Alla inlägg den 6 juni 2013

Av Birgitta Hellström - 6 juni 2013 11:12

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff mf ff Arnmod Arvidson Jarl http://www.look.no/anita/slekt/webcards/ps32/ps32_221.htm

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff mf ff f Arnvid Torarinson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff mf fm  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff mf f Arni Arnmodson (ca963-ca1024)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff ff Knut (Hardeknut) Sgurdsen av Danmark (ca 820- efter 880)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pf51a59ea.html

 far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff ff f  Sigurd "Ormöga" Ragnarsson (ca 795 - efter 866) 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff fm Elgiva (Edgiva) av Wessex

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p26b6e781.html

 far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff fm f  Aethelred I av Wessex (ca 843 - 871) Kung

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff f Gorm den gamle (ca 870- ca 950)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff mf  Harald Klack (ca 800- efter 854) Kung Sannolikt den förste kristne nordiske kungen.(Källa: Alf Henriksson)Kung troligen 812-813 och 819-827, Under de inre striderna sökte han hjälp hos kejsar Ludvig 'den fromme' och skall då också ha låtit döpa sig.(Källa: Bra Böcker)Den danske kungen Harald, som fördrivits från sitt eget land erhöll Rüstringen som förläning år 826 och år 841 förlänades Harald ön Walcheren av de tyska kejsarna, som på detta sätt sökte tillförsäkra sig och sitt rike ett visst mått av beskydd.(Källa: Vikingen, Nordbok 1975) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pa4166562.html

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff mf m  Sigfrid Halvdansdotter (före 810 - efter 812)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff mm  a)Sigrid Helgesdotter (800- efter 850) /b)Queen Aaflaeda  Earl Queen Aaflaeda (878 - 968)http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pbf784351.html

a) http://www.geni.com/people/Thyra-Gormsdatter/388635234970012477

b) http://www.geni.com/people/Queen-Aaflaeda/6000000004586565247

a) far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff mm f Helge "den vasse" (ca 770- ca 795) småkung

a) mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff mm m  Aslög (kraka)Sigurdsdotter (ca 755-842)


b) far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff mm f  Earl Ethelhelm (Kent) (848 - 962)

b)mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff mm m Elswitha Elswitha

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm ff m Tyra Klacksdotter Danebot (ca 820-935) 

Gottfried av Klak


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mf ff  Leszek IV av Polen (ca 865 - 921) prins

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc440726b.html

 far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mf ff f  Ziemovicz Piast (835 - 892)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mf fm  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mf f Ziemomysl av Polen (ca 892 - 963)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm ff Vratislav I av Böhmen (ca 877 - 9311003)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p41f8f660.html

 far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm ff f Borijov I (Pizemysl) av Böhmen (ca 842 - 871) hertig

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm f  Boleslav I av Böhmen (ca 900-972)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mmmf  Edward I "the elder" av England (ca 871-924)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p05223afc.html

vältränad av sin far Alfred,var han en djärv soldat som besegrade danskarna i Northumbria Tettenhall i 910 och erkändes av Vikingarnas rike York(the Viking kingdom of York)och Kungarna av Strathclyde och skottarna . Genom militära framgångar och patient planering, spred Edward engelskt inflytande och fick  kontroll. Mycket av detta berodde på hans allians med sin  syster Aethelflaed, som var gift med härskaren av Mercia och verkar ha styrt detta rike efter makens död.Edward kunde etablera en administration för kungadömet England, samtidigt erhålla trohet av danskar, skottar och britter. Edward dog 924, och han begravdes i New Minster som han hade avslutat Winchester. Edward var dubbelt gift, men det är möjligt att hans äldste son Adalsten var son till en älskarinna.   

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf f Alfred "den store" av England (före 849-901) kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mf m Ealhswith (ca 852-905) Drottning av England

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm Elfleda of Wiltshire (ca 878- ca 920)http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p35287d08.html

 far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm f Earldorman Aethelhelm av Wiltshire (- ca 898)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm mm m Aethelglyth av Mercia

deras barn:

 Edith av England (ca 910-946)Familj med Kejsare Otto I "Den Store" av Tyskromerska riket (912 - 973)

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm mm m Adiva av England (920-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf ff ff  Rurik av Novgorod (ca 800 - ca 879) hövding

