Direktlänk till inlägg 22 januari 2013

forts generation 15 fm fm mf fm mf ff ff f

Av Birgitta Hellström - 22 januari 2013 09:38

fm fm mf fm mf ff ff f Olof Andersson (- 1594) Ragvaldsträsk 6, Skellefteå. Ägare till Ragvaldsträsk 6, Skellefteå sn 1566-1598.Vid Älvsborgs lösen 1571 hade sonen Olof Andersson 3 lod silver, 1,5 skålpund koppar, 7 kor, 2 stutar om 1 år, 10 får, 10 bockar och getter samt 1 häst för 10 mark. Egendomen värderades till 130 mark och 6 öre. På vintertinget 1583 fick han böta 5 mark för nidningsverk. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428

      far: fm fm mf fm mf ff ff ff Olof Siurdsson (Sjulsson) Smed  Ragvaldsträsk

fm fm mf fm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mf fm mf ff ff   Olof Olofsson Ragvaldsträsk 6,


fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olofsson Skellefteå, Falmark 9

     far: fm fm mf mf mf ff ff f  Olof

fm fm mf mf mf ff fm  xx

deras barn:

fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson (ca. 1520-)


 fm fm mf mf mm ff ff  JON Persson (före 1565 - )Myckle 1, Skellefteå. Ägde hemmanet Myckle nr 1, 1565-1621. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade han 2 1/2 lod silver, 1 skålpund koppar, 4 kor, 1 stut om ett
år, 9 får samt 1 häst för 12 1/2 mark. Egendomen värderades till 82 mark och 4 öre. År 1599 hade han 10 tunnors utsäde, 9 kor, 2 kvigor, 2 ungnöt, 8 får, 2 risbitar, 8 getter, 2 gamla svin samt 1 häst. Han hade 1601, 2 tunnors utsäde, 1 sto samt 6 kor.Gården var 1609 på 12 spannland och 1 skälsland åker(1,9 hektar).Samma år har sonen Per Jonsson ett eget hushåll på gården.han fiskar 1610 i Bjur-och Långträsk och skattar för 4 mark gädda och 5 mark abborre.han har erlagt Älvsborgs lösen 1615-1618. Under dessa år har han en piga.

       far: fm fm mf mf mm ff ff f  Per Albrektsson (- ca. 1568) Myckle 1,

fm fm mf mf mm ff fm   xx

deras barn:

fm fm mf mf mm ff ff  Olof Jonsson född på Myckle 1


fm fm mf mf mm ff mf  ANDERS Persson (1565 - 1601) Innervik 8, Skellefteå.bonde,nämndeman  Han var ägare till hemmnaet Innervik 8 1565-1601. Han var nämndeman1574-1585. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade han 2 lod och 3 kvintiner silver, 3 skålpund koppar, 8 kor, 1 stut om 2 år, 1 kviga om 1 år, 12 får samt häst och sto för 15 mark. Egendomen värderades till 139 mark och 6 öre. På vintertinget 1589 blev han åtalad för att han hade gjort enfalt hor med en med sin piga. Han blev benådad från dödsstraff och gav 15 daler. Han hade 1601 3 tunnors utsäde, 1 sto och 7 kor

       far: fm fm mf mf mm ff mf f  Per

fm fm mf mf mm ff mm   xx

deras barn:

fm fm mf mf mm ff m    xx Andersdotter


fm fm mf mf mf ff ff f Olof Jonsson  Falmark 12, Gamla Falmark.

          far: fm fm mf mf mf ff ff ff Jon Olofsson Falmark 9

fm fm mf mf mf ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olsson Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark


fm fm mf mm mm ff ff f  Anders Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk.Ander Olofsson bonde på Fadersgården  Åbyn Burträsk, fick fem barn. han betalade bågaskatt 1539 - 1571 Åbyn 14 Burträsk ( Nämnd 1555-1570 ) Första upptagna skatt på hemmanet dateras till mars månad 1539

       far: fm fm mf mm mm ff ff ff  Olof Andersson Åbyn Burträsk

      mor: fm fm mf mm mm ff ff fm  Brita Jonsdotter född på Ytterviken 6 Skellefteå

fm fm mf mm mm ff ff m   xx

deras barn:

                                Karin Andersdotter gm Per Olofsson från Hedensbyn i Skellefteå

                                Olof Andersson blev sjöman, efterlämnade tre söner,

fm fm mf mm mm ff ff Jon Andersson

                                       Lars Andersson betalade bågaskatt och tioendelängd åren 1569 - 1604 Åbyn 14 Burträsk

                                       Kerstin Andersdotter gm Svenske Per  Andersson  ifrån Ljusvattnet Burträsk


fm fm mf mm mm mm ff f b) Nils Östensson Lund 1 Skellefteå. bonde på gården 1546 - 1567 . Gården finns inte med i 1543 års jordabok. Men 1559 är gården på 11 markland och 1 1/2 öresland vilket visar att hemmanet är  stort.Källa: Bönder och gårdar i skellefteå Socken 12539 - 1650 sidan 230 Lund 1 Skellefteå skriven av Ulf Lundström

          far: fm fm mf mm mm mm ff ff b)   Östen

fm fm mf mm mm mm ff m b)   xx

deras barn:

                                             Per Nilsson äger Lund 1   1568 - 1590

fm fm mf mm mm mm ff b) Jakob Nilsson


fm fm mf mm mm mm mf f  Erik Jonsson Hjoggböle 7, Sjön, ägde gården 1565-1593. han fiskade i Sackbäcken (Sacke beckenn) 1553-1556. Han fick 1554 38 kg gädda och aborre. Bäcken ligger sannolikt vid Bastutrjärn i Norsjö nuvarande kommun. På vintertinget 1557 fick han böta 2 mark för "flendh han dade sått uti geddor". Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Erik Jonsson 5 lod och 3 kvintiner silver, 1,5 skålpund koppar, 7 kor, 2 stutar om 2 år, 3 kvigor om 1 år, 10 bockar och getter, 8 får, 2 svin samt 1 häst för 15 mark och 1 sto för 5 mark. Egendomen värderades till 158 mark. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.444

          far: fm fm mf mm mm mm mf ff  Jonas (Jon) Eriksson Hjoggböle 7, Sjön,

fm fm mf mm mm mm mf m  xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mm mf  Erik Eriksson

                                     Jonas (Jon) Eriksson Bonde på Hjoggböle 9, Forsen, Skellefteå sn 1597-1628.Hemmanet bildades 1597 när Jon Ersson bröt ut en del av faderns hemman Hjoggböle 6, Sjön


fm fm mm ff fm ff ff f Jakob ( Jåper ) Hermansson  Kågeträsk 3 Skellefteå. År 1543 har gården 8,5 spannland åker (1,4 hektar) samt 14 lass äng. På gården finns 1553 10 kor. Åren 1553-1555 fiskar Jakob Hermansson i Burträsket och Kusträsket tillsammans med Jöns Björnsson i Byske. År 1554 fick de 154 gädda och aborre. jakob Hermansson fiskaar ensam 1556-1557. Gården är 1559 på 7 markland. På vintertinget 1560 bötar Jakob Hermansson 2 mark för lönskaläge. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.293

         far: fm fm mm ff fm ff ff ff Herman

fm fm mm ff fm ff ff m    xx

deras barn:

fm fm mm ff fm ff ff  Herman Jakobsson Kågeträsk 3


fm fm mm mf mf mf fm f  Tomas Kettilsson (1512 - 1595) född på Degerbyn 3, Skellefteå, ägde Storkåge 4, Granden från ca 1553-1595. Vid denna tid delas hemmanet Storkåge 4 och Andreas Olai och Anna Andersdotter bryter ut en del av hemmanet som blir Storkåge 1. köpman. År 1560 var han och Lasse Andersson i Yttervik till Stockholm med en skuta. Tomas Kettilssons last uppgick till 2 läster. Den innehöll 9 tunnor lax, 2 tunnor sälspäck, 2 skeppspund och 6 lispund gäddor, 1 skeppspund och 2 lispund abborrar, 100 spickelaxar, 4 decker och 6 stycken (46) kohudar, 25,5 decker (251) bockskinn, 25 timmer gråskinn, 10 decker (100) kalvskinn. År 1553 hade han levererat 1/2 timmer hermelinskinn från lappmarken till kronan. Året därpå hade Tomas Kettilsson levererat 7 rävar, 1 utter och 4 timmer harskinn till kronan. Han var även köpman 1554-1566. Han erlade dessa år 4,5 mark i köpmanspengar. År 1560 erlade han rysstull sån han torde ha handlat med ryssarna på Torne marknad.År 1553 fanns på gården 16 kor. Hemmanet var 1559 på 7 markland. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade han 60 lod silver, 60 mark i pengar, 1,5 skålpund tenn, 1 skålpund mässing, 3 skålpund koppar, 10 kor, 4 kvigor om 2 år, 8 får, 8 getter, 2 svin samt 1 häst flr 20 mrk. Egendomen värderades till 500 mark.  nämndeman 1554-1584. År 1584 var han även sexman.

