Alla inlägg den 14 februari 2013

Av Birgitta Hellström - 14 februari 2013 18:29

fm ff mf fm ff mf mf ff ff f  Sten (Jönsson) Foglare Förde en sparre i vapnet. Uppträder i Hå, Hamneda sn i Sunnerbo hd i Småland. http://217.210.145.217/morganhemsida/forskning_alla/sven_gosta_corneteg/p6d24af15.html

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p6d24af15.html

      far: fm ff mf fm ff mf mf ff ff ff Jön Bruddesson ?

     mor: fm ff mf fm ff mf mf ff ff fm  Holmfred

fm ff mf fm ff mf mf ff ff m  Katarina Pedersdotter

      far: fm ff mf fm ff mf mf ff ff mf Peder Johansson

     mor: fm ff mf fm ff mf mf ff ff mm  Cecilia I Welvinge

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf ff ff Jöns Stensson Foglare till Hå (före 1416-efter 1424)


fm ff mf fm ff mf mf ff f  Olof (Andersson) Skytte Frälseman

fm ff mf fm ff mf mf ff m Ingrid Gunnesdotter (Västhorjaätten)

      far: fm ff mf fm ff mf mf ff mf  Gunne Tjälvesson http://www.silverbasharpa.se/Katalog1/lisa/p005ea64aa.html

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf ff mm Märta Olofsdotter (Stormrydsätten)

                                         Anders Olofsson

                                         Sven Olofsson


fm ff mf fm ff mf mf fm fm f  Bengt Fallnaveka

fm ff mf fm ff mf mf fm fm m Ragnhild

deras barn:

 fm ff mf fm ff mf mf fm fm Kristina Bengtsdotter


fm ff mf fm ff mf mf mf ff f  Greger Stierna (1370 - )(femuddig stjärna). Frälseman?

fm ff mf fm ff mf mf mf ff m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mf ff  Nils Grgersson Stierna till Säby (ca 1400- efter 1431)


 fm ff mf fm ff mf mf mf mf f Nils Jönsson Bagge af Berga (före 1377-efter 1390)Förekommer i brev mellan åren 1377 och 1383.Han ihjälslog jämte Nils Eriksson Sparre sin vapenfrände och antagligen nära släkting Peter
Knoppo.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pd03283de.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mf mf ff Jöns Abjörnsson Bagge af Berga (före 1368-efter 1417) Väpnare

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mf mf fm Christina Magnusdotter Bjälke (-före 1377)

fm ff mf fm ff mf mf mf mf m Catharina Petersdotter

       far: fm ff mf fm ff mf mf mf mf mf  Peter Hemmingsson

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mf mf mm Sigrid Magnusdotter (kluven sköld)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mf mf Peder Nilsson (Bagge af Berga) (före 1399 - efter 1463)


fm ff mf fm ff mf mf mm ff f Arvid Jönsson Drake av Intorp (ca 1376- före 1438)Uradel från Ås och Kinds härader. Känd från 1340-talet. Stjärnan infördes i vapnet senast 1421 av Arvid Jönsson. Stjärnan kommer från Prika i vilken Arvid var ingift. Arvids sonsons son Olof Arvidsson tog sin moders vapen och blev stamfader för yngre Stenbock ätten. Introducerad 1626.Häradshövding i Ås härad 1401-1415, i Kinds härad 1421-1434. Förde ännu 1412 samma vapen som fadern, men e1421 sparre över stjärna. Död före dec 1438, då sonen Knut giver jord till Gällstads kyrka för sina föräldrars själar.  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p827a1c23.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm ff ff  Jöns (Bengtsson) Sparre (Drake av Intorp) (före 1340 - efter 1412)

fm ff mf fm ff mf mf mm ff m  Ingegerd Pedersdotter Prika (ca 1380-före 1438)

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm ff mf  Peter (Andersson) Prika (ca.1350 - 1413)

      mor: fm ff mf fm ff mf mf mm ff mm Ingeborg (Sigvidsdotter) Ribbing (-efter 1413)

deras barn: fm ff mf fm ff mf mf mm ff Knut Arvidsson Store Drake af Intorp (1418-1459)   

                            Drake av Intorp                        Gylta till Påtorp                    


fm ff mf fm ff mf mf mm fm f  Gunnar (Nilsson) Gylta till Påtorp (ca 1374-1430) Väpnare

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pcc1ab279.html

    far: fm ff mf fm ff mf mf mm fm ff   Nils Gylta (ca.1315-)  

fm ff mf fm ff mf mf mm fm m  Märta Brahe (ca.1370 - )

deras barn:

                                          Bengt Gunnarsdotter Gylta (ca 1402-efter 1480)Uppräknas bland riksråden 21 januari 1446. Väpnare och lagman i Västergötland 1440-1452, då han flydde ur riket. Han dömdes in contumaciam till
döden för landsförräderi 15 september 1453 men befann sig då i Danmark. Återvände 1458 efter konung Kristians trontillträde, men återfick ej sina ämbeten. Levde i Vadstena ännu 1480. gm Märta (Andersdotter) Öra

fm ff mf fm ff mf mf mm fm Christina (Gunnarsdotter) Gylta (ca.1410 - efter 1459)

