Direktlänk till inlägg 26 februari 2013

Här gen 21 fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm f - fm fm mm mf mf mm mf mf ff fm

Av Birgitta Hellström - 26 februari 2013 12:34

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm f  Knut "April" Eringisleson Barun (före 1374-efter 1384) Riddare

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc5fc7f46.html

         far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm ff Eringisle Torkelsson Barun (före 1329-efter 1340)

        mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm fm  Katarina Pedersdotter Porse (-efter 1346)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm m  Bengta Mattsdotter Stierna Sjuuddig (före 1389-efter 1418)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p108237cc.html

        far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm mf  Mats (Gjurdsson) Stierna (ca 1355 - )

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm  Sestrid (Knutsdotter) Barun (Körning) (- före 1441)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf f Udd Mattsson Vinstorpaätten (ca 1335-efter 1399)Gift före 6 juli 1366 med efterföljande ana. Känd mellan 1364 och 1399. Omnämnes 29 juni 1364-15 februari 1371. Hade Redvägs hd och staden Bogesund (Ulricehamn) i Västergötland i förläning 1371. Uppehöll sig på Vinstorp, Böne sn i Redvägs hd, som han fått genom sitt gifte. Ägde jord i Kinds och Redvägs hd i Västergötland1363, året före Udd Mattson framträdde i källorna, uppträdde Odde Kraam i Bogesund. Såväl Odde Kraam som Udd Mattsons´ son Bengt ägde gård i Brismene socken, Frökind härad. Eventuellt kan dessa två vara en och samma person. Tecken som tyder på detta är att de finns i Sjuhärad samtidigt och därtill båda för ett liljevapen. Inom ätten Kraam förekommer dessutom vinstorpa -vapnet vilket tyder på ett nära samband mellan dessa båda ätter.Kanske innebär detta att det vi betecknar som den egentliga Vinstorpa-ätten i själva verket är ätten Kraamhttp://www.fredrikahlander.com/genealogy/pe3a403a1.html

         far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf ff  Matts Uddesson (ca 1300 - )

        mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf fm  Ingeborg Knutsdotter (Vinstorpaätten) (ca 1308 - )

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf m Ingrid Karlsdotter Bielke (ca 1340-efter 1399)Ingrid (Ingeborg) ägde jord i Kinds och Redvägs hd, levde ännu 1399 och kallades då »fru Ingrid i Vinstorp».Ingrids mormor var faster till Bo Jonsson Grip och denne kom ihåg kusinbarnen i sitt testamente med 100 mark lödigt silver.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9906f8a4.html

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mf  Karl Ingemundsson Bielke (-efter 1348)

      mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm  xx Siggesdotter Djäkn

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf Bengt Uddsson Vinstorpaätten (ca 1382-efter 1436)


fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm f  Staffan den äldre Ulfsson Ulv (före 1357-1393) Riddare Riksråd. ägde Lagnö i Aspö sn Selebo hd. Han var häradshövding i Selebo 1365 och riddare och riksråd 1371. Som riksråd beseglade han 1371, som kung Albrekts anhängare, stilleståndsavtalet mellan denne och kungarna Magnus och Håkan där folkungarna behöll kontrollen över Västergötland, Dalsland och Värmland medan allt övrigt gick till Albrekt. 1375 beseglade han ett fördrag med Livländska Orden.Stefan var en av de stormän som 1388 inkallade drottning Margareta, men han dog kort därefter.Gift 1° med Haraldsdotter-Gren senast 1377 dotter till Harald Ernilsson-Gren.  ( -efter 1360) och hh  xx Torkelsdotter.Gift 2° med Ileana Åkesdotter

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm m  Iliana Juliana Åkesdotter Båt av Skåne (före 1414-efter 1423) tidigare gift m Riddare, Väpnare Claus Dowt (- före 1407)

        far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mf Åke Ingvarsson Båt av Skåne (-1387)

       mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm mm  Anna Gerhardsdotter Snakenborg (före 1365-1414)

deras barn:

Ramborg Staffansdotter Ulv (före 1383-efter 1412) g före 1374 m Ödgisle (Sunesson) Lillie (Tre sjöblad) (ca 1355 - ca 1384)

