlas: genom E:s föranstaltande har Västgötalagen, Sveriges äldsta bevarade land-skapslag, nedtecknats. Man har - förmodligen med rätta - antagit, att E:s norska orientering härvid gett impulsen, även om man icke i lagens innehåll kan spåra några mera betydande norska drag. Man har också ansett sig kunna spåra E:s och folkungapartiets mot den starka kungamakten riktade politiska program i lagens stadganden, främst i betonandet av att Sverige var ett valrike ("svear äga konung taga och så vräka"). E:s norska orientering har medfört, att han även kom att få en viss betydelse för den isländska historieskrivningen, Snorre Sturlasson uppehöll sig i Norge 1218-20 och besökte sommaren 1219 E. Snorres skildringar av svenska samhällsförhållanden gå med all sannolikhet tillbaka på upplysningar, som han erhållit av E. vid detta tillfälle. Man har även antagit, att E., som i Håkonssagan framstår såsom den store talesmannen för fredliga relationer mellan Sveriges och Norges konungar, fått stå modell åt Snorres Ragnvald jarl, vilken av den isländske historieskrivaren tillskrivas en likartad roll. E. förde i sitt sigill ett lejon.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pe8fe3807.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf f Eskil Magnusson Folkunge (ca 1175-1227) lagman

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf m kristina Nilsdotter Blake (före 1200-1254)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm xx

deras barn:

Margareta Petersdotter Näf (ca 1240-ca 1274) familj m Algot III Brynjulfsson (Gripshuvud) (ca 1228 - efter 1298)Lagman

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf Gustav Pettersson (Lejon) (- ca 1240)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm f Sigtrygg "Ärkedjäknen" Bengtsson Boberg (ca 1197-1263)Född 1197 i Nydala (F). Död 1253 i Linköping. Nämndes 1219. Är troligen identisk med den "Sistrug", som nämnes död i ett påvebrev 1252-10-22. Bar det äldsta kända vapnet i Sverige "hjortehufvud" liksom sonen. (En fransk lilja mellan två hjorthorn). Var antagligen gift två gånger, förmodligen med två av Magnus Minneskölds döttrar. Genom detta supponerade äktenskap kan förklaras, att vissa ättlingar till Sigtrygg i sitt vapen förde lejon utan balkar.

Källa: (ÄSF s 22, 23, 24, 89, 116, 164). hem.passagen.se/tuscany/p7bf5d1d6.html#Source1 freepages.history.rootsweb.com/~catshaman/m06folkung/06folkungar2.htm ---- Troligtvis gift två gånger. Två döttrar till Magnus Minnessköld? I dessa giften isåfall Bengt och Ulfhild resp Hafrid och Karl. ---- Boberg: Sveriges äldsta vapen från 1219. Lars och Sigtrygg kallas "Dominus" (riddare) redan 1219, en ynnest som få andra ges.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p1cdc682d.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm ff Riddare Bengt (Mattsson) Boberg (1167 - före 1219)Domare,

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm m Hafrid Magnusdotter Folkunge (ca 1178-)Dotter till Magnus Minnesköld i hans första gifte. Moderns namn okänd. Gift sannolikt andra gången med föregående ana.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6ef4081e.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf Jarl Magnus (Bengtsson) Minnesköld (1150 - 1208)

deras barn:

Bengt Sigtryggsson Boberg (ca 1223- efter 1259) gm xx Petrusdotter av Jolstad omg m Kristina (Tunadotter) Vinstorpaätten

Ulfhild Sigtryggsdotter Boberg (ca 1225-efter 1263)g före 1263-04-09 m Karl "Ingeborgasson" Lejonbalk (Blå) (ca 1226 - >
efter 1266)Lagman

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm Hafrid (Sigtryggsdotter) Boberg (1229 - efter 1286)

Karl Sigtryggsson Boberg (-efter 1252) g 1252 m Helena (Petrusdotter) de Jorchastad (- efter 1252)

xx Sigtryggsdotter Boberg gm Knut (Filipsson) Lejon (före 1235 - efter 1253)Riddare


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm ff ff f Johan Snakenborg (- efter 1229)född i Mecklenburg Tyskland

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm ff ff m xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm ff ff Gerhard Snakenborg (- ca 1284)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff f Magnus (Larsson) Boberg

