Direktlänk till inlägg 14 mars 2013

gen 32 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff ff -fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff ff fm

Av Birgitta Hellström - 14 mars 2013 11:45

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff ff  Ingevald Folkesson http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0c580f38.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff ff f  Folke Filbyter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff fm  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff f Folke Ingevaldsson den tjocke (Digre) (1100-1145)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Harald Eriksen Kesja (1080-1135) KUNG av Danmark. Modern var frilla.Riksföreståndare 1103-04 och konung 1034-35.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3598d227.html

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff f  Erik I Ejegod (1056-1103) Kung

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff m Bodil Thrugotsdotter (ca 1061-1103)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm  Ragnhild Magnusdotter

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peb623ba2.html

   far. fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f   Magnus III (Olofsson) Barfot (ca 1073-1103) Norges konung

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm f  Björn Harldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

Oluf II Haraldssen  Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110) Kung http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc0409cbb.html Inge blev i sin barndom skickad till Holmgård (Novgorod) i Ingermanland för att uppfostras och sägs där ha växt upp tillsammans med kung Jarepolk Waldemarsson. Inge var 11 år och fortfarande i Holmgård när hans far dog.Inge blev troligen vid 1070-t jarl i Västergötland. Han gifte sig med en ung flicka, känd för sin fromhet. Hon hette Helena men kallades för det mer svenskklingande Elin (av Skövde). Inge och Elin fick tillsammans i rask takt tre barn, sonen Ragnvald och döttrarna Margareta (fredskulla) och Kristina.Kung i Sverige eller möjligen endast i Västergötland. Han regerade troligen från slutet av 1070-talet. Inge gynnade kristendomen och lät tillsammans med hustrun Helena anlägga nunneklostret i Vreta. Inge fördrevs 1084 av sin hedniske svåger Blot-Sven för sin ovilja att delta i blotet. Ersattes av denne under 3 år, men återkom 1087, dräpte Blot-Sven och brände Uppsala hednatempel. Hans förbindelser med påven är omvittnade i ett brev från Gregorius VII 1080, i vilket han kallades "Ingo gloriosus Suetonum Rex - Inge, svearnas ärorike konung".Under Inges regering hölls ett fredsmöte ("trekungamötet") i Kongahälla, nära det nuvarande Kungälv, då Inges dotter Margareta Fredkulla giftes bort med kung Magnus Barfot av Norge.Uppgiften om att Blot-Sven skulle varit svåger till Inge är mycket osäker.

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf f Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066) Kung av Sverige

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf m Maria Anundsdotter Drottning

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mm  Helena (Elin) Torkilsdotter av Skövde (ca 1050-1140) Om Elin av Skövde finns en helgonlegend, enligt den ska S:ta Helena ha varit gift med en västgötsk storman eller jarl och hon ska ha haft en svärson som blev mördad. Detta stämmer med Inge d ä:s drottning, vars yngsta dotter Katarina blev gift med den danske prinsen Björn Järnsida, som 1134 blev mördad av sin farbror Erik Emune. Mordet skylldes orättvist på den fromma Elin,som överfölls och mördades vid hemkomsten efter en vallfärd till Rom strax därefter.
Hon blev martyr för denna blodshämnd, och dyrkades som helgon i Västergötland.En källa ska ha runnit upp vid mordplatsen.Om helgonet Elin är identisk med Inge d ä:s drottning måste hon ha överlevt sin make med 25
år, eftersom Inge dog omkr 1110.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6b140eda.html

deras barn:

                  Ragnvald Ingesson Knaphövde (1075-1130)Kung i Sverige i mitten av 1120-talet.Han mördades i Karleby när han som en i Svealand nyvald kung kom till Västergötland utan gisslan.

