Direktlänk till inlägg 9 mars 2013

gen 31 fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff f - fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff ff m

Av Birgitta Hellström - 9 mars 2013 18:28

 fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff f  Thord i Byr (970 - )Underhövdig i Sigtuna. VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenHan skall levat i Konung Erik Segersälls tid. Född ca 970. Blev kristen och döptes år 992 (far till Olof Skötkonung 990-talet). Bodde vid Skokloster i Uppland, där Han låtit på egen bekostnad uppbygga en Kyrka (i Byr), som länge kallades Bure kyrka och Socken. Nämnd på runsten utanför Skoklostret. Så här står det på runstenen: "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg in runorna."Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund: Till åminnelse efter honom tages en sten vid samma Kyrkodörr, upprest av hans 5 söner med följande påskrift: "Antvitr, auk Gustaifr, auk Juhar, auk Redaifr, samt Gunnaifr laiti raisa ....... TORD Faduri sin fotr huik runar.

Tord var född i staden Sigtuna och som trogen underhövding till Erik Segersäll, som var son till Kung Olof Skötkonung, stödde han idén av Erik Segersäll att bryta hedendomen och de konservativa karfterna i Uppsala och markera att ny tid inträtt som hans far Olof Skötkonung redan gjort genom att bygga en egen Kungastad Sigtuna, dit kallade Olof Engelska Myntmästare för att prägla de första svenska mynten, men asa läran, skulle leva kvar ett tag till, och som det står på Runstenen, landet hette fortfarande Svitfjord. Se svenska historien av Herman Lindqvist sidan 9-10 ) Bodde i Sigtuna och var en Under Hövding av Stormansrätt. Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p00a0859a.html

 fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff m   xx

deras barn:

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040)

 Horse (1000-)

 Rollifwer (Rolev)(1000-)

 Andwiter (Andvätt)(1000-)

 Gudlefr (Gullev)(1000-)


fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff ff ff   Thord i Byr (970 - )

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p08c0714e.html

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff ff fm      xx

deras barn:

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff ff f Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040)


 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff f Folke Ingevaldsson den tjocke (Digre) (1100-1145) Jarl i  Östergötland Folkungaättens stamfader.

Folkungaätten, medeltida stormannaätt, av vilken endast ett fåtal medlemmar tillhörde folkungarnas parti. Ätten konstruerades i efterhand av bl.a Olaus Petri, och dit fördes medlemmar ur vitt skilda släkter.

Ätten sägs härstamma från Folke den tjocke (1100-talet), vars mytiske farfar skulle ha varit Folke Filbyter. Bland medlemmarna märks jarlen Birger Brosa (död 1202), vars son Filip Birgersson (död 1200) blev jarl i Norge. Birger Brosa sägs också ha haft sonen Folke Jarl, ledare för folkungapartiet, samt bröderna Karl Jarl (död 1220) och Magnus Månesköld. Den sistnämnde hade flera framstående söner, bl.a Birger Jarl. Dennes son Valdemar valdes till svensk kung 1250, och genom brodern Magnus Ladulås, dennes son Birger Magnusson och sonson Magnus Eriksson stannade tronen inom ätten till 1364.Det mest använda Folkungavapnet var ett lejon över tre bjälkar, som nu ingår i Sveriges riksvapen.  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9338ed45.html

    far:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff fIngevald Folkesson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff m    Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff   Bengt Folkesson Snivil Folkunge (ca 1150-1210)


 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm f  Björn Harldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p29e43f68.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Harald Eriksen Kesja (1080-1135) KUNG av Danmark

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm  Ragnhild Magnusdotter

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm m Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pde9c8a1f.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mf Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110)

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm mm  Helena (Elin) Torkilsdotter av Skövde (ca 1050-1140)

 deras barn:

                                   Kristina Björnsdotter (1125-1170) gm Kung Erik IX "Den Helige" Jedvardsson (ca 1120 - 1160)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm  Sigrid (Björnsdotter) Lakman


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung Riksföreståndare 1103-04 och konung 1034-35. Höll sig med frilla http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3598d227.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Erik I Ejegod (1056 - 1103) Kung

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff m Bodil Thrugotsdotter (ca 1061 - 1103)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm  Ragnhild Magnusdotter

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peb623ba2.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm f  Magnus III (Olofsson) Barfot (ca 1073 - 1103) Norges konung.

