Direktlänk till inlägg 26 februari 2013

gen 21 fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff f -

Av Birgitta Hellström - 26 februari 2013 10:29

fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff f  Bengt Abjörnsson (Mats Gustavssons ätt) (före 1338 - efter 1348)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pfecc09c0.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff ff  Abjörn Matts Gustavssons ätt

       mor: fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff fm  Lucia (Matsdotter) Oxenstierna (- efter 1338)

fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff m    xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff  Jöns (Bengtsson) Sparre (Drake av Intorp) (före 1340 - efter 1412)


fm ff mf fm ff mf mf mm ff mm f  Sigvid (Magnusson) Ribbing (- efter 1351)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p7cfa36d5.html

         far: fm ff mf fm ff mf mf mm ff mm ff  Magnus Ribbing

fm ff mf fm ff mf mf mm ff mm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm ff mm Ingeborg (Sigvidsdotter) Ribbing (-efter 1413)


fm ff mf fm ff mf mf mm mf ff f  Birger (Knutsson) Trolle (ca 1340 - före 1381)Ätten Trolles stamfader.levde i Lindholm, Sjosas, Kronoberg, Sweden Riddare gift 2 ggr 1:a g gm Katarina Vastesdotter i hennes 4:e gifte sen omgift m Katarina (Pedersdotter) Lejon (- efter 1403)  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pe076baf2.html 

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per01548.htm#0

       far: fm ff mf fm ff mf mf mm mf ff ff  Knut Birgersson TROLLE

fm ff mf fm ff mf mf mm mf ff m  Katarina Vastesdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mf fm  Kerstin Birgersdotter Trolle (1359-)


fm ff mf fm ff mf mf mm mf mf f Eringisle Torkelsson Barun (före 1329-före 1340) Riddare. Känd mellan 1329 och 1340. Vapen: båt. Gift (Raneke s 561, ÄSF s 175, 186, 239)Örnberg:Kallas 1329 Peter Gregerssons gener. Förseglade 1331 dennes testamente, bortarrenderade en gård 1332. Höfding i Finland 1334-1337.Förseglade Marg.Röriksdotters testamente 1340 och var då riddare.Bevittnade 1329 testamente av Birger Röriksson som kallar honom "gener".Gift efter 1322 & 1325 med Birgers syster Christina Röriksdtr.Eringisles änka blev gift med Lars Magnusson (Leopard och halv lilja), som var riddare än 1360 då hans son Matthias levde. Sedan munk i Eskilstuna, död före 1374.Källa Örnberg, som menar att sönerna Knut och Tyrgils mor var Christina och att Eringisles fader hette Anders och levde i slutet av 1200-talet.  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pdf60dc0c.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm mf mf ff  Torkel (Eringisleson) Djäkn Barun (före 1299 - efter 1325)Riddare

fm ff mf fm ff mf mf mm mf mf m Katarina Pedersdotter Pose (-efter 1346)Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med Lars Magnusson (Magnus Marinasons ätt).

         far: fm ff mf fm ff mf mf mm mf mf mf  Peter (Petersson) Porse (före 1300 - efter 1314)Riddare

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mf mf  Knut "April" (Eringisleson) Barun (före 1374 - efter 1384)


fm ff mf fm ff mf mf mm mf mm f  Mats (Gjurdsson) Stierna (ca.1355 - )Gustaf Mattssons ätt. Gift med en dotter till Hemming Tannes syster Asruna. Gift (Raneke s 537).

fm ff mf fm ff mf mf mm mf mm m  Gift med en dotter till Hemming Tannes syster Asruna. Gift (Raneke s 537).

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mf mm Bengta Mattsdotter Stjerna Sjuuddig (före 1389-efter 1418)


fm ff mf fm ff mf mf mm mm ff f  Matts Uddesson (ca.1300 - )Matts Uddsson köpte, tillsammans med sin far Odd Brudsson, Glottra i Runtuna Rönö hd 1296 av Knut Abjörnsson som senare blev svärfader till Matts.
http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p30c2cb0e.html

       far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm ff ff  Udd Brunsson (ca1250 - ) Magister