                   Kristina Ingesdotter (1075-1122) gm Storfurste Mstislav (Harald) av Kiev (1076 - 1132)son till Storfurste Wladimir II Monomach (1053-1125) och hans hustru Gytha Haraldsdotter av England (1053-1107)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm m Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning

                  Margareta Fredkulla ingesdotter (-ca 1135)Mot slutet av 1000-talet kom Inge i konflikt med den norske kung Magnus Barfot, som gjorde anspråk på allt land väster om Vänern. Magnus anföll Västergötland, men blev slagen av Inges folk, och fred slöts under bemedling av danske kungen Erik Ejegod vid kungamötet i Konungahälla (Kungälv) år 1101. Som pant för freden gav Inge sin dotter Margareta till maka åt Magnus Barfot. Hon kallas därför i historien Margareta Fredkulla. Han var måttligt intresserad av sin nya maka och försvann till havs västerut, där han lagt under sig Orkneyöarna, Hebriderna och ön Man. Han hade fått sitt tillnamn Barfot, därför att han under vistelse i Skottland tillägnat sig seden att gå klädd i kilt. Han deltog i krigsföretag mot Dublin och fortsatte sen till Ulster. Där föll han i ett bakhåll och dog 1103.Samma år 1103 dog nämligen danske kung Erik Ejegod på Cypern under en pilgrimsresa mot Jerusalem, och i Danmark valdes hans bror Niels till kung. Niels gifte sig med Margareta Fredkulla från Norge och hon gladde snart danskarna med en tronföljare, som fick heta Magnus.(Magnus "Den Starke" Nilsson av Västgötarna (ca 1107 - 1134) )


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff f Erik I Ejegod (1056 - 1103) Kung Utomäktenskapligt barn. Ejegod=evigt Herren god. Som yngling deltog han i flera härjningståg på Östersjön och deltog i brodern Knuts strid med vendelborna, men undkom trots sin 2-meterslängd genom ett korfönster i Roskilde och gick i landsflykt Blev konung 1095 ställde sig på påvens sida i investiturstriden mot tyske kejsaren.Vid bikt retades han av prästen, som beskyllde honom för otrohet och slog då till prästen, som hade en så tunn skalle att han dog på fläcken. Erik fick böta till kyrkan för mansdråpet och lova att gå med i ett korståg till det heliga landet. Det skedde 1103, lyckades i Rom göra avtal med påven om ett ärkestift i Lund sedan fortsatte han österut men nådde inte längre än till Paphos i Cypern där han dog. Hans gemål som földe honom fortsatte till Jerusalem men dog där på Oljeberget

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb37ed183.html

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff  Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung

       mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032-ca 1070)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff m Bodil Thrugotsdotter (ca 1061-1103)Faster till ärkebiskop Acer i Lund.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb10659af.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mf  Thrugot Fagerskinn Ulfsson (ca 1020-1070)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff mm Torgunna Vagnsdotter (ca 1036- efter 1070)

deras barn:

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung

                   Knut Eriksson Lavard (1096-1130) Äktfödd.Kejsar Lothar i Tyskland tog efter besök i Danmark med sig Knut till sitt hov och uppfostrade honom där, utnämnde honom till kungöver obotriterna (lübeck) i Mecklenburg och Holstein samt fickfarbrodern kung Niels att utse honom till hertig i Slesvig 1115-31 med uppgift att vara gränsvakt och ordningshållare på Jylland.Kejsaren ordnade giftermål med ryske tsarens dotter Ingeborg (Haraldsdotter) av Kiev (ca 1099 - 1137).

                    Erik II Emune (-1137)Troligen var modern frilla


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f Magnus III (Olofsson) Barfot (ca 1073 - 1103) Norges konung.

Norsk konung från 1093. Han företog krigståg till England och Sverige, och befäste Norges välde över Orkneyöarna, Hebriderna och Man.Magnus Barfot sägs ha fått sitt namn efter en härfärd till Skottland, där han övertog den skotska seden att gå barbent klädd i kilt. Magnus Barfot deltog år 1101 tillsammans med kung Inge d. ä. Stenkilsson av Sverige och kung Erik Ejegod av Danmark i trekungamötet i Kongahälla (nuvarande Kungälv) för att sluta fred mellan länderna. Magnus gifte sig med Margareta Fredkulla under trekungamötet. Äktenskapet var barlös, alla Magnus barn är frillobarn. Magnus Barfot dog under ett vikingatåg till Irland. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p23aa3387.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm ff  Olav Haraldsson Kyrre (1050-1093) Norges kung

