Alla inlägg under januari 2013

Av Birgitta Hellström - 14 januari 2013 17:52

 fm fm ff ff ff ff ff  Jöns Hermansson född i Stockholm  Äger Skråmträsk 3 1539-60. 1543 hade gården 5 spannland åker och 5 lass äng. Han är sannolikt bror till Sven och Nils på 5 resp. 7. Han har en tredje bror som begår ett dråp i Stockholm. Denne tjänade dräng hos Melchor Jönsson Proviantmästare. Brödernas mor levde då och bodde "vthi frw Brithes På Penningeby hus"

      far: fm fm ff ff ff ff ff f  Herman Jonsson (1480 - 1550)

fm fm ff ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm ff ff ff ff f  Erik Jönsson skråmträsk 5.


fm fm ff ff fm ff ff Sven Hermansson (ca.1515 - efter 1564) Skråmträsk 6, Han är sannolikt bror till Jöns och Nils på 3 resp. 7 Han har en tredje bror som begår ett dråp i Stockholm. Denne tjänade dräng hos Melchor Jönsson Proviant mästare. Brödernas mor levde då och bodde "vthi frw Brithes På Penningeby hus"bonde på gården Skråmträsk nr 5 åren 1543-1564. År 1543 hade han tillsammans med brodern Nils 19 spannland åker (3 hektar) samt 20 lass äng. En annan bror var Jöns Ersson på Skråmträsk nr 3. År 1553 fanns det 8 kor på gården. Sven Hermansson fiskar 1553 i Mensträsket och i Grundträsket tillsammans med bröderna Jöns och Nils samt Jon Persson i Långträsk. År 1556 var inte Jöns Hermansson med och 1557 deltog även Olof Olsson i Ljuvattnet. Mensträsket ligger i västra delen av Norsjö kommun och Grundträsket ligger i östra delen av Malå kommun. Gården var 1559 på 6 markland och 6,5 öresland. År 1565 tar sonen Erik över gården.Källa: Ulf Lundström - Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.

           far: fm fm ff ff fm ff ff f  Herman Jonsson (1480 - 1550)

fm fm ff ff fm ff fm   xx

deras barn:

fm fm ff ff fm ff f  Nils Svensson (1540-)

                             Anna Svensdotter (1540-) gm Erik Jönsson Bosatt i Skråmträsk 5


fm fm ff ff fm ff mf  Hans Andersson Köpman i Bureå, Nämndeman. ägde Bureå 1539 samt 1551-1582.. På vinter tinget 1543 fick Hans i Bureå böta 3½ mark för att han gav Gunnar i Hästhagen ett slag på kyrkovallen. År 1547 fick Hans Anderssons dräng Per Hindersson böta 2 mark för lönskaläge. Hans Andersson är köpman 1547-1549 samt nämndeman 1547 och 1557-1573. År 1554 lade Hans Anderson tull för skinnvaror. Han hade 1 timmer harskinn. Hans Andersson jagade säl 1557 tillsammans med Olof Jonsson på Bureå nr 2. Året därpå jagade Hans Andersson med Jon Olsson på Bureå nr2 och de hade en båt och fyra nät. Fångsten uppgick till en säl. Sedan hade Hans Anderson gjort färder med skredstång på isen. Här uppgick fångsten till 2 sälar. På vintertinget 1565 fick Hans Andersson böta 3 mark för helgdagsbrott. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Hans Andersson 10 mark i pengar, ½ skålpund tenn, ½ skålpund koppar, 12 kor, 2 stutar om 2 år, 3 stutar om 1 år, 10 får,15 getter, 2 svin samt 2 hästar för 17 mark. Egendomen värderas till 205 mark och 6 öre. Källa: Bönder och gårdar i Ske-å socken (Ulf Lundström)

          far: fm fm ff ff fm ff mf f  Anders (1480-)

 fm fm ff ff fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )född på Bureå 2/6

          far: fm fm ff ff fm ff mm f  Herse Andersson Bure (1452 - )Bonde i Bure 6.

        mor: fm fm ff ff fm ff mm m Margeta Jönsdotter Tuvan (1460 - )

deras barn:

fm fm ff ff fm ff m Anna Hansdotter Burea (1540-)

                           Nils Hansson (1540-1606)gm Kälug Larsdotter Bonde i Bure 6.

                           Marjetta Hansdotter Bure gm Mats Öndesson i Bygdeå socken

                           Malin Hansdotter Bure gm Nils Eriksson Ägare från 1597 till 1604 i Lund 2, Skellefteå

                           Brita Hansdotter Bure gm Lars Nilsson Bonde i Falmark.

                           Anders Hansdotter Bure (-1601)


 fm fm ff ff mf mm ff Anders Jonsson Tjärn 4. Äger Tjärn 4, 1539-71. 1543 hade han 8 spannland åker (1,3 hektar) samt 22 lass äng. På gården fanns 1553 7 kor. 1556 jagade han säl med Per Jonsson, Tjärn 1 och Olof Persson, Tjärn 2. Han jagade med Per Jonsson 1557-58 och sistnämnda
året hade de 1 båt och 2 nät. Fångsten bestod av 2 djur. Hemmanet var 1559 på 5
markland och 6 öresland. (ca 2,8 hektar)

      far: fm fm ff ff mf mm ff f Jon

fm fm ff ff mf mm fm   xx

deras barn:

                              Stora Jon Andersson  ägde gården Tjärn 4. 1566-1604. Gift med Ingeborg.
fm fm ff ff mf mm f  Per  Andersson äger gården Tjärn 4.1604-20


                             xx  Andrsdotter gift med Jakob Larsson d.1652 som äger gården 1607?-41


fm fm ff ff mm ff ff Per Olofsson.Död i Degerbyn 6,Död i Degerbyn 6, Degerbyn, Skellefteå landsförs (AC). Bonde 1539-1575 i Degerbyn 6, Degerbyn, Skellefteå landsförs (AC).

     far: fm fm ff ff mm ff ff f Olof

fm fm ff ff mm ff fm  xx

deras barn:

fm fm ff ff mm ff f Olof Persson Född på Degerbyn 6,


 fm fm ff fm ff ff ff  Lars Persson (ca 1520-) Drängsmark 9 

           far: fm fm ff fm ff ff ff f  Per

fm fm ff fm ff ff fm    xx

deras barn:

fm fm ff fm ff ff f  Per Larsson (ca1540 - ) Drängsmark 9


fm fm ff mf ff ff ff  Jöns Hermansson Skråmträsk 3 Skellefteå

      far: fm fm ff mf ff ff ff f  Herman Jonsson (1480 - 1550) Skråmträsk

fm fm ff mf ff ff fm    xx

deras barn:

fm fm ff mf ff ff f   Erik Jönsson Skråmträsk 5 Skellefteå


 fm fm ff mf fm ff ff  Sven Hermansson (ca.1515 - före 1564) Skråmträsk 6,

           far: fm fm ff mf fm ff ff f Herman Jonsson (1480-1550) Skråmträsk

fm fm ff mf fm ff fm    xx

deras barn:

fm fm ff mf fm ff f   Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6,


fm fm ff mf fm ff mf  Hans Andersson född i Burträsk sn

     far: fm fm ff mf fm ff mf f  Anders

 fm fm ff mf fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6, Skellefteå lfs,

     far: fm fm ff mf fm ff mm f  Herse Andersson

    mor:fm fm ff mf fm ff mm m Margareta Jönsdotter (1460 - )

deras barn:

 fm fm ff mf fm ff m  Anna Hansdotter (ca 1540-)

                               Brita Hansdotter

                               Nils Hansson

                               Olof Hansson

                               Kersti Hansdotter

                               Hans Hansson

                               Mariet Hansdotter

                               Malin Hansdotter fm fm fm fm mf ff ff  Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6. Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman, Köpman.

         far: fm fm fm fm mf ff ff f  Sven Hermansson (ca 1515 - före 1564)

fm fm fm fm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca1540 - ) född på Bureå 6,

           far: fm fm fm fm mf ff fm f  Hans Andersson

          mor: fm fm fm fm mf ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )

deras barn:

fm fm fm fm mf ff f   Jon Nilsson (1570 - 1625)Skråmträsk. 6

                                   Sven Nilsson

                                    Malin Nilsdotter

fm fm fm fm mf mf ff  Olof Jonsson Finnfors 1. Nämndeman 1570-80, Bonde på Finnfors 1, Skellefteå sn 1543-1582.Olof Jonsson äger Finnfors 1 1543-1582. Han redovisas de flesta åren under Klutmark. Eventuellt kan även Nils Larsson i Klutmark ha bott i Finnfors. Han kan vara företrädare till Olof Jonsson på gården. Han ägde ett hemman i Klutmark 1539 samt i jordeböckerna för 1543 och 1546. Han hade 1543 7 spannland åker (1,1 hektar) samt 6 lass äng. År 1553 hade Olof Jonsson 5 kor. Nils Larsson fiskar 1553 i Karskträsket tillsammans med Per och Svensson i Gummark. År 1554 då Olof Svensson inte var med fick de 82 kg gädda.  Nils Larsson fiskar ensam 1556. Gården är 1559 på 4 markland och 6 öresland - det motsvarar det Nils Larssons ägor 1543.Olof Jonsson var nämndeman 1570-1580. Vid Älvsborgs lösen 1571 äger han 3 lod silver, 1 kålpund koppar, 6 kor, 1 stut om två år, 11 får samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderades till 100 mark och 6 öre. Hemmanet och byn kallas för Finnfors men gården ligger  vid Finnforsträsk. Möjligen har bosättningen tidigare legat nere vid Finnforsen. Åt 1581 hade Olof Jonsson en tina vid Finnfors som han fångade lax med. Den låg ovanför kronofisket. Han skulle ge hälften i skatt till kronan. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.388-390

         far: fm fm fm fm mf mf ff f  Jon

fm fm fm fm mf mf fm    xx

deras barn:

 fm fm fm fm mf mf f Anders Olofsson/Olsson . bonde på fädernegården Finnfors 1


fm fm fm mm ff ff ff  Nils Jonsson Frostkåge 11 Skellefteå.Nils Jonsson är ägare till Frostkåge 11 skellefteå åren 1585 - 1727. Han är sannolikt en son Yoll Jöns Larsson.I hjälpskattelängden från 1599 har Nils Jonsson  3 tunnors utsäde, 1 sto och 5 kor.År 1609 är åkerarealen på 6 1/2 spannland ( 1 herktar ) .Nils Jonsson har betalat Älvsborgs Lösen åren 1613 - 1618. Han är änkling under denna periodKälla: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 -  1650  skriven av Ulf Lundström sidan 66 Frostkåge 11 Skellefteå

      far: fm fm fm mm ff ff ff f  Jöns Nilsson Frostkåge Skellefteå

fm fm fm mm ff ff fm  xx

deras barn:

fm fm fm mm ff ff f  Jöns Nilsson  äger Hemmanet Frostkåge 11


fm fm fm mm fm ff ff  Jon Persson Frostkåge 12 Skellefteå. Jon Persson äger gården Frostkåge 12 Skellefteå åren 1539 - 1548. År 1543 hade gården 6 spannland åker  ( 1 hektar ) samt 8 lass ängKälla; Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidan 66 Frostkåge 12 Skellefteå

        far: fm fm fm mm fm ff ff f Per

fm fm fm mm fm ff fm   xx

deras barn:

fm fm fm mm fm ff f  Christer Jonsson Frostkåge 12 Skellefteå.


fm fm fm mm fm fm mf Hans Andersson. Bonde i Bure. Äger (1551-1582) Bure 6, Skellefteå lfs

     far: fm fm fm mm fm fm mf f   Anders
fm fm fm mm fm fm mm Cecilia Hersesdotter. Född i Bure 6, Skellefteå lfs.

     far: fm fm fm mm fm fm mm f  Herse Andersson

    mor: fm fm fm mm fm fm mm m Margeta Jönsdotter

deras barn:

fm fm fm mm fm fm m Malin Hansdotter.


fm fm fm mf ff ff ff ff  Önde Andersson Lund 6

          far: fm fm fm mf ff ff ff ff f  Anders

fm fm fm mf ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm fm mf ff ff ff f Anders Öndesson Lund 6


fm fm mf ff mf mm ff Lars Hermansson Hedensbyn 6 Skellefteå

     far: fm fm mf ff mf mm ff f Herman

fm fm mf ff mf mm fm   xx

deras barn:

fm fm mf ff mf mm f Herman Larsson Hedensbyn 6 Skellefteå


fm fm mf fm ff ff ff Nils Svensson (ca.1540 - ca.1603) Skråmträsk 6,

         far: fm fm mf fm ff ff ff f  Sven Hermansson (ca1515 - efter 1564) Skråmträsk 6, Skellefteå

fm fm mf fm ff ff fm   Anna Hansdotter (ca 1540 - )

        far: fm fm mf fm ff ff fm f Hans Andersson

       mor: fm fm mf fm ff ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )

deras barn:

fm fm mf fm ff ff f Jon Nilsson (1570 - ca.1625)Skråmträsk 6

                             sven Nilsson

                             Malin Nilsdotterfm fm mf fm ff mf ff Olof Jonsson (ca1520-ca1584) nämndeman dog på Finnfors

       far: fm fm mf fm ff mf ff f  Jon

fm fm mf fm ff mf fm   xx

deras barn:

fm fm mf fm ff mf f  Anders Olofsson Ägde Finnfors 1 åren 1588-1627.


fm fm mf fm mf ff ff   Olof Olofsson Ragvaldsträsk 6, Skellefteå. äger gården 1599-1605. År 1599 hade han 3,5 tunnas utsäde, 6 kor, 4 får, 3 unga får, 5 getter, 2 gamla svin, 1 häst och 1 sto. Olof Olsson har 1601 2 tunnors utsäde, 1 sto och 3 kor. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428

       far: fm fm mf fm mf ff ff f Olof Andersson (- 1594) Ragvaldsträsk 6, Skellefteå

fm fm mf fm mf ff fm   xx

deras barn:

 fm fm mf fm mf ff f  Jon Olofsson Bonde på Ragvaldsträsk 6


fm fm mf fm mm ff f  Erik Olofsson (- före 1601)

    far: fm fm mf fm mm ff ff  Olof

fm fm mf fm mm ff m  xx

deras barn:

fm fm mf fm mm ff Karl Ersson (- 1632) född på Sunnanå 5 Grubban.


