Alla inlägg den 19 juli 2014

Av Birgitta Hellström - 19 juli 2014 16:56

generation 20

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff f  Fale (Fartegn Unge) Bure d y. Lagman bodde i medelpad och Västerbotten

http://www.martinbergman.se/pa830e7f5.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff  Nils Fartegnsson

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff m  Ingeborg                          http://www.martinbergman.se/pd84aa037.html

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff  Herse Falesson Bure (ca 1250-)

Björn Falesson

 

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff f Nils Fartegnsson Bure Lagman Medelpad

http://www.martinbergman.se/p99f83840.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff  Fale (Fartegn) Bure d ä. (ca 1250-före 1324)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff (Fartegn unge) Fale Bure dy (-1402) 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf f  Herse Dahlkarl Jätte

http://www.geni.com/people/Herse-Dahlkarl-J%C3%A4tte/6000000025311555062

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf m  xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mf Olov Dalkarl Jätte (1310-1385) 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm f  Jonas Andersson (1285-) född i torpet Ekliden Norra Rörviken, Nössemark 

http://www.geni.com/people/Jonas-Andersson/6000000025311404682

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm m Margaretha Andersdotter (1290-) född i Norra Rörviken, Nössemark, Sverige 

http://www.geni.com/people/Margaretha-Andersdotter/6000000025311721145

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mf  Anders Silboers (1260-) född i Silbo Skellefteå

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mm Karen

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm   Maria Jonsdotter (1315-1393)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff f   Ingemar Johannesen Grubbe (1307-1372) köpenhamn Danmark  Han var Dansk Adel, Borgare och Handelsman i Köpenhamn. Stamfar för släkten Grubbe. http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pfa1cac9f.html

 släkten Grubbes släktvapen

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff  Johannes Pedersen Grubbe (1287-1326)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm  Elsif Olufsdatter Saltensee af Tystofte (ca 1291-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff  Claes Ingemarsen Grubbe (1343-)


generation 21

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff  Nils Fartegnsson

http://www.martinbergman.se/p99f83840.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff f  Fale (Fartegn) Bure d ä. (ca 1250-före 1324)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff fm     xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff f  Fale (Fartegn Unge) Bure d y.


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff  Fale (Fartegn) Bure d ä. (ca 1250-före 1324)

http://www.martinbergman.se/p3076d66f.html

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff fm  xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff f Nils Fartegnsson Bure 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mf  Anders Silboers (1260-) född i Silbo Skellefteå

http://www.geni.com/people/Anders-Silboers/6000000025311902900

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm mm Karen       http://www.geni.com/people/Karen-NN/6000000025311532358

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff mm m Margaretha Andersdotter (1290-) f


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff  Johannes Pedersen Grubbe (1287-1326)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pd426b62b.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff f  Peder Johannesen Grubbe (1255-1298)  

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff m Arine Olufsdatter Flemming (1259-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm  Elsif Olufsdatter Saltensee af Tystofte (ca 1291-)

 Saltensees släktvapen    http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pbf848b04.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm f  Oluf Tokesen Saltensee af Tystofte (ca 1250-ca 1310)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm m Christine Nilssdatter (ca 1265-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff f   Ingemar Johannesen Grubbe (1307-1372)

Peder Johannesen Grubbe (ca 1313-) Riddare och Hövitsman gift ca 1350 med Ingeborg Saxesdotter Ulfsax (ca 1325-1397)


generation 22

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff f  Herse Falesson Bure (1180/1200-1270)   Herse Falesson ärvde hela rikedomen efter sin fader och bodde på sin faders gård Birsta 210.Han var Hövitsman för Norrland.Han färdigställde bure Slott till sin fars minne ( Senare ombyggd till saköns Kyrka  ( Byrestad ) i Skön Socken 1   http://www.grewik.se/gunwiklund/p839e0d17.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff  Fale Bure  Hin Unge (1160-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff  Fale Bure d. ä. (1250-1324)

 

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff f  Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (ca 1250-1324) Bosatt i Birsta, Skön socken och var Landsdomare i Skön  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p94c04870.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1200-1270) 

