Direktlänk till inlägg 24 januari 2013

forts gen 16 fm ff mm mf ff ff ff ff - fm mm mm fm mm fm ff fm

Av Birgitta Hellström - 24 januari 2013 14:45

fm ff mm mf ff ff ff ff  Lars Andersson  Yttervik 2 ägde hemmanet Yttervik 2 åren 1551-1596. Efter Per Tomassons död 1552 hade han hand om nykeln till kyrkans kassa. Han var sexman 1552, 1554 och 1584-1585. Lars Andersson var nämndeman 1548-1584, köpman 1549-1566 och länsman 1567-1569 samt 1578. Lars Andersson var enligt Johannes Bureus gift med Anna Mosesdotter, som var en dotter till Moses Jakobsson på Bureå 8. Lars Andersson hade 1553 18 kor. Samma år jagade han säl. År 1556 då Lars Andersson också jagade säl ahde han 1 båt och 6 nät. Fångsten bestod av en säl. Lars Andersson hade 1554 skattat för tullskinnvaror. Han hade 8 rävar och 1,5 timmer harskinn. Lars Andersson och Sven Björnsson hade 1557 ett nät i Fagervisksundet. De hade gett en lax till kronan. Samma år hade Lars Andersson och kyrkoherden Andreas Olavi en laxgård vid Degerön. De hade gett 3 laxar till kronan. Gården var 1559 på 11 markland och 2 öresland. År 1561 fiskar Lars Andersson och Sven Andersson (namnet är sannolikt en felskrivning för Sven Björnsson på Yttervik 6) vid Degerön med 2 stakanät. De gav 1/5 till kronan eller 3 liskpund lax. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Lars Andersson 35 lod silver, 15 mark tenn, 8 skålpund koppar, 10 kor, 4 stutar om 2 år, 9 får, 12 getter, 4 svin samt 3 hästar för 26 mark och 2 öre. Egendomen värderades till 375 mark.År 1560 hade Lars Andersson och Tomas Kettilsson i Kåge en skuta som for till Stockholm. Lasten bestod av 2 läster och 9 tunnor lax, 2 tunnor sälspäck, 2 skeppspund och 6 lispund gäddor, 1 skeppspund och 21 lispund aborrar och mört, 10 spickelaxar, 4 deckere och 6 stycken (46) kohudar, 25,5 decker (251) bockskinn, 25 timmer gråskinn, 10 decker (100) kalvskinn. Lars Andersson var 1570 nere i Stockholm och sannolikt delade han skuta med Olof Björnsson i Burå. Lars Anderssons last bestod av 16 bockskinn och 24 lispund gäddor. År 1572 hade han som last till Stockholm 48 spickelaxar och 16 lispund torrfisk och 48 bockskinn. År 1578 bestod lasten av 4 tunnor lax, 96 lispund torrfisk, 120 bockskinn, 16 kalvskinn,  och 8 tunnor tjära. Året därpå hade Lars Andersson i lasten 16 spickelaxar, 220 lispund torrfisk, 24 tunnor kramkpsill, 4 tunnor lax, 160 bockskinn, 32 hudar och 16 kalvskinn. År 1580 hade Lars Andersson som last 1 tuna lax, 32 bockar och 16 kalvskinn. Lars Anderssons last 1581 bestod av 16 lispund torrfisk, 16 hudar och 80 bockskinn. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.569-570

         far: fm ff mm mf ff ff ff ff f  Anders Larsson

fm ff mm mf ff ff ff fm  Anna Mosesdotter (1505 - )född på Bureå 8 levde på Yttervik 2

        far: fm ff mm mf ff ff ff fm f  Moses Jacobsson (1480 - ) Bureå 8.

deras barn:

                          Olof (Olaus) Larsson Bure (Laurentii Bureus),kyrkoherde i Nora sn (Y) senare kh i Nora sn (C).