fm fm mf mf ff mf ff Erik Olofsson (1545 - )död på Ragvaldsträsk 7, Skellefteå,

       far: fm fm mf mf ff mf ff f  Olof

fm fm mf mf ff mf fm  xx

deras barn:

fm fm mf mf ff mf f  Olof Eriksson (ca.1570 - )Ragvaldsträsk 7


fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson (ca. 1520-) Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark, Skellefteå sn 1539-1584

      far: fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olofsson Skellefteå, Falmark 9

fm fm mf mf mf ff m    xx

deras barn:

fm fm mf mf mf ff Jon Olsson Falmark 12


fm fm mf mf mm ff f  Olof Jonsson född på Myckle 1,  ägde Innervik 12, Skellefteå sn 1599, 1601-1627. Bonde, Köpman, Birkarl.   far: fm fm mf mf mm ff ff  JON Persson (före 1565 - )Myckle 1, Skellefteå

 fm fm mf mf mm ff m  xx Andersdotter född på Innervik 12 (dotter till Anders Pehrsson Innervik 12)

             far: fm fm mf mf mm ff mf  ANDERS Persson (1565 - 1601)Innervik 8, Skellefteå

deras barn:

                                 Jöns Olsson

                                  Erik Olsson

 fm fm mf mf mm ff Anders Olofsson (- 1664)  Ägde Innervik 12,


fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olsson Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark 1585-1620.År 1599 hade Jon Olsson 6 tunnors utsäde, 11 kor, 4 kvigor, 14 får, 10 unga får, 4 risbitar, 8 getter, 2 gamla svin, 1 ungt svin, 1 häst, 1 sto samt 20 lod silver. Jon Olsson hade 1601 4 tunnors utsäde, 1 häst samt 7 kor. Gården hade 1609 12 spannland och 1 skälsland åker (1,9 hektar). Samma år har även sonen Olof Jonsson ett hushåll på gården. När en svensk armé reste genom socknen 1611 på väg till Piteå tog de Jon Olssons häst som var i skjutsfärd. Han krävde nu att få igen värdet som var 12 daler. År 1620 hade Jon Olsson och Philipus i Hedensbyn gett varandra ett slag i hastigt mod, så att blodvite uppstod. De fick vardera böta 3 mark. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.459     far: fm fm mf mf mf ff ff f Olof Jonsson  Falmark 12, Gamla Falmark

fm fm mf mf mf ff fm  xx

deras barn:

fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson (- 1661)Falmark 12,


fm fm mf mm mf ff ff  Erik Olofsson (- efter 1601) Sunnanå 5, Grubban,År 1543 var Sunnanå 5, Grubban, Skellefteå sn på 4,5 spannland åker (0,7 hektar) samt 12 lass äng. Det fanns 5 kor på på gården 1553. Möjligen är Måns Ersson på Sunnanå 1 en son till Erik Olsson för bägge står på samma rad i bågaskattelängden från 1539. Erik Olsson äger hemmanet så länge att man misstänker att det rör sig om 2 olika personer. Kanske en farfar och en sonson. På vintertinget 1549 fick Erik Olsson böta 1 mark för "svarlösan". På sommartinget 1554 fick Erik Olsson och Erik Jönsson i Tuvan böta 15 mark för att de hade slagits på kyrkovallen på påskdagen. På sommartinget 1558 fick Erik Olsson böta 3 mark för olydnad. På vintertinget 1562 framkom att Erik Olsson hade försummat brounderhåll. Han fick böta 1 mark. Erik Olsson hade sannolikt sonen Nils Ersson som hade ett hemman 1539-1552. År 1543 var åkerarealen 5,5 spannland (0,9 hektar) samt 12 lass äng. Hemmanet återgick sedan till Erik Olssons hemman som 1559 var på 6 markland och 4,5 öresland. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Erik Olsson 1 skålpund kopar, 4 kor, 8 får samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderades till 62,5 mark. Källa: se Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.402

                  far: fm fm mf mm mf ff ff f  Olof

fm fm mf mm mf ff fm   xx

deras barn:

fm fm mf mm mf ff f Karl Ersson (- 1632

                                   Måns (Mågs) Ersson


fm fm mf mm mm ff ff Jon Andersson född på Åbyn, Burträsk sn bonde på Böle 5, Norrböle,Ägare från 1556 till 1606 i Norrböle 5, Skellefteå lfs   far: fm fm mf mm mm ff ff f  Anders Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk

                                          mor: fm fm mf mm mm ff ff m   xx

fm fm mf mm mm ff fm  Segrid Andersdotter född i Torneå sn/Född i Tåme skellefteå

         far: fm fm mf mm mm ff fm f  Anders

deras barn:

                                 Christoffer Jonsson.

fm fm mf mm mm ff f Anders Jonsson

                                  Margareta Jonsdotter.gm Olof Andersson. gm Erik Jönsson. Bonde i Yttervik 2.

                            Anna Jonsdotter. gm Christier Jonsson nämnd 1555-1585 i Önnesmark, Lövånger.

                            Kerstin Jonsdotter.gm Per Persson. Bonde i Böle.

                                        Olaus Jonae.Död i pesten


fm fm mf mm mm mf ff Jöns Olsson Drängsmark 6, Skellefteå    far: fm fm mf mm mm mf ff f  Olof Jonsson Drängsmark 6,

fm fm mf mm mm mf fm    xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mf f Erik Jönsson Drängsmark 6


fm fm mf mm mm mm ff b) Jakob Nilsson Bonde på Lund 1,Jacob Nilsson nämns i 1605 års tioende längd. Han var sannolikt bror till Per NilssonÅr 1606 kallas han Jacob Larsson och är knekt. Sonen Lars Jacobsson äger ett  hemman 1606-1612 som har samma areal som hemmanet 1. Sannolikt år det en en del av Lund 1 Skellefteå.På somartinget 1612 fick   Jacob och Olof Nilsson i Furunäs böta 12 mark för att de tagit några kannor öl som de tappat ur Erik Nilssons källare utan hans vetskap.
Källa: Bönder och gårdar i Skellefteå Socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg Sidan 230 Lund 1 Skellefteå

          far: fm fm mf mm mm mm ff f b) Nils Östensson Lund 1 Skellefteå

fm fm mf mm mm mm fm   xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mm f b) Lars Jacobsson-Klockare (ca.1580 - ca.1641)Hjoggböle 4,


fm fm mf mm mm mm mf  Erik Eriksson Bonde på Hjoggböle 7, Sjön  1594-1619. Brodern Jon Ersson delade hemmanet 1597 och hemmanet Hjoggböle 9, Forsen kom till. År 1599 hade Erik Ersson 5 tunnors utsäde, 13 kor, 3 kvigor, 1 tjur, 12 får, 3 unga får, 3 risbitar, 11 getter, 2 gamla svin, 3 unga svin, 1 häst samt 30 lod silver. Han hade 1601 2,5 tunnas utsäde, 1 sto och 7 kor. Gården hade 1609 9,5 spannland åker (1,5 hektar).  Dottern Karin gifter sig med Lars Jakobsson och de bryter ut en del ur hemmanet som blir Hjoggböle 4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.444

         far: fm fm mf mm mm mm mf f  Erik Jonsson Hjoggböle 7, Sjön,

fm fm mf mm mm mm mm   xx

deras barn:

                                                Nils Eriksson g 3 ggr Nilsdotter, Jakobsdotter, Cecilia Olofsdotter Hjoggböle 7, Sjön

fm fm mf mm mm mm m  b)  Karin Eriksdotter (- 1688)

                                                Margareta Eriksdotter g ca1632 m Håkan Andersson (- ca 1672) Renbergsvattnet 1, Burträsk


fm fm mf mm ff fm f  Peder Andersson Herr Peder  Präst i Vada, norr om Vallentuna i Uppland.Av Stig Rådahl i Anbytarforum tisdag den 25 april 2000 -16.35:I ärkestiftets herdaminne(Fast/Låstbom, 1842) står vid Vada följande:6. PETRUS. 1593.
Protoc. s.år:"Emellan Hr Pehr i Wada och den djeknen, som på honom klagade om sittarf efter sin fader i Wada, det han djeknens arf ej troligen förestått, och ifrån sig lemnat hafver,vardt så beslutit, att förb:de D. Petrus skulle på någon tid stå från
sitt prestekall, och vinnlägga sig på det skickligaste derom, att förberörde Nicolaus Marci må kunna bekomma en god räkenskap och saken dem emellan kunna vänligen blifva föredragen." Hans sockneboer intercederade väl sedan för honom, men domen gick likafullt i verkställighet. Skall varit mycket bedagad, när han drunknade i Brunnsviken, ej långt från åhlkistan, hvilket ställe i långliga tider, efter denna olycka, blivit kallad Prest-udden. Var Præpositus 1550. )

        far: fm fm mf mm ff fm ff  Anders

fm fm mf mm ff fm m Mariet (Marit) Andersdotter född på Yttervik 7, Båtvik, Skellefteå

          far: fm fm mf mm ff fm mf   Anders Jonsson Bonde i Yttervik 7.

         mor: fm fm mf mm ff fm mm  Ragnhild Olofsdotter född på Bäck, Skellefteå lfs levde på  Yttervik 7,

deras barn:

fm fm mf mm ff fm   Ursilia Pedersdotter född i Vada, Vallentuna gm Lars Persson Bod Hjoggböle 3

                               Lars Pedersson (död ung)

                               Nikolai Petri Stockholm. Ej nämnd av Johan Bureus.

                               Mariet Pedersdotter (död ung)

                               Kälug Persdotter

                               Karin Persdotter (död ung)

                               Kerstin Persdotter

                               Lars Persson

                               Margareta Persdotter "Kallas Nyckelpigan i Skellefteå."Ej nämnd av Johan Bureus.


fm fm mm ff fm ff ff  Herman Jakobsson Kågeträsk 3 Skellefteå. gift 2ggr första hustrun okänd omg m Cecilia Larsdotter från Bygdeträsk Burträsk (hennes tredje gifte)

       far: fm fm mm ff fm ff ff f Jakob ( Jåper ) Hermansson  Kågeträsk 3 Skellefteå

fm fm mm ff fm ff fm   xx

deras barn:

fm fm mm ff fm ff f Erik Hermansson innehade Kågeträsk 3

barn till Herman Jakobsson och Cecilia Larsdotter

Jacob Hermansson


fm fm mm mf mf mf ff  Olof Jonsson (ca.1540 - )Kusmark 8, Skellefteå,

              far: fm fm mm mf mf mf ff f  Jon

:fm fm mm mf mf mf fm  Sara Tomasdotter (Bure) (ca.1540 - )Storkåge 4,  (Granden), Skellefteå lfs,

            far: fm fm mm mf mf mf fm f  Tomas Kettilsson (1512 - 1595) född på Degerbyn 3, Skellefteå,storkåge 4

         mor: fm fm mm mf mf mf fm m Kålug Andersdotter Bure (ca 1510- )Storkåge 4, Skellefteå

deras barn:

fm fm mm mf mf mf f Anders Olsson (ca. 1570 - 1653) Kusmark 8,


fm fm mm mf mf mm mf  Jacob Nilsson (ca.1550 - ev1613 )född på Kusmark 1 levde och dog på Kusmark 20, Skellefteå,

      far: fm fm mm mf mf mm mf f  Nils Persson Skräddare (ca 1520- 1590)

     mor: fm fm mm mf mf mm mf m  Kålug Carlsdotter Bure (ca 1520-)

fm fm mm mf mf mm mm Sigrid (ca.1550- )

deras barn:

fm fm mm mf mf mm m  Kerstin Jakobsdotter (ca. 1580 - )  Kusmark 20


fm fm mm mf mm ff ff ff  Lasse Persson Skräddare Drengsmark 11, Skellefteå (AC)

     far: fm fm mm mf mm ff ff ff f   Per Jakobsson

fm fm mm mf mm ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm mm mm ff ff f  Jakob Larsson Drengsmark 11,

                                    Jöns Larsson gm  Marit levde på Drengsmark 16, Skellefteå


fm fm mm mm fm ff ff   Lasse Ersson född på Fällforsen 2, död på Fällforsen 3, Skellefteå År 1565 På vintertinget fick Lasse Ersson böta 3 mark för lönskaläge. Han gav 2 mark.År 1599 I hjälpskattelängden har Lasse Ersson 4 tunnors utsäde, 12 kor, 1 kviga, 1 ung tjur, 6 får, 6 getter samt 1 häst.                      far: fm fm mm mm fm ff ff f Erik Pehrsson (- ca 1562) Fällforsen 2,

fm fm mm mm fm ff fm    xx

deras barn:

                                      Johan Larsson (före 1577-1655)

fm fm mm mm fm ff f  Pehr Larsson Fällforsen 4,

                                     Sara Larsdotter (-ca 1605)År 1604 döms Sara Larsdotter till döden för lägersmål med Hans och Jakob Olsson i Tåme. Hennes och Jakob Olssons straff skickades till högre instans för bedömande. Jakob hade legat med henne efter att Hans Olsson hade legat med henne. Brödernas far Olof Andersson var också misstänkt men friades av Sara Larsdotter.
År 1605 På vintertinget kom målet upp igen och det framkom att Sara inte varnar Jakob Olsson att hans bror hade legat med henne tidigare. Därför blev Sara Larsdotter dömd till bålet. Hans Olsson skulle böta 40 mark och Jakob Olsson fick böta 100 daler. Domen mot Jakob Olsson hade meddelats av kammarrådet Nils Andersson och ansågs som mild. Olof Andersson betalade böterna med en skuta . Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 text s. 46


fm fm mm mm fm fm ff  Lasse Ersson Fällforsen 2, Skellefteå (AC)Lasse Ersson född på Fällforsen 2, död på Fällforsen 3, Skellefteå År 1565 På vintertinget fick Lasse Ersson böta 3 mark för lönskaläge. Han gav 2 mark.År 1599 I hjälpskattelängden har Lasse Ersson 4 tunnors utsäde, 12 kor, 1 kviga, 1 ung tjur, 6 får, 6 getter samt 1 häst.    

     far: fm fm mm mm fm fm ff f  Erik Pehrsson (- ca 1562) Fällforsen 2,

fm fm mm mm fm fm fm    xx

deras barn:


fm fm mm mm fm fm f  Johan Larsson (före 1577-1655)