                                           Ingrid Gunnarsdotter Gylta  till Påtorp (ca 1425-)gmPeder Nilsson Stierna (ca1429-)

                                           Gunnild Gunnarsdotter Gylta gm Bengt (Andersson) Krabbe


fm ff mf fm ff mf mf mm mf f Olof Jönsson Stenbock äldre ätten (ca1409-1455) väpnare, riksråd,Stenbock, äldre ättenTill Erikstad. Riddare, riksråd och häradshövding i Sunnerbo hd.Blev innebränd, sannolikt under kriget 1455.

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p991881f7.html g 2ggr 1:a g Sestrid (Knutsdotter) Barun (Körning) (-
före 1441) omg efter 1441 m Margareta (Svensdotter) Krumme (1416 - efter 1484)

 far: fm ff mf fm ff mf mf mm mf ff  Jöns "skytte" (1348-efter 1391)

 mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mf fm  Kerstin Birgersdotter Trolle (1359-)

fm ff mf fm ff mf mf mm mf m  Sestrid Knutsdotter Barun Körning (- före 1441)

       far: fm ff mf fm ff mf mf mm mf mf   Knut "April" (Eringisleson) Barun (före 1374 - efter 1384)Riddare

     mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mf mm Bengta Mattsdotter Stjerna Sjuuddig (före 1389-efter 1418)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mf mm mf Göstaf Olofsson Stenbock äldre ätter (före 1441-efter 1492)

                                           Jöns Olofsson Stenbock äldre ätten (-1488) gm Karin (Magnusdotter) Fleming

                                           Cecilia Olofsdotter Stenbock äldre ätten gm Erik Axelsson till Näs (- efter 1470)


fm ff mf fm ff mf mf mm mm f Bengt Uddsson Vinstorpsätten (ca 1382- efter 1436) Riddare riksråd Riksråd och häradshövding i Redvägs härad i Västergötland. Gift mellan 1407 och 1418 med efterföljande ana. Ihjälslagen under Erik Pukes uppror vintern 1436 - 1437 i Västergötland. http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p80e8336d.html

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm ff Udd Mattsson Vinstorpaätten (ca 1335-efter 1399)

       mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mm fm  Ingrid (Karlsdotter) Bielke (ca1340 - efter 1399) 

fm ff mf fm ff mf mf mm mm m  Kristina Staffansdotter Ulv (-efter 1460)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/pc020d76c.html#Source1

        far: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mf  Staffan "d.ä." (Ulfsson) Ulv Riddare, riksråd(före 1357-1393) död

       mor: fm ff mf fm ff mf mf mm mm mm Iliana (Juliana) (Åkesdotter) Båt av Skåne (före 1414 - efter 1423)

deras barn:

                                             Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten (före 1421-efter 1477)gmÅke (Axelsson) Tott af Skedebo (före 1421 - 1477)  Riddare, riksråd

fm ff mf fm ff mf mf mm mm  Ingrid (Bengtsdotter) Vinstorpaätten (1427 - 1485)


fm ff mf fm ff mf mm fm f  Jöns Porsesson (Den äldre) Geet till Hofvatorp (ca 1385-mellan 1413-1424) död troligen redan 1413, säkert före 1424, gift 1403 16/10 med Katarina Esbjörnsdotter (två hjorthorn), 

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p0544f461.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm ff  Peder Porse Geet Jönsson (ca.1359-före 1389) Riddare

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm fm  Ingrid Siggesdotter Vinstorpaätten (ca 1350-1413)

fm ff mf fm ff mf mm fm m  Katarina (Djäkne Esbjörnsdotter) Två Hjorthorn (ca.1382 - )

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf   Esbjörn "Djäkne" Två Hjorthorn (- ~1414) Fogde

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm  Birgitta (Jönsdotter) Geet

                                       Elsif Jönsdotter Geet gm Anders (Andersson) Tre Rutor av Slestad (före 1367 -
efter 1391)Häradshövding Deras dotter Anna blev gift med Bengt Klasson (ollongren) till Ljusfors, vilkas
dotterdotter Brita Larsdotter blev stammoder för den yngre Geete-ätten.

