Senaste inläggen

Av Birgitta Hellström - 19 juli 2014 16:56

generation 20

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff f  Fale (Fartegn Unge) Bure d y. Lagman bodde i medelpad och Västerbotten

http://www.martinbergman.se/pa830e7f5.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff  Nils Fartegnsson

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff m  Ingeborg                          http://www.martinbergman.se/pd84aa037.html

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff  Herse Falesson Bure (ca 1250-)

Björn Falesson

 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff f Nils Fartegnsson Bure Lagman Medelpad

http://www.martinbergman.se/p99f83840.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff  Fale (Fartegn) Bure d ä. (ca 1250-före 1324)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff (Fartegn unge) Fale Bure dy (-1402) 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf f  Herse Dahlkarl Jätte

http://www.geni.com/people/Herse-Dahlkarl-J%C3%A4tte/6000000025311555062

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf m  xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf Olov Dalkarl Jätte (1310-1385) 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm f  Jonas Andersson (1285-) född i torpet Ekliden Norra Rörviken, Nössemark 

http://www.geni.com/people/Jonas-Andersson/6000000025311404682

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm m Margaretha Andersdotter (1290-) född i Norra Rörviken, Nössemark, Sverige 

http://www.geni.com/people/Margaretha-Andersdotter/6000000025311721145

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mf  Anders Silboers (1260-) född i Silbo Skellefteå

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mm Karen

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm   Maria Jonsdotter (1315-1393)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff f   Ingemar Johannesen Grubbe (1307-1372) köpenhamn Danmark  Han var Dansk Adel, Borgare och Handelsman i Köpenhamn. Stamfar för släkten Grubbe. http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pfa1cac9f.html

 släkten Grubbes släktvapen

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff  Johannes Pedersen Grubbe (1287-1326)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm  Elsif Olufsdatter Saltensee af Tystofte (ca 1291-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff  Claes Ingemarsen Grubbe (1343-)


generation 21

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff  Nils Fartegnsson

http://www.martinbergman.se/p99f83840.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff f  Fale (Fartegn) Bure d ä. (ca 1250-före 1324)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff fm     xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff f  Fale (Fartegn Unge) Bure d y.


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff  Fale (Fartegn) Bure d ä. (ca 1250-före 1324)

http://www.martinbergman.se/p3076d66f.html

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff fm  xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff f Nils Fartegnsson Bure 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mf  Anders Silboers (1260-) född i Silbo Skellefteå

http://www.geni.com/people/Anders-Silboers/6000000025311902900

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mm Karen       http://www.geni.com/people/Karen-NN/6000000025311532358

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm m Margaretha Andersdotter (1290-) f


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff  Johannes Pedersen Grubbe (1287-1326)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pd426b62b.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff f  Peder Johannesen Grubbe (1255-1298)  

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff m Arine Olufsdatter Flemming (1259-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm  Elsif Olufsdatter Saltensee af Tystofte (ca 1291-)

 Saltensees släktvapen    http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pbf848b04.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm f  Oluf Tokesen Saltensee af Tystofte (ca 1250-ca 1310)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm m Christine Nilssdatter (ca 1265-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff f   Ingemar Johannesen Grubbe (1307-1372)

Peder Johannesen Grubbe (ca 1313-) Riddare och Hövitsman gift ca 1350 med Ingeborg Saxesdotter Ulfsax (ca 1325-1397)


generation 22

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff f  Herse Falesson Bure (1180/1200-1270)   Herse Falesson ärvde hela rikedomen efter sin fader och bodde på sin faders gård Birsta 210.Han var Hövitsman för Norrland.Han färdigställde bure Slott till sin fars minne ( Senare ombyggd till saköns Kyrka  ( Byrestad ) i Skön Socken 1   http://www.grewik.se/gunwiklund/p839e0d17.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff  Fale Bure  Hin Unge (1160-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff  Fale Bure d. ä. (1250-1324)

 

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff f  Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (ca 1250-1324) Bosatt i Birsta, Skön socken och var Landsdomare i Skön  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p94c04870.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1200-1270) 

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff  Nils Fartegnsson/Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285-1352)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff f  Peder Johannesen Grubbe (1255-1298)  född i Lögumkloster, Tönder, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p9950a888.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff  Johannes Ingemarsen Grubbe (1229-1289)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff fm Margrete Pederdatter Eberstein (ca 1230-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff m Arine Olufsdatter Flemming (1259-) född i Roskilde, Själland, Danmark

 Flemming släktvapen     http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pb8182505.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff mf  Olauus dictus Flemming (ca 1230-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff  Johannes Pedersen Grubbe (1287-1326)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm f  Oluf Tokesen Saltensee af Tystofte (ca 1250-ca 1310) född i Tystofte, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p231eceb5.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff  Toke (Tage) Saltensee af Tystofte (1190-1252)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm Margtethe Olufsdatter Glug (1185-1277)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm m Christine Nilssdatter (ca 1265-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pf02a11e6.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm  Elsif Olufsdatter Saltensee af Tystofte (ca 1291-)


generation 23

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff  Fale Bure  Hin Unge  (1160-1227)född Birsta Skön Västernorrlands Län Godsägare  Fale Bure ägde sin fädernegård Byrestad, levde 1190, uti konung Knut Erikssons tid (1167-95), efter vilkens död han vistades hos hans omyndige barn, såsom deras fostrare på deras gods Elgarå i Västergötland.År 1199 när Konung Sverker (1196-1208) dräpte Konung Knuts söner, rymde Fale med Konung Knuts yngste son Erik hem till sin faders gård,Byrestad, och dolde honom där i 2 ½ år, till dess han började bli man, då han drog till Norge och skaffade honom hjälp till att fordra sina fäders rike igen och hämnas sina brödersoförrätt.När han kom tillbaka över fjällen, uppreste Fale hela Jämtland, Hälsingland och Medelpad och så mycket av Ångermanland som är intill Stinne, drog söderut och stridde med Konung Sverker vid Lena i Västergötland år 1208, som verserna ljuder i "Anno Millena bis bis deco celeno pleno beclum Sverikonis Stetin in Geflo Geronis, contigiet in Lenum". Två Danske löpo enom Svenskom Sverom togo derom Werbere plerum. Ty de danske hjälpte Konung Sverker mot Herr Erik, sedan konung Swerker vart slagen år 1210 vid Gefle bro och Erik Knutsson var kommen till regering, gjorde han Fale till Herre och förbättrade hans ärvda adelskap och gav honom en beväpnad arm till sköldmärke därför att Fale burit honom på sin arm under farligheter, och på hjälmen norska vapenyxor, därför att han med norske män hade börjat intaga riket, Konungen tillhanda: Då gav och Konung Erik honom i förläning hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland.Fales griftesten ligger på Schöns kyrkogård med detta vapen uthuggen, Samma vapen var med guld och ljusa färger målat, upphängt på kyrkoväggen där sammastädes och hava han själv eller hans son Herse, som familjen förmena, skrivit den krönika som i Schöns kyrka låg förvarad och innehöll vad som under Fales tid skedd var.  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe6b640c5.html

http://www.grewik.se/gunwiklund/p57c645d4.html  

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff fm     xx

deras barn:

1. ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff f Herse Falesson Bure (1180/1200-1270)

2. Björn Fahlesson Bure (1200-) Bodde på Arnäs och bebyggde först Burön i Ångermanland, men hade sina fäbodar i Kåsböle 10 mil innåt landet varav Arnäs har nämnt honom för Björn i Bure. Han måste rymma fadersgården Byrestad och söka sig annat hem 1229

 

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1200-1270) Höfwidsman i Norlanden Han ärvde rikedom efter sin fader och bodde på Bure gård i Selånger år 1210. Hövitsman i Nordanlanden levat år 1270. Härse ska ha varit en stor säljägare och en väldigt praktfull man. Han var en mäkta lärd och wis man varför han kallades Abboten i Bure, gick med silverskenor och silverbälte. Färdigställde Bure slott till sin fars minne  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p06aa64aa.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff f  Fale Bure Hin Unge (1160-1212)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff fm    xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff f  Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (ca 1250-1324)

Matts Hersesson Bure

Herse Hersesson Bure

 

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff  Johannes Ingemarsen Grubbe (1229-1289) född i  Lö, Tönder, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1d0a927c.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff f Ingemar Gundesen Grubbe (ca 1175-)

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff fm Margrete Pederdatter Eberstein (ca 1230-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pd720d924.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff f  Peder Johannesen Grubbe (1255-1298) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff mf  Olauus dictus Flemming (ca 1230-)

 flemming släktvapen   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p4fb642fc.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff mm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff m Arine Olufsdatter Flemming (1259-) 


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff  Toke (Tage) Saltensee af Tystofte (1190-1252) Tystofte, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pdfdc8348.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff f  Niels Saltensee af Tystofte (ca 1165-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm Margtethe Olufsdatter Glug (1185-1277) född på Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p187a97f7.html

 Glug släktvapen

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm f Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm m Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm f  Oluf Tokesen Saltensee af Tystofte (ca 1250-ca 1310) 


generation 24

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140-) Godsägare på Byrestad Född i Byrestad i Sköns socken medelpad. Han var en mäktig, rik och välförtjänt man http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pbbcc1f59.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff  Fale hin Gamle Bure (1120-1161)

 ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff  Fale Bure  Hin Unge  (1160-1227)


ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff f  Fale Bure Hin Unge (1160-1212) Godsägare

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe6b640c5.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1140-)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1200-1270)

 Björn Fahlesson Bure (1200-)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff f Ingemar Gundesen Grubbe (ca 1175-)  Själland, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p99acb904.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff ff  Gunde Grubbe (1127 -)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff m   xx

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff  Johannes Ingemarsen Grubbe (1229-1289)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff f  Niels Saltensee af Tystofte (ca 1165-) Tystofte, Danmark

 Saltensee släktvapen       http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p332ab437.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff  Toke (Tage) Saltensee af Tystofte (1190-1252) 


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm f Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247)  Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p603c5085.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff  Ebbe Olufsen Glug (1140-1209)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm fm  Cecilie (1140-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm m Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-) född på Bavelse, Prästö, Danmark      http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p892e7d14.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf  Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mm Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm Margtethe Olufsdatter Glug (1185-1277) 


generation 25

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff  Fale hin Gamle Bure (1120-1161) Lagman i Norrland Birst Skön

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095-1148)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140-)


ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1140-ca 1180) Godsägare på Byrestad. Birsta Skön(Y)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pbbcc1f59.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120-1161)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff f  Fale Bure Hin Unge (1160-1212) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff ff  Gunde Grubbe (1127-) Själland, Danmark  Grubbe är utbredd och kraftfull, speciellt till Själland länkade adelssläkt som även finns i Tyskland 

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p2aecaa04.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff f Ingemar Gundesen Grubbe (ca 1175-)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff  Ebbe Olufsen Glug (1140-1209) dog på Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p49b61f8c.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff f Olug Glug af Bavelse (1120-)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff m  Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm fm  Cecilie (1140-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pf180327c.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm f Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf  Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) född i Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark dog i Sorö, Danmark 

 Hvide släktvapen                   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p223ce098.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf f  Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mm Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163) född på Bjernede, Sorö, Danmark dog i Knadrup, Ganslös, Frederiksborg, Danmark 

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pa546ae97.html

deras barn:

1. Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200) Barn med Olug Glug af Bavelse (1120-)

2. ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm m Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-)

 

generation 26

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120-1161) Lagman i Norrland  Birsta Skön(Y)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095-1148)

 ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff m     xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1140-ca 1180)


 ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095-1148) Bure, Selånger (Y)   http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff  Fale hin Gamle Bure (1120-1161)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff f Olug Glug af Bavelse (1120-) Bavelse, Prästö, Danmark Godsägare, Kungslig munskänk  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1e782a9a.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff m  Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200) Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/peac4f299.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf   Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) 

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mm  Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff  Ebbe Olufsen Glug (1140-1209)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf f  Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)  Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1bea812d.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-) född i England

 Sprakling släktvapen  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p4b9c3474.html

Far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086) Jarl

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf  Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) 

 

generation 27

 ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095-1148)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)

 ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff fm    xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120-1161) 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116) Han bodde i Selånger i Medelpad, och skall levat i Konung Inge den Yngres tid (1118 till 1120-talet) vid år 1116. Han och hans söner nämnes på en runsten i Selångers Socken        http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff m  xx (1020-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff fm    xx

deras barn:

1. Tore (1090-)

2. Ture Heden Ericsson (1090-)

3. Sihlvester (1090-)

4. ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095-1148) 

5. Siughurdh Ericsson (1116-)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf   Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) född i Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark dog i Sorö, Danmark    http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p223ce098.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf f Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mm  Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pa546ae97.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff m  Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200)

Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-)  Barn med Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047) född i England, dog på Alsted, Vendsyssel, Danmark     http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1f0c3fe0.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-1002)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff m Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf fm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf f  Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086) Jarl  född i Dnamark död i England

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p8d1013a3.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-1026)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf m Estrid Svensdatter (997-1074)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mm     xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)

 

generation 28

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116) levde i Selånger (Y)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff fm  xx (1020-)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095-1148)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080) född i Byr Uppsala död i Selånger (Y) Tycks ha levat uti Konung Inge den äldres tid och synes under det sista Asaupproret lett av Blotswien "Blot-Sven" emot kristendomen och vite Krist hava nödsakat honom flytta från Uppland till Norrland där som mera säkert han skall sig nedslå.Enligt sägen skulle Tord Bure vid flykten grävt ner en Silverskatt som varit i släktens ett tag, dvs, arvegods. Birsta ,Skön tillhör bevisligen en gammal kultur tex. framgrävdes här redan 1835 en silverskatt som dateras till senare hälften av 800 talet, då även Arabiska mynt ingår ( se Säbro boken sidan 80 )  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe08a5c5b.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff m  xx (1020-)  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p5182e1ed.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf f Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113) Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1bea812d.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-) född i England död i Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark         http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p4b9c3474.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)  Jarl 

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf   Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-10021113) född i Jelling, Vejle, Danmark dog i Devonshire, England         http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p5410a1ac.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff fm Torvar (920-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff m Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p293a8b6f.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff mf   Ottar av Götaland (920-) 

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-10261231) Jarl av Skåne född i Halland död i Trefaldighetskirken, Roskilde, Danmark http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p52f8aafa.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf m Estrid Svensdatter (997-10740509) prinsessa av Danmark född i Danmark död i Sömme, Roskilde, Danmark även Sambo med Richard III "den gode" Richardsson (970-1027)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p313a5748.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-1014)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-1014)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)


generation 29

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe08a5c5b.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff f  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff fm  xx (1020-)

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040) född i Byr, Skokloster (C) död på Birka, Björkö (C)    Tycks ha levat vid år 1040 i Konung Anund Jacobs tid (år 1022-1050). Efternamnet Haursi kan också stavas Herse   http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p08c0714e.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff f Thord i Byr (970-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff fm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047) född i England död i Alsted, Vendsyssel, Danmark        http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1f0c3fe0.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-1002) 

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff m  Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf fm    xx

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf f Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)  Jarl 

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p8d1013a3.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-1026)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf m Estrid Svensdatter (997-1074)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985) född i Jelling, Vejle, Danmark död i Fyrisvallarna, Uppsala        http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p98f8a478.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff f  Gorm (Den Gamle) Hardeknudsen af Danmark (870-958)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff m  Thyra Haraldsdatter Dannebod (854-935)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff fm Torvar (920-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p7ec80665.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-10021113) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff mf   Ottar av Götaland (920-) Jarl av Götaland

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1c9ed668.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff mm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff m Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-10140209) Kung av Danmark, Norge och England     född i Danmark dog i Grainsborugh, England  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pc7dcba5b.html

far:   ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf f  Harald I Blåtand Gormsen (910-986)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf m Gunhild Olafsdotter (905-987)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-10140202) född i Polen död i Danmark även familj med Sven i Tveskägg Haraldssen (963-1014)  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p9ff68955.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm f  Mieszko I Piast (922-922)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm m  Dubrawka av Böhmen (925-977)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf m Estrid Svensdatter (997-10740509)


 generation 30

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff f  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040) född i Byr, Skokloster (C) Död på Birka, Björkö (C)        http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p08c0714e.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff ff   Thord i Byr (970-)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff f Thord i Byr (970-) Underhövdig i Sigtuna född i Byr, Skokloster (C) döpt 992 i Skokloster död i Uppsala Han skall levat i Konung Erik Segersälls tid Bodde vid Skokloster i Uppland, där Han låtit på egen bekostnad uppbygga en Kyrka (i Byr), som länge kallades Bure kyrka och Socken. Nämnd på runsten utanför Skoklostret 

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p00a0859a.html

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

1 ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040)

2. Horse (1000-)

3. Rolifwer (Rolev) (1000-)

4. Andwiter (Andvätt) (1000-)

5. Gudlefr (Gullev) (1000-)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-10021113) född i Jelling, Vejle, Danmark död i Devonshire, England   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p5410a1ac.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff fm Torvar (920 -)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff m  Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p293a8b6f.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-10261231) Jarl av Skåne född i Halland död i Trefaldighetskirken, Roskilde, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p52f8aafa.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf m Estrid Svensdatter (997-10740509) Prinsessa av Danmark död i Sömme, Roskilde, Danmark   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p313a5748.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-1014)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-1014)

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)  Jarl ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff f  Gorm (Den Gamle) Hardeknudsen af Danmark (870-958) död på Jelling, Vejle, Danmark  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p058a7715.html

Gorm 'Den Gamle' Frodesen

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff ff  Knud (Knud I) Hardeknud Sigurdsen (835-885)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff m  Thyra Haraldsdatter Dannebod (854-935) född i England död i Jelling, Vejle, Danmark      http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1f06d257.html

 Thyra Haraldsdatter Dannebod

 far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff mf  Harald Klak Halvdansen (800-854)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff mm  Sigrid Helgesdatter (790-854)

deras barn:

Harald I Blåtand Gormsen (910-986) Barn med Gunhild Olafsdotter (905-987)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985)ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf f  Harald I Blåtand Gormsen (910-986) Kung av Danmark dog i Gormshoj, Jellinge, Danmark     http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p45360ac6.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf ff  Gorm (Den Gamle) Hardeknudsen af Danmark (870-958)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf fm Thyra Haraldsdatter Dannebod (854-935)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf m Gunhild Olafsdotter (905-987) Drottning av Danmark född i Sverige dog i Danmark    http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p46164982.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf mf  Olof II Björnsson (885-955)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf mm Ingeberg Thrandsdotter (886-932)

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-10140209)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm f  Mieszko I Piast (922?-9220525) furste av Polen  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p9f767e03.html

 Mieszko I Piast, furste av Polen

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm ff  Ziemomysl av Polen (892-963)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm m  Dubrawka av Böhmen (925-977) född i Prag, Tjeckien

  Dubrawka av Böhmen       http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p21f62e5f.html

far:   ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm mf Boleslav I Den Grymme av Böhmen (900-972)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm mm Bozena Biagota (901-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-10140202) 

Thyra Haraldsdatter Dannebod

ANNONS
Av Birgitta Hellström - 17 juli 2014 20:15

generation 13

 ff fm mf fm ff ff ff  Per Gelvesson (ca 1500-) född i Bölen, Fjällsjö (Z)

http://www.xn--hgg-qla.eu/tng1001/getperson.php?personID=I44&tree=sjodin

far: ff fm mf fm ff ff ff f Gelve Giflögh (ca 1470-)

ff fm mf fm ff ff fm  xx

deras barn:

ff fm mf fm ff ff f Eric Persson (ca 1530/1540-1592) 


ff fm mf fm ff fm ff Erik Knutsson (ca 1530-) Orrnäs, Bodum

http://www.stenbanken.com/tng/getperson.php?personID=22373&tree=lindh

ff fm mf fm ff fm fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff fm f Knut Ericsson (ca 1555-ca 1604)


ff fm mf fm ff mf ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561) Hemmansägare i Jansjö nämndeman

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/paad220fb.html      www.forssen-alonso.com

far:ff fm mf fm ff mf ff f Spjälle (1480-1540)

ff fm mf fm ff mf fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mf f Örjan Svensson (1530-1603)


ff fm mf fm ff mm ff Olof Sjulsson Bonde Yttersel Anundsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p31249244.html

far: ff fm mf fm ff mm ff f Sjul Olofsson

ff fm mf fm ff mm fm    xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603)


ff fm mf fm ff mm ff f  Olof Silvastsson (ca 1540-1602) Bonde, Knekt född i Risbäck, Anundsjö (Y) död i Norrflärke, Anundsjö (Y)     http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p2e14ac19.html

far: ff fm mf fm ff mm ff ff Silvast Jonsson (1520-1560)

ff fm mf fm ff mm ff m Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604) född i Sörflärke, Anundsjö (Y) död i Norrflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p7532006d.html

far: ff fm mf fm ff mm ff mf  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575)

deras barn:

ff fm mf fm ff mm m Märeta Olofsdotter (1573-1603)

Olof Olofsson (1580-1604) 


ff fm mf fm fm ff ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561)Hemmansägare i Jansjö nämndeman

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/paad220fb.html

far:ff fm mf fm fm ff ff f   nn Spjälle (1480-1540)

ff fm mf fm fm ff fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm ff f Örjan Svensson (1530-1603)

ff fm mf fm fm fm ff Olof Sjulsson Bonde Yttersel Anundsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p31249244.html

far:  ff fm mf fm fm fm ff f Sjul Olofsson 

ff fm mf fm fm fm fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603) 


ff fm mf fm fm fm mf Olof Silvastsson (ca 1540-1602) Bonde, Knekt född i Risbäck Anundsjö (Y) död i Norrflärke, Anundsjö (Y)   http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p2e14ac19.html

far:  ff fm mf fm fm fm mf f  Silvast Jonsson (1520-1560)

ff fm mf fm fm fm mm Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604) född i Sörflärke, Anundsjö (Y) död i Norrflärke ,Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p7532006d.html

far:  ff fm mf fm fm fm mm f  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575)

deras barn:

ff fm mf fm fm fm m Märeta Olofsdotter (1573-1603)

Olof Olofsson (1580-1604)


ff fm mf fm fm mf f Per Gelvesson (1498-1563) Bonde, Nämndeman i Bölen, Fjällsjö 1535-1561 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pea00c706.html

far:  ff fm mf fm fm mf ff  Gelve Giflögh (1480-ca 1540)

ff fm mf fm fm mf m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm mf Eric Persson (ca 1540-1592)


ff fm mf fm fm mm ff  Eric Knutsson (1530-) född på Ön , Fjällsjö död i Orrnäs , Fjällsjö 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p4f703bed.html

ff fm mf fm fm mm fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm mm f Knut Ericsson (1555-ca 1604)


ff fm mm fm mm mm mf  Olof Laurentii (ca 1541-1613) född i Yttervik Skellefteå Kyrkoherde 1579-1588 i Nora, Ångermanland. Kyrkoherde 1588-1613 i Nora, Fjärdhundra, Uppland kyrkoherde i Nora http://www.martinbergman.se/pac086a17.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf f  Lars Andersson (1500-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf m Anna Mosesdotter (1505-)

ff fm mm fm mm mm mm Ursilia Kristoffersdotter (-efter 1609) född i Tierp http://www.martinbergman.se/p86405d50.html

far: ff fm mm fm mm mm mm f  Kristoffer Laurentii

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm m Karin Olofsdotter Bure (ca 1580-1646)

2. Karl Burman Olofsson (efter 1585-1623) Faktor och borgmästare gift med Margareta Larsdotter

3. Lars Burman Olofsson (efter 1585-) studerade i Amsterdam

4. Roland Burman Olofsson (15871211-16700409) Kyrkoherde i Nora (C) gift med Katarina Björnsdotter (-1637)

5. Ingrid Olofsdotter Bure (efter 1590-) familj med Hans Grass

6. Christopher Burman Olofsson (efter1590-) skrivare reste utomlands

7. Beata Olofsdotter Bure (efter 1590-) familj med Olof Björn

8. Anna Olofsdotter Bure (efter 1590-före 1652) familj med Johan Olof Balck (-1633)

9. Engelbrekt Burman Olofsson (ca 1595-1636) Notarie i Uppsala död i  Lossa, (C)


generation 14  

ff fm mf fm ff ff ff f Gelve Giflögh (ca 1470-) född i Bölen

http://www.xn--hgg-qla.eu/tng1001/getperson.php?personID=I45&tree=sjodin

ff fm mf fm ff ff ff m    xx

deras barn:

ff fm mf fm ff ff ff  Per Gelvesson (ca 1500-) 


ff fm mf fm ff mf ff f Spjälle (1480-1540) Bonde i Jansjö Fjällsjö 1535

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pacba0c95.html

ff fm mf fm ff mf ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mf ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561)


ff fm mf fm ff mm ff f Sjul Olofsson Bonde Yttersel Anundsjö  http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p8e563ce8.html

ff fm mf fm ff mm ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff Olof Sjulsson

 

ff fm mf fm ff mm ff ff Silvast Jonsson (1520-1560) Risbäck, Anundsjö (Y)  http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p07d636e1.html

far:  ff fm mf fm ff mm ff ff f Jon Silvastesson (ca 1490-1567)

ff fm mf fm ff mm ff fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff f  Olof Silvastsson (ca 1540-1602) 


 ff fm mf fm ff mm ff mf  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575) Sörflärke, Anundsjö (Y) 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pafe671b2.html

far: ff fm mf fm ff mm ff mf f  Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557)

mor:ff fm mf fm ff mm ff mf m Karin

ff fm mf fm ff mm ff mm   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff m Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604)


ff fm mf fm fm ff ff f   Spjälle (1480-1540) Bonde i Jansjö Fjällsjö 1535

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pacba0c95.html

ff fm mf fm fm ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm ff ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561)


ff fm mf fm fm fm ff f Sjul Olofsson Bonde Yttersel Anundsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p8e563ce8.html

ff fm mf fm fm fm ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm ff Olof Sjulsson


ff fm mf fm fm fm mf f  Silvast Jonsson (1520-1560) Risbäck, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p07d636e1.html

far:  ff fm mf fm fm fm mf ff Jon Silvastesson (ca 1490-1567)

ff fm mf fm fm fm mf m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mf Olof Silvastsson (ca 1540-1602) 


ff fm mf fm fm fm mm f  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575) Sörflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pafe671b2.html

far: ff fm mf fm fm fm mm ff  Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557)

mor:ff fm mf fm fm fm mm fm Karin

ff fm mf fm fm fm mm m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mm Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604)


ff fm mf fm fm mf ff  Gelve Giflögh (1480-ca 1540) Första kända åbon i Böle Fjällsjö.Gelve är en person som inte hittats i några källor, men som härletts från efternamet på sönerna Per och Olof

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p3fa664c0.html

ff fm mf fm fm mf fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm mf f Per Gelvesson (1498-1563)

Olof Gelvesson (ca 1505-ca 1565)


ff fm mm fm mm mm mf f  Lars Andersson (1500-) Länsman född i viken Skellefteå  http://www.martinbergman.se/p1744f87d.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf ff  Anders Larsson

ff fm mm fm mm mm mf m Anna Mosesdotter (1505-) född i Bureå Skellefteå

http://www.martinbergman.se/p2f36461c.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf Moses Jakobsson Bure (ca 1480-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mm Kjellög

deras barn:

Maria Larsdotter (1535-)

ff fm mm fm mm mm mf  Olof Laurentii (ca 1541-1613) 


ff fm mm fm mm mm mm f  Kristoffer Laurentii Kyrkoherde  http://www.martinbergman.se/p2534a73a.html

ff fm mm fm mm mm mm m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mm Ursilia Kristoffersdotter (-efter 1609)


generation 15

ff fm mf fm ff mm ff ff f Jon Silvastesson (ca 1490-1567) Risbäck, Anundsjö (Y) 1557 Jon Silwastsson åtalad för att ha slagit länsman, så att blodsår uppstod. på kyrkvallen Källa: Anundsjöboken

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pb3ca7995.html

ff fm mf fm ff mm ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff ff Silvast Jonsson (1520-1560)

  

ff fm mf fm ff mm ff mf f  Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557) Sörflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pe7c6d941.html

ff fm mf fm ff mm ff mf m Karin

deras barn:

ff fm mf fm ff mm ff mf  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575) 

 

ff fm mf fm fm fm mf ff  Jon Silvastesson (ca 1490-1567) Bonde i Risbäck Anundsjö (Y) 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pb3ca7995.html

ff fm mf fm fm fm mf fm   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mf f  Silvast Jonsson (1520-1560)


ff fm mf fm fm fm mm ff Sibbjörn Jonsson (ca 1480-1557) Sörflärke, Anundsjö (Y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pe7c6d941.html

ff fm mf fm fm fm mm fm Karin                 http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p1a1250e1.html

deras barn:

ff fm mf fm fm fm mm f  Olof Sibbjörnsson (ca 1510-1575)