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm f  Björn Haraldssen Järnsida (-1134)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff Sverker I (den äldre ) av Sverige (ca 1100-1156) Kung död i Alvastra, Alebäcks bro, Östergötland  Han kallas Sverker d.ä för att skilja honom från sonsonen Sverker d.y Karlsson. Svensk kung, vald i början av 1130-talet; gift med Inge d. y:s änka, vilket stärkte hans ställning i riket. Sverker, som kom från Kaga i Östergötland och var troligen av storbondestam. Hans far skall ha hetat Cornube eller Karnuka, ett så egendomligt namn att det "nästan måste vara sant", som Erik Lönnroth sagt. Denne ska i sin tur kan ha varit son till Blot-Sven. (Andra uppgifter säger att han var son till Erik Årsäll)Sverker regerade efter dåtida mått länge. Ändå är hans regentgärning höljd i dunkel. Han gifte sig med Ulvhild, en mycket förmögen dam, två gånger änka efter kungar i Sverige och Danmark.Sverker och Ulvhild lät år 1143 bjuda in franska cisterciensermunkar till sitt gods i Östergötland. Kungen donerade sin gård i Alvastra vid Ombergs fot till munkarna, där de genast satte igång att bygga sin anläggning enligt senaste modell från Europa. Munkarna förlänades också flera gårdar på Visingsö och lät där uppföra det så kallade hospitalet, ett slags härbärge för resande mellan Västergötland och Östergötland. Ofta reste munkarna denna väg över Vättern för att besöka det andra cistercienserklostret, som något senare grundades i Varnhem.Sverker d ä gynnade således kristendomens utveckling i landet. Utöver klostret i Alvastra grundades Nydala och Varnhem under hans tid. År 1152 kom det påvliga sändebudet Nicolaus av Albano till Sverige för att organisera de kyrkliga angelägenheterna. Vid ett möte i Skänninge infördes den påvliga skatten, "peterspenningen".Sverker den äldre var det första offret i de strider om tronen, som nu skulle utbryta. Vid en slädfärd till julottan på juldagen 1156 i Västra Tollstads kyrka nära Alvastra blev han överfallen och mördad, enligt traditionen av sin egen körsven (stalldräng). Invid Alvastra kloster uppfördes ett kapell till hans minne.Vem som var den verklige anstiftaren till dådet är osäkert. Kanske var det den danske prinsen Magnus Henriksson, som genom släktskap med tidigare svenska kungar ansåg sig ha rätt till tronen. En annan trolig kandidat var en mycket rik storman i Västergötland, Erik Jedvardsson (Erik den Helige).Sverker d. ä. var stamfar för Sverkerska ätten. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6b2e6cac.html

    far:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm ff f  Erik XI (Kol) Årsäll Kung

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm Ulvhild Håkansdotter (1095-1148) Drottning Drottning av Sverige. Född 1095. Död 1148 i Alvastra kungsgård. Änka efter danske kungen Nils Svensson, gifte om sig efter andre mannens död med den hostesven som lönnmördade kungen Sverker vid julotteforden till kyrkan Ulvhild, drottning i Sverige (1100-talets förra hälft), av norsk börd, gift med Sverker d.ä Ulvhild Håkansdotter är den svenska drottningslängdens verkliga "femme fatale", en manslukerska, giftmörderska och intrigmakerska av italienska renässansdimensioner. Ulvhild föddes ca 1095 eller kort därpå som dotter till den norske ländermannen och t.f jarlen Håkon Finnsson (av Finn Skjalges ätt). År 1116 gifte hon sig med svenska kungen Inge den yngre. År 1118 sägs hon ha lurat Inge att mörda hans samregent och äldre bror kung Filip. År 1125 blev Inge förgiftad med en ond dryck i Vreta, och bakom mordet stod sannolikt hustrun Ulvhild och stormannen Sverker Kolsson, som kan ha varit drottningens älskare. Ulvhild gifte hon om sig 1130 med den svenske kungen Magnus den starkes far, kung Niels Svendsson av Danmark. Samma år sägs hon ha övertalat Magnus att mörda hertig Knud Larvad samt Sverker att med list besegra sina motståndare bland svearna och västgötarna. År 1132 lämnade hon kung Niels (som dog under outredda omständigheter kort där på, 1134) och ingick ett tredje gifte: med Sverker nu relativt obestridd kung i Sverige. År 1135 blev hon mor till Karl Sverkersson, sedemera kung i Sverige. Hon upplät 1143 kungsgården Alvastra åt cisterciensmunkarna och kan därför ses som grundare av Alvastra kloster, senare även Nydala. År 1148 avled hon, troligen på Alvastra kungsgård.Källa: hem.passagen.se/tuscany/default.html

