Alla inlägg den 6 januari 2013

Av Birgitta Hellström - 6 januari 2013 17:48

fm fm ff ff ff ff f  Erik Jönsson skråmträsk 5. Källa; Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidan 202  Skråmträsk 3  Skellefteå

               far: fm fm ff ff ff ff ff  Jöns Hermansson

fm fm ff ff ff ff m   xx

deras barn:

fm fm ff ff ff ff  Jöns Ersson (-1622)

                         Olof Ersson Skråmträsk 3

fm fm ff ff fm ff f  Nils Svensson (ca1540 - ca1603)Skråmträsk 6.

               far: fm fm ff ff fm ff ff Sven Hermansson (ca.1515 - efter 1564)Skråmträsk 6,

 fm fm ff ff fm ff m Anna Hansdotter (ca1540 - )Bureå 6,gift 1565 äger Skråmträsk 6 åren 1604-05.

              far: fm fm ff ff fm ff mf  Hans Andersson Köpman i Bureå, ägare till Bureå 6

             mor: fm fm ff ff fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )född på Bureå 6,

deras barn:

fm fm ff ff fm ff Jon Nilsson (1570- ca 1625)

                         Sven Nilsson

                         Malin Nilsdotter

  

fm fm ff ff mf mm f Per Andersson bonde på Tjärn 4 1604-1620. Gården har 1609 11 spannland åker (1,8 hektar). Samma år har mågen jakob Larsson ett eget hushåll på gården. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.481       far: fm fm ff ff mf mm ff Anders Jonsson Tjärn 4

fm fm ff ff mf mm m   xx

deras barn:

fm fm ff ff mf mm    xx Persdotter gift med Jacob Larsson (före 1577 - 1652)

fm fm ff ff mm ff f Olof Persson Född på Degerbyn 6, Degerbyn, Skellefteå landsförs. Bonde i Degerbyn 6, Degerbyn

          far: fm fm ff ff mm ff ff Per Olofsson.Död i Degerbyn 6,   http://www.lasseistuvsta.se/000/0000/735.htm

fm fm ff ff mm ff m   xx

deras barn:

fm fm ff ff mm ff  Anders Olofsson Degerbyn 6

fm fm ff fm ff ff f  Per Larsson (ca1540 - ) Drängsmark 9 .Äger fädernegården Drängsmark 9 åren 1566-96. 1562 hade han varit knekt.   far: fm fm ff fm ff ff ff  Lars Persson (ca 1520-) Drängsmark 9                                http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=100404

fm fm ff fm ff ff m   xx

deras barn:

fm fm ff fm ff ff  Lars Persson ägde Drängsmark 9

fm fm ff mf ff ff f   Erik Jönsson Skråmträsk 5 Skellefteå

            far: fm fm ff mf ff ff ff  Jöns Hermansson Skråmträsk 3 Skellefteå

           mor: fm fm ff mf ff ff fm   xx

fm fm ff mf ff ff m     xx

deras barn:

fm fm ff mf ff ff Jöns Ersson (-1622)Skråmträsk 3

                         Olof Ersson äger Skråmträsk 3 1599

fm fm ff mf fm ff f   Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6, Skellefteå. Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman, Köpman.     far: fm fm ff mf fm ff ff  Sven Hermansson (ca.1515 - före 1564) Skråmträsk 6,

 fm fm ff mf fm ff m  Anna Hansdotter (ca1540 - ) född på Bureå 6,Änkan äger Skråmträsk 6 åren 1604-05.

                    far: fm fm ff mf fm ff mf  Hans Andersson född i Burträsk sn

                   mor: fm fm ff mf fm ff mm  Cecilia (Cicill) Hersedotter (1503 - )Bureå 6, Skellefteå lfs,

deras barn:

fm fm ff mf fm ff  Jon Nilsson (1570 - 1625)Skråmträsk 6,

                              Sven Nilsson Ägde Skråmträsk 6 åren 1599, 1602-1603.

                             Malin Nilsdotter 

fm fm fm fm mf ff f   Jon Nilsson (1570 - 1625)Skråmträsk. 6

                far: fm fm fm fm mf ff ff  Nils Svensson (ca1540 - ca1603) Skråmträsk 6

              mor: fm fm fm fm mf ff fm  Anna Hansdotter (ca1540 - ) född på Bureå 6,

fm fm fm fm mf ff m  Karin

deras barn:

fm fm fm fm mf ff  Johan Jonsson (1602 - 1674) Bonde på Skråmträsk 6, Nämndeman.

