Alla inlägg den 16 februari 2013

Av Birgitta Hellström - 16 februari 2013 10:46

fm ff mm mf ff ff ff fm ff f  Anders Olofsson (ca. 1425 - )Bonde på Bureå 1, Underlagsman för Westerbotten.

http://www.fredman.se/fredman.se/html_jf_mormor/pce48fbd4.html

      far: fm ff mm mf ff ff ff fm ff ff  Olof Olofsson

fm ff mm mf ff ff ff fm ff m  Mariet (Bur-Mariet) (1430 - )

deras barn:

fm ff mm mf ff ff ff fm ff  "Jacob Lagman" Jacob Andersson (1450 - )

                                        Påvel Andersson (1453-)Bonde på Ostvik 9, tidigare munk före äktenskap gm Anna

                                        Jon Andersson (1455-)Bonde i Viken.siste Abotten på Bure Kloster.

                                        Olof Andersson  (1457-)Abbot, bonde på Bureå 1

                                        Anders Andersson Burman (1460-)Bonde i Röbäck, Umeå gm Brita Jonsdotter

                                        Lucia "lilla Lussi" Andersdotter (1462-) gm Jon Olofsson

                                        Herse Andersdotter Bonde på Bureå 6 gm Margareta Jönsdotter (1460 - )


fm fm ff ff fm ff mm ff ff f  Fartegen (Fale) hin Unge Bure (ca 1320-1400) Birsta Skön. Bonde i Bureå, Lagman i Medelpad.Vapensköld med Hjälm och böjd arm.VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten http://www.cweden.com/genealogy/cw/p037afa2b.html

       far: fm fm ff ff fm ff mm ff ff ff  Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285 - 1352)

fm fm ff ff fm ff mm ff ff m Ingeborg (1325 - ) omg m Sigurd i Klappsta

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm ff ff  Härse Falesson Bure (1335-1387)

                                            Fale Bure (1343-1363)

                                           Sigge Falesson Bure (1345-)Sigge Fåle Bure han besatte sin Fäderne-Gård Byrestad=Birsta

                                            Björn Falesson Bure (1347-)


fm fm ff ff fm ff mm ff fm f  Olov Dalkarl Jätte (1310 - )född i Bura-träsk =Burträsk eller Dalarna?

fm fm ff ff fm ff mm ff fm m   xx

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm ff fm Ätte Olovsdotter (1355-1385)


fm fm ff mf fm ff mm ff ff f  Fartegen (Fale) hin Unge Bure (ca 1320-1400) Birsta Skön

fm fm ff mf fm ff mm ff ff m  Ingeborg (1325 - )

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm ff ff  Härse Falesson Bure (1335-1387)Hövitsman i Bureå.


fm fm ff ff fm ff mm ff fm f  Olov Dalkarl Jätte (1310 - )

fm fm ff ff fm ff mm ff fm m   xx

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm ff fm Ätte Olovsdotter (1355-1385)


 fm fm ff mf fm ff mm ff ff f  Fartegen (Fale) hin Unge Bure (ca 1320-1400) Birsta Skön

fm fm ff mf fm ff mm ff ff m  Ingeborg (1325 - )

deras barn:

fm fm ff mf fm ff mm ff ff Härse Falesson Bure (1335-1387)


fm fm ff mf fm ff mm ff fm f  Olov Dalkarl Jätte (1310 - )

fm fm ff mf fm ff mm ff fm m   xx

deras barn:

fm fm ff mf fm ff mm ff fm  Ätte Olovsdotter (1355-1385)


fm fm fm fm mf ff fm mf ff f  Härse Falesson Bure (mellan 1335 och 1350 Birsta, Skön-1387) död i lövånger . Han ska ha gått en ond bråd död till mötes, då han genom svek och list mördades i Lövånger av folk från Kåsböle. (Han blev falskeligen bjuden på bröllop i Lövångers kyrka). Begravd i Lövångers kyrka. Man dråparen blev steglad till döds på Kallholmen. Efter hans död ska sönerna Oluf och Fale ha gjort upp om arvet i
en brottningsmatch. Fale, som förlorade, ska ha fått hålla till godo med en fäbod. På detta sätt ska byn Falmark ha grundats. http://www.cweden.com/genealogy/cw/p6cf0fdb6.html

      far: fm fm fm fm mf ff fm mf ff ff  Fartegen Fale hin Unge Bure (1320-1402)

    mor: fm fm fm fm mf ff fm mf ff fm   Ingeborg

fm fm fm fm mf ff fm mf ff m  Ätte Olovsdotter (1355 - 1385)

      far: fm fm fm fm mf ff fm mf ff mf  Olov Dalkarl Jätte (1310 - )

deras barn:

fm fm fm fm mf ff fm mf ff  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

                                            Fale Härsesson Bure (1383-)Storbonde i Falemark gm Gunhild Svensdotter

                                            Mats Härsesson Bure (1384-)storbonde Bureå

                                           Härse Härsesson Bure (1385-)


fm fm fm mm fm fm mm ff ff f  Fartegen (Fale) hin Unge Bure (ca 1320-1400) Birsta Skön.

 VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten

Farteng var Lagman för Medelpad, samt Storuman. Nämns 1342 -1363 och står i Landsarkivet i Härnösand databas över Bureättlingar. Enligt ett pergamentbrev som är svårtytt står 1402 som dödsår men eftersom " 14 2 = 1402 tredje siffran är nästan helt borta så är det bara ett antagande och enligt brev 1327 står att Nils Fartensson var far till Lagfmannen Farteng Unge. Båda medeltida breven finns kvar på Riksarkivets medeltida avdelning.

Omnämns som lagman i Medelpad 1342 i Svea och Götha höfdingaminne. Nämnd senast 1363. Kallar sig i de gamla handlingarna för Fardens unge. På baksidan till en skifteshandling som han övervakat står: " Denne Fardens unge bodde i Skön i Medelpad, vilken har vunnit en slaktning mot de danske vid Danmarks kyrka i Uppland, varutav hon fick sitt namn, blev så där död." Denna anteckning verkar dock ha tillkommit senare. Fale skall enligt vissa uppgifter ha dött 1402. Dörren på den gamla medeltida kyrkan i skön lär härstammat från Byreholms Slott
( Reinhold Olsson ) Mest känd är dock en grå stenhäll som ända till dess den Gamla kyrkan revs låg emellan stenporten och kyrkogången, i den nya kyrkan lade man stenen på golvet framför altarringen. Vid restaurerungen 1902 flyttades stenen slutligen ut ur kyrkan, den beskrivs ha en fris runt sin ytterkant och cirklar, i alla fyra hörnen finns malteser kors, på stenen finns finns ett kors och i detta en vid cirkel där en vapensköld är avbildad.

En vapensköld som man alltid kallat Bures Vapen. Det föreställer en krökt arm och ovanför den ett par korslagda bilor. Skön Socken anbragte den beskrivna vapenbilden som sitt Socken Sigill ( se Särbråbocken sidan 80 - 84 )

Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 6- 8 , Tolfte Generationen )

http://www.cweden.com/genealogy/cw/p037afa2b.html

          far: fm fm fm mm fm fm mm ff ff ff  Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure (1285 - 1352)

fm fm fm mm fm fm mm ff ff m  Ingeborg (1325 - )

deras barn:

fm fm fm mm fm fm mm ff ff  Härse Falesson Bure (1335-1387)fm fm mf mm mm ff ff fm mf f  Olof Olofsson

http://www.fredman.se/fredman.se/html_jf_farmor/p9ab0b547.html

        far: fm fm mf mm mm ff ff fm mf ff Olof Hersesson

fm fm mf mm mm ff ff fm mf m   xx

deras barn:

fm fm mf mm mm ff ff fm mf   Anders Olofsson (ca. 1425 - )


                                             Marjett Olofsdotter gm  Christiern i Ängsmarken.

                                             xx  Olofsdotter g i Burträsk

                                             clement Olofsson

                                             Jon olofsson Bonde på Bureå 2, Abbot i Bure Kloster.


fm fm mm mf mf mf fm mf ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)Bodde på stamgården i Bureå i konung Birgers tid. Byggde Bure kloster på en holme i Bure åminne. Klostret hade en abbot och 12 bröder.Kallades "Gamle Olof". Ska ha fullbordat bygget Bure kloster. Dit uppges en abbot och 12 bröder ha kommit. Uppges vara den förstfödde i Bureå. Källa: Ulf Lundström - Bönder och gårdar i Skellefteå sn (1539-1650).Det som skrivits ovan baseras på hörsägen nedtecknad 1600 - 1601 av Johan Bureus.Han tillhörde en gammal prästsläkt och var genom sin mormor Anna Andersdotter Bure (dotter till Anders Jakobsson nedan) bördig från Bureå. Johan har främst gjort sig känd som forn- och språkforskare och ofta kallas han den svenska grammatikens fader. Som Sveriges och världens förste riksantikvarie gjorde han betydande insatser. Johan var en allsidig herre och hade många strängar på sin lyra. Förutom forskare var han en god tecknare, träsnidare, gravör, urmakare och diamantslipare. Hans språkliga kunskaper skall ha varit enorma. Förutom sitt modersmål, skall han ha behärskat latin, grekiska, hebreiska, arabiska, finska, en del abbesinska språk, samt haft kännedom i kinesiska samt flera andra språk. http://www.fredman.se/fredman.se/html_jf_farmor/p9ab0b547.html

http://www.cweden.com/genealogy/cw/p5fb2d55f.html

       far: fm fm mm mf mf mf fm mf ff ff  Herse Fahlesson (ca.1350 - 1385)

      mor: fm fm mm mf mf mf fm mf ff fm  Ätte Olofsdotter Jätte 

fm fm mm mf mf mf fm mf ff m   xx

deras barn:

                                          Fale Olofsson Bure (1415-)Underlagman i Västerbotten.