                                       Erik d.y "Porse" Porsesson Geet till Djula(- före 1456) g 1432-11-16 m Lucia Henriksdotter

                                       xx Jönsdotter Geet


fm ff mf fm ff mf mm mf f  Jöns Skytte Stenbock (1348-efter 1391) g 2 ggr 1:a g 1379 m Kerstin (Birgersdotter) Trolle (1359 - ) 2:a gm Botilda (Philippusdotter) Ros. Tidigast nämnd 1368. Hans sätesgård var Ekornarp i Berga socken i Sunnerbo härad i Småland. Ägde i övrigt jord i detta härad och i Västbo härad i samma landskap. Senast nämnd i livet 1391. Vapen: okänt.  http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p991881f7.html

fm ff mf fm ff mf mm mf m  Kerstin Birgersdotter Trolle (1359-)

        far: fm ff mf fm ff mf mm mf mf  Birger (Knutsson) Trolle (- före 1381) Riddare

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf   Olof Jönsson Stenbock äldre ätten (ca 1409-1455)


fm ff mf fm ff mf mm mm f   Sven Bäk (1375 - efter 1426)Väpnare g 2 ggr 1:a g senast 1410 m Kristina Bengtsdotter,dotter av Bengt Guse, som i sitt sigill kallas Bengt Brynjolfsson och vars hustru sannolikt var dotter till häradshövdingen Peter Virske 2:a g gm Botild Klausdotter,

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2d8ae24d.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm mm ff  Nils Krumme (före 1362 - efter 1414)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm mm fm  Gunhild (Svensdotter) Bäk (1350 - efter 1414)

 fm ff mf fm ff mf mm mm m Botild (Klausdotter) Appelegard (1390 - efter 1458)Ägde jord i Faurås och Himle härader i Halland.

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mm Margareta Svensdotter Krumme (1416-efter 1484)


fm ff mf fm ff mf mm fm fm f  Väpnare Sven Bäk (1375 - efter 1426)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p2d8ae24d.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm fm ff  Nils Krumme (före 1362-efter 1414)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm fm fm  Gunhild Svensdotter Bäk (1350-efter 1414)

fm ff mf fm ff mf mm fm fm m  Botild (Klausdotter) Appelegard (1390 - efter 1458)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm fm Margareta Svensdotter Krumme (1416- efter 1484)


fm ff mf fm ff mf mm fm mf f Knut (Arvidsson) (Store) Drake af Intorp (1418-1459) född i Gällstad.Torpa, Länghems sn i Kinds hd i Västergötland. Kallas väpnare 14 december 1438. Häradshövding i Kinds hd ännu 1458. Han sålde 7 juni 1453 sin gård Smedjeby på Öland, som han fått av sin morbror herr Vernike.(Källa: Elgenstierna)

http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p94c40c56.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf ff  Arvid Jönsson Drake av Intorp (ca 1376-före 1438)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mf fm  Ingegerd Pedersdotter Prika (ca 1380-före 1438)

fm ff mf fm ff mf mm fm mf m  Christina (Gunnarsdotter) Gylta (ca.1410 - efter 1459)Enligt annan källa är det Kerstin Bengtsdotter som är moder till Arvid.

       far: fm ff mf fm ff mf mm fm mf mf Gunnar Nilsson Gylta till Påtorp (ca 1374-1430)

      mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mf mm Märta Brahe (ca 1370-)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mf Arvid Knutsson Drake af Intorp (efter 1440--1497)

                                            Ingrid (Knutsdotter) Drake af Intorp gm Håkan (Karlsson) Tun (- efter 1478) Väpnarefm ff mf fm ff mf mm fm mm f  Göstaf (Olofsson) Stenbock (äldre ätten) (före 1441-mellan 1492-05-03 och 1492-10-18)Riddare, riksråd och hövitsman på Älvsborg vid striderna mellan Karl Knutsson och Kristian 1452. Känd 1441, riddare och riksråd. Hövitsman på Älvsborg. Död 1492. Nämnes tidigast 1441. Blev riddare mellan 28 mars 1448 och 17 mars 1450, alltså vid konung Karl Knutssons kröning antingen i Uppsala 29 juni 1448 eller i Trondheim 20 november 1449. Var 1452 hövitsman på Älvsborg, där ett salubrev till honom daterats redan 17 mars 1450, och innehade 1454 såväl Älvsborg och Lödöse som Örebro slott och stad men frånnarrades samma år eller 1455 Älvsborg av den norske riddaren Olof Nilsson (Skanke) för Kristian I:s räkning. Blev senast 1463 riksråd, vilket han var ännu 20 februari 1488 och tydligen ännu 1489. Uppges ha varit lagman i Tiohärad 1464 och 1473. Fick som förläning av konung Kristian sannolikt Allbo hd i Småland och av riksrådet för livstid 31 januari 1465 Sunnerbo hd i samma landskap. Hans sätesgård var 1466 Erikstad, Vittaryds sn i Sunnerbo hd men 20 mars 1477 och ännu 13 januari 1482 Tofta, Dörarps sn, samma hd, vilket han lät kalla Toftaholm; det senare är dateringsort för salubrev till honom redan 22 februari 1476 och ännu 19 december 1487, och det var hans sätesgård 20 juli 1484 och 19 juli 1485. Hans övriga jord låg i Sunnerbo, Västbo och Östbo samt Tveta, Vista och Västra hd i Småland, Himle hd i Halland, Kullings, Vadsbo, Vartofta och Viste hd i Västergötland, Lösings och Ydre hd i Östergötland, Askers och Grimstens hd i Närke, Norunda och Ulleråkers hd i Uppland, Skåne och Slangerup, Själland. Dog mellan 3 maj 1492 och 18 oktober 1492. Vapen: halv stenbock uppstigande från delning med sänkt tinne, senare halv stenbock i odelad sköld. - Gav 2 juni 1488 Erikstad, Vittaryds sn och anna jord i Sunnerbo hd som morgongåva till sin senare andra hustru Anna Turesdotter, vilken som änka daterade brev på Erikstad och uppges ha dött där 23 april 1513, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Ture Turesson (Bielke), vars enda kända hustru var Ingegärd Kyrningsdotter.

