Alla inlägg den 27 december 2012

Av Birgitta Hellström - 27 december 2012 17:53

   
 6. fm mf ff f Jon 

5.fm mf ff NILS Jonsson (1708-) skellefteå

bonde,smed.

  
 6. fm mf ff m  xx 
   

Nils Jonsson var smed 1750-57 och gjorde arbeten år kyrkan. Källa: Skellefteå Socken 1650-1790 (s.592)ägde Böle 1 sörböle. År 1749 var Nils Jonssons hemman på 9/16 mantal skatte och hade 6 tunnors årligt utsäde.På gården fanns en häst, 12 kor och 12 småkreaturPå Tjärns skog hade hemmanet en äng som gav ett skrindland hö, och på Hedens byns skog en halv fäbodgärda samt en äng som var gav ett skrindland hö.gift 1726 med dottern på Böle 1

Anna Larsdotter

deras barn:
  

7. fm mf fm ff PER Olofsson

(1630-1695)Böle 1 Sörböle

 

6. fm mf fm f  LARS Persson

(1655-1722)ägde hemstället

Böle 1 sörböle, soldat rote 31

smed 1706-1707 hamnade i

rysk fångenskap efter slaget

vid Poltava 1709,men kom

tillbaka till gården

 
  7. fm mf fm fm KARIN Olofsdoter från Kopparnäs i Piteå

5. fm mf fm ANNA Larsdotter (1700-1742)

född på Böle 1, Sörböle som hon ägde med

sina systrar Malin, Kerstin och Karin 1722-26

  
  

7. fm mf fm mf JOSEF Persson

(-1688) Morön 2

 

6. fm mf fm m ANNA Josefsdotter

(1660-1734)från Morön 2 ägde

Böle 1 1707-1714

 
  7. fm mf fm mm   Malin

Lars Persson (1655-1722) och Anna Josefsdotter (1660-1734)

deras barn:

               Kerstin larsdotter(1691-) som hade den oäkta sonen Per f.1716, soldat på roten 124 Forsman med                             flyktingen och  klockaren Mats Andersson från Nykarleby. Hon tjänade 1724 som piga i Piteå. 


               Karin Larsdotter (1691-1740) 
               Per Larsson (ca 1692-)
               Malin Larsdotter (ca1700-1741) piga 1724 hos sockenskrivaren Plogman.


fm mf fm Anna Larsdotter(1702?-) gift med Nils Jonsson som ägde gården 1726.


              Maria Larsdotter  (1707-) som var piga hos Erik Svensson i Kusmark men 1728 flyttade till Piteå socken.


Per Olofsson Äger 1669-78, 1681-86 & 1694-95 fädernehemmanet Böle 1, Sörböle. Han hade 1675 inte sått mer än
3 skäl och uppgavs ständigt ligga i sängs. Hustrun & barnen sägs leva i stort armod.1678 sägs att han var en sjuk & bräcklig man som med små barn satt i fattigdom. 1695 hade gården 1 häst, 10 kor & 16 småkreatur.Skatten var på 4
tunnor och 4 skäl och mantalet var 7/16 skatte. Per berättade vid roteringen 1695 att det från hans hemman saknades 2 laduängar, av vilka Anders Simonsson i Ursviken hade 1 äng för 32 daler, samt Jon svensson samt Lars Persson i Bergsbyn de övriga för 20 daler. Kommissionen fann det rimligt att dessa ängar gick tillbaka mot lösen.
Han var 1656 gift med Karin Olofsdotter från Kopparnäs i Piteå socken som stod för hemmanet 1679-80 samt 1687-93.
deras barn:

fm mf fm f  Lars Persson  (1655-1723) soldat 1679-ca.1688 gift med Anna Josefsdotter f.1660 från Morön 2.
                  Nils Persson Smed som var soldat från 1689 & på roten 31 Smed från 1695 samt bonde på Hedensbyn 3


fm mf fm mf  Josef Persson (-1688)Han var ägare till fädernegården Morön 2, 1659-87 och gift med Malin som förestod hemmanet 1688.           