 fm fm fm fm mf mf f Anders Olofsson/Olsson . bonde på fädernegården Finnfors 1, 1588-1627 och 1652-53?. År 1594 gav han
pengar till kyrkan. Anders Olsson hade 1599 4 tunnors utsäde, 4 kor, 1 kviga, 10 får, 3 getter, 1 ungt svin samt 1 sto. Åren 1604-1606 kallas han för husman. Gården hade 1609 3 spannland åker (0,5 hektar) samt 2 spannland i linda (0,3 hektar). Anders Olsson har inte erlagt Älvsborgs lösen 1613-1618 utan han kallas tiggare och husarm. Mantalet är 1620 på 1/4. År 1624 hade all gröda frusit bort.  far: fm fm fm fm mf mf ff  Olof Jonsson Finnfors 1

 fm fm fm fm mf mf m Marit

deras barn:

                              Olof Andersson (1587-) ägde gården 1627-52. Hans hustru Karin fanns på gården 1653.
                               Erik Anderson var knekt 1623-1624. Han dog det sistnämnda året.
fm fm fm fm mf mf  Gabriel Andersson som var landsknekt i Kattisträsk 1628. Han torde ha dött kort tid därefter.
                               Per Andersson (1611-1680/81) som ägde fädernehemmanet 1654-79 gift 2 gånger?

fm fm fm mm ff ff f  Jöns Nilsson  äger Hemmanet Frostkåge 11 Skellefteå åren 1555 - 1568. Gården är 1559 på 3 markland och 5 öresland. På sommartinget år 1564 blir Jöns Nilsson åtalad för olaglig humlegård.Han gav 5 öre.Sedan är gården försvunnen ur längderna fram till år 1585

                 far: fm fm fm mm ff ff ff  Nils Jonsson Frostkåge 11 Skellefteå

fm fm fm mm ff ff m Margareta

deras barn:

fm fm fm mm ff ff  Nils Jonsson

fm fm fm mm fm ff f  Christer Jonsson Frostkåge 12 Skellefteå.  bonde på gården Frostkåge 12 skellefteå åren 1552 - 1601. Gården hade 1559  3 1/2 markland och 3 öresland.Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Christier Jonsson  8 lod silver, 14 mark i pengar, 1 skålpund koppar, 8 kor, 1 kviga om 2 år, 6 får, 6 getter, 3 svin samt 1 sto för 5 mark.Egendomen värderades till 159 mark och 6 öre. På sommartinget år 1573 åtalades Christier Jonsson och Anders Ersson i byn för att de hade försummat kungens arbete.De gav 2 mark och 6 öre. På sommartinget år 1575 blev Christier Jonsson åtalad för att han hade tagit litet hö av sin granne. Han gav 16 mark.På vintertinget 1582 blev Christier åtalad för snatteri Han gav 10 öre,På sommartinget år 1589 blev Christier åtalad för snatteri 40 mark för att han tog stycke åker av sin granne samt för trelska, d,v,s, olydnad, med skjutsfärd.
Han blev benådad från dödsstraff och gav 20 mark,I hjälpskattelängden år 1599 hade Christier tillsammans med sönerna 8 tunnors utsäde, 23 kor, 2 kvigor, 10 får, 4 unga får, 7 risbitar, 15 gettr, 2 ston samt 30 lod silver.År 1601 har Christier Jonsson 2 tunnors utsäde, 1 häst och 7 kor.http://www.grewik.se/holgerekstrom/p4ad894ec.html

                   far: fm fm fm mm fm ff ff  Jon Persson Frostkåge 12 Skellefteå

                 mor: fm fm fm mm fm ff fm  Marit

fm fm fm mm fm ff m  xx

deras barn:

fm fm fm mm fm ff  Jon Christiersson (-1637)

                               Herman Christiersson

                               Per Christiersson hemmansdel från Frostkåge 12 Skellefteå åren 1601 - 1612

                               Olof Christiersson gm Elisabet boende på Frostkåge 3 Skellefteå åren 1601 - 1630

fm fm fm mm fm fm f  Nils Eriksson. Bonde i Lund 2, Skellefteå (Västerbotten).

              far: fm fm fm mm fm fm ff Erik 
fm fm fm mm fm fm m Malin Hansdotter. Född i Bure 6, Skellefteå

              far: fm fm fm mm fm fm mf Hans Andersson. Bonde i Bure. Äger (1551-1582) Bure 6, Skellefteå lfs 
             mor:fm fm fm mm fm fm mm Cecilia Hersesdotter. Född i Bure 6, Skellefteå lfs.