Joen Sibbjörnsson


ff fm mm fm mm mm mf ff  Anders Larsson Bonde Yttervik, Skellefteå lfs, (AC) Omnämnd 1539-1549

http://www.martinbergman.se/pab9293a5.html

ff fm mm fm mm mm mf fm   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf f  Lars Andersson (1500-)


ff fm mm fm mm mm mf mf Moses Jakobsson Bure (ca 1480-) Bonde  Bureå sn, Skellefteå (AC)

http://www.martinbergman.se/p9470a3ab.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf f Jakob Andersson Bure (1450-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mf m Kjellög Olofdotter (ca 1450-)

ff fm mm fm mm mm mf mm Kjellög  http://www.martinbergman.se/pd12c3dd2.html

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm mf m Anna Mosesdotter (1505-) 

2. Karl Mosesson (1510-1559)

3. Jakob Mosesson

4. Anders Mosesson

5. Appolonia Mosesdotter


ff fm mm mm fm mm fm mf Jakob Bure (-1535) född i Bureå i Skellefteå död i Skellefteå landsförsamling

far: ff fm mm mm fm mm fm mf f  Anders Olofsson Bure   (ca 1425-) 

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf m Malin "Bur-Marit" Olofsdatter (ca 1430-)

ff fm mm mm fm mm fm mm Kjellög Bure (-1529) född på Grubbe i Umeå dog i Västerbotten

far: ff fm mm mm fm mm fm mm f Olof Grubbe (ca 1430-1500)

deras barn:

Mariet Bure gift med Anders Grubb (ca 1468-15261022) Grubbe Umeå

ff fm mm mm fm mm fm m Elin Bure 

Anders Bure (1539-) gift med Malin (-1550)

Karl Bure

Moses Bure

Karin Bure

Brita Bure gift med Nils


generation 16

ff fm mm fm mm mm mf mf f Jakob Andersson Bure (1450-) Underlagsman.Bureå sn, Skellefteå (AC) död på Bureholmen

http://www.martinbergman.se/p8318552a.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff Anders Olofsson Bure (1425-)

ff fm mm fm mm mm mf mf m Kjellög Olofdotter (ca 1450-) född i  Grubbe, Umeå landsförsamling (AC) Härstammade från Grubbe. Beskrivs som "en mäkta dejelig människa"   http://www.martinbergman.se/pf57e5cc7.html

deras barn:

1. Brita Jakobsdotter Bure (ca 1475-)

2. Elin Jakobsdotter Bure (ca 1475-) Familj med Bengt Germundsson

3. Carl Jakobsson Bure (ca 1475-)

4. Karin Jakobsdotter Bure (ca 1475-) Familj med Nils Olsson

5. Maria Jakobsdotter Bure (ca 1480-) Familj med Anders Persson Grubb (ca 1470-1543)

6. ff fm mm fm mm mm mf mf Moses Jakobsson Bure (ca 1480-)

7. Anders Jakobsson Bure (1493-före 1539) Underlagman i Västerbotten.Bosatt på Grande-godset i Kåge Familj med Malin Andersdotter (ca 1490-)

8. Erik Jakobsson Bure


ff fm mm mm fm mm fm mf f  Anders Olofsson Bure   (ca 1425-)  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pd2c262aa.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff Olof Härsesson Bure (ca 1375-1460)

ff fm mm mm fm mm fm mf m Malin "Bur-Marit" Olofsdatter (ca 1430-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p6db88c66.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf mf  Olof/ Jon Olofsson (ca 1400-)

deras barn:

Herse Bure

Margareta Bure gift med Lars Björnram (-1572)

Påvel Bure

Jon Bure

ff fm mm mm fm mm fm mf Jakob Bure (-1535) 

Olof Bure

Anders Bure gift med Marjet (-1466) född i Röbäck

Mariet Bure

Karin Bure Gift med Nils Olofsson

Lucia (Lille Lussi) Bure


ff fm mm mm fm mm fm mm f Olof Grubbe (ca 1430-1500) född i Umeå Landsförsamling

Grubbes släktvapen   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p115624ed.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff  Claes Ingemarsson Grubbe (1390-)

ff fm mm mm fm mm fm mm m   Sara Andersdotter (ca 1430-)   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pab3238d6.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm Kjellög Olofsdotter Bure (-1529)


generation 17

ff fm mm fm mm mm mf mf ff Anders Olofsson Bure (1425-) Underlagsman.  http://www.martinbergman.se/pd2c262aa.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff f Olof Hersesson (efter 1380-)

ff fm mm fm mm mm mf mf fm     xx

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm mf mf f Jakob Andersson Bure (1450-) 

2. Anders Andersson (1460 - )

3. Olof Andersson


ff fm mm mm fm mm fm mf ff Olof Härsesson Bure (ca 1375-1460) Abbot  född i Bureå Västerbotten död i Bureå Västerbotten  Bodde på stamgården i Bureå i Kung Birgers tid och byggde färdigt Bure kloster på en holme i Bureälvens mynning, som bestod av en Abbot och 12 bröder. Han kallades Gamle Olof och var förste Abboten. Efter faderns död fick Olof som var äldst av bröderna, stamgården och marken vid Bureå        http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p58d40267.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff f Härse Bure (ca 1342-1387)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff m Ingeborg Jätte (ca 1355-1385)/Ätte Olofsdotter

ff fm mm mm fm mm fm mf fm   xx

deras barn:

1. Fale Olofsson Bure (1410/1415-) gift med Gunhild (1420-)

2. Olof Olofsson Bure

3. Anna Olofsdotter Bure (1421-1445) gift med Anders Grubbe (1421-) 

4. ff fm mm mm fm mm fm mf f  Anders Bure

5. Matts Bure (ca 1427-)

6. Jon Bure (ca 1430-)


ff fm mm mm fm mm fm mf mf  Olof/ Jon Olofsson (ca 1400-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p94341b61.html

ff fm mm mm fm mm fm mf mm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf m Malin "Bur-Marit" Olofsdatter (ca 1430-)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff  Claes Ingemarsson Grubbe (1390-) Grubbe, Umeå landsförsamling   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p88fed14c.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff f  Ingemar Claesson Grubbe (1368-)

ff fm mm mm fm mm fm mm fm     xx

deras barn:

1. Anders Claesson Grubbe/Grubb (1421-) Grubbe gård gift med Anna Olofsdotter Bure (1421-)

2. Ingemar Claesson Grubbe (1428-) Han dog i Köpenhamn,Danmark. efter en bitter arvtvist kvarhåller släktnamnet Grubbe

3. ff fm mm mm fm mm fm mm f Olof Grubbe (ca 1430-1500)


generation 18

ff fm mm fm mm mm mf mf ff f Olof Hersesson (efter 1380-) http://www.martinbergman.se/pe47c2906.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff  Herse Falesson Bure (ca 1250-)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mf ff fm    xx Olofsdotter

ff fm mm fm mm mm mf mf ff m    xx

deras barn:

1. Fale Olofsson (1415-) Underlagsman.

2. Olof Olofsson (ca 1420-) 

3. ff fm mm fm mm mm mf mf ff Anders Olofsson Bure (1425-)

 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff f Härse Bure (ca 1342-1387) född i Birsta skön församling västernorrland död i Bureå

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff (Fartegn unge) Fale Bure dy

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff fm Ingeborg 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff m Ingeborg Jätte (ca 1355-1385) född i Burträsk

http://www.geni.com/people/Ingeborg-Olofsdotter-J%C3%A4tte/1624535

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf Olov Dalkarl Jätte (1310-1385)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff Olof Bure (ca 1375-1460) 

Fale Bure (ca 1382-)

Matts Bure (ca 1384-)

Härse Bure (ca 1385-)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff f  Ingemar Claesson Grubbe (1368-) Borgare och handelsman från Köpenhamn. Köper omkring 1380 Godset, som sedan kallas Grubbe http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p59e23348.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff  Claes Ingemarsen Grubbe (1343-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff  Claes Ingemarsson Grubbe (1390-)

 

generation 19

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff  Herse Falesson Bure (ca 1250-) född i Bure Skellefteå begrave i Lövånger kyrka

http://www.martinbergman.se/p2fe054a7.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff f  Fale (Fartegn Unge) Bure d y.

mor: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff m  Ingeborg

ff fm mm fm mm mm mf mf ff fm    xx Olofsdotter

deras barn:

1. ff fm mm fm mm mm mf mf ff f Olof Hersesson (efter 1380-)

2. Mats Hersesson

3. Fale Hersesson Bure

4. Herse Hersesson Bure


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff (Fartegn unge) Fale Bure dy (-1402) född i Skön Sundsvall död i sundsvall

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff f Nils Bure 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff fm Ingeborg (1325-1402) född i Skön Västernorrland

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff f Härse Bure (ca 1342-1387)

Sigge Bure (1345-)

Björn Bure(1347-)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf Olov Dalkarl Jätte (1310-1385) död i Burträsk 

http://www.geni.com/people/Olof-Dahlkarl-J%C3%A4tte/5424947868750031238

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf f  Herse Dahlkarl Jätte

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm   Maria Jonsdotter (1315-1393) född i torpet Ekliden Norra Rörviken, Nössemark 

död i Årbol Norra Rörviken, Nössemark       http://www.geni.com/people/Maria-Jonsdotter/6000000022864032453

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm f  Jonas Andersson

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm m Margaretha Andersdotter

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff m Ingeborg Olofsdotter Jätte (ca 1355-1385) född i Burträsk


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff  Claes Ingemarsen Grubbe (1343-) köpenhamn Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p0c700ca5.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff f   Ingemar Johannesen Grubbe (1307-1372)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff f  Ingemar Claesson Grubbe (1368-)


http://kaikki.nettihotelli.net/valtiomies/dat2928.htm#9

ANNONS
Av Birgitta Hellström - 11 juli 2014 22:20

generation 1

ff  Fritjof Elias (kallades FRITZ) Olsen (18990401-)

far:ff f  Erik Otto Teodor Olsen (18740731-19611228)

mor:ff m  Brita Dorotea  (18741125-19340429)


generation 2

ff f  Erik Otto Teodor Ohlsen (18740731-19611228) född i Ramsele dog i Moskosel Arvidsjaur

http://kaikki.nettihotelli.net/valtiomies/dat2579.htm#7

far:ff ff  Torgrim Ohlsson (18330726-19070215) född i norge

mor:ff fm  Märta Greta Ersdotter (18500510-)

ff m  Brita Dorotea  (18741125-19340429)

 deras barn:

Fritjof Elias (kallades FRITZ) Olsen (18990401-)

Elsa Olsen (19050923-) gift med Erik Persson (18980425-) född i Skorped

Malin Virginia Olsen (19151218-19320315)


generation 3

ff ff  Torgrim Olsen (18330726-19070215) Søre Tollevsrudhaugen (1833-)

 född i Norge död i Krången Ramsele  gift 18690704 med

http://www2.foark.umu.se/folk/y/person.asp?lannr=22&forsnr=51&pnr=823&selarkbild=Ramsele

https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

far:   ff ff f Ola Olsen Jøranby (1806-1891)Sør-Aurdal, Oppland, Norway 

mor: ff ff m Anne Torgrimsdatter Storbråtån (1811-1890) Haugsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway 

ff fm  Märta Greta Ersdotter (18500510-)

far:ff fm f  Erik Karlsson (17980507-18801228) 

mor:ff fm m Sara Liisa (18081016-)

deras barn:

Anna Margareta Olofsson (18661212-)

Tilda Maria (1871-)

ff f  Erik Otto Teodor Olsen (18740731-19611228)

Martin Rikard (1877-)

Inga Olivia (1879-)

Johanna Elida (1883-)

Hilda Elisabet (1885-)

Regina Justina (1887-)


generation 4

ff ff f Ola Olsen Jøranby (1806-1891)Sør-Aurdal, Oppland, Norway levde i Tollevsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway    https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

ff ff m Anne Torgrimsdatter Storbråtån (1811-1890) Haugsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway 

https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

far:  ff ff mf  Torgrim Hanssen Haugsrud (1778-1862)  

mor:ff ff mm Olea Gudbrandsdatter Odden (1785-1878 )

deras barn:

1. Ola Olsen Søre Tollevsrudhaugen (1831-) 

2. ff ff  Torgrim Olsson (18330726-19070215)/Torgrim Olsen Søre Tollevsrudhaugen (1833-)

3. Marit Olsdatter Søre Tollevsrudhaugen (1836-) 

4. Olea Olsdatter Søre Tollevsrudhaugen (1839-1920) familj med Knut Hallvorson Sagbrøtin (18320621-1895)

5. Gulbrand Olsen (1842-) familj med Barbaro Tingalsdatter 1846-) född i al, Buskerud, Norway

6.  Beret Olsdatter Søre Tollevsrudhaugen (1848-)

7. Johan Olsen Haugen (1850-1920) familj med Karine Pedersdater Solli (1873-) Berg, Hedal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway

8. Inger Olsdatter (1854-) familj med Anthon Halvordsen (1859-) Øyhus, Bagn, Sør-Aurdal, Oppland, Norway

 

ff fm f  Erik Karlsson (17980507-18801228) Ramsele  gift 18370327 med

ff fm m Sara Liisa (18081016-) i hennes andra äktenskap

far:ff fm mf  Persson, Per (17850210-18661230)

mor:ff fm mm  Vendela Regina Thelberg (17821102-18710823)

hennes barn i 1:a giftet:

Vendela Regina  (1835-)

deras gemensamma barn:

Magdalena  familj med Elias Eliasson (18410814-19020901)  och Per Johansson (18451208-)

ff fm Märta Greta (18500510-)

 

generation 5

ff ff mf  Torgrim Hanssen Haugsrud (1778-1862)  Strorbraaten, Sør-Aurdal, Oppland, Norway/ Haugen, Sør-Aurdal, Oppland, Norway    https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

ff ff mm Olea Gudbrandsdatter Odden (1785-1878 )  

https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

far:  ff ff mm f Gudmund Amundsen Piltingsrudeie (1749-) Piltingsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway  

mor:ff ff mm m Barbro Gjermundsdatter Li (1747-1796)

deras barn:

1. Barbro Torgrimsdatter Storbråtån (1807-1808)

2. ff ff m Anne Torgrimsdatter Storbråtån (1811-1890) 

3. Siri Torgrimsdatter Storbråtån (1815-) familj med Mikjel Mikjelsen Nerbråtån (18190619-1863) Tollevsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway

4. Hans Torgrimsen Storbråtån Under Haugsrud (1819-) familj med Gjertrud Kristafersdatter Tollevsrudlia (1828-) Tollevsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway

5. Gudbrand Torgrimsen Storbråtån (1822-1852)

6. Barbro Torgrimdotter Haugsrudeige (1825-) familj med Hallvor Mikjelson Braka (18210612-1884)

 

fmf fm mf  Persson, Per (17850210-18661230) född i Viken Ramsele Bonde i Tynnerås död i Tynnerås Edsele gift 1807 med

far: ff fm mf f Per Eriksson (1750-1807)

mor:ff fm mf m Lisa Eliasdotter (1745-1822)

ff fm mm  Vendela Regina Thelberg (17821102-18710823) född i Fjällsjö död i Edsele

far:ff fm mm f  Mauritz Thelberg  (17390326-18000708)

mor:ff fm mm m Sara Palander (17370908-17870203) 

deras barn:

ff fm m  Sara Liisa (18081016-)
Greta Regina (18110403-18771226) gift gift 18350405 med Olof Olofsson (18040225-18890820) Edsele
Vendela Kristina (18121023-) gift 18380701 med Elias Nilsson (17990429-18751219) Ramsele
Mauritz Jakob Persson (18140424-) gift 18480319 med Brita Stina (18201218-18890427) född i Helgum död i Edsele
Per Persson (18160506-18830711) Edsele gift med Anna Märta (18190801-18820829) Ramsele
Erik Thelberg (18190603-18940718) Edsele


generation 6

ff ff mm f Gudmund Amundsen Piltingsrudeie (1749-)/Gudmund Amundsen Haugsrudeie Piltingsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway  även familj med Anne Andersdatter Sørumseie (1765-1827)           https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

far:  ff ff mm ff     nn 

mor:ff ff mm fm   Guri Mikjelsdatter Moen (1714-)

ff ff mm m Barbro Gjermundsdatter Li (1747-1796)

https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

deras barn:

1. ff ff mm Olea Gudbrandsdatter Odden (1785-1878)

2. Guri Gudbrandsdatter Odden (1790-) 

 

ff fm mf f Per Eriksson (17500127-18070810)född i Viken Ramsele Bonde i Tynnerås, Nämndeman dog i Tynnerås, Edsele

far: ff fm mf ff Erik Pärsson (1718-1785)

mor:ff fm mf fm Malin Mårtensdotter (1719-1762) 

ff fm mf m Lisa Eliasdotter (17450328-18220416) levde i Tynnerås Edsele

far:ff fm mf mf Elias Pålsson (1707-1789)

mor:ff fm mf mm Kerstin Isaksdotter (1710-1786)

deras barn:

ff fm mf  Persson, Per (17850210-18661230) 


ff fm mm f  Mauritz Thelberg  (17390326-18000708) född på Tynderö Sockenpredikant  död i Edsele gift 17661023 med ...

http://www.martinbergman.se/p172c1e39.html

far:  ff fm mm ff Jakob Thelberg (1699-1756) Tynderö

mor:ff fm mm fm Brita Ulrika Björner (1711-1778)

ff fm mm m Sara Palander (17370908-17870203) död i fjällsjö

far:ff fm mm mf Abraham Palander (16950306-17530228)

mor:ff fm mm mm Beata Utter (16960306-17670321) 

deras barn:

Jakob Abraham Thelberg (1768-1786) född i Sveg dog i Nätra

ff fm mm  Vendela Regina Thelberg (17821102-18710823) född i Fjällsjö död i Edsele 


generation 7

ff ff mm ff     nn 

ff ff mm fm   Guri Mikjelsdatter Moen (1714-)  Vestre Piltingsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway

https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

far:  ff ff mm fm f Mikjel Evensen Piltingsrud (ca 1671-1741) 

mor:ff ff mm fm m Dorte Håvårdsdatter (ca 1684- 1730)

deras barn:

1. Eskild Amundsen Piltingsrudeie (1739-) familj med Ragnhild Jonsdatter Fekjar (1740-)

2. Johannes Amundsen Piltingsrudeie (1743-1824)

3. Mikjel Amundsen Piltingsrudeie (1746-)

4. ff ff mm f Gudmund Amundsen Piltingsrudeie (1749-)/Gudmund Amundsen Haugsrudeie Piltingsrud

5. Anne Amundsdatter Piltingsrudeie (1752-) familj med Anders Torgrimsen Sørli (1742-1800)

6. Hans Amundsen Piltingsrudeie (1754-1815)

7. Even Amundsen Piltingsrudeie (1757-1825)

 

ff fm mf ff Erik Pärsson (17180216-1785) barn med Malin Mårtensdotter och Karin Nilsdotter

ff fm mf fm Malin Mårtensdotter (17190528-176203xx) född i Bölen,Fjällsjö dog i Viken Ramsele

far: ff fm mf fm f Mårten Olofsson (1670-1735)

mor:ff fm mf fm m Anna Carlsdotter (1674-1762)

deras barn:

ff fm mf f Per Eriksson (17500127-18070810)

Anna Eriksdotter (1759-)

Mårten Eriksson

Christina Eriksdotter


ff fm mm ff Jakob Thelberg (16991126-17560717) Tynderö Komminister född i Indal, (Y) dog i Tynderö gift 1738 med ...

http://www.martinbergman.se/pea34beef.html

ff fm mm fm Brita Ulrika Björner (17111102-17780305) född i Timrå dog i Tynderö

http://www.martinbergman.se/pba0c510b.html

far:  ff fm mm fm f Mauritz Björner (-1730)

mor:ff fm mm fm m Anna Katarina Teet (1676-1731)

deras barn:

ff fm mm f  Mauritz Thelberg  (17390326-18000708) 


ff fm mm mf Abraham Palander (16950306-17530228) född i Keuruu död i Dragsfjärd gift 17200628 med

far: ff fm mm mf f Axel Palander

mor:ff fm mm mf m Maria Wächter (1663-1760)

ff fm mm mm Beata Utter (16960306-17670321) född i Orivesi död i Angelniemi

far: ff fm mm mm f   Johan Utter (1665-1722)

mor: ff fm mm mm m  Beata Collinius (1672-17220922)

deras barn:

1.Abraham Palander (17220625-17800117) född i Pohja död i Kemiö gift 1746 med Anna Beata Spöhler (-1748) , gift 1750 med Elisabet Arctelius (-1778) gift 17781201 med Anna Margareta Martin (-1779) 

2.Gabriel Palander (17240406-17710723) död i Åbo Finland

3.Beata Maria Palander (1726-17720628) död i Nauvo gift 17460427 med Samuel Schulten (16801107-17520222) född i Västerås , omgift med Gabriel Hagelstam (-1780) 

4.Jonas Vilhelm Palander (1727-1786)  död i Helsingfors Finland gift med Johanna Magdalena Doth (1725-18030125)Åbo Finland

5.Kristina Katarina Palander (17280407-18170419) född i Halikko död i Angelniemi gift 1746 med Matias Rindelius  (17130203-17771023)

6.Axel Palander (1730-)

7.ff fm mm m Sara Palander (17370908-17870203) död i fjällsjö

 

generation 8

ff ff mm fm f Mikjel Evensen Piltingsrud (ca 1671-1741) Vestre Piltingsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway

https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

ff ff mm fm m Dorte Håvårdsdatter (ca 1684- 1730) Vestre Piltingsrud, Begndal, Sør-Aurdal, Oppland, Norway

https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I16308&tree=SorArudal

deras barn:

1. Gudbjørg Mikjelsdatter Moen (1699-1713)

2. Gjertrud Mikjelsdatter Moen (1702-)

3. Ola Mikjelsen Piltingsrud (1705-1773) familj med Olaug Trondsdatter Haugsrudeie (1715-)

4. Even Mikjelsen Moen (1706-1706) 

5. Even Mikjelsen Piltingsrud (1708-1764) familj med Anne Østensdatter Garthus (1707-1782) 

6. Erik Mikjelsen Moen (1712-)

7. ff ff mm fm   Guri Mikjelsdatter Moen (1714-)

8. Hans Mikjelsen Moen (1718-)

9. Gudbjørg Mikjelsdatter Moen (1721-)

10. Ragnhild Mijkelsdatter Moen (1724-)

 

ff fm mf fm f Mårten Olofsson (1670-1735) Bölen , Fjällsjö

far: ff fm mf fm ff Olof Knutsson (1636?-1708)

mor:ff fm mf fm fm Sara Mårtensdotter (1645?-1698)

ff fm mf fm m Anna Carlsdotter (16740925-17621222)född i Krånge Junsele död i Böle

deras barn:

1. Sara Mårtensdotter (17010202-17760225) familj med Eric Eliasson (1694-1730) 

2. Carl Mårtensson Mård (17030303-174209xx) familj med Lisabeta Eliasdotter (1700-) fördubblingsbåtsman 1742-02-27, rote 127 Ripa i Fjällsjö.Dog i ett sjöslag 

3. Olof Mårtensson (17041220-17710607) familj med Kerstin Eliasdotter (1708-1794)

4. Malin Mårtensdotter (17061221-1707)

5. Malin Mårtensdotter (1707-före 1719)

6. Nils Mårtensson (1709-)

7. Anna Mårtensdotter (17110313-)

8. Ingrid Mårtensdotter (1713-)

9. ff fm mf fm Malin Mårtensdotter (17190528-176203xx)

10. Maria Mårtensdotter (17210204-)


ff fm mm fm f Mauritz Björner (-1730) Lagman assessor, häradshövding född i Björsäter, (R) dog i  Orsil, Timrå (Y) gift 16940104 med ....            http://www.martinbergman.se/pd8624ac9.html

ff fm mm fm m Anna Katarina Teet (16760305-17310411) född i Selånger (Y) död i Orsil Timrå

http://www.martinbergman.se/p62e6c8ea.html

far:  ff fm mm fm mf  Erik Teet (1646-1693)

mor:ff fm mm fm mm Maria Rudbeckia (1654-1703)

deras barn:

1. Karl Mauritz Björner (1695-1773) Häradshövding

2. Erik Julius Björner (1696-1750) Assessor

3. Maria Hedvig Björner (1704-1785) gift 1733 med Adam Werner (-1756)

4. Fredrik Björner (1705-1770) Auditör gift 17240523 i Oviken, (Z) med Brita Eurenia (1707-1795)

5. ff fm mm fm Brita Ulrika Björner (17111102-17780305)


ff fm mm mf f   Axel Palander gift med

ff fm mm mf m  Maria Wächter (1663-1760)

deras barn:

ff fm mm mf  Abraham Palander (16950306-17530228)

 

ff fm mm mm f   Johan Utter (1665-1722) levde i Orivesi gift med 

far: ff fm mm mm ff Johan Utter (-1670)

mor:ff fm mm mm fm Agneta Walstenius (1636-)

ff fm mm mm m  Beata Collinius (1672-17220922) född i Nauvo död i Orivesi

far: ff fm mm mm mf Gustaf Collinius (-16790202)

mor:ff fm mm mm mm Kristina Thauvonius 

deras barn:

1. Christina Utter (16930524-) i Nauvo

2. fm mm mm Beata Utter (16960306-17670321) född i Orivesi död i Angelniemi

3. Johan Utter (16980618-17640108) gift med Margareta Elisabet Enckell (17010414-17910207)

4. Annika Utter (17000703-17030929) i Orivesi

5. Gustaf Utter (17020101-17030929) i Orivesi

6. Agneta Utter (17040317-17051015) i Orivesi

7. Josef Utter (17070913-) i Orivesi

8. Margareta Utter (17090119-) gift 17281105 i Orivesi med Carl Gustaf Sölfverarm (1691-17660320) född i Hauho ? död i Sievi 

9. Abraham Utter (17110927-)

10. Katarina Utter (17140406-18000617) född i Orivesi död i Karjalohja gift 17460902 i Karjalohja med Isak Florin (17160628-18001006) i Karjalohja

11. Isak Utter (17180426-17181005)

 

generation 9

 

ff fm mf fm ff Olof Knutsson (ca 1636-1708) Bölen ,Fjällsjö  nämndeman (1673-75)

far: ff fm mf fm ff f Knut "Gam Knut" Andersson (1614 - 1670)

mor:ff fm mf fm ff m Ingrid Olofsdotter (1605? - 1687)

ff fm mf fm fm Sara Mårtensdotter (ca 1645-1698) född i Sil

far: ff fm mf fm fm f Mårten Olofsson (1615-1693)

mor:ff fm mf fm fm m Kerstin Andersdotter (1620?-1710)

deras barn:

1. ff fm mf fm f Mårten Olofsson (1670-1735)

2. Margareta Olofsdotter (1674-175606xx) död i Norrnäs Fjällsjö Barn med Nils Nilsson (1671-1721)

3. Kierstin Olofsdotter (1676-17571125) dog av ålderdomssvagheter i Barn med Erik Nilsson (1673-1731)

4. Märta Olofsdotter (1678-)

5. Ingri Olofsdotter (1680-1698)

6. Brita Olofsdotter (1682-) Barn med Per Helgesson (1684-1730)

7. Lisa Olofsdotter (1683-1732)

8. Knut Olofsson (1684-17421124)

9. Karin Olofsdotter (16850222-1758)

10. Maria Olofsdotter (16871002-1741) Barn med Erik Johansson Kring (1682-1729)

11. Olof Olofsson (16920805-)

12. Peder Olofsson (16970320-)


ff fm mm fm mf  Erik Teet (16460105-16930115) Häradshövding Medelpads domsaga född i Falun, (W) död i Granlo, Selånger (Y)  gift 16710112 i Stockholm (AB) med ....  http://www.martinbergman.se/p2f80872b.html

ff fm mm fm mm Maria Rudbeckia (16540525-17030212) född i Västerås död i Selånger

http://www.martinbergman.se/pc66a703a.html

far:  ff fm mm fm mm f Nicolaus Rudbeckius (1622-1676)

mor:ff fm mm fm mm m Katarina Nenzelia (1625-1662)

deras barn:

1. Nils Henrik Teet (16710911-1700) blev ihjälslagen

2. Erik Teet (16730830-17330808) Häradshövding dog i Häggdånger  gift 17090110 med Brita Gripenklo (1686-1774)

3. Johan Teet (16741008-17520217) Hovmarsalk begraven i Barclayska graven i vagnshärad gift 17050714 i Ekensholm, Dunkers sn (D) med Hedvig Ulrika Schönberg (1687-1716) omgift 17190122 med Helena Christina Hägerflycht (1701-1786)

4. ff fm mm fm m Anna Katarina Teet (16760305-17310411)

5. Maria Christina Teet (16770708-17490228) gift 1703 med Sven Kåre i Medelpad (-före 1734)

6. Anton Teet (1678-1715) kapten gift med Elisabet Lembke

7. Margareta Vendela Teet (1683-17500709)  gift med Håkan Stridsberg (-1743) 

8. Peter Fredrik Teet (16861114-17090629) Page vid hovet dog vid slaget i Poltava 

9. Gustaf Teet (16880627-) Page vid hovet dog i Greifswald, Tyskland

10. Carl Teet (16900924-) dog ung

11. Margareta Teet (-17460311)

12. Magdalena Teet död späd


ff fm mm mm ff Johan Utter (-1670) i Kangasala gift 1655 med

far:ff fm mm mm ff f  Olai Gregorius Utter (1590-165411xx)

mor:ff fm mm mm ff m Valpuri

ff fm mm mm fm Agneta Walstenius (1636-)

far:ff fm mm mm fm f Johan Walleniu (1595-16580103)

mor: ff fm mm mm fm m Anna Limingius (Lithovius) (1602-16740113)

deras barn:

Christina Utter

Margareta Utter

Anna Utter

ff fm mm mm f   Johan Utter (1665-1722)

Catarina Utter (1669-17440226) död i Lokalahti

 

ff fm mm mm mf  Gustaf Collinius (-16790202) i Nauvo gift 1671 med

ff fm mm mm mm Kristina Thauvonius

deras barn:

ff fm mm mm m  Beata Collinius (1672-17220922)

 

generation 10

ff fm mf fm ff f Knut "Gam Knut" Andersson (1614-1670) Bonde Nämndeman i Bölen 1635 hade Knut 1 sto, 9 kor, 8 får och 1 get

far: ff fm mf fm ff ff Anders Ericsson (ca 1575-ca 1640)

mor:ff fm mf fm ff fm Gunila Knutsdotter (ca 1580-)

ff fm mf fm ff m Ingrid Olofsdotter (ca 1605-1687) född i jansjö dog i Bölen Bodum

far: ff fm mf fm ff mf Olof Örjansson (ca 1570-ca 1630)

mor:ff fm mf fm ff mm Karin Sjulsdotter (1591-1646)

deras barn:

1. Anders Knutsson (1630-1699) dog i mogård Backe barn med Karen Ingelsdotter (1638-1720)

2. ff fm mf fm ff Olof Knutsson (ca 1636-1708)

3. Kerstin Knutsdotter (1640-) Barn med Kristoffer Persson (1630-1684)

4. Gunilla Knutsdotter (1643-17320130) gift med Olof Jonsson (1647-1726) 

5. Per Knutsson (ca 1645-1697) Barn med Lisbet Bertilsdotter (ca 1650-1724)

 

ff fm mf fm fm f Mårten Olofsson (1615-1693) Bonde, Gästgivare o Nämndeman

far: ff fm mf fm fm ff  Olof Örjansson (ca 1570-ca 1630)

mor:ff fm mf fm fm fm Karin Sjulsdotter (1591-1646)

ff fm mf fm fm m Kerstin Andersdotter (ca 1620-1710)

far: ff fm mf fm fm mf Anders Ericsson (ca 1575-ca 1640)

mor:ff fm mf fm fm mm Gunilla knutsdotter (ca 1580-)

deras barn:

1. ff fm mf fm fm m Sara Mårtensdotter (ca 1645-1698)

2. Kerstin (Margareta) Mårtensdotter (1646-1675) Barn med Per Ingelsson (1645-1677)

3. Olof Mårtensson (ca 1647-17140111)

4. Anders Mårtensson (ca 1650-1714)

5. Nils Mårtensson (1655-1712)  Barn med Malin Matsdotter (1655-1706)

 


ff fm mm fm mm f Nicolaus Rudbeckius (16220105-16760902) Biskop född och levde och dog i Västerås (U) gift 16441020 i Stora Tuna, (W) med .... http://www.martinbergman.se/p2fb6271f.html 

ff fm mm fm mm m Katarina Nenzelia (1625-16620820) död i Hedemora (W)  http://www.martinbergman.se/pac4ae63e.html

far:   ff fm mm fm mm mf  Segericus Segerici Nenzelius (1600-1688)

mor: ff fm mm fm mm mm Margareta Hansdotter Noraea (-1688)

deras barn:

1. Kristina Rudbeckia (1652-1706) gift 16690907 i Stockholm, (AB) med Andreas Andreae Grubb (1635-1680) Professor

2. ff fm mm fm mm Maria Rudbeckia (16540525-17030212)


ff fm mm mm ff f Gregorius Olai Utter (1590-165411xx) död i Pöytyä gift med

ff fm mm mm ff m Valpuri (1590-)

deras barn:

ff fm mm mm ff Johan Utter (-1670) 

Karin Utter (-1694) död i Hauho gift 1659 med Johan Frisius (16130503-1672)född i Naantale död i Pöytyä

 

ff fm mm mm fm f  Johan Walleniu (1595-16580103) född i Parainen död i Loimaa gift med

far: ff fm mm mm fm ff Petrus Johannis Walstenius (1550-1620)

mor:ff fm mm mm fm fm  Karin Esping

ff fm mm mm fm m Anna Limingius (Lithovius) (1602-16740113) född i Ii död i Loimaa

far: ff fm mm mm fm mf Johannes Henrici Liminigius (ca 1563-1634)

mor:ff fm mm mm fm mm Christina Sursill (1567-1632)

deras barn: 

1. Petter Wallstenius (1675-) född i Loimaa gift med Helena Agricola (1631-) född i Uskela
2. Jakob Wallstenius gift 16570226 i Åbo med Elisabet Klöfversköld ( 
3. Christina Wallstenius gift med Johan Orbergius (-1640)
4. Katarina Wallstenius (-1695) gift med Arvid Rothovius (1615-1670) 
5. Anna Wallstenius (163405xx-1706) död i Loimaa gift 16530624 med Johan Brunlöf (-1661) dog i Loimaa omgift 16621228 i Loimaa med Matias Rungius (1640-1715) 

6. ff fm mm mm fm Agneta Walstenius (1636-)

7. Margareta Wallstenius (163707xx-) född i Naantali gift 16541004 med Petter Bergius (16120112-) född i Husby Södermanland Sverige
8. Maria Wallstenius gift med Nils Barck (1620-16830424) född i Sverige
9. Isak Walstenius (-ca 1655)

 

 generation 11

ff fm mf fm ff ff Anders Ericsson (ca 1575-ca 1640) Hemmansägare, Nämndeman

far: ff fm mf fm ff ff f Eric Persson (ca 1540-1592)

ff fm mf fm ff fm Gunila Knutsdotter (ca 1580-) född i Orrnäs Fjällsjö

far:ff fm mf fm ff fm f Knut Ericsson (1555-ca 1604)

deras barn:

1. Eric Andersson (ca 1603-)

2. ff fm mf fm ff f Knut "Gam Knut" Andersson (1614-1670)

3. Anders Andersson (ca 1615-)

4. Kerstin Andersdotter (ca 1620-1710)

 

ff fm mf fm ff mf Olof Örjansson (ca 1570-ca 1630) Bonde

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pcd683662.html

far:ff fm mf fm ff mf f Örjan Svensson (1530-1603) Nämndeman

ff fm mf fm ff mm Karin Sjulsdotter (1591-1646) född och död i Anundsjö även barn med Lars Mårtensson (1580-1633)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p65a24eaa.html

far:ff fm mf fm ff mm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603)

mor:ff fm mf fm ff mm m Märeta Olofsdotter (1573-1603)

deras barn:

1. ff fm mf fm ff m Ingrid Olofsdotter (ca 1605-1687)

2. Jon Olofsson (ca 1612-ca 1693) knekt 1628- med i 30-åriga kriget deltog bland annat i slaget vid Lützen gift med 1) Karin Persdotter (ca 1615-ca1657) 2) xx Abrahamsdotter (ca 1630-1660) 3) Anna Christersdotter (ca 1640-)

3. Mårten Olofsson (ca 1615-1693) gift med Kerstin Andersdotter (ca 1620-1710)

4. Maria Olofsdotter (ca 1630-ca 1684) barn med Per Ericsson (ca 1630-ca 1689)

 

ff fm mf fm fm ff  Olof Örjansson (ca 1570-ca 1630) http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pcd683662.html

far: ff fm mf fm fm ff f Örjan Svensson (1530-1603)

ff fm mf fm fm fm Karin Sjulsdotter (1591-1646) föddes och dog i Anundsjö http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p65a24eaa.html

far:  ff fm mf fm fm fm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603)

mor:ff fm mf fm fm fm m Märeta Olofsdotter (1573-1603)

deras barn:

1. Ingrid Olofsdotter (ca 1605-1687) barn med Knut "gamm-Knut" Andersson (1614-1670)

2. Jon Olofsson (ca 1612-ca 1693) knekt 1628- med i 30-åriga kriget deltog bland annat i slaget vid Lützen gift med 1) Karin Persdotter (ca 1615-ca1657) 2) xx Abrahamsdotter (ca 1630-1660) 3) Anna Christersdotter (ca 1640-)

3. ff fm mf fm fm f Mårten Olofsson (ca 1615-1693) 

4. Maria Olofsdotter (ca 1630-ca 1684) barn med Per Ericsson (ca 1630-ca 1689)

 

ff fm mf fm fm mf Anders Ericsson (ca 1575-ca 1640) Hemmansägare, Nämndeman

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p8bae7117.html

far: ff fm mf fm fm mf Eric Persson (ca 1540-1592)

ff fm mf fm fm mm Gunilla knutsdotter (ca 1580-)född i Orrnäs Fjällsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pca365351.html

far: ff fm mf fm fm mm f Knut Ericsson (1555-ca 1604)

deras barn:

1. Eric Andersson (ca 1603-)

2. Knut "Gam Knut" Andersson (1614-1670) barn med Ingrid Olofsdotter (ca 1605-1687)

3. Anders Andersson (ca 1615-)

4. ff fm mf fm fm m Kerstin Andersdotter (ca 1620-1710)

 

ff fm mm fm mm mf  Segericus Segerici Nenzelius (1600-16880422) Hovpredikant, kyrkoherde född i Nensjö, Gudmundrå (Y) död i  Stora Tuna, (W) gift ca 1629 i Nora (Y)    http://www.martinbergman.se/p27f0364f.html

ff fm mm fm mm mm Margareta Hansdotter Noraea (-16880423) född i Nora (Y) död i Stora Tuna, (W) 

http://www.martinbergman.se/p433a97fa.html

far:  ff fm mm fm mm mm f Hans (Johannes) Larsson (Laurentii) (ca 1570-1609)

mor:ff fm mm fm mm mm m Karin Olofsdotter Bure (ca 1580-1646)

deras barn:

ff fm mm fm mm m Katarina Nenzelia (1625-16620820)

Brita Nenzelia (ca 1630-) familj med Erik Boderus (-1724)

 

ff fm mm mm fm ff Petrus Johannis Wallstenius (1550-1620) död i Parainen 

ff fm mm mm fm fm Karin Esping

deras barn:

ff fm mm mm fm f  Johan Walleniu (1595-16580103)

 

ff fm mm mm fm mf  Henrici Johannes Limingius (ca 1563-1634) född i Liminka död i Ii gift med 

far: ff fm mm mm fm mf f Henricus Laurentii Lithovius (-1615)

ff fm mm mm fm mm Christina Sursill (1567-1632) född i Umeå död i Ii

far: ff fm mm mm fm mm f Östen Sursill (-ca 1598)

mor:ff fm mm mm fm mm m Magalena 

deras barn:

1. Katarina Limingius gift med Tyris Houru (-16580402) 
2.  Jacob Limingius 
3. Margdalena Limingius(-efter 1644) gift med Hans Houru (- ca 1644) död i Oulu
4. Henrik Limingius (-1650) i Pyhäjoki ? gift med Anna Groth
5. Johan Limingius
6. Brita Limingius (16000609-) gift med Caspar Forbus (1590-) född i Danzig/Jaroslav, Polen begraven i Ii 

7. ff fm mm mm fm m Anna Limingius (Lithovius) (1602-16740113)

 

generation 12

 

ff fm mf fm ff ff f Eric Persson (ca 1530/1540-1592) född i Bölen, Fjällsjö (Z)

http://www.xn--hgg-qla.eu/tng1001/getperson.php?personID=I43&tree=sjodin

far:  ff fm mf fm ff ff ff  Per Gelvesson (ca 1500-) född i Bölen, Fjällsjö (Z)

ff fm mf fm ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff ff Anders Ericsson (ca 1575-ca 1640)


ff fm mf fm ff fm f Knut Ericsson (ca 1555-ca 1604) avrättad

http://www.stenbanken.com/tng/getperson.php?personID=49794&tree=lindh

far: ff fm mf fm ff fm ff Erik Knutsson (ca 1530-) Orrnäs, Bodum

ff fm mf fm ff fm m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff fm Gunila Knutsdotter (ca 1580-) 


ff fm mf fm ff mf f Örjan Svensson (1530-1603) Nämndeman Jansjö Fjällsjö (nämns ibland som Göran Svensson)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p10505ed3.html  

http://www.stenbanken.com/tng/getperson.php?personID=41777&tree=lindh

far: ff fm mf fm ff mf ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561) 

ff fm mf fm ff mf m   xx

deras barn:

ff fm mf fm ff mf Olof Örjansson (ca 1570-ca 1630)

Hans Örjansson (ca 1570-


ff fm mf fm ff mm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603) Knekt, Sexman, Bonde född i Mellansel Anundsjö (y)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p06522729.html

far: ff fm mf fm ff mm ff Olof Sjulsson

ff fm mf fm ff mm m Märeta Olofsdotter (1573-1603) född i Mellansel Anundsjö död i Yttersel Anundsjö

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pa0d29da0.html

far:  ff fm mf fm ff mm ff f  Olof Silvastsson (ca 1540-1602)

mor:ff fm mf fm ff mm ff m Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604)

deras barn:

1. ff fm mf fm ff mm Karin Sjulsdotter (1591-1646)

2. Salmon Sjulsson (ca 1600-165607xx) Knekt under kapten Lars Perssons kompani 1629-1634. Korpral 1634-1641. Rustmästare 1641-1644 under major Lars Perssons kompani. Fänrik 1645, Vid ett kompani från Kalix 1646-1656. Deltog i 30-åriga kriget i Preussen. Torde ha mönstrat i Marienburg 1629. Det året drabbades Lars Perssons kompani av svåra förluster, inte beroende på direkta krigshandlingar utan på sjukdomar och andra umbäranden. I februari 1630 återstod endast 2 av kompaniets 27 gemena (meniga) soldater från Anundsjö, Salmon Sjulsson från Bredbyn och Olof Olsson från Kubbe. Kompaniet mönstrades på nytt i Arnäs i juli 1630 och där ingick bl.a dessa två överlevande knektar.Kompaniet kom att få vara i kvar i hemlandet till september 1634, då de förflyttades till Pommern via Preussen. Under denna tid föddes oäkta sonen Sjul samma år som Gustav 11 Adolf stupade. År 1643 ingår Salmon i ett nyuppsatt kompani som furir. Kompaniet deltog i erövringen av Jämtland 1644, som dock åter förlorades till norrmännen. Var Salmon tjänstgjorde från 1644 till krigsslutet 1648 är oklart. Klart är dock att han var en av de mycket få soldater från Anundsjö som överlevde 20 år av 30-åriga kriget. Från oktober 1648 till juli 1655 fick Sverige uppleva den första fredsperioden på 50 år. I juli 1655 inleddes krig på nytt. Nu av Karl X Gustav mot Polen. Den enda uppgift om Salmon Sjulsson från detta krig är att han dog Leutzitz 1656.källa: Anundsjö, släkter och gårdar barn med Kerstin Olofsdotter och Märet Nilsdotter (1610-ca 1660)

3. Mårten Sjulsson (-1652) gift 1615 med Karin Svensdotter och 1630 med Elisabet Larsdotter (1600-1673) 


ff fm mf fm fm ff f Örjan Svensson (1530-1603)  Nämndeman Jansjö Fjällsjö (nämns ibland som Göran Svensson)

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p10505ed3.html  

http://www.stenbanken.com/tng/getperson.php?personID=41777&tree=lindh

far: ff fm mf fm fm ff ff Sven Spjälleson (ca 1500-efter 1561) jansjö

ff fm mf fm fm ff m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm ff Olof Örjansson (ca 1570-ca 1630)

Hans Örjansson (ca 1570-)

 

ff fm mf fm fm fm f Sjul Olofsson (ca 1570-1603) Knekt, Sexman, Bonde dog i Livland (Estland) 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p06522729.html

far:  ff fm mf fm fm fm ff Olof Sjulsson

ff fm mf fm fm fm m Märeta Olofsdotter (1573-1603) född i Mellansel Anundsjö  http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pa0d29da0.html

far:  ff fm mf fm fm fm mf Olof Silvastsson (ca 1540-1602)

mor:ff fm mf fm fm fm mm Kerstin Olofsdotter (ca 1540-1604)

deras barn:

1. ff fm mf fm fm fm Karin Sjulsdotter (1591-1646) 

2. Salmon Sjulsson (ca 1600-1656)

3. Mårten Sjulsson (-1652)


ff fm mf fm fm mf Eric Persson (ca 1540-1592) Bonde  http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/p0e8043f5.html

far:  ff fm mf fm fm mf f Per Gelvesson (1498-1563)

ff fm mf fm fm mm   xx

deras barn:

1. Per Ericsson (ca 1568-)

2. xx Ericsdotter (ca 1571-)

3. ff fm mf fm fm mf Anders Ericsson (ca 1575-ca 1640)


ff fm mf fm fm mm f Knut Ericsson (1555-ca 1604) född i Orrnäs Fjällsjö avrättad 

http://www.aserod.com/topp/Evamarie/Html/pd540f47b.html

far: ff fm mf fm fm mm ff  Eric Knutsson (1530-)

ff fm mf fm fm mm m   xx

deras barn:

ff fm mf fm fm mm Gunilla knutsdotter (ca 1580-)


ff fm mm fm mm mm f Hans (Johannes) Larsson (Laurentii) (ca 1570-1609) Kyrkoherde i Nora (Y) 

http://www.martinbergman.se/p9dfad9bc.html

ff fm mm fm mm mm m Karin Olofsdotter Bure (ca 1580-1646) född i Bure Skellefteå död i Resele  omgift 1609 i Nora (Y) med Ericus Michaelis Zebråzynthius (-1660)

http://www.martinbergman.se/p08a810fe.html

far:   ff fm mm fm mm mm mf  Olof Laurentii (ca 1541-1613)

mor: ff fm mm fm mm mm mm Ursilia Kristoffersdotter (-efter 1609)

deras barn:

1. Elisabet Hansdotter Noraea (1600-1656) död i Helgum Säbrå (Y) gift 1626 med Kristoffer Hansson Zynth (1589-1655)

2. Israel Johannis Noraeus (160606xx-16770616) Burggreve i Göteborg gift med Annika Albertsdotter Sittman (-1645) omg med Maria Örn (-1675)

3. Laurentius Johannis Noraeus (-1669) Kyrkoherde i Sollefteå gift med Katarina Stigsdotter (1610-)

4. Gertrud Hansdotter Noraea (-1647) död i Kungsgården, Bjärtrå (Y) gift med Zackarias Abrahamsson (1580-1655)  Postmästare

5. ff fm mm fm mm mm Margareta Hansdotter Noraea (-16880423) 

6. Ericus Johannis Noraeus (- efter 1647) Student i Uppsala 1621.. disp. under professor J. Chesnecopherus De stellis 1625

7. Olof Hansson Noraeus (-före 1647) Ägde jord i Lungvik


ff fm mm mm fm mf f Henricus Laurentii Lithovius (-1615) född i Kaarina, Littoinen död i Liminka  gift ca 1684 med Katarina Sursill 

far: ff fm mm mm fm mf ff Lars Lithovius (ca 1500-ca 1571)

mor:ff fm mm mm fm mf fm Anna (ca 1515-)

ff fm mm mm fm mf m   xx (1541-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mf  Henrici Johannes Limingius (ca 1563-1634) 

Josef Limmingius (1569-1657) Liminka gift med xx

 

ff fm mm mm fm mm f Östen Ericsson Sursill (ca 1525-ca 1598)Fogde i Umeå socken, riksdagsman född på Västerteg  död i Umeå gift med    http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/anor/svardsida/p62b48ce0.html

far: ff fm mm mm fm mm ff Erik Ångerman Sursill (1480/1490-ca 1548) 

mor:ff fm mm mm fm mm fm Dordi Bure (1495-1550)

ff fm mm mm fm mm m Magdalena (Malin) Eriksdotter (1520-1571)  http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/anor/svardsida/pa7569f10.html

far: ff fm mm mm fm mm mf  Erik Oken (1515-)

deras barn:

1. Margaretha Sursill gift med Andres Tysk (1530-) född i Wasa
2.  Anna Sursill gift med Johannes Frese (-1611) , Jacobus Eschilli (-1611) 
3. Barbro Sursill,
4. Magdalena Sursill (-1650) död i Kalajoki gift med Petrus Michaelis Arctophilacius (1575-1647)
5. Katarina Sursill gift ca 1684 med Henricus Laurentii Lithovius/Henrik Larsson Lithovius (1537-1615) död i Liminka , Matti Laurinmatti ,Lars Sinius (1556-1614) 

6. ff fm mm mm fm mm Christina Sursill (1567-1632)

7. Brita Sursill född i Umeå gift med Petter Geet (ca 1560-) född i sokyrö, Cumsila eller, Komsila
8. Erik Sursill gift med  xx
9. Östen Sursill

10. Hans Sursill


 

Av Birgitta Hellström - 9 juli 2014 20:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm ff Clovis II Meroving, kung av Frankrike, (634-657)   http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I29402&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm ff f Dagobert I Meroving, kung av Frankrike (602-6380119) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm ff m Nanthilde de Neustrasia, drottning av Frankrike (614-642)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm fm Bathilde de Moselle, drottning av Frankrike (635-6850130)   http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30324&tree=00

deras barn:

Clotaire III de Neustrasia (ca 652mellan654-671mellan673) Kung

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm f Thierry III Meroving, kung av Frankrike (ca 652-ca 682)

Childeric II Meroving, kung av Frankrike (ca 653-675) familj med Bilihilde de Metz, drottning av Frankrike (ca 652-675)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm mf Wandregisi de Austrasia(ca625)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30327&tree=00

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm mm Farahild Fitzhermanfried (630 -)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30328&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm mm f Hermanfried Fitzwalchisus (ca 605-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm mm m   xx  (ca 609-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm fm m Clotilde Fitzwandregisi, drottning av Frankrike (Abt 650-) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf ff Hugues Austrasien, borgmästare i Palace Austrasien (ca. 600 -)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I31249&tree=00

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf fm   xx (ca 604-)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I118161&tree=00

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf f Alberic till Bayern Prince (ca 635-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf mf Bodilon de Pointers (ca 620-)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I31246&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf mf f Lambert Neustrasia, borgmästare i Palace Neustrie (ca 595-) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf mf m Adèle de Meaux (ca 600-) grevinna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf mm Sigrade de Alsace (ca 620-ca 677) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I7255&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf mm f Ansoud de Alsace (ca 590-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf mm m   xx (ca 598-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mf m Adèle de Pointers (ca 640-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm ff  Theodard i Liège, adelsman av Austrasien (ca 600-) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I31244&tree=00

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm fm   xx (ca 604-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm f  Theodard Liège Bishop (ca 630-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm mf Dagobert I Meroving, kung av Frankrike (602-6380119) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30134&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm mf f Clothaire II Meroving, kung av Frankrike (584-6280928) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm mf m Haldetrude de Bourgogne, drottning av Frankrike (ca 582-618)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm mm Ragnetrude de Neustrasia, drottning av Frankrike (ca 608 -)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I31047&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm mm f Richemeres von Franken, hertig av Burgund (ca 550 - Efter 605) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm mm m Garritrude de Soissons, hertiginna av Hamage (ca 553-64912xx)

deras barn:

Sigebert III de Metz, kung av Austrasien (630-6620201) familj med Imnichilde de Swabia Drottning av Metz (ca 632-ca 656)  

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm mm m Adela av Austrasien Princess (632-)

Regintrude de Austrasia (ca 640 -) familj med Theodo II von Bayern Hertig (ca 640 -)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mf ff ff Leutfrid II Von Alemannien, Herzog, (ca 605-mellan673-695) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I111243&tree=00

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mf ff fm  xx (ca 609-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mf ff f Willehari Från Alemannia, hertig (ca 630-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff ff Fara II von Lower Bavaria hertig(ca615-) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30712&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff ff f Chrodald von Bavaria (ca 590-624)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff ff m   xx  von Bavaria (ca 592-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff fm  xx (ca617-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff f Theodosius II av Bayern hertig (ca 640-) /Theodo II von Bavaria hertig (ca 640-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff mf Dagobert I Meroving, kung av Frankrike (602-6380119) även familj med Gomatrude de Austrasia (ca 600-) , Wulfegunde Austrasia (ca 607-) , Berthilde Austrasia (ca 607-) och Nanthilde de Neustrasia, Drottning av Frankrike (614-642)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30134&tree=00

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff mf f Clothaire II Meroving, Kung av Frankrike (58406xx-6280928)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff mf m Haldetrude de Burgundy, Drottning av Frankrike (ca 582-618)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff mm Ragnetrude de Neustrasia, drottning av Frankrike (ca 608-) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I31047&tree=00

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff mm f  Richemeres von Franken, hertig av Burgund (ca 550-605) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff mm m  Garritrude de Soissons, hertiginna av Hamage (ca 553-64912xx)

deras barn:

1. Sigebert III de Metz, kung av Austrasien (63001xx-6620201) familj med Imnichilde de Schwaben, drottning av Metz (ca 632-656) 
2. Adela von Austrasien prinsessa (632-) familj med Eudo I le Aquitaine (ca 615-före 713) storhertig och Theodard von Liège (ca 630 -) Biskop

3. fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm ff m Regintrude de Austrasia (ca 640-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm ff  Lambert I Neustrasia (ca 630-efter 659) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30054&tree=00

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm ff f Théodon Ier, ou Agilulf de Bavière  (Before 610- After 630) Duke

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm ff m  xx (ca 611-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm f Palatine Robert II de Neustrasia greve (ca 651-efter 67810xx)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm mf Robert de Salzbourg, greve Palatine Bayern (ca 620-677)      http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I113423&tree=00
far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm mf f Erlebert Therouanne (ca 595 -) Greve
mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm mf m   xx (ca 599-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm mm fru Théodora Salzbourg (ca 625-före 678)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I113424&tree=00

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff mm fm m Folchaïde de Salzbourg (ca654-efter 678)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff ff ff Erchembaldus av Habsburg-Lothringen  http://pony.scangen.se/BvS/p5758a992.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff ff ff f Ega av Habsburg-Lothringen (520-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff ff fm Leudefindis av Habsburg-Lothringen   http://pony.scangen.se/BvS/p29ccac0c.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff ff f Leutharius II av Habsburg-Lothringen (580-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff fm ff Dagobert av Franks (616-) familj även med Ragnetrude av Österrike (634-)         http://pony.scangen.se/BvS/pef78a46e.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff fm ff f  Clotokar av Austrasien(584-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff fm ff m Sigihild

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff fm fm Berthilde

http://pony.scangen.se/BvS/p084ea48b.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff fm f Sigbert III av Austrasien (631-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff mm ff Sigbert III av Austrasien (631-)

http://pony.scangen.se/BvS/p64d8b678.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff mm ff f Dagobert av Franks (616 - )

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff mm ff m Berthilde

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff mm fm Hymneguilde

http://pony.scangen.se/BvS/p67fa4c80.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf mf ff mm f Dagobert av Austrasien (648-)

Berswinde av Habsburg-Lothringen (655-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff Halvdan III "Snjälle" Valdersson (570-) född på Jylland Danmark       http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0eb02537.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff f Harald "Den Gamle" Valdersson

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff m  Hildur Heidriksdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm fm Moald "Digre" Kinriksdotter Drottning  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3cc46528.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm fm f Cynrich av Wessex (ca 525-560) Kung

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm f Ivar "Vidfamne" Halvdansen (ca 612-) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm mf  Alf Olafsson av Jylland (ca 580-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pbbd8b998.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff ff ff ff ff ff fm m Gyrithe (Gauthild) Alvsdotter (620-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff ff Hroar Halfdansson (ca526-ca494)Kung av Danmark    http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb63c248b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff ff f Halfdan II Frodasson (ca 503-) Kung av Danmark  

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff fm Ogne Prinsessa av Northumberland (ca530-) född i Northumberland   http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p85ba39e3.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff fm f Norbil Kung av Northumberland

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff f Valdar "Den milde" Hroarsson (ca547-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff mf Hilderic av Vandalerna Kung 

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pe634da8c.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff mm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf ff m Hildis Hildericsdotter av Vandalerna (525-572)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf mf ff Elesa av Saxland (ca 439-ca514)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p8240c59b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf mf ff f Elesa av Saxland (ca 411-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf mf fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf ff ff ff mf mf f Cerdic (Credix) av Anglo-Saxons (ca 467-534)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff ff ff ff ff Cuthwulf av Wessex (ca 590-) Under-härskare av Wessex.   http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p706e1144.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff ff ff ff ff f Cuthwine av Wessex (ca 564-ca 593)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff ff ff ff fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff ff ff ff f Coelwald av Kent (ca 622-efter 688)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf ff  Chosroe II "den segerrika" Kejsaren av Persien (- 628) Regerade 590-628, flydde till Bysans, fängslade och mördade familj också med Miriam (Maria) prinsessa av Bysans      http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03129.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf ff f Hormazd IV Kejsare av Sasanian Persien 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf ff m    xx Dotter till Khurad prinsessa i Ephtalites

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf fm   Sirin prinsessa av Ephthalites

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04060.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf fm f Mukan Djigin \ kungen khan av turkarna

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mf f Sharijar prins av Persien


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm ff  Heraclius I Kejsare av Bysans (ca575- 6410211) född i Cappadocia  Efter Fabias död gifte han om sig med Martina och fick med henne nio barn.