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm fm Thora Jonsdotter (Arnadotter?)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm  Ragnhild Magnusdotter


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff f Erik XI (Kol) Årsäll Kung. Efter faderns död blev Erik Årsäll hedningarnas motkung mot den kristne Inge den äldre som ju var kristen. Troligen slogs han ihjäl vid den sista bloten i Uppsala 1088 när Inge den äldre lät bränna hednatemplet. Men det är ren spekulation.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2a340c6b.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff ff  Blot-Sven Kolsson Torkilsson av Sverige (efter1050- ca 1087) Kung

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff fm Helena Stenkilsdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Sverker I (den äldre ) av Sverige (ca 1100-1156) Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f Håkon Finnson av Thjotta Norsk länderman.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p95f40227.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f  Finn Haaredsson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm Ulvhild Håkansdotter (1095-1148)  Drottning av Sverige


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm f Blot-Sven Kolsson Torkilsson av Sverige (efter 1050-ca 1087) Kung  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pecb47d05.html När Inge den äldre fördrevs från tinget genom stenkastning, valdes den hedniske Blot-Sven till kung i hans ställe.Han återupptog bloten och vid en stor blot i Strängnäs 1084-85 lät han stena ihjäl missionären Eskil. Inge den äldre återvände efter tre år med en här, från Västergötland och dräpte Blot-Sven när denne försökte undkomma. Enligt tradition lär det ha skett på Stenby torg på Tosterön straxt norr om Strängnäs. Blot-Sven blev vår sista hednakonung. Höglagd i Svenshögen i Broby.

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm ff  Kol Sorkversson (Yngre Ynglingaätten)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm m Helena Stenkilsdotter

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p854a5a29.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mf  Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066)

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm mm Ingamoder Emindsdotter Ynglingaätten (ca 1043-ca 1090)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm  cecilia Svensdotter av Sverige (ca 1074-)

                Erik XI Kol Årsäll Efter faderns död blev Erik Årsäll hedningarnas motkung mot den kristne Inge den äldre som ju var kristen. Troligen slogs han ihjäl vid den sista bloten i Uppsala 1088 när Inge den äldre lät bränna hednatemplet. Men det är ren spekulation.


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf f Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung Han var född och uppfostrad i England, men hade stora besittningar i Sverige. Sven fick efter faderns avrättning inte kallas Sven Ulfsson, utan skulle kallas Sven Estridsson efter sin mor, och under det namnet har han gått till historien. Han flydde till Sverige och växte efter faderns död upp vid morbrodern Anund Jakobs hov i Sverige, återvänder efter 12 år till Damnark, besöker England och Tyskland, tar upp efter kusinen Hardeknuts död 1042 kampen om den danska tronen med norske kungen Magnus den gode, stöddes av Skåneland och kunde efter slaget vid Nissan förlika sig med Harald Hårdråde och bli erkänd som dansk kung 1407. Sven var en mycket lärd man och meddelade mycket till Adam av Bremen för hans historieskrivning.Sven var gift fyra gånger och hade utomäktenskapliga barn. Fem (utomäktenskapliga) barn blev kungar i Danmark - utöver dessa fem söner är ytterligare tio utomäktenskapliga söner och fyra döttrar nämnda i de historiska källorna. Sönernas regenttid 1075 -1134: Harald Hein, Knut den helige, Olof Hunger, Erik Ejegod och Nils Svensson. ---Gift 1. Gyda (Jutta, död 1045) dotter till Anund Jakob och sedan med hennes styvmoder: 2. (div 1052) Gunhild*, dotter till Sven Hakonsson Jarl och Holmfrid av Sverige. Anund Jakobs änka. 3. (1067)Tora (Ellisif) (Harald Hårdrådes änka).http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p286c1281.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf ff  Ulf Torkilsson av Skåne (ca 993-1026) Jarl

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf fm  Estrid Svensdotter av Danmark (996-1074)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf m  Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032- ca 1070)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pa2e2c278.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mf  Jaroslav I "Den vise" Svatoj av Ryssland (ca 978-1054) Storfurste