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff  Nils Fartegnsson/Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285-1352)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff f  Peder Johannesen Grubbe (1255-1298)  född i Lögumkloster, Tönder, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p9950a888.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff  Johannes Ingemarsen Grubbe (1229-1289)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff fm Margrete Pederdatter Eberstein (ca 1230-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff m Arine Olufsdatter Flemming (1259-) född i Roskilde, Själland, Danmark

 Flemming släktvapen     http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pb8182505.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff mf  Olauus dictus Flemming (ca 1230-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff  Johannes Pedersen Grubbe (1287-1326)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm f  Oluf Tokesen Saltensee af Tystofte (ca 1250-ca 1310) född i Tystofte, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p231eceb5.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff  Toke (Tage) Saltensee af Tystofte (1190-1252)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm Margtethe Olufsdatter Glug (1185-1277)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm m Christine Nilssdatter (ca 1265-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pf02a11e6.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm  Elsif Olufsdatter Saltensee af Tystofte (ca 1291-)


generation 23

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff  Fale Bure  Hin Unge  (1160-1227)född Birsta Skön Västernorrlands Län Godsägare  Fale Bure ägde sin fädernegård Byrestad, levde 1190, uti konung Knut Erikssons tid (1167-95), efter vilkens död han vistades hos hans omyndige barn, såsom deras fostrare på deras gods Elgarå i Västergötland.År 1199 när Konung Sverker (1196-1208) dräpte Konung Knuts söner, rymde Fale med Konung Knuts yngste son Erik hem till sin faders gård,Byrestad, och dolde honom där i 2 ½ år, till dess han började bli man, då han drog till Norge och skaffade honom hjälp till att fordra sina fäders rike igen och hämnas sina brödersoförrätt.När han kom tillbaka över fjällen, uppreste Fale hela Jämtland, Hälsingland och Medelpad och så mycket av Ångermanland som är intill Stinne, drog söderut och stridde med Konung Sverker vid Lena i Västergötland år 1208, som verserna ljuder i "Anno Millena bis bis deco celeno pleno beclum Sverikonis Stetin in Geflo Geronis, contigiet in Lenum". Två Danske löpo enom Svenskom Sverom togo derom Werbere plerum. Ty de danske hjälpte Konung Sverker mot Herr Erik, sedan konung Swerker vart slagen år 1210 vid Gefle bro och Erik Knutsson var kommen till regering, gjorde han Fale till Herre och förbättrade hans ärvda adelskap och gav honom en beväpnad arm till sköldmärke därför att Fale burit honom på sin arm under farligheter, och på hjälmen norska vapenyxor, därför att han med norske män hade börjat intaga riket, Konungen tillhanda: Då gav och Konung Erik honom i förläning hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland.Fales griftesten ligger på Schöns kyrkogård med detta vapen uthuggen, Samma vapen var med guld och ljusa färger målat, upphängt på kyrkoväggen där sammastädes och hava han själv eller hans son Herse, som familjen förmena, skrivit den krönika som i Schöns kyrka låg förvarad och innehöll vad som under Fales tid skedd var.  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe6b640c5.html

http://www.grewik.se/gunwiklund/p57c645d4.html  

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff fm     xx

deras barn:

1. ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff f Herse Falesson Bure (1180/1200-1270)

2. Björn Fahlesson Bure (1200-) Bodde på Arnäs och bebyggde först Burön i Ångermanland, men hade sina fäbodar i Kåsböle 10 mil innåt landet varav Arnäs har nämnt honom för Björn i Bure. Han måste rymma fadersgården Byrestad och söka sig annat hem 1229

 

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1200-1270) Höfwidsman i Norlanden Han ärvde rikedom efter sin fader och bodde på Bure gård i Selånger år 1210. Hövitsman i Nordanlanden levat år 1270. Härse ska ha varit en stor säljägare och en väldigt praktfull man. Han var en mäkta lärd och wis man varför han kallades Abboten i Bure, gick med silverskenor och silverbälte. Färdigställde Bure slott till sin fars minne  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p06aa64aa.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff f  Fale Bure Hin Unge (1160-1212)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff fm    xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff f  Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (ca 1250-1324)

Matts Hersesson Bure

Herse Hersesson Bure

 