Hans vapen: en halv stenbock uppstigande från delning med sänkt tinne, senare halv stenbock i odelad sköld. Enl Elgenstierna hade Gustaf Olofsson till Tofta (Toftaholm) endast två döttrar, och Stenbock, äldre ätten dog ut på svärdsidan, när Gustaf Olofsson gick bort.http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p991881f7.html

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm ff  Olof (Jönsson) Stenbock (äldre ätten) (ca 1409-1455) Väpnare, riksråd och Häradshövding

      mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm fm  Sestrid (Knutsdotter) Barun (Körning) (- före 1441)

 fm ff mf fm ff mf mm fm mm m  Ingrid (Bengtsdotter) Vinstorpaätten (1427 - 1485)

      far: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf Bengt Uddsson Vinstorpaätten (ca 1382-efter 1436)

    mor: fm ff mf fm ff mf mm fm mm mm  Kristina Staffansdotter Ulv (-efter 1460)

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm fm mm Anna (Göstafsdotter) Stenbock (äldre ätten) (ca.1455 - 1508)

                                              Karin (Gustavsdotter) Stenbock (äldre ätten) gm Peder (Håkansson) Hand (- efter 1488) Väpnare


fm ff mf fm ff mf mm mf ff f  Ragnvald Körning Levde och förde   vapnet ett halvt springande vildsvin i guldfält. från 1460 till 1470.

fm ff mf fm ff mf mm mf ff m  Ingeborg Pedersdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf ff  Simon Ragnvaldsson Körning (1460-)Häradshövding


fm ff mf fm ff mf mm mf fm f Ingemund Larsson http://gunbrittbure.wordpress.com/morfars-anor/

   far: fm ff mf fm ff mf mm mf fm ff  Lars Jönsson.

fm ff mf fm ff mf mm mf fm m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf fm Kristina Ingemundsdotter (Hambrasläkten) (1470-)


fm ff mf fm ff mf mm mf mf f Karl Klementsson  väpnare Levde 1482 i Almby, Södermanland.

http://www.froberg.se/disgen/0004/4504.htm

fm ff mf fm ff mf mm  mf mf m   xx

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf mf  Erik Karlsson Kuse (1470-1520)


fm ff mf fm ff mf mm mf mm f  Erik Karlsson Häradshövding http://www.froberg.se/disgen/0004/4506.htm

Bodde på Brunnsholm i Enköpings-Näs

fm ff mf fm ff mf mm mf mm m  Anna Haraldsdotter

deras barn:

fm ff mf fm ff mf mm mf mm  Bengta Eriksdotter (1470-)
ANNONS
Av Birgitta Hellström - 14 februari 2013 13:10

fm ff mf ff ff fm mm mm ff f Heinrich GRUNDHERR (ca 1285-1348) köpman till avlägsna platser,Losungsherr

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I15331

       far: fm ff mf ff ff fm mm mm ff ff Werner GRUNDHERR (ca.1265-)

      mor: fm ff mf ff ff fm mm mm ff fm   Cunegunda HOLZSCHUHER (ca.1265-)

fm ff mf ff ff fm mm mm ff m   xx

deras barn:

                                          Anna GRUNDHERR (ca.1320-) i Nürnberg gm Konrad I. SCHÜRSTAB V. OBERNDORF (ca1310-) i Nürnberg

fm ff mf ff ff fm mm mm ff  Peter GRUNDHERR (ca.1330-)

                                          Catharina GRUNDHERR  (ca 1340-) gm Peter SCHOPPER (ca1335-)


fm ff mf ff fm ff ff ff ff f Hans I. IMHOF (ca.1262-1341) född i Lauingen död i Gundremmingen

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I1465 gift 2ggr 1:a g m Margareth (ca.1275-) omg m Anna VON GUNDELFINGEN

       far: fm ff mf ff fm ff ff ff ff ff  Heinrich IMHOF (ca.1231-) född i Gundremmingen?

     mor: fm ff mf ff fm ff ff ff ff fm  Haylwig GÜSS V. GÜSSENBERG (ca.1224-)född i Lauingen?