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p4a2683ac.html

     far:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm fm Håkon Finnson av Thjotta Norsk länderman

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm f  Sune (Sverkersson) Sik (ca 1132 - )

                                          Karl VII Sverkersson (ca 1135 - 1167) gift m Christina (Stigsdotter) Hvide (efter 1143 - )


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm ff  Jedvard Thordsson Bonde (ca 1070-) Tempelriddare

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm  cecilia Svensdotter av Sverige (ca 1074-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pcd965816.html 

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm f Blot-Sven Kolsson Torkilsson av Sverige (efter 1050-ca 1087) Kung

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm fm m Helena Stenkilsdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm f Erik IX "den helige" Jedvardsson (ca 1120-1160)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf Knut IV "den helige" av Danmark (ca 10431086) Kung Utomäktenskapligt barn till Svend, men osäkert om dotter till Elisabet. Married Adele the Countess of Flanders part of France at the time. Her relatives go back to Charlemagne and beyond. He was killed in 1086 in St. Albans by a rebellion against him.Enligt denna källa dotter till Rannveig Tordsdatter, born Abt. 1026 in Aurland, Norway; died in Denmark. She was the daughter of 1205438474. Tord Rannveigsson http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6ebcf58b.html

    far. fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf f Svend II Estridsson av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mf m  Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032- c1 1070)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm  Adele av Flandern (ca 1065 - 1115-04-00)född i Brandenburg död på Sicilien http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc6407494.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm f  Robert I "de Fries" av Flanden (1035-1093) Greve

  mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm m Gertrud av Sachsen (ca 1030-1113)

deras barn:

            Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-) gm Jarl Folke (Ingevaldsson) den Tjocke (Digre) (1100-ca 1145)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm m Cecilie Knutsdotter (1086-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf ff f Ingevald Folkesson http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0c580f38.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf ff ff   Folke Filbyter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf ff m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf ff  Folke Ingevaldsson den tjocke (Digre) (1100- ca 1145)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm f Knut IV "den helige" av Danmark (ca 1043-1086) Kung http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6ebcf58b.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm ff  Svend II av Danmark och Skåne (ca 1019-1076) Kung

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm fm Elisabet (Ellisif) av Kiev (ca 1032- ca 1070)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm m  Adele av Flandern (ca 1065-1115)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc6407494.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mf  Robert I "de Fries" av Flandern (1035-1093) Greve

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm mm Gertrud av Sachsen (ca 1030-1113)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf fm Ingegärd (ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf f  Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung Modern var frilla.
Riksföreståndare 1103-04 och konung 1034-35. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3598d227.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf ff  Erik I Ejegod (1056-1103) Kung

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf fm Bodil Thrugotsdotter (ca 1061-1103)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf m Ragnhild Magnusdotter http://www.fredrikahlander.com/genealogy/peb623ba2.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf mf Magnus III Olofsson Barfot (ca 1073-1103) Norges Konung

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mf  Björn Haraldssen Järnsida (-1134)

Oluf II Haraldssen


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm f Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110) Inge blev i sin barndom skickad till Holmgård (Novgorod) i Ingermanland för att uppfostras och sägs där ha växt upp tillsammans med kung Jarepolk Waldemarsson. Inge var 11 år och fortfarande i Holmgård när hans far dog.Inge blev troligen vid 1070-t jarl i Västergötland. Han gifte sig med en ung flicka, känd för sin fromhet. Hon hette Helena men kallades för det mer svenskklingande Elin (av Skövde). Inge och Elin fick tillsammans i rask takt tre barn, sonen Ragnvald och döttrarna Margareta (fredskulla) och Kristina.Kung i Sverige eller möjligen endast i Västergötland. Han regerade troligen från slutet av 1070-talet. Inge gynnade kristendomen och lät tillsammans med hustrun Helena anlägga nunneklostret i Vreta. Inge fördrevs 1084 av sin hedniske svåger Blot-Sven för sin ovilja att delta i blotet. Ersattes av denne under 3 år, men återkom 1087, dräpte Blot-Sven och brände Uppsala hednatempel. Hans förbindelser med påven är omvittnade i ett brev från Gregorius VII 1080, i vilket han kallades "Ingo gloriosus Suetonum Rex - Inge, svearnas ärorike konung".Under Inges regering hölls ett fredsmöte ("trekungamötet") i Kongahälla, nära det nuvarande Kungälv, då Inges dotter Margareta Fredkulla giftes bort med kung Magnus Barfot av Norge.Uppgiften om att Blot-Sven skulle varit svåger till Inge är mycket osäker.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc0409cbb.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm ff  Stenkil Ragnvaldsson (1028-1066) Kung av Sverige

  mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm fm Maria Anundsdotter Drottning