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff  Johannes Ingemarsen Grubbe (1229-1289) född i  Lö, Tönder, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1d0a927c.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff f Ingemar Gundesen Grubbe (ca 1175-)

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff fm Margrete Pederdatter Eberstein (ca 1230-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pd720d924.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff f  Peder Johannesen Grubbe (1255-1298) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff mf  Olauus dictus Flemming (ca 1230-)

 flemming släktvapen   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p4fb642fc.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff mm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff m Arine Olufsdatter Flemming (1259-) 


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff  Toke (Tage) Saltensee af Tystofte (1190-1252) Tystofte, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pdfdc8348.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff f  Niels Saltensee af Tystofte (ca 1165-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm Margtethe Olufsdatter Glug (1185-1277) född på Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p187a97f7.html

 Glug släktvapen

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm f Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm m Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm f  Oluf Tokesen Saltensee af Tystofte (ca 1250-ca 1310) 


generation 24

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140-) Godsägare på Byrestad Född i Byrestad i Sköns socken medelpad. Han var en mäktig, rik och välförtjänt man http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pbbcc1f59.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff  Fale hin Gamle Bure (1120-1161)

 ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff  Fale Bure  Hin Unge  (1160-1227)


ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff f  Fale Bure Hin Unge (1160-1212) Godsägare

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe6b640c5.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1140-)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1200-1270)

 Björn Fahlesson Bure (1200-)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff f Ingemar Gundesen Grubbe (ca 1175-)  Själland, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p99acb904.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff ff  Gunde Grubbe (1127 -)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff m   xx

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff  Johannes Ingemarsen Grubbe (1229-1289)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff f  Niels Saltensee af Tystofte (ca 1165-) Tystofte, Danmark

 Saltensee släktvapen       http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p332ab437.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff m   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm ff  Toke (Tage) Saltensee af Tystofte (1190-1252) 


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm f Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247)  Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p603c5085.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff  Ebbe Olufsen Glug (1140-1209)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm fm  Cecilie (1140-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm m Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-) född på Bavelse, Prästö, Danmark      http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p892e7d14.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf  Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mm Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm Margtethe Olufsdatter Glug (1185-1277) 


generation 25

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff  Fale hin Gamle Bure (1120-1161) Lagman i Norrland Birst Skön

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095-1148)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140-)


ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1140-ca 1180) Godsägare på Byrestad. Birsta Skön(Y)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pbbcc1f59.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120-1161)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff f  Fale Bure Hin Unge (1160-1212) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff ff  Gunde Grubbe (1127-) Själland, Danmark  Grubbe är utbredd och kraftfull, speciellt till Själland länkade adelssläkt som även finns i Tyskland 

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p2aecaa04.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff ff ff f Ingemar Gundesen Grubbe (ca 1175-)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff  Ebbe Olufsen Glug (1140-1209) dog på Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p49b61f8c.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff f Olug Glug af Bavelse (1120-)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff m  Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm fm  Cecilie (1140-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pf180327c.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm f Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf  Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) född i Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark dog i Sorö, Danmark 

 Hvide släktvapen                   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p223ce098.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf f  Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mm Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163) född på Bjernede, Sorö, Danmark dog i Knadrup, Ganslös, Frederiksborg, Danmark 

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pa546ae97.html

deras barn:

1. Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200) Barn med Olug Glug af Bavelse (1120-)

2. ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm m Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-)

 

generation 26

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120-1161) Lagman i Norrland  Birsta Skön(Y)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095-1148)

 ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff m     xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1140-ca 1180)


 ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095-1148) Bure, Selånger (Y)   http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff  Fale hin Gamle Bure (1120-1161)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff f Olug Glug af Bavelse (1120-) Bavelse, Prästö, Danmark Godsägare, Kungslig munskänk  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1e782a9a.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff m  Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200) Bavelse, Prästö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/peac4f299.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf   Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) 

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mm  Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff  Ebbe Olufsen Glug (1140-1209)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf f  Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)  Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1bea812d.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-) född i England

 Sprakling släktvapen  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p4b9c3474.html

Far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086) Jarl

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf  Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) 

 

generation 27

 ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095-1148)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)

 ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff fm    xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120-1161) 