                     far: fm mf fm mf f  Per Eriksson (- 1659) Morön 2, Skellefteå

                    mor: fm mf fm mf m   xx

fm mf fm mm  Malin

deras barn:

                   Lisbet Josefsdotter (1656-) som gifte sig till Rönnbäcken 1, 
                    Karin Josefsdotter (1657-) som troligen blev gift till Tjärn 3,
fm mf fm m  Anna Josefsdotter (1660-) som troligen blev gift till Böle 1,
                    Erik Josefsson  (-1724) var ägare till fädernegården Morön 2 från 1689. Han gifte sig 1685 med sin kusin
Anna Nilsdotter 1661-1740 från Böle 8.
                   Anders Josefsson (-1696) som gifte sig 1693 och var soldat Hejare 1689-94,
                   PerJosefsson  som gifte sig 1694 och flyttade till Böle 3 och Hedensbyn 8,
                  Malin Josefsdotter (1671-) som gifte sig 1692 till Kusmark 5.  

7. fm mf mf ff JOHAN

Persson (1683-)

ägde Bäck 7 1665-1669,

Bäck 10 1679-1683

 6.fm mf mf f  NILS Johansson Bäck 10 
  

7. fm mf mf fm

Kerstin Jakobsdotter

5.fm mf ff mf JOHAN Nilsson

(1704-1801) bäck skellefteå

soldat på rote 3 Bäck,burvik

  
   
 6. fm mf mf m Margareta 
   

Johan Persson (- 1683) och Kerstin Jakobsdotter

deras barn:

fm mf mf f  Nils Johansson


Nils Johansson och Margaretas barn:
fm mf mf  Johan Nilsson Bäck (1704 - 1801-11-23)

Johan Nilsson (1704-1801) Bäck skellefteå gift 1730 med Sara Andersdotter (1706 - 1788)från Skråmträsk 1, Skellefteå,(om Sara står det "Var inte vid sitt förstånd år 1767" (svagsint).)

deras barn:

              Brita Johansdotter (ca 1731-01-29 -)

              Margreta Johansdotter (ca 1733-12-09 -)

              Maria Johansdotter (ca 1736-08-15 -)

              Nils Johansson (ca 1738-09-22 -1809-08-19)gm Martha Nilsdotter (1751-03-25 - 1828-01-24)från Medle 8 bodde på

                                              Bäck 10, Skellefteå

fm mf m  Stina Johansdotter (1739-)

              Anders Johansson (1741-1780)

             Anna Johansdotter (1745-)Troligtvis tvilling med sin syster Magdalena Johansdotter då de var födda samma år.

             Magdalena Johansdotter (ca 1745-02-22 -1819-04-17)g 2 ggr 1:a g m Anders Andersson Carbin (1751 - 1788-10-28)

                                            från Sjöbotten 14, Skellefteå, Västerbotten (AC) levde och dog på  Falmarksheden, Skellefteå

                                            gift 2:a gången med Hindric Ericsson Sjöman (1738-04-05- 1802-01-04)

                                            Magdalena levde på Bäck, Böle, Falmark, Hjoggböle.Styvmor till Hindrics dotter Märta Hindricsdotter från hans tidigare äktenskap.

              Pehr Johansson (ca 1749-05-26-1835-09 -00)


  

7.fm mf mm ff

ERIK Andersson Lamb

(1639-1710)

Skråmträsk 1

 

6. fm mf mm f ANDERS

Ersson (ca 1684-1756)

Skråmträsk 1 , skellefteå

 
  

7. fm mf mm fm SARA

Olofsdotter (1654-1730)

Bygdsiljum 5, Burträsk

5.fm mf mm Sara Andersdotter

(1706-1788) född på Skråmträsk 2

död på Bäck 10

  
  

7. fm mf mm mf JOHAN

Jonsson Örn (1655-1736)

skråmträsk 3, skellefteå

 

6. fm mf mm m Margeta

Johansdotter (1686-1758)

skråmträsk 5, skellefteå

 
  

