Alla inlägg den 31 januari 2014

Av Birgitta Hellström - 31 januari 2014 19:15

Johan Philipsson Hilduinen kom till Örträsk som den förste finske nybyggaren 1678. Västerbotten var relativt obebyggt och obrukat på den tiden, och för att få dit brukare och antagligen för att få in pengar till staten (det sistnämnda säkert det viktigaste) så gav kungen nybyggarna ett antal års skattefrihet. Många kom från Finland, som på den tiden också var svenskt, bland annat denne Johan. Han hade hela familjen med sig, och gården han byggde finns delvis bevarad än idag och är numera hembygdsgård. En fin träskulptur som föreställer Johan finns placerad på gården.

Domboken i Arnäs tingslag i Ångermanland meddelade den 1 mars 1681:"Johan Philisson en finne som hafwer sig nedersatt på Chronones Allmänning wid Öhrträsket, som ligger en gammall Mijl ifrån Landsron emillan Umeå och Ångermanlandh, begiärer tillstånd få sigh dher nedersättia, och åthniuta några Åhrs frijhet till Egors uparbetande" Han vill alltså komma i åtnjutande av de sk lappmarksprivilegierna som utlovades i 1673 års lappmarksplakat genom att begära frihetsår dvs skattefrihet för sitt nybygge. Det därpå följande hösttinget i Arnäs som hölls den 4 november 1681 avslöjade vilka nybyggare som då fanns i berörda tingslag. Om Johan Philipsson i Örträsk framkommer att han var "ditkommen för 3 Åhr sedan". Johan kom således till Örträsket år 1678 och blev därmed den förste nybyggaren i Lycksele (AC) lappmark. Örträsk beskrives år 1671 i samband med den inventering som gjordes för att anvisa områden lämpliga för nybyggen: " Här ha vildrenar sitt tillhåll i stor myckenhet sommar och vinter; bäver kan fångas i bäckarna, björnar, vargar, rävar, mårdar, lekatter, ekorrar och fågel finnas i tämmeligen ymnighet här" Av fisk fanns i Örträsket gädda, aborre, harr och mört, samt längre upp i älven både laxöring och röding, denna läckra fjällfisk, som "hafwer en mächta ljuflig smak när han färsk kokadt warder"


Johan Philipsson Hilduinen 

Född: 1620 Kuusamo, Kemi, Finland Bosatt: från 1678 Örträsk, Lycksele (AC) Utflyttad från Kuusamo i Maanselka kappskatteland i Kemi lappmark, Finland. Inflyttad 1678 till Örträsk.Död: 1690 Örträsk, Lycksele (AC)

Familj med Anna 

deras barn:

1:1 Samuel Johansson (1645 - 1722)

1:2 Margareta Johansdotter (1650 - 1708)

1:3 Johan Johansson (1658 - 1718)    


                               

                                                                      Staty av Johan Philipsson Hilduinen vid Örträsks hembygdsgård.

Örträsk anses vara det första nybygget i Lappmarken söder om Jokkmokk. Det var finnen Johan Philipsson, vanligen kallad Hilduinen, som slog sig ned här

generation 2

 

1:1 Samuel Johansson (1645 - 1722) Nybyggare i Örträsk Lycksele (AC) (ca 1645 -1722/1725) född i Kuusamo ,Kemi i Finland (eller i Örträsk,Lycksele enligt Kjell Åke Lundström) död i Örträsk Lycksele

Familj med Anna Mårtensdotter (1647 - 1737) deras barn:

1:1:1 Samuel Samuelsson (1683 - 1774) http://www.kyrkberg.se/gen/Slaktfo/LarsAnor/p3733a03b.html

1:1:2 Sofia Samuelsdotter (1685-)

1:1:3 Erik Samuelsson (1697-17800120) född i Örträsk


1:2 Margareta Johansdotter (1650 - 1708) född i Kuusamo, Kemi Finland (eller i Örträsk Lycksele) död i Örträsk

Familj med Mårten Henriksson (1625 - 1697)Bonde i Agnäs, Nordmaling (AC) Finne i Örträsk. Familjen kom till Agnäs 1658.Mårtens 1:a fru hette Beata (Beda) Pålsdotter (1627 - 1678) deras barn:

1:2:1 Mårten Mårtensson (1682 - 1774)

 

1:3 Johan Johansson (1658 - 1718) Johan Johansson Hilduinen Finne, Nämndeman och bonde Kyrkvärd från 1709 född i Kuusamo, Kemi Finland (eller i Örträsk, Lycksele) död iKnaften , Lycksele. Familj med Anna Mårtensdotter (1670 - 1720) deras barn:

1:3:1 Elisabet Johansdotter (1692-)

1:3:2 Johan Johansson (1699 - 1770)

1:3:3 Erik Johansson (1702-)

 

generation 3     

 

1:1:1 Samuel Samuelsson (1683 - 1774) född i Örträsk , Lycksele död i Noret, Örträsk, Lycksele.Nämdeman Lapp Familj med Anna Adamsdotter Ersdotter (1693 - 1743) vigsel 17101201. deras barn:

1:1:1:1 Samuel Samuelsson (1710-)

1:1:1:2 Kerstin Samuelsdotter (17121012-) Dop 1712-10-12.