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm m Helena (elin) Torkildsdotter av Skövde (ca 1050-1140)

Om Elin av Skövde finns en helgonlegend, enligt den ska S:ta Helena ha varit gift med en västgötsk storman eller jarl och hon ska ha haft en svärson som blev mördad. Detta stämmer med Inge d ä:s drottning, vars yngsta dotter
Katarina blev gift med den danske prinsen Björn Järnsida, som 1134 blev mördad av sin farbror Erik Emune. Mordet skylldes orättvist på den fromma Elin, som överfölls och mördades vid hemkomsten efter en vallfärd till Rom strax därefter. Hon blev martyr för denna blodshämnd, och dyrkades som helgon i Västergötland.En källa ska ha runnit upp vid mordplatsen.Om helgonet Elin är identisk med Inge d ä:s drottning måste hon ha överlevt sin make med 25 år, eftersom Inge dog omkr 1110.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6b140eda.html

deras barn:

                                               Rag


nvald Ingesson Knapphövde (1075-1130)

                                               Kristina Ingesdotter (1075-1122) gm Storfurste Mstislav (Harald) av Kiev (1076 - 1132)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf mm  Katarina Ingesdotter (1100-1170)

                                              Margreta Fredkulla Ingesdotter (-ca 1135) g 1101 m Norges konung Magnus III (Olofsson) Barfot (ca 1073 - 1103) omg 1104 m Danmarks kung Niels (Svendsson) av Danmark (1064 - 1134)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff ff f  Bengt Mattsson Boberg (1167- före 1219) Domare,Riddare http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p7704e183.html  Född i Jönköpings Sofia (F). Död i Boberg, Fornåsa (E). Nämnes 1219 som död och kallas då liksom fadern dominus. Domare.Källa: hem1.passagen.se/mjson/loman2.htm 

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff ff ff  Riddare Matts Boberg (ca 1135 - före 1219)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff ff m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff ff  Sigtrygg "ärkedjäknen" Bengtsson Boberg (ca 1197-1263)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm f Magnus (Bengtsson) Minnesköld (1150-1208) storman i Östergötland och anges i Västgötalagens lagmanslängd som herre till Bjälbo i Östergötland.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9e22c99d.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm fBengt (Folkesson) Snivil (Folkunge)(ca 1150-1210) Jarl

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm m  Sigrid (Björnsdotter) Lakman

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff fm  Hafrid Magnusdotter Folkunge (ca 1178-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf f  Magnus Bengtsson Minnesköld (1150-1208) Jarl

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9e22c99d.html

   far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf ff   Bengt (Folkesson) Snivil(Folkunge)(ca 1150-1210) Jarl

mor:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf fm Sigrid (Björnsdotter) Lakman

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf m Ingrid Ylva Sunesdotter (ca 1150- ca 1251)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6118cbbe.html Magnus Minnesköld knöt genom sitt andra gifte en viktig dynastisk förbindelse, då han äktade Ingrid Ylva, sondotter till kung Sverker d.ä (mördad 1156). I detta äktenskap föddes sonen Birger. Ingrid Ylva var mor till Birger Jarl och änka efter Magnus Minnesköld – hon var Bjälbosläktens ättemor. Ingrid Ylva blev en legend redan i sin livstid vid mitten av 1200-talet. Hon var en av flera starka änkor som styrde riket efter de blodiga segrarna mot Danmark. Om henne sades att hon var trollkunnig och att så länge hon höll sitt huvud högt skulle intet ont drabba folkungaätten. Därför säger traditionen att hennes döda kropp blev inmurad i stående ställning i en pelare i Bjälbo kyrka.  Med järnvilja fostrade hon sina söner i en skoningslös tid där den starkares rätt var den enda lag som gällde. Att just en av hennes söner till slut skulle segra i maktkampen kunde inte ha förvånat någon. Ingrid Ylva bodde i också Skänninge och efter att maken stupat i slaget vid Gestilren 1210 gifte hon, vad vi vet, inte om sig utan dog som änka ca 1251.