fm ff mm mf ff ff ff f Anders Larsson  Yttervik 2, Skellefteå

                                  Mariet (Maria) Larsdotter (1535-) gm Nils Hansson

                                  Östen Larsson

                                  Malin Larsdotter gm Per Nilsson

                                  Nils Larsson

                                 Karin Larsdotter gm Johan

                                 Anders Larsson


fm fm ff ff fm ff mm ff  Anders Olofsson Bure (1425-)Bonde i Bure 6. Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6. Hade sin gård på de marker som senare kom att bli Nr: 6 i bureå by. Kom troligen före byggdes senare. Fick 6 barn. Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn.Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark.

              far: fm fm ff ff fm ff mm ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm fm ff ff fm ff mm fm  Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - )född i Burträsk (AC) dog på Bureholmen, Skellefteå lfs

deras barn:

fm fm ff ff fm ff mm f  Herse Andersson Bure (1452 - )

            Jacob Andersson Bure (1456-)Bonde i Bureå 8, underlagman. gm Kjellög Olofsdotter (1452- )

            Anders Andersson Burman (1460-) Bonde i Röbäck. gm Marjet Jonsdotter (1466 - )

            Lucia "lilla Lussi" Andersdotter (1462-)kallades Lucia i Viken, eller " Lille Lussi " hon gifte sig med Joen Olsson i Bygdsiljum

            Brita Andersdotter (1465-) död i Baggböle, Umeå lfs

           Jon Andersson Bonde i Viken.

           OLof Andersson Bonde i Bureå, Skellefteå

           Påwel Andersson Bure Bonde i Ostvik 9.

           Mariet Andersdotter gm  Jon Karlsson i Tåme


fm fm ff mf fm ff mm ff   Anders Olofsson Bure (1425 - )Bonde i Bure 6.Underlagsman i Västerbotten,

              far: fm fm ff mf fm ff mm ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm fm ff mf fm ff mm fm  Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - )född i Burträsk (AC) dog på Bureholmen, Skellefteå lfs

deras barn:

fm fm ff mf fm ff mm f Herse Andersson Bure (1452 - )

            Jacob Andersson Bure (1456-)Bonde i Bureå 8, underlagman. gm Kjellög Olofsdotter (1452- )

            Anders Andersson Burman (1460-) Bonde i Röbäck. gm Marjet Jonsdotter (1466 -)

            Lucia "lilla Lussi" Andersdotter (1462-)kallades Lucia i Viken, eller " Lille Lussi " hon gifte sig med Joen Olsson i Bygdsiljum

           Brita Andersdotter (1465-) död i Baggböle, Umeå lfs

           Jon Andersson Bonde i Viken.

           OLof Andersson Bonde i Bureå, Skellefteå

           Påwel Andersson Bure Bonde i Ostvik 9.

           Mariet Andersdotter gm  Jon Karlsson i Tåme


fm fm fm fm mf ff ff ff Herman Ionsson (1480-1550) Skråmträsk

        far: fm fm fm fm mf ff ff ff f Ion

fm fm fm fm mf ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm fm fm mf ff ff f  Sven Hermansson (ca 1515 - före 1564)


fm fm fm fm mf ff fm mf   Herse Andersson Bure (1452 - ) Bonde i Bure 6. Nämnd som bonde mellan 1543 och 1552 i Bure 6, Skellefteå. Ägare 1539 i Bure 6, Skellefteå lfs. Ägare från 1543 till 1549 i Bure 6, Ske

            far: fm fm fm fm mf ff fm mf f  Anders Olofsson Bure (1425 - )

          mor: fm fm fm fm mf ff fm mf m  Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - )

fm fm fm fm mf ff fm mm  Margeta Jönsdotter Tuvan (1460 - ) syster till Erik Jönsson i Tuvan.

           far: fm fm fm fm mf ff fm mm f  Jöns i Tuvan

deras barn:

Barbro Härsesdotter Bure (1499-) gm Nils Olofsson Bonde i Burträsk.