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf mm  Ingegerd "Heliga Anna av Novgorod" Olofsdotter av Sverige (ca 1001-1050) Storfurstinna

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf Knut IV "den helige" av Danmark (ca 10431086) Kung

                           Erik I Ejegod (1056-1103) g 1086 m Bodil Thrugotsdotter (ca 1061 - 1103)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm f  Robert I "de Fries" av Flanden (1035-1093) Greve.greve av Flandern från 1071. Genom äktenskap och krig skapade R. ett starkt välde i Flandern och Zeeland. Han gjorde på 1080-talet en pilgrimsfärd till Jerusalem och deltog 1090 i den bysantinske kejsaren AlexiosI Komnenos krig mot seljuqerna. Far till den danska drottningen Edel. Källa: www.blixtens.net/minslakt/index.html   1099 Jerusalem erövras av korsfarare under Godfrey och Robert av Flandern http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p29f21f18.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff  Baldwin V "den fromme" av Flandern (ca 1012-1067) Greve

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm fm Adele av Frankrike (1009-1079) Hertiginna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm m Gertrud av Sachsen (ca 1030-1113)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/paea46ea4.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm mf  Bernhard II Billung av Sachsen (ca 995-1059) Hertig

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm mm Eilika von Schweinfurt (ca 1005-1059)

deras barn:

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm  Adele av Flandern (ca 1065 - 1115-04-00)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf ff ff   Folke Filbyter http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb238965d.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf ff fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf ff f Ingevald Folkesson


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff  Svend II av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung. Han var född och uppfostrad i England, men hade stora besittningar i Sverige. Sven fick efter faderns avrättning inte kallas Sven Ulfsson, utan skulle kallas Sven Estridsson efter sin mor, och under det namnet har han gått till historien. Han flydde till Sverige och växte efter faderns död upp vid morbrodern Anund Jakobs hov i Sverige, återvänder efter 12 år till Damnark, besöker England och Tyskland, tar upp efter kusinen Hardeknuts död 1042 kampen om den danska tronen med norske kungen Magnus den gode, stöddes av Skåneland och kunde efter slaget vid Nissan förlika sig med Harald Hårdråde och bli erkänd som dansk kung 1407. Sven var en mycket lärd man och meddelade mycket till Adam av Bremen för hans historieskrivning.Sven var gift fyra gånger och hade utomäktenskapliga barn. Fem (utomäktenskapliga) barn blev kungar i Danmark - utöver dessa fem söner är ytterligare tio utomäktenskapliga söner och fyra döttrar nämnda i de historiska källorna. Sönernas regenttid 1075 -1134: Harald Hein, Knut den helige, Olof Hunger, Erik Ejegod och Nils Svensson. ---Gift 1. Gyda (Jutta, död 1045) dotter till Anund Jakob och sedan med hennes styvmoder: 2. (div 1052) Gunhild*, dotter till Sven Hakonsson Jarl och Holmfrid av Sverige. Anund Jakobs änka. 3. (1067)Tora (Ellisif) (Harald Hårdrådes änka).Enligt "Stamträd över Europas furstehus" fick han 19 barn, endaste ett, dött som barn, äktfött. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p286c1281.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff f  Ulf Torkilsson av Skåne (ca 993-1026) Jarl

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff m Estrid Svensdotter av Danmark (996-1074)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032- ca 1070)

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm f Jaroslav I "den vise" Svatoj av Ryssland (ca 978-1054) Storfurste

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm m Ingegerd "Heliga Anna av Novgorod" Olofsdotter av Sverige (ca 1001-1050) Storfurstinna

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm f Knut IV "den helige" av Danmark (ca 1043-1086) Kung


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf  Robert I "de Fries" av Flandern (1035-1093) Greve. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p29f21f18.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf f  Baldwin V "den fromme" av Flandern (ca 1012-1067) Greve

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf m Adele av Frankrike (1009-1079) Hertiginna

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mm Gertrud av Sachsen (ca 1030-1113) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/paea46ea4.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mm f Bernhard II Billung av Sachsen (ca 995.1059) Hertig