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm  Kristina Staffansdotter Ulv (-efter 1460)


fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff f Gamle Olof Hersesson Bure g 1404 m okänd kvinna. Bodde på stammgården (troligen Bureå 2) i kung Birjers tid och fullbordade Bure kloster, som bestod av en Abbot och 12 bröder. Han kallades "Gamle Olof". Uppges vara den förstfödde i Bureå. Skall ha varit son till den lärde Härse, som gick med silver skenor och silverbälte. Olof besatt sin faders gård Bure i Skellefteå och byggde Bure kloster på en holme i Bureälven. (Ulf Sikeborg) http://www.cweden.com/genealogy/farfar/p5fb2d55f.html

      far: fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff ff  Härse Falesson Bure (1335-1387)

     mor: fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff fm  Ätte Olovsdotter Jätte (1355-1385)

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff m   xx

deras barn:

                    Fale Olofsson Bure (1415-) underlagsman i Västerbotten bonde i Bureå  gm Gunhild Svensdotter (1420 - )

fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff  Olof Olofsson Bure (1420-)

                                         Anna Olofsdotter (1421-) g 1444 m Anders Claesson Grubb (1421 - ) levde på Grubbe Umeå

                                         Anders Olofsson Bure (1425-) g 1446 m Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - ) bonde på Bure 6

                                         Matts Olofsson Bure (1427-)

                                         Jon Olofsson Bure (1430-1530)


fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff f  Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (1250 - 1324)

Bosatt i Birsta, Skön socken och var Landsdomare i Skön. Nämnd 1300-1314. Kan enligt (Pitepalt) vara den Fartaeghn som nämns i dokument år 1300 från Skön i Medelpad.

Pergasment brev från 1327: Kungen upplät de Norrländska älvarna och strömmarna att bebyggas och uppodlas och anförtrodde detta kolonisationsområde till Ärkebiskopen Olof Björnsson i Uppsala samt Fogden Johan Ingemarsson , Peter den Unge, Nikolaus Fartengsson , den sistnämde var fader till Lagmannen Farteng unge. ( Johan, Petter och Nils nämns komma ifrån Norrlands ledand ätt. )Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 6- 8 , Tioende Generationen )

Farteng var av Stormans ätt och han var rik och mäktig. Ett bevis på hans rikedom var de m ånga diplom han hade som fiskerättsinnehavare. Bure förlade släktens urhem till Birsta i Skön vars namn man ansåg skulle vara Byrestad, här bodde Fale Bure d. ä och d. y.. Härifrån spred de sig upp till Västerbotten till stamgården Bure i Bureå. Birsta tillhör bevisligen gammal kultur t.ex framgrävdes här 1835 en silverskatt som dateras till sent 800-tal, där även arabiska mynt ingår Källa: Gustav Nilsson  http://www.cweden.com/genealogy/cw/p94c04870.html

      far:fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff ff   Herse Falesson Bure (1200 - 1270)

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff m    xx

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff  Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285 - 1352)


fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff f  Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285 - 1352) Godsägare i Skön samt i Storuman , son till Fartäng den äldre. ( Nämnd 1324 - 1352 och står i Landsarkivet i Härnösand databas över Bureättlingar ) Vi vet också att i ett Pergament brev 1327 " se Olof Hersessons Anteckningar , Att Kungen upplät de Norrländska älvarna och strömmarna att bebyggas och uppodlas och Anförtrodde detta kolonisationsområde till Ärkebiskopen Olof Björnsson i Uppsala samt Fogden Johan Ingemarsson, Peter den Unge, Nikolaus Fartengsson, den sistnämnde var fader till Lagmannen Farteng unge ( Johan, Peter och Nils nämnsa komma från Norrlands ledande Ätt ) Nikolaus Fartengsson hade 1324 donerat fisket i Indals ån som hans fader Farteng d.ä ägt, Båda medeltida breven finns kvar i riksarkivets nmedelstids avdelningKälla;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 6- 8 , Elfte Generationen )Företog 1324 en resa till Umeå som rörde fiskerättigheter. Skall då ha donerat (till vem?) fisket i "Indalså" som hans fader hade ägt. (Kan det vara han som omtalas som Nils djäkn i samma brev som Fartiegn 19 februari 1363?)han kan också ha hetat Herse Falesson-Bure och vait gift med Ingeborg. Sigill med sköld med böjd arm. Han var en mäktig, rik och välförtjänt man. (bild på Sigillet finns på s.248 i Skellefteå sockens historia del 1 av Karl Fahlgren) / Nils Lindkvist http://www.cweden.com/genealogy/cw/p54aecfe4.html

      far:fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff ff   Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (1250 - 1324)