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pdf48a939.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff Lars Boberg (före 1283-1299)

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm Kristina Anundsdotter Vingad Lilja (-efter 1296)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff m xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff Gudmar Magnusson Boberg Hjorthuvud (ca 1266-1313-08-26)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm f Ulf (Karlsson) Lejon (- efter 1281)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pdcbab64a.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff Karl Sigtryggsson (Boberg) (- efter 1252)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm fm Helena (Petrusdotter) de Jorchastad (- >1252)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm m xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm Margareta (Ulfsdotter) Lejon (Folkunge lagmansgren) (ca 1275 - före 1341)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf f Peter Israelsson Finstaätten (-ca 1280)Riddare . Peter Israelsson var vittberest och besökte bl.a Jerusalem som Pilgrim. Han hade två söner, Birger och Israel. Sonen Birger var i sin tur far till heliga Birgitta.(Källa: Dick Harrison - Jarlens sekel)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p410a7718.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf ff Israel (Andersson) Finstaätten (- före 1269)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf m K Birgersdotter Två vingar

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p386ce6b4.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf mf Birger "Skänkare" Två Vingar

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf Birger Persson Finstaätten (ca 1270-1327)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm f Bengt Magnusson Folkunga (ca 1238-1294) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb790a3bf.html Nämnd som lagman första gången 1269. Nämnes som medlem av riksrådet 11 september 1288. Skall ha dragit ut på pilgrimsfärd 1289. Ånyo verksam som lagman 1291-92. Uppgives ha dött 1294, vilket dock synes stå i viss strid med det faktum, att sonen Magnus nämnes som lagman redan 1293.Sigill: 1) ett upprest åt vänster gående lejon, 2) ett upprest åt höger gående lejon över tre balkar.
Var först gift med Margareta, möjligen bördig från Tjust, som var död 1275, då mannen till bl a hennes själs frälsning skänkte egendomar i Östergötland (bl a i Skrukeby i Åkerbo eller Göstrings hd i Östergötland) och i Tjust hd i Småland till ett kanonikat i Linköping, och blev sedan omgift med Sigrid. Död omkring 1294. Gift 1:o med Margareta. ( (ÄSF s 40).) Gift 2:o med efterföljande ana. (SvA II s 483, ÄSF s 11, 29, 36, 40)

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff Magnus Bengtsson Folkunge (ca 1216-1267)lagman

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm Ragnhild Karlsdotter (före 1254-1262)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm m Sigrid "den fagra" Tydicksdotter (-1298)Enligt Margareta Klausdotters bekanta, delvis rent ohistoriska berättelse var Sigrid den fagra av lägre börd än mannen.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p4966a666.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm Ingeborg Bengtsdotter Folkunge (ca 1274-1314)

Katarina (Bengtsdotter) Folkunge (- ca 1350) Knut (Johansson) "Blå" Sparre av Aspenäs (före 1292 - efter 1345) Lagman, riksdrots och riddare

Bengt Magnusson Folkunga s adelsvapen


fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff f Fale Bure Hin Unge (1160 - 1212) Godsägare

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe6b640c5.html

far: fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff Herse Falesson Bure (1140 - )

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff m xx

deras barn:

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff Herse Falesson Bure (1200 - 1270)


fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenHan bodde i Selånger i Medelpad, och skall levat i Konung Inge den Yngres tid (1118 till 1120-talet) vid år 1116. Han och hans söner nämnes på en runsten i Selångers Socken sålunda: Spchurdi auk Thurun Haiden auk Sihlvaster auk Herser raiste Stain dini eftir Thord Jerker Fadir sin. Vid samma tid skall en Bure i Nolby i Njurunda Socken och Medelpad levat, på hvilkens Runsten står, Backswain auk Sihlvaster auk Fridi, raiste Stain afdir Buri Fadir sin. (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund).http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

far: fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff ff Thord Jerker Bure (1030-1080)

mor: fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff fm xx (1020-)

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff m xx

deras barn:

Tore (1090-)

Ture Heden Ericsson (1090-)

Sihlvester (1090-)

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

Siughurdh Ericsson (1116-)

Omnämns på en runsten utanför Selångers gamla kyrka,
Medelpad. Stenen avtecknades 1600 och 1687. Den är försvunnen sen ca 1770. En
annan försvunnen runsten återfanns 1928, men skadad. Den senare finns uppställd
utanför kyrkan.