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mm m Eilika von Schweinfurt (ca 1005-1059)

deras barn:

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm m  Adele av Flandern (ca 1065-1115)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf ff  Erik I Ejegod (1056-1103) Kung. född utom äktenskapet. Ejegod=evigt Herren god. Som yngling deltog han i flera härjningståg på Östersjön och deltog i brodern Knuts strid med vendelborna, men undkom trots sin 2-meterslängd genom ett korfönster i Roskilde och gick i landsflykt Blev konung 1095 ställde sig på påvens sida i investiturstriden mot tyske kejsaren.Vid bikt retades han av prästen, som beskyllde honom för otrohet och slog då till prästen, som hade en så tunn skalle att han dog på fläcken. Erik fick böta till kyrkan för mansdråpet och lova att gå med i ett korståg till det heliga landet. Det skedde 1103, lyckades i Rom göra avtal med påven om ett ärkestift i Lund sedan fortsatte han österut men nådde inte längre än till Paphos i Cypern där han dog. Hans gemål som földe honom fortsatte till Jerusalem men dog där på Oljeberget

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb37ed183.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf ff f  Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf ff m Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032-ca 1070)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf fm Bodil Thrugotsdotter (ca 1061-1103) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb10659af.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf fm f  Thrugot Fagerskinn Ulfsson (ca 1020-1070)

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf fm m Torgunna Vagnsdotter (ca 1036- efter 1070)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf f  Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung


 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf mf Magnus III Olofsson Barfot (ca 1073-1103) Norges Konung

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p23aa3387.html

    far:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf mf f  Olav Haraldsson Kyrre (1050-1093) Norges kung

   mor:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf mf m Thora Jonsdotter (Arnadotter?)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf m Ragnhild Magnusdotter


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm ff  Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066) Kung av Sverige. Stenkil föddes i Gårdarike (nuvarande del av Ryssland) där hans far var jarl över Aldejuborg. När fadern dog flyttade Stenkil med sin mamma till Sverige där hon gifte om sig med den svenske kungen Edmund den gamle.Stenkil efterträdde Emund den gamle. Han gynnade kristendomen under 1060-talets hedniska reaktion och medverkade troligen till upprättandet av ett biskopssäte i Sigtuna. Stenkil dog helt plötsligt i en hetsig feber år 1066. Enligt Hervararsagan dog Stenkil sotdöden i Svitjod, samma år som Harald Hårdråde stupade vid Stamford Bridge i England, 1066.Troligen begravd i Levene.Stenkil var en god men försiktig kristen och kände sig mest som västgöte hela sitt liv. Främst var det giftet med Emund II Gamles dotter som ledde till att han blev kung. Under hans tid dog hedendomen ut i Västergötland, hans ätts hemvist. Men när biskop Adalvard dy ville riva hednatemplet i Uppsala så avrådde Stenkil diplomatiskt. Stenkil lär ha varit lång, som alla av hans släkt, fet och tung och en stor dryckesman. Lär ha varit sin tids främste bågskytt och hans "skottmärken" visades ännu länge på hans hemort Levene i Västergötland, där han också ligger begravd i den s.k Kungskullen. Han var stamfar för Stenkilska ätten.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9016dac1.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm ff f  Ragnvald "den gamle" Ulfsson (ca 970-1066) Jarl

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm ff m (2:a dottern) xx Olofsdotter 

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm fm Maria Anundsdotter Drottning http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3326437f.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm fm f  Anund III Jacob Olofsson (ca 1008- ca 1050) Kung