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff  Fartegen Fale hin Unge Bure (1320-1402)


fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff f   Fartaeghn (Fale) Hersesson Bure d.ä (1250 - 1324) landsdommare Bosatt i Birsta, Skön socken och var Landsdomare i Skön. Nämnd 1300-1314. Kan enligt (Pitepalt) vara den Fartaeghn som nämns i dokument år 1300 från Skön i Medelpad.Pergasment brev från 1327: Kungen upplät de Norrländska älvarna och strömmarna att bebyggas och uppodlas och anförtrodde detta kolonisationsområde till Ärkebiskopen Olof Björnsson i Uppsala samt Fogden Johan Ingemarsson , Peter den Unge, Nikolaus Fartengsson , den sistnämde var fader till Lagmannen Farteng unge. ( Johan, Petter och Nils nämns komma ifrån Norrlands ledand ätt. )Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 6- 8 , Tioende Generationen )Farteng var av Stormans ätt och han var rik och mäktig. Ett bevis på hans rikedom var de m ånga diplom han hade som fiskerättsinnehavare. Bure förlade släktens urhem till Birsta i Skön vars namn man ansåg skulle vara Byrestad, här bodde Fale Bure d. ä och d. y.. Härifrån spred de sig upp till Västerbotten till stamgården Bure i Bureå. Birsta tillhör bevisligen gammal kultur t.ex framgrävdes här 1835 en silverskatt som dateras till sent 800-tal, där även arabiska mynt ingår Källa: Gustav Nilsson

http://www.cweden.com/genealogy/cw/p94c04870.html

         far: fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff ff  Herse Falesson Bure (1200 - 1270)

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff m    xx

deras barn:

fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff  Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285 - 1352)


fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff f  Herse Fahlesson (ca 1350 - 1385)

http://www.cweden.com/genealogy/cw/p6cf0fdb6.html

     far: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff ff Fartegen Fale Hin Unge Bure (1320-1402)

    mor: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff fm  Ingeborg(1325-)

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff m  Ätte Olofsdotter Jätte http://www.cweden.com/genealogy/cw/pe3728940.html

     far: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff mf  Olof Dalkarl Jätte

deras barn:

fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff Olof Hersesson Bure (1380-146

     Fale Härsesson Bure (1383-) gm Gunhild Svensdotter storbonde i Falmark

     Mattz Härsesson Bure (1384-)

     Härse Härsesson Bure (1385-)


fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff f  Fartegen (Fale) hin Unge Bure

http://www.cweden.com/genealogy/cw/p037afa2b.html

       far: fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff ff  Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285 - 1352)

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff  Herse Fahlesson (ca.1350 - 1385)


fm fm mm mf mf mf fm mf ff fm f  Olof Dalkarl Jätte (ca 1310-) i Bura träsk eller i Dalarna

fm fm mm mf mf mf fm mf ff fm m   xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm mf ff fm  Ätte Olofsdotter Jätte


fm fm mm mf mf mm mf mf ff ff  Härse Falesson Bure (1335-1387)

http://www.cweden.com/genealogy/cw/p037afa2b.html

        far: fm fm mm mf mf mm mf mf ff ff f Fartegen (Fale) hin Unge Bure

       mor: fm fm mm mf mf mm mf mf ff ff m  Ingeborg (1325 - )

fm fm mm mf mf mm mf mf ff fm  Ätte Olofsdotter Jätte (1355-1385)

         far: fm fm mm mf mf mm mf mf ff fm f  Olof Dalkarl Jätte

deras barn:

fm fm mm mf mf mm mf mf ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)


 
ANNONS
 
Ingen bild

se epost

12 mars 2018 21:53

Hej Bibbi, Hoppas du har läst Sikeborgs artiklar om "Falu Bure"- inkl "burefakta" och "buredna".....
Vår kände historiker Alf Henriksson har ju också avpolleterat Fale Bure som endast sagor- så snälla ta bort allt äldre än Olof Hersesson

Annars har vi Ulv, Vinstorpa , Djäkna, BArun tillsammans. med vänlig hälsning

aksel.osterlof@centek.se

Birgitta Hellström

Lördag 4 maj 14:38

Hej! kul att få respons .... men jag skriver vad jag vill i min blogg .... och ni har rätt att anse vad ni vill .... jag har hittat en del belägg .... men vad är rätt och vad är fel ....

 
aksel1@home.se

aksel1@home.se

30 juni 2018 14:15

Vänligen läs Burefakta.se och släng Ätte och FAle i soporna.
mvh

http://-

Birgitta Hellström

Lördag 4 maj 14:37

Hej! kul att få respons .... men jag skriver vad jag vill i min blogg .... och ni har rätt att anse vad ni vill

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se