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116) Han bodde i Selånger i Medelpad, och skall levat i Konung Inge den Yngres tid (1118 till 1120-talet) vid år 1116. Han och hans söner nämnes på en runsten i Selångers Socken        http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff m  xx (1020-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff fm    xx

deras barn:

1. Tore (1090-)

2. Ture Heden Ericsson (1090-)

3. Sihlvester (1090-)

4. ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095-1148) 

5. Siughurdh Ericsson (1116-)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf   Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151) född i Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark dog i Sorö, Danmark    http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p223ce098.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf f Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mm  Ragnhild Bifronsdatter af Danmark (1100-1163)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pa546ae97.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff m  Gyde Ebbesdatter Hvide (1120-1200)

Gythe Margrethe Ebbesdatter Galen (ca 1150-)  Barn med Oluf Ebbesen Glug af Bavekse (1165-1247)

 

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047) född i England, dog på Alsted, Vendsyssel, Danmark     http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1f0c3fe0.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-1002)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff m Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf fm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf f  Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086) Jarl  född i Dnamark död i England

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p8d1013a3.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-1026)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf m Estrid Svensdatter (997-1074)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mm     xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)

 

generation 28

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116) levde i Selånger (Y)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)

mor:ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff fm  xx (1020-)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff m   xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095-1148)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080) född i Byr Uppsala död i Selånger (Y) Tycks ha levat uti Konung Inge den äldres tid och synes under det sista Asaupproret lett av Blotswien "Blot-Sven" emot kristendomen och vite Krist hava nödsakat honom flytta från Uppland till Norrland där som mera säkert han skall sig nedslå.Enligt sägen skulle Tord Bure vid flykten grävt ner en Silverskatt som varit i släktens ett tag, dvs, arvegods. Birsta ,Skön tillhör bevisligen en gammal kultur tex. framgrävdes här redan 1835 en silverskatt som dateras till senare hälften av 800 talet, då även Arabiska mynt ingår ( se Säbro boken sidan 80 )  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe08a5c5b.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff m  xx (1020-)  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p5182e1ed.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf f Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113) Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1bea812d.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-) född i England död i Fjenneslev, Alsted, Sorö, Danmark         http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p4b9c3474.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)  Jarl 

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf   Ebbe Skjalmsen Hvide (1090-1151)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-10021113) född i Jelling, Vejle, Danmark dog i Devonshire, England         http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p5410a1ac.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff fm Torvar (920-)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff m Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p293a8b6f.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff mf   Ottar av Götaland (920-) 

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-10261231) Jarl av Skåne född i Halland död i Trefaldighetskirken, Roskilde, Danmark http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p52f8aafa.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf m Estrid Svensdatter (997-10740509) prinsessa av Danmark född i Danmark död i Sömme, Roskilde, Danmark även Sambo med Richard III "den gode" Richardsson (970-1027)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p313a5748.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-1014)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-1014)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)


generation 29

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe08a5c5b.html

far:  ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff f  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff fm  xx (1020-)

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075-1116)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040) född i Byr, Skokloster (C) död på Birka, Björkö (C)    Tycks ha levat vid år 1040 i Konung Anund Jacobs tid (år 1022-1050). Efternamnet Haursi kan också stavas Herse   http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p08c0714e.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff f Thord i Byr (970-)

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff fm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047) född i England död i Alsted, Vendsyssel, Danmark        http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1f0c3fe0.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-1002) 

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff m  Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf fm    xx

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf f Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)  Jarl 

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p8d1013a3.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-1026)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf m Estrid Svensdatter (997-1074)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf m Signe Asbjörnsdatter Sprakling (ca 1050-)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985) född i Jelling, Vejle, Danmark död i Fyrisvallarna, Uppsala        http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p98f8a478.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff f  Gorm (Den Gamle) Hardeknudsen af Danmark (870-958)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff m  Thyra Haraldsdatter Dannebod (854-935)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff fm Torvar (920-)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p7ec80665.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-10021113) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff mf   Ottar av Götaland (920-) Jarl av Götaland

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1c9ed668.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff mm    xx

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff m Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)