                                         Pehr Larsson Fällforsen 4,

                                          Sara Larsdotter (-ca 1605) blev Sara Larsdotter dömd till bålet. Hans Olsson skulle böta 40 mark och Jakob Olsson fick böta 100 daler. Domen mot Jakob Olsson hade meddelats av kammarrådet Nils Andersson och ansågs som mild. Olof Andersson betalade böterna med en skuta . Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 text s. 46

fm fm mm mm mm mf ff  Erik Hermansson Bonde på Storkågeträsk 3, Skellefteå sn 1599, 1601-1623.1599 har gården 5 tunnors utsäde, 10 kor, 1 kviga, 1 ungtjur, 7 får, 2 risbitar, 6 getter, 1 häst, 1 sto samt 5 lod silver. Gården är 1609 på 7 spannland och 1 skälsland (1,1 hektar). Samma år har även sonen Jakob ett hushåll på gården. Erik Hermansson fiskar 1610 i Burträsket, Kusträsket samt i Långnästräsket. Han skattade för 6 mark gädda och 8 mark aborre. År 1613 brukades endast Burträsket men någon brukare finns inte angiven. Erik Hermansson har betalat Älvsborgs lösen 1613-1631 samt 1636. År 1620 sägs att Erik Hermansson varit död sedan länge. Sonen Jakob brukar hemmanet.  Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.294

           far: fm fm mm mm mm mf ff f  Herman Jakobsson Storkågeträsk 3,

fm fm mm mm mm mf fm    xx

deras barn:

fm fm mm mm mm mf f Jakob Eriksson Storkågeträsk 3

                                   Jöns Eriksson

 ANNONS
Av Birgitta Hellström - 14 januari 2013 11:17

fm mf fm ff ff ff f  Lasse Tomasson född i Burträsk, Västerbotten (AC)levde sen på Böle 3. som han byter till sig av Åsved Anundsson. Hemmanet delas mellan sönerna Per och Jon ca 1543

         far: fm mf fm ff ff ff ff  Tomas

fm mf fm ff ff ff m   xx

deras barn:

 fm mf fm ff ff ff  Jon Larsson född i Burträsk, Västerbotten (AC)


fm mf fm ff ff mf f   Erik Olsson   äger gården Storkåge 15, Hallen 15 1539-60. 1543 hade gården 3 spannland åker (0,5 hektar) samt 6 lass äng. Det fanns 6 kor på gården 1553. 1559 var gården på 4 markland

       far: fm mf fm ff ff mf ff   Olof

 fm mf fm ff ff mf m  Barbro Andersdotter född på Viken, Skellefteå,

       far: fm mf fm ff ff mf mf  Anders Jonsson Viken, Skellefteå, Västerbotten

deras barn:

                            Karin Eriksdotter
                             Anders Eriksson (-1590) som är borgare. Brunnsgränden i Stockholm. Änkan Britta Mikelsdotter löste ut makens släktingar med 40 daler, överenskommelsen träffades mellan Olof Eriksson i Kåge och hans ombud länsmannen Olof Andersson i Tåme, som även var ombud för systern Karin. Överenskommelsen finns i Stockholms stads tänkebok. 
                              Johan Eriksson var knekt 1556
fm mf fm ff ff mf  Olof Eriksson i Kåge som äger hemgården 1560-1610, var knekt 1556.
                              Sigrid  Eriksdotter som dog söderut 
                              Sven Eriksson som dog söderut
                              Ingrid Eriksdotter
                             Gunnild Eriksdotter
                             Karin Eriksdotter gift med Anders Persson i Drängsmark


fm mf mm mf ff ff f  Sven Hermansson (ca.1515 - före 1564 )Skråmträsk 6  bonde på gården Skråmträsk nr 5 åren 1543-1564. År 1543 hade han tillsammans med brodern Nils 19 spannland åker (3 hektar) samt 20 lass äng. En annan bror var Jöns Ersson på Skråmträsk nr 3. År 1553 fanns det 8 kor på gården. Sven Hermansson fiskar 1553 i Mensträsket och i Grundträsket tillsammans med bröderna Jöns och Nils samt Jon Persson i Långträsk. År 1556 var inte Jöns Hermansson med och 1557 deltog även Olof Olsson i Ljuvattnet. Mensträsket ligger i västra delen av Norsjö kommun och Grundträsket ligger i östra delen av Malå kommun. Gården var 1559 på 6 markland och 6,5 öresland. År 1565 tar sonen Erik över gården.Källa: Ulf Lundström - Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.     far: fm mf mm mf ff ff ff  Herman Jonsson (1480 - 1550)

fm mf mm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm mf mm mf ff ff  Nils Svensson (1540-)

                             Anna Svensdotter (1540-)


fm mf mm mf ff fm f   Hans Andersson född i Burträsk sn levde , på Bureå 6,

       far: fm mf mm mf ff fm ff  Anders

 fm mf mm mf ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6, Skellefteå lfs

        far: fm mf mm mf ff fm mf  Herse Andersson Bureå 6

      mor: fm mf mm mf ff fm mm  Margareta Jönsdotter (1460 - ) tuvan

deras barn:

fm mf mm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca 1540-)

                               Britta Hansdotter gm Jonassom dog Dödsorsak: Kräfta. 40 år gammal omg Lars Nilsson

                               Nils Hansson gm Kälug Larsdotter Ägde Bureå 6 åren 1583-1606.

                               Olof Hansson gm Anna Jonsdotter

                              Kersti Hansdotter gm Sven Nilsson Landsköpman.

                              Hans Hansson gm Anna Jonsdotter

                              Mariet Hansdotter gm Mats Öndesson Öndebyn, Bygdeå

                              Malin Hansdotter gm Nils Ersson (före 1594 - ) Bonde på Lund 2, Skellefteå sn 1568-1594.


fm mm ff ff ff fm f  Anders Påvelsson Bure född på Ostvik 9 Skellefteå. bonde i Ostvik 12, Nämnd 1543 i Ostvik.Ägare åren 1543 -1551 av Ostvik 12 Skelefteå.

       far: fm mm ff ff ff fm ff  Påvel Andersson Bure (1453 - )född på Bureå 1 sen Ostvik 9

      mor: fm mm ff ff ff fm fm   Anna

fm mm ff ff ff fm m  xx

deras barn:

fm mm ff ff ff fm  Karin Andersdotter Bure

                           Phillippus Andersson Burefm mm ff mf fm ff mf f  Anders Olofsson (- ca.1540) Bureå1 http://www.fredman.se/fredman.se/html_jf_farmor/p165ab7c2.html        

 far: fm mm ff mf fm ff mf  ff Olof Andersson (1457 - )

fm mm ff mf fm ff mf m    xx

deras barn:

fm mm ff mf fm ff mf Daniel Andersson Bureå 1.

                          Anders Andersson levde i Älvkarleby, Uppland

                          Olof Andersson Burman levde i Gumboda, Nysätra sn

                          Edvard Andersson Älvkarleby, Uppland

                          Malin Andersdotter gm Hindrik Persson levde i Hemmingsmark, Piteå sn

                          Kerstin Andersdotter gm Jon Persson levde i Fjällbyn, Lövånger sn

                          Karin Andersdotter gm Olof Persson Östanbäck 15, Skellefteå


fm mm fm ff ff ff f Olof Andersson Byske 4. Äger Byske 4 åren 1543-84. År 1543 har han 5 spannland åker (0,8 hektar) och 12 lass äng.År 1553 har han 6 kor.Åren 1553 och 1557 fångar han säl tillsammans med Tomas Andersson i byn.År 1556 jagar han säl i egen båt och med 3 nät. Fångsten blev 1 säl. År 1558 fångar han säl tillsammans med Jon Olsson i byn. De hade 1 båt och 5 nät. Fångsten blev 1 säl.År 1559 är gården på 6 markland och 6 öresland. På sommartinget 1564 får han böta för "hagafall" och ger 1 mark.Olof Andersson har sannolikt 2 bröder. Nils Andersson har 1539-46 samt 1551-53 ett litet hemman. År 1543 har det hemmanet 2 spannland åker och 4 lass äng. Tomas Andersson har 1539-56 ett litet hemman som 1543 har 3 spannland åker och 6 lass äng. Dessa små hemman verkar gå upp i Olof Anderssons hemman. Vid Älvsborgs lösen 1571 äger Olof Andersson 10 kor, 1 stut, 2 hästar, 1 svin, 8 får och 8 getter. Egendomen värderas till 164 mark och 1 öre.        far: fm mm fm ff ff ff ff  Anders

fm mm fm ff ff ff m    xx

deras barn:

fm mm fm ff ff ff Jon Olsson (- 1607) Byske 4


fm mm fm ff mf ff f  Hans Larsson (- före 1570) Bonde på Östanbäck 12 åren 1539-1566.Hans Larsson var bonde på Östanbäck 12 åren 1539-1570. År 1543 hade gården 6 spannland åker (1 hektar) samt 11 lass äng. Det fanns 9 kor på gården 1553. Åren 1553-1556 fångade Hans Larsson säl tillfammans med Olof Andersson i byn. År 1556 hade de två båtar och 8 nät. Fångsten blev 2 sälar. År 1558 jagade Hans Larsson säl med Olof Persson, Olof Andersson och Nils Ersson. De hade 1 båt och 4 nät. Fångsten blev 3 sälar. Gården var 1559 på 5 markland och 2 öresland. Källa: U.L KF Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  

     far: fm mm fm ff mf ff ff  Lars

fm mm fm ff mf ff m   xx

deras barn:

fm mm fm ff mf ff  Jakob Hansson Ägde Östanbäck 12


fm mm mf ff ff ff f  Olof Andersson (1486 - )Bonde.Gården ägs av Olof Andersson 1539-46. Åkerarealen var 1543 på 7 spannland (1,1 hektar) samt 13,5 lass äng. År 1546 blir Olof Andersson för gammal att betala bågaskatt. Därför torde han vara 60 år och alltså född 1486.       far: fm mm mf ff ff ff ff  Anders

fm mm mf ff ff ff m    xx

deras barn:

fm mm mf ff ff ff  Per Olsson Östanbäck 8

fm mm mm fm ff mf f Kettil (Kjell) Tomasson (1479 - 1547) Degerbyn, Skellefteå lfs. övertog Grande-Godset i Kåge omkring 1553 av Birkarls-Släkt.Bonde i Kåge.

          far: fm mm mm fm ff mf ff  Tomas

fm mm mm fm ff mf m  xx

deras barn:

                             Jöns Kettilsson (1500-1563)

                              Anders Kettilsson (1520-) Degerbyn

fm mm mm fm ff mf Tomas Kättilsson


fm mm mm fm ff mm f Anders Jakobsson Jappsson Bure (1475-1539)Född i Bure, Skellefteå lfs. Död före 1539 i Kåge, Skellefteå lfs. Underlagman i Västerbotten. Bosatt på Grande-godset i Kåge,
Skellefteå lfs. Nämnd i ett pergamentsbrev utfärdat av äbp Jacob Ulfsson 1507-02-28 i Skellefteå

      far: fm mm mm fm ff mm ff  Jakob Andersson Bure (1456-)Bonde i Bureå 8, underlagman.

      mor: fm mm mm fm ff mm fm  Kjellög Olofsdotter (1452-)född i Grubbe, Umeå lfs

fm mm mm fm ff mm m Malin Andersdotter (1481-1550) frillodotter

     far: fm mm mm fm ff mm mf  Gamle Herr Andreas (1436-1506)Kyrkoherde i Skellefteå 1499-1506.

     mor: fm mm mm fm ff mm mm  Gölug Forsia (1450-)Hushållerska åt Dominus Andreas.född i Hjulsbro, Landeryd (E)/Hälsingland

deras barn:

                               Anna Andersdotter Burea (1515-1583)gm Anders (Andreas) Olai (1512 - 1569) tio barn.

                                      Kyrkoherden i Skellefteå, bonde

                                Karin Andersdotter Burea (1517-) gm Olof Persson (1515 - )Bonde i Östanbäck 15.

fm mm mm fm ff mm Kälug Andersdotter (1518-1589)

                                Olof Andreae (1540-1628)Kyrkoherde i Norrbo, Hälsingland. gm Sara Andersdotter (1554 - 1597) kusingifte (Sara är dotter till Anna Andersdotter Burea och hennes man Anders (Andreas) Olai)

                                Barbro (Barbara) Andersdotter gm Anders Persson Bonde i Bodom, Löfånger.

                                Kristina (Kerstin) Andersdotter Bure gm Östen Persson i Bodom Lövånger.De fick 7 söner , varav två blev präster.

fm mm mm fm mm fm f  Karl Mosesson Bure (1510-1559)Birkarl 1553, landsköpman, sexman och nämndeman på Bureå 8 åren 1539-1559.länsman, bonde, nämndeman 1546-1557, sexman 1552, landsköpman 1547-1549 samt 1554, birkarl 1553, tolman i Bureå. Brukade Bureå 8 åren 1539-59. Hustru Anna noteras som änka 1560. Karl byggde den femte gården i Bureå by och ägde stora jordområden, 9/8 mtl, skattades för 9 tunnor säd. Gården delades senare och fick då numren 7 och 8. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.588

       far: fm mm mm fm mm fm ff  Moses Jacobsson (1480 - )Bureå 8,

      mor: fm mm mm fm mm fm fm    xx

fm mm mm fm mm fm m  Anna (1510-)

deras barn:

                                 Marjet (Marit) Karlsdotter (ca 1540-)gm Olof Björnsson Bonde på Bureå 8 åren 1563-1606, landsköpman, tolvman på Bureå 8.