mellan 1050 och 1100. Runsten utanför Selångers gamla kyrka, Medelpad. Stenen avtecknades 1600 och 1687. Den är försvunnen sen ca 1770. Texten enligt Johannes Buraeus: Sigurd och Tore , Heden och Härser reste stenen efter Tords Jarker (Erik Tordsson) fader sin.


fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff f Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far: fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff m xx

deras barn:

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)


fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

far: fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff ffThord Jerker Bure (1030-1080)

mor: fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff fm xx (1020-)

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff m xx

deras barn:

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)


fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140 - )Godsägare på Byrestad. http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pbbcc1f59.html

far: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff ff Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff m xx

deras barn:

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff Fale Bure Hin Unge (1160 - 1212)


fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)Lagman i Norrland.

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far: fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff m xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff Herse Falesson Bure (1140 - )


ANNONS
Av Birgitta Hellström - 4 mars 2013 14:36

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)Lagman i Norrland.VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenSka ha bott på Byrestad i Skönssocken i Medelpad och varit myndig man i Helsingland, vilket land Kung Erik 9:e med Hans och Guttorm Östanes tillhjälp vid år 1156 lade under Sveriges Crona, hvarefter han där skall blivit satt till landsdommare. Han ska ha varit Hälsingarnes anförare under bemälte Konung, då han intog Finland, där Hälsingfors och Helsinge By förmenas fått namn af hans folk.Slutligen säges han, sedan Kungen blifvit dödad vid Uppsala av Danske prins Magnus Hendriksson, hafva uppsatt och anfört Upplänningarna under denna prins, som då blev slagen år 1161 den 16 Maj. Men uti hvilken slagning Fale sjelf blev nedgjord vid den efter honom nämnde Fale Bro ej långt från Uppsala.Enligt sägnen skall han ha levat på Erik den heliges tid på 1100-talet. Han var lagman i Norrland. / Nils Lindkvist. http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far: fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff f Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140 - )


fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)Lagman i Norrland http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far: fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140-)


fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mf ff ff Lorentz II. HOLZSCHUHER (1120-1201) i Nrnberg?

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I16144

fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mf ff fm xx

deras barn:

fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mf ff f Leupold I. HOLZSCHUHER (ca 1160-)


fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mf mf f Herdegen I. V. GRNDLACH ( ca.1114-)född i Altenberg/Frth

fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mf mf m xx

deras barn:

fm ff mf ff ff fm ff ff mf mf mf mf Lupold II. V. GRNDLACH (ca 1158-1216)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf Gustav Pettersson (Lejon) (- ca 1240) lagman Borgare i Skara

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2324e646.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf f Peter (Eskilsson) Näf (före 1228 - efter 1286-10-21)Lagman

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm Hafrid (Sigtryggsdotter) Boberg (1229 - efter 1286)Enligt andra källor även gift med Peter Näf och med honom Margareta Petersdotter Näf och i andra giftet med Gustav fick hon Bengt. Detta låter logiskt och under följande får man ändå in alla här upptagna anor... www.molins.nu/Disgen/3979.htm--- Ramfrid Bengtsdtr ärvde Västergården Erikstad och Berg. Därtill en mindre gård Halster/Haraldstorp nära Lövås i Gestad. Eftersom hon ger 5 mk till kyrkan och en till prästen torde det vara en viktig del i arvet dvs. vi vet ej hur mycket ätten egentligen ägde i Gestad.Ramfrids första gifte var med Birger Röriksson av Rörik Birgersson ätt med vapnet Balk är hennes första gifte. Han var lagman, riddare och riksråd. Hans testamente av 1329 är digert där han bland annat skänker Västergården? Erikstad till sin tjänare Mats Nilsson efter att först ha bytt till sig av hustru Ramfrid. Han släkt torde komma från Strand, Österrekarne hd, Södermanland och spridde sig i södra Sverige.