deras barn:

fm fm fm mm fm fm Dordi Nilsdotter. (-1640)Född i Lund 2, Skellefteå lfs. Död i Frostkåge 13,

fm fm fm mf ff ff ff f Anders Öndesson Lund 6.  äger gården 1566-1601 samt 1605. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade han 10 lod silver, 1? skålpund koppar, 5 kor, 10 får samt 1 sto för 5 mark. Egendomen värderas till 118 mark och 6 öre. År 1599 hade Anders Öndesson 12
tunnors utsäde, 8 kor, 1 kviga, 2 ungnöt, 7 får, 3 unga får, 2 risbitar, 7 getter, 1 gammalt svin, 2 unga svin, 1 sto samt 6 lod silver. Han hade 1601 2 tunnors utsäde, 1 sto samt 4 kor. (Källa: Ulf Lundström, Bönder och Gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

                 http://www.bertilh.se/hemV/Lund/Lund-2.html               

                  far: fm fm fm mf ff ff ff ff  Önde Andersson Lund 6

fm fm fm mf ff ff ff m    xx

deras barn:

fm fm fm mf ff ff ff  Christier Andersson Lund 6

                                 Önde Andersson

fm fm mf ff mf mm f Herman Larsson Hedensbyn 6 Skellefteå ägare till Gården Hedensbyn 6 Skellefteå åren 1583 - 1619.År 1599 hade han 8 tunnors utsäde, 7 kor, 1 kviga, 6 får, 4 unga får, 4 getter, samt 1 häst.Han hade år 16011 i tunnas utsäde, 1 häat och 3 kor.Gården hade 1609  7 spannland åker  ( 1,1 hektar )samma år hade mågen Önde Olsson ett eget hushåll på gårdenKälla; Bönder och gårda i Skellefteå Socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidan 333 Hedensbyn 6 Skellefteå

            far: fm fm mf ff mf mm ff Lars Hermansson Hedensbyn 6 Skellefteå

                  http://www.grewik.se/gunwiklund/p95ee92f6.html

fm fm mf ff mf mm m  xx

deras barn:

fm fm mf ff mf mm Marit Hermansdotter

                             Lars Hermansson äger Hedensbyn 6 1583 - 1619 jagade säl år 1557 tillsammans med Jon Andersson

                             Nils Hermansson ägare till  hedensbyn 6  år 1539

 fm fm mf fm ff ff f Jon Nilsson (1570 - ca.1625)Skråmträsk 6,innehade hemmanet Skråmträsk 5 mellan 1606-1625. År 1609 hade gården 11 spannland åker (1,8 hektar). Jon Nilsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. Han beskrivs 1620 som utfattig och hans hustru har legat sjuk länge. Hon står för hemmanet 1626. Mantalet är 1620 på 3/4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  s.203

                 far: fm fm mf fm ff ff ff Nils Svensson (ca.1540 - ca.1603) Skråmträsk 6,

                mor: fm fm mf fm ff ff fm   Anna Hansdotter (ca.1540 - ) Bureå 6, Skellefteå lfs,

fm fm mf fm ff ff m Karin

deras barn:

fm fm mf fm ff ff  Johan Jonsson (1602 - 1674) skråmträsk 6

fm fm mf fm ff mf f  Anders Olofsson Ägde Finnfors 1 åren 1588-1627.

                 far: fm fm mf fm ff mf ff Olof Jonsson (ca1520-ca1584) nämndeman dog på Finnfors

 fm fm mf fm ff mf m  Marit

deras barn:

                             Per Andersson (1611-1680/81)

fm fm mf fm ff mf  Gabriel Andersson (-kort efter 1628)

                             nn   Andersson  Enligt Bureus var en annan son till Anders gift med Agnes Jonsdotter som var en dotter till Jon Tomasson (Dannemora Kapell) Som var en son till Tomas Kettilsson på Storkåge 4.

fm fm mf fm mf ff f  Jon Olofsson Bonde på Ragvaldsträsk 6  1605-1630, 1/3 mtl.Brodern Jon Olsson står som ägare till hemmanet 1605-1630. På sommartinget 1597 blev han åtalad för att han haft sängelag med sin närbesläktade fränka och de hade fått ett barn. De ansågs inte vara barnsliga men blev benådade från dödsstraff och bötade 21,5 daler. Gården hade 1609 7 spannland åker (1,1 hektar). På sommartinget 1612 framkom att Jon Olsson hade gjort enfalt hor med sin granne Nils Olssons syster. Jons hustru bad för de bägge och "gav dem vänska". Jon Olsson blev dömd till 30 daler i böter och kvinnan 10 daler. Men bägge var fattiga och böterna sattes till 110 mark vilket de också gav. Jon Olsson har inte kunnat betala Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 betecknas han som  en utfattig tiggare. Under tiden 1620-1630 var mantalet på 1/3. Jon Olsson kan ha haft en bror som hette Jakob Olsson och som blev nybyggare i Kavisträsk eller Norsjö 14. Ragvaldsträsk 6 brukade Kvavisträsk som fjällträsk 1553-57 samt 1610. Namnet Zackarias finns både på Ragvaldsträsk 6 och i Kvavisträsk. Jakob Olsson kan ha slagit sig ner i Kvavisträsk redan 1624 då Jakob Olsson blev soldat i Norsjö. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428               far: fm fm mf fm mf ff ff   Olof Olofsson Ragvaldsträsk 6, Skellefteå

