Direktlänk till inlägg 14 februari 2013

19 svensk adel fm ff mf fm ff mf mf ff ff f -fm ff mf fm ff mf mm mf mm m

Av Birgitta Hellström - 14 februari 2013 18:29

fm ff mf fm ff mf mf ff ff f  Sten (Jönsson) Foglare Förde en sparre i vapnet. Uppträder i Hå, Hamneda sn i Sunnerbo hd i Småland. http://217.210.145.217/morganhemsida/forskning_alla/sven_gosta_corneteg/p6d24af15.html

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6d24af15.html

      far: fm ff mf fm ff mf mf ff ff ff Jön Bruddesson ?

     mor: fm ff mf fm ff mf mf ff ff fm  Holmfred

fm ff mf fm ff mf mf ff ff m  Katarina Pedersdotter

      far: fm ff mf fm ff mf mf ff ff mf Peder Johansson

     mor: fm ff mf fm ff mf mf ff ff mm  Cecilia I Welvinge

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf ff ff Jöns Stensson Foglare till Hå (före 1416-efter 1424)


fm ff mf fm ff mf mf ff f  Olof (Andersson) Skytte Frälseman

fm ff mf fm ff mf mf ff m Ingrid Gunnesdotter (Västhorjaätten)

      far: fm ff mf fm ff mf mf ff mf  Gunne Tjälvesson http://www.silverbasharpa.se/Katalog1/lisa/p005ea64aa.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf ff mm Märta Olofsdotter (Stormrydsätten)

                                         Anders Olofsson

                                         Sven Olofsson


fm ff mf fm ff mf mf fm fm f  Bengt Fallnaveka

fm ff mf fm ff mf mf fm fm m Ragnhild

deras barn:

 fm ff mf fm ff mf mf fm fm Kristina Bengtsdotter


fm ff mf fm ff mf mf mf ff f  Greger Stierna (1370 - )(femuddig stjärna). Frälseman?

fm ff mf fm ff mf mf mf ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mf ff  Nils Grgersson Stierna till Säby (ca 1400- efter 1431)


 fm ff mf fm ff mf mf mf mf f Nils Jönsson Bagge af Berga (före 1377-efter 1390)Förekommer i brev mellan åren 1377 och 1383.Han ihjälslog jämte Nils Eriksson Sparre sin vapenfrände och antagligen nära släkting Peter
Knoppo.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pd03283de.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mf mf ff Jöns Abjörnsson Bagge af Berga (före 1368-efter 1417) Väpnare

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mf mf fm Christina Magnusdotter Bjälke (-före 1377)

fm ff mf fm ff mf mf mf mf m Catharina Petersdotter

       far: fm ff mf fm ff mf mf mf mf mf  Peter Hemmingsson

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm Sigrid Magnusdotter (kluven sköld)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mf mf Peder Nilsson (Bagge af Berga) (före 1399 - efter 1463)


fm ff mf fm ff mf mf mm ff f Arvid Jönsson Drake av Intorp (ca 1376- före 1438)Uradel från Ås och Kinds härader. Känd från 1340-talet. Stjärnan infördes i vapnet senast 1421 av Arvid Jönsson. Stjärnan kommer från Prika i vilken Arvid var ingift. Arvids sonsons son Olof Arvidsson tog sin moders vapen och blev stamfader för yngre Stenbock ätten. Introducerad 1626.Häradshövding i Ås härad 1401-1415, i Kinds härad 1421-1434. Förde ännu 1412 samma vapen som fadern, men e1421 sparre över stjärna. Död före dec 1438, då sonen Knut giver jord till Gällstads kyrka för sina föräldrars själar.  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p827a1c23.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff  Jöns (Bengtsson) Sparre (Drake av Intorp) (före 1340 - efter 1412)

fm ff mf fm ff mf mf mm ff m  Ingegerd Pedersdotter Prika (ca 1380-före 1438)

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm ff mf  Peter (Andersson) Prika (ca.1350 - 1413)

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mm ff mm Ingeborg (Sigvidsdotter) Ribbing (-efter 1413)

deras barn: fm ff mf fm ff mf mf mm ff Knut Arvidsson Store Drake af Intorp (1418-1459)   

                            Drake av Intorp                        Gylta till Påtorp                    


fm ff mf fm ff mf mf mm fm f  Gunnar (Nilsson) Gylta till Påtorp (ca 1374-1430) Väpnare

