Alla inlägg den 9 januari 2013

Av Birgitta Hellström - 9 januari 2013 16:53

fm mf fm ff ff Lars Jonsson Böle 1.bonde     

                            far: fm mf fm ff ff f  Jon Jonsson Böle 1 ske   mor:fm mf fm ff ff m Sigrid Olofsdotter Storkåge 15, Skellefteå,

fm mf fm ff fm   xx

deras barn:

fm mf fm ff f Olof Larsson (1592 - 1672) Böle 1


fm mf mm ff ff  Mårten Andersson Skråmträsk 1 Skellefteå. År 1599 hade Mårten Andersson 10 tunnors utsäde, 8 kor, 1 kviga, 1 ungnöt, 10 får, 2 getter, 1 gammalt svin samt 2 ston. År 1601 har han 3 tunnors utsäde, 1 sto och 4 kor. I tre längder kallas Mårten för Nilsson och i en annan längd för Gudmundsson. Gården har 1609 16 spannland åker (2,1 ha). Mårten Andersson har inte betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 beskrivs Mårten Andersson som husarm, krympling, tiggare. Han har ingen ko. Mantalet är samma år på 1/2. Källa: K.K U.L Skellefteå sn  uppl. 2  s.358-360

            far: fm mf mm ff ff f   Anders Nilsson Skråmträsk 1

fm mf mm ff fm    xx

deras barn:

fm mf mm ff f  Anders Mårtensson (1593-1682)
                        Erik Mårtensson (-1635) död i Stettin, Polen
                       Johan Mårtensson Knekt 1631 i Tåme.
 
fm mf mm mf ff  Johan Jonsson (1602-1674) Skråmträsk, 5/6.Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman

              far: fm mf mm mf ff f :     Jon Nilsson (1570 - ca.1625)  mor: fm mf mm mf ff m Karin

fm mf mm mf fm  Karin Larsdotter (-1676)

            far: fm mf mm mf fm   Lars

deras barn:

fm mf mm mf f  Jon Johansson (1630-1700)

                        Karin Johansdotter (1640-1734)gm Erik Mårtensson (1635 - 1730)  Skråmträsk 3

                       Olof Johansson Soldat 1652.

                       Johan Johansson Lamm Soldat på roten 68 Lamm.

                       Nils Johansson Soldat 1661-63.

                      xx Johansdotter gm Anders Andersson-Sprint (1624 - 1690) boende på Rönnbäcken 2,


fm mf mm mf mf  Gabriel Andersson Finnfors    far: fm mf mm mf mf f  Anders Olofsson Finnfors 1 mor:fm mf mm mf mf m Marit

 fm mf mm mf mm   Dordi

deras barn:

fm mf mm mf m  Eva Gabrielsdotter (ca 1630-) Finnfors,


fm mm ff ff ff  Philipus Jakobsson Ostvik 12, Frambyn. Philipus Jakobsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-18. Enligt roterings- och utskrivningslängden från 1620 bor svärfadern Jakob Nilsson också på gården. År 1628 är åkerarealen på 7 spannland. mantalet är 1630 på 7/16. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.76

           far: fm mm ff ff ff f  Jakob Philipusson (- ca.1623)

 fm mm ff ff fm   xx jacobsdotter Ostvik 12, Frambyn,

           far: fm mm ff ff ff mf   Jakob Nilsson dog på Ostvik 12

deras barn:

                       Per Philipsson (1601-1664) tjänstgör vid Piteå silverbruk med räckningsved.Bonde 1631-64 Ostvik 12

fm mm ff ff f   Anders Philipsson (1607-1675)


fm mm ff fm ff  Olof Mosesson (ca.1640- )Bodbyn 12, Burträsk, Västerbotten

far: fm mm ff fm ff f  Moses Olofsson (ca.1610 - )Bodbyn 12 Burträsk mor: fm mm ff fm ff mKierstin (ca.1610- )

 fm mm ff fm fm  Mareta (ca.1640- 1705-12-02)

deras barn:

fm mm ff fm f  Moses Olofsson (ca.1670 - ca.1710 CA) Bodbyn 12, Burträsk,

fm mm ff mf ff Olof Andersson (- ca.1631) Bergsbyn 1, Skellefteå. Under Olof Anderssons tid är matalet på 1/6. Olof Andersson var knekt 1621-23 i Ursviken. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.348.Anges som styvston till Anund Persson. vem var fadern ? var det Anund eller ?

           far: fm mm ff mf ff   Anund Persson (- >1620)      mor: fm mm ff mf fm Britta Danielsdotter

 fm mm ff mf fm  Anna Ägde Bergsbyn 1 åren 1623, 1629 samt 1632-35.

deras barn:

fm mm ff mf f Anders Olofsson (1617-efter 1669)

                     Olof Olofsson Soldat 1645-54.