Förlorade Mesopotamien, Syrien och Palestina till Araberna. www.roman-emperors.org/heraclis.htm

 http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9b48a558.html

 far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm ff Heraclius av Karthago (ca 552-efter 609) Exilark

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm fm Eudocia (Fabia) Kejsarinna av Libyen (-612) Dog av epilepsi. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p72c2560a.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm fm f    Rogas, en Afrikan från Libyen

deras barn:

1. fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm f Heraclius Konstantin III av Bysans (6120503-6410525) 

2. Epiphania av Bysans Gift med Kung Kaghan av Khazarerna.

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm mf Patrician Nicetas Exlark.av Karthago (- ca 629)   http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p76e2499c.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm mf f Gregorius av Karthago (- 587)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm mf m Euphemia av Bysans

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm mm Gregoria av Karthago

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pd79cb0b3.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm mm f Heraclius av Karthago (ca 552-efter 609) Exilark

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mf mf mm m Anastasia Gregoria av Karthago (ca 611-) 


Av Birgitta Hellström - 4 juli 2014 09:29

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff ff ff Roar / Roas / Ro / Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, Kung av Roeskilde  

http://www.geni.com/people/Roar-Roas-Ro-Hroar-Halvdanss%C3%B8n/5604981270600103134

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff ff ff f Halvdan Frodarsson König Frodasson, kung av danskarna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff ff ff m Sigrid Aunsdotter, Drottning av Danmark

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff ff fm Ogne, Prinsessa av Northumberland  http://www.geni.com/people/Ogne-Princess-of-Northumberland/5604981311270103140

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff ff fm f Norbril kung av Northumbia

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff ff f  Valdar Hroarsson (ca 550-610)

Agner Hroarsson;
 Freawaru (Freawaru) Hroarsdatter,Drottning i Leire;
Valdar Hroarsson König von Seeland;
Hild Hroarsdatter av Leire;
Hreðric OCH Hrothgarsson av Leire
Hroðmund Hrothgarsson av Leire


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff fm ff Angantyr Heidreksson (Angantyrsson), Kung I Reidgotalandi 

http://www.geni.com/people/Angantyr-Heidreksson-King-of- Reidgotalandi/5625167063930134476

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff fm ff f Heidrek Hofundsson Kung I Reidgotalan

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff fm ff m Helga Haraldsdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm fm ff fm fm   xx

deras barn:

Heidrek Ulfhamr Angantyrsson, Kung av Reiðgotaland (ca 542-602)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm ff ff Gondebaud III de Burgondie

http://www.geni.com/people/Gondebaud-de-Burgondie/6000000009304884551

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm ff fm  xx de Saxe

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm ff f Aldéric ou Adalric de Bourgogne (535-560)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm ff mf Richard II d'Artois (ca 510-)

http://www.geni.com/people/Richard-II-d-Artois/6000000001636325877

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm ff mf f  Ricchar av Salian frankerna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm ff mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm ff m Richarianne ou Richarianne de Artois (530-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm fm mf Waccho, kung av langobarderna   http://www.geni.com/people/Waccho-King-of-the-Lombards/6000000002152926811

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm fm mf f Zucchilon, kung av langobarderna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm fm mf m Theodogotho

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm fm mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm fm m Waldrada av de Lombards


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mf ff Gisulfo I, hertig av Friuli (ca 520-571)

http://www.geni.com/people/Waccho-King-of-the-Lombards/6000000002152926811

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mf fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mf f Grasulfo, hertig av Friuli (ca 540-ca589)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm ff Gamard de Béziers (ca 505-)

http://www.geni.com/people/Waccho-King-of-the-Lombards/6000000002152926811

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm f Chramsice de Bezier (ca 535-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm mf Mummolin, borgmästare av slotten av Neustrien (ca 535-566) http://www.geni.com/people/Mummolin-Mayor-of-the-Palace-of-Neustria/6000000008191962892

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm mm   xx av Angouleme

http://www.geni.com/people/of-Angoul%C3%AAme/6000000012262310681

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm mm f Maurillon Angouleme

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm mm m  xx av  Thüringia

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff fm mm m Sigolène d'Austrasie


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff ff Clothare I "den gamle" Kung av Frankerna   http://www.geni.com/people/Chlothar-I-the-Old-King-of-the-Franks/5585928797380086234

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff ff f Clovis I den store, kung av frankerna 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff ff m  heliga Clotilde av Burgund

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff f Chilperik I, kung av frankerna (ca523-584)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff mf     Brunulphe de Cambrai

http://www.geni.com/people/Brunulphe-de-Cambrai/6000000001942528557

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff mf f   Waudbert I, greve av Ardenn

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff mf m  Lucille de Pannonie

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff mm  Chrotechilde av ostrogoterna  http://www.geni.com/people/Chrotechilde-of-the-Ostrogoths/6000000000437226391

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff mm f Theoderik "den store," kung av östgoterna (454-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff mm m Audofledis av Salian frankerna (ca 470-) 

deras barn:

Brunulphe d'Ardennes, II

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf ff m Frédégonde

Sichilde d Ardennes

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf ff Parovius av Reims (497-)  Greve http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p6aa6f65b.html 

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf ff Pretaxtat av Reims (465-) munk

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf fm xx prinsessa av Thüringen

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/peac61f35.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf fm f Baderic av Thüringen

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf f Betton, greve av Orléans 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf mf Pastor av Orleans (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p5b3cf42e.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf mm Ragnoara de Cambrai (500-) prinsessa  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p582a36b1.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf mm f Ragnomer de Cambrai (465 - 508) kung

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mf m  Austregilde Aiga (520 - )


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mm ff Agivald, hertig av bayrare (ca 503-537)dog i Bayern Tyskland  

 http://www.geni.com/people/Agivald-duke-of-the-Bavarians/6000000003827974973

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mm ff f   Agilulf, hertig av bayrare

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mm ff m Regnaberga av burgunden

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mm fm  Lucile d'Alsace (ca 534-)

http://www.geni.com/people/Lucile-d-Alsace/6000000001531396305

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mm fm f Aubert, herre av Alsace

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mf mm f Theodebald I, hertig av bayrare (ca 520-567)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm fm ff  Mummolin, borgmästare av slotten av Neustrien s (ca 535-ca 566) 

http://www.geni.com/people/Mummolin-Mayor-of-the-Palace-of-Neustria/6000000008191962892

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm fm fm   xx of Angoulême

http://www.geni.com/people/of-Angoul%C3%AAme/6000000012262310681

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm fm fm f  Maurillon Angouleme

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm fm fm m  xx av Thüringia

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm fm f Bobon / Ratbod d'Austrasie


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf ff   nn hertig av Dijon (ca 530-)

http://www.geni.com/people/Count-de-Dijon/6000000001531396399

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf ff f Desiderius (Désiré) de Verdun

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf ff m  xx de Toul

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf fm  Uknf

http://www.geni.com/people/Uknf/6000000003796493061

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf f   nn hertig de Dijon (ca 565-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf mf   Desideratus biskop av Verdun (505-)  http://www.geni.com/people/Desideratus-Bishop-of-Verdun/6000000020561682017

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf mf f Gondebald av Burgund

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf mf m   xx de Soissons

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf mm   xx  de Toulouse (507-)

http://www.geni.com/people/Miss-de-Toulouse/6000000020561653008

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mf m Gerberge av burgundernas (ca 565-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm ff   Leutfried I hertig av Alemannen(545-587) dog i Frankrike

 http://www.geni.com/people/Leutfried-I-duke-of-the-Alemannians/6000000003828107386

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm ff f Leutharis I, hertig av Alemannians

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm fm  xx fru till Leutfried I 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm f Leutharis, hertig av Alemannen (c.570 - 646)

Uncilien, hertig av Alemannians
Cunzo, hertig av Alemannians


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm mf Richemir, hertig av den burgundiska och Franconians s (ca 555-607) född i Bourgogne, Marne, Champagne-Ardenne, Frankrike död i Tyskland 

http://www.geni.com/people/Richemir-duke-of-the-Burgundians-Franconians/290459821900001444

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm mf f Betton, greve av Orléans (ca 535-) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm mf m Austregilde d'Aiga Orléans

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm mm  Sankt Gertrud, abbedissa av Hamage (ca 560-)  http://www.geni.com/people/Saint-Gertrude-abbess-of-Hamage/290460696890002594

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm mm f Theodebald I hertig av bayern

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm mm m Blithildis

deras barn:

Regintrude burgundernas
Haldetrude / Adaltrudis
Adalbald I, Greven d'Artois

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm ff mm mm m Gerberge av Burgundy & Franconia

(ca 564-ca 646)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm mm mf mf f  Chilperik II av frankerna hertig av Akvitanien (570-632) http://www.geni.com/people/Chilperic-II-der-Franken/6000000019923744388

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm mm mf mf m   xx

deras barn

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm mm mm mf mf Gurin van Parijs (608-676)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff   Gendolfus "den hellige" av TONGRES  http://www.jeanett.net/gote/pfc6e619a.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff f Bodigisel II av AQVITANIA (562-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff ff Arnulf "Helgon" von Metz "Karolinger" (582-6410816) Biskop i Metz, frankisk »Major domus»= rikshovmästare    http://bruzell.se/Webb/pee8abff1.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff ff f Bodigisel II av Aqvitanien (562-588)  Guvenör

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff ff m Oda av Savojen

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff fm Doda av Saxland Nunna Helgon Abbedissa av Andenne. http://bruzell.se/Webb/p9cfc3faf.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff f Ansegiesel prins av Austrasia "Karolinger" (602-685) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff mf  Pippin 1 "Den äldre" av Lauden (- 639)  Major Domus. ibland kallad Pippin av Landen (efter ett gods i Brabant)Brabant, före detta hertigdöme i Nederländerna.

Han ställdes 622 som major domus och faktisk regeringsutövare vid den unge merovingiske konungen Dagobert Is sida, då denne blev sin fader Chlothar II:s medregent i Austrasien. Sedan Dagobert 629 blivit ensam konung både över Austrasien och Neustrien, föll Pippin i onåd och nödgades taga sin tillflykt till Akvitanien. Han återvann ställning och inflytande först efter Dagoberts död (639), men avled samma år efter att en kort tid ha styrt Austrasien i den unge konung Sigibert IIIs namn. Genom Pippins dotter Beggas giftermål med Ansegisel, son till Arnulf av Metz, den karolingiska ättens stamfader, lades grunden till en förening av de båda familjernas omfattande besittningar.

Austrasien var ett frankiskt kungarike under merovingerna, från 500-talet till 700-talet. Det omfattande områden på båda sidor av mellersta Rhen, med huvudorterna Metz och Reims     http://bruzell.se/Webb/p756635fe.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff mf Grimoald av Akvitanien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff mm Itta (592-652)

http://bruzell.se/Webb/p0eacd4dc.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff mm f Arnoldus Markgreve av Schelde (540-601) Markgreve

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff mm m  Oda (-640)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff ff m Begga av Lauden (613-694) helgon


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff mf ff Bodilon

http://bruzell.se/Webb/p835ac1ef.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff mf fm Sigrada

http://bruzell.se/Webb/pcdcc7887.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm fm ff ff ff mf f Warinus (630-677)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff ff ff Ingvar Eysteinsson, kung av Sverige (ca 616 -)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I8579&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff ff ff f Eystein Adilsson (ca 594-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff ff ff m  xx (ca 599-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff ff fm   xx (ca 621-)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I8580&tree=00

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff ff f Anund "Braut" Ingvarsson, Sveriges kung (Abt 638 -) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff fm ff  Gautrek Gautsson  (ca 618-)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I48788&tree=00

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff fm fm  xx (ca 620)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I48789&tree=00

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff fm f Algaut Gautreksson (ca 639 -)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff mf ff  Solvi "Den gamla" von Solor (ca 595-) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I125305&tree=00

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff mf fm  xx (ca 599-)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I125306&tree=00

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff ff mf f Solvi Solvarsson (ca 620 -) kung i Sverige


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff fm mf ff Solvi "Den gamla" von Solor (ca 595-)http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I125305&tree=00

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff fm mf fm  xx (ca 599-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff ff fm mf f Solvi Solvarsson (ca 620-) kung i Sverige

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff mf ff ff ff   Halfdan "den gamla" Hringsson, kung av Ringerik (ca 450 -)   http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I48762&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff mf ff ff ff f  Hring Raumsson, Kung av Ringerik Buskerud Norge (ca 406-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff mf ff ff ff m    xx Vifilsdotter (ca 414-) Ringerike, Buskerud, Norge

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff mf ff ff fm Almveigu Eymundsdotter (ca 455-)född i Holmgarth, Novgorod oblast, Ryssland 

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I48763&tree=00

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff mf ff ff fm f  Eymund In Holmgard (ca 430-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff mf ff ff fm m xx (ca 434-)

deras barn:

Skelfi Halfdansson (ca 480-)

Audi Halfdansson (ca 486-)

Bragi Halfdansson (ca 492-)

Dag Halfdansson (ca 494-)

Siggari Halfdansson (ca 496-)

Lofdi Halfdansson (ca 498-)

Nefli Halfdansson (ca 499-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff fm mm mm ff mf ff ff f Hildi Halfdansson (ca 500-)

Budli Halfdansson (ca 502-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff ff Arnulf "Helgon" von Metz "Karolinger"(582-6410816) Biskop  i Metz  http://bruzell.se/Webb/pee8abff1.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff ff f Bodigisel II av Aqvitanien (562-588)  Guvenör   

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff ff m Oda av Savojen

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff fm Doda av Saxland Nunna

http://bruzell.se/Webb/p9cfc3faf.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff f  Anségisel Meroving, borgmästare i Palace Austrasie (602-685) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff mf Pippin 1 "Den äldre" av Lauden (- 639) Major Domus major domus och regeringsutövare vid den unge merovingiske konungen Dagobert Is sida

http://bruzell.se/Webb/p756635fe.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff mf f Grimoald av Akvitanien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff mm Itta (592 - 652)

http://bruzell.se/Webb/p0eacd4dc.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff mm f Arnoldus Markgreve av Schelde (540-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff mm m Oda (-640)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff ff m  Begga Doda Landen (Abt 613-698) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm ff Hugues Austrasien, borgmästare i Palace Austrasie (ca 600 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm fm   xx (ca 604-) 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm f Alberic av Bayern Prins (ca 635-) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm mf Bodilon de Pointers (ca 620-)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I31246&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm mf f  Lambert Neustrasia, borgmästare i Palace Neustrie (595-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm mf m Adèle de Meaux (ca 600-) Grevinna 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm mm Sigrade de Alsace (ca 620-efter 677) även familj med Clodulphe Metz, biskop av Trèves (596-690) Helgon

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I7255&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm mm f Ansoud de Alsace (ca 590-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm mm m  xx (598-)

deras barn:

Warinus de Autun, Count of Paris (635-677)
St. Leger Pointers, Bishop of Autun (ca 640-677)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff fm m Adèle de Pekare (ca 640-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf ff  Bodilon de Pointers (ca 620-)

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I31246&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf ff f Lambert Neustrasia, borgmästare i Palace Neustrie (595-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf ff m Adèle de Meaux (ca 600-) Grevinna 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf fm Sigrade de Alsace (ca 620-efter 677) även familj med Clodulphe Metz, biskop av Trèves (596-690) Helgon

http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I7255&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf fm f  Ansoud de Alsace (ca 590-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf fm m  xx (598-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf f Warinus de Autun, greve av Paris (635-677) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf mf Clodulphe Metz, biskop av Trèves Helgon (596-690)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I29404&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf mf f Arnulf de Heristal, borgmästare i slottet helgon (ca 57908xx-6400816) 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf mf m Clothilde de Meroving, Nunna i Treves (581-efter 618)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf mm Sigrade de Alsace (ca 620-efter 677)http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I7255&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf mm f Ansoud de Alsace (ca 590-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf mm m  xx (ca 598-)

deras barn;

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mf m Gunza de Travis (ca 637-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm ff  Lambert I Neustrasia (ca 630-efter 659)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I30054&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm ff f Théodon Ier ou Agilulf i Bayern Hertig    (före 610 - efter 630)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm ff m   xx Gelsnod i Bayern (cirka 611 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm fm   xx (ca 632-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm f Palatine Robert II de Neustrasia greve (ca651-67810xx)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm mf Robert de Salzbourg, greve Palatine Bayern (ca 620-677) http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I113423&tree=00

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm mf f Erlebert Therouanne greve(efter595-

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm mf m   xx (ca 599 -)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm mm xx Théodora Salzbourg (625-före 678)  http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I113424&tree=00

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff ff mm m Folchaïde de Salzbourg (ca654-efter678) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff ff  Arnulf "Helgon" von Metz "Karolinger" (582 - 641) Biskop  http://bruzell.se/Webb/pee8abff1.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff ff f Bodigisel II av Aqvitanien (562-588)   Guvenör 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff ff m Oda av Savojen

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff fm Doda av Saxland Nunna

http://bruzell.se/Webb/p9cfc3faf.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff f Anségisel Meroving, borgmästare i Palace Austrasie (602-685) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff mf Pippin 1 "Den äldre" av Lauden (-639)  Major Domus   http://bruzell.se/Webb/p756635fe.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff mf f Grimoald av Akvitanien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff mm Itta (592-652)  http://bruzell.se/Webb/p0eacd4dc.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff mm f Arnoldus Markgreve av Schelde (540-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff mm m Oda (- 640)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff fm mm mm mf ff fm ff m Begga Doda Landing (Abt 613-698) 

Grimoald

 

 
Av Birgitta Hellström - 1 juli 2014 09:49

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf ff Childebert av Cologne(450-)  Kung  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p30f45260.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf ff f Clovis "strandägaren" av Cologne (420-) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf ff m Hildegonde A Merovingian

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf fm Amalberge

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pef822188.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf fm f Chlodoweg (405-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf fm m Wedelphe av Sachsen (410-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf f Sigisbert I "den lame" Kung av Cologne (-509)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf mf Alarik II av Toulouse (ca 480-507)Kung  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pd18a9f68.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf mf f Eurik av Toulouse (420-484) kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf mf m  Ragnachildis (420-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf mm Theudigota av Ostgoterna (470-) http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p5ad8d12c.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm fm mf mf m  xx Alariksdotter av Toulouse


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff ff Clovis I "den store" av Salic-Frankerna (465-5111127) Kung   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p362688b4.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff ff f Childeric I av Frankerna (436-481)  Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff ff m Basinia av Thüringen (438-)  prinsessa

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff fm Clotilde "den heliga" av Burgund (476 - 544) helgon och prinsessa   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p13bcf823.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff fm f Chilperic II av Burgund Kung

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff fm m Aggripine

deras barn:

Theoderik I av Metz (492-534)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff f Clothair I "den äldre" Kung av Soissons (497-561)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff mf Berthar av Thüringen (475-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pb8004ddf.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff mm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff ff m Rodegunda av Thüringen (500-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf ff Parovius av Reims (497-) Greve

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p6aa6f65b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf ff f Pretaxtat av Reims (465-) Munk

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf fm  xx prinsessa av Thüringen

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/peac61f35.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf fm f Baderic av Thüringen

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf f Betton av Orleans (520-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf mf    nn Pastor av Orleans (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p5b3cf42e.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf mm Ragnoara prinsessa de Cambrai (ca 500-) http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p582a36b1.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf mm f Ragnomer de Cambrai (465-508)   Kung

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mf m Austregilde Aiga (ca 520-) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm ff  Wambertus de Moselle (455 - 528) Hertig    http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p0278987d.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm ff f Aldabertus de Moselle (405-) Hertig 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm ff m Argotta

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm f Andbertus de Moselle (505-570) Hertig


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm mf Clothair I "den äldre" av Soissons (497 - 5611123) Kung   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pe960256b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm mf f Clovis I "den store" av Salic-Frankerna (465-511) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm mf m Clotilde "den heliga" av Burgund (476-544) prinsessa

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm mm Rodegunda av Thüringen (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pbdbaf8e5.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm mm f Berthar av Thüringen (475-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mf ff mm m Blithildis av Cologne (520-580)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm ff ff ff  Cloderic "landsförrädaren" av Cologne (475-) Kung   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/paae27035.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm ff ff ff f  Sigisbert I "den lame" av Cologne (- 509)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm ff ff ff m  xx Alariksdotter av Toulouse

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm ff ff fm Agilofinginne Blood (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p6a540d14.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm ff ff fm f   Agilofing Blood (470-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm ff ff f Munderic av Wintry (515-) 

Blithildis av Cologne

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm ff ff Tonantius "Vis Clarisimus" Ferreolus  Senator   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p25f66aec.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm ff ff f Tonantius Ferreolus (415-) konsuln

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm ff ff m Papinilla Avitus av Rom (430-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm ff fm Industria

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p62044399.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm ff fm f Clodoreius

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm ff f Ansbertus Ferreolus av Schelde Senator

av Narbonne


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm ff  Sigisbert I "den lame" av Cologne (- 509) Kung   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p5a36c2be.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm fm  xx Alariksdotter av Toulouse http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p9d70204c.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm fm f Alarik II av Toulouse (480-507)   Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm fm m  Theudigota av Ostgoterna (470-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm f Cloderic "landsförrädaren" Kung av Cologne (475-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm mf Agilofing Blood (470-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pc97c6ae7.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm mm    xx 

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm fm mm fm fm m Agilofinginne Blood (500-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff ff Tonantius Ferreolus (415-) konsul i Rom

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p9cae0d35.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff ff f Ferreolus av Rom (375-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff ff m Flavia "Clarrisima femina" Afranius Syagria

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff fm Papinilla Avitus av Rom (430-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p1f1a0695.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff fm f Marcus Maecilius Avitus av Väst-Rom (400-) Kejsare

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff f Tonantius "Vis Clarisimus" Ferreolus  Senator av Narbonne

 N.N Tonatius (455 - ) familj med Sigimerus I av Auvergne Biskop

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff mf Clodoreius

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p5636806d.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff mm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mf fm mf ff m Industria


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff ff Sigimerus I av Auvergne Biskop   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pa0e01b35.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff ff f Kung Claudius "långhår" von Westphalen (380-448)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff ff m  Basina av Thüringen

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff fm  xx Tonatius (455-) fröken

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p2dd49f47.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff fm f Tonantius Ferreolus (415-) Konsul

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff fm m Papinilla Avitus av Rom (430-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff f Ferreolus de Moselle Hertig 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff mf Clodoreius

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p08e6a984.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm ff m Auteria Hertiginna


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm fm ff Clothair I "den äldre" av Soissons (497-561) Kung  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pe960256b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm fm ff f Clovis I "den store" av Salic-Frankerna (465-511) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm fm ff m Clotilde "den heliga" av Burgund (476-544) prinsessa

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm fm fm Ingonde av Thüringen (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p1322491f.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm ff mm fm f Caribert de Paris (520-5680507) 

Sigibert I av Austrasien (523-575)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm ff ff ff Cloderic "landsförrädaren" av Cologne (475-) Kung  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/paae27035.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm ff ff ff f Sigisbert I "den lame" av Cologne (- 509) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm ff ff ff m  xx Alariksdotter av Toulouse

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm ff ff fm Agilofinginne Blood (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p6a540d14.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm ff ff fm f Agilofing Blood (470-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm ff ff f Munderic av Wintry (515-)

Blithildis av Cologne


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm ff ff Tonantius "Vis Clarisimus" Ferreolus Senator av Narbonne  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p25f66aec.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm ff ff f Tonantius Ferreolus (415-) Konsul

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm ff ff m Papinilla Avitus av Rom (430-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm ff fm Industria

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p62044399.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm ff fm f Clodoreius

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm ff f Ansbertus Ferreolus av Schelde Senator


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm ff  Sigisbert I "den lame" av Cologne (- 509) Kung   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p5a36c2be.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm ff f Childebert av Cologne (450-) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm ff m Amalberge

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm fm  xx Alariksdotter av Toulouse  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p9d70204c.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm fm f Alarik II av Toulouse (480-507) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm fm m Theudigota av Ostgoterna (470-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm f Cloderic "landsförrädaren" Kung av Cologne (475-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm mf Agilofing Blood (470-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pc97c6ae7.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm fm fm fm m Agilofinginne Blood (500-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm ff f Ferreolus de Moselle hertig

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pb016a276.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm ff ff Sigimerus I av Auvergne Biskop

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm ff fm xx Tonatius (455-) fröken

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm ff m Auteria  Hertiginna

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p3bd65f3b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm ff mf Clodoreius

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm ff Ausberth de Moselle (530-)  Hertig


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm fm f Caribert de Paris (520-5680507) kung  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p2fa0aae9.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm fm ff Clothair I "den äldre" av Soissons (497-561) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm fm fm Ingonde av Thüringen (500-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm fm m Ingoberge Drottning

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pc8a86d79.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm fm fm Blithilides (Berthe) de Paris

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf ff ff  Munderic av Wintry (515-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p3a56c458.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf ff ff f Cloderic "landsförrädaren" av Cologne (475-) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf ff ff m Agilofinginne Blood (500-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf ff fm  Arthemia de Perthois född i Perthois, Frankrike    http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pb90ce7df.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf ff f Gendolfus "den helige" Biskop av Tongres (535-599)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf ff Ansbertus Ferreolus av Schelde  Senator av Narbonne   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pac9aaf04.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf ff f Tonantius "Vis Clarisimus" Ferreolus Senator

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf ff m Industria

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf fm Deuteria de Rheims Abbedissa av Saint Pierre de Rheims.      http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pd11ed7ef.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf f Ansbertus av Schelde (523-570) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf mf Cloderic "landsförrädaren" av Cologne (475-) Kung  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/paae27035.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf mf f Sigisbert I "den lame" av Cologne (-509) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf mf m   xx Alariksdotter av Toulouse

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf mm Agilofinginne Blood (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p6a540d14.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf mm f Agilofing Blood (470-)

deras barn:

Munderic av Wintry (515-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm ff fm mm mm mf mf m Blithildis av Cologne Prinsessa

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff ff Ceawlin Kung av Wessex (547-591) http://kd3su.us/genealogy/tree/webtrees/individual.php?pid=I1013&ged=thornwall

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff ff f Cynric kung av England (525-560)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff ff m   xx (527-551)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff fm  xx (548- mellan 566-642)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff f Cuthwine  Prins av Wessex (564-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff f Crundmaol Prins av Mumhan (557-606) http://www.mybalefamily.com/FamilyTree/Prescott-p/p694.htm#i7329