                       Kerstin Härsesdotter Bure (1501-) gm Stephan (Staffan) Andersson Bonde i Innervik 7. 

fm fm fm fm mf ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter Bure (1503 - )

                              Marjet (Marjetta) Härsesdotter Bure (1505-) gm Boo Ersson (1500 - 1548) omg m Nils Nilsson Kluth (- 1571)

                             Brita Härsesdotter Bure gm Anund Holgersson Bonde i Innervik 4.


 fm fm fm mm ff ff ff ff   Nils Jonsson Frostkåge 11 Skellefteå.Gården ägs 1539 - 154 av Nils Ersson. Denne har 1543  4 spannland åker  ( 0,6 hektar ) samt 8 lass äng. År 1553 finns 6 kor på gården.
Källa: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 -  1650  skriven av Ulf Lundström sidan 66 

         far: fm fm fm mm ff ff ff ff f  Jon

fm fm fm mm ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm fm mm ff ff ff f  Jöns Nilsson Frostkåge


fm fm fm mm fm fm mm ff Anders Olofsson Bure (1425 - )Bonde i Bure 6.Underlagsman i Västerbotten,

              far: fm fm fm mm fm fm mm ff f Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm fm fm mm fm fm mm fm  Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - )född i Burträsk (AC) dog på Bureholmen, Skellefteå lfs

deras barn:

fm fm fm mm fm fm mm f  Herse Andersson Bure (1452 - )

         

fm fm fm mm fm fm mm mf  Jöns på Tuvan 2

         far: fm fm fm mm fm fm mm mf f   nn  

fm fm fm mm fm fm mm mm  xx

deras barn:                    Erik Jönsson Tuvan 2

 fm fm fm mm fm fm mm m Margeta Jönsdotter Tuvan (1460 - )      fm fm mf fm ff ff ff ff  Herman Ionsson (1480 - 1550)

         far: fm fm mf fm ff ff ff ff f  Ion

fm fm mf fm ff ff ff fm   xx

deras barn:

 fm fm mf fm ff ff ff f  Sven Hermansson (ca1515 - efter 1564)


fm fm mf fm mf ff ff ff Olof Siurdsson (Sjulsson) Smed  Ragvaldsträsk. Ägare till Ragvaldsträsk 6, Skellefteå sn 1539-1557,År 1543 hade gården 9,5 spannland åker (1,5 hektar) samt 13 lass äng. Möjligen är han en bror till Nils Siurdsson på hemmanet nr. 2. Olof Siurdsson är sannolikt identisk med den Olof Smed som 1550 skänker 1 mark till kyrkan. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428          far: fm fm mf fm mf ff ff ff f  Siurd (Sjul)

fm fm mf fm mf ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm mf fm mf ff ff f Olof Andersson (- 1594) Ragvaldsträsk 6,fm fm mf mf mm ff ff f Per Albrektsson (1510 - efter 1568) Myckle 1,

        far: fm fm mf mf mm ff ff ff  Albrekt Jonsson ( ca 1475/1480- efter 1546) Myckle 3, Skellefteå lfs,

fm fm mf mf mm ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mf mf mm ff ff  JON Persson (före 1565 - )Myckle 1,fm fm mf mm mm ff ff ff  Olof Andersson Åbyn Burträsk

         far: fm fm mf mm mm ff ff ff f Anders

fm fm mf mm mm ff ff fm  Brita Jonsdotter född på Ytterviken 6 Skellefteå

         http://www.fredman.se/fredman.se/html_karl_fahlgren/p5950a362.html

          far: fm fm mf mm mm ff ff fm f  Jon Olofsson född i Bygdsiljum, Burträsk sn bonde på Yttervik 4,

         mor: fm fm mf mm mm ff ff fm m "Lille Lussi" Lucia (Lille Lussi) Andersdotter Bure(1462 - )

deras barn:

                                  Lussi Olofsdotter gm Lars (Larrens) Jonsson Gammelbyn 7, Västomsundet, Burträsk 1539-1558.

fm fm mf mm mm ff ff f  Anders Olofsson


 fm fm mf mm mm mm mf ff  Jonas (Jon) Eriksson Bonde på Hjoggböle 9, Forsen, Skellefteå sn 1597-1628.Hemmanet bildades 1597 när Jon Ersson bröt ut en del av faderns hemman Hjoggböle 6, Sjön. Jon Ersson ägde gården 1597-1628. År 1599 hade han 2 tunnors utsäde, 6 kor, 1 kviga, 1 tjur, 6 får, 4 unga får, 2 risbitar, 4 getter, 2 unga svin samt 1 sto. Åkerarealen uppgick 1609 till 3 spannland och 3 skälsland åker (0,5 hektar).Jon Ersson har betalat Älvsborgs lösen 1613-1618.År 1620 var mantalet på 1/2 och 1628 på 3/8. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.444

          far: fm fm mf mm mm mm mf ff f  Erik Jonsson

         fm fm mf mm mm mm mf fm   xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mm mf f  Erik Jonsson Hjoggböle