           far: fm fm mm mf mf mf fm ff  Kettil Tomasson (1479-) Degerbyn 3, Skellefteå

fm fm mm mf mf mf fm m Kålug Andersdotter Bure (ca 1510- )Storkåge 4, Skellefteå

          far: fm fm mm mf mf mf fm mf   Anders Jakobsson Bure (1475-ca.1539)

        mor: fm fm mm mf mf mf fm mm  Malin Andersdotter

deras barn:

fm fm mm mf mf mf fm  Sara Tomasdotter (Bure) (ca.1540 - )

                             Per Tomasson (1550-)


fm fm mm mf mf mm mf f  Nils Persson Skräddare (ca 1520- 1590) Kusmark 1, Skellefteå landsförsamling

       far: fm fm mm mf mf mm mf ff  Per

fm fm mm mf mf mm mf m  Kålug Carlsdotter Bure (ca 1520-) född på Bure 8,

      far: fm fm mm mf mf mm mf mf  Karl Mosesson Bure (1500 - 1559) Bureå 8

     mor: fm fm mm mf mf mm mf mm  Anna (1490-)

deras barn:

 Malin Nilsdotter (ca.1540 - ) barn med Erik Persson

fm fm mm mf mf mm mf  Jacob Nilsson (ca.1550 - ev1613 )född på Kusmark 1


fm fm mm mf mm ff ff ff f   Per (Jåpsson) Jakobsson Drängsmark 11, Skellefteå, Nämndeman,sexman

     far: fm fm mm mf mm ff ff ff ff  Jakob Andersson Drängsmark 11, Skellefteå

fm fm mm mf mm ff ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mm mf mm ff ff ff  Lasse Persson Skräddare Drengsmark 11


fm fm mm mm fm ff ff f Erik Pehrsson (- ca 1562) Fällforsen 2, Erik blev avrättad för att ha begått hor med sitt syskonbarns änka  –  Gunilla samt två systrar. Den ena systern, Britta Björnsdotter från Drängsmark, hade blivit med barn. Erik och Britta blev dömda att brännas på bål. Erik betalade 16 mark för att bli begravd i vigd jord. under Erik XIV   regeringstid. http://fallfors.com/historia.htm

       far: fm fm mm mm fm ff ff ff   Per

fm fm mm mm fm ff ff m    xx

deras barn:

fm fm mm mm fm ff ff   Lasse Ersson född på Fällforsen 2,


fm fm mm mm fm fm ff f  Erik Pehrsson (- ca 1562)  Fällforsen 2, Erik blev avrättad för att ha begått hor med sitt syskonbarns änka  –  Gunilla samt två systrar. Den ena systern, Britta Björnsdotter från Drängsmark, hade blivit med barn. Erik och Britta blev dömda att brännas på bål. Erik betalade 16 mark för att bli begravd i vigd jord. under Erik XIV regeringstid.

       far: fm fm mm mm fm fm ff ff  Per

fm fm mm mm fm fm ff m   xx

deras barn:

fm fm mm mm fm fm ff  Lasse Ersson Fällforsen 2,


fm fm mm mm mm mf ff f  Herman Jakobsson Bonde på Storkågeträsk 3, Skellefteå sn åren 1565-1600. Vid Älvsborgs lösen 1571 äger han 1 lod och 3 kvintiner silver, 1,5 skålpund koppar, 6 kor, 1 stut om år, 1 stut om 1 år, 11 får samt 1 sto för 6 mark. Egendomen värderas till 104 mark och 1 öre. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.293  294   http://www.fredman.se/fredman.se/html_jf_farmor/paecc7282.html                                                  