fm ff mf ff fm ff ff ff ff m Anna VON GUNDELFINGEN (ca 1304-) född i Lauingen. eller född i Gundremmingen, 2. Hustru Imhof;förmodligen i familjen av adelsmän v. Gundelfingen-Hellensteintill 1351 i Lauingen, sedan i Nürnberg

omg m Hans PIRCKHEIMER (ca.1302-)

      far: fm ff mf ff fm ff ff ff ff mf  Konrad VON GUNDELFINGEN (ca1260-)

     mor: fm ff mf ff fm ff ff ff ff mm  Guta VON HOHENTANN (ca1263-)

deras barn:

fm ff mf ff fm ff ff ff ff  Hans II. IMHOF (1330-1389)

                                     Margarethe IMHOF (ca.1333-) gm Jakob TEUFEL (ca1330-)

                                     Heinrich IMHOF (ca1335-efter 1412) i Lauingen.  rådman och borgmästare, stamfader till  den på 1600 Talet utdöda grenen - Danube Swabian gm xx


 fm ff mf ff fm ff ff ff fm f  Philipp GROß (ca 1290-1356) Nürnberg.Stadshusets arkitekt

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I11707

       far: fm ff mf ff fm ff ff ff fm ff  Heinrich GROß (ca.1245-)

      mor: fm ff mf ff fm ff ff ff fm fm  Gisela EßLER (ca.1265-) i Bamberg?

 fm ff mf ff fm ff ff ff fm m  Catharina ORTLIEB (ca 1320-efter 1366) Nürnberg

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I15292

       far: fm ff mf ff fm ff ff ff fm mf  Heinrich ORTLIEB (ca.1283-) i Nürnberg kristnad 1343

      mor: fm ff mf ff fm ff ff ff fm mm  Agnes WALDSTROMER (ca.1289-) i Nürnberg?

deras barn:

fm ff mf ff fm ff ff ff fm  Lucia GROß (ca.1337-)


fm ff mf ff fm ff fm ff ff f  Hans MUFFEL (ca 1325-1382)förmodligen första familjemedlemmen i rådet år 1332.

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I14427

       far: fm ff mf ff fm ff fm ff ff ff  Hans MUFFEL (ca.1275-)

fm ff mf ff fm ff fm ff ff m    xx

deras barn:

                                      Jacob MUFFEL (ca.1350-1378)gm  xx

                                      Ulrich MUFFEL (ca 1370-) gm Christina HALLER (ca 1371-)

fm ff mf ff fm ff fm ff ff  Nicolaus MUFFEL V. ESCHENAU (ca.1350-1392)


fm ff mf ff fm ff fm ff fm f  Stephan COLER (ca 1325-)

fm ff mf ff fm ff fm ff fm m    xx

deras barn:

fm ff mf ff fm ff fm ff fm  Barbara COLER (ca.1355-)


fm ff mf ff fm ff fm mf ff f  Eberhard LÖFFELHOLZ V. COLBERG (ca 1295-1388)

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I14680

       far: fm ff mf ff fm ff fm mf ff ff  Eberhard LÖFFELHOLZ V. COLBERG (ca.1265-)

fm ff mf ff fm ff fm mf ff m XX GEYER (ca 1300-)

deras barn:

fm ff mf ff fm ff fm mf ff   Martin LÖFFELHOLZ (ca.1328-1393)

                                        Albrecht LÖFFELHOLZ V. COLBERG (ca1330-)

                                        Conrad LÖFFELHOLZ V. COLBERG (ca1332-)gm Gertraud WÜRFEL (ca1335-)


fm ff mf ff fm ff mf fm ff f  Jacob HALLER (ca 1327-1355) omg m  xx  STROMER (ca1326-)

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I12967

        far: fm ff mf ff fm ff mf fm ff ff  Ulrich II. HALLER (ca.1275-)

      mor: fm ff mf ff fm ff mf fm ff fm  Elsa VORCHTEL (ca. 1300-)

fm ff mf ff fm ff mf fm ff m  Anna FORSTMEISTER ( ca 1328-)

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=patriziat&id=I12968

      far: fm ff mf ff fm ff mf fm ff mf Otto FORSTMEISTER (ca 1300-)

    mor: fm ff mf ff fm ff mf fm ff mm  Anna PECHTAL (ca 1305-)

deras barn: fm ff mf ff fm ff mf fm ff  Peter I. HALLER (ca.1348-1415-12-13)


fm ff mf ff fm fm mf ff ff f   Bartholomaus I. WELSER (1300-1349) Stadtpfleger Augsburg. http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125184692

         far: fm ff mf ff fm fm mf ff ff ff  Conrad II. WELSER

        mor: fm ff mf ff fm fm mf ff ff fm  Elisabeth LANGENMANTEL V. SP.