1:1:1:3 Anna Samuelsdotter (1714-)

1:1:1:4 Adam Samuelsson (1715-)  Dop 1715-03-25.

1:1:1:5 Elisabet Samuelsdotter (1716-)

1:1:1:6 Johan Samuelsson Öhrling (1718-)

1:1:1:7 Marget Samuelsdotter (1719-)

1:1:1:8 Filip Samuelsson (1721-) http://www.kyrkberg.se/gen/Slaktfo/LarsAnor/pcec98d04.html

1:1:1:9 Mårten Samuelsson (1723-) 

1:1:1:10 Adam Samuelsson (17250221-)

1:1:1:11 Sofia Samuelsdotter (1727-1728) Begravd 1728-02-25.

1:1:1:12 Maria Samuelsdotter (17290220-) http://www.kyrkberg.se/gen/Slaktfo/LarsAnor/p4acbfa40.html

1:1:1:13 Abraham Samuelsson (1733-)

1:1:1:14 Sofia Samuelsdotter, född 1735 20/2

 

1:1:2 Sofia Samuelsdotter (1685-)

1:1:3 Erik Samuelsson (1697-17800120) född i Örträsk


1:2:1 Mårten Mårtensson (1682 - 1774) född i Agnäs Nordmaling död i Rusele Lycksele Nybyggare i Rusele Lycksele (Omnämnd i Linnes Lapplandsresa)Det var Mårten som gick i strömmen i Umeälven 1732 och drog båten åt Karl von Linné. Mårten visade år 1717 malmstenar för konungen Karl XII. Familj med Maria Mattsdotter (1682 - 1766) vigsel 1707 Lycksele.deras barn:

1:2:1:1 Margreta Mårtensdotter (1709-)

1:2:1:2 Katarina Mårtensdotter (1711-)

1:2:1:3 Mårten Mårtensson (1712-)

1:2:1:4 Elisabet Mårtensdotter (1715-)född i Rusele, Lycksele (AC). Dop 1715-06-05.

1:2:1:5 Magdalena Mårtensdotter (1717-)

1:2:1:6 Israel Mårtensson (1718-) född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:7 Johan Mårtensson (1719-)född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:8 Mats Mårtensson Rusén (17220224-)

1:2:1:9 Sofia Mårtensdotter (17240510-)

 

1:3:1 Elisabet Johansdotter (1692-)

1:3:2 Johan Johansson (1699 - 1770) född i knaften död i Umgransele, Lycksele (AC) Bonde i Umgransele. Familj med Elsa Johansdotter (1692 - 1789) deras barn:

1:3:2:1 Anna Johansdotter (1722 - 1792)

1:3:2:2 Maria Johansdotter (1723 - )

1:3:2:3 Johan Johansson (1724 - 1810)

1:3:2:4 Beata Johansdotter (1729 - )

1:3:2:5 Elisabet Johansdotter (1732 - 1809)


1:3:3 Erik Johansson (1702-)

 

generation 4

 

1:1:1:1 Samuel Samuelsson (1710-)

1:1:1:2 Kerstin Samuelsdotter (17121012-) Dop 1712-10-12.

1:1:1:3 Anna Samuelsdotter (1714-)

1:1:1:4 Adam Samuelsson (1715-)  Dop 1715-03-25.

1:1:1:5 Elisabet Samuelsdotter (1716-)

1:1:1:6 Johan Samuelsson Öhrling (1718-) 

1:1:1:7 Marget Samuelsdotter (1719-)

1:1:1:8 Filip Samuelsson (1721-1786/1788) Familj med 1) Maria Jonsdotter (1719 - 1757) vigsel  1744-12-02 Lycksele (AC) Gift 2) 1759 i Lycksele (AC) med Maria Olofsdotter (17351216-) i Orrböle, Nordmaling (AC). Bosatt i Örträsk,Lycksele (AC). barn med 1:a frun:

1:1:1:8:1 Samuel Filipsson (1746 - 1811)

1:1:1:8:2 Margareta Filipsdotter (1748 - )

1:1:1:8:3 Maria Filipsdotter (1749 - )

1:1:1:8:4 Jon Filipsson (1750 - )

1:1:1:8:5 Johan Filipsson (1752 - 1752)

1:1:1:8:6 Katarina Filipsdotter (1754-)


1:1:1:9 Mårten Samuelsson (1723-) 

1:1:1:10 Adam Samuelsson (17250221-) 

1:1:1:11 Sofia Samuelsdotter (1727-1728) Begravd 1728-02-25.