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm fm m Gunhild Svensdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm f Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff ff fRiddare Matts Boberg (ca 1135 - före 1219) Född 1135 i Annerstad (G). Död omkring 1219. Ägde jord i Annerstads sn Sunnerbo hd i Småland, som han på grund av vissa lagöverträdelser måste avstå till konung Knut Eriksson. Levde under andra hälften av 1100-talet. Ätten Boberg är en av de få svenska ätter, vars medlemmar har kunnat följas tillbaka till 1100-talet. De första släktmedlemmarna Mats och hans son Bengt Matsson var säkert betydande män, för de tituleras bägge dominus i ett av konung Johan Sverkersson och biskop Karl i Linköping år 1219 utfärdat brev. Ättenamnet framträder först i början av 1280-talet. Sannolikt leder det sitt upphov från ett likatydande ortnamn, troligen ett gammalt häradstingsställe i Fornåsa sn i Bobergs hd i Östergötland.Källa: hem.passagen.se/tuscany/p891a1af9.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff ff f  Bengt Mattsson Boberg (1167- före 1219)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm fBengt (Folkesson) Snivil (Folkunge)(ca 1150-1210) Jarl Herre till Bjälbo.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pef04e683.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm ff Folke Ingevaldsson den tjocke (digre) (1100- ca 1145) Jarl

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm fm Ingegärd (ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm fm  Sigrid (Björnsdotter) Lakman http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc688c816.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm fm f Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm fm m Katarina ingesdotter (1100-1170) Drottning

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm f Magnus (Bengtsson) Minnesköld (1150-1208)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm mf Sune (Sverkersson) Sik (ca 1132 - ) Prins

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p328ccd1c.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm mf f Sverker I den äldre av Sverige (ca 1100-1156) Kung av Sverige

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm mf m Ulvhild Håkansdotter (1095-1148) Drottning

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm mm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm m  Ingrid, Ylva Sunesdotter (ca 1150 - ca 1251)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf ff   Bengt (Folkesson) Snivil(Folkunge)(ca 1150-1210) Jarl http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pef04e683.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf ff f Folke Ingevaldsson den tjocke (digre) (1100- ca 1145) Jarl

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf ff m Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf fm Sigrid (Björnsdotter) Lakman http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc688c816.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf fm f Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf fm m Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning

deras barn.

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf f  Magnus Bengtsson Minnesköld (1150-1208)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf mf   Sune (Sverkersson) Sik (ca 1132 -) Prins

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p328ccd1c.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf mf f  Sverker I den äldre (ca 1100-1156) Kung av Sverige

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf mf m Ulvhild Håkansdotter (1095-1148) Drottning

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf mm   xx

deras barn.

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf m Ingrid Ylva Sunesdotter (ca 1150- ca 1251)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf ff  Folke(Ingevaldsson) den Tjocke (Digre)(1100-ca1145) Jarl

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9338ed45.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf ff f Ingevald Folkesson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf fm Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca1086-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p293411e3.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf fm f Knut IV "den helige" (ca 1043-1086) Kung

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf fm m Adele av Frankrike (ca 1065-1115)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf f  Bengt (Folkesson) Snivil (Folkunge) (ca 1150-1210)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mf  Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p29e43f68.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mf f  Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mf m Ragnhild Magnusdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mm Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pde9c8a1f.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mm f Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110) Kung

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mm m Helena (Elin) Torkilsdotter av Skövde (ca 1050-1140)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf m  Sigrid Björnsdotter Lakman  


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff ff Jarl Folke (Ingevaldsson) den Tjocke (Digre) (1100-ca 1145)

författaren Saxo Grammaticus omnämnd svensk storman, kallad Sveticæ gentis nobilissimus "den mest högborne man i Sverige" som skall ha levat under tidigt 1100-tal. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9338ed45.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff ff f Ingevald Folkesson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff fm Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p293411e3.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff fm f Knut IV "den helige" (ca 1043-

 mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff fm m Adele av Flandern (ca 1065-1115)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff Bengt (Folkesson) Snivil (Folkunge) (ca 1150-1210)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mf Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p29e43f68.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mf f Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mf m Ragnhild Magnusdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mm Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pde9c8a1f.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mm f  Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110) Kung

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mm m Helena (Elin) Torkilsdotter av Skövde (ca 1050-1140)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff m  Sigrid Björnsdotter Lakman


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm ff Sverker I (Den äldre) av Sverige (ca 1100 - 1156) Kung av Sverige http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6b2e6cac.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm ff f Erik XI (Kol) Årsäll Kung