Född i Sverige, död  i Ryssland, Novgorod. Hövding för hirden i Novgorod ca 862-879 Furste i Novgorod (Holmgård), RSFSR. Född omkring 800 i Roslagen, Sverige. Död omkring 879 i Novgorod, Ryssland. Det är namnet Rus´ som tillsammans med andra språkliga indicier och arkeologiska fynd gör att man kan knyta dessa hövdingar och deras följen till svearna. Ordet är nämligen nära besläktat med det finska namnet, Ruotsi, och har troligen spritt sig vidare österut från Finland. Det antogs förr ha samband med Roslagen, men i dag menar forskare att den tolkningen inte håller för en språkhistorisk granskning. (Källa: Svitjod sid 96, Mats G. Larsson) Enligt den ryska Nestorskrönikan begav sig representanter för de olika stammarna över havet till en varjagstam som kallades Rus´ och sade till dem: 'Vårt land är stort och fruktbart, men där saknas ordning. Kom och regera över oss !'. Det bestämdes att tre bröder från ruserna skulle komma med sin följen. Den äldste av dem, Rurik, slog sig först ned i staden Ladoga och senare i Novgorod. Ruriks två bröder dog redan efter några år, och Rurik tog över deras områden. Från Novgorod kom han därmed att härska över stora delar av nordvästra Ryssland. Rurik byggde enligt traditionen sitt fäste på en plats som heter Gorodisce 'den gamla borgen' och som ligger intill Volkhov strax söder om Novgorod. Här har man också grävt fram material från mitten av 800-talet med starka skandinaviska inslag. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson) Rurik (fornsvenska Rörik), enligt Nestorskrönikan en sveahövding, som i mitten av 800-talet skall ha koloniserat västra Ryssland och år 862 anlagt staden Novgorod. Rysslands härskare före 1598 räknade sina anor från Rurik. (Källa: Bra Böcker) Rurik död 879, en troligen svensk vikingahövding, som enligt Nestorskrönikan blev det ryska rikets grundläggare och vid 800-talets mitt tillsammans med sina män, ruserna, grundade ett välde med Novgorod som centrum. m rurikid: benämning på ättling till Rurik, d.v.s medlem av den furstesläkt som regerade i Ryssland från 800-talet till 1598. (Källa: Norstedts Stora Focus) Legendomspunnen vikingahövding och varjagfurste som ansetts vara grundare av Ryssland och den fursteätt som styrde landet till 1598. Nestorskrönikan från början av 1100-talet gör gällande att splittrade östslaviska stammar i det kievryska riket på 800-talet sände bud efter Rurik för att denne med sin hird skulle ena landet. Enligt samma källa vars detaljer om individen Rurik inte kunnat bekräftas av modern forskning grundade han 862 Novgorod. Far till Oleg, troligen även till Igor.Källa: Nationalencylopedin. Den ryska staten har sitt ursprung i furstendömet Kievrus som skapades av svenska vikingar (ruser). Med början år 1019 splittrades riket genom arvsdelningar i flera olika furstendömen även om regenten i Kiev (från 1169 i Vladimir-Suzdal och från 1328 i Moskva) hade med titeln storfurste en formell överhöghet över hela Ryssland. Den inbördes splittringen gjorde att Ryssland erövrades av mongolerna 1240 och förvandlades till mongolkhanernas vasallstater. Först 1480 frigjorde sig Ryssland från mongolerna under ledning av Ivan den store som vid samma tid enade Ryssland. Ivan den förskräcklige antog 1547 titeln Tsar som var det ryska ordet för Caesar (kejsare). Men tsar-titeln uppfattades utomlands som en rysk motsvarighet till titeln kung och därför utropade Peter den store 1721 sig själv till kejsare (imperator på ryska). Kejsare var därefter den officiella titeln på Rysslands härskare även om tsar-titeln levde vidare i vardagligt tal. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p58e65cd3.html

 far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf ff ff f  Sigurd Randversson Ring (ca 724-812)

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf ff ff m Alfhild Gandolfsdotter (735-770)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf ff fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf ff f Igor (ingvar) Ruriksson av Novgorod (877-945)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf fm ff  Dir av Kiev (- efter 883) Prins

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peae4a96d.html

 far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf fm ff f Askold av Kiev (ca840 - ca 882) Prins

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf fm fm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf fm f  Mal av Drevianerna


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf mf ff  Leo VI "Filosofen" av Bysans (866-912) Kejsare

Den verklige fadern var kejsar Mikael III, men "uppfostrad" av Basileos I 

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pdab07e78.html
www.gbnf.com/genealogy/sahlin/html/d0007/I3586.HTM 

 far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf mf ff f Mikael III av Bysans (829 - 867) Kejsare

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf mf fm Zoe den yngre Karvounopsina (ca 874- ca 899) Zoe Karvounopsina, eller Carbonopsina (Kol-Eyes), var fjärde hustru till den bysantinske kejsaren Leo VI och mor till Konstantin VII.Leo hade orsakat en kontrovers i den ortodoxa kyrkan genom att gifta sig för tredje gången. Hans tredje fru Eudocia dog i barnsäng i 901, och patriarken, Nicholas Mysticus, förbjöd honom från att gifta sig med en fjärde gång. Zoe blev därför Leo älskarinna. År 905 gav Zoe födelse till en son, den framtida Constantine VII, som Leo ville legitimera genom att gifta Zoe. Nicholas motsatte fortfarande här och konspirerat för att störta Leo, han togs bort från kontor i 907 och ersattes av Euthymius Syncellus, som tillät äktenskap men vägrade att låta Zoe att använda titeln "kejsarinnan".Leo dog 912. Nicholas återinsattes som patriark av hans efterträdare Alexander III och Zoe var förvisad från det kejserliga palatset. Hon återvände när Alexander dog 913, men Nicholas tvingade henne att gå i kloster. I 914 hon conpsired mot Nicholas, störtade honom, och tog kontroll över Regency för hennes son Konstantin, han återinsattes igen när han slutligen gick med på att erkänna henne som kejsarinna.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc7288e44.html 

en.wikipedia.org/wiki/Zoe_Karvounopsina 

 far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf mf fm f Stylianos (Basilopater) Tzautzes av Makedonien.

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf mf f  Konstantin VII Porfyrogenetos av Bysans (913-959)ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se