1:1:1:12 Maria Samuelsdotter (17290220-18100319) född i Örträsk Lycksele dog i Vormsele Lycksele , Lapp. Familj med Jonas Jonsson (1724 - ) deras barn:

1:1:1:12:1 Gabriel Jonsson (1758 - 1834)

 

1:1:1:13 Abraham Samuelsson (1733-)

1:1:1:14 Sofia Samuelsdotter (17350220-)

 

1:2:1:1 Margreta Mårtensdotter (1709-17301129)född i Rusele Lycksele död i Örträsk, Lycksele. Familjmed Lars Håkansson (1703 - 1733) vigsel 1727-12-27 Lycksele. deras barn:

1:2:1:1:1 Mårten Larsson (1729 - 1804)  http://www.danemanuelsson.se/antavla/pa558f57f.html

1:2:1:2 Katarina Mårtensdotter (1711-17640610) född i Rusele Lycksele död i Bastuträsk, Lycksele (AC) begravd 17640610.Familj med Johan Thomasson (1716 - 1770). deras barn:

1:2:1:2:1 Maria Johansdotter (1739 - )

1:2:1:2:2 Mårten Johansson (1741 - )            http://www.danemanuelsson.se/antavla/p0950961a.html

1:2:1:3 Mårten Mårtensson (1712-)

1:2:1:4 Elisabet Mårtensdotter (1715-)född i Rusele, Lycksele (AC). Dop 1715-06-05.

1:2:1:5 Magdalena Mårtensdotter (1717-)

1:2:1:6 Israel Mårtensson (1718-) född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:7 Johan Mårtensson (1719-)född i Rusele, Lycksele (AC).

1:2:1:8 Mats Mårtensson Rusén (17220224-18020413) Länsman i Rusele, Lycksele (AC) född i Falträsk (eller Bastuträsk Stensele?) död i Rusele Lycksele Familj med Anna Johansdotter (1722 - 1792). deras barn:

1:2:1:8:1 Maria Mattsdotter Rusén (1748 - 1748)

1:2:1:8:2 Maria Mattsdotter Rusén (1749 - )

1:2:1:8:3 Mårten Mattsson Rusén (1750 - )

1:2:1:8:4 Elsa Mattsdotter Rusén (1753 - )

1:2:1:8:5 Isak Mattsson Rusén (1755 - 1764)

1:2:1:8:6 Mats Mattsson Rusén (1758 - )

1:2:1:8:7 Anna Mattsdotter Rusén (1759 - )

1:2:1:8:8 Mårten Mattsson Rusén (1761 - )

1:2:1:8:9 Erik Mattsson Rusén (1764 - 1800)

1:2:1:8:10 Erik Mattsson Rusén (1764 - )


1:2:1:9 Sofia Mårtensdotter (17240510-)

 

1:3:2:1 Anna Johansdotter (1722 - 1792) född i Umgransele Lycksele bosatt och död i Rusele Lycksele   Matts Mårtensson Rusén (1722 - 1802) deras barn:

1:3:2:1:1 Maria Mattsdotter Rusén (1748 - 1748)

1:3:2:1:2 Maria Mattsdotter Rusén (1749 - ) 

1:3:2:1:3 Mårten Mattsson Rusén (1750 - ) 

1:3:2:1:4 Elsa Mattsdotter Rusén (1753 - )  

1:3:2:1:5 Isak Mattsson Rusén (1755 - 1764) 

1:3:2:1:6 Mats Mattsson Rusén (1758 - )  

1:3:2:1:7 Anna Mattsdotter Rusén (1759 - )  

1:3:2:1:8 Mårten Mattsson Rusén (1761 - )

1:3:2:1:9  Erik Mattsson Rusén (1764 - 1800) 

1:3:2:1:10 Erik Mattsson Rusén (1764 - )

 

1:3:2:2 Maria Johansdotter (1723 - )

1:3:2:3 Johan Johansson (1724 - 18100221) född, levde,och dog i umgransele (eventuellt död 1806) familj med Sophia Johansdotter (1724 - 1811) vigsel 1747-03-25 Lycksele (AC) deras barn:

1:3:2:3:1 Johan Johansson (1748-) i Umgransele, Lycksele (AC). Dop 1748-07-31.