                                           Olof Olofsson Bure (1420-)Besatte sin fädernesgård Bure

                                            Anna Olofsdotter (1421-) g 1444 m Anders Claesson Grubb (1421 - )

fm fm mm mf mf mf fm mf ff  Anders olofsson (ca 1425-)


                                            Matts Olofsson Bure (1427-)

                                           Jon Olofsson Bure (1430-1530)Bonde i Myckle 3

 

fm fm mm mf mf mm mf mf ff Anders Olofsson Bure (1425 - )Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6.

I Härnösand finns två organisationer med namn efter släkten Bure: 1) Burestiftelsen, som stöder teknisk utbildning, utveckling och företagsamhet i Härnösand med omnejd, är äldst av de båda och har sitt namn efter Anders Bure (eller Andreas Bureus, den latiniserade formen). Han brukar kallas den svenska kartografins fader. 2) Bureanska föreningen stöder humanistisk utbildning och forskning inom Mitthögskolan. Den har sitt namn av Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus). Han ses som den svenska fornforskningens och särskilt runologins fader.

De här båda herrarna från vår tidigaste stormaktstid var kusiner och tillhörde den kanske mest kända norrländska släkten av alla. Den kan anses vara väl bestyrkt bakåt till ungefär mitten av 1400-talet, då en Anders Olofsson i Bure (nuvarande Bureå ett par mil söder om Skellefteå) bör ha kommit till världen. En tidig sidolinje tog namnet Burman, en mycket stor norrländsk släkt. Dit hör bland annat en känd Härnösandslektor, Fale Burman, som var verksam vid Härnösands gymnasium ca 20 år kring sekelskiftet 1800. Han är känd bland annat för sina utförliga beskrivningar av Jämtlands vägar, broar och övriga kommunikationsleder.Namnet Fale för oss över till myten. Det fanns på 1500-talet en sägen – ja, att det är en sägen vet vi nu, men på 1500-talet sågs det som historisk sanning! – om både en Fale den äldre, som skulle ha varit med Erik den helige på korståg till Finland vid mitten av 1100-talet, och en Fale den yngre, som i början av 1200-talet stod på den Eriksska ättens sida i striderna mot den Sverkerska ätten och verksamt bidrog till Erikarnas seger vid Lena 1208. Han skulle ha varit från Norrland. Den mäkta lärde Johan Bure kände förstås till den här myten. Han var, liksom även kusinen Anders, en för sin tid lysande genealog. Han band ihop sin egen släkt, som han förtjänstfullt kartlade ner till 1400-talet, med myten om medeltidens Fale. Ja, han ansåg sig kunna visa att Bure-ätten stammade från Fale den äldre. Det skedde under en lång Norrlandsresa 1601-1602, varifrån han också samlade mängder av material angående dialekter, dagligt liv, befolkning m.m Den viktigaste inspirationen för kopplingen bakåt till myten fick han vid ett besök i Sköns socken (nära nuvarande IKEA). Där visades han av kyrkoherden på en gravsten som påstods vara Fale den yngres. Han hade haft sin gård där och varit lagman för ungefär nuvarande Västernorrlands och Jämtlands län. Gården hette Byrestadh, varav vi i dag har namnet Birsta. Namnet Fale är avlett av ett äldre Fartheign, som inte var så ovanligt i mellersta Norrland under medeltiden. Sannolikt var gravstenen i Skön i verkligheten rest över en underlagman i Medelpad, Farthäghn den unge, som återfinns i flera dokument. Man får akta sig för att i våra dagar se Johan Bures sammankoppling av sin släkt med sägner som något medvetet falsarium. På den här tiden var man inte kritisk mot sina källor på det sätt man är i dag. Man trodde på mycket som vi nu direkt avfärdar som fria fantasier. Ett exempel: vår siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, skrev som landsflyktig sitt mäktiga verk om götarnas och svearnas historia. Det kom ut ett par decennier före Johan Bures födelse, och det har han säkert läst. Där förs de svenska kungarnas härstamning tillbaka ända till Bibelns Noa! Ett par generationer efter Johan Bure försöker den mycket lärde Uppsalaprofessorn Olaus Rudbeck visa i sin Atlantica att praktiskt taget all kultur i hela världen, inklusive den grekisk-latinska, har sitt ursprung här uppe i Manheim, som han kallar Norden. Och ännu ett par generationer senare tror naturvetaren Carl von Linné att svalorna övervintrar på sjöbottnarna! Johan Bures koppling till medeltidsmyter började ifrågasättas på allvar under 1700-talets andra hälft, bl a av den lärde Härnösandsbiskopen J G Nordin.

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pd2c262aa.html

    far: fm fm mm mf mf mm mf mf ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm fm mm mf mf mm mf mf fm  Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - )

deras barn:

                                                He


rse Andersson Bure (1452 - )Bonde på Bure 6. gm Margeta Jönsdotter Tuvan (1460-)

fm fm mm mf mf mm mf mf f Jacob Andersson Bure (1450 - )

                    Anders Andersson Burman (1460 - )Bonde i Röbäck.g1487 m Marjet Jonsdotter (1466-)

Lucia "lilla Lussi" Andersdotter (1462-)gm Joen Olofsson bonde  i Yttervik 6

Brita Andersdotter (1465-)

Jon andersson

Olof andersson

Påwel andersson Bure

Mariet andersdotter


 

 


 

 


ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se