7. fm mf mm mm MARIET

Ersdotter (1666-1719)

Erik Andersson Lamb (1639-1710) Skråmträsk 1, Skellefteå gift 1674-11-22 i Burträsk med Sara Olofsdotter (1654-1730) från  Bygdsiljum 5, Burträsk, Västerbotten (AC)

deras barn:

                   Lars Eriksson Lustig (1691-1776)gm Elsa Eriksdotter (1691 - 1762) Bonde i Stavaträsk och Ragvaldsträsk.

fm mf mm f  Anders Ersson (ca1684-1756)


Johan Jonsson Örn (1655-1736) gift 1685 med Mariet Ersdotter (1666-1719)
deras barn:

fm mf mm m  Margeta Johansdotter (1686 - 1758)


  

7. fm mm ff ff JON Andersson

(-1679) Ostvik 11 frambyn

 

6.fm mm ff f ANDERS

Jonsson (1670-1747)

Ostvik 11,Frambyn

 
  

7. fm mm ff fm  SEGRID

Mosesdotter från Bodbyn 12

Burträsk

5. fm mm ff JONAS

Andersson (1704-1785)

född på Ostvik 11

levde på Östanbäck 6

  
  

7. fm mm ff mf ANDERS Andersson

(-efter 1701) på Bergsbyn 1 Skellefteå

 

6. fm mm ff m MALIN

Andersdotter (1670-1749)

Bergsbyn 1, skellefteå

 
  

7. fm mm ff mm  Malin (-1696)

År 1695 hade Anders Andersson en häst, 13 kor samt 14 smäkreatur. Skatten var på 2 tunnor och mantalet var på 3/8 skatte. Vid roteringen 1695 påstod sig Anders Andersson ha 1/2 tunnland från Per Perssons hemman i byn, som han hade köpt för några år sedan för 50 daler kopparmynt. Anders Andersson skattade för jorden som var inräknad i hemmanets skatt. Anders Andersson påstod sig också ha en äng i pant för 25 daler kopparmynt från Gabriel Nilsson i byn och hade betalat 1 daler och 8 skiling kopparmynt årligen i skatt. Han erjöd sig avstå från ängen mot lösen. Källa: U.L Skellefteå sn (1690-1790)  s.641

Anders Andersson och Malin på Bergsbyn 1

deras barn:

fm mm ff m  Malin Andersdotter (1670-1749)

                    Karin Andersdotter (1672-1739)gm Olof Jonsson (1667 - 1734) bodde på  Bergsbyn 1,

                    Anna Andersdotter (1675-1756)g 1699 m Johan Andersson-Trumpetare (1674 - 1740)levde på  Innerursviken 1

                    Margareta Andersdotter

                    Brita Andersdotter (-ca 1699)

                    Lars Andersson Bergman Soldat på roten 21 Bergman


Jon Andersson (- 1679) g 1671-01-06 i Burträsk sn med Segrid Mosesdotter från Bodbyn 12, Burträsk fs, Burträsk sn

de levde sen på Ostvik 11, Frambyn

deras barn:

fm mm ff f  Anders Jonsson (1670 - 1747)


Anders Jonsson (1670 - 1747)  Ostvik 11, Frambyn, Skellefteå gift 1697 med Malin Andersdotter (1670 - 1749) från

Bergsbyn 1,de levde sen på  Ostvik 11, Frambyn

deras barn:

                Anders Andersson Skråma (1699-1750)gm Karin Hansdotter (1711 - 1804) levde på Ostvik 11, Frambyn

fm mm ff  Jonas (jon) Andersson (1704-1785)

                Östen Andersson (1714-1779)gm Margeta Persdotter (1713 - 1801) från  Östanbäck 1,de levde sen på

                Östanbäck 9


  

7. fm mm fm ff JOHAN

Olofsson (-1689)

Östanbäck 6 Mois

 

6.fm mm fm f HANS

Johansson Herre (-1710)

Östanbäck 6 Mois

 
  