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff ff Donnghal prins av Mumhan (533-594)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff m Eadghth Prinsessa av Essex (558-611)

http://www.mybalefamily.com/FamilyTree/Prescott-p/p365.htm#i7324

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff mf Aescwine Kung av  Essex (520-587)

deras barn:

Osbyd prinsessa av Mumhan (575-641)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mf ff ff ff ff ff Laoghaire Av Mumhan (581-625)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf ff ff ff ff  Creoda av Mercia (531-593) Kung

född i Sachsen Tyskland     http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p817e3388.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf ff ff ff ff f Cynewald av Mercia (512-566)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf ff ff ff fm      xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf ff ff ff f Pybba av Mercia (570-606)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf mf ff ff ff Cynewald av Mercia (512-566)

    http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p45f66240.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf mf ff ff ff f Cuebba av Mercia (480-566)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf mf ff ff fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff mm mm mm fm mf mf ff ff f Creoda av Mercia (531-593)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff  Dan Mykillati "Den storladne" Olafsson (412-450) Kung av Danmark   född i Hleithra, DANMARK    http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pf9880c8a.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff f Olaf "Den milde" Vermundsson (391-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff m Dampi (390-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff ff ff ff fm  xx Vermundsdottir (416-510) Drottning av Danmark. född i Hleithra, DANMARK död i Y, Somme, Picardie, FRANKRIKE     http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pba34ce56.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff ff ff ff fm f Vermund "Den vise" Frodasson (369-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff ff ff ff f Frodi III "Den fridsamme" Dansson (433-480)

Kung av Danmark


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf ff  Flavius Theodosius I Augustus av Romarriket (3470111-3950117) född i Cauca, Gallaecia, SPANIEN även Familj med Galla Justina Valentinia (341-394)

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pc00c9afe.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf ff f  Flavius Theodosius av Cacua (320-376)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf ff m Thermantia av Cacua (330-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf fm Aelia Flavia Flacilla av Romarriket (-386)

Kejsarinna    http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p0d58a9ca.html     

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf fm f Afranius Flaccilus Aelianus av Romarriket (310-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf f Flavius Arcadius I av Bysantinska riket (377-408)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf mf  Militum Bauto av Frankerna (-385) soldatmästare   http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p00c2d391.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf mm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm fm mf m Aelia Eudoxia av Bysantinska riket (370-404) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mf ff Claudius "den hårige" av Austrasien (395-451) Kung född i Westphalen, Sachsen, TYSKLAND   http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p97c6f5bc.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mf ff f Pharamond av Östfrankerna (370-427)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mf ff m Argotta av Frankerna (376-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mf fm Basina av Thüringen (398-)

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p99fab893.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mf fm f Weldelphus av Thüringen (365-408)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mf fm m Amalaberge av Ostrogothiska riket (385-443)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mf f Meroverk I av Frankerna (411-458) Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm ff Clovis av Frankerna (398-448) Kung född i Westphalen, TYSKLAND död i Bourgogne, FRANKRIKE    http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p0e6e8d62.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm fm Ildegonde av Frankerna (395-450) född i Frankrike död i Cologne, North Rhine, Westfalen, TYSKLAND  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pb41cd788.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm fm f Marcomir I av Östfrankerna (347-404)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm fm m Hildegonde av Lombardien (373-)

deras barn:

Chlodwig av Cologne (415-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm f Medelphus av Thüringen (415-) Kung

Childebert av Cologne (420-483) Familj med Amalberge av Frankerna (435-478) och Familj med Basina I av Thüringen (422-)

Lambert av Therouanne (425-459) Familj med Theudria av Boulougne (420-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm mf  Wildelphe av Saxland (380-408) Kung

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/pc87833c6.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm mm Amalaberge av Ostrogothiska riket (385-443) född i Reino, Ostrogodo, ITALIEN död i Reino, Visigodo, FRANKRIKE även familj med Weldelphus av Thüringen (365-408)      http://www.finnfalla.se/forsk/anor/adeln/p9f1e0594.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm mm f  Walderavans av Ostrogothiska riket (330-409)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff fm mm mm m Basine av Saxland (415-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff mf ff mf ff  Grim Hergrimsson (428-) Norge http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/pbabccc1a.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff mf ff mf ff f Hegrim Arngrimsson (410-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff mf ff mf ff m Ogn (410-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff mf ff mf fm Bauggerd Starksdotter (432-)

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/p1b38854f.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff mf ff mf fm f Stark "Aludgregn"(408-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff mf ff mf fm m Alfhild Finnalfsdotter (412-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm ff ff ff fm ff mf ff mf f Angrim "Berserkur" Grimsson (452-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff ff  Hroar Halfdansson (ca 526-ca 494) Kung av Danmark  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb63c248b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff ff f Halfdan II Frodasson (ca 503-) Kung av Danmark

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff fm Ogne prinsessa av Northumberland (ca 530-)född i Northumberland     http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p85ba39e3.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff fm f Norbil Kung av Northumberland

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff f Valdar "Den milde" Hroarsson (ca 547-) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff mf Hilderic kung av Vandalerna (462-533) född i Karthago, Zeugitana, TUNISIEN    http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/p0354ec63.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff mf f Huneric av Vandalerna (-484)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff mf m Eudocia av Vandalerna (439-466)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff mm Amfleda av Vandalerna (483-) Drottning

född i Karthago, TUNISIEN    http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/pf3b865af.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff mm f Thrasamund av Vandalerna (465-)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff mm m Amfleda av Ostroghoterna (468-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf ff m Hildis Hildericsdotter av Vandalerna(525-572)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf mf ff  Elesa av Saxland (ca 439-ca 514)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p8240c59b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf mf ff f Elesa av Saxland (ca 411-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf mf fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mf ff ff ff ff ff mf mf f Cerdic (Credix) av Anglo-Saxons (ca 467-534)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff ff  Theodebert I Kung av Austrasia (504-548)även familj med Wisigarda prinsessa av longobard 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02048.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff ff f  Theodoric I Kung av Austrasien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff ff m Suavegotha Prinsessa av Burgund

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff fm Deuteria Drottning av Austrasia  Damen Cabrieres i Auvergne  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02049.htm#0

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff f Theobald Kung av Austrasia (536-555) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff mf  Wacho Kung av Longobards härskade  510-540   http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02066.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff mf f Zuchilon prins av longobard

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff mm Austrigusa-Ostrogotho Prinsessa av Gepids  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02067.htm#0

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff mm f nn Kung av Gepids

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm mm ff ff ff ff fm ff ff m Walderada Prinsessa av Longobards (530-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm ff ff ff ff  Adils 'den mäktige' Ottarsson (ca 520-575)född i Uppsala Svitjod    http://www.artursson.se/0001/1110.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm ff ff ff ff f Ottar 'Vendelkråka' Egilsson (500-525)  Småkung i Uppsala

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm ff ff ff fm Yrsa av Sachsen (ca 520-)Född i Danmark. Drottning i Danmark och Uppsala.    http://www.artursson.se/0001/1111.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm ff ff ff fm f Olof 'den store' av Sachsen (540-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm ff ff ff fm m Helga Halfdansdotter (528-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf ff ff mm mm fm ff ff ff f Östen Adilsson (ca540-ca 590) 


Av Birgitta Hellström - 30 juni 2014 18:35

generation 5:  


5:4:3:2:1:3:2:1  Helmer Richard Sjöberg (18891229-)

5:4:3:2:1:3:2:2  Algot Alexander Sjöberg (18911113-) Deppis


5:4:3:2:1:3:3:1 Emil Esbjörn Eriksson (18890510-19600619) Deppis

5:4:3:2:1:3:3:2 Anna Emilia Hildegard Eriksson (18900929-) Deppis

5:4:3:2:1.3:3:3 Dagmar Sofia Eriksson (18911212-) Deppis 


 5:4:3:1:5:2:1 Carl LEONARD Carlsson (18830901-19640229) gift med Hanna Margareta Sundberg (18970518-19810304)

deras barn:

    6:5:4:3:1:5:2:1:1: Elsa Karlsson (19170531-) gift med Sigfrid Eriksson Lauker Arvidsjaur

    6:5:4:3:1:5:2:1:2 Greta Karlsson (19190514-) gift med Frits Olofsson Älvsbyn

    6:5:4:3:1:5:2:1:3 Sven Karlsson (19210721-) gift med Greta Renberg Vuotner

    6:5:4:3:1:5:2:1:4 Henrik Karlsson(19250304-) förlovad med Astrid Karlsson född nyman (19240918-19840106)

    6:5:4:3:1:5:2:1:5 Torsten Karlsson (19270819-) Lauker

    6:5:4:3:1:5:2:1:6 Gunborg Karlsson (19370929-) gift med Torsten Jakobsson Arvidsjaur 

5:4:3:1:5:2:2 Oskar FREDRIK Carlsson (18851224-19640604) gift 1910 med Elisabeth Elise Sundberg (18930328-19760414) deras barn:

    6:5:4:3:1:5:2:2:1 Harry Karlsson (19140502-19810312) gift med Mildred Söderberg 

    6:5:4:3:1:5:2:2:2 Edith Karlsson (19160711-) gift med Hjalmar Edin från Idträskliden, boende i Lauker

    6:5:4:3:1:5:2:2:3 Holger Karlsson (19180714-19690220) EFS predikant gift med Anna Westerberg Vuotner (-1941) omgift med Astrid Nyman (19240918-) Grannäs Serrejaur     

     6:5:4:3:1:5:2:2:4 George Karlsson (19200629-) gift med Vally Nyman (19250424-) Grannäs

     6:5:4:3:1:5:2:2:5 Ulla Karlsson (19220105-) Lauker

     6:5:4:3:1:5:2:2:6 Anders Karlsson (19291010-) gift med Lis-Mari Norman Pjesker

     6:5:4:3:1:5:2:2:7 Edor Karlsson (19320525-) gift med Margareta Larsson Ersnäs bor i Luleå

     6:5:4:3:1:5:2:2:8 Magnus Karlsson (19330409-) gift med Berit Olofsson Boksel bor i Lauker

     6:5:4:3:1:5:2:2:9 Oskar Karlsson (19351219-) gift med gunhild Gustafsson Mandjärv Koler bor i Lauker 

5:4:3:1:5:2:3 MARIA Severina Carlsson (18871204-19721022) Lauker

5:4:3:1:5:2:4 Joan Anton JANNE Carlsson (18900513-19700513) Lauker

5:4:3:1:5:2:5 Gustaf ZACHARIAS Carlsson (18920920-19760528) Lauker

5:4:3:1:5:2:6 Hilda KAROLINA Carlsson (18950603-) gift med Artur Eman Vistträsk (18890818-) deras barn:

   6:5:4:3:1:5:2:6:1 Olle Eman

   6:5:4:3:1:5:2:6:2 Arne Eman

   6:5:4:3:1:5:2:6:3 Elsa Eman

5:4:3:1:5:2:7 Vilma Carlsson (18980912-19580727) ogift Lauker


5:4:3:2:1:5:2:1 GUSTAF Leonard Eriksson (18850618-1972) ogift Lauker

5:4:3:2:1:5:2:2 Pehr August REINHOLD Eriksson (18860814-19690509) ogift Lauker

5:4:3:2:1:5:2:3 Frans HUGO Eriksson (18880227-1977) ogift Lauker

5:4:3:2:1:5:2:4 Fredrik Hjalmar Eriksson (18890924-18931018)

5:4:3:2:1:5:2:5 Hanna Viktoria Eriksson (18910428-18931023)

5:4:3:2:1:5:2:6 KLARA Antonia Eriksson (18930511-19770531) gift med Algot Vikman Nortejaur

5:4:3:2:1:5:2:7 Hanna Wiktoria Eriksson (18950210-19611205) ogift

5:4:3:2:1:5:2:8 Erik Natanael (18960518-18960526)

5:4:3:2:1:5:2:9 Lisa Eriksson (18980420-19740708) gift med Simon Sundberg Lauker

5:4:3:2:1:5:2:10 Amanda Eriksson (1900-) gift med Einar Granström Gråträsk omgift med Erik Löfgren


5:4:3:2:1:5:3:1 Maria Charlotta Eriksson (1883-)

5:4:3:2:1:5:3:2 August Manfred Eriksson (1887-) 


5:4:3:2:1:5:4:1 Nancy Maria Eriksson (18880213-) gift medVictor Öman Koler

5:4:3:2:1:5:4:2 Jenny Charlotta Eriksson (18900502-18940204)

5:4:3:2:1:5:4:3 Carl HJALMAR Eriksson (18911226-1981) ogift Lauker

5:4:3:2:1:5:4:4 Hedvig MATHILDA Eriksson ((18940112-1920) dog i spanska sjukan

5:4:3:2:1:5:4:5 Jenny Charlotta Eriksson (18960518-18960523)

5:4:3:2:1:5:4:6 Verner Eriksson (18980418-18980419)

5:4:3:2:1:5:4:7 Beda Andersson (18990609-) gift med Anton Lundström ,Strömnäs

5:4:3:2:1:5:4:8 Artur Andersson (19010210-) gift med Ingeborg Öhlund (19070801-19801216) från Börsmanån Älvsbyn

5:4:3:2:1:5:4:9 Rodi Andersson (19031208-) boende i Voullerim

5:4:3:2:1:5:4:10 Tycko Andersson (19050608-19740823) gift med Astrid Lind Lauker deras barn:

   6:5:4:3:2:1:5:4:10:1 Elisabeth Andersson

   6:5:4:3:2:1:5:4:10:2 Johannes Andersson

 

5:4:3:2:1:5:6:1 HANNA Lovisa Elisabeth Carlsson (18920916-) gift med Hjalmar Eriksson Lauker

5:4:3:2:1:5:6:2 ERIKA Charlotta Carlsson(18940726-)gift med Engelbert Nyman Serrejaur

5:4:3:2:1:5:6:3 ELIDA Christina Carlsson (18950818-19680107) gift med Ernst Olofsson Mandjärv (18910125-)

5:4:3:2:1:5:6:4 Frans Georg UNO Carlsson (18971208-19380204) Lauker gift med Olga Edin (1900-1982) Serrejaur 

5:4:3:2:1:5:6:5 Agda Karlsson (1899-) gift 1934 med Gustaf Holmström (18980502-19770215) predikant

5:4:3:2:1:5:6:6 Ebba Karlsson (1907-) gift med Verner Nordlund (19010817-1977) lärare  skilda deras barn:

   6:5:4:3:2:1:5:6:6:1 Svante Nordlund 

   6:5:4:3:2:1:5:6:6:2 Roland Nordlund

5:4:3:2:1:5:6:7 Gotthard Karlsson (19050113-) död i unga år av blinttarmsinflamation dog på Bodens sjukhus

 

5:4:3:2:1:5:8:1 August Engelbert Furtenbach (18970523-) odlingslägenhetsinnehavare Granlund, vistträsk gift 19240530 med Gerda Maria Åberg (19031107-19400217) född i Pilträsk deras barn:

   6:5:4:3:2:1:5:8:1:1 Birgit Isabella Furtenbach (19220710-) gift med Erik Arne Johnsson tab XVII

   6:5:4:3:2:1:5:8:1:2 Klas Alf Furtenbach (19240706-) språkstudier utomlands  boende i Stockholm

   6:5:4:3:2:1:5:8:1:3 Helge Engelbert Furtenbach (19260713-) ingengör Fredriksberggift 19561201 med Elly Birgit Sibylla Borg (19300921-) 

5:4:3:2:1:5:8:2 John Helmer Furtenbach (18980906-) hemmansägare Pilträsk,Vistträsk gift 19320905 med Ruth Viola Stenman (19110906-) deras barn:

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:1 Sigrid Elisabeth Furtenbach (19310417-) gift 19531118 med Rune Mannberg ((19330828-) maskinist Högberget 

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:2 Hjördis Maria Furtenbach (19330802-) gift 19560526 med ERIK Anselm Åberg (19290404-) Vistträsk

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:3 Rut Viviann Furtenbach (19341029-) affärsbiträde Pilträsk Vistträsk

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:4 John Paul Furtenbach (19370203-)skogsarbetare Pilträsk Vistträsk

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:5 Sven Tore Furtenbach (19380915-) skogsarbetare Pilträsk Vistträsk

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:6 Hans Rune Furtenbach (19410217-) skogsarbetare Pilträsk Vistträsk

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:7 Mats Bruno Furtenbach (19451224-)

    6:5:4:3:2:1:5:8:2:8 Tord Inge Håkan Furtenbach (19480430-)

5:4:3:2:1:5:8:3 Tyko Einar Furtenbach (19000320-) trafikbilägare Moskosel gift 19320611 med Astrid Viola Lundmark (19001113-) född i Ljusträsk deras barn:

   6:5:4:3:2:1:5:8:3:1 Mary Hildegard Furtenbach (19281022-) gift 19441203 med Karl Johan JOHN Törnberg (19200403-) Moskosel   

   6:5:4:3:2:1:5:8:3:2 Kurt Einar Allan Furtenbach (19340624-) grävmaskinist moskosel

   6:5:4:3:2:1:5:8:3:3 Bo Harry Furtenbach (194507-)

 5:4:3:2:1:5:8:4 Carl Fredrik Furtenbach (19010608-) hemmansägare Pilträsk,Vistträsk gift 1937 med Olga Lovisa Vesterberg  (19050825-19400306) deras barn:

    6:5:4:3:2:1:5:8:4:1 Eva anne-ros Furtenbach (19370511-19380517)

    6:5:4:3:2:1:5:8:4:2 Nils Jonas Furtenbach (19390320-) efter moderns död adopterad av Sigurd Bäcklund och hans hustru i Vistträsk

5:4:3:2:1:5:8:5 Agnes Maria Furtenbach (19040711-) född i Pilträsk gift 19240730 med Karl Axel Valdemar Carlsson (18951228-) östra Granberg Vistträsk (18951228-) hemmansägare vistträsk deras barn:

    6:5:4:3:2:1:5:8:5:1 Anna Maria Malena Carlsson (19250630-) gift 19460424 med Karl Johan Ivar Johansson järnvägstjänsteman Sågfors Älvsbyn.

     6:5:4:3:2:1:5:8:5:2 Maj -Lis Sofia Carlsson (19260914-) gift 19490930 med Axel Herbert Hällgren (19270219-) Roknäs

     6:5:4:3:2:1:5:8:5:3 Karl Gösta (19280509-) Ö Granberg Vistträsk

     6:5:4:3:2:1:5:8:5:4 Nanny Ingeborg Carlsson (19300314-) gift 19490501 med Knut Arne grönlund (19270204-) Tvärsel Älvsbyn

5:4:3:2:1:5:8:7 Klas Herman Furtenbach (19061208-19181218)

5:4:3:2:1:5:8:8 Julia Ingeborg Furtenbach (19100302-19370209) gift 19320605 med Karl Gunnar Åberg (19080224-) lantbrukare i Strindholm Pålberg (KG Åberg omgift med Märta Sofia Vesterlund. deras barn:

   6:5:4:3:2:1:5:8:8:1 Sanny Helma Åberg (19300808-) gift 19510224 med Erik Folke Engman (19300610-) elektriker Luleå 

   6:5:4:3:2:1:5:8:8:2 Sylvia Ingeborg Åberg (19320805-) gift 19540314 med Sten Ivan Lindberg (19320211-) Piteå 

5.4:3:2:1:5:8:9 Bror Sigurd Eugen Furtenbach (19121011-19130306)

5:4:3:2:1:5:8:10 Gerda Helena Furtenbach (19140221-19140607) 


5:4:3:2:1:6:1:1  Selma Katarina Stenlund (18851118-) kyrkplatsen 

5:4:3:2:1:6:1:2  Tekla Johanna Stenlund (18870524-) Kyrkplatsen

5:4:3:2:1:6:1:3  Hilma Maria Stenlund (18890327-) kyrkplatsen

5:4:3:2:1:6:1:4  Oskar Edvin Stenlund (18901212-) kyrkplatsen

 

5:4:3:2:1:6:4:1 Elin Erika Berglund (18880826-)

5:4:3:2:1.6:4:2 Gustaf Elof Berglund (18900907-)

 

 5:4:3:2:1:7:3:1 Johanna (Hanna) Eugina Jonsson (18890205-) gift Petter August Hylander (18801207-19460719) faktor vid Munksunds AB deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:3:1: Eva Eugenia Hylander (19230222-) gift 1948 med Ivan Andersson lantbrukare Åsen Strömstorp Värmland

   6:5:4:3:2:1:7:3:2 Evert Alvar Hylander (19240728-) lagerchef på "Erik Rurberg" i Piteå

   6:5:4:3:2:1:7:3:3 Paul Rudolf Hylander (19270314-) grävmaskenist gift 1950 med May Berg Ängesviken

5:4:3:2:1:7:3:2 Hilda Maria Jonsson(18900803-) gift med Edvard Johan Johansson Svarttjärn Vistträsk deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:3:2:1 Skullfrid Irene Elisabet Johansson (19260308-) gift 19570817 med Johan Rudolf Norman Utterbacken Arvidsjaur

    6:5:4:3:2:1:7:3:2:2 Ebba Emma Maria Johansson (19280128-) gift 19520416 med Nils Folke Jonsson chaufför Piteå landsförsamling

    6:5:4:3:2:1:7:3:2:3 Göte Ernst Edvard Johansson (19290628-) Skogsarbetare

    6:5:4:3:2:1:7:3:2:4 Bror Göran Sigfrid Johansson(19301203-) Skogsarbetare

5:4:3:2:1:7:3:3 Johan Albin Jonsson (18920403-) gift med Alma Margareta Lundkvist (18941004-)folkskollärarinna ö.Granberg vistträsk. deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:3:3:1 Kerstin Margareta Jonsson(19200918-) gift med Frans Petri Bystedt (19160203-) Ambulansförare Skellefteå

   6:5:4:3:2:1:7:3:3:2 Erik Arne Jonsson (19220812-) hemmansägare gift 19450331 med Birgit Isabella Furtenbach  (19220710-)  född i Pilträsk gått hushållskurs vid Grans lantmannaskola ö.Granberg Vistträsk

   6:5:4:3:2:1:7:3:3:3 Rolf Albin Owe Jonsson(19250416-) gift 19570720 med Siv Harriet Lidström (19340117-) från Lidingö kontorist Umeå

5:4:3:2:1:7:3:4 Emma Elisabeth Jonsson (18931215-) gift 19190505 med Karl Arvid Lundkvist (18920518-19400205) kronjägare Gävle deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:3:4:1 Majsan Elisabeth Lundkvist (19200427-19440409)

   6:5:4:3:2:1:7:3:4:2 Zaida Cecilia Lundkvist (19230320-) gift 19440624 med Seth Gustaf Adolf Dohlme (19201203-) född i Gävle kontorist Hagaström

   6:5:4:3:2:1:7:3:4:3 Karl Folke Lundkvist (19230320-) anställd vid KA Gävle

   6:5:4:3:2:1:7:3:4:4 Siri Margareta Lundkvist (19270427-) gift 19520814 med Knut Olof Blomberg (19250115-) född i Kristine församling kontorist Gävle

5:4:3:2:1:7:3:5 Edith Lovisa Jonsson (18950716-) gift 1918 med Adolf Engelbert Warnström (18940806-) gävle

   6:5:4:3:2:1:7:3:5:1 Cave Sixten Warnström (19190602-) typograf stockholm

   6:5:4:3:2:1:7:3:5:2 Owe Sixten Warnström (19210829-) försäljare gift 1952 med Gudrun Karlsson (19210614-) Stockholm

   6:5:4:3:2:1:7:3:5:3 Lori Edith Warnström(19231019-) gift 1952 med Nils Brusquini (19231019-) ingengör Stockholm

5:4:3:2:1:7:3:6 Sven Helmer Jonsson (18970716-19241024)

5:4:3:2:1:7:3:7 Agda Sofia Jonsson (18970716-) gift med Albin Hedman hemmansägare Vistträsk.deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:3:7:1 Rune Hedman (1921-) Skogsarbetare

   6:5:4:3:2:1:7:3:7:2 Edor Hedman (1926-) Skogsarbetare

   6:5:4:3:2:1:7:3:7:3 Alfons Hedman (1931-) Skogsarbetare

   6:5:4:3:2:1:7:3:7:4 Sven-Olof Hedman

5:4:3:2:1:7:3:8 Elin Teresia Jonsson (19000116-19361227) gift 19300615 med Holmfrid Boman (19040821-) Hemmansägare Utterträsk

5:4:3:2:1:7:3:9 Petter Einar Jonsson (19020130-) gift 1925 med Betty Kristina Grönlund (19010526-)  deras barn: 

   6:5:4:3:2:1:7:3:9:1 Aina Kristina Jonsson (19240217-) gift 19451117 med Karl Sanfrid Öhlund (19240918-) skogsarbetare emegrerade till Canada 19491115

   6:5:4:3:2:1:7:3:9:2 Gun Marianne Jonsson (19280508-) gift med Åke Henry Viklund (19201201-) född i Korsträsk arbetare Storsund

   6:5:4:3:2:1:7:3:9:3 Sven Einar Allan Jonsson (19320613-)

   6:5:4:3:2:1:7:3:9:4 Britt Lissie Jonsson (19350901-) gift 19570608-) med Magnus Villiam Karlsson (19310815-) skogs praktikant Fjäderbäck Umeå

    6:5:4:3:2:1:7:3:9:5 Nils-Olof Jonsson (19480121-)

5:4:3:2:1:7:3:10 Ebba Ottilia Jonsson (19040308-19260416)

5:4:3:2:1:7:3:11 Betty Viktoria Jonsson (19040308-) gift med Alvar Ehard Johansson (19070826-)  deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:3:11:1 Ture Alvar Johansson (19450604-19450606)

   6:5:4:3:2:1:7:3:11:2 Marian Viktoria Johansson (19470706-)

5:4:3:2:1:7:3:12 Sigfrid Eugen Jonsson (19061001-) hemmansägare gift med Dea Åberg (19100403-) Pilträsk Vistträsk

deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:3:12:1 May Hagar Jonsson (19300713-)

   6:5:4:3:2:1:7:3:12:2 Kjell Sigfrid Jonsson (19430312-)

5:4:3:2:1:7:3:13 Oskar Harry Fridolf Jonsson (19100810-19271028)

5:4:3:2:1:7:3:14 Karl Oskar yngve Jonsson (19100810-) vägarbetare gift med Hildi Granberg (19091122-) Rätsel Auktsjaur


5:4:3:2:1:7:5:1 August Engelbert Furtenbach (18970523-) odlingslägenhetsinnehavare  granlund Vistträsk gift     19240530 med Gerda Maria Åberg (19031107-19400217) deras barn:

    6:5:4:3:2:7:5:1:1 Birgit Isabella Furtenbach (19220710-) gift 19450331 med Erik Arne Johnsson (19220812-) hemmansägare i östra Granberg Vistträsk

    6:5:4:3:2:7:5:1:2 Klas Alf Furtenbach (19240706-) kontorist vid HSB Stockholm

    6:5:4:3:2:7:5:1:3 Helge Engelbert Furtenbach (19260713-) ingengör vid Skånska Cement gift 19561201 med Elly Birgit Sibylla Borg (19300921-) född i Rimbo

    6:5:4:3:2:7:5:1:4 Karl Ivan Furtenbach (19280512-19280603)

    6:5:4:3:2:7:5:1:5 Gerd Alfhild Furtenbach (19370305-) realexamen 1958

5:4:3:2:7:5:2 John Helmer Furtenbach (18980523-) hemmansägare Pilträsk vistträsk gift 19320905 med Ruth Viola Stenman (19110906-) deras barn:

   6:5:4:3:2:7:5:2:1 Sigrid Elisabeth Furtenbach (19310417-) gift 19531118 med Rune Mannberg (19330828-) maskinist högberg 

   6:5:4:3:2:7:5:2:2 Hjördis Maria Furtenbach (19330802-) gift 19560526 med Erik Åberg (19290404-) skogsarbetare Ljusträsk

    6:5:4:3:2:7:5:2:3 Rut Viviann Furtenbach (19341029-) affärsbiträde Pilträsk vistträsk

    6:5:4:3:2:7:5:2:4 John Paul Furtenbach (19370203-) Skogsarbetare Pilträsk vistträsk

    6:5:4:3:2:7:5:2:5 Sven Tore Furtenbach (19380915-) Skogsarbetare Pilträsk vistträsk

    6:5:4:3:2:7:5:2:6 Hans Rune Furtenbach (19410217-) Skogsarbetare Pilträsk vistträsk   

    6:5:4:3:2:7:5:2:7 Mats Bruno Furtenbach (19451224-)

    6:5:4:3:2:7:5:2:8 Tord Inge Håkan Furtenbach (19480430-)

5:4:3:2:7:5:3 Tyko Einar Furtenbach (19000320-) trafikbilsägare Moskosel gift 19320611 med Astrid Viola Lundmark (19001113-) född i Ljusträsk

   6:5:4:3:2:7:5:3:1 Mary Hildegard Furtenbach (19231022-) gift 19441203 med Karl Johan John Törnberg (19200403-) Moskosel

   6:5:4:3:2:7:5:3:2 Kurt Einar Allan Furtenbach (19340624-) grävmaskinist moskosel

   6:5:4:3:2:7:5:3:3 Bo Harry Furtenbach (19450711-)

5:4:3:2:1:7:5:4 Carl Fredrik Furtenbach (19010608-) hemmansägare Pilträsk vistträsk gift 19371009 med Olga Lovisa Vesterberg (19050825-19400306) född i pilträsk deras barn:

   6:5:4:3:2:1:7:5:4:1 Eva Anne-ros Furtenbach (19370511-19380517)

   6:5:4:3:2:1:7:5:4:2 Nils Jonas Furtenbach (19390320-) efter moderns dör adopterad av Sigurd Bäcklund i Varjiträsk

5:4:3:2:1:7:5:5 Agnes Maria Furtenbach (19040711-) gift 19240730 med Karl Axel Valdemar Carlsson (18951228-) hemmansägare Östra Granberg vistträsk deras barn:

   6:5:4:3:2:7:5:5:1 Anna Maria Malena Carlsson (19250630-) gift 19460424 med Karl Johan Ivar Johansson järnvägsman Sågfors Älvsbyn.