fm ff mf fm ff mf mf mm mm ff m  Ingeborg Knutsdotter (Vinstorpaätten) (ca.1308 - )Vinstorpa-ätten är ett samlingsnamn på ett flertal frälseätter från 1250 fram till 1500. Sambandet mellan dem är oklart förutom att de förde samma vapensköld. Det säregna med ätterna är dels att de varierade vapensköldarnas utseende så att två samtida personer aldrig förde samma vapen, dels att vapnet ofta fördes vidare även på kvinnosidan. Det senare gör det troligt att det är fruarna som binder samman släkterna trots att vi inte alltid känner till kvinnornas namn. I ett fall upptar till och med sonen sin mors namn, Magnus Kristinasson. Vinsarp var sätesgården för den yngsta grenen, den egentliga Vinstorpa-ätten, som är den enda vi med säkerhet vet har ägt mark i Redvägs härad. Ätten härstammar från Ingeborg Knutsdotter vars far förde vinstorpavapnet. Hon gifte sig med Matts Oddsson. Deras son Udd Mattson hade Redvägs härad med staden Bogesund som förläning. Han hade fyra söner men endast den yngste sonen Bengt förde släkten vidare eftersom varken domprosten Karl, Skarabiskopen Sigge eller riksrådet Knut fick några barn. Udd Mattson hade själv en lilja i vapnet, men hans söner använde sig av sin mors vinstorpavapen. Bengt förde emellertid en kort period sin fars lilja.  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pd5725c73.html

       far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm ff mf  Knut Arbjörnsson (Vinstorpaätten) (före 1296 - efter 1331)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mm ff Udd Mattsson Vinstorpaätten (ca 1335-efter 1399)


fm ff mf fm ff mf mf mm fm f Karl Ingemundsson Bielke (-efter 1348)Karl Ingemundsson ägde jord i Bottnaryds sn Mo hd. 1348 beseglar Karl när Sigge Djekn bortbyter sin gård i Svansö Marks hd till sin svåger eller måg Olof Kase och dennes hustru Kristina mot sin gård Kettilstorp. Karls föräldrar är inte belagda.1329 nämns en Ingemund Karlsson i testamentet efter Magnus Nilsson, fyrstyckad, och hans hustru Ingrid.

fm ff mf fm ff mf mf mm fm m   xx Siggesdotter Djäkn

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p5d26bab2.html

       far: fm ff mf fm ff mf mf mm fm ff  Sigge Petersson Djäkn (-efter 1349) Häradshövding

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mm fm fm  Margareta Tomasdotter Grip (-efter 1342)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm fm  Ingrid (Karlsdotter) Bielke (ca.1340 - efter 1399)


fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf f  Ulf Filipsson Ulv (före 1319-ca 1350) Riddare Riksråd. Diskussion på Rötter av Olstedt:Ulf Filipsson var 1318 sista namn som beseglar stilleståndsöverenskommelsen mellan anhängarna till de vid
Nyköpings gästabud dödade hertigarna Erik och Valdemar och deras svärfar kung Håkan av Norge på ena sidan och på andra sidan kung Birger och kung Erik av Danmark. 1331 avsäger sig Ulf sina anspråk på en gård i Skeppsta.1333 var Ulf riddare och kung Magnus löftesman. 1349 byter Ulf gårdar med Sten Turesson Bielke å sina barns vägnar vilket beseglas av brodern Bengt Filipsson och svågrarna Arvid och Bengt Staffansson. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9d345a13.html
          far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf ff   Filip Ulfsson Ulv (före 1296-efter 1333) Riddare Riksråd

         mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf fm  Margareta Karlsdotter

fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf m  xx Staffansdotter två sparrar (före 1330- före 1349)

           far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf mf  Staffan Röriksson två sparrar Riddare Riksråd lagman

          mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf mm  Kristina Knutsdotter Folkunge (oäkta) (före 1308-1324)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf  Staffan "d.ä." (Ulfsson) Ulv Riddare, riksråd(före 1357-1393)


fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm f  Åke Ingvarsson Båt av Skåne (-1387) Riddare Gälkare

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pd694dfe8.html

          far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm ff  Ingvar (Åkesson) Båt

fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm m Anna Gerhardsdotter Snakenborg (före 1365-1414)

           far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm mf  Gerhard Snakenborg (ca 1333- före 1402)

          mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm mm Kristina Bengtsdotter Bielke av Åkerö

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm Iliana (Juliana) (Åkesdotter) Båt av Skåne (före 1414 - efter 1423)


ätten Snakenborg adelsmärke  fm ff mf fm ff mf mm fm ff f  Johannes (Jöns) Geet (före 1334 - ) riddare.Den först kände av den svenska medeltidsätten Geet var Johannes (Jöns) Geet, vilken redan 1334 var väpnare hos biskop Karl i Lund, riddare före
1334 och kallas "consiliarius noster" av kon. Erik Magnusson 1336.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p271eb970.html

fm ff mf fm ff mf mm fm ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm ff  Peder Porse Geet Jönsson (ca.1359-före 1389)


fm ff mf fm ff mf mm fm fm f Sigge Magnusson Vinstorpaätten (ca 1320-före 1362) Riddare 1336/37 Riksråd 1351. Vapen: kluven sköld i högra fältet en halv Lilja den vänstra 3 gånger delad. Vapnet även kallat "Liljebalk".