1:3:2:3:2 Johan Johansson (1749-)


1:3:2:3:3 Elsa Johansdotter (17510105-)


1:3:2:3:4 Mats Johansson (1752-) född i Umgransele, Lycksele (AC). Dop 1752-06-06.


1:3:2:3:5 Nils Johansson (17530927-)


1:3:2:3:6 Sofia Johansdotter (17550309-)


1:3:2:3:7 Erik Johansson (17560603-)


1:3:2:3:8 Anna Johansdotter (1757-)född i Umgransele, Lycksele (AC).


1:3:2:3:9 Maria Johansdotter (17581012-)


1:3:2:3:10 Beata Johansdotter (17600210-)


1:3:2:3:11 Katarina Johansdotter (17630310-)


1:3:2:3:12 Per Johansson (17650520-)


1:3:2:3:13 Olof Johansson (17670604-)
1:3:2:4 Beata Johansdotter (1729 - )

1:3:2:5 Elisabet Johansdotter (1732 - 1809) född i Umgransele Familj med Anders Mikaelsson (1726 - 1776)

vigsel 1754 deras barn:

1:3:2:5:1 Mikael Andersson (1758 - 1849)

1:3:2:5:2 Elsa Andersdotter (1760 - 1816)

1:3:2:5:3 Elisabet Andersdotter (1768 - 1829)


generation 5 


1:1:1:8:1 Samuel Filipsson (17460111 - 18110312)  född i Örträsk Lycksele dog i Umgransele Lycksele Familj med Katarina Nilsdotter (1745 - 1811) deras barn:

1:1:1:8:1:1 Filip Samuelsson (1780 - )

1:1:1:8:1:2 Abraham Samuelsson (1782 - )

1:1:1:8:1:3 Erik Samuelsson (1783 - )

1:1:1:8:1:4 Maria Charlotta Samuelsdotter (1784 - )

1:1:1:8:1:5 Sofia Samuelsdotter (1786 - 1831)

1:1:1:8:1:6 Samuel Samuelsson (1789 - )

1:1:1:8:1:7 Magdalena Samuelsdotter (1790 - 1790)

 

1:1:1:8:2 Margareta Filipsdotter (1748 - )

1:1:1:8:3 Maria Filipsdotter (1749 - )

1:1:1:8:4 Jon Filipsson (1750 - )

1:1:1:8:5 Johan Filipsson (1752 - 1752)

1:1:1:8:6 Katarina Filipsdotter (1754-)

 

1:1:1:12:1 Gabriel Jonsson (17580706 - 1834) född i Vormsele död i Bastuträsk Lycksele Familj med Katarina Johansdotter (1770 - 1811)  vigsel 17890422 senare omgift med Vendela Catharina Hansdotter (1787-) barn med första frun: 

1:1:1:12:1:1 Johan Gabrielsson (1789 - 1839)

1:1:1:12:1:2 Maria Kristina Gabrielsdotter (1790 - 1844) 

1:1:1:12:1:3 Katarina Margareta Gabrielsdotter (1791 - )

1:1:1:12:1:4 Eva Sofia Gabrielsdotter (1793 - )

1:1:1:12:1:5 Erik Kristian Gabrielsson (1794 - )

1:1:1:12:1:6 Jon Gabrielsson (1795 - )

1:1:1:12:1:7 Natanael Gabrielsson (1797 - )

1:1:1:12:1:8 Anna Gabrielsdotter (1798 - )

1:1:1:12:1:9 Gabriel Gabrielsson (1799 - )

1:1:1:12:1:10 Ulrika Gabrielsdotter (1801 - )

1:1:1:12:1:11 Nils Petter Gabrielsson (1803 - 1876)

1:1:1:12:1:12 Ulrika Gabrielsdotter (1804 - )

1:1:1:12:1:13 Abraham Gabrielsson (1807 - )


1:1:1:12:1:14 Sara Sofia Gabrielsdotter (1810 - )

 

1:2:1:1:1 Mårten Larsson (17290106 - 1804)född i rträsk Lycksele Nybyggare i Åskilje, Lycksele död i Åskilje Lycksele 

Familj med Kerstin Mårtensdotter (1728 - 1805) vigsel 1753-06-12 Lycksele. Deras barn:

1:2:1:1:1:1 Kerstin Mårtensdotter (1749 - 1751)

1:2:1:1:1:2 Mats Mårtensson (1753 - ) 

1:2.1:1:1:3 Lars Mårtensson (1755 - 1840) 

1:2:1:1:1:4 Margreta Mårtensdotter (1757 - 1817) 

1:2:1:1:1:5 Mårten Mårtensson (1760 - 1800)


     http://www.danemanuelsson.se/antavla/pf9725b1c.html

generation 6:  

 

 


 

ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
<<< Januari 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se