   6:5:4:3:2:7:5:5:2 Maj-Lis Sofia Carlsson (19260914-) gift 19490930 med Axel Herbert Hällgren (19270219-) Roknäs.

   6:5:4:3:2:7:5:5:3 Karl Gösta Carlsson (19280509-) östra Granberg Vistträsk

   6:5:4:3:2:7:5:5:4 Nanny Ingeborg Carlsson (19300314-) gift 19490501 med Knut Arne Grönlund (19270204-) Tvärsel Älvsbyn

   6:5:4:3:2:7:5:5:5 Assar Valdemar Carlsson (19320424-) östra Granberg vistträsk

   6:5:4:3:2:7:5:5:6 Sten Lage Carlsson (19360117-) Östra Granberg Vistträsk

   6:5:4:3:2:7:5:5:7 Nanny Märit Maria Carlsson (19410406-) Östra Granberg Vistträsk     

5:4:3:2:1:7:5:6 Klas Herman Furtenbach (19061208-19181218)

5:4:3:2:1:7:5:7 Julia Ingeborg Furtenbach (19100302-19370209) gift 19320605 med Karl Gunnar Åberg (19080224-) lant-

brukare i Strindholm Pålberg.deras barn:

   6:5:4:3:2:7:5:7:1 Sanny Helma Åberg (19300808-) gift 19510224 med Erik Folke Engman (19300610-) elektroker Luleå 

   6:5:4.3:2:7:5:7:2 Sylvia Ingeborg Åberg (19320805-) gift 19540314 med Sten Ivar Lindberg (19320211-) Piteå 

5:4:3:2:7:5:8 Bror Sigurd Eugen Furtenbach (19121011-19130306)

5:4:3:2:7:5:9 Gerda Helena Furtenbach (19140221-19140607)


5:4:3:2:7:7:1 Karl Valfrid Nilsson (1893-) dog ogift

 

5:4:3:2:1:8:3:1 ElinGranström gift med Fredrik Eriksson Lauker


 

5:4:3:2:1:8:4:1 Karl Sidenmark

5:4:3:2:1:8:4:2 Bertil Sidenmark (19130416-19690128)

 

5:4:3:2:3:2:5:1:1 Johan RUDOLF Nikolaus Backteman (19011206-19401001) Arvidsjaur

5:4:3:2:3:2:5:1:2 LILLY Maria Backteman(19031105-19630210) gift Salomonsson  Pjesker

5:4:3:2:3:2:5:1:3 EBBA Albertina Backteman(19060201-19950522) barn med Fritjof Elias Olsen

   6:5:4:3:2:3:2:5:1:3:1 Fritz Einar Backteman (19290824-) kronojägare gift med AnnSofie Lindquist (19281102-19960824) Lycksele 

5:4:3:2:3:2:5:1:4 Jonas FREDRIK Natanael Backteman (19080229-) gift med FRIDA Viktoria  (19120413-20050625) Vuotner

5:4:3:2:3:2:5:1:5 THURE Einar Backteman (19100428-20070825) gift med HILDUR Helmina (19141024-20050810) Vuotner

5:4:3:2:3:2.5:1:6 SVEN Julius Backteman (19130101-)

5:4:3:2:3:2:5:1:7 VIVI Ingeborg Backteman (19150414-19361026) dog ogift

5:4:3:2:3:2:5:1:8 BROR Bertil Backteman (19131231-) gift med RAGNHILD Regina (19240112-20040411)

 

5:4:3:2:3:2:5:3:1 Maria Fredrika Bakteman (19040821-) Glommersträsk gift 1924-09-07 med Gustaf Amandus Karlsson (18950926-19870228)född i Jörn dog på Furugården Jörn deras barn:

   6:5:4:3:2:3:2:5:3:1:1 Hilda Inga Maria Karlsson (19280107-19900908) gift med Isak Torsten Grönlund (19210223-19900201) Ersmark Skellefteå 

 

5:4:3:2:5:5:1 Hans Vilhelm Backteman (1921-) Gällivare

 

5:4:3:2:6:3:7:1  Axel Malm (Per Jönssons barn med en samekvinna växte upp i fosterhem i Svartliden)

5:4:3:2:6:3:7:2 Agnes Alvina Jönsson (1905-1971) gifte sig med Jakob Manfred Marklund (1895-) (kusingifte)


5:4:3:2:6:3:8:1 Johan Alfred Marklund (1891-1970) gift med Cecilia Persson (1896-1984) deras barn:

   6:5:4:3:2:6:3:8:1:1 Sture Marklund (1921-1976) gift med Ammy Sundström

   6:5:4:3:2:6:3:8:1:2 Kurt Marklund (1936-) sambo med Monika Renberg (1945-)

   6:5:4:3:2:6:3:8:1:3 Vivan Marklund (1936-) gift med Allan Lidgren (1940-1993)

5:4:3:2:6:3:8:2 Algot Marklund (1893-1962) gift med Beda Wikström (1894-1985) deras barn:

   6:5:4:3:2:6:3:8:2:1 Owe Marklund gift med Inga-britt Nilsson

   6:5:4:3:2:6:3:8:2:2 Jan-Odar Marklund

5:4:3:2:6:3:8:3 Jakob Manfred Marklund (1895-1964) gift med Agnes Jönsdotter (1905-1971) deras barn:

   6:5:4:3:2:6:3:8:3:1 Tage Marklund (1928-2002) gift med Britta 

   6:5:4:3:2:6:3:8:3:2 Martin Marklund (1935-) gift med Elsy-Mari

   6:5:4:3:2:6:3:8:4 Signe Marklund (1898-1992) gift med Albin Lindgren (1886-)

   6:5:4:3:2:6:3:8:5 Simon Marklund (1901-1989) gift med Ruth (1908-1999)

   6:5:4:3:2:6:3:8:6 William Marklund (1904-) gift med Judith Persson

   6:5:4:3:2:6:3:8:7  Klas Marklund (1907-1980) gift med Margareta Wallström (1913-1979)

 

5:4:3:2:6:7:3:1 Hildur Charlotta Wallström (1890-) 

5:4:3:2:6:7:3:2 Markus Wallström (1893-)  barn:

   6:5:4:3:2:6:7:3:2:1 Irma Wallström (1925-)

   6:5:4:3:2:6:7:3:2:2 Harry Wallström (1927-)

   6:5:4:3:2:6:7:3:2:3 Torsten Wallström (1935-)

 

generation 6 

 

6:5:4:3:1:5:2:1:1: Elsa Karlsson (19170531-) gift med Sigfrid Eriksson Lauker Arvidsjaur

6:5:4:3:1:5:2:1:2 Greta Karlsson (19190514-) gift med Frits Olofsson Älvsbyn

6:5:4:3:1:5:2:1:3 Sven Karlsson (19210721-) gift med Greta Renberg Vuotner

6:5:4:3:1:5:2:1:4 Henrik Karlsson(19250304-) förlovad med Astrid Karlsson född nyman (19240918-19840106)

6:5:4:3:1:5:2:1:5 Torsten Karlsson (19270819-) Lauker

6:5:4:3:1:5:2:1:6 Gunborg Karlsson (19370929-) gift med Torsten Jakobsson Arvidsjaur

 

6:5:4:3:1:5:2:2:1 Harry Karlsson (19140502-19810312) gift med Mildred Söderberg  deras barn:

   7:6:5:4:3:1:5:2:2:1:1 Tomas Karlsson (19510615-) gift 1980 med Christina Andersson bor i Piteå 

    7:6:5:4:3:1:5:2:2:1:2 Eilert Karlsson (19540404-)

 6:5:4:3:1:5:2:2:2 Edith Karlsson (19160711-) gift med Hjalmar Edin från Idträskliden, boende i Lauker

6:5:4:3:1:5:2:2:3 Holger Karlsson (19180714-19690220) EFS predikant gift med Anna Westerberg Vuotner (-1941) omgift med Astrid Nyman (19240918-) Grannäs Serrejaur

6:5:4:3:1:5:2:2:4 George Karlsson (19200629-) gift med Vally Nyman (19250424-) Grannäs

6:5:4:3:1:5:2:2:5 Ulla Karlsson (19220105-) Lauker

6:5:4:3:1:5:2:2:6 Anders Karlsson (19291010-) gift med Lis-Mari Norman Pjesker

6:5:4:3:1:5:2:2:7 Edor Karlsson (19320525-) gift med Margareta Larsson Ersnäs bor i Luleå

6:5:4:3:1:5:2:2:8 Magnus Karlsson (19330409-) gift med Berit Olofsson Boksel bor i Lauker

6:5:4:3:1:5:2:2:9 Oskar Karlsson (19351219-) gift med gunhild Gustafsson Mandjärv Koler bor i Lauker 

 

6:5:4:3:1:5:2:6:1 Olle Eman

6:5:4:3:1:5:2:6:2 Arne Eman

6:5:4:3:1:5:2:6:3 Elsa Eman

 

6:5:4:3:2:1:5:4:8:1 Adele Andersson

6:5:4:3:2:1:5:4:8:2 Algon Andersson

6:5:4:3:2:1:5:4:8:3 Bo Andersson

 

6:5:4:3:2:1:5:4:10:1 Elisabeth Andersson

6:5:4:3:2:1:5:4:10:2 Johannes Andersson

 

6:5:4:3:2:1:5:6:6:1 Svante Nordlund 

6:5:4:3:2:1:5:6:6:2 Roland Nordlund

 

6:5:4:3:2:1:5:8:1:1 Birgit Isabella Furtenbach (19220710-) gift med Erik Arne Johnsson tab XVII

6:5:4:3:2:1:5:8:1:2 Klas Alf Furtenbach (19240706-) språkstudier utomlands  boende i Stockholm

6:5:4:3:2:1:5:8:1:3 Helge Engelbert Furtenbach (19260713-) ingengör Fredriksberggift 19561201 med Elly Birgit Sibylla Borg (19300921-) deras barn:

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:1:3:1 Birgit Anita Furtenbach (19550402-)


 6:5:4:3:2:1:5:8:2:1 Sigrid Elisabeth Furtenbach (19310417-) gift 19531118 med Rune Mannberg ((19330828-) maskinist Högberget deras barn:

    7:6:5:4:3:2:1:5:8:2:1:1 Kent Rune Mannberg (19530417-)

    7:6:5:4:3:2:1:5:8:2:1:2 Kjell Ingvar Mannberg (19550226-)

6:5:4:3:2:1:5:8:2:2 Hjördis Maria Furtenbach (19330802-) gift 19560526 med ERIK Anselm Åberg (19290404-) Vistträsk deras barn:

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:2:2:1 Bo Erik CHRISTER Åberg (19540704-) 

6:5:4:3:2:1:5:8:2:3 Rut Viviann Furtenbach (19341029-) affärsbiträde Pilträsk Vistträsk

6:5:4:3:2:1:5:8:2:4 John Paul Furtenbach (19370203-)skogsarbetare Pilträsk Vistträsk

6:5:4:3:2:1:5:8:2:5 Sven Tore Furtenbach (19380915-) skogsarbetare Pilträsk Vistträsk

6:5:4:3:2:1:5:8:2:6 Hans Rune Furtenbach (19410217-) skogsarbetare Pilträsk Vistträsk

6:5:4:3:2:1:5:8:2:7 Mats Bruno Furtenbach (19451224-)

6:5:4:3:2:1:5:8:2:8 Tord Inge Håkan Furtenbach (19480430-)

 

6:5:4:3:2:1:5:8:3:1 Mary Hildegard Furtenbach (19281022-) gift 19441203 med Karl Johan JOHN Törnberg (19200403-) Moskosel deras barn:

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:3:1:1 John BÖRJE Henrik Törnberg (19470508-)

6:5:4:3:2:1:5:8:3:2 Kurt Einar Allan Furtenbach (19340624-) grävmaskinist moskosel

6:5:4:3:2:1:5:8:3:3 Bo Harry Furtenbach (194507-)

 

6:5:4:3:2:1:5:8:4:1 Eva anne-ros Furtenbach (19370511-19380517)

6:5:4:3:2:1:5:8:4:2 Nils Jonas Furtenbach (19390320-) efter moderns död adopterad av Sigurd Bäcklund och hans hustru i Vistträsk

 

6:5:4:3:2:1:5:8:5:1 Anna Maria Malena Carlsson (19250630-) gift 19460424 med Karl Johan Ivar Johansson järnvägstjänsteman Sågfors Älvsbyn. deras barn:

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:5:1:1 Karl Ivar Erling Johansson (19460728-19500214)

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:5:1:2 Karl Johan Erik Johansson (19510112-)

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:5:1:3 Rolf Ivar Johansson (19550918-)

6:5:4:3:2:1:5:8:5:2 Maj -Lis Sofia Carlsson (19260914-) gift 19490930 med Axel Herbert Hällgren (19270219-) Roknäs deras barn:

    7:6:5:4:3:2:1:5:8:5:2:1 Britt Maj-Lis Hällgren (19500304-)

6:5:4:3:2:1:5:8:5:3 Karl Gösta Carlsson (19280509-) Ö Granberg Vistträsk

6:5:4:3:2:1:5:8:5:4 Nanny Ingeborg Carlsson (19300314-) gift 19490501 med Knut Arne grönlund (19270204-) Tvärsel Älvsbyn deras barn:

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:5:2:3:1 Knut Henning Grönlund (19490819-)

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:5:2:3:2 Lars Ivar Grönkund (19560517-)


 6:5:4:3:2:1:5:8:8:1 Sanny Helma Åberg (19300808-) gift 19510224 med Erik Folke Engman (19300610-) elektriker Luleå deras barn:

    7:6:5:4:3:2:1:5:8:8:1:1 Sanny Gunilla Engman (19510521-)

    7:6:5:4:3:2:1:5:8:8:1:2 Britt Elisabet Engman (19521129-)

6:5:4:3:2:1:5:8:8:2 Sylvia Ingeborg Åberg (19320805-) gift 19540314 med Sten Ivan Lindberg (19320211-) Piteå deras barn:

   7:6:5:4:3:2:1:5:8:8:2:1 Leif Ivan Lindberg (19550419-)


6:5:4:3:2:1:7:3:1: Eva Eugenia Hylander (19230222-) gift 1948 med Ivan Andersson lantbrukare Åsen Strömstorp Värmland

6:5:4:3:2:1:7:3:2 Evert Alvar Hylander (19240728-) lagerchef på "Erik Rurberg" i Piteå

6:5:4:3:2:1:7:3:3 Paul Rudolf Hylander (19270314-) grävmaskenist gift 1950 med May Berg Ängesviken

 

6:5:4:3:2:1:7:3:2:1 Skullfrid Irene Elisabet Johansson (19260308-) gift 19570817 med Johan Rudolf Norman Utterbacken Arvidsjaur

6:5:4:3:2:1:7:3:2:2 Ebba Emma Maria Johansson (19280128-) gift 19520416 med Nils Folke Jonsson chaufför Piteå landsförsamling

6:5:4:3:2:1:7:3:2:3 Göte Ernst Edvard Johansson (19290628-) Skogsarbetare

6:5:4:3:2:1:7:3:2:4 Bror Göran Sigfrid Johansson(19301203-) Skogsarbetare


6:5:4:3:2:1:7:3:3:1 Kerstin Margareta Jonsson(19200918-) gift med Frans Petri Bystedt (19160203-) Ambulansförare Skellefteå

6:5:4:3:2:1:7:3:3:2 Erik Arne Jonsson (19220812-) hemmansägare gift 19450331 med Birgit Isabella Furtenbach (19220710-) född i Pilträsk gått hushållskurs vid Grans lantmannaskola ö.Granberg Vistträsk.deras barn:

    7:6:5:4:3:2:1:7:3:3:2:1 Inger Birgitta Jonsson (19421228-)

    7:6:5:4:3:2:1:7:3:3:2:2 Sven-Erik Jonsson(19550226-)

6:5:4:3:2:1:7:3:3:3 Rolf Albin Owe Jonsson(19250416-) gift 19570720 med Siv Harriet Lidström (19340117-) från Lidingö kontorist Umeå


6:5:4:3:2:1:7:3:4:1 Majsan Elisabeth Lundkvist (19200427-19440409)

6:5:4:3:2:1:7:3:4:2 Zaida Cecilia Lundkvist (19230320-) gift 19440624 med Seth Gustaf Adolf Dohlme (19201203-) född i Gävle kontorist Hagaström

6:5:4:3:2:1:7:3:4:3 Karl Folke Lundkvist (19230320-) anställd vid KA Gävle

6:5:4:3:2:1:7:3:4:4 Siri Margareta Lundkvist (19270427-) gift 19520814 med Knut Olof Blomberg (19250115-) född i Kristine församling kontorist Gävle

 

6:5:4:3:2:1:7:3:5:1 Cave Sixten Warnström (19190602-) typograf stockholm

6:5:4:3:2:1:7:3:5:2 Owe Sixten Warnström (19210829-) försäljare gift 1952 med Gudrun Karlsson (19210614-) Stockholm

6:5:4:3:2:1:7:3:5:3 Lori Edith Warnström(19231019-) gift 1952 med Nils Brusquini (19231019-) ingengör Stockholm

 

6:5:4:3:2:1:7:3:7:1 Rune Hedman (1921-) Skogsarbetare

6:5:4:3:2:1:7:3:7:2 Edor Hedman (1926-) Skogsarbetare

6:5:4:3:2:1:7:3:7:3 Alfons Hedman (1931-) Skogsarbetare

6:5:4:3:2:1:7:3:7:4 Sven-Oloof Hedman

 

6:5:4:3:2:1:7:3:9:1 Aina Kristina Jonsson (19240217-) gift 19451117 med Karl Sanfrid Öhlund (19240918-) skogsarbetare emegrerade till Canada 19491115

6:5:4:3:2:1:7:3:9:2 Gun Marianne Jonsson (19280508-) gift med Åke Henry Viklund (19201201-) född i Korsträsk arbetare Storsund

6:5:4:3:2:1:7:3:9:3 Sven Einar Allan Jonsson (19320613-)

6:5:4:3:2:1:7:3:9:4 Britt Lissie Jonsson (19350901-) gift 19570608-) med Magnus Villiam Karlsson (19310815-) skogs praktikant Fjäderbäck Umeå

6:5:4:3:2:1:7:3:9:5 Nils-Olof Jonsson (19480121-)


6:5:4:3:2:1:7:3:11:1 Ture Alvar Johansson (19450604-19450606)

6:5:4:3:2:1:7:3:11:2 Marian Viktoria Johansson (19470706-)

 

6:5:4:3:2:1:7:3:12:1 May Hagar Jonsson (19300713-)

6:5:4:3:2:1:7:3:12:2 Kjell Sigfrid Jonsson (19430312-)

 

6:5:4:3:2:7:5:1:1 Birgit Isabella Furtenbach (19220710-) gift 19450331 med Erik Arne Johnsson (19220812-) hemmansägare i östra Granberg Vistträsk. deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:1:1:1 Inger Birgitta Johnsson (19421228-)

   7:6:5:4:3:2:7:5:1:1:2 Sven-Erik Johnsson (19500712-) 

 6:5:4:3:2:7:5:1:2 Klas Alf Furtenbach (19240706-) kontorist vid HSB Stockholm

6:5:4:3:2:7:5:1:3 Helge Engelbert Furtenbach (19260713-) ingengör vid Skånska Cement gift 19561201 med Elly Birgit Sibylla Borg (19300921-) född i Rimbo deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:1:3:1 Birgit Anita Furtenbach (19550402-)

6:5:4:3:2:7:5:1:4 Karl Ivan Furtenbach (19280512-19280603)

6:5:4:3:2:7:5:1:5 Gerd Alfhild Furtenbach (19370305-) realexamen 1958


6:5:4:3:2:7:5:2:1 Sigrid Elisabeth Furtenbach (19310417-) gift 19531118 med Rune Mannberg (19330828-) maskinist högberg deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:2:1:1 Kent Rune Mannberg (19530417-)

   7:6:5:4:3:2:7:5:2:1:2 Kjell Ingvar Mannberg (19550226-)

6:5:4:3:2:7:5:2:2 Hjördis Maria Furtenbach (19330802-) gift 19560526 med Erik Åberg (19290404-) skogsarbetare Ljusträsk deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:2:2:1 Bo Erik Christer Åberg (19540704-)

6:5:4:3:2:7:5:2:3 Rut Viviann Furtenbach (19341029-) affärsbiträde Pilträsk vistträsk

6:5:4:3:2:7:5:2:4 John Paul Furtenbach (19370203-) Skogsarbetare Pilträsk vistträsk

6:5:4:3:2:7:5:2:5 Sven Tore Furtenbach (19380915-) Skogsarbetare Pilträsk vistträsk

6:5:4:3:2:7:5:2:6 Hans Rune Furtenbach (19410217-) Skogsarbetare Pilträsk vistträsk

6:5:4:3:2:7:5:2:7 Mats Bruno Furtenbach (19451224-)

6:5:4:3:2:7:5:2:8 Tord Inge Håkan Furtenbach (19480430-)6:5:4:3:2:7:5:3:1 Mary Hildegard Furtenbach (19231022-) gift 19441203 med Karl Johan John Törnberg (19200403-) Moskosel deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:3:1:1 John Börje Henrik Törnberg (19470508-) 

6:5:4:3:2:7:5:3:2 Kurt Einar Allan Furtenbach (19340624-) grävmaskinist moskosel

6:5:4:3:2:7:5:3:3 Bo Harry Furtenbach (19450711-)


6:5:4:3:2:1:7:5:4:1 Eva Anne-ros Furtenbach (19370511-19380517)

6:5:4:3:2:1:7:5:4:2 Nils Jonas Furtenbach (19390320-) efter moderns dör adopterad av Sigurd Bäcklund i Varjiträsk


6:5:4:3:2:7:5:5:1 Anna Maria Malena Carlsson (19250630-) gift 19460424 med Karl Johan Ivar Johansson järnvägsman Sågfors Älvsbyn. deras barn:

  7:6:5:4:3:2.7:5:5:1:1 Karl Ivar Erling Johansson(19460728-19500214)

  7:6:5:4:3:2:7:5:5:1:2 Karl Johan Erik Johansson (19510112-)

  7:6:5:4:3:2:7:5:5:1:3 Rolf Ivar Johansson (19550918-)

6:5:4:3:2:7:5:5:2 Maj-Lis Sofia Carlsson (19260914-) gift 19490930 med Axel Herbert Hällgren (19270219-) Roknäs. deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:5:2:1 Britt Maj-lis Hällgren (19500304-)

6:5:4:3:2:7:5:5:3 Karl Gösta Carlsson (19280509-) östra Granberg Vistträsk

6:5:4:3:2:7:5:5:4 Nanny Ingeborg Carlsson (19300314-) gift 19490501 med Knut Arne Grönlund (19270204-) Tvärsel Älvsbyn deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:5:4:1 Knut Henning Grönlund (19490819-)

   7:6:5:4:3:2:7:5:5:4:2 Lars Ivar Grönlund (19560517-)

6:5:4:3:2:7:5:5:5 Assar Valdemar Carlsson (19320424-) östra Granberg vistträsk

6:5:4:3:2:7:5:5:6 Sten Lage Carlsson (19360117-) Östra Granberg Vistträsk

6:5:4:3:2:7:5:5:7 Nanny Märit Maria Carlsson (19410406-) Östra Granberg Vistträsk

 

6:5:4:3:2:7:5:7:1 Sanny Helma Åberg (19300808-) gift 19510224 med Erik Folke Engman (19300610-) elektroker Luleå deras barn:

  7:6:5:4:3:2:7:5:7:1:1 Sanny Gunilla Engman (19510521-)

  7:6:5:4:3:2:7:5:7:1:2 Britt Elisabeth Engman (19521129-)

6:5:4.3:2:7:5:7:2 Sylvia Ingeborg Åberg (19320805-) gift 19540314 med Sten Ivar Lindberg (19320211-) Piteå deras barn:

   7:6:5:4:3:2:7:5:7:2:1 Leif Ivan Lindberg (19550419-)


6:5:4:3:2:6:3:7:2:1 Jöns Martin Marklund (1935-) gift med Elsy-Marie (1937-) från Rutvik Luleå de bor i Baktsjaur

deras barn:(5 st)

    7:6:5:4:3:2:6:3:7:2:1:1 Jakob Marklund


6:5:4:3:2:6:3:8:1:1 Sture Marklund (1921-1976) gift med Ammy Sundström  deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:1:1 Ann Christine marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:1:2 Roger Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:1:3 Doris Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:1:4 Gunnar Marklund

6:5:4:3:2:6:3:8:1:2 Kurt Marklund (1936-) sambo med Monika Renberg (1945-) deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:2:1 Olov Marklund 

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:2:2 Ing-Marie Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:2:3 Charlotta Marklund

6:5:4:3:2:6:3:8:1:3 Vivan (1936-) gift med Allan Lidgren (1940-1993) deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:3:1 Stefan Lidgren 

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:3:2 Tommy Lidgren

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:1:3:3 Per Lidgren

 

6:5:4:3:2:6:3:8:2:1 Owe Marklund gift med Inga-britt Nilsson. deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:2:1:2 Kent Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:2:1:2 Hans Marklund

6:5:4:3:2:6:3:8:2:2 Jan-Odar Marklund


6:5:4:3:2:6:3:8:3:1 Tage Marklund (1928-2002) gift med Britta   deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:3:1:1 Ann Louise Marklund

6:5:4:3:2:6:3:8:3:2 Martin Marklund (1935-) gift med Elsy-Mari  deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:3:2:1 Tor Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:3:2:2 Melker Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:3:2:3 Martina Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:3:2:4 Jakob Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:3:2:5 Charlotta Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:3:2:6 Petter Marklund

6:5:4:3:2:6:3:8:4 Signe Marklund (1898-1992) gift med Albin Lindgren (1886-) deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:4:1 Hillevi Lindgren gift med Holger Grundström 

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:4:2 Patrik Lindgren sambo med Anna -Lisa Nilsson

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:4:3 Stina Lindgren gift med Sven Walter

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:4:4 Per Lindgren (1933-2002) gift med Lilian Eriksson (1935-

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:4:5   Torbjörn Lindgren (1935-) gift med Stina

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:4:6  Esbjörn Lindgren

6:5:4:3:2:6:3:8:5 Simon Marklund (1901-1989) gift med Ruth (1908-1999) deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:5:1 Stig Marklund gift med Gun

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:5:2 Thore Marklund gift med Barbro Sundquist

6:5:4:3:2:6:3:8:6 William Marklund (1904-) gift med Judith Persson deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:6:1 Ulla Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8.6:2 Laila Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:6:3 Eva-Mari Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:6:4 Bo Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:6:5 Ken Marklund

6:5:4:3:2:6:3:8:7  Klas Marklund (1907-1980) gift med Margareta Wallström (1913-1979) deras barn:

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:7:1 Hjördis Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:7:2 Maj-britt Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:7:3 Barbro Marklund

   7:6:5:4:3:2:6:3:8:7:4 Freddy Marklund


6:5:4:3:2:6:7:3:2:1 Irma Wallström (1925-)

6:5:4:3:2:6:7:3:2:2 Harry Wallström (1927-)

6:5:4:3:2:6:7:3:2:3 Torsten Wallström (1935-)

  

Av Birgitta Hellström - 13 juni 2014 21:49

1.Johan Persson 1781-1800 (drunknade ) förste nybyggaren i Baktsjaur kom från Hjoggböle Skellefteå gift med

2.Marta Hansdotter (1770-1854) dotter till Hans Jonsson Glommersträsk

deras barn:

2:1  Per Johansson Sjöberg (1793-) anla första nybygget i Deppis gift med Carin Kajsa (Catarina?) Nilsdotter (1799-) från Mansjaur - Hedberg 

2:3  Hans Johansson Backteman (1796-) gift med Anna Lovisa Furthenbach flyttade till Fjällbonäs , Nordanås ,Timmerheden  

2:4  Brita Johansdotter (1797-) gift med Johan Johansson i Lappträsk senare till Bäcknäs

2:5 Johan Johansson (179904xx-) dödfödd

2:6  Johan Johansson (18010120-) gift med(Elisabeth,Lisa,Lovisa) Lisa Persdotter från övre Längträsk blev kvar på gården som än i dag kallas "Johan backen"

2:7 Johanna Johansson (1801-) dog i späd ålder

2:8  nn (dog endast någon dag gammal) 

Marta Hansdotter gifte om sig med drängen Erik Olofsson.(1777-) Nybyggare i Baktsjaur, Arvidsjaur

2:9 Maja Stina (Christina)  Eriksdotter (18030115-) i Baktsjaur, Arvidsjaur 
2:10 Marta Helena Eriksdotter (18040123/0129-) i Baktsjaur, Arvidsjaur 
2:11 Erik Eriksson (18050325/0315-) i Baktsjaur, Arvidsjaur Flyttade till Luleå. 
2:12 Jonas Eriksson (18060717/0917-18090411) i Baktsjaur, Arvidsjaur 
2:14 Karl Gustav Eriksson (180710xx-) Flyttade till Rönnliden. 
2:15 Sara Margareta Eriksdotter (18090120-1810) tvilling,
2:16 Jöns Eriksson (1809/181001xx-) tvilling i Baktsjaur, Arvidsjaur Flyttade till Bäcknäs. 
2:17 Anders Eriksson(18110802/0801-) Bonde i Utterliden, Arvidsjaur (BD).  "Sägnen berättar att Gabriel Eliassons änka i Utterliden såg Anders liggande i vaggan och sade: "Det ska bli min andre man!" Så blev det!" (Nyman) 
2:18 Fredrik Eriksson (18130117-1814) i Baktsjaur, Arvidsjaur  Död  i magplågor 
2:19 Jonas Eriksson Bohlin (18140801-)Bonde i Högbrännan, Arvidsjaur Anfader till släkten Bohlin (Nyman). 