fm fm mf fm mf ff m   xx

deras barn:

fm fm mf fm mf ff  Anders Jonsson (ca 1604-1678)

                               Johan Jonsson Soldat 1633-1636.

                              Östen Jonsson Knekt 1643-1647.

                              Olof Jonsson Knekt 1624-1629.

                              Jöns Jonsson Trumslagare 1647 och knekt i Gummark 1642-1649.Han gick ut för sin brors hemman i Ragvaldsträsk och för Anders Jonsson i Gummark. Jöns Jonsson var bergsknekt 1646. År 1648 blev han hemskickad och beskrevs som oduglig. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.428

                              Zacharias Jonsson Knekt 1623-1624.

                             Lars Jonsson Nämnd 1633 i Ragvaldsträsk by, Skellefteå sn.

                             Nils Jonsson Nämnd i 1626 års boskapslängd i Ragvaldsträsk, Skellefteå sn.

fm fm mf fm mm ff Karl Ersson (- 1632) född på Sunnanå 5 Grubban. Nämndeman 1604-1623, Länsman 1615, Bonde på Sunnanå 1, Skellefteå sn 1583-1628.            far: fm fm mf fm mm ff f  Erik Olofsson (- >1601)

fm fm mf fm mm fm    xx

deras barn:

                               Anders Karlsson (1591-)Bonde på Sunnanå 1 åren 1629-1651, 15/32 mtl år 1632

                                Mårten Karlsson  levde 1621 Sunnanå 1, Skellefteå sn

fm fm mf fm mm f   Per Karlsson (-1644)

                                 Zacharias Karlsson (-1638)Fänrik, ägde Klutmark 9 åren 1630-1633, 1/3 mtl, Myckle 1 åren 1634-37, 3/4 mtl.Zackarias Karlsson som var från Sunnanå 1 men tidigare hade haft hemmanet Klutmark 9, innehar Myckle 1 åren 1634-1637. Han är rustmästare 1629, fältväbel 1633 och blir fänrik samma år. Han dog 1638 i Mecklenburg. Hustru Margareta gav pengar efter honom. Zackarias Karlsson var på fälttåg och hade garnisonstjänst i Tyskland under åren 1630-38. Åren 1634-38 tjänstgjorde han på ett kompani från Piteå och Luleå socknar. Under hans tid var mantalet på 3/4. Zakarias gav pengar till kyrkan 1631 när han kom hem från Pommern. Han flyttade 1634 till M yckle, 1, Skellefteå sn. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.333, 354.död 1638 Mecklenburg

fm fm mf mf ff ff f Per Jonsson (- efter 1563) Tjärn.bonde på Tjärn. 1539-1563. Per Jonsson var nämndeman 1539. År 1543 hade han 7 spannland åker (1,1 hektar) samt 20 lass äng.På gården fanns 1553 8 kor. (Det står felaktigt i längden Per Andersson). Gården var 1559 på 412 markland.År 1556 jagade Per Jonsson säl tillsammans med Anders Jonsson samt Olof Persson som kan ha varit en son. Olof Persson var inte med 1557. År 1558 jagade Per Jonsson och Anders Jonsson. De hade en båt och 2 nät. Fångsten bestod av 2 sälar. Per Jonsson fiskar 1553 och 1557 i Djupträsket (Diupe tresk) och Alsån (Olffz ånn) tillsammans med Karl Nilsson i Storkåge och Jöns Östensson i Medle. Sjöarna ligger i Jörns socken. Åren 1556-1557 fiskade Per Jonsson i Storträsket i Jörnssocken

          far: fm fm mf mf ff ff ff   Jon

fm fm mf mf ff ff m   xx

deras barn:

fm fm mf mf ff ff Jon Persson (1622-1675)

                           Anders Persson ägde tjärn 1 1564-1584.