                                  Rådgierd Karlsdotter

                                  Iacobus Karlsson Bure Prästlärd. dog barnlös i Stockholm

                                  Lucia (Lussi) Karlsdotter gm Olof Persson Bonde i Bäck, Bygdeå sn.

fm mm mm fm mm fm Kälug (Kjellög) Karlsdotter
 

ANNONS
Av Birgitta Hellström - 11 januari 2013 09:55

 fm mf fm ff ff ff f  Lasse Tomasson död i Burträsk, Västerbotten (AC)

             far:fm mf fm ff ff ff ff  Tomas

fm mf fm ff ff ff m   xx

deras barn:

fm mf fm ff ff ff  Jon Larsson


 fm mf fm ff ff mf f   Erik Olsson  Storkåge 15, Skellefteå,

           far: fm mf fm ff ff mf ff  Olof Ersson Storkåge 15, Skellefteå (AC)

 fm mf fm ff ff mf m  Barbro Andersdotter född på Viken, Skellefteå,

           far: fm mf fm ff ff mf mf  Anders Jonsson Viken, Skellefteå,

deras barn:

fm mf fm ff ff mf  Olof Eriksson (ca.1520- )


 fm mf mm mf ff ff f  Sven Hermansson (ca.1515 - före1564)Skråmträsk 6.  bonde på gården Skråmträsk nr 5 åren 1543-1564. År 1543 hade han tillsammans med brodern Nils 19 spannland åker (3 hektar) samt 20 lass äng. En annan bror var Jöns Ersson på Skråmträsk nr 3. År 1553 fanns det 8 kor på gården. Sven Hermansson fiskar 1553 i Mensträsket och i Grundträsket tillsammans med bröderna Jöns och Nils samt Jon Persson i Långträsk. År 1556 var inte Jöns Hermansson med och 1557 deltog även Olof Olsson i Ljuvattnet. Mensträsket ligger i västra delen av Norsjö kommun och Grundträsket ligger i östra delen av Malå kommun. Gården var 1559 på 6 markland och 6,5 öresland. År 1565 tar sonen Erik över gården.Källa: Ulf Lundström - Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.    

         far: fm mf mm mf ff ff ff  Herman Ionsson (1480 - 1550) född i Burträsk fs

fm mf mm mf ff ff m    xx

deras barn:

fm mf mm mf ff ff  Nils Svensson  (1540-)

                             Anna Svensdotter (1540-) gm Erik Jönsson levde på Skråmträsk 5


fm mf mm mf ff fm f   Hans Andersson född i Burträsk sn levde , på Bureå 6,Köpman i Bureå, ägare till Bureå 6 åren 1539, 1551-1582.

            far: fm mf mm mf ff fm ff  Anders

fm mf mm mf ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6, Skellefteå lfs

            far: fm mf mm mf ff fm mf  Herse Andersson Bureå 6 åren 1543-1549.

            mor: fm mf mm mf ff fm mm  Margareta Jönsdotter (1460 - ) född på Tuvan,

deras barn:

fm mf mm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca.1540-) gm Nils Svensson levde på Skråmträsk 6

                                  Britta hansdotter gm m Jonas omg m Lars Nilsson

                                  Nils Hansson gm Kälug Larsdotter levde på Bureå 6 1583-1606.

                                  Olof Hansson gm Anna Jonsdotter

                                  Kersti Hansdotter gm Sven Nilsson

                                  Hans Hansson gm Anna Jonsdotter

                                  Mariet Hansdotter gm Mats Öndesson levde på Öndebyn, Bygdeå sn

                                  Malin Hansdotter gm Nils Ersson (före 1594 - )Bonde på Lund 2, Skellefteå sn 1568-1594.


fm mm ff ff ff fm ff  Påvel Andersson Bure (1453 - ) född på Bureå 1 levde på Ostvik 9

          far: fm mm ff ff ff fm ff  f ANDERS Olofsson  Bure (1425 - )

         mor: fm mm ff ff ff fm fm MALIN BUR-MARIT Olofsdotter (1430 - )/Jonsdotter

fm mm ff ff ff fm fm   Anna

deras barn:

fm mm ff ff ff fm   Olov Påvelsson Bure (1475-) gm Marjet Enligt Johannes Bureus var Olof den siste abboten i Bure Kloster, brukade Ostvik 9 Skellefteå

                              Erik Påvelsson Bure Ostvik 9 nämndeman 1543

fm mm ff ff ff fm f Anders Påvelsson Bure


fm mm ff mf fm ff mf  ff  Olof Andersson Bure (1457 - ) Bureå 6 ABBOT innan giftermål, sen bonde på Bureå 1.Han byggde den 4 de gården i Bureå, som sedan kom att bli hemmet nr 1 i Bureå by.Källa: Elof Lindmark

       far: fm mm ff mf fm ff mf ff f Anders Olofsson Bure (1425 - )

      mor: fm mm ff mf fm ff mf ff m   Malin "Bur Mariet" Jonsdotter (1430-) född i Burträsk

fm mm ff mf fm ff mf fm  xxx

deras barn:

                                   Jon Olofsson Bure (1480-1540)

fm mm ff mf fm ff mf f Anders Olofsson Bure (1485-)


fm mm mm fm ff mm ff  Jakob Andersson Bure (1456-)Bonde i Bureå 8, underlagman.Jacob Andersson Bure, Under lagman för Wästerbotten, efter sin fader,Bosatt på Bureholmen, enligt Klercyer

       far: fm mm mm fm ff mm ff f Anders Olofsson Bure (1425 - ) Bureå, Skellefteå

     mor: fm mm mm fm ff mm ff m  Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - )från Burträsk

fm mm mm fm ff mm fm  Kjellög Olofsdotter (1452-)född i Grubbe, Umeå lfs

     far: fm mm mm fm ff mm fm f   Olof

deras barn:

                                   Mariet Jakobsdotter Bure (1473-1529) gm Anders Persson Grubb (1470 - 1543)Landsköpman i Grubbe.Umeå

fm mm mm fm ff mm f  Anders Jakobsson Jappsson Bure (1475-1539)

                                  Carl Jacobsson Bure (1477-1530)Ett barn som dog ungt. När barnet dog ärvde modern en niondel i Bure.

                                   Moses Jakobsson Bure (1480-1554) gm Anna Bonde på Buregård 8.

                                   Elin Jakobsdotter Bure (1482-)gm Bengt Germundsson (Gudrmundsson) (1470 - 1543) Bonde i Teg, Umeå lfs.

                                   Karin Jakobsdotter Bure (1485-)gm Nils Olofsson (1450-) från Piteå

                                   Brita Jakobsdotter Bure (1487-)gift 1) gången med OlofOlofsson Pärsnäs Piteå Landsförsamling hon gifte sig 2) " med Halter Japer i Arnäs,3) gången med Lars ?

                                   Maria Jakobsdotter Bure (1497-)gm Per Andersson Grubb (1497 - 1559)Borgmästare i Gävle.(son till Marias äldste syster och hennes man)


fm mm mm fm ff mm mf  Gamle Herr Andreas Dominus Andreas (1436-1506) Kyrkoherde i Skellefteå 1499-1506.Kyrkoherde i Sellefteå 1499-1506. (SGL) Köpte år 1500 hemman i Kåge, Grande-godset, åt sin dotter för 70 mark av en Stockholms-borgerska hustru Gunborg, Lars Botnekarls efterleverska, som hon i sin tur ärvt av sin fader. Erhöll fastebrev på hemmanet av tingsrätten 1500-08-02 i Skellefteå. (Kopierat från Leif Boströms antavla.)

 fm mm mm fm ff mm mm  Gölug Forsia (1450-)Hushållerska åt Dominus Andreas.född i Hjulsbro,

deras barn:

fm mm mm fm ff mm m Malin Andersdotter (1481 - 1550)


fm mm mm fm mm fm ff  Moses Jacobsson (1480 - )Bureå 8,Bonde på Bureå 8.

        far: fm mm mm fm mm fm ff f "Jacob Lagman" Jacob Andersson (1450 - )

       mor: fm mm mm fm mm fm ff m  Kälug (Kjellög)  (1450 - )

fm mm mm fm mm fm fm   xx

deras barn:

Anna Mosesdotter (1505-)Lars Andersson (ca1500-). Länsman och bonde 1553-1590 i Yttervik nr 2 , 3

fm mm mm fm mm fm f  Karl Mosesson (ca 1510-1559)

                                     Moses Moseson Bure

                                     Anders Mosesson

                                     Abluna Mosesdotter

                                     Kerstin Mosesdotter

                                    Lucia (Lussi) Mosesdotter

                                    Jakob Mosesson

        

       

 

Av Birgitta Hellström - 10 januari 2013 20:06

 

Vad är Nyhemsveckan ?

"En konferens för andlig förnyelse med öppenhet för visionärt tänkande och gemensamma initiativ att åter evangelisera Sverige och missionera i världen. Bibeln - Guds Ord är grunden för undervisning, förkunnelse, själavård samt sång och musik.

En andlig folkfest där utformningen tillgodoser olika åldersgrupper och erbjuder rika möjligheter för dem som söker Guds närhet, medmänsklig gemenskap och andliga samtal." källa// http://www.nyhemsveckan.se/vision-syfte.html


skulle vara intressant att åka dit !

det är den största frikyrkliga sommarkonferensen i Sverige

efter att ha varit på Lapplandsveckan i mååånga år så skulle det vara kul att se hur det är på Nyhemsveckan och speciellt Midsommaraftonen som jag har förstått är Lps dag under NyhemsveckanAv Birgitta Hellström - 10 januari 2013 19:03


 fm mf fm ff ff ff  Jon Larsson född i Burträsk, Västerbotten (AC) sen boende på Böle 1  Nämndeman

           far: fm mf fm ff ff ff f  Lasse Tomasson död i Burträsk, Västerbotten (AC)

fm mf fm ff ff fm    xx

deras barn:  

fm mf fm ff ff f  Jon Jonsson Böle 1 ske,


fm mf fm ff ff mf  Olof Eriksson (ca.1520- )Nämndeman Storkåge 15, Skellefteå,Sålde hemmanet till en person utanför släkten år 1609. Fick för detta böta tre mark. Brottsrubriseringen var att ha sålt två tunnland jord ohemult.

        far: fm mf fm ff ff mf f   Erik Olsson  Storkåge 15, Skellefteå,

      mor: fm mf fm ff ff mf m  Barbro Andersdotter född på Viken, Skellefteå,

fm mf fm ff ff mm   xx Johansdotter

        far: fm mf fm ff ff mm f   Johan

deras barn:

fm mf fm ff ff m Sigrid Olofsdotter


fm mf mm ff ff ff Nils Ersson Nils Ersson ägde gården 1551 - 1574.Gudmund var bonde på gården Skråmträsk 1 1539 - 1547. År 1543 hade gården 8 spannland åker ( 1,3 Hektar _) samt 10 lass äng. Sonen Jon Gudmundsson fanns på gården 1546. Hans bror Lasse Gudmundsson fanns här 1548.Sven Ersson fanns på gården i 1543 års bågskattelängd troligtvis en bror till Nils Ersson.År 1553 fanns 6 kor på gården.Nils Ersson fiskar 1553 - 1557 i Gissträsket ( Giis Treskitth )Sjön ligger Nordväst om Norsjö samhälle.År 1554 fick han 57 kilo Gädda och Abborre.Gården var 1559 på 6 Markland och 6 1/2 öresland Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Nils Ersson 2 skålpund och 5 mark koppar, 8 kor, 2 stutar om 2 år,3 kvigor om 1 år,10 får, 6 getter samt 1 häst och sto för 17 1/2 mark 2 öre
Källa: Bönder och gårdar i SAkellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg sidorn 200 - 201 Skråmträsk 1 Skellefteå

          far: fm mf mm ff ff ff f  Erik

fm mf mm ff ff fm   xx

deras barn:

fm mf mm ff ff f   Anders Nilsson Skråmträsk 1.


fm mf mm mf ff ff  Nils Svensson (ca.1540 - ca.1603)Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman, Köpman. Bonde på Skråmträsk 5 mellan 1568-71, 1575-98 samt 1600-01. Han var nämndeman 1583-1585 och köpman 1586-1587. Han betalade 1 mark i köpmanspengar. Nils Svensson hade 1601 2 tunnors utsäde, 1 sto och 4 kor. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.203

          far: fm mf mm mf ff ff f  Sven Hermansson (ca.1515 - före1564)Skråmträsk 6

fm mf mm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca.1540-)född påBureå 6, Skellefteå lfs  Änkan äger Skråmträsk 6 åren 1604-05

         far: fm mf mm mf ff fm f   Hans Andersson född i Burträsk sn levde , på Bureå 6,

        mor: fm mf mm mf ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6, Skellefteå lfs

deras barn:

fm mf mm mf ff f  Jon Nilsson (1570-1625)

                            Sven Nilsson Ägde Skråmträsk 6 åren 1599, 1602-1603.

                            Malin Nilsdotter


fm mf mm mf mf ff  Olof Jonsson (ca.1520- ca.1584) nämndeman

          far: fm mf mm mf mf ff f  Jon

fm mf mm mf mf fm   xx

deras barn:

fm mf mm mf mf f  Anders Olofsson (ca.1565-) Finnfors 1


fm mm ff ff ff ff  Philipus Olsson (- ca.1584) Ägde Ostvik 12 åren 1552-82.År 1559 var gården Ostvik 12 på 4,5 markland. Vid Älsvsborgs lösen 1571 hade Philipus Olsson 5 mark trenn, 1 skålpund koppar, 6 kor, 1 kviga om 2
år,6 får, 6 getter samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderades till 91 mark och 2 öre. Philipus var gift 2 gånger. Han var nämndeman 1578. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650) s.76

        far: fm mm ff ff ff ff f Olof

fm mm ff ff ff fm  Karin Andersdotter Bure född på Ostvik 12, Frambyn,

         far: fm mm ff ff ff fm f  Anders Påvelsson Bure Ostvik Skellefteå

deras barn:

fm mm ff ff ff f  Jakob Philipusson (- ca.1623)


 fm mm ff mf ff mf  Daniel Andersson Bureå 1. Bonde på Bureå 1 åren 1539-1582.

        far: fm mm ff mf fm ff mf f Anders Olofsson (- ca.1540)

fm mm ff mf ff mm  xx

deras barn:

                            Mariet Danielsdotter gm Måns Andersson i Kungsåra sn, Västmanland Hon övergav hemmanet i Gamble Kåga i Tillinge och begav sig med sin förlamade man till Enköpings hospital. Källa: Ulf Lundström, Skellefteå sn (1539-1650)  s.391