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf mf    Sune (Sverkersson) Sik (ca 1132 -) Prins
deras barn:

Eskil Magnusson Folkunge (ca 1175-1227)

Bengt Magnusson Folkunge (ca 1194-1237)

Birger Jarl Magnusson (ca 1210-1266)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm mf Elof Magnusson (Vingad pil)

Karl Magnusson Folkunge (-1220)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff ff f  Riddare Matts Boberg (ca 1135 - före 1219)

Född 1135 i Annerstad (G). Död omkring 1219. Ägde jord i Annerstads sn Sunnerbo hd i Småland, som han på grund av vissa lagöverträdelser måste avstå till konung Knut Eriksson. Levde under andra hälften av 1100-talet. Ätten Boberg är en av de få svenska ätter, vars medlemmar har kunnat följas tillbaka till 1100-talet. De första släktmedlemmarna Mats och hans son Bengt Matsson var säkert betydande män, för de tituleras bägge dominus i ett av konung Johan Sverkersson och biskop Karl i Linköping år 1219 utfärdat brev. Ättenamnet framträder först i början av 1280-talet. Sannolikt leder det sitt upphov från ett likatydande ortnamn, troligen ett gammalt häradstingsställe i Fornåsa sn i Bobergs hd i Östergötland.Källa: hem.passagen.se/tuscany/p891a1af9.html

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pb73e7e7b.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff ff m     xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff ff  Bengt (Mattsson) Boberg (1167 - före 1219)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf f  Bengt (Folkesson) Snivil (Folkunge) (ca 1150-1210)Jarl. Herre till Bjälbo.född i Bjälbo Östergötland, död i Gestilren Västergötland http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pef04e683.html

far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf ff  Folke(Ingevaldsson) den Tjocke (Digre)(1100-ca1145) Jarl

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf fm Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca1086-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf m  Sigrid Björnsdotter Lakman g ca 1140

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc688c816.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mf  Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

mor:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf mm Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff mf  Magnus (Bengtsson) Minnesköld (1150 - 1208)

Birger Brosa Bengtsson (före 1160-1202)

Karl "den döve" Bengtsson Folkunge (ca 1165-1220)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff Bengt (Folkesson) Snivil (Folkunge) (ca 1150-1210)Jarl http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9e22c99d.html Herre till Bjälbo

  far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff ff Jarl Folke (Ingevaldsson) den Tjocke (Digre) (1100-ca 1145)

 mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff fm Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff m  Sigrid Björnsdotter Lakman http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc688c816.html

far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mf Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff mm Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff ff Magnus Bengtsson Minnessköld (1150-1208)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm f Sune (Sverkersson) Sik (ca 1132-) Prins

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p328ccd1c.html

  far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm ff Sverker I (Den äldre) av Sverige (ca 1100 - 1156) Kung av Sverige

mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm fm Ulvjild Håkansdotter (1095-1148) Drottning

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff fm Ingrid, Ylva Sunesdotter (ca 1150-ca 1251)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff Folke (Ingevaldsson) den Tjocke (Digre) (1100-ca 1145) Jarl i Östergötland.Folkungaättens stamfader.Folkungaätten, medeltida stormannaätt, av vilken endast ett fåtal medlemmar tillhörde folkungarnas parti. Ätten konstruerades i efterhand av bl.a Olaus Petri, och dit fördes medlemmar ur vitt skilda släkter.Ätten sägs härstamma från Folke den tjocke (1100-talet), vars mytiske farfar skulle ha varit Folke Filbyter. Bland medlemmarna märks jarlen Birger Brosa (död 1202), vars son Filip Birgersson (död 1200) blev jarl i Norge. Birger Brosa sägs också ha haft sonen Folke Jarl, ledare för folkungapartiet, samt bröderna Karl Jarl (död 1220) och Magnus Månesköld. Den sistnämnde hade flera framstående söner, bl.a Birger Jarl. Dennes son Valdemar valdes till svensk kung 1250, och genom brodern Magnus Ladulås, dennes son Birger Magnusson och sonson Magnus Eriksson stannade tronen inom ätten till 1364.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9338ed45.html

  far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff ff  Ingevald Folkesson

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff m Ingegärd (Ingrid) Knutsdotter av Danmark (ca 1086-)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p293411e3.html

  far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mKnut IV "Den Helige" av Danmark (ca 1043-1086) Kung

 mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff mm Adele av Flandern (ca 1065 - 1115)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm ff Bengt Folkesson Snivil Folkunge (ca 1150-1210)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm f  Björn Haraldssen Järnsida (-1134) Prins af Danmark