 

generation 2:

hemmanet delades mellan Johan Johansson och halvbrodern Jöns Ersson, Jöns sålde eller bytte sin del till Jonas Svensson, Bäcknäs omkring 1838 och flyttade till Bäcknäs. 

2:1  Per Johansson Sjöberg (17930304/10-) anla första nybugget i Deppis Utsedd som tolvman i socknen gift med Carin /Kajsa Nilsdotter född 1799 från Mansjaur - Hedberg barn:    

   3:2:1:1 Joseph Sjöberg (18280403-)

   3:2:1:2 Johannes Magnus Sjöberg (18310324-)

   3:2:1:3 Anna Cajsa Sjöberg (18330930-)

   3:2:1:4 Maria MAGDALENA Sjöberg (18350925-) gift 18581001 med Carl Eriksson (18330204-) Hemmansägare Lauker 

   3:2:1:5 Pehr Enock Sjöberg (18380705-)diverse arbetare Arvidsjaur  gift med Kajsa Erika Åberg (1842-) a*) 

   3:2:1:6 Emma Sjöberg (18410710-) gift med Carl Fredrik Furtenbach (1835-18941105) krononybyggare i Pilträsk

   3:2:1:7 Carl Jonas Sjöberg (18451208-) Lauker Hemmansägare gift 18731101 med Anna Elisabet Johansdotter  (1847/18481218-) b*) 


2:2  Anna Johansdotter (17950820-18711219) gift 18201226 med Nils Larsson (1796-1871) i Mausjaur-Hedberg barn:

   3:2:1 Johannes Nilsson (18220220-)

   3:2:2 Samuel Nilsson (18240327/29-) född i Mausjaur familj med Margareta (Greta) Johanna Andersdotter

   3:2:3 Anna Beata Nilsdotter (18271005-19140524) född i (Malmesjaur) Mausjaur dog i Hedberg gift 1845-06-29 med Lars Gustaf Persson Granberg (18050101-18911016) född i Myrträsk, Arvidsjaur bodde ett tag i Sjöträsk dog i Rismyrheden, Hedberg, Arvidsjaur


2:3  Hans Johansson Backteman (1796-) gift med Anna Lovisa Furthenbach flyttade till Timmerheden 

   3:2:3:1 Carl Johan Hedman (18280705-) flyttade till Risbäck Dorotea

   3:2:3:2 Fredrika Anthanasia Backteman(18320502-)född i Nordanås gift med sjökapten Larse´n bosatt i nestved i Danmark.Fredrik dog ett år efter giftemålet i barnsäng.  

   3:2:3:3 Lars Fredrik Backteman (18350803-19150607) bodgosse hos Clas Govenius 1851,skeppshandlare i Luleå gift med Sofia Rutberg (1833-1872) omgift 18741217 med Margareta Magdalena Sundström (18500110-19080220) (18640929-) 

    3:2:3:2:4 Per Erik Backteman(18390517-18981010)  skomakarmästare gift med Matilda Ögren (18461212-19220410) Luleå.

    3:2:3:2:5 Jonas Anton Backteman (18481227-19200229)född i Timmerheden hemmansägare gift med Anna Maria Fredrika Eklund (18500318-19381024) Född iVuotner 

i Piteå. bodde i Luleå
    3:2:3:2:6  Maria Lovisa Backteman (18461111-19111228) dog ogift Handelsidkerska och gårdsägare i Boden

2:4 Brita Johansdotter (17971127-) gift 1827 med Johan Johansson(1803-1878) i Lappträsk senare till Bäcknäs deras barn:

   3:2:4:1 Kajsa Greta Jonsdotter (18280908-) Ogift, sjuklig.Fattighjon som gammal, "gick på socknen"

   3:2:4:2 Johan Jonsson (18300303-) född i  Bäcknäs, Arvidsjaur(BD) gift 1854 med Lovisa Jonsdotter (1831 - )

   3:2:4:3 Lars Jonsson Vikström (1832-)  

   3:2:4:4 Karl Jonas Jonsson (18341215-18490419)

   3:2:4:5 Lisa Karolina Jonsdotter(18360304-) född i Bäcknäs 

   3:2:4:6 Anders Jonsson (18390304-1840)

   3:2:4:7 Marta Stina Jonsdotter (18390304 - ) Familj med Per Lundgren 

2:5 Johan Johansson (179904xx-) dödfödd

2:6  Johan/Johannes  Johansson (1801-) gift med Lisa(Elisabeth eler Lovisa) Persdotter från övre Längträsk blev kvar på gården som än i dag kallas "Johan backen" deras barn:

   3:2:6:1 Martha Johanna Johansdotter (1826-) gift med Per Persson (1827-) från Utterliden bodde i norra Baktsjaur 

   3:2:6:2 Lisa Greta Johansdotter(1827-) gift 1859

   3:2:6:3 Anna Maria Johansdotter (1829-) gift med Johan Petter Carlsson (1833-) från Akkavarare 

   3:2:6:4 Brita Stina Johansdotter (1831-)

   3:2:6:5 Eva Amanda Johansdotter (1833/1834-189610xx) gift 185403xx med Jonas "jon-Larsa" Larsson(1826-189610xx) Kåtaselet flyttade till Hällberg "Jon-Larsa" blev blind på gamla dar    E)* 

   3:2:6:6 Fredrika Johansdotter (1835-) gift med Lars Larsson i Kåtaselet (bror till Jonas Larsson)

   3:2:6:7 Johan Petter Wallström (1837-) tog sig namnet Wallström till Utterliden

   3:2:6:8 Hedvika Johansdotter (1840-)

   3:2:6:9 Maria Johansdotter (1842-) gift med Johan Lindmark i Kläppen

http://helenawikman.falldin.com/slakt/Html/pf752e9ef.html

2:7 Johanna Johansson (1801-) dog i späd ålder

2:8  nn (dog endast någon dag gammal) 

Marta Hansdotter gifte om sig med drängen Erik Olofsson.(1777-) Nybyggare i Baktsjaur, Arvidsjaur

2:9 Maja Stina (Christina)  Eriksdotter (18030115-) i Baktsjaur, Arvidsjaur 
2:10 Marta Helena Eriksdotter (18040123/0129-) i Baktsjaur, Arvidsjaur 
2:11 Erik Eriksson (18050325/0315-) i Baktsjaur, Arvidsjaur Flyttade till Luleå. 
2:12 Jonas Eriksson (18060717/0917-18090411) i Baktsjaur, Arvidsjaur 
2:14 Karl Gustav Eriksson (180710xx-) Flyttade till Rönnliden. 
2:15 Sara Margareta Eriksdotter (18090120-1810) tvilling,
2:16 Jöns Eriksson (1809/181001xx-) tvilling i Baktsjaur, Arvidsjaur Flyttade till Bäcknäs. Anna -Cajsa Gabrielsdotter (1813-)  deras barn:

   3:2:16:1 Carl Gustaf Jönsson (18390803-)

   3:2:16:2 Pehr Eric Jönsson (18410301-) gift med Maria Larsdotter (1851-) Bäcknäs 

   3:2:16:3 Greta Stina Jönsdotter (18430524-)

   3:2:16:4 Johan Fredric Jönsson (18451112-)

   3:2:16:5  Anna Brita Jönsdotter (18470828-) nöddop

   3:2:16:6 Eva Maria Jönsdotter (18490909-)

   3:2:16:7 Anders Jönsson (18521204-)

   3:2:16:8  Eufrosyna Jönsdotter (18550827-)

2:17 Anders Eriksson(18110802/0801-) Bonde i (Åtterberget) Utterliden, Arvidsjaur (BD).  "Sägnen berättar att Elias Gabrielsson änka i Utterliden Eva Maria Rehnberg (17831125-) såg Anders liggande i vaggan och sade: "Det ska bli min andre man!" Så blev det!" (Nyman) gift 1842  

2:18 Fredrik Eriksson (18130117-1814) i Baktsjaur, Arvidsjaur  Död  i magplågor 
2:19 Jonas Eriksson Bohlin (18140801-)Bonde i Högbrännan, Arvidsjaur Anfader till släkten Bohlin (Nyman). gift med  Brita Magdalena Andersdotter (1818-) omgift med  Anna Johanna Aronsdotter (1823-)  deras barn:

   3:2:19:1 Marta Erica Bohlin (18420516-)

   3:2:19:2 Anders Bohlin (18440630-) gift med Anna Frederika Ericsdotter (ca 1847-) deras barn:

   3:2:19:3  Maria Bohlin (18470228-)

   3:2:19:4 Eric Bohlin (18490913-)

   3:2:19:5  Jonas Bernhard Bolin (18610523-)

   3:2:19:6  Enock Bolin (18630616-)

   3:2:19:7 Johannes Bolin (18650101-)

   3:2:19:8 Hulda Christina Bolin (18711204-)


generation 3:

 

3:2:1:1 Märtha Marta Sjöberg (1827-) gift med Fredrik Jonsson. deras barn:

   4:3:2:1:1:1 Carl Fredric Fredriksson Sjöberg (18511107-)

   4:3:2:1:1:2 Hedvika Maria Sjöberg (18551016-)

   4:3:2:1:1:3 Clara Sjöberg (18580812-)

   4:3:2:1:1:4 Christoffer Sjöberg (18610315-)

   4:3:2:1:1:5 ett dödsfött gossebarn (18641229-)

   4:3:2:1:1:6 Charlotta Mariana Sjöberg (18660112-)

   4:3:2:1:1:7 Birgitta Sjöberg (18670817-)

   4:3:2:1:1:8 Sara Erika Sjöberg (18690708-)

3:2:1:2 Joseph Sjöberg (18280403-)

3:2:1:3 Johannes Magnus Sjöberg (18310324-) gift med Maria Josefina Sjödin (1828-) i Deppes  deras barn:

   4:3:2:1:3:1 Hedvig Johanna Sjöberg (18600104-)

   4:3:2:1:3:2 Erika Hedvika Sjöberg (18631015-)

   4:3:2:1:3:2  Carl Jonas  Sjöberg (18650524-) född i Skidberget boende i Pjesker

   4:3:2:1:3:4 Anna Sofia Sjöberg (18670905-) gift med Otto Eriksson (ca 1858-) Deppes 

   4:3:2:1:3:5 Jonas August Sjöberg (18690802-)

   4:3:2:1:3:6 Johan Albert Sjöberg (18710403-)

   4:3:2:1:3:7 Emma Lovisa Sjöberg (18730906-)

3:2:1:4 Anna Cajsa Sjöberg (18330930-) gift med Carl Eric Svensson (ca 1828-) deras barn:

   4:3:2:1:4:1 Maria Eufrosyna Sjöberg (18540114-)

   4:3:2:1:4:2 Johan August Sjöberg (18561130-)

   4:3:2:1:4:3 Cajsa Erika Sjöberg (18610811-)

   4:3:2:1:4:4 Carl Ludvig Sjöberg (18631003-)

   4:3:2:1:4:5  Brita Johanna Sjöberg(18660815-)

   4:3:2:1:4:6 Pehr August Sjöberg (18690506-)

   4:3:2:1:4:7 Olof Edvard Sjöberg (18710705-)

   4:3:2:1:4:8 Emma Sjöberg(18740407-) 

   4:3:2:1:4:9 Jonas Gustaf Sjöberg (18760725-)

   4:3:2:1:4:10 Johan Oskar Sjöberg (18790515-)

3:2:1:5 Maria MAGDALENA Sjöberg (18350925-) gift 18581001 med Carl Eriksson (18330204-) Hemmansägare Lauker 

   deras barn:

   4:3:2:1:5:1 Carl Erik Carlsson (18580903-) gift 18821231 med Sara Greta Eriksdotter (18561226-1939) Lauker

   4:3:2:1:5:2 Maria Johanna Carlsdotter (18590819-) gift 18850118 med Leonard Albert Eriksson (18611205-) Lauker

   4:3:2:1:5:3 Sara Caisa Carlsdotter (18611020-)gift med August Eriksson (1851-) Lauker

   4:3:2:1:5:4 Emma CHARLOTTA Carlsdotter (18660806-19601102) gift 18861128 med Andreas Ante Eriksson (18580808-19280312) Lauker 

   4:3:2:1:5:5 Anna Amalia Carlsdotter (18680405-18691018)

   4:3:2:1:5:6 Pehr Anton Carlsson (18700728-) gift 18911222 med Sara Erika Rehnberg (18670227-1912)Tallberg

   4:3:2:1:5:7 Jonas Gustaf  Carlsson (18730508-)

   4:3:2:1:5:8 Anna Christina Carlsdotter (18740617-19531121)född i Lauker gift med Karl August Furtenbach (18711204-19481220) hemmansägare i Pilträsk  i Reivoberget deras barn:

   4:3:2:1:5:9 HEDDA Amalia Carlsdotter (18770304-)tvilling gift med Robert Norman Pjesker

   4:3:2:1:5:10  Tilda Augusta Carlsdotter (18770304-) tvilling ogift

   4:3:2:1:5:11 Amanda Sofia Carlsson (18800702-) gift Almqvist Värmland

3:2:1:6 Pehr Enock Sjöberg (18380705-)diverse arbetare Arvidsjaur  gift med Kajsa Erika Åberg (1842-) a*) deras barn:

     4:3:2:1:6:1 Maria Johanna Sjöberg (18630213-)gift med  Johan Oskar Stenlund (ca 1865-) 

     4:3:2:1:6:2  Pehr August Sjöberg (18641128-)

     4:3:2:1:6:3 Johan Enoc Sjöberg (18670601-) Pilträsk

     4:3:2:1:6:4 Sara Erika Sjöberg (18691228-) gift med Kristoffer Berglund  (ca 1860-)  kyrkplatsen Arvidsjaur

     4:3:2:1:6:5  Eric Edvard Sjöberg (18720530-)

     4:3:2:1:6:6 Oskar Leonard Sjöberg(1874-)  Arvidsjaur
     4:3:2:1:6:7 Gustaf Gotthard Sjöberg(1877-)  Arvidsjaur
     4:3:2:1:6:8: Hulda Matilda Sjöberg (1880-)  Arvidsjaur
     4:3:2:1:6:9 Fredrik Hjalmar Sjöberg (1882-)  Arvidsjaur
     4:3:2:1:6:10  Signe Margreta Sjöberg (1884-) 

3:2:1:7  Emma Sjöberg (18410710-) 

gift med Carl Fredrik Furtenbach (1835-18941105) krononybyggare i Pilträsk.efter Carl Fredriks död flyttade Emma till Älvsbyn gifte 19011015 om sig med Karl August Gustafsson (18620205-) född i Målilla deras barn:

   4:3:1:7:1 Johan Fredrik Furtenbach (18631105-18740609)

   4:3:1:7:2 Katarina Erika Furtenbach (-18740522) tvilling

   4:3:2:7:3 Emma Johanna Furtenbach (18670514-19310224) gift med Petter Anton Jonsson (18670403-19290923) hemmansägare och nämndeman.

   4:3:2:7:4 Anna Maria Furtenbach (18700408-18701111)

   4:3:2:7:5 Karl August Furtenbach (18711204-19481220) hemmansägare Pilträsk  gift 18961124 med Anna Kristina Karlsdotter (18740617-19531121) född i Lauker.

   4:3:2:7:6 Johan Fredrik Furtenbach (18740714-18860213)

   4:3:2:7:7 Anna maria Furtenbach (18750924-1899) gift 1894 med Per Enok Nilsson kronotorpare i Åkroken   

   4:3:2:7:8 Katarina Charlotta Furtenbach(18780205-18860209)

   4:3:2:7:9 Oskar Leonard Furtenbach (18790407-18860213)

   4:3:2:7:10 Gustaf Gotthard Furtenbach(18800911-18860216)

   4:3:2:7:11 Hilda Augusta Furtenbach (18840730-18860213)

3:2:1:8 Carl Jonas Sjöberg (18451208-) Lauker Hemmansägare gift 18731101 med Anna Elisabet Johansdotter  (1847/18481218-) b*) 

   4:3:2:1:8:1 Johan Albert  Sjöberg(18741001-) Lauker ogift

   4:3:2:1:8:2 Hedvig Maria Sjöberg (18751012-1876) Lauker

   4:3:2:1:8:3 Maria Charlotta Sjöberg(18770502-)  gift med August Granström Gråträsk
   4:3:2:1:8:4 Johanna Augusta  Sjöberg(18800325-19640206) gift med Alfred Sidenmark (18781217-) född i Rättsel bodde i Lauker 
   4:3:2:1:8:5: Hilda Lovisa  Sjöberg(18820622-) död ung Lauker Arvidsjaur
   4:3:2:1:8:6 Hildur Severina  Sjöberg (1885-) (18850330-xxxx0215)

   4:3:2:1:8:7 Erik august Sjöberg (18880624-18881205)


3:2:2:1 Johannes Nilsson (18220220-)

3:2:2:2 Samuel Nilsson (18240327/29-) född i Mausjaur familj med Margareta (Greta) Johanna Andersdotter

3:2:2:3 Anna Beata Nilsdotter (18271005-19140524) född i (Malmesjaur) Mausjaur dog i Hedberg gift 

1845-06-29 med Lars Gustaf Persson Granberg (18050101-18911016) född i Myrträsk, Arvidsjaur bodde ett tag i Sjöträsk dog i Rismyrheden, Hedberg, Arvidsjaur  D)*deras barn:

      4:3:2:2:3:1 Oskar (18471004-) Hedberg

      4:3:2:2:3:2 Per August (18491008-) Hedberg

      4:3:2:2:3:3 Marta Fredrika (18530621-) Hedberg

      4:3:2:2:3:4 Maria Gustafva Granberg (18570224-) gift 1883-12-16 med Karl Johan Eriksson (18580821-) född i Månsträsk Arvidsjaur

      4:3:2:2:3:5 Karl Johan Fredrik Granberg (18600531-) Hedberg Arvidsjaur

      4:3:2:2:3:6 Anna Sofia Granberg (18661103-)


3:2:3:1 Carl Johan Hedman (18280705-) flyttade till Risbäck Dorotea

3:2:3:2 Fredrika Anthanasia Backteman (18320502-) gift med sjökapten Larse´n bosatt i nestved i Danmark.Fredrik dog ett år efter giftemålet i barnsäng. deras barn:

   4:3:2:3:2:1   en dotter

3:2:3:2:3 Lars Fredrik Backteman(18350803-19150607) bodgosse hos Clas Govenius 1851,skeppshandlare i Luleå gift med Sofia Rutberg (1833-1872) omgift 18741217 med Margareta Magdalena Sundström (18500110-19080220) barn:(1-4  i 1:a giftet och  5-8 i 2:a giftet)

   4:3:2:3:2:3:1 Fredrik Backteman(18601013-18930503) ogift ångbåtskommisionär

   4:3:2:3:2:3:2 Adolf Backteman (18620624-1922) telegrafkommisarie i Malmö

   4:3:2:3:2:3:3 Oskar Backteman (18650101-19080211) anställd i faderns firma gift med Elin Fredrika Vilhelmina Malmberg (18640929-)

   4:3:2:3:2:3:4 Hedvig Alma Augusta Backteman (18661015-) gift 18991109 med Per Erik Brännström (18600912-19170412) Provinsialläkare.

    4:3:2:3:2:3:5 Hildur Maria Backteman(18760805-19550620) dog ogift skrivbiträde på rådhusets kansli i Luleå

    4:3:2:3:2:3:6 Hilding August Backteman (18780113-1950) dog ogift järnvägstjänsteman

    4:3:2:3:2:3:7 Signe Margareta Katarina Backteman (18811029-) telegrafist gift 19110924 med Nils Nordeman i Örnsköldsvik (18780312-) apotekare

     4:3:2:3:2:3:8 Ernst Johan Backteman (18881027-1918) dog ogift jobbade i en advokatfirma

3:2:3:2:4 Per Erik Backteman (18390517-18981010)  skomakarmästare gift med Matilda Ögren (18461212-19220410) Luleå.deras barn:

   4:3:2:3:2:4:1 Karl Erik Backteman (18710721-19401213) tullvaktmästare gift 18920821 med Amanda Johansdotter (18671130-19230404)

   4:3:2:3:2:4:2 Hugo Petrus Justinus Backteman (18800413-19491230) fabrikör gift 19071104 med Alvina Pettersson (18840821-19540405)

    4:3:2:3:2:4:3 Bror Tyko Backteman (18820418-19520525) fabrikör gift 19161002 med Sofia alexandra Nyberg (18851002-) nedre Luluå Alviksträsk

    4:3:2:3:2:4:4 Ernst Fredrik Backteman (18840825-19390828) född i Gävle kranmästare gift med Elin Gustava Berg (18880915-) Grebo församling östergötland

    4:3:2:3:2:4:5 Hilda Karolina Backteman (18861222-18941124) Luleå 

3:2:3:2:5 Jonas Anton Backteman (18481227-19200229)född i Timmerheden hemmansägare gift med Anna Maria Fredrika Eklund (18500318-19381024) Född iVuotner deras barn:

   4:3:2:3:2:5:1  Johan Albert Backteman (18720808-19451005) hemmansägare i vuotner gift med Fredrika Albertina Utterström, (1876-1957) 

   4:3:2:3:2:5:2 Maria Fredrika Backteman (18740305-(19450711) gift med Johan Vesterlund (18650223-19490820)förman vid LKAB Malmberget

    4:3:2:3:2:5:3 Per Anton Backteman (18771212-19541118) hemmansägare Glommersträsk gift med Hilda Lidman (18710427-19270810)  lärarinna

    4:3:2:3:2:5:4 Fredrik Napoelon Backteman (18790229-19390920) gruvarbetare Malmberget gift med Hildur Vidborg skild

    4:3:2:3:2:5:5 Gustav Vilhelm Backteman (18800204-19501111) bagare Gällivare gift med Jenny Tilander (18940525-19290420)
    4:3:2:3:2:5:6 Uno August Backteman (18820202-19430728) hovmästare Göteborg gift med Elsa Klang (18990302-) Elsa omgift Rillvart
    4:3:2:3:2:5:7 Hildur Lovisa Backteman (18870310- ) gift 19080709 med Ernst Feltström (18650318-19390105) lasarettsläkare i Luleå omgift 19400315 med Lars Sandström (18760301-19520529) direktör vid Törefors sågverk jönköping
    4:3:2:3:2:5:8 Erik Axel Backteman (18890307-) distriktsombudsman gift 19170729 med Davida Regina Davidsson (18950325-) född i Piteå. bodde i Luleå
   4:3:2:3:2:5:9 Nancy Johanna Backteman (18930624-) gift 1930 med Viktor Emil Nordvall (18790522-19470426) platsredaktör Gällivare
   4:3:2:3:2:5:10 Anna Ingeborg Backteman (18960321-) gift 19250501 med Per Gustafsson (19000525-) tandläkare skild
3:2:3:2:6  Maria Lovisa Backteman  (18461111-19111228) dog ogift Handelsidkerska och gårdsägare i Boden
 

3:2:6:1 Marta Johanna Johansdotter (1826-) gift med Per Persson "Pell-Persa" (1827-) bosatt i norra Baktsjaur.Höll hellre på med skog och jakt än jordbruk.hemmet fattigt  deras barn:

  4:3:2:6:1:1 Anna Johanna Persdotter(1846-) (1846-) gift med Jonas Larsson Lundström  

  4:3:2:6:1:2 Maria Fredrica Persdotter (1848-)

  4:3:2:6:1:3 Eva Lisa Persdotter(1852-)

  4:3:2:6:1:4 Stina Greta Persdotter (1854-)

  4:3:2:6:1:5 Petrus Persson (1860-)

  4:3:2:6:1:6 Gustava Christina Persdotter (1862-)

  4:3:2:6:1:7 Maria Lovisa Persdotter (1869-1872)     

3:2:6:2 Lisa Greta Johansdotter (1827-) gift 1859

3:2:6:3 Anna Maria Johansdotter (1829-) övertog hemgården gift med Johan Petter Carlsson (1833-) från Akkavare. omgift med Johan Larsson från Kåtaselet  (bror till Jonas och Lars Larsson)  barn 1-3 i 1:a giftet och 4-8 i 2:a giftet:

   4:3:2:6:3:1 Edvard Johansson (1847-)

   4:3:2:6:3:2 Carl Johansson Lindahl (1851-) tog sig namnet Lindahl och flyttade till Kasker Arjeplog 

    4:3:2:6:3:3 Simon (Simme)Johansson (1856-) barnlös

Anna Maria omgift som änka med Johan Larsson från Kåtaselet  deras barn:

    4:3:2:6:3:4 Anna Maria (den yngre) Johansdotter (1862-) till Utterliden

    4:3:2:6:3:5 Eva Johanna Johansdotter (1862-1948) gift med Jakob Marklund (1861-1932) boende i Snipp Jörn dog i Baktsjaur.