                            Herr Jon Danielsson gm xx Andersdotter levde i Kungsåra sn, Västmanland

fm mm ff mf ff m  Britta Danielsdotter

                             Anders Danielsson Ägare till Bureå 1 åren 1583-1601.På vårtinget 1561 svor sig Anders Danielsson sig fri från jungfrukränkning. På sommartinget samma år fick han böta 12 öre för lönskaläge. På sommartinget 1589 blev han åtalad för att han hade "skövlat", dvs knuffat sin dräng vid kyrkan. Han hade gjort detta utan skäl. Ander Danielsson blev benådad från dödsstraff och fick böta 6 mark. År 1591 fick Anders Danielsson böta 1,5 mark för en ogill gärdsgård. Anders Danielsson hade 1601 3 tunnors utsäde, 1 sto och 6 kor. Källa: Ulf Lundström, Skellefteå sn (1539-1650)  s.391


fm mm fm ff ff ff Jon Olsson (- 1607) Byske 4  tar över föräldra hemmanet år 1585 och äger det till sin år 1607I hjälpskattelängden år 1599 äger han 6 tunnors utsäde, 13 kor, 3 kvigor, 1 ung tjur, 6 får, 4 unga får, 8 risbitar, 7 getter, 4 unga svin, 2 hästar, 1 sto samt 8 lod silver.Samma år är Jon Olsson länsman och då uppgår hemmanet till 8 markland.År 1601 äger Jon Olsson 1 häst, 5 kor, och 4 tunnors utsäde. År 1604 fiskade han strömming med Per Persson i Byn.På vintertinget år 1590 blev Jon olsson fälld till böter på 40 mark för att han hade  " kommiti ryckte för sänglag " och ingen ville gå i god för honom. Han kunde sålunda inte värja sig.Dessutom hade han stulit 2 laxar  " undan byte " och gett en del till 2 pigor.Jon Olsson blev benådad till kungens goda behag och gav 18 daler.året därpå hade han rest på böterna som uppgick tikk 2 daler, Han erlade nu denna summa På sommartinget år 1607 rullades historien upp med Olof Andersson i Tåme med hans och hans söners umgänge med pigan Karin Esbjörnsdotter.Även Jon Olsson hade haft umgänge med Karin och hennes syster Lisbeta. Jon Olofsson och Karin blev dömda till döden och avrättade Källa; Bönder och gårdag i skellefteå Socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidan 39-40 Byske 4 Skellefteå

         far: fm mm fm ff ff ff f Olof Andersson Byske 4

fm mm fm ff ff fm   xx

deras barn:

fm mm fm ff ff f  Nils Jonsson (- ca.1645) Byske 4,


fm mm fm ff mf ff  Jakob Hansson Ägde Östanbäck 12 åren 1567-1588. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade han 1 skålpund koppar, 6 kor, 6 får, 6 getter samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderades till 87 mark och 4 öre. Källa: U.L KF Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.227

        far: fm mm fm ff mf ff f  Hans Larsson (- före 1570)Bonde på Östanbäck 12 åren 1539-1566.

fm mm fm ff mf fm  Märiet (Marit)Ägare i 1601 års hjälpskattelängd på Östanbäck 12.I 1601 års hjälpskattelängd står hustru Marit som ägare. . Möjigen är hon mor till Hans och David Jakobsson. Marit hade 1 tunnas utsäde, 1 sto och 2 kor. Källa:U.L. KF Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.227

deras barn:

                               Jon Jakobsson  Knekt från 1617.

                               Hans Jakobsson gm Elin Olofsdotter från Ostvik 9, Ägde Östanbäck 12, Skellefteå sn åren 1597-1627

fm mm fm ff mf f   David Jakobsson


fm mm mf ff ff ff  Per Olsson Östanbäck 8,Bonde.äger gården Östanbäck 8 1546-79. År 1553 finns på gården 8 kor. Per Olsson jagar säl 1557 tillsammans med Nils Larsson i byn. De hade 1 båt och 6 nät. Fångsten blev 3 sälar. År 1559 jagar han säl vid Rommelsön. Samma år är gården på 3,5 markland. Vid Älvsborgs lösen 1571 har Per Olsson 1 skålpund koppar, 7 kor, 1 kviga om 2 år, 8 får, 8 bockar, och getter, 2 svin samt 1 häst för 8 mark. Egendomen värderades till 110 mark och 4 öre. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.81

         far: fm mm mf ff ff ff f  Olof Andersson (1486 - )Bonde.

fm mm mf ff ff fm   xx

deras barn:

fm mm mf ff ff f  Olof Persson (- 1596) Östanbäck 8


 fm mm mm fm ff mf  Tomas Kettilsson (- ca.1595) född på Degerbyn 3, Skellefteå levde på Storkåge 4,

         far: fm mm mm fm ff mf f Kettil (Kjell) Tomasson (1479 - 1547) Degerbyn, Skellefteå lfs

 fm mm mm fm ff mm  Kälug Andersdotte 4,r född på Storkåge

        far: fm mm mm fm ff mm f Anders Jakobsson Jappsson Bure (1475-1539)

       mor: fm mm mm fm ff mm m  Malin Andersdotter (1481-1550)

deras barn:

                               Per Tomasson (1545-)Bonde i Kåge 4.

fm mm mm fm ff m  Sara Tomasdotter

                               Gölin Tomasdotter gm Anders Persson Bonde i Böle 3

                               Malin Tomasdotter gm Sven Jonsson Bonde i Sunnanå 3.

                               Jonas (Jon) Tomasson Herr i Dannemora kapell (Kaplan i Hedemora Kapell)

                               Margareta Tomasdotter gm Per Jonsson Bonde i Kusmark 5.


fm mm mm fm mm ff  Nils Persson Skräddare (1520 - 1590) Köpman, Skräddare.Kusmark 1

         far: fm mm mm fm mm ff f  Per

fm mm mm fm mm fm  Kälug Carlsdotter Bure född på Bure 8, Skellefteå

          far: fm mm mm fm mm fm f  Karl Mosesson Bure (1510-1559)

         mor: fm mm mm fm mm fm m  Anna (1510-)

deras barn:

fm mm mm fm mm f Jakob Nilsson (ca.1550-1613) född på Kusmark 1

Av Birgitta Hellström - 9 januari 2013 16:53

fm mf fm ff ff Lars Jonsson Böle 1.bonde     

                            far: fm mf fm ff ff f  Jon Jonsson Böle 1 ske   mor:fm mf fm ff ff m Sigrid Olofsdotter Storkåge 15, Skellefteå,

fm mf fm ff fm   xx

deras barn:

fm mf fm ff f Olof Larsson (1592 - 1672) Böle 1


fm mf mm ff ff  Mårten Andersson Skråmträsk 1 Skellefteå. År 1599 hade Mårten Andersson 10 tunnors utsäde, 8 kor, 1 kviga, 1 ungnöt, 10 får, 2 getter, 1 gammalt svin samt 2 ston. År 1601 har han 3 tunnors utsäde, 1 sto och 4 kor. I tre längder kallas Mårten för Nilsson och i en annan längd för Gudmundsson. Gården har 1609 16 spannland åker (2,1 ha). Mårten Andersson har inte betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 beskrivs Mårten Andersson som husarm, krympling, tiggare. Han har ingen ko. Mantalet är samma år på 1/2. Källa: K.K U.L Skellefteå sn  uppl. 2  s.358-360

            far: fm mf mm ff ff f   Anders Nilsson Skråmträsk 1

fm mf mm ff fm    xx

deras barn:

fm mf mm ff f  Anders Mårtensson (1593-1682)
                        Erik Mårtensson (-1635) död i Stettin, Polen
                       Johan Mårtensson Knekt 1631 i Tåme.
 
fm mf mm mf ff  Johan Jonsson (1602-1674) Skråmträsk, 5/6.Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman

              far: fm mf mm mf ff f :     Jon Nilsson (1570 - ca.1625)  mor: fm mf mm mf ff m Karin

fm mf mm mf fm  Karin Larsdotter (-1676)

            far: fm mf mm mf fm   Lars

deras barn:

fm mf mm mf f  Jon Johansson (1630-1700)

                        Karin Johansdotter (1640-1734)gm Erik Mårtensson (1635 - 1730)  Skråmträsk 3

                       Olof Johansson Soldat 1652.

                       Johan Johansson Lamm Soldat på roten 68 Lamm.

                       Nils Johansson Soldat 1661-63.

                      xx Johansdotter gm Anders Andersson-Sprint (1624 - 1690) boende på Rönnbäcken 2,


fm mf mm mf mf  Gabriel Andersson Finnfors    far: fm mf mm mf mf f  Anders Olofsson Finnfors 1 mor:fm mf mm mf mf m Marit

 fm mf mm mf mm   Dordi

deras barn:

fm mf mm mf m  Eva Gabrielsdotter (ca 1630-) Finnfors,


fm mm ff ff ff  Philipus Jakobsson Ostvik 12, Frambyn. Philipus Jakobsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-18. Enligt roterings- och utskrivningslängden från 1620 bor svärfadern Jakob Nilsson också på gården. År 1628 är åkerarealen på 7 spannland. mantalet är 1630 på 7/16. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.76

           far: fm mm ff ff ff f  Jakob Philipusson (- ca.1623)

 fm mm ff ff fm   xx jacobsdotter Ostvik 12, Frambyn,

           far: fm mm ff ff ff mf   Jakob Nilsson dog på Ostvik 12

deras barn:

                       Per Philipsson (1601-1664) tjänstgör vid Piteå silverbruk med räckningsved.Bonde 1631-64 Ostvik 12

fm mm ff ff f   Anders Philipsson (1607-1675)


fm mm ff fm ff  Olof Mosesson (ca.1640- )Bodbyn 12, Burträsk, Västerbotten

far: fm mm ff fm ff f  Moses Olofsson (ca.1610 - )Bodbyn 12 Burträsk mor: fm mm ff fm ff mKierstin (ca.1610- )

 fm mm ff fm fm  Mareta (ca.1640- 1705-12-02)

deras barn:

fm mm ff fm f  Moses Olofsson (ca.1670 - ca.1710 CA) Bodbyn 12, Burträsk,

fm mm ff mf ff Olof Andersson (- ca.1631) Bergsbyn 1, Skellefteå. Under Olof Anderssons tid är matalet på 1/6. Olof Andersson var knekt 1621-23 i Ursviken. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.348.Anges som styvston till Anund Persson. vem var fadern ? var det Anund eller ?

           far: fm mm ff mf ff   Anund Persson (- >1620)      mor: fm mm ff mf fm Britta Danielsdotter

 fm mm ff mf fm  Anna Ägde Bergsbyn 1 åren 1623, 1629 samt 1632-35.

deras barn:

fm mm ff mf f Anders Olofsson (1617-efter 1669)

                     Olof Olofsson Soldat 1645-54.

                    Johan Olofsson

fm mm fm ff ff  Olof Nilsson-Byske (1619 - 1666) Bonde på Byske 4. Skellefteå Ägde hemanet 1640-66 och var nämndeman 1652. År 1648 är Olof NIlsson postbonde. Olof Nilsson Byske var bruksknekt i Silbojokk och Kvikkjokk 1657-66 och arbetade som vaskare. Skatten är 1645 på 4 tunnor och 4 skäl.Mantalet var 1654 på 9/16.   Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.216,  KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.39 sambo senare med Britta.

                    far: fm mm fm ff ff f  Nils Jonsson (- ca.1645) Byske 4,

fm mm fm ff fm    xx

deras barn:

fm mm fm ff f  Olof Olofsson Byske (-1677)

                      Kerstin Olofsdotter g m Lars Davidsson (- 1667) omg 1685 m Johan Larsson-Falk

                      Nils Olofsson (- före 1695)gm Margareta  köpte hammanet Byske 1 1675


fm mm fm ff mf  Anders Davidsson (1581 - 1654) Ägde Östanbäck 6, Mois 1624-54 Skellefteå född på Östanbäck 12

           far: fm mm fm ff mf f  David Jakobsson Östanbäck 12,

fm mm fm ff mm   xx

deras barn:

                        David Andersson (-1645) Knekt 1645 dog utanför köpenhamn

                        Margareta Andersdotter

fm mm fm ff m  Karin Andersdotter

fm mm mf ff ff  Olof Olsson (- ca.1639)Östanbäck 8, äger gården Östanbäck 14, Årsgården,1610-1639. Han har betalat Älsborgs lösen 1613-18. Under hans tid  är mantalet 1/2 och skatten är 1645 på 4 tunnor. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.85      far: fm mm mf ff ff f  Olof Persson (- 1596) Östanbäck 8 

fm mm mf ff fm    Anna

deras barn:

fm mm mf ff f  Olof Olofsson (1601-1666)

                       Staffan Olofsson (-1656)Soldat 1647-56. dog i Polen


fm mm mm ff mf  Tomas Nilsson död på Östanbäck 1

          far: fm mm mm ff mf f  Nils

 fm mm mm ff mm  Barbro

deras barn:

fm mm mm ff m Margareta Tomasdotter (- efter 1678) född på Östanbäck 1,


fm mm mm fm ff  Anders Olsson/Olofsson (ca.1570 -1653) Kusmark 8, Skellefteå,

          far: fm mm mm fm ff f  Olof Jonsson                mor: fm mm mm fm ff m Sara Tomasdotter Storkåge 4, Ske

fm mm mm fm fm   xx

deras barn:

fm mm mm fm f  Anders Andersson (1603 - 1671) Kusmark 8,

                           Johan Andersson Knekt.


 fm mm mm fm mf  Erik Jonsson (före 1577 - )Kusmark 20, Skellefteå lfs,.Kallades för "Stora" Erik Jonsson.

        far: fm mm mm fm mf f  Jon

fm mm mm fm mm  Kerstin Jakobsdotter (ca.1580- ) född på Kusmark 20, Skellefteå,ägde Kusmark 20  1646 till 1648.

       far: fm mm mm fm mm f  Jakob Nilsson (ca.1550-1613) född på Kusmark 1 levde och dog på Kusmark 20

      mor: fm mm mm fm mm m  Sigrid född på Kusmark 20

deras barn:

fm mm mm fm m Karin Eriksdotter (ca.1600-1670)

                           Sigrid Eriksdotter (1631-ca.1724) gm Nils Andersson, (ca 1630-),från Skråmträsk 1,levde på Hjoggböle 4 (Östra Hjoggböle), Skellefteå


generation 11

fm mf fm ff ff f  Jon Jonsson Böle 1 ske, Bonde

          far: fm mf fm ff ff ff  Jon Larsson född i Burträsk, Västerbotten (AC) sen boende på Böle 1 

fm mf fm ff ff m Sigrid Olofsdotter född på Storkåge 15, Skellefteå,

          far: fm mf fm ff ff mf  Olof Eriksson (ca.1520- )

deras barn:

fm mf fm ff ff Lars Jonsson Böle 1. 