fm ff mf ff fm fm mf ff ff m  Catharina BARTH (1300-1349) född i Munchen
deras barn:
                                        Catharina WELSER (1320-) gm Johann KLOCK
fm ff mf ff fm fm mf ff ff  Hans WELSER (1325-1368)
                                        Clara WELSER (1335-) gm Greinwald REHLINGER omg m Heinrich VOGELIN
 
fm ff mf ff fm fm mf ff fm f  Ulrich REHLINGER (1281-efter 1376) Scherneck b. Rehling
         far: fm ff mf ff fm fm mf ff fm ff  Greinwalt REHLINGER
        mor: fm ff mf ff fm fm mf ff fm fm  Anna VON WINDACH
fm ff mf ff fm fm mf ff fm m Kunigunde PFISTER (1297-) Augsburg g 1322
          far: fm ff mf ff fm fm mf ff fm mf  Heinrich PFISTER
         mor: fm ff mf ff fm fm mf ff fm mm Anna HERWART
deras barn:
fm ff mf ff fm fm mf ff fm Elisabeth (Adelh.) REHLINGER  (1328-före 1362)

                                        Kunigunde REHLINGER (1331-) gm Johannes HALBHERR

                                        Greinwald REHLINGER (1333-) g 1354 m Clara WELSER

                                        Conrad REHLINGER (1337-) gm Dorothea MILBRECHT


fm ff mf ff fm fm mf ff mf f  Hilprant SUELMANN (1285-1344) dog i Augsburg

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125201237

          far: fm ff mf ff fm fm mf ff mf ff  Werner III. SUELMANN

fm ff mf ff fm fm mf ff mf m   xx SCHRAG (1290-) född i Knoringen
          far: fm ff mf ff fm fm mf ff mf mf  nn SCHRAG
deras barn:
                                         Heinrich IV. SUELMANN (1310-före 1388) gm Anna HEILIGGRABER
fm ff mf ff fm fm mf ff mf  Conrad SUELMANN (1315-1361)
                                         Hiltprand II. SUELMANN (1320-)
 
 
fm ff mf ff fm fm mf fm ff f Jacob I. RIDLER (1308-1347-04-06)född i Munchen.adelsman och medlem i rådet. död i Brixen, Tirol  http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125185153
         far: fm ff mf ff fm fm mf fm ff ff  Heinrich RIDLER
        mor: fm ff mf ff fm fm mf fm ff fm  Irmgart SCHRENCK
fm ff mf ff fm fm mf fm ff m  Catharina POTSCHNER (1320-1354-08-18) Munchen g 1336
         far:fm ff mf ff fm fm mf fm ff mf  Eberhard POTSCHNER
deras barn:

                                          Barbara RIDLER (1318-)gm Zacharias RUDOLF

                                          Dorothea


 RIDLER (1320-1382) gm Hans I. PUTRICH

 fm ff mf ff fm fm mf fm ff  Gabriel I. RIDLER (1340-1420-05-21)

                                         Jacob II. RIDLER (1347-1397) gm Anna LANGENMANTEL
 
fm ff mf ff fm fm mf fm fm f  Dietrich SPRUNG (1300-) Köp Herre och Borgare i München

fm ff mf ff fm fm mf fm fm m  Margarethe ( 1305-) Muchen

deras barn:  fm ff mf ff fm fm mf fm fm  Imagina SPRUNG (1340-1380-10-22)


fm ff mf ff fm fm mf fm mf f  Conrad LANGENMANTEL (1294-)

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125189287

      far: fm ff mf ff fm fm mf fm mf ff  Rudiger LANGENMANTEL

    mor: fm ff mf ff fm fm mf fm mf fm  Anna BITSCHLIN

fm ff mf ff fm fm mf fm mf m  Anna MINNER (1310-)

deras barn:


fm ff mf ff fm fm mf fm mf  Marquard LANGENMANTEL (1344-efter 1375)

                                          Johann LANGENMANTEL (1346-1397-11-11)gm Dorothea SULZER

                                          Rudiger LANGENMANTEL (1349-1391) g 1369 m Catharina HERWART

                                          Hartmann LANGENMANTEL (1353-)gm Amalie BESSERER


fm ff mf ff fm fm mf fm mm f  Bartholomaus RIEDERER (1325-1380) Stadtpfleger i Augsburg g 1352 m Catharina HALBHERR omg m Anna BITSCHLIN

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125185114

         far: fm ff mf ff fm fm mf fm mm ff Conrad RIEDERER

        mor: fm ff mf ff fm fm mf fm mm fm   Mechthild DACHS

fm ff mf ff fm fm mf fm mm m  Catharina HALBHERR (1328-efter 1396)

         far: fm ff mf ff fm fm mf fm mm mf  Berchtold II. HALBHERR

        mor: fm ff mf ff fm fm mf fm mm mm Anna

deras barn:

fm ff mf ff fm fm mf fm mm Anna RIEDERER (1353-)


fm ff mf ff fm fm mf mf ff f  Heinrich I. LAUGINGER (1295-) Augsburg http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125184650

         far: fm ff mf fm fm mf mf ff ff Marquard VON LAUGINGEN

        mor: fm ff mf fm fm mf mf ff fm  Agnes VOLKWIN 

fm ff mf ff fm fm mf mf ff m  Agnes FEND (FUNDAN) (1300-) Augsburg g 1319 m Heinrich I. LAUGINGER (

        far: fm ff mf ff fm fm mf mf ff mf  Conrad FEND

deras barn:

                                          Berthold LAUGINGER (1318-)

 fm ff mf ff fm fm mf mf ff  Heinrich II. LAUGINGER (1339-efter 1379)


fm ff mf ff fm fm mf mf fm f  Hans GRIMMEL (1319-) född i Konstanz g 1350

fm ff mf ff fm fm mf mf fm m  xx  STAUDACHER (1322-)

deras barn:

 fm ff mf ff fm fm mf mf fm  Agnes GRIMMEL (1350-)


fm ff mf ff fm fm mf mm ff f  Johann I. LANGENMANTEL V. SP. (1271-1337-11-08) Augsburg Riddare, stadssjuk sköterska i Augsburg g 3 ggr 1:a 1290 m  xx AMMAN V. WERD 2:a g 1302 m Agnes HERWART 3:e g 1325 m Margarethe VON ROHRBACH http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125184662

         far: fm ff mf ff fm fm mf mm ff ff  Conrad I. LANGENMANTEL V. SP.

        mor: fm ff mf ff fm fm mf mm ff fm  Hedwig WELSER

fm ff mf ff fm fm mf mm ff m  Margarethe VON ROHRBACH (1302-1376) Augsburg

        far: fm ff mf ff fm fm mf mm ff mf  Hermann VON ROHRBACH

       mor: fm ff mf ff fm fm mf mm ff mm  Luitgard VON BRISINGEN

deras barn:

fm ff mf ff fm fm mf mm ff  Johann II. LANGENMANTEL V. SP.(1322-1380)

                                           Margarethe LANGENMANTEL V. SP. (1325-) gm Johann ROTH V. SCHRECKENSTEIN omg m Conrad MINNER


fm ff mf ff fm fm mf mm fm f  Johann VOGELIN (1291-) Borgare  i Augsburg

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125185103

       far: fm ff mf ff fm fm mf mm fm ff  Werner VOGELIN

      mor: fm ff mf ff fm fm mf mm fm fm  Sabina WELSER

fm ff mf ff fm fm mf mm fm m  Mechthild BITSCHLIN (1290-)

      far: fm ff mf ff fm fm mf mm fm mf  Ulrich BITSCHLIN

     mor: fm ff mf ff fm fm mf mm fm mm Mechtild REMBOLD

deras barn:

                                            Catharina VOGELIN (1310-) gm Conrad ILSUNG

fm ff mf ff fm fm mf mm fm  xx  VOGELIN (1322-1363)


fm ff mf ff fm fm mf mm mf f  Johannes RAPPOLT (1295-efter 1359) född i Kaufbeuren

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125186641

       far: fm ff mf ff fm fm mf mm mf ff  Conrad RAPPOLT

fm ff mf ff fm fm mf mm mf m  Anna LANGENMANTEL (1303-) g 1325 m Conrad LIEBER omg m Johannes RAPPOLT

      far: fm ff mf ff fm fm mf mm mf mf Rudiger LANGENMANTEL

     mor: fm ff mf ff fm fm mf mm mf mm  Gertrud BACH

deras barn:

                                            Thomas RAPPOLT (1317-)

fm ff mf ff fm fm mf mm mf Rudiger RAPPOLT (1338-före 1388)


fm ff mf ff fm ff ff ff ff  Hans I. IMHOF (1261-1341)född i Lauingen köpman i Lauingen död i Gundremmingen

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125185288

      far: fm ff mf ff fm ff ff ff ff f Heinrich IMHOF

     mor: fm ff mf ff fm ff ff ff ff m  Haylwig GUSS V. GUSSENBERG

fm ff mf ff fm ff ff ff fm  Margareth (1275-)

deras barn:

                                   Peter IMHOF (1297-1397)

                                   Conrad IMHOF (1300-efter 1340)

fm ff mf ff fm ff ff ff f  Hans II. IMHOF (1330-1389)


fm ff mf ff fm ff ff ff mf  Philipp GROss (1290-1356) Nurnberg gift 2 ggr 1:a 1310 m Elisabeth PFINZING omg 1337 m Catharina ORTLIEB  http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125195530

         far: fm ff mf ff fm ff ff ff mf f  Heinrich GROマ

        mor: fm ff mf ff fm ff ff ff mf m Gisela EマLER

fm ff mf ff fm ff ff ff mm Catharina ORTLIEB (1320-efter 1366)

        far: fm ff mf ff fm ff ff ff mm f  Heinrich ORTLIEB

       mor: fm ff mf ff fm ff ff ff mm m Agnes WALDSTROMER

deras barn:

fm ff mf ff fm ff ff ff m Lucia GROSS (1337-1380)


 fm ff mf ff fm ff mf ff ff  Seifried III. HOLZSCHUHER V. ASPACH (1290-1354) Nurnberg

 http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125196829

        far: fm ff mf ff fm ff mf ff ff f  Seifried II. HOLZSCHUHER V. ASPACH

       mor: fm ff mf ff fm ff mf ff ff m  Anna COLER

 fm ff mf ff fm ff mf ff fm  Elisabeth WELGL (1290-1365)

deras barn:

fm ff mf ff fm ff mf ff f  Friedrich V. HOLZSCHUHER V. ASPACH (1310-1357)

