Alla inlägg den 5 mars 2013

Av Birgitta Hellström - 5 mars 2013 09:57

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenHan bodde i Selånger i Medelpad, och skall levat i Konung Inge den Yngres tid (1118 till 1120-talet) vid år 1116. Han och hans söner nämnes på en runsten i Selångers Socken sålunda: Spchurdi auk Thurun Haiden auk Sihlvaster auk Herser raiste Stain dini eftir Thord Jerker Fadir sin. Vid samma tid skall en Bure i Nolby i Njurunda Socken och Medelpad levat, på hvilkens Runsten står, Backswain auk Sihlvaster auk Fridi, raiste Stain afdir Buri Fadir sin. (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund).

 http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

      far: fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080)

    mor: fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff m    nn  (1020-)

fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

 fm ff fm ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)


fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

       far:   fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff ff   Thord Jerker Bure (1030-1080)

      mor:  fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff fm    xx

fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff m     xx

deras barn:

  fm ff fm ff mf ff mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf f  Eskil Magnusson Folkunge (ca 1175-1227) lagman

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pe6789709.html

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf ff Jarl Magnus (Bengtsson) Minnesköld (1150 - 1208)

      mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf fm Ingrid, Ylva Sunesdotter (ca 1150 - ca 1251)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf m kristina Nilsdotter Blake (före 1200-1254)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pcd14a615.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mf  Nils Blake

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm  Katarina "Den Heliga" Eriksdotter (ca 1150 - )

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf f Peter (Eskilsson) Näf (före 1228 - efter 1286-10-21)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm ff   Riddare Bengt (Mattsson) Boberg (1167 - före 1219)Domare

Född 1167 i Jönköpings Sofia (F). Död 1219 i Boberg, Fornåsa (E). Nämnes 1219 som död och kallas då liksom fadern dominus. Domare.Källa: hem1.passagen.se/mjson/loman2.htm

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p7704e183.html

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm ff f Matts Boberg (ca 1135 - före 1219) Riddare

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm f  Sigtrygg "Ärkedjäknen" Bengtsson Boberg (ca 1197-1263  Magnus Bengtsson Minnesskölds adelsmärke

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf   Magnus (Bengtsson) Minnesköld (1150 - 1208) Jarl

Magnus Minnesköld var storman i Östergötland och anges i Västgötalagens lagmanslängd som herre till Bjälbo i Östergötland. Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte Magnus om sig med Ingrid Ylva, antagligen dotter till Sune Sik. Magnus och Ingrid Ylva hade sonen Birger - Birger jarl.Magnus Minnesköld dödades i slaget vid Gestilren i Västergötland 1210.  Ursprunget till binamnet "Minnesköld" är okänt – en teori är att namnet syftar på ordet "minni" och kan eventuellt kopplas till det vanliga nordiska bruket att "dricka minni", det vill säga att dricka "minnesskål". Enligt en annan teori skall ordet snarare tolkas som "mindre", varvid binamnet får betydelsen "mindre sköld". (Källa: Dick Harrison)http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9e22c99d.html Magnus Minnesköld knöt genom sitt andra gifte en viktig dynastisk förbindelse, då han äktade Ingrid Ylva, sondotter till kung Sverker d.ä (mördad 1156). I detta äktenskap föddes sonen Birger. Ingrid Ylva var mor till Birger Jarl och änka efter Magnus Minnesköld – hon var Bjälbosläktens ättemor. Ingrid Ylva blev en legend redan i sin livstid vid mitten av 1200-talet. Hon var en av flera starka änkor som styrde riket efter de blodiga segrarna mot Danmark. Om henne sades att hon var trollkunnig och att så länge hon höll sitt huvud högt skulle intet ont drabba folkungaätten. Därför säger traditionen att hennes döda kropp blev inmurad i stående ställning i en pelare i Bjälbo kyrka.Med järnvilja fostrade hon sina söner i en skoningslös tid där den starkares rätt var den enda lag som gällde. Att just en av hennes söner till slut skulle segra i maktkampen kunde inte ha förvånat någon. Ingrid Ylva bodde i också Skänninge och efter att maken stupat i slaget vid Gestilren 1210 gifte hon, vad vi vet, inte om sig utan dog som änka ca 1251