fm mf mm ff ff f   Anders Nilsson Skråmträsk 1. ägde hemmanet Skråmträsk 1 1575 - 1593. Källa: Bönder och gårdar i Skellefteå Socken 1539 - 1650 sidorna 200 - 201 Skråmträsk 1 Skellefteå

       far: fm mf mm ff ff ff Nils Ersson

fm mf mm ff ff m    xx

deras barn:

fm mf mm ff ff  Mårten Andersson Skråmträsk 1


fm mf mm mf ff f     Jon Nilsson (1570 - ca.1625)  Bonde på Skråmträsk 6.Jon Nilsson som sannolikt var en bror till Sven Nilsson innehade hemmanet Skråmträsk 5 mellan 1606-1625. År 1609 hade gården 11 spannland åker (1,8 hektar). Jon Nilsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. Han beskrivs 1620 som utfattig och hans hustru har legat sjuk länge. Hon står för hemmanet 1626. Mantalet är 1620 på 3/4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.203

                far: fm mf mm mf ff ff  Nils Svensson (ca.1540 - ca.1603)

               mor: fm mf mm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca.1540 - )

fm mf mm mf ff m    Karin 1620 har hon legat sjuk länge. Hon står för hemmanet Skråmträsk 5 år 1626.

deras barn:

fm mf mm mf ff  Johan Jonsson (1602-1674) Skråmträsk, 5/6


fm mf mm mf mf f  Anders Olofsson (ca.1565-) Finnfors 1

             far: fm mf mm mf mf ff  Olof Jonsson (ca.1520- ca.1584)

            mor: fm mf mm mf mf fm   xx

fm mf mm mf mf m Marit

deras barn:

                             Per Andersson (1611-1680/81)Finnfors 1

fm mf mm mf mf   Gabriel Andersson(-kort efter 1628)

                              nn       Andersson  Enligt Bureus var en annan son till Anders gift med Agnes Jonsdotter som var en dotter till Jon Tomasson (Dannemora Kapell) Som var en son till Tomas Kettilsson på Storkåge 4.


fm mm ff ff ff f  Jakob Philipusson (- ca.1623) Ägde Ostvik 12 åren 1582-1623.

         far: fm mm ff ff ff ff  Philipus Olsson (- ca.1584) Ägde Ostvik 12 åren 1552-82.

        mor:fm mm ff ff ff fm  Karin Andersdotter född på Ostvik 12, Frambyn,

fm mm ff ff ff m   xx

deras barn:

fm mm ff ff ff  Philipus Jakobsson Ostvik 12, Frambyn


fm mm ff ff ff mf   Jakob Nilsson dog på Ostvik 12 levde från 1621 Ostvik 12, Frambyn

fm mm ff ff ff mm   xx

deras barn:

fm mm ff ff ff m  xx Jakobsdotter


fm mm ff fm ff f  Moses Olofsson (ca.1610 - )Bodbyn 12 Burträsk 

        far: fm mm ff fm ff ff  Olof

fm mm ff fm ff m Kierstin (ca.1610- )

deras barn:

fm mm ff fm ff  Olof Mosesson (ca.1640- )Bodbyn 12, Burträsk,


fm mm ff mf ff   Anund Persson (- före 1620) År 1599 hade Anund Persson 5 tunnors utsäde, 4 kor, 1 ungnöt, 1 får, 2 risbitar, 2 getter samt 1 sto. Han hade 1601 1,5 tunnas utsäde samt 3 kor. Anund Persson har inte betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 betecknas han som utfattig och han har ingen ko. Hans styvson brukar hemmanet och har inte betalat någon skatt. Samma år var mantalet på 1/8. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.525 

        far: fm mm ff mf ff f  Per  

fm mm ff mf fm Britta Danielsdotter född på Bureå 1, Skellefteå sn'

        far: fm mm ff mf fm f Daniel Andersson Bureå 1

deras barn:

                       Malin Anundsson

                       Kerstin Anundsdotter

fm mm ff mf f  Olof Anundsson (-ca.1631)


fm mm fm ff ff f  Nils Jonsson (- ca.1645) Byske 4,Sonen Nils Jonsson tog över gården och var ägare 1607-45. År 1610 hade gården 10 spannland åker (1,6 hektar). Nils Jonsson har betralat Älvsborgs lösen 1613-1618. Under hans tid är mantalet på 5/8. År 1623 hade Herman Olsson i Byske 1/4 mantal från Nils Jonssons hemman. År 1614 är han nämndeman och 1642 gästgivare. Han blir 1637 dönd för att ha "skövlat" Per Perssons hustru i Byske på väg till kyrkan. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.173

          far: fm mm fm ff ff ff  Jon Olsson (- 1607)Byske 4, Skellefteå

fm mm fm ff ff m  xx

deras barn:

fm mm fm ff ff  Olof Nilsson Byske (1619-1666)

                        Anders Nilsson (-1637) Knekt 1630-1637

                        Peder Nilsson Knekt för sin fars hemman 1639.

                        Jonas (Jon) Nilsson Nicolai Buscherus (-1657)n Nilsson är ägare till Byske 4 i ett par längder 1640-41. Han är sannolikt med Jonas Nicolai Buscherus som är student i Uppsala 1634. År 1642 är han pedagogus i Umeå skola. Sedan är Buscherus komminister i Umeå stad 1649-57. Buscherus som var från Byske dog 1657. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.174


fm mm fm ff mf f  David Jakobsson Östanbäck 12,Ägde Östanbäck 12 åren 1589-1601.År 1601 hade han 2 tunnors utsäde, 1 sto och 2 kor. År 1600 brann gården i likhet med många andra i byn. Källa: U.L KF Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.227

          far: fm mm fm ff mf ff  Jakob Hansson

         mor: fm mm fm ff mf fm  Märiet (Marit)

fm mm fm ff mf m   xx

deras barn:

fm mm fm ff mf  Anders Davidsson (1581 - 1654) Ägde Östanbäck 6,


fm mm mf ff ff f  Olof Persson (- 1596) Östanbäck 8 . han äger hemgården 1580-97. Han dör sannolikt 1596 då han ger pengar till kyrkan i testamente. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.81

        far: fm mm mf ff ff ff  Per Olsson Östanbäck 8,

fm mm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm mm mf ff ff  Olof Olsson (- ca.1639)Östanbäck 8,


fm mm mm fm ff f  Olof Jonsson  bosatt 1588-1598 på Kusmark 8 Skellefteå

       far: fm mm mm fm ff ff Jon

fm mm mm fm ff m   Sara Tomasdotter född på Storkåge 4, Skellefteå (AC) levde på Kusmark 8, Skellefteå

       far: fm mm mm fm ff mf  Tomas Kettilsson (- ca.1595)född på Degerbyn 3, Skellefteå levde på Storkåge 4,

      mor: fm mm mm fm ff mm  Kälug Andersdotter född på Storkåge 4,

deras barn:

fm mm mm fm ff  Anders Olsson/Olofsson (ca.1570 -1653) Kusmark 8,


fm mm mm fm mm f  Jakob Nilsson (ca.1550-1613) född på Kusmark 1 levde och dog på Kusmark 20

           far: fm mm mm fm mm ff  Nils Persson Skräddare (1520 - 1590) Köpman, Skräddare.Kusmark 1

          mor: fm mm mm fm mm fm  Kälug Carlsdotter Bure född på Bure 8, Skellefteå

fm mm mm fm mm m  Sigrid född på Kusmark 20  År 1620 gick Sigrid och tiggde.

deras barn:

fm mm mm fm mm  Kerstin Jakobsdotter (ca.1580- ) född på Kusmark 20 


Av Birgitta Hellström - 9 januari 2013 12:53

vad är rätt och fel?

Är det rätt att sparka någon i magen ...... om det inte blir skador ?

Är det rätt att köra bil onykter ...... om man inte åker dit ?

Är det rätt att köra bil utan körkort ...... om man inte kör på nån ?jag för min del tycker att det är handlingen inte konsikventerna som är felaktiga


Av Birgitta Hellström - 6 januari 2013 17:48

fm fm ff ff ff ff f  Erik Jönsson skråmträsk 5. Källa; Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidan 202  Skråmträsk 3  Skellefteå

               far: fm fm ff ff ff ff ff  Jöns Hermansson

fm fm ff ff ff ff m   xx

deras barn:

fm fm ff ff ff ff  Jöns Ersson (-1622)

                         Olof Ersson Skråmträsk 3

fm fm ff ff fm ff f  Nils Svensson (ca1540 - ca1603)Skråmträsk 6.

               far: fm fm ff ff fm ff ff Sven Hermansson (ca.1515 - efter 1564)Skråmträsk 6,

 fm fm ff ff fm ff m Anna Hansdotter (ca1540 - )Bureå 6,gift 1565 äger Skråmträsk 6 åren 1604-05.

              far: fm fm ff ff fm ff mf  Hans Andersson Köpman i Bureå, ägare till Bureå 6

             mor: fm fm ff ff fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )född på Bureå 6,

deras barn:

fm fm ff ff fm ff Jon Nilsson (1570- ca 1625)

                         Sven Nilsson

                         Malin Nilsdotter

  

fm fm ff ff mf mm f Per Andersson bonde på Tjärn 4 1604-1620. Gården har 1609 11 spannland åker (1,8 hektar). Samma år har mågen jakob Larsson ett eget hushåll på gården. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.481       far: fm fm ff ff mf mm ff Anders Jonsson Tjärn 4

fm fm ff ff mf mm m   xx

deras barn:

fm fm ff ff mf mm    xx Persdotter gift med Jacob Larsson (före 1577 - 1652)

fm fm ff ff mm ff f Olof Persson Född på Degerbyn 6, Degerbyn, Skellefteå landsförs. Bonde i Degerbyn 6, Degerbyn

          far: fm fm ff ff mm ff ff Per Olofsson.Död i Degerbyn 6,   http://www.lasseistuvsta.se/000/0000/735.htm

fm fm ff ff mm ff m   xx

deras barn:

fm fm ff ff mm ff  Anders Olofsson Degerbyn 6

fm fm ff fm ff ff f  Per Larsson (ca1540 - ) Drängsmark 9 .Äger fädernegården Drängsmark 9 åren 1566-96. 1562 hade han varit knekt.   far: fm fm ff fm ff ff ff  Lars Persson (ca 1520-) Drängsmark 9                                http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=100404

fm fm ff fm ff ff m   xx

deras barn:

fm fm ff fm ff ff  Lars Persson ägde Drängsmark 9

fm fm ff mf ff ff f   Erik Jönsson Skråmträsk 5 Skellefteå

            far: fm fm ff mf ff ff ff  Jöns Hermansson Skråmträsk 3 Skellefteå

           mor: fm fm ff mf ff ff fm   xx

fm fm ff mf ff ff m     xx

deras barn:

fm fm ff mf ff ff Jöns Ersson (-1622)Skråmträsk 3

                         Olof Ersson äger Skråmträsk 3 1599

fm fm ff mf fm ff f   Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6, Skellefteå. Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman, Köpman.     far: fm fm ff mf fm ff ff  Sven Hermansson (ca.1515 - före 1564) Skråmträsk 6,

 fm fm ff mf fm ff m  Anna Hansdotter (ca1540 - ) född på Bureå 6,Änkan äger Skråmträsk 6 åren 1604-05.

                    far: fm fm ff mf fm ff mf  Hans Andersson född i Burträsk sn

                   mor: fm fm ff mf fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6, Skellefteå lfs,

deras barn:

fm fm ff mf fm ff  Jon Nilsson (1570 - 1625)Skråmträsk 6,

                              Sven Nilsson Ägde Skråmträsk 6 åren 1599, 1602-1603.

                             Malin Nilsdotter 

fm fm fm fm mf ff f   Jon Nilsson (1570 - 1625)Skråmträsk. 6

                far: fm fm fm fm mf ff ff  Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6

              mor: fm fm fm fm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca1540 - ) född på Bureå 6,

fm fm fm fm mf ff m  Karin

deras barn:

fm fm fm fm mf ff  Johan Jonsson (1602 - 1674) Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman.

 fm fm fm fm mf mf f Anders Olofsson/Olsson . bonde på fädernegården Finnfors 1, 1588-1627 och 1652-53?. År 1594 gav han
pengar till kyrkan. Anders Olsson hade 1599 4 tunnors utsäde, 4 kor, 1 kviga, 10 får, 3 getter, 1 ungt svin samt 1 sto. Åren 1604-1606 kallas han för husman. Gården hade 1609 3 spannland åker (0,5 hektar) samt 2 spannland i linda (0,3 hektar). Anders Olsson har inte erlagt Älvsborgs lösen 1613-1618 utan han kallas tiggare och husarm. Mantalet är 1620 på 1/4. År 1624 hade all gröda frusit bort.  far: fm fm fm fm mf mf ff  Olof Jonsson Finnfors 1

 fm fm fm fm mf mf m Marit

deras barn:

                              Olof Andersson (1587-) ägde gården 1627-52. Hans hustru Karin fanns på gården 1653.
                               Erik Anderson var knekt 1623-1624. Han dog det sistnämnda året.
fm fm fm fm mf mf  Gabriel Andersson som var landsknekt i Kattisträsk 1628. Han torde ha dött kort tid därefter.
                               Per Andersson (1611-1680/81) som ägde fädernehemmanet 1654-79 gift 2 gånger?