fm fm mf mf ff mf f  Olof Eriksson Ragvaldsträsk 7 (8), Skellefteå, Västerbotten


  far: fm fm mf mf ff mf ff Erik Olofsson (1545 - )död på Ragvaldsträsk 7, Skellefteå,


fm fm mf mf ff mf m   xx

deras barn:

fm fm mf mf ff mf  Erik Olofsson (1602 - före 1639)född på Ragvaldsträsk 8


fm fm mf mf mf ff Jon Olsson Falmark 12.Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark 1585-1620.1599 hade gården 6 tunnors utsäde, 11 kor, 4 kvigor, 14 får, 10 unga får, 4 risbitar, 8 getter, 2 gamla svin, 1 ungt svin, 1 häst, 1 sto samt 20 lod silver. Jon Olsson hade 1601 4 tunnors utsäde, 1 häst samt 7 kor. Gården hade 1609 12 spannland och 1 skälsland åker

                          far:fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark, Skellefteå sn 1539-1584

fm fm mf mf mf fm    xx

deras barn:

fm fm mf mf mf f Olof Jonsson (- 1661)Falmark 12, Gamla Falmark.


 fm fm mf mf mm ff Anders Olofsson (- 1664)  Ägde Innervik 12, Skellefteå sn 1610, 1613-1639, 1642-1645.Gården  hade 1609 14 spannland åker (2,2 hektar). Samma år hade sonen Anders Olsson ett eget hushåll på gården. År 1611 finns det 2 pigor på gården. Gården är 1616 störst i socknen förutom Anders och Könik Perssons gårdar på Bergsholmen och Risön. Hemmanet är på ett helt mantal 1618-1619. Drängen Ivar Nilsson fanns på gården 1621.
Det ursprungliga hemmanet är Innervik 12 och Innervik 11, Gästgivargården,  tillkommer ca 1757 genom en delning av Innervik 12. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.557

                   far: fm fm mf mf mm ff f  Olof Jonsson född på Myckle 1,  ägde Innervik 12, Skellefteå sn 1599, 1601-1627

                 mor: fm fm mf mf mm ff m  xx Andersdotter född på Innervik 12 (dotter till Anders Pehrsson Innervik 12)

fm fm mf mf mm fm    xx

deras barn:

fm fm mf mf mm f Johan Andersson (1613 - 1684)Bonde på Innervik 12,


fm fm mf mf mf ff f  Olof Jonsson (- 1661)Falmark 12, Falmarksforsen åren 1610, 1613-40, 3/4 mtl 1620, 1646-61, 5/8 mtl år.Olof Jonsson anges vara bonde i Falmark 11 eller som det också kallas " SJÖBOTTEN " åren 1613 till 1637 då hustrun övertar hemmansbruket. År 1640 övertas hemmanet av sonen Jon.Vid hans död 1661 ges i testamente efter Olof Jonsson en ljuskrona till kyrkan den anges hänga i korskyrkogången.

                far: fm fm mf mf mf ff ff  Jon Olsson Bonde på Falmark 12, Gamla Falmark 1585-1620.

fm fm mf mf mf ff m  Margareta

deras barn:

fm fm mf mf mf ff  Jon Olofsson (1622-1664)

                             Erik Olsson Knekt 1629.

                             Mats Olofsson Palm (-1688)g 2ggr 2:a hustrun Malin Johansdotter (1639 - 1726) från Innervik 12

                             Äger Innervik 9, Skellefteå sn 1666-1686, Soldat Palm på kyrkobordet 1659-1660.

                            Johan Olofsson (-1683)Ägde Falmark 12, Falmarksforsen, Skellefteå sn 1662-1680.


 fm fm mf mm ff ff f Nils  Larsson Burvik 7, Skellefteå,   far: fm fm mf mm ff ff ff  Lars Andersson (- 1600) Burvik 7,

              mor: fm fm mf mm ff ff fm  Ingeborg

 fm fm mf mm ff ff m  Gunborg (- 1655)

deras barn:

fm fm mf mm ff ff  Per Nilsson (1603 - 1674) Burvik 7,


 fm fm mf mm ff mf f Jon Jonsson Bergsbyn 8, Skellefteå, (AC)

fm fm mf mm ff mf m    xx

deras barn:

fm fm mf mm ff mf  Anders Jonsson (-1678)

                               Moses Jonsson Bergman (-1676)Död 1676 Vid Öland


fm fm mf mm mf ff f Karl Ersson (- 1632) Nämndeman 1604-1623, Länsman 1615, Bonde på Sunnanå 1, Skellefteå sn 1583-1628. född på Sunnanå 5, Grubban,

               far: fm fm mf mm mf ff ff Erik Olofsson (- efter 1601) Sunnanå 5, Grubban,

fm fm mf mm mf ff m  xx  (- 1632)

deras barn:

                              Anders Karlsson (1591-)Bonde på Sunnanå 1 åren 1629-1651

                              Mårten Karlsson

fm fm mf mm mf ff  Per Karlsson (-1644)Bonde på Sunnanå 2, Skellefteå sn

                               Zacharias Karlsson (-1638)Fänrik, ägde Klutmark 9 åren 1630-1633, 1/3 mtl, Myckle 1 åren 1634-37. Han är rustmästare 1629, fältväbel 1633 och blir fänrik samma år. Han dog 1638 i Mecklenburg.Zackarias Karlsson var på fälttåg och hade garnisonstjänst i Tyskland under åren 1630-38. Åren 1634-38 tjänstgjorde han på ett kompani från Piteå och Luleå socknar.


fm fm mf mm mm ff f Anders Jonsson (- 1631)Bonde på Böle 5, Norrböle,Gården åren 1606-1630.  hade 1609 13 spannland åker och 3 skälsland åker (2,1 hektar). Anders Jonsson var änkling 1613. Han har betalat Älvsborgs lösen 1613-1618. De två första åren hade han en piga. År 1620 var mantalet på 7/8 och 1628-1630 på 3/4. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.489

                far: fm fm mf mm mm ff ff Jon Andersson född på Åbyn, Burträsk sn bonde på Böle 5, Norrböle,

              mor: fm fm mf mm mm ff fm  Segrid Andersdotter född i Torneå sn

fm fm mf mm mm ff m    xx

deras barn:

fm fm mf mm mm ff  Olof Andersson (1599-1687)Ägde Böle 5, Norrböle

                                Anders Andersson Knekt 1630.

                                Jon Andersson Knekt 1624-1629.


 

fm fm mf mm mm mf f Erik Jönsson Drängsmark 6 Skellefteå. Bonde på Drängsmark 6, Skellefteå sn 1609-1630 samt 1644.År 1610 är gården på 5 spannland och 3 skälsland åker (0,9 hektar). 3 spannland var i linda (0,5 hektar). Erik Jönsson har betalat Älvsborgs lösen 1613-18. Under Erik Jönssons tid är matalet 1/2 och skatten är 1623 på 4 tunnor. Källa: U.L KF Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.193

                     far: fm fm mf mm mm mf ff Jöns Olsson Drängsmark 6, Skellefteå

fm fm mf mm mm mf m    xx

deras barn:

 fm fm mf mm mm mf  Jöns Ersson (1607 - 1673)Drängsmark 6


fm fm mf mm mm mm f a) Olof från Storkågeträsk 4

fm fm mf mm mm mm m  a)    xx

deras barn:

fm fm mf mm mm mm a) Karin Olofsdotter född på Storkågeträsk 4  Skellefteå


fm fm mf mm mm mm f b) Lars Jacobsson-Klockare (ca.1580 - ca.1641)Hjoggböle 4,Fänrik, Bonde på Lund 1 åren 1606-1612, på Hjoggböle 4, Östra Hjoggböle från 1618. äger ett hemman 1606-1612, som har samma areal som hemmanet Lund 1. Sannolikt är det en del av Lund 1. På sommartinget 1612 fick han och Olof Nilsson i Furunäs böta 12 mark för att de tagit några kannor öl som de tappat ur Erik Nilssons källare utan hans vetskap. Lars Jakobsson är sannolikt identisk med den Lasse Klockare som finns i Lund 1613. Lasse Klockare nämns även i kyrkoräkenskaperna 1627 då han fick böta för dryckesmål. År 1632 får han tillsammans med Per Larsson böta 8 daler till kyrkan för dryckenskap. Möjligen är Lars Jakobsson identisk med den person med samma namn somvar soldat 1613-1630. Han bodde från 1618 på Hjoggböle 4. Lars Jakobsson steg i graderna och blev till slut fänrik. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  2 uppl.  s.393 bonde på Hjoggböle 4 från 1618 till 1640. Han anges även vara fänrik KLOCKARE. År 1640 överlåter han hemmanet åt sonen Gustav som 1657 överför det på sin broder Erik.

                     far: fm fm mf mm mm mm ff b) Jakob Nilsson Bonde på Lund 1,

fm fm mf mm mm mm m  b)  Karin Eriksdotter (- 1688)född på Hjoggböle 7, Sjön. omgift ca 1642 med  Mats Andersson (- 1676) från Gummark 7, Skellefteå sn han (mats)dog i Sjöslaget vid södra Öland      

                  far:fm fm mf mm mm mm mf  Erik Eriksson Bonde på Hjoggböle 7, Sjön

deras barn:

                                     Erik Larsson (ca 1622-1702)Bonde på Hjoggböle 4,  länsman och Herredagsman-Riksdagsman.