                    Johan Olofsson

fm mm fm ff ff  Olof Nilsson-Byske (1619 - 1666) Bonde på Byske 4. Skellefteå Ägde hemanet 1640-66 och var nämndeman 1652. År 1648 är Olof NIlsson postbonde. Olof Nilsson Byske var bruksknekt i Silbojokk och Kvikkjokk 1657-66 och arbetade som vaskare. Skatten är 1645 på 4 tunnor och 4 skäl.Mantalet var 1654 på 9/16.   Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.216,  KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.39 sambo senare med Britta.

                    far: fm mm fm ff ff f  Nils Jonsson (- ca.1645) Byske 4,

fm mm fm ff fm    xx

deras barn:

fm mm fm ff f  Olof Olofsson Byske (-1677)

                      Kerstin Olofsdotter g m Lars Davidsson (- 1667) omg 1685 m Johan Larsson-Falk

                      Nils Olofsson (- före 1695)gm Margareta  köpte hammanet Byske 1 1675


fm mm fm ff mf  Anders Davidsson (1581 - 1654) Ägde Östanbäck 6, Mois 1624-54 Skellefteå född på Östanbäck 12

           far: fm mm fm ff mf f  David Jakobsson Östanbäck 12,

fm mm fm ff mm   xx

deras barn:

                        David Andersson (-1645) Knekt 1645 dog utanför köpenhamn

                        Margareta Andersdotter

fm mm fm ff m  Karin Andersdotter

fm mm mf ff ff  Olof Olsson (- ca.1639)Östanbäck 8, äger gården Östanbäck 14, Årsgården,1610-1639. Han har betalat Älsborgs lösen 1613-18. Under hans tid  är mantalet 1/2 och skatten är 1645 på 4 tunnor. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.85      far: fm mm mf ff ff f  Olof Persson (- 1596) Östanbäck 8 

fm mm mf ff fm    Anna

deras barn:

fm mm mf ff f  Olof Olofsson (1601-1666)

                       Staffan Olofsson (-1656)Soldat 1647-56. dog i Polen


fm mm mm ff mf  Tomas Nilsson död på Östanbäck 1

          far: fm mm mm ff mf f  Nils

 fm mm mm ff mm  Barbro

deras barn:

fm mm mm ff m Margareta Tomasdotter (- efter 1678) född på Östanbäck 1,


fm mm mm fm ff  Anders Olsson/Olofsson (ca.1570 -1653) Kusmark 8, Skellefteå,

          far: fm mm mm fm ff f  Olof Jonsson                mor: fm mm mm fm ff m Sara Tomasdotter Storkåge 4, Ske

fm mm mm fm fm   xx

deras barn:

fm mm mm fm f  Anders Andersson (1603 - 1671) Kusmark 8,

                           Johan Andersson Knekt.


 fm mm mm fm mf  Erik Jonsson (före 1577 - )Kusmark 20, Skellefteå lfs,.Kallades för "Stora" Erik Jonsson.

        far: fm mm mm fm mf f  Jon

fm mm mm fm mm  Kerstin Jakobsdotter (ca.1580- ) född på Kusmark 20, Skellefteå,ägde Kusmark 20  1646 till 1648.

       far: fm mm mm fm mm f  Jakob Nilsson (ca.1550-1613) född på Kusmark 1 levde och dog på Kusmark 20

      mor: fm mm mm fm mm m  Sigrid född på Kusmark 20

deras barn:

fm mm mm fm m Karin Eriksdotter (ca.1600-1670)