                          far: fm fm mm mm mm mf ff ff Jakob (Jåper) Hermansson

fm fm mm mm mm mf ff m    xx

deras barn:

fm fm mm mm mm mf ff  Erik Hermansson Bonde på Storkågeträsk 3


fm mf fm ff ff mf ff  Olof Ersson Storkåge 15, Skellefteå (AC) Olof säljer gården till någon utanför släkten utan lov

     far: fm mf fm ff ff mf ff f   Erik Olsson Storkåge 15, Skellefteå (AC)

   mor: fm mf fm ff ff mf ff m  Barbro Andersdotter

fm mf fm ff ff mf fm   xx

deras barn:

fm mf fm ff ff mf f   Erik Olsson  Storkåge 15, Skellefteå,


fm mf fm ff ff mf mf  Anders Jonsson Viken, Skellefteå,

      far: fm mf fm ff ff mf mf f  Joen Andersson född på Bureå 6, Skellefteå

fm mf fm ff ff mf mm   xx

deras barn:

 fm mf fm ff ff mf m  Barbro Andersdotter född på Viken, Skellefteå,

                              Lussi Andersdotter sambo med Erik Olsson levde på Bodan 1, Skellefteå

                              Britta Andersdotter gm Hindrick Persson levde på Tjärn 2


fm mf mm mf ff ff ff  Herman Ionsson (1480 - 1550) född i Burträsk fs

     far: fm mf mm mf ff ff ff f  Ion

fm mf mm mf ff ff fm   xx

deras barn:

 fm mf mm mf ff ff f  Sven Hermansson (ca.1515 - före1564)Skråmträsk 6

                                Jöns Hermansson Skråmträsk, Skellefteå

                                  Nils Hermansson


fm mf mm mf ff fm mf  Herse Andersson Bureå 6 åren 1543-1549.bonde på Bureå 6 mellan 1543-1549. År 1543 hade Herse Andersson 16 spannland åker (2,6 hektar) samt 20 lass äng. Enligt Bureus sägs Herse Andersson ha haft 2 systrar. Den ena gift till Luleå och den andre till Nolbyn i Lövånger. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.396       far: fm mf mm mf ff fm mf f  Anders Olofsson (ca.1425 - ) Bureå 6, Skellefteå

               mor: fm mf mm mf ff fm mf m Mariet (Bur-Mariet)  (1430 - ) född Burträsk, Skellefteå

fm mf mm mf ff fm mm  Margareta Jönsdotter (1460 - ) född på Tuvan,

                  far: fm mf mm mf ff fm mm f  Jöns på Tuvan

deras barn:

fm mf mm mf ff fm m  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6,

                                  kerstin Hersedotter gm Stephan (Staffan) Andersson dog på Innervik 8, Skellefteå sn

                                  Britta Hersedotter gm Amund Andersson levde på Innervik, Skellefteå

                                 Marjetta (Marjet) Hersedotter gm Nils Nilsson (- ca.1571) levde på Falmark 13, Sjöbotten, Löten,

                                 Barbro Hersedotter gm Nils Olofsson


fm mm ff ff ff fm ff  f ANDERS Olofsson  Bure (1425 - ) Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6.Hade sin gård på de marker som senare kom att bli Nr: 6 i bureå by. Kom troligen före byggdes senare. Fick 6 barn.Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn.Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark.

          far: fm mm ff ff ff fm ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm mm ff ff ff fm fm MALIN BUR-MARIT Olofsdotter (1430 - ) född i Burträsk

            far: fm mm ff ff ff fm fm f Jon/Olof

deras barn:

                             Herse Andersson Bure (1452-) Bonde i Bure 6. gm Margeta Jönsdotter Tuvan (1460 - )

                              Jakob Andersson Bure (1456-) gm Kjellög Olofsdotter (1452 - )Bonde i Bureå 8

                      Anders Andersson Burman (1460 - )gm Marjet Jonsdotter (1466 - )Bonde i Röbäck.umeå

                                Lucia ("lilla Lussi") Andersdotter (1462-) gm Joen Olofsson Bonde i Viken.

                                Britta Andersdotter (1465-) död Baggböle, Umeå lfs

                                Jon Andersson Bonde i Viken.

