Alla inlägg den 5 maj 2014

Av Birgitta Hellström - 5 maj 2014 09:37

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff f Arnulf "S:t Arnoul" av Metz (582-efter640) Biskop  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p81ac0b65.html  http://artursson.se/0002/2658.htm

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02024.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff ff Arnoldus av Schelde (540-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff fm   Oda Doda de Heristal (ca 586-640)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff m Oda Doda de Heristal (ca 586-640)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peab4486d.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff ff Ansegisel "Den helige" av Austrien (ca 610 -685)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm f Pippin I av Lauden(-640) Hovmarsalk av Austreisin   http://artursson.se/0002/2660.htm

var en av de ledande männen kring Chlothar II. Han lierade sig med biskop Arnulf av Metz genom att gifta bort sin dotter Begga med Arnulfs son Ansegisel. Detta var ursprunget till den släkt som hundra år senare skulle kallas karolinge

Karolinger (till den lat. formen Carolus, av Karl), frankisk ätt från Austrasien, namngiven efter Karl Martell, före denne benämnd pippinider (efter Pippin av Landen) eller arnulfinger (efter Arnulf av Metz). Ätten härstammar från Pippin av Landen, maior domus av Austrasien, och biskop Arnulf av Metz, som slöt en allians, vilken bekräftades av äktenskapet mellan Pippins dotter Begga och Arnulfs son Ansegisel. Karolingernas makt vilade på stora jordegendomar vid Maas och Mosel. Pippin av Landens son Grimoald gjorde för en kort tid kring 660 sonen Childebert till frankisk kung, men först efter segern vid Tertry 687, där Pippin av Herstal (Héristal) (son till Ansegisel och Begga) besegrade sina motståndare, kontrollerade karolingerna även Neustrien och Burgund. Vid Pippin av Herstals död 714 utbröt en kris, då det saknades legitima vuxna arvingar. Segraren i maktkampen, Karl Martell, återerövrade mycket av det under 600-talet sönderfallna frankerriket. Karls son, Pippin den lille, fortsatte erövringarna ända till Pyrenéerna. År 751 avsatte Pippin den merovingiske marionettkungen ChilderikIII och utropade sig till kung. Detta skedde i nära allians med påven; ett grundelement i den karolingiska monarkin var samarbetet mellan världslig och kyrklig makt, där monarken uppfattades som utvald av Gud. Sitt största uppsving nådde karolingerna under Pippins son Karl den store, som underkuvade saxare och avarer, erövrade stora delar av langobardernas Italien och områden söder om Pyrenéerna. (Se karta över det karolingiska väldet 741-814 vid 4197NFrankrike, Historia.) År 800 kröntes Karl till kejsare av påven, varvid det medeltida kejsardömet i väster föddes. När expansionen upphörde på 800-talet minskade karolingernas möjligheter att binda stormän till sig genom ämbeten och förläningar. Detta försvagade riket, som också upprepade gånger anfölls av vikingar. Dessutom behandlade karolingerna väldet som privategendom, som delades upp inom ätten. På 800-talet uppkom flera riken med endast en teoretisk ledarställning för den kung som innehade kejsartiteln. År 843 skapades genom fördraget i Verdun tre riken: det västfrankiska (Frankrike), det östfrankiska (Tyskland) och ett mittrike (från nuv. Nederländerna till mellersta Italien). Mittriket delades i tre delar: Italien (844), Provence och Lotharingia (855). Även östfrankiska riket delades tidvis, och ofta hade Akvitanien egna kungar. Nya släkter gjorde sig alltmer gällande: 879 förlorade karolingerna Provence, 888 (slutgiltigt 896) Italien, 911 östfrankiska riket och 923 Lotharingia. I västfrankiska riket tog robertingerna (senare kallade capetinger) makten 888-898 och 922-936, men först 987 förlorade karolingerna slutgiltigt tronen. Dick Harrison Källa: http://www.blixtens.net/minslakt/index.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm m Itta av Schelde (592-652)

http://artursson.se/0002/2661.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm mf Arnoludus av Schelde (540-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm mm  Oda av Schwaben (550-640)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm ff fm Begga von Heristal (613 - 698)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm ff f Bodilon av Dijonnais (ca 600-)

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm ff ff Son av Garnier I av Bourgundy

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm ff fm dotter till Gondoald av Meaux

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm ff m Sigrade av Sainte-Marie de Soissons (ca 600-ca 677) Religiös  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm ff mf    nn3 av Dijonnais

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm ff mm  dotter av Leutharius av Frankrike

deras barn:

Adele av frankerna

Leger biskopen av Autun

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm ff Guerin (Warinus) Greven av Paris (ca 630-677)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm fm f   NN av Treves

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm 4222

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm fm m   xx

deras barn:

 Basin Biskop av Treves 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm fm Kunza (Gunzie) Grevinna av Paris (ca 630-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mf f Théodon I hertig av Bayern (-722) härskade 660-717 Även familj med Regintrude prinsessa av Austrasien

 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mf ff  Garibald II hertig av Bayern

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mf fm Geila prinsessa Friuli

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mf m Gleisnod hertiginna av Bayern

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mf Théodon II hertig av Bayern (-71612xx)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mm f  Robert Hertig av  Neustria härskade 

654-677   http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mm ff Erlebert Greven av Therouanne

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mm m Theoda Hertiginna av Neustria

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm fm mm Folchaide hertiginna av Bayern


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff f Alberic av Frankerna

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm 4170

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff ff Hugues borgmästare av slotten av Austrasien

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff m Adele se Frankerna   

Syster till St Leger d'Autun  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff mf Bodilon av Dijonnais

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff mm Sigrade i Sainte-Marie de Soissons

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf ff Hugobert Greven av Palais (-ca 698 )


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm f  Theodard av Liège  Biskop av Liège ca 660   http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm m Dotter till Dagobert I prinsessa av frankerna   http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm mf Dagobert I Kung av Frankerna
mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm mm Ragentrude av Austrasia
deras barn:
fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf fm  Irmine av Frankerna 
 
 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf f Clovis II kung av Neustrien och Burgund

(634-654) härskade 638 och över hela frankrike 640-657 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf ff Dagobert I Kung av Frankerna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf fm Nantilde Drottning av Frankerna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf m St Bathilde drottning av Neustrien och Burgund (- 6800130) reagerade 657-664 dog som nunna 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

deras barn:

Childeric II King of Neustria and Burgundy (649-) familj med Bilichild Prinsessa av Austrasia

Clothar III King of Neustria and Burgundy (654-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mf Theoderik III kung av Neustrien och Burgund (654-691)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm f  Ansegisel av Austrasia (ca 607-662) född i Austrasien, Frankrike - dog och begravdes i Andene kloster 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm ff Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" biskopen av Metz

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm fm Dode (Oda) av Heristal

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm m Beggue (St Beggue) av Landen (620-693) född i Landen, Liege, Belgien Abbedissa av Andenne 691

 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/default-emperors.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm mf Pepin I "den gamla" av Austrasien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm mm  Itte Iduberga av Asti

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mf fm ff mm mf mm  Clotilde Dode

Pippin "av Heristal" av Austrasia (ca 635-) familj med Alpaide (bihustru) av Austrasia (ca 675-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff f  Radbard Kung av Ryssland (ca 638-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p8b8c3ec9.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff m Aud "Den djupöda" Ivarsdotter (ca 633-)

Aud var först gift med Rurik Sløngvanbug Kung (ca 640-) Hon var gift med Kung Radbard i sitt andra äktenskap och levde så i Gårdarike. född i Danmark   http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p19424d78.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff mf Ivar "Vidfamne" Halvdansen (ca 612-)    Kung  

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff mm  Gyrithe (Gauthild) Alvsdotter (620-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff ff  Randver Radbardsson Kung av Svitjod (680-770)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff fm f nn sveakung

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff fm m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff ff mm ff ff ff ff fm   xx

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff ff f Hroar Halfdansson (ca 526-ca494) Kung av Danmark   http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb63c248b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff ff ff  Halfdan II Frodasson (ca 503-) Kung av Danmark

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff ff m Ogne Prinsessa av Northumberland (ca 530-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p85ba39e3.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff ff mf Norbil Kung av Northumberland

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff ff  Valdar "Den milde" Hroarsson (ca 547-)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff fm f Hilderic Kung av Vanderna (462-533)

född i Karthago, Zeugitana, TUNISIEN död i Zeugitana, TUNISIEN

http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/p0354ec63.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff fm ff Huneric av Vandalerna (- 484)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff fm fm Eudocia av Vandalerna (439 - 466)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff fm m Amfleda "den yngre"av Vandalerna (462-533)

Drottning född i Karthago, TUNISIEN  http://www.finnfalla.se/forsk/anor/gorm/pf3b865af.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff fm mf  Thrasamund av Vandalerna (465 - )

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff fm mm Amfleda av Ostroghoterna (468 - )

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm ff fm Hildis Hildericsdotter av Vandalerna (525 - 572) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm fm ff f Elesa av Saxland (ca 439-ca 514)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p8240c59b.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm fm ff ff   Elesa av Saxland  (ca 411-) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm fm ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff ff ff fm fm ff Cerdic (Credix) av Anglo-Saxons (ca 467-534)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff ff ff f Haninai Exilarch av judar i Babylon

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03359.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff ff ff Bustanai ben Haninai Exilarch av judar (590-670) 


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mf f Shahrijar Prins av Sasanian Persia