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm f Sigtrygg "Ärkedjäknen" Bengtsson Boberg (ca 1197-1263)

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm m Hafrid Magnusdotter Folkunge (ca 1178-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm m Ramfrid Gustafsdotter Lejon (ca 1255-efter 1308)

Bengt (Hafridsson) Lejon (före 1286 - efter 1307) Lagman i Västergötland ca 1291- ca 1307. Riksråd i Agnetorp. gm Margareta, (-efter 1315)Tillfångatogs av hertigarna Erik och Valdemar i Lödöse 1304, men medverkade i egenskap av riddare i uppgörelsen mellan hertigarna och hertig Kristofer av Samsö i Morup 1307.

Adelssköld bars av Bengt (Hafridsson) Lejon


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm ff ff Gerhard Snakenborg (- ca 1284)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p20828906.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm ff ff fJohan Snakenborg (- efter 1229)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm ff fm xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm ff f Alverik Snakenborg (- ca 1298)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mf ff Kettil (Bengtsson) Bielke (ca 1237 - efter 1250) Bielke är svensk uradel, (medeltida adelsätt) från Södermanland. Grevlig 1687.Dess tidigaste med säkerhet kända medlem är en i slutet av 1200-talet belagd Kettil, vars patronymikon inte är känt. Ett eftermedeltida påhitt med oklart ursprung är att Kettils far skulle ha hetat Bengt, men någon sådan person kan inte återfinnas i medeltida källor. Två söner till Kettil är kända, Nils Kettilsson (Bielke) och Ture Kettilsson (Bielke), den förre var riddare och den senare riksråd och riddare. Från den senare härstammar den på riddarhuset introducerade grenen.Familjenamnet upptogs först av riksrådet Ture Pedersson Bielke, som dog 1577, varför samtliga släktmedlemmar före honom skrivs med namnet Bielke inom parentes.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/slakt.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mf fm xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mf f Ture Kettilsson Bielke (före 1283-ca 1327)

xx (Kettilsdotter) Bielke familj m Hemming (Ödgislesson) Lejonansikte (före 1303 - ca 1328)Riddare, Riksråd

Adelsmärke som bars av Bielke


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff Gudmar Magnusson Boberg Hjorthuvud (ca 1266-1313-08-26)Riddare, Riksråd, Lagman Var riddare 1291 och kallas gener av ärkedjäknen i Linköping Sigtrygg, då han beseglar denna testamente. Var konung Birgers råd 1299 och ännu 1305, men hertigarna Erik och Valdemars riddare 1307 och råd 1312. Var lagman i Västergötland 1312 och nämnes senast 26 augusti 1313. Ägde bl a gods i Askims hd i Västergötland. Sigill: ett framvänt hjorthuvud. (SvA II s 482, ÄSF s 23, 91, 92, 324).I denna källa inget angivet om föräldrar. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p98be8646.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff f Magnus (Larsson) Boberg

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm Margareta (Ulfsdotter) Lejon (Folkunge lagmansgren) (ca 1275 - före 1341)Kallas 1291 neptis till ärkedjäknen Sigtrygg i Linköping och var
död 1341.(SvA II s 482, ÄSF s 23, 92, 324).

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm f Ulf (Karlsson) Lejon (- efter 1281)

deras barn:

Ulf Gudmarsson Lejon Ulvåsaätten (198-1334)Lagman i Närke och riksråd. familj m Birgitta (Heliga Birgitta) Birgersdotter (ca 1303 - 1373)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm f Magnus Gudmarsson Lejon Ulvåsaätten (-före 1363-09-21)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf Birger Persson Finstaätten (ca 1270-1327) Riddare, riksråd, lagman.Nämnes tidigast 1280, blev riddare och riksråd mellan 1285-91, var 1293 Upplands förste lagman ( i Tiundaland). Påbörjade 1293, som huvudman, samlandet och kodifierandet av de tre uppländska folklandens rättssedvänjor till en gemensam lagbok, Upplandslagen, som 1296 2/1 kunde tas i bruk, och i vilken lagsaga han blev dess första lagman. Var på sin tid en av Sveriges meste godsägare och säkerligen en av landets rikaste män. Innehade åtskilliga gårdar i bl.a Uppland, Närke, Småland, Södermanland och Östergötland. Avled 3/4 1327 och begravdes i Uppsala domk:a (C).Birger Persson (Petersson) till Finsta, lagman i Uppland, far till den heliga Birgitta. Birger var en av sin tids mäktigaste svenskar. Han stod i spetsen för den kommission, som utarbetade den 1296 antagna Upplandslagen. När han inte agerade lagman och riksråd eller for på pilgrimsfärd till Santiago de Compostela (i Spanien) hann Birger med att bygga upp en av dåtidens största svenska förmögenheter, med jordagods och järnhyttor utspridda i Uppland, Närke, Småland och Östergötland. Vid sin död 1327 var han en av rikets förmögnaste män. Kostnaden för hans pampiga begravning slutade på en summa av 234 mark penningar. Detta räckte till allehanda tyger, franskt och rhenskt vin och exotiska kryddor - saffran, kummin, ingefära, paradiskorn, kanel, peppar, anis, galangarot och inte minst socker, som nu för första gången omnämns i Sverige.Under medeltiden var vin inte var mans dryck i Sverige. Men till lagman Birger Perssons begravning levererade stockholmsköpmannen Konrad Arxö ett fat vitt vin 4 mark, ett fat rött vin från La Rochelle 12 mark och ett far Rhenvin 8 mark. (Källa: Dick Harrison - Jarlens sekel)http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb3e277b2.htmlgift 2 ggr 1:a ggm Ingeborg (Bengtsdotter) Folkunge (ca 1274 - 1314) omg m Kristina Johansdotter