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pcc1ab279.html

    far: fm ff mf fm ff mf mf mm fm ff   Nils Gylta (ca.1315-)  

fm ff mf fm ff mf mf mm fm m  Märta Brahe (ca.1370 - )

deras barn:

                                          Bengt Gunnarsdotter Gylta (ca 1402-efter 1480)Uppräknas bland riksråden 21 januari 1446. Väpnare och lagman i Västergötland 1440-1452, då han flydde ur riket. Han dömdes in contumaciam till
döden för landsförräderi 15 september 1453 men befann sig då i Danmark. Återvände 1458 efter konung Kristians trontillträde, men återfick ej sina ämbeten. Levde i Vadstena ännu 1480. gm Märta (Andersdotter) Öra

fm ff mf fm ff mf mf mm fm Christina (Gunnarsdotter) Gylta (ca.1410 - efter 1459)

                                           Ingrid Gunnarsdotter Gylta  till Påtorp (ca 1425-)gmPeder Nilsson Stierna (ca1429-)

                                           Gunnild Gunnarsdotter Gylta gm Bengt (Andersson) Krabbe


fm ff mf fm ff mf mf mm mf f Olof Jönsson Stenbock äldre ätten (ca1409-1455) väpnare, riksråd,Stenbock, äldre ättenTill Erikstad. Riddare, riksråd och häradshövding i Sunnerbo hd.Blev innebränd, sannolikt under kriget 1455.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p991881f7.html g 2ggr 1:a g Sestrid (Knutsdotter) Barun (Körning) (-
före 1441) omg efter 1441 m Margareta (Svensdotter) Krumme (1416 - efter 1484)

 far: fm ff mf fm ff mf mf mm mf ff  Jöns "skytte" (1348-efter 1391)

 mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mf fm  Kerstin Birgersdotter Trolle (1359-)

fm ff mf fm ff mf mf mm mf m  Sestrid Knutsdotter Barun Körning (- före 1441)

       far: fm ff mf fm ff mf mf mm mf mf   Knut "April" (Eringisleson) Barun (före 1374 - efter 1384)Riddare

     mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mf mm Bengta Mattsdotter Stjerna Sjuuddig (före 1389-efter 1418)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mf Göstaf Olofsson Stenbock äldre ätter (före 1441-efter 1492)

                                           Jöns Olofsson Stenbock äldre ätten (-1488) gm Karin (Magnusdotter) Fleming

                                           Cecilia Olofsdotter Stenbock äldre ätten gm Erik Axelsson till Näs (- efter 1470)


fm ff mf fm ff mf mf mm mm f Bengt Uddsson Vinstorpsätten (ca 1382- efter 1436) Riddare riksråd Riksråd och häradshövding i Redvägs härad i Västergötland. Gift mellan 1407 och 1418 med efterföljande ana. Ihjälslagen under Erik Pukes uppror vintern 1436 - 1437 i Västergötland. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p80e8336d.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm ff Udd Mattsson Vinstorpaätten (ca 1335-efter 1399)

       mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mm fm  Ingrid (Karlsdotter) Bielke (ca1340 - efter 1399) 

fm ff mf fm ff mf mf mm mm m  Kristina Staffansdotter Ulv (-efter 1460)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc020d76c.html#Source1

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf  Staffan "d.ä." (Ulfsson) Ulv Riddare, riksråd(före 1357-1393) död

       mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm Iliana (Juliana) (Åkesdotter) Båt av Skåne (före 1414 - efter 1423)

deras barn:

                                             Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten (före 1421-efter 1477)gmÅke (Axelsson) Tott af Skedebo (före 1421 - 1477)  Riddare, riksråd

fm ff mf fm ff mf mf mm mm  Ingrid (Bengtsdotter) Vinstorpaätten (1427 - 1485)


fm ff mf fm ff mf mm fm f  Jöns Porsesson (Den äldre) Geet till Hofvatorp (ca 1385-mellan 1413-1424) död troligen redan 1413, säkert före 1424, gift 1403 16/10 med Katarina Esbjörnsdotter (två hjorthorn), 

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0544f461.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm ff  Peder Porse Geet Jönsson (ca.1359-före 1389) Riddare

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm fm  Ingrid Siggesdotter Vinstorpaätten (ca 1350-1413)

fm ff mf fm ff mf mm fm m  Katarina (Djäkne Esbjörnsdotter) Två Hjorthorn (ca.1382 - )

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf   Esbjörn "Djäkne" Två Hjorthorn (- ~1414) Fogde

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm  Birgitta (Jönsdotter) Geet

                                       Elsif Jönsdotter Geet gm Anders (Andersson) Tre Rutor av Slestad (före 1367 -
efter 1391)Häradshövding Deras dotter Anna blev gift med Bengt Klasson (ollongren) till Ljusfors, vilkas
dotterdotter Brita Larsdotter blev stammoder för den yngre Geete-ätten.