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf f Jarl Bengt (Folkesson) Snivil (Folkunge) (ca 1150 - 1210)

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mf m Sigrid (Björnsdotter) Lakman

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm mm  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mm m Hafrid Magnusdotter Folkunge (ca 1178-)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff   Lars Boberg (före 1283-1299)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p99f814ce.html

     far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff Bengt (Sigtryggsson) Boberg (cs 1223 - efter 1259)

   mor:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff ff m Petrusdotter av Jolstad

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm  Kristina Anundsdotter Vingad Lilja (-efter 1296)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3b242b22.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm f Anund Haraldsson Vingad lilja (före 1276-1291) Riddare,Riksråd, lagman

     mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff fm m Ingeborg Elofsdotter Boberg Vingad pil

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm ff f Magnus (Larsson) Bobergfm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff  Karl Sigtryggsson (Boberg) (- efter 1252)Fick 22 oktober 1252 påvligt tillstånd att gifta sig med Helena, dotter av Petrus de Jorchastad, troligen Jolstad, Vinnerstads sn i Aska hd i Östergötland, med vilken han var släkt i fjärde led. I det påvliga tillståndsbrevet säges Karl vara »nepos» till konung konung Valdemar och Birger jarl. Hans dödsdag var den 13 september . Han hade möjligen sönerna Sigtrygg och Ulf. Död tidigast 1252. (SvA II s 484, ÄSF s 23, 24, 317).

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p3e98fbd8.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff f  Sigtrygg "Ärkedjäknen" Bengtsson Boberg (ca 1197-1263)

  mor:  fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm ff m Hafrid Magnusdotter Folkunge (ca 1178-)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm fm  Helena (Petrusdotter) de Jorchastad (- >1252)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p46d0c7c2.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm fm f Ulf (Karlsson) Lejon (- efter 1281)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf fIsrael (Andersson) Finstaätten (- före 1269)Om Israel är mycket lite känt Källa: Dick Harrison - Jarlens sekel)http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p40fac3af.html

    far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf ff f Anders Finstaätten (ca 1193 - )

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf fm   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf f Peter Israelsson Finstaätten (-ca 1280)

                                                  


                       Jakob Israelsson Finstaätten

                                                  


                       Erland Israelsson Finstaätten

                                                  


                       xx Israelsdotter gm Anders And


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf mf  Birger "Skänkare" Två Vingar

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf mm    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mf m K Birgersdotter Två vingar


  magnus Bengtsson Folkunges adelsmärke

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff Magnus Bengtsson Folkunge (ca 1216-1267) Lagman i Östergötland.Magnus Bengtsson var lagman och fogde på Kalmar slott i Östergötland.(Bjälboätten).Nämnd första gången 1247.Lagman i Östergötland till sin död 1263.---Var lagman i Östergötland, såsom sådan nämnd första gången 1247, och även fogde på Kalmar slott. Lagmansämbetet innehade han till sin död 1263. Vid en arvupp görelse 1269 efter den 1260 avlidne junker Karl Ulfsson, son av jarlen Ulf fase, nämnes Magnus son Bengt främst
bland arvingarna; vid beseglingen använde han sin fars sigill, som visar ett upprest gående lejon över tre balkar. Eftersom både Magnus och hans hustru överlevde junker Karl, måste endera av dem ha varit den ursprunglige arvtagaren. En av dem, troligen Ragnhild, torde ha tillhört samma syskonkrets som endera av junker Karls föräldrar. Gift med efterföljande ana. (ÄSF s 10, 39, 40). http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p7b787d62.html

    far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm ff f Bengt (Magnusson) Folkunge (ca 1194 - 1237) Biskop, lagman

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm Ragnhild Karlsdotter (före 1254-1262)Nämnd 1254. Ej helt säkert dotter till Karl Bengtsson, men säkert till Lucia, liksom syskonen Bengt, Ingegerd och Karl Karlsson Ulf. www.oxenstierna.com/association/2002meeting/program/meeting2002_program_sv.htm

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pa90224e5.html

     far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm f  Karl "den döve" Bengtsson Folkunge (ca 1165-1220)

   mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm fm m Lucia (-före 1254)

deras barn:

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm mm mm f  Bengt Magnusson Folkunga (ca 1238-1294)


 fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff Herse Falesson Bure (1140 - )Godsägare på Byrestad. VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenFödd i Byrestad i Sköns socken medelpad. Han var en mäktig, rik och välförtjänt man, om vilkens bedrifter ej nämnes något. Levde omkring 1180 på fädernegården Byrestad. (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 255, av Lars Bäcklund).