                           Sigrid Eriksdotter (1631-ca.1724) gm Nils Andersson, (ca 1630-),från Skråmträsk 1,levde på Hjoggböle 4 (Östra Hjoggböle), Skellefteå


generation 11

fm mf fm ff ff f  Jon Jonsson Böle 1 ske, Bonde

          far: fm mf fm ff ff ff  Jon Larsson född i Burträsk, Västerbotten (AC) sen boende på Böle 1 

fm mf fm ff ff m Sigrid Olofsdotter född på Storkåge 15, Skellefteå,

          far: fm mf fm ff ff mf  Olof Eriksson (ca.1520- )

deras barn:

fm mf fm ff ff Lars Jonsson Böle 1. 


fm mf mm ff ff f   Anders Nilsson Skråmträsk 1. ägde hemmanet Skråmträsk 1 1575 - 1593. Källa: Bönder och gårdar i Skellefteå Socken 1539 - 1650 sidorna 200 - 201 Skråmträsk 1 Skellefteå

       far: fm mf mm ff ff ff Nils Ersson

fm mf mm ff ff m    xx

deras barn:

fm mf mm ff ff  Mårten Andersson Skråmträsk 1


fm mf mm mf ff f     Jon Nilsson (1570 - ca.1625)  Bonde på Skråmträsk 6.Jon Nilsson som sannolikt var en bror till Sven Nilsson innehade hemmanet Skråmträsk 5 mellan 1606-1625. År 1609 hade gården 11 spannland åker (1,8 hektar). Jon Nilsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. Han beskrivs 1620 som utfattig och hans hustru har legat sjuk länge. Hon står för hemmanet 1626. Mantalet är 1620 på 3/4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.203

                far: fm mf mm mf ff ff  Nils Svensson (ca.1540 - ca.1603)

               mor: fm mf mm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca.1540 - )

fm mf mm mf ff m    Karin 1620 har hon legat sjuk länge. Hon står för hemmanet Skråmträsk 5 år 1626.

deras barn:

fm mf mm mf ff  Johan Jonsson (1602-1674) Skråmträsk, 5/6


fm mf mm mf mf f  Anders Olofsson (ca.1565-) Finnfors 1

             far: fm mf mm mf mf ff  Olof Jonsson (ca.1520- ca.1584)

            mor: fm mf mm mf mf fm   xx

fm mf mm mf mf m Marit

deras barn:

                             Per Andersson (1611-1680/81)Finnfors 1

fm mf mm mf mf   Gabriel Andersson(-kort efter 1628)

                              nn       Andersson  Enligt Bureus var en annan son till Anders gift med Agnes Jonsdotter som var en dotter till Jon Tomasson (Dannemora Kapell) Som var en son till Tomas Kettilsson på Storkåge 4.


fm mm ff ff ff f  Jakob Philipusson (- ca.1623) Ägde Ostvik 12 åren 1582-1623.

         far: fm mm ff ff ff ff  Philipus Olsson (- ca.1584) Ägde Ostvik 12 åren 1552-82.

        mor:fm mm ff ff ff fm  Karin Andersdotter född på Ostvik 12, Frambyn,

fm mm ff ff ff m   xx

deras barn:

fm mm ff ff ff  Philipus Jakobsson Ostvik 12, Frambyn


fm mm ff ff ff mf   Jakob Nilsson dog på Ostvik 12 levde från 1621 Ostvik 12, Frambyn

fm mm ff ff ff mm   xx

deras barn:

fm mm ff ff ff m  xx Jakobsdotter


fm mm ff fm ff f  Moses Olofsson (ca.1610 - )Bodbyn 12 Burträsk 

        far: fm mm ff fm ff ff  Olof

fm mm ff fm ff m Kierstin (ca.1610- )

deras barn:

fm mm ff fm ff  Olof Mosesson (ca.1640- )Bodbyn 12, Burträsk,


fm mm ff mf ff   Anund Persson (- före 1620) År 1599 hade Anund Persson 5 tunnors utsäde, 4 kor, 1 ungnöt, 1 får, 2 risbitar, 2 getter samt 1 sto. Han hade 1601 1,5 tunnas utsäde samt 3 kor. Anund Persson har inte betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 betecknas han som utfattig och han har ingen ko. Hans styvson brukar hemmanet och har inte betalat någon skatt. Samma år var mantalet på 1/8. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.525 

        far: fm mm ff mf ff f  Per  

fm mm ff mf fm Britta Danielsdotter född på Bureå 1, Skellefteå sn'

        far: fm mm ff mf fm f Daniel Andersson Bureå 1

deras barn:

                       Malin Anundsson

                       Kerstin Anundsdotter

fm mm ff mf f  Olof Anundsson (-ca.1631)


fm mm fm ff ff f  Nils Jonsson (- ca.1645) Byske 4,Sonen Nils Jonsson tog över gården och var ägare 1607-45. År 1610 hade gården 10 spannland åker (1,6 hektar). Nils Jonsson har betralat Älvsborgs lösen 1613-1618. Under hans tid är mantalet på 5/8. År 1623 hade Herman Olsson i Byske 1/4 mantal från Nils Jonssons hemman. År 1614 är han nämndeman och 1642 gästgivare. Han blir 1637 dönd för att ha "skövlat" Per Perssons hustru i Byske på väg till kyrkan. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.173

          far: fm mm fm ff ff ff  Jon Olsson (- 1607)Byske 4, Skellefteå

fm mm fm ff ff m  xx

deras barn:

fm mm fm ff ff  Olof Nilsson Byske (1619-1666)

                        Anders Nilsson (-1637) Knekt 1630-1637

                        Peder Nilsson Knekt för sin fars hemman 1639.

                        Jonas (Jon) Nilsson Nicolai Buscherus (-1657)n Nilsson är ägare till Byske 4 i ett par längder 1640-41. Han är sannolikt med Jonas Nicolai Buscherus som är student i Uppsala 1634. År 1642 är han pedagogus i Umeå skola. Sedan är Buscherus komminister i Umeå stad 1649-57. Buscherus som var från Byske dog 1657. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.174


fm mm fm ff mf f  David Jakobsson Östanbäck 12,Ägde Östanbäck 12 åren 1589-1601.År 1601 hade han 2 tunnors utsäde, 1 sto och 2 kor. År 1600 brann gården i likhet med många andra i byn. Källa: U.L KF Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.227

          far: fm mm fm ff mf ff  Jakob Hansson

         mor: fm mm fm ff mf fm  Märiet (Marit)

fm mm fm ff mf m   xx

deras barn:

fm mm fm ff mf  Anders Davidsson (1581 - 1654) Ägde Östanbäck 6,


fm mm mf ff ff f  Olof Persson (- 1596) Östanbäck 8 . han äger hemgården 1580-97. Han dör sannolikt 1596 då han ger pengar till kyrkan i testamente. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.81

        far: fm mm mf ff ff ff  Per Olsson Östanbäck 8,

fm mm mf ff ff m   xx

deras barn:

fm mm mf ff ff  Olof Olsson (- ca.1639)Östanbäck 8,


fm mm mm fm ff f  Olof Jonsson  bosatt 1588-1598 på Kusmark 8 Skellefteå

       far: fm mm mm fm ff ff Jon

fm mm mm fm ff m   Sara Tomasdotter född på Storkåge 4, Skellefteå (AC) levde på Kusmark 8, Skellefteå

       far: fm mm mm fm ff mf  Tomas Kettilsson (- ca.1595)född på Degerbyn 3, Skellefteå levde på Storkåge 4,

      mor: fm mm mm fm ff mm  Kälug Andersdotter född på Storkåge 4,

deras barn:

fm mm mm fm ff  Anders Olsson/Olofsson (ca.1570 -1653) Kusmark 8,


fm mm mm fm mm f  Jakob Nilsson (ca.1550-1613) född på Kusmark 1 levde och dog på Kusmark 20

           far: fm mm mm fm mm ff  Nils Persson Skräddare (1520 - 1590) Köpman, Skräddare.Kusmark 1

          mor: fm mm mm fm mm fm  Kälug Carlsdotter Bure född på Bure 8, Skellefteå

fm mm mm fm mm m  Sigrid född på Kusmark 20  År 1620 gick Sigrid och tiggde.

deras barn:

fm mm mm fm mm  Kerstin Jakobsdotter (ca.1580- ) född på Kusmark 20 


ANNONS
Av Birgitta Hellström - 9 januari 2013 12:53

vad är rätt och fel?

Är det rätt att sparka någon i magen ...... om det inte blir skador ?

Är det rätt att köra bil onykter ...... om man inte åker dit ?

Är det rätt att köra bil utan körkort ...... om man inte kör på nån ?jag för min del tycker att det är handlingen inte konsikventerna som är felaktiga


ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se