                                       Erik d.y "Porse" Porsesson Geet till Djula(- före 1456) g 1432-11-16 m Lucia Henriksdotter

                                       xx Jönsdotter Geet


fm ff mf fm ff mf mm mf f  Jöns Skytte Stenbock (1348-efter 1391) g 2 ggr 1:a g 1379 m Kerstin (Birgersdotter) Trolle (1359 - ) 2:a gm Botilda (Philippusdotter) Ros. Tidigast nämnd 1368. Hans sätesgård var Ekornarp i Berga socken i Sunnerbo härad i Småland. Ägde i övrigt jord i detta härad och i Västbo härad i samma landskap. Senast nämnd i livet 1391. Vapen: okänt.  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p991881f7.html

fm ff mf fm ff mf mm mf m  Kerstin Birgersdotter Trolle (1359-)

        far: fm ff mf fm ff mf mm mf mf  Birger (Knutsson) Trolle (- före 1381) Riddare

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf   Olof Jönsson Stenbock äldre ätten (ca 1409-1455)


fm ff mf fm ff mf mm mm f   Sven Bäk (1375 - efter 1426)Väpnare g 2 ggr 1:a g senast 1410 m Kristina Bengtsdotter,dotter av Bengt Guse, som i sitt sigill kallas Bengt Brynjolfsson och vars hustru sannolikt var dotter till häradshövdingen Peter Virske 2:a g gm Botild Klausdotter,

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2d8ae24d.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm mm ff  Nils Krumme (före 1362 - efter 1414)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm mm fm  Gunhild (Svensdotter) Bäk (1350 - efter 1414)

 fm ff mf fm ff mf mm mm m Botild (Klausdotter) Appelegard (1390 - efter 1458)Ägde jord i Faurås och Himle härader i Halland.

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mm Margareta Svensdotter Krumme (1416-efter 1484)


fm ff mf fm ff mf mm fm fm f  Väpnare Sven Bäk (1375 - efter 1426)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2d8ae24d.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm fm ff  Nils Krumme (före 1362-efter 1414)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm fm fm  Gunhild Svensdotter Bäk (1350-efter 1414)

fm ff mf fm ff mf mm fm fm m  Botild (Klausdotter) Appelegard (1390 - efter 1458)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm fm Margareta Svensdotter Krumme (1416- efter 1484)


fm ff mf fm ff mf mm fm mf f Knut (Arvidsson) (Store) Drake af Intorp (1418-1459) född i Gällstad.Torpa, Länghems sn i Kinds hd i Västergötland. Kallas väpnare 14 december 1438. Häradshövding i Kinds hd ännu 1458. Han sålde 7 juni 1453 sin gård Smedjeby på Öland, som han fått av sin morbror herr Vernike.(Källa: Elgenstierna)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p94c40c56.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf ff  Arvid Jönsson Drake av Intorp (ca 1376-före 1438)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mf fm  Ingegerd Pedersdotter Prika (ca 1380-före 1438)

fm ff mf fm ff mf mm fm mf m  Christina (Gunnarsdotter) Gylta (ca.1410 - efter 1459)Enligt annan källa är det Kerstin Bengtsdotter som är moder till Arvid.

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf mf Gunnar Nilsson Gylta till Påtorp (ca 1374-1430)

      mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mf mm Märta Brahe (ca 1370-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mf Arvid Knutsson Drake af Intorp (efter 1440--1497)