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0ae8dbf9.html

          far: fm ff mf fm ff mf mm fm fm ff Magnus Kristiansson Vinstorpaätten (ca 1294-1309)

         mor: fm ff mf fm ff mf mm fm fm fm  Margareta Filipsdotter Örnsparre (ca 1298-efter 1317) 

fm ff mf fm ff mf mm fm fm m Ramborg Karlsdotter Oxhuvud (ca 1325-1374)född på Lagmansö död i Linköping (E)www.adelsvapen.com/medeltidsvapen/Folkungar/p0c779d8cc.html

          far: fm ff mf fm ff mf mm fm fm mf  Karl Bengtsson Oxhuvud (-1350)

         mor: fm ff mf fm ff mf mm fm fm mm   xx magnusdotter Örnfot (-efter 1328)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm fm  Ingrid Siggesdotter Vinstorpaätten (ca 1350-1413)fm ff mf fm ff mf mm fm mf f  Varneka i Hännebjörke

fm ff mf fm ff mf mm fm mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mf  Esbjörn "Djäkne" Två Hjorthorn (- ca 1414)


fm ff mf fm ff mf mm mf mf f  Knut Børgesøn Trolle

http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per01561.htm#0 

http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Trolle/forfaedre.htm

       far: fm ff mf fm ff mf mm mf mf ff Børge (Birger) Knutsson

      mor: fm ff mf fm ff mf mm mf mf fm  Katarina Vastensdotter

fm ff mf fm ff mf mm mf mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf mf  Birger (Knutsson) Trolle (- före 1381)


fm ff mf fm ff mf mm fm mf ff f Jöns (Bengtsson) Sparre (Drake av Intorp) (efter 1340 - efter 1412) Häradshövding

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pfecc09c0.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf ff ff  Bengt Abjörnsson (Mats Gustavssons ätt) (före 1338 - efter 1348)

fm ff mf fm ff mf mm fm mf ff m  xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mf ff  Arvid Jönsson Drake av Intorp (ca 1376-före 1438)


 fm ff mf fm ff mf mm fm mf fm f  Peter (Andersson) Prika (ca 1350 - 1413)Väpnare i Möne, Ås hd..Peter Prika var känd i Oppestens i Kinds hd 1397 senare i Möne sn Ås hd. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2e72e3b8.html

fm ff mf fm ff mf mm fm mf fm m  Ingeborg (Sigvidsdotter) Ribbing (- efter 1413)Var tidigare gift med Karl Tordsson (Store).http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0902909f.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf fm mf  Sigvid (Magnusson) Ribbing (- efter 1351)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mf fm  Ingegerd Pedersdotter Prika (ca 1380-före 1438)


 fm ff mf fm ff mf mm fm mf mf f  Nils Gylta (ca 1315 - )

fm ff mf fm ff mf mm fm mf mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mf mf Gunnar Nilsson Gylta till Påtorp (ca 1374-1430)


 fm ff mf fm ff mf mm fm mm ff f jöns "Skytte" Stenbock (1348-efter 1391)omg sen m Botilda (Philippusdotter)
Ros
Tidigast nämnd 1368. nämnd Nämnd 1368-1391.Hans sätesgård var Ekornarp i Berga socken i Sunnerbo härad i Småland. Ägde i övrigt jord i detta härad och i Västbo härad i samma landskap. Senast nämnd i livet 1391. Vapen: okänt. -Gav 1379 morgongåva till sin hustru, som enligt Brask, hette Kerstin. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p9ee614fd.html

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm ff m  Kerstin Birgersdotter Trolle (1359-)

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm ff mf  Riddare Birger (Knutsson) Trolle (- före 1381)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm ff  Olof (Jönsson) Stenbock (äldre ätten) (ca 1409-1455) 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se