                                              Jonas (Jon) Jonsson (- 1622) Knekt. Död vid Turesk Hak, Livland


fm fm mm mf mf mf fm ff  Kettil Tomasson (1479-1595) Degerbyn 3, Skellefteå dog på Grande-Godset Kåge

fm fm mm mf mf mf fm fm   xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm f  Tomas Kettilsson (1512 - 1595) född på Degerbyn 3,

                                                      Jöns Kettilsson ägde Degerbyn 3 ägde gården 1548 - 1563.

                                                      Anders Kettilsson bonde på Degerbyn 3 Skellefteå 1564 - 1592 samt 1594.fm fm mm mf mf mf fm mf   Anders Jakobsson Bure (1475-före1539)Född i Bure, Skellefteå lfs. Död i Kåge,  Underlagman i Västerbotten. ( den tredje generationen å rad som innehade denna tjänst ) Bosatt på Grande-godset i Kåge, Skellefteå lfs. Nämnd i ett pergamentsbrev utfärdat av äbp Jacob Ulfsson 1507-02-28 i Skellefteå.

         far: fm fm mm mf mf mf fm mf f Jacob Andersson Bure (1456-)

        mor: fm fm mm mf mf mf fm mf m  Kjellög Olofsdotter (1452-)

fm fm mm mf mf mf fm mm  Malin Andersdotter. Gamle Herr Anders i Schellefteå lilla dotter, den Archie Biskopen Johannes Magnus äcktade med sit bred, hennes moder hette Gölug, född i Helsingland; hennes fader kiöpte 1500 Kåge hemman åth henne för 70 ma? utaf en Stockholms borgerska, hustru Gundborg, Lars Botnekarls efterlefwerska. Sedan utlöste han ock hennes son Påvel Skrifware med stilla penning och 50 timmer gråwärck limpret får 2 mank och 2 klippare för 2 mank ... (Citerat från
Leif Boströms antavla, WWW)

        far: fm fm mm mf mf mf fm mm f  Gamle Herr Andreas (1436-1506)

       mor: fm fm mm mf mf mf fm mm m  Gölug Forsia (1450-)

deras barn:

                           Anna Andersdotter Burea (1515-1583) gm Anders (Andreas) Olai (1512 - 1569)Kyrkoherden i Skellefteå, bonde.

                            Karin Andersdotter Bure (1517-) gm Olof Persson (1515 - ) Bonde i Östanbäck 15.

fm fm mm mf mf mf fm m Kålug Andersdotter Bure (ca 1510- )

                                     Olof Andreae (1540-1628) Kyrkoherde i Norrbo, Hälsingland. gm Sara Andersdotter (1554-1597)

                                       Barbro (Barbara) Andersdotter gm Anders Persson Bonde i Bodom, Löfånger.

                                       Kristina (Kerstin) Andersdotter Bure gm Östen Persson Bonde i Bodom.Löfånger


fm fm mm mf mf mm mf mf  Karl Mosesson Bure (1500 /1510- 1559) Bureå 8. Karl Mosesson var bonde på gården Bureå 8 åren 1539-1559. Han var enligt Johannes Bureus son till Moses Jakobsson. Mosesson var sexman 1552 och birkarl 1553. Han var vidare nämdeman 1646-1557 och landsköpman 1547-1549 samt 1554. Karl Mosesson handlar med ryssarna på Torneå marknad. År 1554 får han betal tull på skinnvaror. Han hade 4 rävar och 2 uttrar. På gården finns 1553 16 kor. Samma år jagade Karl Mosesson säl tillsammans med Daniel Andersson på Bureå nr 1. Året därpå hade de en båt och 4 nät. Fångsten uppgick till 4 sälar. Gården var 1559 på 10,5 markland. På vintertinget 1543 framkom att Karls dräng stulit en mark i pengar av husbonden. Drängen blev dömd för tjuvnad men benådad från dödsstraffet, och fick istället böta 16 mark. 10 år senare var det Karl Mosessons tur att böta för brott mot en kunglig förordning. Han gav ett mårdskinn. På sommartinget 1554 fick han böta 6 mark för hor. Efter hans död omkring 1560 tar hustrun Anna över gården.Källa: Ulf Lundström - Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 -1650.    http://www.patriklundstrom.com/antavla/p3f25d87d.html                                                         far:fm fm mm mf mf mm mf mf Moses Jacobsson (1470 - )