                                 Olof Andersson Bonde i Bureå, Skellefteå

fm mm ff ff ff fm ff  Påvel Andersson Bure (1453 - )

                                  Mariet Andersdotter gm Jon Karlssons i Tåme  (Mariet uppges var halvsyster med till Lucia Andersdotter Bure)


fm mm ff mf fm ff mf ff f Anders Olofsson Bure (1425 - )Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6.

          far: fm mm ff mf fm ff mf ff f  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm mm ff mf fm ff mf ff m   MALIN BUR-MARIT Olofsdotter (1430 - ) född i Burträsk

            far: fm mm ff mf fm ff mf ff mf  Jon/Olof

deras barn:

                                        Herse Andersson Bure (1452-) Bonde i Bure 6. gm Margeta Jönsdotter Tuvan (1460 - )

                                        Jakob Andersson Bure (1456-) gm Kjellög Olofsdotter (1452 - )Bonde i Bureå 8

                             Anders Andersson Burman (1460 - )gm Marjet Jonsdotter (1466 - )Bonde i Röbäck.umeå

                                          Lucia ("lilla Lussi") Andersdotter (1462-) gm Joen Olofsson Bonde i Viken.

                                          Britta Andersdotter (1465-) död Baggböle, Umeå lfs

                                          Jon Andersson Bonde i Viken.

fm mm ff mf fm ff mf ff  Olof Andersson Bonde i Bureå, Skellefteå

                                         Påvel Andersson Bure (1453 - ) Bonde i Ostvik 9.

                                         Mariet Andersdotter gm Jon Karlssons i Tåme  (Mariet uppges var halvsyster med till Lucia Andersdotter Bure)


fm mm mm fm ff mm ff f Anders Olofsson Bure (1425 - ) Bureå, Skellefteå Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6.

          far: fm mm mm fm ff mm ff ff  Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

fm mm mm fm ff mm ff m  MALIN BUR-MARIT Olofsdotter (1430 - ) född i Burträsk

               far: fm mm ff mf fm ff mf ff mf  Jon/Olof

deras barn:

                                         Herse Andersson Bure (1452-) Bonde i Bure 6. gm Margeta Jönsdotter Tuvan (1460 - )

fm mm mm fm ff mm ff  Jakob Andersson Bure (1456-) gm Kjellög Olofsdotter (1452 - )Bonde i Bureå 8

                       Anders Andersson Burman (1460-)gm Marjet Jonsdotter (1466-)Bonde i Röbäck.umeå

                                       Lucia ("lilla Lussi") Andersdotter (1462-) gm Joen Olofsson Bonde i Viken.

                                      Britta Andersdotter (1465-) död Baggböle, Umeå lfs

                                     Jon Andersson Bonde i Viken.

                                     Olof Andersson Bonde i Bureå, Skellefteå

                                     Påvel Andersson Bure (1453 - ) Bonde i Ostvik 9.

                                   Mariet Andersdotter gm Jon Karlssons Tåme                                      

                                 (Mariet uppges var halvsyster med till Lucia Andersdotter Bure)


fm mm mm fm mm fm ff f "Jacob Lagman" Jacob Andersson (1450 - ) Underlagsman i Westerbotten, Bonde på Bureholmen, Bureå 8, Skellefteå sn.

      far: fm mm mm fm mm fm ff ff  Anders Olofsson (ca.1425 - ) född på Bureå 1levde på Bureå 6

     mor: fm mm mm fm mm fm ff fm Mariet (Bur-Mariet) (1430 - )

fm mm mm fm mm fm ff m  Kälug (Kjellög)  (1450 - ) född i Grubbe, Umeå "En mäkta däjelig menniska".

deras barn:

                                    Maria (Mariet) Jacobsdotter (1473-) gm Anders Persson Grubb (ca.1470 - före 1542) Underlagman.Grubbe Umeå

                                     Anders Jacobsson Bure (1475- före 1539) Underlagsman och bonde på Storkåge 4 , Granden, Skellefteå sn gm Magdalena (Malin) Andersdotter

                                      Carl Jakobsson (1477-)

fm mm mm fm mm fm ff  Moses Jacobsson (1480 - )Bureå 8

                                       Elin Jakobsdotter (1482-) gm  Bengt Germundsson Österteg, Umeå lfs, Umeå sn

                                       Karin Jakobsdotter (1485-) gm Nils Olofsson Piteå Karin ägde 5 lotter i lappmarken.

                                       Brita Jacobsdotter (1487-) gm Olof Olofsson och sen omg m Jävre Piteå
 

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se