 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-10140209) Kung av Danmark, Norge och England     född i Danmark dog i Grainsborugh, England  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/pc7dcba5b.html

far:   ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf f  Harald I Blåtand Gormsen (910-986)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf m Gunhild Olafsdotter (905-987)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-10140202) född i Polen död i Danmark även familj med Sven i Tveskägg Haraldssen (963-1014)  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p9ff68955.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm f  Mieszko I Piast (922-922)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm m  Dubrawka av Böhmen (925-977)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf m Estrid Svensdatter (997-10740509)


 generation 30

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff f  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040) född i Byr, Skokloster (C) Död på Birka, Björkö (C)        http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p08c0714e.html

far: ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff ff   Thord i Byr (970-)

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

ff fm mm fm mm mm mf mf ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)


ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff f Thord i Byr (970-) Underhövdig i Sigtuna född i Byr, Skokloster (C) döpt 992 i Skokloster död i Uppsala Han skall levat i Konung Erik Segersälls tid Bodde vid Skokloster i Uppland, där Han låtit på egen bekostnad uppbygga en Kyrka (i Byr), som länge kallades Bure kyrka och Socken. Nämnd på runsten utanför Skoklostret 

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p00a0859a.html

ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

1 ff fm mm mm fm mm fm mf ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040)

2. Horse (1000-)

3. Rolifwer (Rolev) (1000-)

4. Andwiter (Andvätt) (1000-)

5. Gudlefr (Gullev) (1000-)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff f   Palne Tokesen Hvide (945-10021113) född i Jelling, Vejle, Danmark död i Devonshire, England   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p5410a1ac.html

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff fm Torvar (920 -)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff m  Ingeborg Ottarsdatter (950-1034)

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p293a8b6f.html

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf ff  Toke Trylle (Palnetoke) Palnesen Hvide (975-1047) 


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf f  Ulf Roland Thorkildsen Sparkling (993-10261231) Jarl av Skåne född i Halland död i Trefaldighetskirken, Roskilde, Danmark

http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p52f8aafa.html

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf m Estrid Svensdatter (997-10740509) Prinsessa av Danmark död i Sömme, Roskilde, Danmark   http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p313a5748.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-1014)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-1014)

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm ff mf mf  Asbjörn Sparkling (1019-1086)  Jarl ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff f  Gorm (Den Gamle) Hardeknudsen af Danmark (870-958) död på Jelling, Vejle, Danmark  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p058a7715.html

Gorm 'Den Gamle' Frodesen

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff ff  Knud (Knud I) Hardeknud Sigurdsen (835-885)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff m  Thyra Haraldsdatter Dannebod (854-935) född i England död i Jelling, Vejle, Danmark      http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p1f06d257.html

 Thyra Haraldsdatter Dannebod

 far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff mf  Harald Klak Halvdansen (800-854)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff mm  Sigrid Helgesdatter (790-854)

deras barn:

Harald I Blåtand Gormsen (910-986) Barn med Gunhild Olafsdotter (905-987)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf ff ff  Toke (Val-Toke) Gormsen (912-985)ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf f  Harald I Blåtand Gormsen (910-986) Kung av Danmark dog i Gormshoj, Jellinge, Danmark     http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p45360ac6.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf ff  Gorm (Den Gamle) Hardeknudsen af Danmark (870-958)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf fm Thyra Haraldsdatter Dannebod (854-935)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf m Gunhild Olafsdotter (905-987) Drottning av Danmark född i Sverige dog i Danmark    http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p46164982.html

far:  ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf mf  Olof II Björnsson (885-955)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf mm Ingeberg Thrandsdotter (886-932)

deras barn:

 ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mf  Sven I Tveskägg Haraldsen (963-10140209)


ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm f  Mieszko I Piast (922?-9220525) furste av Polen  http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p9f767e03.html

 Mieszko I Piast, furste av Polen

far: ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm ff  Ziemomysl av Polen (892-963)

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm m  Dubrawka av Böhmen (925-977) född i Prag, Tjeckien

  Dubrawka av Böhmen       http://mikaelhardselius.ownit.nu/mikaelhardselius/p21f62e5f.html

far:   ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm mf Boleslav I Den Grymme av Böhmen (900-972)

mor:ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm mm Bozena Biagota (901-)

deras barn:

ff fm mm mm fm mm fm mm ff ff fm fm mf mf mm Gunhild Swjatoslawa (965-10140202) 

Thyra Haraldsdatter Dannebod

ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29 30
31
<<< Juli 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se