Alla inlägg den 27 mars 2013

Av Birgitta Hellström - 27 mars 2013 14:43

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff ff f  Folke Filbyter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff ff  Ingevald Folkesson


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff f  Erik I Ejegod (1056-1103) Kung

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb37ed183.html

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076)

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032- ca 1070)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff m Bodil Thrugotsdotter (ca 1061-1103)http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb10659af.html

 far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf Thrugot Fagerskinn Ulfsson (ca 1020-1070)

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mm Torgunna Vagnsdotter (ca 1036- efter 1070)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Harald Eriksen Kesja (1080-1135) KUNG av Danmark


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f  Magnus III (Olofsson) Barfot (ca 1073-1103) Norges konung  från 1093. Han företog krigståg till England och Sverige, och befäste Norges välde över Orkneyöarna, Hebriderna och Man.Magnus Barfot sägs ha fått sitt namn efter en härfärd till Skottland, där han övertog den skotska seden att gå barbent klädd i kilt. Magnus Barfot deltog år 1101 tillsammans med kung Inge d. ä. Stenkilsson av Sverige och kung Erik Ejegod av Danmark i trekungamötet i Kongahälla (nuvarande Kungälv) för att sluta fred mellan länderna. Magnus gifte sig med Margareta Fredkulla under trekungamötet. Äktenskapet var barlös, alla Magnus barn är frillobarn. Magnus Barfot dog under ett vikingatåg till Irland.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p23aa3387.html

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff Olav Haraldsson Kyrre (1050-1093) Norges Kung

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm fm Thora Jonsdotter (Arnadotter ?)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm m    xx

deras barn:

Harald VI Gille (- 1136-12-14)Norges konung  1130-1136, mördad av sin halvbror Sigurd Slembe. gm Ingrid Ragnvaldsdotter (- 1160) och Tora Guttormsdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm  Ragnhild Magnusdotter


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf f Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066) Kung av Sverige.Stenkil föddes i Gårdarike (nuvarande del av Ryssland) där hans far var jarl över Aldejuborg. När fadern dog flyttade Stenkil med sin mamma till Sverige där hon gifte om sig med den svenske kungen Edmund den gamle.Stenkil efterträdde Emund den gamle. Han gynnade kristendomen under 1060-talets hedniska reaktion och medverkade troligen till upprättandet av ett biskopssäte i Sigtuna. Stenkil dog helt plötsligt i en hetsig feber år 1066. Enligt Hervararsagan dog Stenkil sotdöden i Svitjod, samma år som Harald Hårdråde stupade vid Stamford Bridge i England, 1066.Troligen begravd i Levene.Stenkil var en god men försiktig kristen och kände sig mest som västgöte hela sitt liv. Främst var det giftet med Emund II Gamles dotter som ledde till att han blev kung. Under hans tid dog hedendomen ut i Västergötland, hans ätts hemvist. Men när biskop Adalvard dy ville riva hednatemplet i Uppsala så avrådde Stenkil diplomatiskt. Stenkil lär ha varit lång, som alla av hans släkt, fet och tung och en stor dryckesman. Lär ha varit sin tids främste bågskytt och hans "skottmärken" visades ännu länge på hans hemort Levene i Västergötland, där han också ligger begravd i den s.k Kungskullen. Han var stamfar för Stenkilska ätten.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9016dac1.html

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf ff  Ragnvald "den gamle Ulfsson (ca 970-1066) Jarl

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf fm (2:a dottern)  xx Olofsdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf m Maria Anundsdotter Drottning

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3326437f.html

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf mf  Anund III Jacob Olofsson (ca 1008- ca 1050) Kung

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf mm Gunhild Svensdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110) Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff  Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung Sven var gift fyra gånger och hade utomäktenskapliga barn. Fem (utomäktenskapliga) barn blev kungar i Danmark - utöver dessa fem söner är ytterligare tio utomäktenskapliga söner och fyra döttrar nämnda i de historiska
källorna.Sönernas regenttid 1075 -1134: Harald Hein, Knut den helige, Olof Hunger, Erik Ejegod och Nils Svensson.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p286c1281.html

    far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff f  Ulf Torkildsson av Skåne (ca 993-1026) Kung

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff m Estrid Svensdotter av Danmark (996-1074)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032-ca 1070) g 2 ggr . 1:a g m Norges kung Harald III Hårdråde (Sigurdsson) (1015 - 1066) omg 1067 m Kung Svend II Estridsson av Danmark och
Skåne (ca 1019 - 1076)http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pa2e2c278.html

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm f Jaroslav I "den vise"Svaroj av Ryssland (ca 978-1054) Storfurste

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm m Ingegerd "Helige Anna av Novgorod" Olofsdotter av Sverige (ca 1001-1050) Storfurstinna

deras barn:

Knut IV "den helige" av Danmark (ca 1043-1086) familj m Adele av Flandern (ca 1065 - 1115)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff f Erik I Ejegod (1056 - 1103) Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf Thrugot Fagerskinn Ulfsson (ca 1020-1070)Dansk storman

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pad84b827.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf f  Ulv Galicia (ca 1000-)

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf m Bothild Håkonsdotter (ca 1014-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mm Torgunna Vagnsdotter (ca 1036- efter 1070)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff m Bodil Thrugotsdotter (ca 1061-1103)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff  Olav Haraldsson Kyrre (1050-1093) Norges kung http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p45a6be4f.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff f  Harald III Hårdråde Sigurdsson (1015-1066) Norges kung

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff m Tora Torbergsdotter (ca 1028-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm fm Thora Jonsdotter (Arnadotter?)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f Magnus III (Olofsson) Barfot (ca 1073 - 1103) Norges konung.


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff  Blot-Sven Kolsson Torkilsson av Sverige (efter1050- ca 1087) Kung När Inge den äldre fördrevs från tinget genom stenkastning, valdes den hedniske Blot-Sven till kung i hans ställe.Han återupptog bloten och vid en stor blot i Strängnäs 1084-85 lät han stena ihjäl missionären Eskil. Inge den äldre återvände efter tre år med en här, från Västergötland och dräpte Blot-Sven när denne försökte undkomma. Enligt tradition lär det ha skett på Stenby torg på Tosterön straxt norr om Strängnäs. Blot-Sven blev vår sista hednakonung.Höglagd i Svenshögen i Broby http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pecb47d05.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff f Kol Sorkversson (Yngre Ynglingaätten)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm Helena Stenkilsdotter http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p854a5a29.html

    far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff ff  Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066) Kung av Sverige

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff fm Ingamoder Emundsdotter (Ynglingaätten) (ca 1043- ca 1090)

deras barn:

Cecilia Svensdotter av Sverige (ca 1074-) familj m Tempelriddare Jedvard Thordsson (Bonde) (ca 1070 - )

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff f Erik XI (Kol) Årsäll Kung.


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f  Finn Haaredsson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f Håkon Finnson av Thjotta Norsk länderman.


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm ff  Kol Sorkversson (Yngre Ynglingaätten) Östgötahövding.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p8900a1b1.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm ff f Sorkver (Sverker) Karl (Kol) Den äldre
Ynglingaätten (Yngre grenen)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm fm   xx

deras barn.

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm f Blot-Sven Kolsson Torkilsson av Sverige (efter 1050-ca 1087) Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mf  Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066)Stenkil föddes i Gårdarike (nuvarande del av Ryssland) där hans far var jarl över Aldejuborg. När fadern dog flyttade Stenkil med sin mamma till Sverige där hon gifte om sig med den svenske kungen Edmund den gamle.Stenkil efterträdde Emund den gamle. Han gynnade kristendomen under 1060-talets hedniska reaktion och medverkade troligen till upprättandet av ett biskopssäte i Sigtuna. Stenkil dog helt plötsligt i en hetsig feber år 1066. Enligt Hervararsagan dog Stenkil sotdöden i Svitjod, samma år som Harald Hårdråde stupade vid Stamford Bridge i England, 1066.Troligen begravd i Levene.

Stenkil var en god men försiktig kristen och kände sig mest som västgöte hela sitt liv. Främst var det giftet med Emund II Gamles dotter som ledde till att han blev kung. Under hans tid dog hedendomen ut i Västergötland, hans ätts hemvist. Men när biskop Adalvard dy ville riva hednatemplet i Uppsala så avrådde Stenkil diplomatiskt. Stenkil lär ha varit lång, som alla av hans släkt, fet och tung och en stor dryckesman. Lär ha varit sin tids främste bågskytt och hans "skottmärken" visades ännu länge på hans hemort Levene i Västergötland, där han också ligger begravd i den s.k Kungskullen. Han var stamfar för Stenkilska ätten.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9016dac1.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mf f  Ragnvald "den gamle" Ulfsson (ca 970-1066) Jarl

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mf m (den 2:a dottern ) xx Olofsdotter

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mm Ingamoder Emindsdotter Ynglingaätten (ca 1043-ca 1090) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pf9e0fc0b.html

    far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mm f Emund II "den gamle" Olofsson ( efter 995-1060)

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mm m Astrid Nialdotter (efter 1010-ca 1060)

deras barn:

Halsten Stenkilsson (1050-1084) Kung (redan som 16/17 åring avsattes efter några år men kom åter till makten 9 år senare)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm m Helena Stenkilsdotter


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf ff  Ulf Torkilsson av Skåne (ca 993-1026) Jarl. Ulf jarl var dansk-anglosaxisk storman. Han skall ha deltagit i slaget vid Helge å (troligen 1026) men det är oklart om han stred för svågern Knut den store eller dennes fiender. Deltog i Sven Tveskäggs vikingatåg till England, sägs ha lönnmördat denne i London, blev satt som jarl i Skåne av Knut den store men utropade sig själv som kung i Skåne och blev därför mördad av Knut i Roskilde domkyrka.Källa: "Nationalencyklopedin".