                                            Ingrid (Knutsdotter) Drake af Intorp gm Håkan (Karlsson) Tun (- efter 1478) Väpnarefm ff mf fm ff mf mm fm mm f  Göstaf (Olofsson) Stenbock (äldre ätten) (före 1441-mellan 1492-05-03 och 1492-10-18)Riddare, riksråd och hövitsman på Älvsborg vid striderna mellan Karl Knutsson och Kristian 1452. Känd 1441, riddare och riksråd. Hövitsman på Älvsborg. Död 1492. Nämnes tidigast 1441. Blev riddare mellan 28 mars 1448 och 17 mars 1450, alltså vid konung Karl Knutssons kröning antingen i Uppsala 29 juni 1448 eller i Trondheim 20 november 1449. Var 1452 hövitsman på Älvsborg, där ett salubrev till honom daterats redan 17 mars 1450, och innehade 1454 såväl Älvsborg och Lödöse som Örebro slott och stad men frånnarrades samma år eller 1455 Älvsborg av den norske riddaren Olof Nilsson (Skanke) för Kristian I:s räkning. Blev senast 1463 riksråd, vilket han var ännu 20 februari 1488 och tydligen ännu 1489. Uppges ha varit lagman i Tiohärad 1464 och 1473. Fick som förläning av konung Kristian sannolikt Allbo hd i Småland och av riksrådet för livstid 31 januari 1465 Sunnerbo hd i samma landskap. Hans sätesgård var 1466 Erikstad, Vittaryds sn i Sunnerbo hd men 20 mars 1477 och ännu 13 januari 1482 Tofta, Dörarps sn, samma hd, vilket han lät kalla Toftaholm; det senare är dateringsort för salubrev till honom redan 22 februari 1476 och ännu 19 december 1487, och det var hans sätesgård 20 juli 1484 och 19 juli 1485. Hans övriga jord låg i Sunnerbo, Västbo och Östbo samt Tveta, Vista och Västra hd i Småland, Himle hd i Halland, Kullings, Vadsbo, Vartofta och Viste hd i Västergötland, Lösings och Ydre hd i Östergötland, Askers och Grimstens hd i Närke, Norunda och Ulleråkers hd i Uppland, Skåne och Slangerup, Själland. Dog mellan 3 maj 1492 och 18 oktober 1492. Vapen: halv stenbock uppstigande från delning med sänkt tinne, senare halv stenbock i odelad sköld. - Gav 2 juni 1488 Erikstad, Vittaryds sn och anna jord i Sunnerbo hd som morgongåva till sin senare andra hustru Anna Turesdotter, vilken som änka daterade brev på Erikstad och uppges ha dött där 23 april 1513, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Ture Turesson (Bielke), vars enda kända hustru var Ingegärd Kyrningsdotter.

Hans vapen: en halv stenbock uppstigande från delning med sänkt tinne, senare halv stenbock i odelad sköld. Enl Elgenstierna hade Gustaf Olofsson till Tofta (Toftaholm) endast två döttrar, och Stenbock, äldre ätten dog ut på svärdsidan, när Gustaf Olofsson gick bort.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p991881f7.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm ff  Olof (Jönsson) Stenbock (äldre ätten) (ca 1409-1455) Väpnare, riksråd och Häradshövding

      mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm  Sestrid (Knutsdotter) Barun (Körning) (- före 1441)

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm m  Ingrid (Bengtsdotter) Vinstorpaätten (1427 - 1485)

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf Bengt Uddsson Vinstorpaätten (ca 1382-efter 1436)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm  Kristina Staffansdotter Ulv (-efter 1460)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm Anna (Göstafsdotter) Stenbock (äldre ätten) (ca.1455 - 1508)

                                              Karin (Gustavsdotter) Stenbock (äldre ätten) gm Peder (Håkansson) Hand (- efter 1488) Väpnare


fm ff mf fm ff mf mm mf ff f  Ragnvald Körning Levde och förde   vapnet ett halvt springande vildsvin i guldfält. från 1460 till 1470.

fm ff mf fm ff mf mm mf ff m  Ingeborg Pedersdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf ff  Simon Ragnvaldsson Körning (1460-)Häradshövding


fm ff mf fm ff mf mm mf fm f Ingemund Larsson http://gunbrittbure.wordpress.com/morfars-anor/

   far: fm ff mf fm ff mf mm mf fm ff  Lars Jönsson.

fm ff mf fm ff mf mm mf fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf fm Kristina Ingemundsdotter (Hambrasläkten) (1470-)


fm ff mf fm ff mf mm mf mf f Karl Klementsson  väpnare Levde 1482 i Almby, Södermanland.

http://www.froberg.se/disgen/0004/4504.htm

fm ff mf fm ff mf mm  mf mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf mf  Erik Karlsson Kuse (1470-1520)


fm ff mf fm ff mf mm mf mm f  Erik Karlsson Häradshövding http://www.froberg.se/disgen/0004/4506.htm

Bodde på Brunnsholm i Enköpings-Näs

fm ff mf fm ff mf mm mf mm m  Anna Haraldsdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf mm  Bengta Eriksdotter (1470-)
 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se