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03127.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mf ff  Chosroes II Parvez Kejsare av Sasanian Persien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mf fm Sirin Prinsessa av Ephthalites

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mf  Yazdagird III Kejsare av Sasanian Persien (-651)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mm f Constantine III kejsaren av Bysans (6120503-)  härskade 6410211-6410524 http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03119.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mm ff  Herakles I Kejsare av Bysans

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mm fm Fatia Eudoxia Kejsarinna av Byzantium

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mm m Gregoria prinsessa av Sassanian Persien

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04066.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mm mf  Shah-Varez kejsare av Sassanian Persien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mm mm Dukhtzanan Prinsessa av Sasanian Persia

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm ff mf mm Manyanh prinsessa av Bysans


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm ff f  Chosroe II Parvez Kejsare av Sasanian Persien (-628)  "den segerrika" Regerade 590-628, flydde till Bysans, fängslade och mördade även familj med Miriam (Maria) Prinsessa av Bysans http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03129.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm ff ff  Hormazd IV Kejsare av Sasanian Persien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm ff fm   xx Dotter till Khurad Prinsessa av Ephtalites

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm ff m Sirin prinsessa av Ephthalites

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04060.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm ff mf  Mukan Djigin \ kungen khanen av turkarna

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm ff Shahrijar Prins av Sasanian Persien

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mf f Herakles I kejsaren av Bysans (ca 575-6410211) Cappadocia härskade 610-6410211 förlorade Mesopotamien, Syrien och Palestina till araberna  Även familj med Martina Kejsarinna av Bysans  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03373.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mf ff  Heraclianus av Carthago

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mf fm Epiphania av Carthago

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mf m Fatia Eudoxia Empress av Bysans

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per03374.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mf mf  Flavius av bysantinska riket

deras barn:

Epiphanes Prinsessa av Bysans familj med  nn Kung eller Kaghan av khazarerna 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mf KonstantinIII kejsaren av Bysans(6120503-) 

Heraclius II Konstantinos Kejsare av Bysans familj med Anastasia Gregoria kejsarinna av Bysans


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mm f Shah-Varez kejsaren av Sassanian Persien  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04063.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mm ff  nn av Arsacid

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mm m  Dukhtzanan prinsessa av Sasanian Persien  http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per04064.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mm mf  Chosroe II Parvez Kejsare av Sasanian Persien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mm mm Miriam (Maria) Prinsessa av Bysans

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm fm fm mm Gregoria prinsessa av Sassanian Persien

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff ff f Arnoldus av Schelde (540-601) Margrave

http://artursson.se/0002/2663.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff ff ff  Ansbertus(523-570)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff ff fm Blithildis av Austrasien (530-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff ff m   Oda av Schwaben (550-640)

http://artursson.se/0002/2664.htm

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff ff  Biskop Arnulf "S:t Arnoul" den helige av Metz (5820813-6400816)

Itta av Schelde

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff mm f  Arnoludus av Schelde (540-601) Margrave

http://artursson.se/0002/2663.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff mm ff  Ansbertus (523-570)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff mm fm Blithildis av Austrasien (530-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff mm m Oda av Schwaben (550-640)

http://artursson.se/0002/2664.htm

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mf ff mf fm mf ff mm  Itta av Schelde (592-652)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm ff f  Ansbertus Ferreolus av Schelde Senator av Narbonne   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pcf20da74.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm ff ff  Tonantius "Vis Clarisimus" Ferreolus Senator

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm ff fm Industria

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm ff m  Deuteria de Rheims Abbedissa av Saint Pierre de Rheims.   http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/pd11ed7ef.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm ff  Ansbertus av Schelde (523 - 570)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm fm f  Cloderic "landsförrädaren" Kung av Cologne (475-)  http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/paae27035.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm fm ff  Sigisbert I "den lame" av Cologne (- 509) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm fm fm  xx Alariksdotter av Toulouse

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm fm m Agilofinginne Blood (500-)

http://www.poetelen.com/Hemsidan/SL%C4KTFORSKNINGEN/p6a540d14.html
far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm fm mf  Agilofing Blood (470 - )

deras barn:

Munderic av Wintry (515-) familj med Arthemia de Perthois

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mf mm fm Blithildis prinsessa av Cologne

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff ff f Hugues borgmästare av slotten av Austrasien

härskade 616-618   http://american-pictures.com/genealogy/persons/per03525.htm#0

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff ff Alberic av Frankerna


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff fm f Bodilon av Dijonnais (efter 600-)

http://american-pictures.com/genealogy/persons/per03528.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff fm ff  son till Garnier I av Bourgundy

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff fm fm dotter till Gondoald av Meaux 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff fm m Sigrade av Sainte-Marie de Soissons

(ca 600-677) Religiös   http://american-pictures.com/genealogy/persons/per03529.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff fm mf  nn3 av Dijonnais