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pbbcc1f59.html

    far: fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)

 fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff ff ff f  Fale Bure Hin Unge (1160 - 1212)


fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff ff  Thord Jerker Bure (1030-1080)född i Byr, Uppsala (C) död i Bure, Selånger (Y) VARNING FÖR SKRÖNA!!Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten Tycks ha levat uti Konung Inge den Äldres tid (1080-talet till 1110-talet), och synes förföljelsen emot Christendomen uti Konung Blotsweins (Blot-Sven) tid hafva nödsakat honom att flytta från Uppsala till Norrland, där som mera säkert han skall sig nedslå. (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund).     Tycks ha levat uti Konung Inge den äldres tid och synes under det sista Asaupproret lett av Blotswien "Blot-Sven" emot kristendomen och vite Krist hava nödsakat honom flytta från Uppland till Norrland där som mera säkert han skall sig nedslå. Enligt sägen skulle Tord Bure vid flykten grävt ner en Silverskatt som varit i släktens ett tag, dvs, arvegods. Birsta ,Skön tillhör bevisligen en gammal kultur tex. framgrävdes här redan 1835 en silverskatt som dateras till senare hälften av 800 talet, då även Arabiska mynt ingår ( se Säbro boken sidan 80 ) Källa: Det står att Kristendomen och Asaläran levde alltså paraeit i Birka en öppen stad ända sedan Olof Skötkonung blev kristnad var Birka en av dom städer tillsammans med Sigtuna som var öppna för Kristendomen Asa upproret lett av Konung Inge den Äldres egen svåger "Blot-Sven" kallad men som Inge den äd.ä till slut lyckades slå ner. Det gamla Uppsala templet förstörds och offerträdet höggs ner , ingenting lämnades kvar, detta skulle han skett omkring år 108 ( se den Svenska Historien av Herman Lindqvist sidan 9. Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind sidan 4 (andra generationen) http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe08a5c5b.html

far: fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff ff f Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040)

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff fm   xx (1020-)

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff ff ff f  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)


fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff  Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenHan bodde i Selånger i Medelpad, och skall levat i Konung Inge den Yngres tid (1118 till 1120-talet) vid år 1116. Han och hans söner nämnes på en runsten i Selångers Socken sålunda: Spchurdi auk Thurun Haiden auk Sihlvaster auk Herser raiste Stain dini eftir Thord Jerker Fadir sin. Vid samma tid skall en Bure i Nolby i Njurunda Socken och Medelpad levat, på hvilkens Runsten står, Backswain auk Sihlvaster auk Fridi, raiste Stain afdir Buri Fadir sin. (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund).http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pb8ca6f8b.html

     far: fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff f  Thord Jerker Bure (1030-1080)

   mor: fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff ff m  xx (1020-)

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

Tore (1090 - )

Ture Heden Ericsson (1090 - )

Sihlvester (1090 - )

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

Siughurdh Ericsson (1116 - )


fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff ff Thord Jerker Bure (1030-1080)

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pe08a5c5b.html

     far: fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff ff f  Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040)

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff fm  xx (1020-)

deras barn:

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)


fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff ff  Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)Lagman i Norrland.

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p782cb7f5.html

     far: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff ff f  Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff ff ff f Herse Falesson Bure (1140 - )


fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff  Herser Ericsson Bure (1095 - 1148)VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4ttenSkall ha levat år 1130-1148 i Konung Ragnvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tid (år 1135-56). (Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 255, av Lars Bäcklund)Omnämns på runsten i Selånger, Medelpad. / Nils Lindkvist http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pfae6c1b8.html

    far: fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff ff f Eric "Thords Jerker" Thordsson (1075 - 1116)

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff fm  xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff ff ff f Fale hin Gamle Bure (1120 - 1161)
ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se