    4:3:2:6:3:6 Maria Christina Johansdotter (1868-) till Skellefteå

    4:3:2:6:3:7 Hedvig (Hedda) Johansdotter (1871-1940)

    4:3:2:6:3:8 Eva Johanna Johansdotter  gift med Jakob Marklund (1861-) skriven i byn Snipp Jörn dog i Baktsjaur


3:2:6:4 Brita Stina Johansdotter (1831-)

3:2:6:5 Eva Amanda Johansdotter 

(1833/1834-189610xx) gift 185403xx med Jonas "jon-Larsa" Larsson(1826-189610xx) Kåtaselet flyttade till Hällberg "Jon-Larsa" blev blind på gamla dar    E)* deras barn:

      4:3:2:6:5:1 Eva-Stina (185604xx-) gift med Per-Erik "Stor-pell" Jonsson från Hedberg

      4:3:2:6:5:2 Anna Fredrika (18640603-)

      4:3:2:6:5:3 Valfrid 

      4:3:2:6:5:4 Jonas Ludvig (18661223-)

      4:3:2:6:5:5 Maria Swanhilda (18690805-)  gift med änkeman Johannes Berggren från Glommersträsk  (Stina-Jani även kallad), f.ö en mycket duktig möbelsnickare. bosatte sig i Hällberg

      4:3:2:6:5:7 Lars Israel  (18711207-)

3:2:6:6 Fredrika Johansdotter (1835-) gift med Lars Larsson Kåtaselet bror till Jonas och Johan

3:2:6:7 Johan Petter Vallström (1837-) flyttade till Utterliden gift med Fredrika (dotter till Sven Johansson Bränström norra Baktsjaur) deras barn:

  4:3:2:6:7:1 Johannes Wallström (1863-1904) gift med Maria Lovisa Boström (omgift Nyberg)

  4:3:2:6:7:2 Eva Erica Wallström (1864-) gift med Jonas Gustav Larsson Vikström

  4:3:2:6:7:3 Klara Wallström (1866-) gift med Carl Fredric Lundström Stövelberg  

  4:3:2:6:7:4 Hugo Vilhelm Wallström (1872-) gift med Augusta Lindgren Utterliden   

  4:3:2:6:7:5 Hulda Fredrica Wallström (1877-) gift med Johan Ökvist Solsliden Jörn 

  4:3:2:6:7:6 Oskar Wallström (1880-) ogift bodde vid polcirkeln, sen tillbaka till Utterliden

   4:3:2:6:7:7 Anselm Wallström (1883-) gift med Anna Johansson Granliden (bodde i Holmträsk innan de bosatte sig i Utterliden)

   4:3:2:6:7:8 Hedvig Teolinda Wallström (1884-) gift med Robert Johansson familjen flyttade söderut 

3:2:6:8 Hedvika Johansdotter  (1840-) 

3:2:6:9 Maria Johansdotter (18420325-)


3:2:16:1 Carl Gustaf Jönsson (18390803-)

3:2:16:2 Pehr Eric Jönsson (18410301-)

3:2:16:3 Greta Stina Jönsdotter (18430524-)

3:2:16:4 Johan Fredric Jönsson (18451112-)

3:2:16:5  Anna Brita Jönsdotter (18470828-) nöddop

3:2:16:6 Eva Maria Jönsdotter (18490909-)

3:2:16:7 Anders Jönsson (18521204-)

3:2:16:8  Eufrosyna Jönsdotter (18550827-)


3:2:19:1 Marta Erica Bohlin (18420516-)

3:2:19:2 Anders Bohlin (18440630-) gift med Anna Frederika Ericsdotter (ca 1847-) ev omgift med  Anna Boman 1972  deras barn:

      4:3:2:19:2:1 Sven Andreas Bolin (1870928-)

      4:3:2:29:2:2 Jonas Engelbert Bolin (18750928-) 

      4:3:2:29:2:3 Anna Fredrika Bolin (18780227-)

3:2:19:3  Maria Bohlin (18470228-)

3:2:19:4 Eric Bohlin (18490913-)

3:2:19:5  Jonas Bernhard Bolin (18610523-)

3:2:19:6  Enock Bolin (18630616-)

3:2:19:7 Johannes Bolin (18650101-)

3:2:19:8 Hulda Christina Bolin (18711204-)


 generation 4: 


4:3:2:1:1:1 Carl Fredric Fredriksson Sjöberg (18511107-)

4:3:2:1:1:2 Hedvika Maria Sjöberg (18551016-)

4:3:2:1:1:3 Clara Sjöberg (18580812-)

4:3:2:1:1:4 Christoffer Sjöberg (18610315-)

4:3:2:1:1:5 ett dödsfött gossebarn (18641229-)

4:3:2:1:1:6 Charlotta Mariana Sjöberg (18660112-)

4:3:2:1:1:7 Birgitta Sjöberg (18670817-)

4:3:2:1:1:8 Sara Erika Sjöberg (18690708-)


4:3:2:1:3:1 Hedvig Johanna Sjöberg (18600104-)

4:3:2:1:3:2 Erika Hedvika Sjöberg (18631015-)  gift med Olof August Lundgren (ca 1860-) deras barn:                 

  5:4:3:2:1:3:2:1  Helmer Richard (18891229-)

  5:4:3:2:1:3:2:2  Algot Alexander (18911113-) Deppis

4:3:2:1:3:3 Carl Jonas  Sjöberg (18650524-) född i Skidberget boende i Pjesker

4:3:2:1:3:3 Anna Sofia Sjöberg (18670905-) 

gift med Otto Eriksson (ca 1858-) Deppes deras barn:

    5:4:3:2:1:3:4:1 Emil Esbjörn Eriksson (18890510-) Deppis

    5:4:3:2:1:3:4:2 Anna Emilia Hildegard Eriksson (18900929-) Deppis

    5:4:3:2:1.3:4:3 Dagmar Sofia Eriksson (18911212-) Deppis 

4:3:2:1:3:4 Jonas August Sjöberg (18690802-)

4:3:2:1:3:5 Johan Albert Sjöberg (18710403-)

4:3:2:1:3:7 Emma Lovisa Sjöberg (18730906-)

 

4:3:2:1:4:1 Maria Eufrosyna Sjöberg (18540114-)

4:3:2:1:4:2 Johan August Sjöberg (18561130-)

4:3:2:1:4:3 Cajsa Erika Sjöberg (18610811-)

4:3:2:1:4:4 Carl Ludvig Sjöberg (18631003-)

4:3:2:1:4:5  Brita Johanna Sjöberg(18660815-)

4:3:2:1:4:6 Pehr August Sjöberg (18690506-)

4:3:2:1:4:7 Olof Edvard Sjöberg (18710705-)

4:3:2:1:4:8 Emma Sjöberg(18740407-) 

4:3:2:1:4:9 Jonas Gustaf Sjöberg (18760725-)

4:3:2:1:4:10 Johan Oskar Sjöberg (18790515-)


4:3:2:1:5:1 Carl Erik Carlsson (18580903-) gift 18821231 med Sara Greta Eriksdotter (18561226-1939) Lauker deras barn:

   5:4:3:1:5:2:1 Carl LEONARD Carlsson (18830901-19640229) gift med Hanna Margareta Sundberg (18970518-19810304)

   5:4:3:1:5:2:2 Oskar FREDRIK Carlsson (18851224-19640604) gift 1910 med Elisabeth Elise Sundberg (18930328-19760414)

   5:4:3:1:5:2:3 MARIA Severina Carlsson (18871204-19721022) Lauker

   5:4:3:1:5:2:4 Joan Anton JANNE Carlsson (18900513-19700513) Lauker   

   5:4:3:1:5:2:5 Gustaf ZACHARIAS Carlsson (18920920-19760528) Lauker

   5:4:3:1:5:2:6 Hilda KAROLINA Carlsson (18950603-) gift med Artur Eman Vistträsk (18890818-)

   5:4:3:1:5:2:7 Vilma Carlsson (18980912-19580727) ogift Lauker

4:3:2:1:5:2 Maria Johanna Carlsdotter (18590819-) gift med Albert Eriksson (1861-) Lauker deras barn:

    5:4:3:2:1:5:2:1 GUSTAF Leonard Eriksson (18850618-1972) ogift Lauker

    5:4:3:2:1:5:2:2 Pehr August REINHOLD Eriksson (18860814-19690509) ogift Lauker

    5:4:3:2:1:5:2:3 Frans HUGO Eriksson (18880227-1977) ogift Lauker

    5:4:3:2:1:5:2:4 Fredrik Hjalmar Eriksson (18890924-18931018)

    5:4:3:2:1:5:2:5 Hanna Viktoria Eriksson (18910428-18931023)

    5:4:3:2:1:5:2:6 KLARA Antonia Eriksson (18930511-19770531) gift med Algot Vikman Nortejaur

    5:4:3:2:1:5:2:7 Hanna Wiktoria Eriksson (18950210-19611205) ogift

    5:4:3:2:1:5:2:8 Erik Natanael (18960518-18960526)

    5:4:3:2:1:5:2:9 Lisa Eriksson (18980420-19740708) gift med Simon Sundberg Lauker

    5:4:3:2:1:5:2:10 Amanda Eriksson (1900-) gift med Einar Granström Gråträsk omgift med Erik Löfgren

4:3:2:1:5:3 Sara Caisa Carlsdotter (18611020-)gift med August Eriksson (1851-) Lauker  deras barn:

   5:4:3:2:1:5:3:1 Maria Charlotta Eriksson (1883-)

   5:4:3:2:1:5:3:2 August Manfred Eriksson (1887-) 

4:3:2:1:5:4 Emma CHARLOTTA Carlsdotter (18660806-) gift med Andreas Eriksson Lauker  deras barn: 

   5:4:3:2:1:5:4:1 Nancy Maria Eriksson (18880213-) gift medVictor Öman Koler

   5:4:3:2:1:5:4:2 Jenny Charlotta Eriksson (18900502-18940204)

   5:4:3:2:1:5:4:3 Carl HJALMAR Eriksson (18911226-1981) ogift Lauker

   5:4:3:2:1:5:4:4 Hedvig MATHILDA Eriksson ((18940112-1920) dog i spanska sjukan

   5:4:3:2:1:5:4:5 Jenny Charlotta Eriksson (18960518-18960523)

   5:4:3:2:1:5:4:6 Verner Eriksson (18980418-18980419)

   5:4:3:2:1:5:4:7 Beda Andersson (18990609-) gift med Anton Lundström ,Strömnäs

   5:4:3:2:1:5:4:8 Artur Andersson (19010210-) gift med Ingeborg Öhlund (19070801-19801216) från Börsmanån Älvsbyn

   5:4:3:2:1:5:4:9 Rodi Andersson (19031208-) boende i Voullerim

   5:4:3:2:1:5:4:10 Tycko Andersson (19050608-19740823) gift med Astrid Lind Lauker

4:3:2:1:5:5 Anna Amalia Carlsdotter (18680405-18691018)

4:3:2:1:5:6 Pehr Anton Carlsson (18700728-) gift med Sara Erika Rehnberg Tallberg deras barn:

   5:4:3:2:1:5:6:1 HANNA Lovisa Elisabeth Carlsson (18920916-) gift med Hjalmar Eriksson Lauker

   5:4:3:2:1:5:6:2 ERIKA Charlotta Carlsson(18940726-)gift med Engelbert Nyman Serrejaur

   5:4:3:2:1:5:6:3 ELIDA Christina Carlsson (18950818-19680107) gift med Ernst Olofsson Mandjärv (18910125-)

   5:4:3:2:1:5:6:4 Frans Georg UNO Carlsson (18971208-19380204) Lauker gift med Olga Edin (1900-1982) Serrejaur 

   5:4:3:2:1:5:6:5 Agda Karlsson (1899-) gift 1934 med Gustaf Holmström (18980502-19770215) predikant

   5:4:3:2:1:5:6:6 Ebba Karlsson (1907-) gift med Verner Nordlund (19010817-1977) lärare  skilda 

   5:4:3:2:1:5:6:7 Gotthard Karlsson (19050113-) död i unga år av blinttarmsinflamation dog på Bodens sjukhus

4:3:2:1:5:7 Jonas Gustaf  Carlsson (18730508-18730711) 

4:3:2:1:5:8 Anna Christina Carlsdotter (18740617-19531121)född i Lauker gift med Karl August Furtenbach (18711204-19481220) hemmansägare i Pilträsk  i Reivoberget deras barn:

    5:4:3:2:1:5:8:1 August Engelbert Furtenbach (18970523-) odlingslägenhetsinnehavare Granlund, vistträsk gift 19240530 med Gerda Maria Åberg (19031107-19400217) född i Pilträsk

    5:4:3:2:1:5:8:2 John Helmer Furtenbach (18980906-) hemmansägare Pilträsk,Vistträsk gift 19320905 med Ruth Viola Stenman (19110906-)

    5:4:3:2:1:5:8:3 Tyko Einar Furtenbach (19000320-) trafikbilägare Moskosel gift 19320611 med Astrid Viola Lundmark (19001113-) född i Ljusträsk

    5:4:3:2:1:5:8:4 Carl Fredrik Furtenbach (19010608-) hemmansägare Pilträsk,Vistträsk gift 1937 med Olga Lovisa Vesterberg (19050825-19400306)

     5:4:3:2:1:5:8:5 Agnes Maria Furtenbach (19040711-) född i Pilträsk gift 19240730 med Karl Axel Valdemar Carlsson (18951228-) östra Granberg Vistträsk (18951228-) hemmansägare vistträsk 

     5:4:3:2:1:5:8:6 Klas Herman Furtenbach (19061208-19181218)

     5:4:3:2:1:5:8:7 Julia Ingeborg Furtenbach (19100302-19370209) gift 19320605 med Karl Gunnar Åberg (19080224-) lantbrukare i Strindholm Pålberg (KG Åberg omgift med Märta Sofia Vesterlund

     5:4:3:2:1:5:8:8 Bror Sigurd Eugen Furtenbach (19121011-19130306)

     5:4:3:2:1:5:8:9 Gerda Helena Furtenbach (19140221-19140607)

4:3:2:1:5:9 HEDDA Amalia Carlsdotter (18770304-)tvilling gift med Robert Norman Pjesker

4:3:2:1:5:10  Tilda Augusta Carlsdotter (18770304-) tvilling ogift

4:3:2:1:5:11 Amanda Sofia Carlsson (18800702-) gift Almqvist Värmland


4:3:2:1:6:1 Maria Johanna Sjöberg (18630213-) gift med  Johan Oskar Stenlund (ca 1865-) deras barn:

   5:4:3:2:1:6:1:1 

   5:4:3:2:1:6:1:2  Elin Erika Stenlund (18880826-) kyrkplatsen

   5:4:3:2:1:6:1:3  Hilma Maria Stenlund (18890327-) kyrkplatse 

   5:4:3:2:1:6:1:4  Oskar Edvin Stenlund (18901212-) kyrkplatsen

4:3:2:1:6:2  Pehr August Sjöberg (18641128-)

4:3:2:1:6:3 Johan Enoc Sjöberg (18670601-) Pilträsk

4:3:2:1:6:4 Sara Erika Sjöberg (18691228-) gift med Kristoffer Berglund  (ca 1860-) kyrkplatsen Arvidsjaur deras barn:

   5:4:3:2:1:6:4:1 Elin Erika Berglund (18880826-)

   5:4:3:2:1.6:4:2 Gustaf Elof Berglund (18900907-)

4:3:2:1:6:5  Eric Edvard Sjöberg (18720530-)

4:3:2:1:6:6 Oskar Leonard Sjöberg(1874-)  Arvidsjaur
4:3:2:1:6:7 Gustaf Gotthard Sjöberg(1877-)  Arvidsjaur
4:3:2:1:6:8: Hulda Matilda Sjöberg (1880-)  Arvidsjaur
4:3:2:1:6:9 Fredrik Hjalmar Sjöberg (1882-)  Arvidsjaur
4:3:2:1:6:10  Signe Margreta Sjöberg (1884-) 

 

4:3:2:1:7:1 Johan Fredrik Furtenbach (18631105-18740609) Pilträsk Vistträsk

4:3:2:1:7:2 Katarina Erika Furtenbach (-18740522) tvilling Pilträsk Vistträsk

4:3:2:1:7:3 Emma Johanna Furtenbach (18670514-19310224) gift med Petter Anton Jonsson (18670403-19290923) hemmansägare och nämndeman.deras barn:

   5:4:3:2:1:7:3:1 Johanna (Hanna) Eugina Jonsson (18890205-) gift Petter August Hylander (18801207-19460719) faktor vid Munksunds AB

   5:4:3:2:1:7:3:2 Hilda Maria Jonsson(18900803-) gift med Edvard Johan Johansson Svarttjärn Vistträsk

   5:4:3:2:1:7:3:3 Johan Albin Jonsson (18920403-) gift med Alma Margareta Lundkvist (18941004-)folkskollärarinna ö.Granberg vistträsk

   5:4:3:2:1:7:3:4 Emma Elisabeth Jonsson (18931215-) gift 19190505 med Karl Arvid Lundkvist (18920518-19400205) kronjägare Gävle 

   5:4:3:2:1:7:3:5 Edith Lovisa Jonsson (18950716-) gift 1918 med Adolf Engelbert Warnström (18940806-) gävle

   5:4:3:2:1:7:3:6 Sven Helmer Jonsson (18970716-19241024)

   5:4:3:2:1:7:3:7 Agda Sofia Jonsson (18970716-) gift med Albin Hedman hemmansägare Vistträsk

   5:4:3:2:1:7:3:8 Elin Teresia Jonsson (19000116-19361227) gift 19300615 med Holmfrid Boman (19040821-) Hemmansägare Utterträsk

    5:4:3:2:1:7:3:9 Petter Einar Jonsson (19020130-) gift 1925 med Betty Kristina Grönlund (19010526-) 

    5:4:3:2:1:7:3:10 Ebba Ottilia Jonsson (19040308-19260416)

    5:4:3:2:1:7:3:11 Betty Viktoria Jonsson (19040308-) gift med Alvar Ehard Johansson (19070826-) 

    5:4:3:2:1:7:3:12 Sigfrid Eugen Jonsson (19061001-) hemmansägare gift med Dea Åberg (19100403-) Pilträsk Vistträsk

    5:4:3:2:1:7:3:13 Oskar Harry Fridolf Jonsson (19100810-19271028)

    5:4:3:2:1:7:3:14 Karl Oskar yngve Jonsson (19100810-) vägarbetare gift med Hildi Granberg (19091122-) Rätsel Auktsjaur

4:3:2:1:7:4 Anna Maria Furtenbach (18700408-18701111)

4:3:2:1:7:5 Karl August Furtenbach (18711204-19481220) hemmansägare Pilträsk  gift 18961124 med Anna Kristina Karlsdotter (18740617-19531121) född i Lauker. deras barn:

   5:4:3:2:1:7:5:1 August Engelbert Furtenbach (18970523-) odlingslägenhetsinnehavare  granlund Vistträsk gift     19240530 med Gerda Maria Åberg (19031107-19400217)

   5:4:3:2:1:7:5:2 John Helmer Furtenbach (18980523-) hemmansägare Pilträsk vistträsk gift 19320905 med Ruth Viola Stenman (19110906-)

   5:4:3:2:1:7:5:3 Tyko Einar Furtenbach (19000320-) trafikbilsägare Moskosel gift 19320611 med Astrid Viola Lundmark (19001113-) född i Ljusträsk 

   5:4:3:2:1:7:5:4 Carl Fredrik Furtenbach (19010608-) hemmansägare Pilträsk vistträsk gift 19371009 med Olga Lovisa Vesterberg (19050825-19400306) född i pilträsk 

   5:4:3:2:1:7:5:5 Agnes Maria Furtenbach (19040711-) gift 19240730 med Karl Axel Valdemar Carlsson (18951228-) hemmansägare Östra Granberg vistträsk

   5:4:3:2:1:7:5:6 Klas Herman Furtenbach (19061208-19181218)

   5:4:3:2:1:7:5:7 Julia Ingeborg Furtenbach (19100302-19370209) gift 19320605 med Karl Gunnar Åberg (19080224-) lant-

brukare i Strindholm Pålberg

   5:4:3:2:1:7:5:8 Bror Sigurd Eugen Furtenbach (19121011-19130306)

   5:4:3:2:1:7:5:9 Gerda Helena Furtenbach (19140221-19140607)

4:3:2:1:7:6 Johan Fredrik Furtenbach (18740714-18860213)

4:3:2:1:7:7 Anna maria Furtenbach (18750924-1899) gift 1894 med Per Enok Nilsson kronotorpare i Åkroken.deras barn:

   5:4:3:2:1:7:7:1 Karl Valfrid Nilsson (1893-) dog ogift  

4:3:2:1:7:8 Katarina Charlotta Furtenbach(18780205-18860209)

4:3:2:1:7:9 Oskar Leonard Furtenbach (18790407-18860213)

4:3:2:1:7:10 Gustaf Gotthard Furtenbach(18800911-18860216)

4:3:2:1:7:11 Hilda Augusta Furtenbach (18840730-18860213)


4:3:2:1:8:1 Johan Albert  Sjöberg(18741001-) Lauker ogift

4:3:2:1:8:2 Hedvig Maria Sjöberg (18751012-18760527) Lauker 
4:3:2:1:8:3 Maria Charlotta Sjöberg
(18770502-)  gift med August Granström Gråträsk deras barn:

   5:4:3:2:1:8:3:1 ElinGranström gift med Fredrik Eriksson Lauker

4:3:2:1:8:4 Johanna Augusta  Sjöberg(18800325-19640206) gift med Alfred Sidenmark (18781217-) född i Rättsel bodde i Lauker deras barn:

   5:4:3:2:1:8:4:1 Karl Sidenmark

   5:4:3:2:1:8:4:2 Bertil Sidenmark (19130416-19690128)

4:3:2:1:8:5: Hilda Lovisa  Sjöberg(18820622-) död ung Lauker Arvidsjaur
4:3:2:1:8:6 Hulda Seferina/Hildur Severina  Sjöberg (1885033-xxxx0215) 

4:3:2:1:8:7 Erik August Sjöberg (18880624-18881205)


 

4:3:2:3:2:1   en dotter

 

4:3:2:3:2:3:1 Fredrik Backteman(18601013-18930503) ogift ångbåtskommisionär

4:3:2:3:2:3:2 Adolf Backteman(18620624-1922) telegrafkommisarie i Malmö

4:3:2:3:2:3:3 Oskar Backteman(18650101-19080211) anställd i faderns firma gift med Elin Fredrika Vilhelmina Malmberg (18640929-)

4:3:2:3:2:3:4 Hedvig Alma Augusta Backteman(18661015-) gift 18991109 med Per Erik Brännström (18600912-19170412) Provinsial läkare.

4:3:2:3:2:3:5 Hildur Maria Backteman(18760805-19550620) dog ogift skrivbiträde på rådhusets kansli i Luleå

4:3:2:3:2:3:6 Hilding August Backteman(18780113-1950) dog ogift järnvägstjänsteman

4:3:2:3:2:3:7 Signe Margareta Katarina Backteman(18811029-) telegrafist gift 19110924 med Nils Nordeman i Örnsköldsvik (18780312-) apotekare

4:3:2:3:2:3:8 Ernst Johan Backteman (18881027-1918) dog ogift jobbade i en advokatfirma

 

4:3:2:3:2:4:1 Karl Erik Backteman(18710721-19401213) tullvaktmästare gift 18920821 med Amanda Johansdotter (18671130-19230404)

4:3:2:3:2:4:2 Hugo Petrus Justinus Backteman(18800413-19491230) fabrikör gift 19071104 med Alvina Pettersson (18840821-19540405)

4:3:2:3:2:4:3 Bror Tyko Backteman(18820418-19520525) fabrikör gift 19161002 med Sofia alexandra Nyberg (18851002-) nedre Luluå Alviksträsk

4:3:2:3:2:4:4 Ernst Fredrik Backteman(18840825-19390828) född i Gävle kranmästare gift med Elin Gustava Berg (18880915-) Grebo församling östergötland

4:3:2:3:2:4:5 Hilda Karolina Backteman(18861222-18941124) Luleå 


4:3:2:3:2:5:1  Johan Albert Backteman (18720808-19451005) hemmansägare i vuotner gift med Fredrika Albertina Utterström, (1876-1957) 

4:3:2:3:2:5:2 Maria Fredrika Backteman (18740305-(19450711) gift med Johan Vesterlund (18650223-19490820)förman vid LKAB Malmberget

4:3:2:3:2:5:3 Per Anton Backteman (18771212-19541118) hemmansägare Glommersträsk gift med Hilda Lidman (18710427-19270810)  lärarinna

4:3:2:3:2:5:4 Fredrik Napoelon (18790229-19390920) gruvarbetare Malmberget gift med Hildur Vidborg skild

4:3:2:3:2:5:5 Gustav Vilhelm 18800204-19501111) bagare Gällivare gift med Jenny Tilander (18940525-19290420)
4:3:2:3:2:5:6 Uno August (18820202-19430728) hovmästare Göteborg gift med Elsa Klang (18990302-) Elsa omgift Rillvart
4:3:2:3:2:5:7 Hildur Lovisa (18870310- ) gift 19080709 med Ernst Feltström (18650318-19390105) lasarettsläkare i Luleå omgift 19400315 med Lars Sandström (18760301-19520529) direktör vid Törefors sågverk jönköping
4:3:2:3:2:5:8 Erik Axel (18890307-) distriktsombudsman gift 19170729 med Davida Regina Davidsson (18950325-) född i Piteå. bodde i Luleå
4:3:2:3:2:5:9 Nancy Johanna (18930624-) gift 1930 med Viktor Emil Nordvall (18790522-19470426) platsredaktör Gällivare
4:3:2:3:2:5:10 Anna Ingeborg (18960321-) gift 19250501 med Per Gustafsson (19000525-) tandläkare skild
     

4:3:2:6:1:1 Anna Johanna Persson/Persdotter (1846-)

4:3:2:6:1:2 Maria Fredrica Persson/Persdotter (1848-)

4:3:2:6:1:3 Eva Lisa Persson/Persdotter (1852-)

4:3:2:6:1:4 Stina Greta Persson/Persdotter (1854-)

4:3:2:6:1:5 Petrus Persson  (1860-)

4:3:2:6:1:6 Gustava Christina Persdotter/Persson (1862-)

4:3:2:6:1:7 Maria Lovisa Persdotter/persson(1869-1872)


4:3:2:6:3:1  Edvard Johansson (1847-)

4:3:2:6:3:2 Carl Lindahl (1851-) flyttade till Kasker Arjeplog (farfar till Helge Lindahl veteranvärldsmästare på skidor)

4:3:2:6:3:3 Simon (Simme) Johansson (1856-) barnlös

4:3:2:6:3:4 Anna Maria den yngre Johansdotter/Johansson (1862-) flyttade till Utterliden

4:3:2:6:3:5 Eva Johanna Johansdotter/Johansson(1862-1948)

4:3:2:6:3:6 Maria Christina (1868-) Johansdotter/Johansson flyttade till Skellefteå

4:3:2:6:3:7 Hedvig (Hedda) Johansdotter/Johansson(1871-1940) gift 1897 med Per Jönsson (1856-1944) från Åsteby Värmland dammbyggare deras barn:

   5:4:3:2:6:3:7:1  Axel Malm Per Jönssons barn med en samekvinna växte upp i fosterhem i Svartliden)

   5:4:3:2:6:3:7:2 Agnes Alvina Jönsson (1905-1971) gifte sig med Jakob Manfred Marklund (1895-) (kusingifte)

4:3:2:6:3:8 Eva Johanna gift med Jakob Marklund (1861-) skriven i byn Snipp Jörn dog i Baktsjaur  deras barn:

   5:4:3:2:6:3:8:1 Johan Alfred Marklund (1891-1970) gift med Cecilia Persson (1896-1984) 

   5:4:3:2:6:3:8:2 Algot Marklund (1893-1962) gift med Beda Wikström (1894-1985)

   5:4:3:2:6:3:8:3 Jakob Manfred Marklund (1895-1964) gift med Agnes Jönsdotter (1905-1971)

 

4:3:2:6:7:1 Johannes Wallström (1863-1904) gift med Maria Lovisa Boström (omgift Nyberg)

4:3:2:6:7:2 Eva Erica Wallström (1864-) gift med Jonas Gustav Larsson Vikström

4:3:2:6:7:3 Klara Wallström (1866-) gift med Carl Fredric Lundström Stövelberg deras barn:

   5:4:3:2:6:7:3:1 Hildur Charlotta Wallström (1890-) 

   5:4:3:2:6:7:3:2 Markus Wallström (1893-)

4:3:2:6:7:4 Hugo Vilhelm Wallström (1872-) gift med Augusta Lindgren Utterliden

4:3:2:6:7:5 Hulda Fredrica Wallström (1877-) gift med Johan Ökvist Solsliden Jörn 

4:3:2:6:7:6 Oskar Wallström (1880-) ogift bodde vid polcirkeln, sen tillbaka till Utterliden

4:3:2:6:7:7 Anselm Wallström (1883-) gift med Anna Johansson Granliden (bodde i Holmträsk innan de bosatte sig i Utterliden)

4:3:2:6:7:8 Hedvig Teolinda Wallström (1884-) gift med Robert Johansson familjen flyttade söderut 

 

4:3:2:16:2:2 Selma Maria Jönsson ( 18750909-) Bäcknäs

 

4:3:2:19:2:1 Sven Andreas Bolin (1870928-)

4:3:2:19:2:2 Jonas Engelbert Bolin (18750928-) 

4:3:2:19:2:3 Anna Fredrika Bolin (18780227-)

 

 

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se