                                    Gustav Larsson (1622-1673)Bonde på Hjoggböle 4,  1640-41, på Kusmark 1 åren 1661-1673

                                   Axel Larsson

                                   Jacob Larsson

                                   Jon Larsson

fm fm mf mm mm mm  Ingeborg Larsdotter (-före1707)Drängsmark 6


fm fm mf mm ff ff Lars Persson Bod Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle. Bonde på Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle 1559-1601.

fm fm mf mm ff fm   Ursilia Pedersdotter född i Vada, Vallentuna Hon tillhör Bureätten;  

                      far: fm fm mf mm ff fm f  Herr Peder  Präst i Vada, norr om Vallentuna i Uppland.

                     mor: fm fm mf mm ff fm m Mariet (Marit) Andersdotter född på Yttervik 7, Båtvik, Skellefteå dotter till

                            Anders Jonsson ,Ragnhild Olofsdotter på Yttervik 7,

deras barn:

fm fm mf mm ff f  Per Larsson (-1653) Bonde på Hjoggböle 3, Västra Hjoggböle åren 1602-28.

                            Anna Larsdotter (-1648) gm Björn Olofsson Burman (- 1648) Bonde och sockenskrivare på Bureå 7

fm fm mm ff fm ff f Erik Hermansson innehade Kågeträsk 3 år 1599 samt åen 1601 - 1623..
År 1599 hade han 5 tunnors utsäde. 10 kor, 1 kviga, 1 ungtjur, 7 får, 2 risbitar, 6 getter, 1 häst, 1 sto, samt 5 lod silver,Gården är 1609 på 7 spannland och 1 skälsland ( 1,1 hektar ).Samma år har även sonen Jakob ett hushåll på gården.Erik Hermansson fiskar år 1610 i Burträsket, Kusträsket samt i Långträsket.Han skattade för 6 mark gädda, 8 mark abborre.År 1613 brukades endast Burträsket men någon brukare finns inte angiven.erik Hermansson har betalat Älvsborgs Lösen åren 1613 - 1618.År 1620 sägs att Erik Hermansson varit död sedan länge

             far: fm fm mm ff fm ff ff  Herman Jakobsson Kågeträsk 3

fm fm mm ff fm ff m   xx

deras barn:

fm fm mm ff fm ff  Jakob Ersson

                             Anders Ersson gm Margareta Påvelsdotter Bure 


fm fm mm mf mf ff f Olof

 fm fm mm mf mf ff m  Barbro (ca.1590 - )

deras barn:

fm fm mm mf mf ff Per Olofsson (1620 - ) Östanbäck 1, Skellefteå,


fm fm mm mf mf fm f  Tomas Nilsson Östanbäck 1, Skellefteå,

fm fm mm mf mf fm m  Barbro

deras barn:

fm fm mm mf mf fm  Margareta Tomasdotter (ca1620 - )


fm fm mm mf mf mf f Anders Olsson (ca. 1570 - 1653) Kusmark 8,

                  far: fm fm mm mf mf mf ff  Olof Jonsson (ca.1540 - )Kusmark 8, Skellefteå,

                mor:fm fm mm mf mf mf fm  Sara Tomasdotter (Bure) (ca.1540 - )Storkåge 4, Skellefteå,

fm fm mm mf mf mf m    xx

deras barn:

fm fm mm mf mf mf Anders Anderson(1603 - 1671)Kusmark 8, Skellefteå,


fm fm mm mf mf mm f  Erik Jonsson (före 1577 - ) Kusmark 20     far: fm fm mm mf mf mm ff Jon

fm fm mm mf mf mm m  Kerstin Jakobsdotter (ca. 1580 - )  Kusmark 20

            far: fm fm mm mf mf mm mf  Jacob Nilsson (ca.1550 - ev1613 )Kusmark 20, Skellefteå,

           mor: fm fm mm mf mf mm mm Sigrid (ca.1550- )

deras barn:

                                    Sigrid Eriksdotter (1631-ca 1724)

fm fm mm mf mf mm Karin Eriksdotter (ca 1600-1670)fm fm mm mf mf ff f  Jon Andersson (1585-efter 1659) Ostvik 5, Skellefteå, Västerbotten Rymde från hemmanet under en tid.

           far: fm fm mm mf mf ff ff  Anders

fm fm mm mf mf ff m   xx (-1669)

deras barn:

                                 Olof Jonsson gm xx Persdotter bodde på Ostvik 5, Skellefteå,

fm fm mm mf mf ff   Peder Jonsson Ostvik 4, Skellefteå,


 fm fm mm mf mf mf f  Per Mattsson Östanbäck 15, Skellefteå  far: fm fm mm mf mf mf ff  Mats Olsson (ca.1540 - )

fm fm mm mf mf mf m   xx

deras barn:

                                   Nils Persson (1604-1658)

fm fm mm mf mf mf  Rogert Persson (ca 1640-1671)


fm fm mm mm ff ff f  Jakob Larsson Drengsmark 11,  År 1602 brinner gården ner. När Karl IX reste genom bygden samma år lovade han Jakob några års skattefrihet.                                

                     far: fm fm mm mf mm ff ff ff  Lasse Persson Skräddare

fm fm mm mm ff ff m    xx

deras barn:

                               Per Jakobsson (1577-1652) till Norrlångträsk 1628 och är ensamma i byn efter 1633

fm fm mm mm ff ff  Ambrosius Jakobsson (1601 - 1677) Drengsmark 11

                               Lars Jakobsson

                               Nils Jakobsson


fm fm mm mm fm ff f  Pehr Larsson Fällforsen 4, Skellefteå (AC)1620 är han utfattig och äger en ko.. källa Bönder och gårdar i Skelellefteå socken 1539-1650 text s. 164

            far: fm fm mm mm fm ff ff   Lasse Ersson Fällforsen 2, Skellefteå

fm fm mm mm fm ff m   xx

deras barn:

fm fm mm mm fm ff  Olof Persson (1592-1656)

                                   Marita Pedersdotter (-1623)  Marita avrättas för barnamord tillsammans med barnafadern Nils Sunesson i Stämningsgården nyårsafton 1623.

                                   Mats Pehrsson  knekt 1617-1623.Han har gjort två resor till Vaxholm.


fm fm mm mm fm fm f Johan Larsson (före 1577 - 1655)Fällforsen 3, Skellefteå

             far: fm fm mm mm fm fm ff  Lasse Ersson Fällforsen 2, Skellefteå (AC)

fm fm mm mm fm fm m    xx (-1649)

deras barn:

                                     Lars Johansson Knekt.

fm fm mm mm fm fm  Cecilia Johansdotter (-1677)Fällforsen 1

                                    Jacob Johansson Knekt.

                                    David Johansson Knekt.


fm fm mm mm mf ff f  Östen Nilsson Kusmark 12, Liden. År 1605 betecknas Östen Nilsson som blind. Gården var 1609 på 7 spannland åker (1,1 hektar). Östen Nilsson har inte kunnat betala Älvsborgs lösen 1613-1618. År 1620 betecknad han som utfattig och tiggare. Östen Nilsson beteknas 1634 som utfattig och blind. Skatten var på 2,5 tunna. Mantalet är 1635 på 5/16. Källa: KF U.L Skellefteå sn (1539-1650)  uppl. 2  s.283  far: fm fm mm mm mf ff ff   Nils

fm fm mm mm mf ff m  xx (- 1694)

deras barn:

fm fm mm mm mf ff   Lars Östensson (1615-1688)Kusmark 12, Liden

                                    Anders Östensson

                                    Clemet Östensson Lom Soldat 1637-69, ägare till Kusmark 14, Liden,  1684-88.tjänstgjorde från 1660 vid Luleå silververk i Kvikkjokk. År 1666 var han kolare. Clemet Östensson bröt ut en del av hemmanet 1684 som blev Kusmark 14

                                   Mats Östensson Ägde Kusmark 12, Liden åren 1605-1613.


fm fm mm mm mm mf f Jakob Eriksson Storkågeträsk 3,Bonde på Storkågeträsk 3, Skellefteå sn 1613-1631, 1636, 18/32 mtl år 1632.Jacob Eriksson anges vara bonde i Kågeträsk 3 år 1613 till 1632 då han överlåter hemmanet på sin son Per.Storkågeträsk 3
Har tidigare drivits av följande bönder: Erik Hermansson 1599, 1601-1623, Herman Jacobsson 1565-1600. Jakob (Jåsper) Hermansson 1539-1564        far: fm fm mm mm mm mf ff  Erik Hermansson

fm fm mm mm mm mf m   xx

deras barn:

fm fm mm mm mm mf   Per Jakobsson (1602-1686) Storkågeträsk 3,

                                        Johan Jakobsson Tjänstgör 1637 vid Piteå silververk.

                                        Jon Jakobsson Landsknekt i Stämningsgården, Skellefteå sn 1627.

                                        Herman Jakobsson Källarsven (-ca 1667) Bergsknekt 1640-61, äger Varuträsk 3, Norrgården, Skellefteå sn 1637-67.

ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se