fm fm fm mm ff ff f  Jöns Nilsson  äger Hemmanet Frostkåge 11 Skellefteå åren 1555 - 1568. Gården är 1559 på 3 markland och 5 öresland. På sommartinget år 1564 blir Jöns Nilsson åtalad för olaglig humlegård.Han gav 5 öre.Sedan är gården försvunnen ur längderna fram till år 1585

                 far: fm fm fm mm ff ff ff  Nils Jonsson Frostkåge 11 Skellefteå

fm fm fm mm ff ff m Margareta

deras barn:

fm fm fm mm ff ff  Nils Jonsson

fm fm fm mm fm ff f  Christer Jonsson Frostkåge 12 Skellefteå.  bonde på gården Frostkåge 12 skellefteå åren 1552 - 1601. Gården hade 1559  3 1/2 markland och 3 öresland.Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Christier Jonsson  8 lod silver, 14 mark i pengar, 1 skålpund koppar, 8 kor, 1 kviga om 2 år, 6 får, 6 getter, 3 svin samt 1 sto för 5 mark.Egendomen värderades till 159 mark och 6 öre. På sommartinget år 1573 åtalades Christier Jonsson och Anders Ersson i byn för att de hade försummat kungens arbete.De gav 2 mark och 6 öre. På sommartinget år 1575 blev Christier Jonsson åtalad för att han hade tagit litet hö av sin granne. Han gav 16 mark.På vintertinget 1582 blev Christier åtalad för snatteri Han gav 10 öre,På sommartinget år 1589 blev Christier åtalad för snatteri 40 mark för att han tog stycke åker av sin granne samt för trelska, d,v,s, olydnad, med skjutsfärd.
Han blev benådad från dödsstraff och gav 20 mark,I hjälpskattelängden år 1599 hade Christier tillsammans med sönerna 8 tunnors utsäde, 23 kor, 2 kvigor, 10 får, 4 unga får, 7 risbitar, 15 gettr, 2 ston samt 30 lod silver.År 1601 har Christier Jonsson 2 tunnors utsäde, 1 häst och 7 kor.http://www.grewik.se/holgerekstrom/p4ad894ec.html

                   far: fm fm fm mm fm ff ff  Jon Persson Frostkåge 12 Skellefteå

                 mor: fm fm fm mm fm ff fm  Marit

fm fm fm mm fm ff m  xx

deras barn:

fm fm fm mm fm ff  Jon Christiersson (-1637)

                               Herman Christiersson

                               Per Christiersson hemmansdel från Frostkåge 12 Skellefteå åren 1601 - 1612

                               Olof Christiersson gm Elisabet boende på Frostkåge 3 Skellefteå åren 1601 - 1630

fm fm fm mm fm fm f  Nils Eriksson. Bonde i Lund 2, Skellefteå (Västerbotten).

              far: fm fm fm mm fm fm ff Erik 
fm fm fm mm fm fm m Malin Hansdotter. Född i Bure 6, Skellefteå

              far: fm fm fm mm fm fm mf Hans Andersson. Bonde i Bure. Äger (1551-1582) Bure 6, Skellefteå lfs 
             mor:fm fm fm mm fm fm mm Cecilia Hersesdotter. Född i Bure 6, Skellefteå lfs.

deras barn:

fm fm fm mm fm fm Dordi Nilsdotter. (-1640)Född i Lund 2, Skellefteå lfs. Död i Frostkåge 13,

fm fm fm mf ff ff ff f Anders Öndesson Lund 6.  äger gården 1566-1601 samt 1605. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade han 10 lod silver, 1? skålpund koppar, 5 kor, 10 får samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderas till 118 mark och 6 öre. År 1599 hade Anders Öndesson 12
tunnors utsäde, 8 kor, 1 kviga, 2 ungnöt, 7 får, 3 unga får, 2 risbitar, 7 getter, 1 gammalt svin, 2 unga svin, 1 sto samt 6 lod silver. Han hade 1601 2 tunnors utsäde, 1 sto samt 4 kor. (Källa: Ulf Lundström, Bönder och Gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

                 http://www.bertilh.se/hemV/Lund/Lund-2.html               

                  far: fm fm fm mf ff ff ff ff  Önde Andersson Lund 6

fm fm fm mf ff ff ff m    xx

deras barn:

fm fm fm mf ff ff ff  Christier Andersson Lund 6

                                 Önde Andersson

fm fm mf ff mf mm f Herman Larsson Hedensbyn 6 Skellefteå ägare till Gården Hedensbyn 6 Skellefteå åren 1583 - 1619.År 1599 hade han 8 tunnors utsäde, 7 kor, 1 kviga, 6 får, 4 unga får, 4 getter, samt 1 häst.Han hade år 16011 i tunnas utsäde, 1 häat och 3 kor.Gården hade 1609  7 spannland åker  ( 1,1 hektar )samma år hade mågen Önde Olsson ett eget hushåll på gårdenKälla; Bönder och gårda i Skellefteå Socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidan 333 Hedensbyn 6 Skellefteå

            far: fm fm mf ff mf mm ff Lars Hermansson Hedensbyn 6 Skellefteå

                  http://www.grewik.se/gunwiklund/p95ee92f6.html

fm fm mf ff mf mm m  xx

deras barn:

fm fm mf ff mf mm Marit Hermansdotter

                             Lars Hermansson äger Hedensbyn 6 1583 - 1619 jagade säl år 1557 tillsammans med Jon Andersson

                             Nils Hermansson ägare till  hedensbyn 6  år 1539

 fm fm mf fm ff ff f Jon Nilsson (1570 - ca.1625)Skråmträsk 6,innehade hemmanet Skråmträsk 5 mellan 1606-1625. År 1609 hade gården 11 spannland åker (1,8 hektar). Jon Nilsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. Han beskrivs 1620 som utfattig och hans hustru har legat sjuk länge. Hon står för hemmanet 1626. Mantalet är 1620 på 3/4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.203

                 far: fm fm mf fm ff ff ff Nils Svensson (ca.1540 - ca.1603) Skråmträsk 6,

                mor: fm fm mf fm ff ff fm   Anna Hansdotter (ca.1540 - ) Bureå 6, Skellefteå lfs,

fm fm mf fm ff ff m Karin

deras barn:

fm fm mf fm ff ff  Johan Jonsson (1602 - 1674) skråmträsk 6

fm fm mf fm ff mf f  Anders Olofsson Ägde Finnfors 1 åren 1588-1627.

                 far: fm fm mf fm ff mf ff Olof Jonsson (ca1520-ca1584) nämndeman dog på Finnfors

 fm fm mf fm ff mf m  Marit

deras barn:

                             Per Andersson (1611-1680/81)

fm fm mf fm ff mf  Gabriel Andersson (-kort efter 1628)

                             nn   Andersson  Enligt Bureus var en annan son till Anders gift med Agnes Jonsdotter som var en dotter till Jon Tomasson (Dannemora Kapell) Som var en son till Tomas Kettilsson på Storkåge 4.

fm fm mf fm mf ff f  Jon Olofsson Bonde på Ragvaldsträsk 6  1605-1630, 1/3 mtl.Brodern Jon Olsson står som ägare till hemmanet 1605-1630. På sommartinget 1597 blev han åtalad för att han haft sängelag med sin närbesläktade fränka och de hade fått ett barn. De ansågs inte vara barnsliga men blev benådade från dödsstraff och bötade 21,5 daler. Gården hade 1609 7 spannland åker (1,1 hektar). På sommartinget 1612 framkom att Jon Olsson hade gjort enfalt hor med sin granne Nils Olssons syster. Jons hustru bad för de bägge och "gav dem vänska". Jon Olsson blev dömd till 30 daler i böter och kvinnan 10 daler. Men bägge var fattiga och böterna sattes till 110 mark vilket de också gav. Jon Olsson har inte kunnat betala Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 betecknas han som  en utfattig tiggare. Under tiden 1620-1630 var mantalet på 1/3. Jon Olsson kan ha haft en bror som hette Jakob Olsson och som blev nybyggare i Kavisträsk eller Norsjö 14. Ragvaldsträsk 6 brukade Kvavisträsk som fjällträsk 1553-57 samt 1610. Namnet Zackarias finns både på Ragvaldsträsk 6 och i Kvavisträsk. Jakob Olsson kan ha slagit sig ner i Kvavisträsk redan 1624 då Jakob Olsson blev soldat i Norsjö. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428               far: fm fm mf fm mf ff ff   Olof Olofsson Ragvaldsträsk 6, Skellefteå

fm fm mf fm mf ff m   xx

deras barn:

fm fm mf fm mf ff  Anders Jonsson (ca 1604-1678)

                               Johan Jonsson Soldat 1633-1636.

                              Östen Jonsson Knekt 1643-1647.

                              Olof Jonsson Knekt 1624-1629.

                              Jöns Jonsson Trumslagare 1647 och knekt i Gummark 1642-1649.Han gick ut för sin brors hemman i Ragvaldsträsk och för Anders Jonsson i Gummark. Jöns Jonsson var bergsknekt 1646. År 1648 blev han hemskickad och beskrevs som oduglig. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428

                              Zacharias Jonsson Knekt 1623-1624.

                             Lars Jonsson Nämnd 1633 i Ragvaldsträsk by, Skellefteå sn.

                             Nils Jonsson Nämnd i 1626 års boskapslängd i Ragvaldsträsk, Skellefteå sn.

fm fm mf fm mm ff Karl Ersson (- 1632) född på Sunnanå 5 Grubban. Nämndeman 1604-1623, Länsman 1615, Bonde på Sunnanå 1, Skellefteå sn 1583-1628.            far: fm fm mf fm mm ff f  Erik Olofsson (- >1601)

fm fm mf fm mm fm    xx

deras barn:

                               Anders Karlsson (1591-)Bonde på Sunnanå 1 åren 1629-1651, 15/32 mtl år 1632

                                Mårten Karlsson  levde 1621 Sunnanå 1, Skellefteå sn

fm fm mf fm mm f   Per Karlsson (-1644)

                                 Zacharias Karlsson (-1638)Fänrik, ägde Klutmark 9 åren 1630-1633, 1/3 mtl, Myckle 1 åren 1634-37, 3/4 mtl.Zackarias Karlsson som var från Sunnanå 1 men tidigare hade haft hemmanet Klutmark 9, innehar Myckle 1 åren 1634-1637. Han är rustmästare 1629, fältväbel 1633 och blir fänrik samma år. Han dog 1638 i Mecklenburg. Hustru Margareta gav pengar efter honom. Zackarias Karlsson var på fälttåg och hade garnisonstjänst i Tyskland under åren 1630-38. Åren 1634-38 tjänstgjorde han på ett kompani från Piteå och Luleå socknar. Under hans tid var mantalet på 3/4. Zakarias gav pengar till kyrkan 1631 när han kom hem från Pommern. Han flyttade 1634 till M yckle, 1, Skellefteå sn. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.333, 354.död 1638 Mecklenburg

fm fm mf mf ff ff f Per Jonsson (- efter 1563) Tjärn.bonde på Tjärn. 1539-1563. Per Jonsson var nämndeman 1539. År 1543 hade han 7 spannland åker (1,1 hektar) samt 20 lass äng.På gården fanns 1553 8 kor. (Det står felaktigt i längden Per Andersson). Gården var 1559 på 412 markland.År 1556 jagade Per Jonsson säl tillsammans med Anders Jonsson samt Olof Persson som kan ha varit en son. Olof Persson var inte med 1557. År 1558 jagade Per Jonsson och Anders Jonsson. De hade en båt och 2 nät. Fångsten bestod av 2 sälar. Per Jonsson fiskar 1553 och 1557 i Djupträsket (Diupe tresk) och Alsån (Olffz ånn) tillsammans med Karl Nilsson i Storkåge och Jöns Östensson i Medle. Sjöarna ligger i Jörns socken. Åren 1556-1557 fiskade Per Jonsson i Storträsket i Jörnssocken

          far: fm fm mf mf ff ff ff   Jon

fm fm mf mf ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mf mf ff ff Jon Persson (1622-1675)

                           Anders Persson ägde tjärn 1 1564-1584.


fm fm mf mf ff mf f  Olof Eriksson Ragvaldsträsk 7 (8), Skellefteå, Västerbotten


  far: fm fm mf mf ff mf ff Erik Olofsson (1545 - )död på Ragvaldsträsk 7, Skellefteå,


fm fm mf mf ff mf m   xx

deras barn:

fm fm mf mf ff mf  Erik Olofsson (1602 - före 1639)född på Ragvaldsträsk 8


fm fm mf mf mf ff Jon Olsson Falmark 12.Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark 1585-1620.1599 hade gården 6 tunnors utsäde, 11 kor, 4 kvigor, 14 får, 10 unga får, 4 risbitar, 8 getter, 2 gamla svin, 1 ungt svin, 1 häst, 1 sto samt 20 lod silver. Jon Olsson hade 1601 4 tunnors utsäde, 1 häst samt 7 kor. Gården hade 1609 12 spannland och 1 skälsland åker

                          far:fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark, Skellefteå sn 1539-1584

fm fm mf mf mf fm    xx

deras barn:

fm fm mf mf mf f Olof Jonsson (- 1661)Falmark 12, Gamla Falmark.


 fm fm mf mf mm ff Anders Olofsson (- 1664)  Ägde Innervik 12, Skellefteå sn 1610, 1613-1639, 1642-1645.Gården  hade 1609 14 spannland åker (2,2 hektar). Samma år hade sonen Anders Olsson ett eget hushåll på gården. År 1611 finns det 2 pigor på gården. Gården är 1616 störst i socknen förutom Anders och Könik Perssons gårdar på Bergsholmen och Risön. Hemmanet är på ett helt mantal 1618-1619. Drängen Ivar Nilsson fanns på gården 1621.
Det ursprungliga hemmanet är Innervik 12 och Innervik 11, Gästgivargården,  tillkommer ca 1757 genom en delning av Innervik 12. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.557

                   far: fm fm mf mf mm ff f  Olof Jonsson född på Myckle 1,  ägde Innervik 12, Skellefteå sn 1599, 1601-1627

                 mor: fm fm mf mf mm ff m  xx Andersdotter född på Innervik 12 (dotter till Anders Pehrsson Innervik 12)

fm fm mf mf mm fm    xx

deras barn:

fm fm mf mf mm f Johan Andersson (1613 - 1684)Bonde på Innervik 12,


fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson (- 1661)Falmark 12, Falmarksforsen åren 1610, 1613-40, 3/4 mtl 1620, 1646-61, 5/8 mtl år.Olof Jonsson anges vara bonde i Falmark 11 eller som det också kallas " SJÖBOTTEN " åren 1613 till 1637 då hustrun övertar hemmansbruket. År 1640 övertas hemmanet av sonen Jon.Vid hans död 1661 ges i testamente efter Olof Jonsson en ljuskrona till kyrkan den anges hänga i korskyrkogången.

                far: fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olsson Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark 1585-1620.

fm fm mf mf mf ff m  Margareta

deras barn:

fm fm mf mf mf ff  Jon Olofsson (1622-1664)

                             Erik Olsson Knekt 1629.

                             Mats Olofsson Palm (-1688)g 2ggr 2:a hustrun Malin Johansdotter (1639 - 1726) från Innervik 12

                             Äger Innervik 9, Skellefteå sn 1666-1686, Soldat Palm på kyrkobordet 1659-1660.