7. fm mm fm fm ELSA

Hansdotter

5. fm mm fm MARTA (Maerta)

Hansdotter (1711-1777)

Östanbäck Skellefteå

  
  7. fm mm fm mf
 

6. fm mm fm m Kerstin

Jonsdotter (1679-1740)

född i Burträsk socken

 
  7. fm mm fm mmHans Johansson-Herre (- 1710) Bonde på Östanbäck 6 åren 1702-10, Soldat på roten 108 Herre i Östanbäck 1710. gift 1705 i Burträsk sn med Kerstin Jonsdotter (1679 - 1740)

deras barn:

                Johan Hansson (1710-1772)gift ca 1731 i Källbomark 2, Skellefteå sn med Cecilia Jonsdotter (1710 - 1773)

                                        född på Källbomark 2 levde sen på Källbomark 3

fm mm fm Marta Hansdotter (1711-1777)Jonas (Jon) Andersson (1704 - 1785) hade 1749 en häst, 7 kor och 10 småkreatur. Mantalet var på 17/64 och årligen såddes 3 tunnor korn. På Smedsmyran i Frostkåge hade gården 4 skrindland äng. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)   s.280  gift med Marta Hansdotter (1711 - 1777) från Östanbäck 6, Mois

deras barn:

               Hans Jonsson (1730-1792)gift 2 ggr 1:a i Glommersträsk 2, Arvidsjaurs sn med änkan Katrin (Karin) Olofsdotter (1724 - 1766)2:a g 1767-03-01 Glommersträsk 2, Arvidsjaurs sn med pigan Brita Olofsdotter (1741 - 1834)

från Östanbäck 14, Årsgården, Skellefteå sn

               Östen Jonsson(1732-1783)gm Brita Danielsdotter (1739 - 1775) från Storkåge 11, levde på  Östanbäck 6, Mois

               Magdlena Jonsdotter (1738-)utflyttad 1765 till lappmarken

               Johan Jonsson (1738-)

               Kerstin/Kristina/Stina Jonsdotter (1742-1822)gift 1763-04-05 i Abborrträsk 2, Arvidsjaurs sn med Klockarsonen Johan Andersson Renberg (1737 - 1829)

               Marta Jonsdotter (1744-)

fm mm f  Jonas Jonsson (1746-)

               Margareta Jonsdoter (1750-1805) gift 1775 på Lund 4, Skellefteå sn med Abraham Andersson (1733 - 1804)

född på  Fällfors 4, Skellefteå sn levde på  Lund 4,

               Anders Jonsson (1753-)  

7. fm mm mf ff 

OLOF Olofsson (-1706)

Östanbäck 14,

Årsgården

 

6. fm mm mf f JONAS (JON)

Olofsson (1679-1773)

Östanbäck 14 Årsgården

 
  

7. fm mm mf fm  KARIN

5. fm mm mf OLOF

Jonsson ( 1710-1783)

Östanbäck 14

  
  

7. fm mm mf mf  ANDERS

Nilsson (-ca 1699) Gummark 1,

Noret skellefteå

 

6. fm mm mf m BRiTA

Andersdotter (1685-1769)

Gummark 1 noret skellefteå

 
  7. fm mm mf mm  ANNA

Olof Jonsson (1710-1783)Gården över går till sonen Olof Jonsson. Detta år fanns på gården 2 hästar, 10 kor och 16 småkreatur och man sådde 5,5 tunnor säd. Mantalet var på 29/64 skatte. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.287 Olof gifte sig 1739 på Östanbäck 14, Årsgården, Skellefteå med Anna Persdotter (1718 - 1792) deras barn var:

                 Jonas (JON) Olofsson (1740-1790)Bonde på Östanbäck 14, Årsgården

                 Brita Olofsdotter (1741-1834)1767-03-01 gifte sig Änklingen Hans Jonsson och Pigan Brita Olofsdotter i

från Skellefteå i  Glommersträsk 2, Arvidsjaur levde sen på Glommersträsk 2, Arvidsjaurs