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm fm Ulvjild Håkansdotter (1095-1148) Drottning.Drottning av Sverige. Född 1095. Död 1148 i Alvastra kungsgård. Änka efter danske kungen Nils Svensson, gifte om sig efter andre mannens död med den hostesven som lönnmördade kungen Sverker vid julotteforden till kyrkan Ulvhild, drottning i Sverige (1100-talets förra hälft), av norsk börd, gift med Sverker d.ä Ulvhild Håkansdotter är den svenska drottningslängdens verkliga "femme fatale", en manslukerska, giftmörderska och intrigmakerska av italienska renässansdimensioner. Ulvhild föddes ca 1095 eller kort därpå som dotter till den norske ländermannen och t.f jarlen Håkon Finnsson (av Finn Skjalges ätt). År 1116 gifte hon sig med svenska kungen Inge den yngre. År 1118 sägs hon ha lurat Inge att mörda hans samregent och äldre bror kung Filip. År 1125 blev Inge förgiftad med en ond dryck i Vreta, och bakom mordet stod sannolikt hustrun Ulvhild och stormannen Sverker Kolsson, som kan ha varit drottningens älskare. Ulvhild gifte hon om sig 1130 med den svenske kungen Magnus den starkes far, kung Niels Svendsson av Danmark. Samma år sägs hon ha övertalat Magnus att mörda hertig Knud Larvad samt Sverker att med list besegra sina motståndare bland svearna och västgötarna. År 1132 lämnade hon kung Niels (som dog under outredda omständigheter kort där på, 1134) och ingick ett tredje gifte: med Sverker nu relativt obestridd kung i Sverige. År 1135 blev hon mor till Karl Sverkersson, sedemera kung i Sverige. Hon upplät 1143 kungsgården Alvastra åt cisterciensmunkarna och kan därför ses som grundare av Alvastra kloster, senare även Nydala. År 1148 avled hon, troligen på Alvastra kungsgård.Källa: hem.passagen.se/tuscany/default.html  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p4a2683ac.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm fm f Håkon Finnson av Thjotta Norsk länderman

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm f Sune (Sverkersson) Sik (ca 1132-)

                     Karl VII Sverkersson (ca 1135 - 1167) gm Christina (Stigsdotter) Hvide (efter 1143 - )Kallades sig konung över Göta land redan 1156, efter faderns död. Anföll och dräpte kung Magnus vid Örebro och kallade sig efter det svears och götars konung. Gift med Kristina, dotter till Stig Hvide av Skåne och Valdemar I:s av Danmark syster Margareta (och därmed dotterdotters dotterdotter till Inge dä).1164 lär han ha gjort en stor härfärd till Ryssland. Samma år fick vi vår första ärkebiskop, Stefan, med säte i G:a Uppsala. 1167 mördades Karl av Erik den heliges son Knut i Näs borg, Visingsö. Han begravdes i Sverkerkapellet i Alvastra hos sin far.


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff ff  Ingevald Folkesson http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0c580f38.html

     far:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff ff f Folke Filbyter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff fm  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff Folke (Ingevaldsson) den Tjocke (Digre) (1100-ca 1145)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mf Knut IV "Den Helige" av Danmark (ca 1043-1086) Kung http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6ebcf58b.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mf f  Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mf m Elisabet(Ellisif) av Kiev (ca 1032- ca 1070)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mm Adele av Flandern (ca 1065 - 1115) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc6407494.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mm f Robert I "de Fries" av Flandern (1035-1093)

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mm m Gertrud av Sachsen (ca 1030-1113)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff m Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)

                    Cecilie Knutsdotter (1086 - ) gm Kung Erik IX "Den Helige" Jedvardsson (ca 1120 - 1160)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3598d227.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff f Erik I Ejegod (1056-1103) Kung

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff m Bodil Thrugotsdotter (ca 1061-1103)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm fm  Ragnhild Magnusdotter http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peb623ba2.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm fm f Magnus III (Olofsson) Barfot (ca 1073 - 1103) Norges Konung

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm f  Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110) Kung http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc0409cbb.html 

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm fm mf f  Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066) Kung av Sverige

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf m Maria Anundsdotter Drottning

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mm Helena (Elin) Torkilsdotter av Skövde (ca 1050-1140) http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6b140eda.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm m Katarina Ingesdotter (1100-1170

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se