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p29e43f68.html

                       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm ff Harald Eriksen Kesja (1080-1135) Kung

                      mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm fm  Ragnhild Magnusdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm m Katarina Ingesdotter (1100-1170) Drottning http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pde9c8a1f.html

  far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mf Inge Stenkilsson den äldre av Sverige (1055-1110) Kung

mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm mm Helena (Elin) Torkilsdotter av Skövde (ca 1050-1140)

deras barn:

                                  Kristina Björnsdotter (1125-1170) gm Kung Erik IX "Den Helige" Jedvardsson (ca 1120 - 1160)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm fm  Sigrid (Björnsdotter) Lakman


fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenHan bodde i Selånger i Medelpad, och skall levat i Konung Inge den Yngres tid (1118 till 1120-talet) vid år 1116. Han och hans söner nämnes på en runsten i Selångers Socken sålunda: Spchurdi auk Thurun Haiden auk Sihlvaster auk Herser raiste Stain dini eftir Thord Jerker Fadir sin. Vid samma tid skall en Bure i Nolby i Njurunda Socken och Medelpad levat, på hvilkens Runsten står, Backswain auk Sihlvaster auk Fridi, raiste Stain afdir Buri Fadir sin. (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund).http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

    far: fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)

mor: fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff fm    XX (1020-)

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

Tore (1090-)

Ture Heden Ericsson (1090-)

Sihlvester (1090-)

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

Siughurdh Ericsson (1116-)


 fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff ff f Thord i Byr (970 - )Underhövdig i Sigtuna

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p00a0859a.html

 fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff ff m    xx

deras barn:

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff ff   Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040)


fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (ca 1030-efter 1080) född i Byr, Uppsala (C) död i Bure, Selånger (Y) http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe08a5c5b.html

                                        far: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff ff ff ff  Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040)

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff ff ff m   xx  (1020-) född i Bure (Y)

deras barn:

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff ff f  Gynuar Haursi (Härse) (995-1040) Tycks ha levat vid år 1040 i Konung Anund Jacobs tid (år 1022-1050).född i Byr, Skokloster (C) död på Birka, Björkö (C) VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenTycks ha levat vid år 1040 i Konung Anund Jacobs tid (år 1022-1050). Efternamnet Haursi kan också stavas Herse. (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund)Omnämnd på runsten utanför Skokloster: Omkring 1060. Lät tillsammans med sina bröder resa denna sten efter sin far utanför Skokloster, Uppland. antuitr x auk x kulaifr x auk x kunar x auk x haursi x auk x rulaifr x litu x raisa x stain x at x thord x fadur x sin / fotr x hiuk x runaR "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev lät resa sten efter Tord, fader sin. Fot högg runorna." Den omsorgsfullt tillhuggna stenen av randig, blågrå gnejs med glimmer står sedan 1893 rest på en liten kulle 10 m öster om kyrkans korgavel och är ristad på båda sidor, den bakre dock endast med en lansbärande ryttarbild inom dubbel ram men utan runor. Runsidan har alldeles samma ryttare men med ett svärd instucket under armen under ett kors i konstrik upphängning och med ett till större delen avnött glasögonornament nederst. Det hela omges av en långsmalt rektangulär ram med en tvärbalk nedtill, på vilken hästen trampar. Rektangelramen bär den egentliga inskriften, tvärbalken ristarens namn. Stenen avbildades redan 1599 av Bureus, som var djupt intresserad av den, då han ansåg att den där nämnde Tord och hans söner var hans förfäder, vilka också skulle ha gett namn åt "Burelandet", dvs Skobolandet. En gammal sägen har också förknioppat stenen med Flasta borgruin, då "Tord Bure" ska ha bott på Flatsta. Stenen låg då inne i kyrkan, emn torde ha stjälpts om någon gång mellan 1727 och 1819, då runsidan vändes nedåt för att skona den för alltför stark nötning. 1860 upptogs den och uppsattes mot norra väggen, där den fick stå i 33 år. Stenen torde härröra från tiden omkring 1060. Ristaren Fot, som är känd för att ha ristat ett drygt fyrtiotal stenar, var verksam i över 25 år, till in på 1070-talet.Källa: Lars Ohlsson (lasseistuvsta.se/)  http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p08c0714e.html

  far: fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff ff ff  Thord i Byr (970 - )

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff ff Thord Jerker Bure (1030-1080) 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se