                                     Adelheid HOLZSCHUHER V. ASPACH (1349-)gm Conrad I. KRESS ZU KRAFFTHOF


fm ff mf ff fm ff mf ff mf  Heinrich POMER (1275-1331)

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125196827

      far: fm ff mf ff fm ff mf ff mf f Heinrich POMER

fm ff mf ff fm ff mf ff mm  Mechthild ZENNER (1280-)

deras barn:

fm ff mf ff fm ff mf ff m Gerhaus POMER (1315-)

                                      Conrad POMER (1320-1361) gm Anna PFINZING


fm ff mf ff fm ff mf mf ff  nn KRESS (1300-)

fm ff mf ff fm ff mf mf fm  Adelheid HOLZSCHUHER (1310-1357)

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125199145

        far:fm ff mf ff fm ff mf mf fm f  Seitz (Seifried) HOLZSCHUHER

deras barn:

fm ff mf ff fm ff mf mf f  Friedrich III. KRESS (1330-1406-11-25)


fm ff mf ff fm ff mf mm ff Ulrich III. HALLER (1304-1358)http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125196796

      far: fm ff mf ff fm ff mf mm ff f  Ulrich II. HALLER

    mor: fm ff mf ff fm ff mf mm ff m  xx DOCKLER 

fm ff mf ff fm ff mf mm fm  Catharina V. DACHSBACH (1315-)

deras barn:

                                        Berthold HALLER (1336-1391) g 1369 m Katharina EBNER

                                        Conrad I. HALLER (1338-1388) gm Anna GROマ

fm ff mf ff fm ff mf mm f  Ulrich IV. HALLER (1340-1422)

                                        Christina HALLER  (1343-) gm Johann Freiherr V. DACHSBACH

                                        Agnes HALLER (1345-) gm Englwart EHEM


fm ff mf ff fm ff mm ff ff  Eberhard LOFFELHOLZ V. COLBERG (1295-efter 1388)

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125198503

        far: fm ff mf ff fm ff mm ff ff f  Eberhard LOFFELHOLZ V. COLBERG

fm ff mf ff fm ff mm ff fm  xx GEYER (1300-)

deras barn:

fm ff mf ff fm ff mm ff f  Martin LOFFELHOLZ (1328-1393)

                                     Albrecht LOFFELHOLZ V. COLBERG (1330-)

                                     Conrad LOFFELHOLZ V. COLBERG (1332-) gm Gertraud WURFEL


fm ff mf ff fm mf ff ff mf  Berthold III. HOLZSCHUHER (1300-1357) Nurnberg

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125198129

      far: fm ff mf ff fm mf ff ff mf f Friedrich II. HOLZSCHUHER

fm ff mf ff fm mf ff ff mm  Barbara MUFFEL (1305-)

      far: fm ff mf ff fm mf ff ff mm f Hans MUFFEL

deras barn:

fm ff mf ff fm mf ff ff m  Christina HOLZSCHUHER (1320-)


fm ff mf ff fm mf mf ff mf  Jakob MUFFEL (1260-)rådsherre Nurnberg http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125206797

fm ff mf ff fm mf mf ff mm  Elisabeth BERG (1263-)

deras barn: fm ff mf ff fm mf mf ff m  Anna MUFFEL (1290-)


fm ff mf ff fm mf mm ff ff  Eberhard LOFFELHOLZ V. COLBERG (1295-efter 1388)

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125198503

      far: fm ff mf ff fm mf mm ff ff f Eberhard L©·OFFELHOLZ V. COLBERG

fm ff mf ff fm mf mm ff fm  XX GEYER (1300-)

deras barn:

fm ff mf ff fm mf mm ff f  Martin LOFFELHOLZ (1328-1393)

                                        Albrecht LOFFELHOLZ V. COLBERG (1330-)

                                        Conrad LOFFELHOLZ V. COLBERG (1332-)


fm ff mf ff fm mm mm ff ff  Heinrich POMER (1245-1289) http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125207342

fm ff mf ff fm mm mm ff fm  xx

deras barn:

 fm ff mf ff fm mm mm ff f  Heinrich POMER (1275-1331)


fm ff mf ff fm mm mm fm ff  Berthold IV. "Am Stock" PFINZING (1280-1355) Nurnberg

http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125196898

        far: fm ff mf ff fm mm mm fm ff f  Berthold III. PFINZING

       mor: fm ff mf ff fm mm mm fm ff m  Gunda (Geuda) HOLZSCHUHER

fm ff mf ff fm mm mm fm fm  Gertraud EBNER (1280-1355)

deras barn:

fm ff mf ff fm mm mm fm f  Christian PFINZING (1305-1358)

                                           Berthold PFINZING (1307-1367)riddare Kaiserl.med i rådet gm Catharina V. LAUFENHOLZ                    

                                          

     

                                          

ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se