fm fm mm mf mf mm mf mm   Anna från Arlom (Alnö enl Bureus) i Boteå socken i Ångermanland.Hon vävde väl.

deras barn:

                          Tacobus prästlärd dog i Stockholm

                          Lussi Karlsdotter Bure gm Olof Persson i Bäck i Bygdeå socken

                           Marjet Karlsdotter Bure (1540-) gm Olof Björnsson (1530-1606) fi Bureå

fm fm mm mf mf mm mf m  Kålug Carlsdotter Bure (ca 1520/1542-)

                                             Rådgerd Karlsdotter Bure gm Lars Östensson i Falmark

 fm fm mm mf mm ff ff ff ff  Jakob Andersson  (ca.1500-) Drängsmark 11, Skellefteå. Äger Drängsmark 11 1543-46. År 1543 var gården på 10 spannland åker (1,6 hektar) samt 16 lass äng.

          far: fm fm mm mf mm ff ff ff ff f  Anders

fm fm mm mf mm ff ff ff fm   xx

deras barn:

fm fm mm mf mm ff ff ff f   Per (Jåpsson) Jakobsson Drängsmark 11,


fm fm mm mm mm mf ff ff Jakob (Jåper) Hermansson Äger Storkågeträsk 3, Skellefteå sn 1539-1564.År 1543 har gården 8,5 spannland åker (1,4 hektar) samt 14 lass äng. På gården finns 1553 10 kor. Åren 1553-1555 fiskar Jakob Hermansson i Burträsket och Kusträsket tillsammans med Jöns Björnsson i Byske. År 1554 fick de 154 gädda och aborre. jakob Hermansson fiskaar ensam 1556-1557. Gården är 1559 på 7 markland. På vintertinget 1560 bötar Jakob Hermansson 2 mark för lönskaläge. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.293

        far: fm fm mm mm mm mf ff ff f  Herman

fm fm mm mm mm mf ff fm   xx

deras barn:

fm fm mm mm mm mf ff f  Herman Jakobssonfm mf fm ff ff mf ff f   Erik Olsson Storkåge 15, Skellefteå (AC)

          far: fm mf fm ff ff mf ff ff  Olof

fm mf fm ff ff mf ff m  Barbro Andersdotter  http://raggragg.dyndns.org/anor/mis/p5d6cfc57.html

         far: fm mf fm ff ff mf ff mf  Anders Jonsson

deras barn:

fm mf fm ff ff mf ff  Olof Ersson Storkåge 15,

                                  Johan Eriksson

                                  Karin Eriksdotter

                                  Anders Eriksson död Brunnsgränden, Stockholm (AB)

                                 Sigrid Eriksdotter

                                 Sven Eriksson

                                Ingrid Eriksdotter

                                Gunhild Eriksdotter

                                Karin Eriksdotter


fm mf fm ff ff mf mf f  Joen Andersson/Jon Andersson (1455-) född på Bureå 6, Skellefteå.Bonde i Viken. Han blev siste Abotten på Bure Kloster. Han byggde 4:e gården i Bure. Hans barbarns barn Daniel Andersson bodde på gården 1601. Ett barnbarn var Olof Burman i Gumboda, Bygdeå.  http://fredman.se/fredman.se/html_karl_fahlgren/p15e64047.html

        far: fm mf fm ff ff mf mf ff Anders Olofsson Bure (ca 1425-)