                            Johan Olofsson (-1683)Ägde Falmark 12, Falmarksforsen, Skellefteå sn 1662-1680.


 fm fm mf mm ff ff f Nils  Larsson Burvik 7, Skellefteå,   far: fm fm mf mm ff ff ff  Lars Andersson (- 1600) Burvik 7,

              mor: fm fm mf mm ff ff fm  Ingeborg

 fm fm mf mm ff ff m  Gunborg (- 1655)

deras barn:

fm fm mf mm ff ff  Per Nilsson (1603 - 1674) Burvik 7,


 fm fm mf mm ff mf f Jon Jonsson Bergsbyn 8, Skellefteå, (AC)

fm fm mf mm ff mf m    xx

deras barn:

fm fm mf mm ff mf  Anders Jonsson (-1678)

                               Moses Jonsson Bergman (-1676)Död 1676 Vid Öland


fm fm mf mm mf ff f Karl Ersson (- 1632) Nämndeman 1604-1623, Länsman 1615, Bonde på Sunnanå 1, Skellefteå sn 1583-1628. född på Sunnanå 5, Grubban,

               far: fm fm mf mm mf ff ff Erik Olofsson (- efter 1601) Sunnanå 5, Grubban,

fm fm mf mm mf ff m  xx  (- 1632)

deras barn:

                              Anders Karlsson (1591-)Bonde på Sunnanå 1 åren 1629-1651

                              Mårten Karlsson

fm fm mf mm mf ff  Per Karlsson (-1644)Bonde på Sunnanå 2, Skellefteå sn

                               Zacharias Karlsson (-1638)Fänrik, ägde Klutmark 9 åren 1630-1633, 1/3 mtl, Myckle 1 åren 1634-37. Han är rustmästare 1629, fältväbel 1633 och blir fänrik samma år. Han dog 1638 i Mecklenburg.Zackarias Karlsson var på fälttåg och hade garnisonstjänst i Tyskland under åren 1630-38. Åren 1634-38 tjänstgjorde han på ett kompani från Piteå och Luleå socknar.


fm fm mf mm mm ff f Anders Jonsson (- 1631)Bonde på Böle 5, Norrböle,Gården åren 1606-1630.  hade 1609 13 spannland åker och 3 skälsland åker (2,1 hektar). Anders Jonsson var änkling 1613. Han har betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. De två första åren hade han en piga. År 1620 var mantalet på 7/8 och 1628-1630 på 3/4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.489

                far: fm fm mf mm mm ff ff Jon Andersson född på Åbyn, Burträsk sn bonde på Böle 5, Norrböle,

              mor: fm fm mf mm mm ff fm  Segrid Andersdotter född i Torneå sn

fm fm mf mm mm ff m    xx

deras barn:

fm fm mf mm mm ff  Olof Andersson (1599-1687)Ägde Böle 5, Norrböle

                                Anders Andersson Knekt 1630.

                                Jon Andersson Knekt 1624-1629.


 

fm fm mf mm mm mf f Erik Jönsson Drängsmark 6 Skellefteå. Bonde på Drängsmark 6, Skellefteå sn 1609-1630 samt 1644.År 1610 är gården på 5 spannland och 3 skälsland åker (0,9 hektar). 3 spannland var i linda (0,5 hektar). Erik Jönsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-18. Under Erik Jönssons tid är matalet 1/2 och skatten är 1623 på 4 tunnor. Källa: U.L KF Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.193

                     far: fm fm mf mm mm mf ff Jöns Olsson Drängsmark 6, Skellefteå

fm fm mf mm mm mf m    xx

deras barn:

 fm fm mf mm mm mf  Jöns Ersson (1607 - 1673)Drängsmark 6


fm fm mf mm mm mm f a) Olof från Storkågeträsk 4

fm fm mf mm mm mm m  a)    xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mm a) Karin Olofsdotter född på Storkågeträsk 4  Skellefteå


fm fm mf mm mm mm f b) Lars Jacobsson-Klockare (ca.1580 - ca.1641)Hjoggböle 4,Fänrik, Bonde på Lund 1 åren 1606-1612, på Hjoggböle 4, Östra Hjoggböle från 1618. äger ett hemman 1606-1612, som har samma areal som hemmanet Lund 1. Sannolikt är det en del av Lund 1. På sommartinget 1612 fick han och Olof Nilsson i Furunäs böta 12 mark för att de tagit några kannor öl som de tappat ur Erik Nilssons källare utan hans vetskap. Lars Jakobsson är sannolikt identisk med den Lasse Klockare som finns i Lund 1613. Lasse Klockare nämns även i kyrkoräkenskaperna 1627 då han fick böta för dryckesmål. År 1632 får han tillsammans med Per Larsson böta 8 daler till kyrkan för dryckenskap. Möjligen är Lars Jakobsson identisk med den person med samma namn somvar soldat 1613-1630. Han bodde från 1618 på Hjoggböle 4. Lars Jakobsson steg i graderna och blev till slut fänrik. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.393 bonde på Hjoggböle 4 från 1618 till 1640. Han anges även vara fänrik KLOCKARE. År 1640 överlåter han hemmanet åt sonen Gustav som 1657 överför det på sin broder Erik.

                     far: fm fm mf mm mm mm ff b) Jakob Nilsson Bonde på Lund 1,

fm fm mf mm mm mm m  b)  Karin Eriksdotter (- 1688)född på Hjoggböle 7, Sjön. omgift ca 1642 med  Mats Andersson (- 1676) från Gummark 7, Skellefteå sn han (mats)dog i Sjöslaget vid södra Öland      

                  far:fm fm mf mm mm mm mf  Erik Eriksson Bonde på Hjoggböle 7, Sjön

deras barn:

                                     Erik Larsson (ca 1622-1702)Bonde på Hjoggböle 4,  länsman och Herredagsman-Riksdagsman.

                                    Gustav Larsson (1622-1673)Bonde på Hjoggböle 4,  1640-41, på Kusmark 1 åren 1661-1673

                                   Axel Larsson

                                   Jacob Larsson

                                   Jon Larsson

fm fm mf mm mm mm  Ingeborg Larsdotter (-före1707)Drängsmark 6


fm fm mf mm ff ff Lars Persson Bod Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle. Bonde på Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle 1559-1601.

fm fm mf mm ff fm   Ursilia Pedersdotter född i Vada, Vallentuna Hon tillhör Bureätten;  

                      far: fm fm mf mm ff fm f  Herr Peder  Präst i Vada, norr om Vallentuna i Uppland.

                     mor: fm fm mf mm ff fm m Mariet (Marit) Andersdotter född på Yttervik 7, Båtvik, Skellefteå dotter till

                            Anders Jonsson ,Ragnhild Olofsdotter på Yttervik 7,

deras barn:

fm fm mf mm ff f  Per Larsson (-1653) Bonde på Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle åren 1602-28.

                            Anna Larsdotter (-1648) gm Björn Olofsson Burman (- 1648) Bonde och sockenskrivare på Bureå 7

fm fm mm ff fm ff f Erik Hermansson innehade Kågeträsk 3 år 1599 samt åen 1601 - 1623..
År 1599 hade han 5 tunnors utsäde. 10 kor, 1 kviga, 1 ungtjur, 7 får, 2 risbitar, 6 getter, 1 häst, 1 sto, samt 5 lod silver,Gården är 1609 på 7 spannland och 1 skälsland ( 1,1 hektar ).Samma år har även sonen Jakob ett hushåll på gården.Erik Hermansson fiskar år 1610 i Burträsket, Kusträsket samt i Långträsket.Han skattade för 6 mark gädda, 8 mark abborre.År 1613 brukades endast Burträsket men någon brukare finns inte angiven.erik Hermansson har betalat Älvsborgs Lösen åren 1613 - 1618.År 1620 sägs att Erik Hermansson varit död sedan länge

             far: fm fm mm ff fm ff ff  Herman Jakobsson Kågeträsk 3

fm fm mm ff fm ff m   xx

deras barn:

fm fm mm ff fm ff  Jakob Ersson

                             Anders Ersson gm Margareta Påvelsdotter Bure 


fm fm mm mf mf ff f Olof

 fm fm mm mf mf ff m  Barbro (ca.1590 - )

deras barn:

fm fm mm mf mf ff Per Olofsson (1620 - ) Östanbäck 1, Skellefteå,


fm fm mm mf mf fm f  Tomas Nilsson Östanbäck 1, Skellefteå,

fm fm mm mf mf fm m  Barbro

deras barn:

fm fm mm mf mf fm  Margareta Tomasdotter (ca1620 - )


fm fm mm mf mf mf f Anders Olsson (ca. 1570 - 1653) Kusmark 8,

                  far: fm fm mm mf mf mf ff  Olof Jonsson (ca.1540 - )Kusmark 8, Skellefteå,

                mor:fm fm mm mf mf mf fm  Sara Tomasdotter (Bure) (ca.1540 - )Storkåge 4, Skellefteå,

fm fm mm mf mf mf m    xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf Anders Anderson(1603 - 1671)Kusmark 8, Skellefteå,


fm fm mm mf mf mm f  Erik Jonsson (före 1577 - ) Kusmark 20     far: fm fm mm mf mf mm ff Jon

fm fm mm mf mf mm m  Kerstin Jakobsdotter (ca. 1580 - )  Kusmark 20

            far: fm fm mm mf mf mm mf  Jacob Nilsson (ca.1550 - ev1613 )Kusmark 20, Skellefteå,

           mor: fm fm mm mf mf mm mm Sigrid (ca.1550- )

deras barn:

                                    Sigrid Eriksdotter (1631-ca 1724)

fm fm mm mf mf mm Karin Eriksdotter (ca 1600-1670)fm fm mm mf mf ff f  Jon Andersson (1585-efter 1659) Ostvik 5, Skellefteå, Västerbotten Rymde från hemmanet under en tid.

           far: fm fm mm mf mf ff ff  Anders

fm fm mm mf mf ff m   xx (-1669)

deras barn:

                                 Olof Jonsson gm xx Persdotter bodde på Ostvik 5, Skellefteå,

fm fm mm mf mf ff   Peder Jonsson Ostvik 4, Skellefteå,


 fm fm mm mf mf mf f  Per Mattsson Östanbäck 15, Skellefteå  far: fm fm mm mf mf mf ff  Mats Olsson (ca.1540 - )

fm fm mm mf mf mf m   xx

deras barn:

                                   Nils Persson (1604-1658)

fm fm mm mf mf mf  Rogert Persson (ca 1640-1671)


fm fm mm mm ff ff f  Jakob Larsson Drengsmark 11,  År 1602 brinner gården ner. När Karl IX reste genom bygden samma år lovade han Jakob några års skattefrihet.                                

                     far: fm fm mm mf mm ff ff ff  Lasse Persson Skräddare

fm fm mm mm ff ff m    xx

deras barn:

                               Per Jakobsson (1577-1652) till Norrlångträsk 1628 och är ensamma i byn efter 1633

fm fm mm mm ff ff  Ambrosius Jakobsson (1601 - 1677) Drengsmark 11

                               Lars Jakobsson

                               Nils Jakobsson


fm fm mm mm fm ff f  Pehr Larsson Fällforsen 4, Skellefteå (AC)1620 är han utfattig och äger en ko.. källa Bönder och gårdar i Skelellefteå socken 1539-1650 text s. 164

            far: fm fm mm mm fm ff ff   Lasse Ersson Fällforsen 2, Skellefteå

fm fm mm mm fm ff m   xx

deras barn:

fm fm mm mm fm ff  Olof Persson (1592-1656)

                                   Marita Pedersdotter (-1623)  Marita avrättas för barnamord tillsammans med barnafadern Nils Sunesson i Stämningsgården nyårsafton 1623.

                                   Mats Pehrsson  knekt 1617-1623.Han har gjort två resor till Vaxholm.


fm fm mm mm fm fm f Johan Larsson (före 1577 - 1655)Fällforsen 3, Skellefteå

             far: fm fm mm mm fm fm ff  Lasse Ersson Fällforsen 2, Skellefteå (AC)

fm fm mm mm fm fm m    xx (-1649)

deras barn:

                                     Lars Johansson Knekt.

fm fm mm mm fm fm  Cecilia Johansdotter (-1677)Fällforsen 1

                                    Jacob Johansson Knekt.

                                    David Johansson Knekt.


fm fm mm mm mf ff f  Östen Nilsson Kusmark 12, Liden. År 1605 betecknas Östen Nilsson som blind. Gården var 1609 på 7 spannland åker (1,1 hektar). Östen Nilsson har inte kunnat betala Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 betecknad han som utfattig och tiggare. Östen Nilsson beteknas 1634 som utfattig och blind. Skatten var på 2,5 tunna. Mantalet är 1635 på 5/16. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.283  far: fm fm mm mm mf ff ff   Nils

fm fm mm mm mf ff m  xx (- 1694)

deras barn:

fm fm mm mm mf ff   Lars Östensson (1615-1688)Kusmark 12, Liden

                                    Anders Östensson

                                    Clemet Östensson Lom Soldat 1637-69, ägare till Kusmark 14, Liden,  1684-88.tjänstgjorde från 1660 vid Luleå silververk i Kvikkjokk. År 1666 var han kolare. Clemet Östensson bröt ut en del av hemmanet 1684 som blev Kusmark 14

                                   Mats Östensson Ägde Kusmark 12, Liden åren 1605-1613.


fm fm mm mm mm mf f Jakob Eriksson Storkågeträsk 3,Bonde på Storkågeträsk 3, Skellefteå sn 1613-1631, 1636, 18/32 mtl år 1632.Jacob Eriksson anges vara bonde i Kågeträsk 3 år 1613 till 1632 då han överlåter hemmanet på sin son Per.Storkågeträsk 3
Har tidigare drivits av följande bönder: Erik Hermansson 1599, 1601-1623, Herman Jacobsson 1565-1600. Jakob (Jåsper) Hermansson 1539-1564        far: fm fm mm mm mm mf ff  Erik Hermansson

fm fm mm mm mm mf m   xx

deras barn:

fm fm mm mm mm mf   Per Jakobsson (1602-1686) Storkågeträsk 3,

                                        Johan Jakobsson Tjänstgör 1637 vid Piteå silververk.

                                        Jon Jakobsson Landsknekt i Stämningsgården, Skellefteå sn 1627.

                                        Herman Jakobsson Källarsven (-ca 1667) Bergsknekt 1640-61, äger Varuträsk 3, Norrgården, Skellefteå sn 1637-67.

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se