                 Dorotea Olofsdotter (1746-1837) g 1769 med  Erik Eriksson-Renfors (1742 - 1783) levde på Bastunäs, Skellefteå sn

                 nn  Olofsson (1751-1751)

                 Katarina Olofsdotter (1752-)Nybyggarhustru på Selet 2.

fm mm m  Anna Olofsdotter (1756-)

                Olof Olofsson (1761-1843)gift 1795 Östanbäck 14, Årsgården med Anna Christina (Stina) Nilsdotter (1766 - 1857)levde sen som Nybyggare på Norra Grundträsk 2, Arvidsjaurs sn

                Karin Olofsdotter (-1746)

 

Bonden och nämndemannen Jonas (Jon) Olofsson (1679 - 1773)gifte sig 1707 på Östanbäck 14, Årsgården med Brita Andersdotter (1685 - 1769) deras barn:

fm mm mf Olof Jonsson (1710-1783)

                 Anders Jonsson Rejare (1714-1789)Soldat på roten 99 Rejare till 1742, Bonde på Storkåge 21 gift 1737 på Storkåge 21 med Margareta Olofsdotter (1706 - ) från Storkåge 21,

                 Per Jonsson (1720-1730)

                 Anna Jonsdotter (1721-1773) Östanbäck 7

                 Johan Jonsson (1725-)

                 Katarina Jonsdotter (-1757)


Olof Olofsson var gårdens ägare 1682-1706. Han hade år 1695 1 häst, 13 kor och 17 småkreatur. Skatten var 3 tunnor och 5 skäl och mantalet på 13/32. Källa: U.L Skellefteå sn (1650-1790)  s.287

Olof Olofsson(- 1706) gift 1707 på Östanbäck 14, Årsgården med Karin

deras barn:

fm mm mf f  Jonas (Jon) Olofsson (1679-1773)

                     Per Olofsson Herre Soldat på roten 108 Herre.

                     Anna Olofsdotter gift ca 1682 på Ostvik 5, Skellefteå med änkemannen Olof Jonsson-Ål (- ca1690)


Anders Nilsson (- ca1699) Bonde på Gummark 1, Noret, Skellefteå sn från 1678, 1/2 skatte, 5 tunnor. gift med Anna (1638 - 1726) deras barn:

fm mm mf m  Brita Andersdotter (1685 - 1769)

  

7. fm mm mm ff OLOF

Persson (-1710)

Östanbäck 1 skellefteå

 

6. fm mm mm f  PER

Olofsson (1680-1757)

Östanbäck 1 skellefteå

 
  

7. fm mm mm fm KERSTIN

Andersdotter (-ca 1694) född

på Kusmark 20 skellefteå

5. fm mm mm ANNA

Persdotter (1718-1792)

Östanbäck 1

  
  7. fm mm mm mf  JOHAN
 

6. fm mm mm m DOROTEA

DORDI Johansdotter (1676-1764)

 
  7. fm mm mm mm

fm mm mm f Per Olofsson (1680 - 1757) gift 2 ggr 1:a giftet ca 1702 med Karin Regertsdotter (- före 1712) andra giftet ca 1712 med Dorotea (Dordi) Johansdotter (1676 - 1764) deras barn:

                  Margeta Persdotter (1713-1801) g 1738 m Östen Andersson (1714 - 1779) från Ostvik, Skellefteå lfs levde på  Östanbäck 9, Skellefteå lfs

fm mm mm  Anna Persdotter (1718-1792)


Bonde på Östanbäck 1, Skellefteå sn 1679-99. fm mm mm ff  Olof Persson (- 1710) g m  Kerstin Andersdotter (- ca1694) från Kusmark 20, Skellefteå sn deras barn:

fm mm mm f Per Olofsson (1680-1757)

                    Anders Olofsson (1685-1748)Bonde på Ostvik 4, gift 1721 på Ostvik 4 med Britta Johansdotter (1689 - 1771) född på  Ostvik 4ANNONS

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
<<< December 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se