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pff78e589.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf ff f  Thorkel "Sprakalägg" Styrbjörnsson (959-1000) Prins av Skåne

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf ff m Sigrid Sprakling (971-997)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm  Estrid Svensdotter av Danmark (996-1074)Estridska ätten, den danska kungaätten 1047–1412. Den härstammade från Sven Tveskäggs dotter Estrid i hennes äktenskap med jarlen Ulf. Den sista regenten av denna ätt var drottning Margareta I. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p44f496aa.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm f Sven I Tveskägg Haraldsson (963-1014) Kung av Danmark

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm m Gunhild Swietoslava av Polen (ca 970- efter 1014)

deras barn:

Asbjörn Ulfsen Sprakling (1019-1086)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf f Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf  Jaroslav I "Den vise" Svatoj av Ryssland (ca 978-1054) Storfurste "Vladimir den vise av Gårdarike". Efter faderns död kämpade han med sina bröder om tronen, sökte stöd i Sverige. År 1036 erkändes han som härskare över större delen av Ryssland.Ättlingar till kapetingerna regerar än i dag i Europa. Kung Juan Carlos i Spanien är, om man räknar på detta sätt, en av Jaroslav och Ingegerds sentida ättlingar liksom storfursten Jean av Bourbon-Parma, Luxemburgs nuvarande regent.Innan sin död delade Jaroslav sitt rike mellan sina söner och utnämnde den äldste, Zjaslav, till storhertig i Kiev. De andra sönerna befalldes att lyda Zjaslav, som de hade lytt fadern, men inbördeskrig blev följden. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p906cade5.html 

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf f Vladimir I den Store av Kiev (ca 949-1015) Storfurste

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf m Anna Porphyrogenita av Bysans (963-1011) Östromersk Prinsessa

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mm  Ingegerd "Heliga Anna av Novgorod" Olofsdotter av Sverige (ca 1001-1050) Storfurstinna Sveriges första helgon.Ingegerd (ca 1001-1050), dotter av Olof Skötkonung. Enligt historikerna skall hon ha varit viljestark, och kanske även sin fars ögonsten. Ingegerd fick vid giftermålet landskapet Ladoga som personlig förläning, ett krav från hennes sida. Hon hade troligen också stort inflytande
över sin make. Hon ägnade sig även en hel del åt kyrkan, storfursteparet lät instifta ett kloster. Hon lät mot slutet av sitt liv viga sig till nunna, och fick då namnet Anna (blev efter sin död furstehelgonet "den heliga Anna av
Novgorod"). Ingegerd ligger begravd i Sofiakatedralen i Kiev. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p06c4aecd.html

    far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mm f  Olof III Eriksson Skötkonung (ca 980-1022) Kung

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mm m Estrid av Obotriterna (979-1032) Furstedotter

deras barn:

Ilja,

Vladimir,

Zjaslav,

Svjatoslav,

Vsevolod,

Igor

Vjatjeslav.

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf m  Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032- ca 1070) gm alla tiders kanske största norska viking, Harald III "hårdråde", en gammal vapenbroder till Jaroslav,

Anastasia som gifte sig med Andreas I av Ungern.

Anna gm Henrik I av Frankrike, en av de första i den så kallade kapetingska ätten. När Anna kom från Kiev till   Frankrike väckte hon sensation genom sin bildning, hon kunde nämligen läsa och skriva, det kunde inte de andra kvinnorna vid det franska hovet.


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff  Baldwin V "den fromme" av Flandern (ca 1012-1067) Greve http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p66b6ad9c.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff f  Baldwin IV "den skäggige" av Flandern (efter 967-1035) Greve

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff m Otgive av Luxenburg (ca 995-1030) Hertiginna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm Adele av Frankrike (1009-1079) Hertiginna http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3240d501.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm f  Robert II "Den fromme" av Frankrike (972 - 1031)

Kung

deras barn:

Matila av Flandern (ca 1031-1085)familj m Kung, Hertig Vilhelm I "Erövraren" av Normandie (1028 - 1087)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm f  Robert I "de Fries" av Flanden (1035-1093) Greve


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm mf  Bernhard II Billung av Sachsen (ca 995-1059) Hertig

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pd47ceabf.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm mm Eilika von Schweinfurt (ca 1005-1059)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pcb4e8ccd.html

   far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm mm f Heinrich I von Schweinfurt (ca 975-1017) Markgreve

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm mm m Gerberga von Gleiberg

deras barn:

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm m Gertrud av Sachsen (ca 1030-1113)

ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se