      mor: fm mf fm ff ff mf mf fm Mariet (Bur-Mariet) (1430 - )

fm mf fm ff ff mf mf m  xx

deras barn:

fm mf fm ff ff mf mf  Anders Jonsson Viken, Skellefteå,

                                 Olof Jonssonfm mf mm mf ff fm mf f  Anders Olofsson (ca.1425 - ) Bureå 6, Skellefteå. Bonde på Bureå 1, Underlagsman för Westerbotten.http://fredman.se/fredman.se/html_karl_fahlgren/pd2c262aa.html

     far: fm mf mm mf ff fm mf ff  Olof Hersesson Bure (1380-)

fm mf mm mf ff fm mf m  xx

deras barn:

fm mf mm mf ff fm mf  Herse Andersson


fm mm ff ff ff fm ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)Bonde i Bureå.Gift med en okänd kvinna 1404. Han skall enligt Johan Bure ha varit far till fyra bröder: Anders, Fale, Olof och Jon. Fale fanns knappast.Bodde på stammgården (troligen Bureå 2) i kung Birjers tid och fullbordade Bure kloster, som bestod av en Abbot och 12 bröder. Han kallades "Gamle Olof". Uppges vara den förstfödde i Bureå. Skall ha varit son till den lärde Härse, som gick med silverskenor och silverbälte. Olof besatt sin faders gård Bure i Skellefteå och byggde Bure kloster på en holme i Bureälven. (Ulf Sikeborg)Olof Hersesson Bure The Old, som besatt sin faders gård Bure, men Fale hans Broder fick sins faders fäbodar, och bygde der, och kallade thet Falamark, ther nu boo Sexton grannar, som alle af honom komne äro, och intet finnes i thenna booken. Thenne Olof kalla de gamble Oluf. Han upbygde Bura kloster på en hollma uti Bura åminne. Härifrån kan man se släktleden som icke belagd kuriosa.Källa: Bönder och gårdar i Ske-å socken (Ulf Lundström)

        far: fm mm ff ff ff fm ff ff Härse Falesson Bure (1335-1387)

      mor: fm mm ff ff ff fm ff fm  Ätte Olovsdotter (1355-1385)

fm mm ff ff ff fm ff m    xx

deras barn:

                           Fale Olofsson Bure (1415-)Underlagman i Västerbotten. gm Gunhild Svensdotter (1420 - )

                            Olof Olofsson Bure (1420-)Bureå 2

                             Anna Olofsdotter (1421-) gm Anders Claesson Grubb (1421 - )Birkarl, godsägare.

fm mm ff ff ff fm ff  f ANDERS Olofsson  Bure (1425 - )

                               Matts Olofsson Bure (1427-)

                               Jon Olofsson Bure (1430-1530)Bonde i Myckle 3


fm mm ff mf fm ff mf ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)Bonde i Bureå.  Han upbygde Bura kloster på en hollma uti Bura åminne

            far: fm mm ff mf fm ff mf ff ff Härse Falesson Bure (1335-1387)

             mor:  fm mm ff mf fm ff mf ff fm  Ätte Olovsdotter (1355-1385)

fm mm ff mf fm ff mf ff m   xx

deras barn:

fm mm ff mf fm ff mf ff f Anders Olofsson Bure (1425 - )

 


fm mm mm fm ff mm ff ff  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)Bonde i Bureå.  Han upbygde Bura kloster på en hollma uti Bura åminne

               far: fm mm mm fm ff mm ff ff f  Härse Falesson Bure (1335-1387)

             mor: fm mm mm fm ff mm ff ff m Ätte Olovsdotter (1355-1385)

fm mm mm fm ff mm ff fm    xx

deras barn:

fm mm mm fm ff mm ff f Anders Olofsson Bure (1425 - )

 


fm mm mm fm mm fm ff ff  Anders Olofsson (ca.1425 - ) född på Bureå 1 levde på Bureå 6 Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6.

        far: fm mm mm fm mm fm ff ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm mm mm fm mm fm ff fm  Mariet (Bur-Mariet) (1430 - )

deras barn:

fm mm mm fm mm fm ff f "Jacob Lagman" Jacob Andersson (1450 - )


 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se