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf fPeter Israelsson Finstaätten (-ca 1280)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf m K Birgersdotter Två vingar

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm Ingeborg Bengtsdotter Folkunge (ca 1274-1314)Bjälboätten
Begravd i Uppsala domkyrka. Enligt hennes på dödsbädden uppsatta testamente skulle en rad legat utgå till Uppsala domkyrka samt ett flertal kloster. Arvet efter henne skiftades 1320. Det bestod, bortsett från några svåridentifierade egendomar, av jord i Aspelands, Handbörds, Sevede och Stranda hd, allt i Småland.I äktenskapet med henne och Birger Petersson föddes bl a den heliga Birgitta. Gift något av åren mellan 1293 och 1301 med
föregående ana. (SvA II:10 s 482, ÄSF s 29, 36, 40, 41, 92, 93). http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0ddede8e.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm f Bengt Magnusson Folkunga (ca 1238-1294)

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm m Sigrid "den fagra" Tydicksdotter (-1298)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm m Katarina Karin Birgersdotter Finstaätten ( ca 1300-efter 1352)

Birgitta (Heliga Birgitta) Birgersdotter (ca 1303 - 1373) gm Lagman Ulf (Gudmarsson) Lejon (Ulvåsa-ätten) (1298 - 1334)

adelsmärke På bilden Birger och hans hustru Ingeborg (Ur läsebok för folkskolan 1899)

Finstaätten


fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff Herse Falesson Bure (1200 - 1270) Höfwidsman i Norlanden.VARNING FÖR SKRÖNA!!! Han ärvde rikedom efter sin fader och bodde på Bure gård i Selånger år 1210. Hövitsman i Nordanlanden levat år 1270. Härse ska ha varit en stor säljägare och en väldigt praktfull man. Han var en mäkta lärd och wis man varför han kallades Abboten i Bure, gick med silverskenor och silverbälte. Färdigställde Bure slott till sin fars minne http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p06aa64aa.html

far:fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff fff Fale Bure Hin Unge (1160 - 1212)

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff f Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (1250 - 1324)


fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenSkall ha levat år 1130-1148 i Konung Ragnvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tid (år 1135-56). (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 255, av Lars Bäcklund)Omnämns på runsten i Selånger, Medelpad. / Nils Lindkvist

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far: fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161-05-18)

Herse och Erik omnämns på denna runsten från Selånger, Medelpad.


fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)Lagman i Norrland.

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far: fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff f Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140 - )


fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far: fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161-05-18)


fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff Fale Bure Hin Unge (1160 - 1212) Godsägare. http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe6b640c5.html

far: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140 - )

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff fm xx

deras barn:

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff f Herse Falesson Bure (1200 - 1270)


fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff Herse Falesson Bure (1140 - )Godsägare på Byrestad.

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pbbcc1f59.html

far: fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff fm xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff f Fale Bure Hin Unge (1160 - 1212)
ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frgor

Kalender

M Ti On To Fr L S
        1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Flj bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Flj bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis blogg p www.bloggplatsen.se