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff fm mm  xx av Leutharius av Frankrike

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff fm Adele av Frankerna

Leger Biskop av Autun 

Guerin (Warinus) Greven av Paris (ca 630-) familj med Kunza (Gunzie) Grevinna av Paris

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff mm f Dagobert I Kung av Frankerna (602-638)

härskade 629-639 även familj med Nantilde Drottning av Frankerna 

http://american-pictures.com/genealogy/persons/per03532.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff mm ff Clothar II den store kung av frankerna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff mm fm  Altrude Drottning av Frankerna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff mm m Ragentrude av Austrasia

http://american-pictures.com/genealogy/persons/per03533.htm#0

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm ff mm dotter till Dagobert I Prinsessa av Frankerna

Regintrude Prinsessa av Frankerna familj med Theodo II av Bavaria

Sigibert III Kung av Austrasia (631-) familj med Inechilde Drottning av Austrasia


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm ff f  Dagobert I Kung av Frankerna 

(602-638) härskade 629-639 även familj med Ragentrude av Austrasia

http://american-pictures.com/genealogy/persons/per03532.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm ff ff Clothar II den store kung av frankerna

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm ff fm Altrude Drottning av Frankerna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm ff m Nantilde Drottning av Frankerna (610-642)   http://american-pictures.com/genealogy/persons/per03629.htm#0

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm ff Clovis II King of Neustria and Burgundy (634-654)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mf f Arnoul (St Arnoul) "de Heristal" Biskop av Metz (582-0813-6400816) född i Heristal, Liege, Belgien.Avgick 627 och tillbringade resten av livet i en grotta på Remiremont begraven i Metz, Moselle, France http://american-pictures.com/genealogy/persons/per02024.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mf ff  Boso Bodogisel hertig av Neustrien 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mf fm Chrodoare (St. Oda) av Amay

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mf m Dode (Oda) av Heristal  (ca 586-efter 612) född i Heristal, Liege, Belgien blev nunna i Treves 612. 

http://american-pictures.com/genealogy/persons/per02201.htm#0 

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mf mf Arnoald Biskop av  Metz

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mf Ansegisel av Austrasia (ca 607-662)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mm f  Pepin I "den gamla" av Austrasia (575-639) född i Landen, Liege, Belgien http://american-pictures.com/genealogy/persons/per02225.htm#0

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mm ff Carloman Greven av Austrasien

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mm fm Gertrude prinsessa av Bayern

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mm m Itte Iduberga av Asti (592-652) Landen, Liege, Belgium http://american-pictures.com/genealogy/persons/per02258.htm#0  

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mm mf Grimoald hertig av Asti

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm ff fm mm fm mm Beggue (St Beggue) av Landen

(620-693)

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm f Heraclius Konstantin III Kejsare av Bysans (6120503-6410525) härskade 6410211-6410524 http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9c5a3ece.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm ff  Heraclius I av Bysans (ca 575- 641) Kejsare 

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm fm Eudocia (Fabia) av Libyen (- 612) Kejsarinna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm m Anastasia Gregoria prinsessa av Karthago (ca 611-) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peac4f72c.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm mf  Patrician Nicetas av Karthago (-ca 629) Exilark

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm mm Gregoria av Karthago

deras barn:

Konstans II av Bysans (630 - 668)

Manyanh av Bysans

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm f Heraclius Konstantin III Kejsare av Bysans (6120503-6410525) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9c5a3ece.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm ff  Heraclius I av Bysans (ca 575- 641) Kejsare

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm fm Eudocia (Fabia) av Libyen (- 612)

Kejsarinna 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm m Anastasia Gregoria prinsessa av Karthago (ca 611-) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peac4f72c.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm mf Patrician Nicetas av Karthago (-ca 629) Exilark

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm mm Gregoria av Karthago

deras barn:

Konstans II av Bysans (630 - 668) familj med Fausta 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mf mf mm Manyanh prinsessa av Bysans


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff ff f Arnulf "S:t Arnoul" av Metz (5820813-efter 640) Biskop  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p81ac0b65.html   artursson.se/0002/2658.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff ff ff  Arnoldus av Schelde (540 - 601)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff ff m Oda Doda de Heristal (ca586- 640)

blev nunna 612 http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peab4486d.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff ff Ansegisel "Den helige" av Austrien (ca 610-685) 

 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff fm f Pippin I av Lauden. (-640)

http://artursson.se/0002/2660.htm

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff fm Oda av Schwaben (550-640

http://artursson.se/0002/2661.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff fm f  Arnoludus av Schelde (540-601)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff fm m Oda av Schwaben (550-640)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff ff mm mm mf ff mm ff fm Begga von Heristal (613 - 698)
ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30
31
<<< Maj 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se