Direktlänk till inlägg 7 november 2012

(3) varifrån kom min farmors anfäder

Av Birgitta Hellström - 7 november 2012 16:18

generation 8


ff ff ff f Johan Zachariasson/Zachrisson ca 1658-05-05-1731-06-29 Lövånger,Köper Svarttjärn 4 i Lövånger.Död i Svarttjärn, Lövånger (AC).Begravd 4 juli 1731 i Lövånger (AC).Bonde i Svarttjärn, Lövånger (AC). Dombok 1691 i Lövånger Johan Zachrisson köpt hemmanet av Carl Olofsson. I Svarttiärn vid  vigseln 1697 som Johan Zachrisson. En syster Brita står fadder 1699. Fadder 1691 åt Pär  Pärsson i Daglösten. Fadder 1700 åt Svän Östensson i Bissjön. Fadder 1700 åt Jon  Pädersson i Hökmark. Kollat faddrar f. om 1703. Mossberg Lövånger ss 415, 416, 497, 516,  737, 836, 895a och 1061 far: ff ff ff ff Zackris Persson (1630 - 1687)  Edfastmark 5 Bygdeå

mor: ff ff ff fm Lucia

ff ff ff m Brita Nilsdotter.(1675-1759-03-18) Bondhustru.Född i Blacke 2, Lövånger (AC).Död i Svarttjärn, Lövånger (AC). Far: ff ff ff mf Nils Jönsson (1605 - 1698)   

mor: ff ff ff mm Cicilia ( Kielu ) Nilsdotter (1629 - 1715)

deras barn:

1. Nils Johansson (1699-03-22-) född i Svarttjärn Lövånger

2. Zacharias Johansson Lustig (1700-02-07 -) soldat i Rote nr 43 Vallen,Lövånger

3. Anders Johansson (1701-02-02 -) i Svarttjärn, Lövånger (AC).

4. Karin Johansdotter (1702-06-22 - ) i Svarttjärn, Lövånger (AC).

5. Per Johansson (1703-11-20 -) i Svarttjärn, Lövånger (AC).

6. JOHAN Johansson (1705-11-12-) i Svarttjärn, Lövånger (AC).

7. Olof Johansson (1708-01-05-1725-05-19) svartträsk Lövånger

8. Jon Johansson Lustig (1710-03-17-1742-08-21) soldat på rote nr 43 Vallen,Lövånger, död i Finland

9. Brita Johansdotter (1712-02-17-) i Svarttjärn, Lövånger (AC).

10. Jöns Johansson Möller (1714-03-21 -1742-09-13) soldat på rote 54 Bjurön,Lövånger (AC) död i Finland

11. Malin Johansdotter (1716-03-30 -) i Svarttjärn, Lövånger (AC).


 ff ff mf f Nils Eriksson (ca.1655-1719) Hjoggböle sjön.Bonde vigsel 1684. hjoggböle sjön, domstol"uteblivna vid skellefteå kyrka ..... Nils Eriksson i Hjoggböle. Nils Eriksson blir hemgården i Hjoggböle trogen och är dess ägare åren 1692-1715. Gift med Karin Andersdotter 1684 och hon såg till att familjen fick fem barn. År 1695 fanns för hemmanet följande upptaget: 2 hästar, 22 kor och 18 småkreatur. Skatten var på 4 tunnor och 6 skäl och mantalet var på 19/32 skatte. Nils var tremänningssoldat i Per Larsson "Kaggs" tremänningskompani 1676-80 och soldat vid Skellefteå kompani 1680-83. far: ff ff mf ff Erik Nilsson (ca 1614-efter 1694) hjoggböle mor:ff ff mf fm xx jonsdotter född ca 1630-)

ff ff mf m KARIN Nilsdotter (ca 1655-1746) / Karin Andersdotter (1659-1746)  far:   mor:

deras barn:

1. Margareta Nilsdotter (1689-1773) gift till Storkåge 17 och Boviken 3

2. Karin Nilsdotter (1693-1757) gift till Hjoggböle 9

3. Erik Nilsson Sjöman (1696-1755) ( g.1726 blir bonde på hemgården fr.1692)
4. Mariet Nilsdotter  (1699-1773) (g. till Burvik nr.6)
5. Anders Nilsson (1706-) (gick skola i Piteå, dräng hos rådman Höjer i Piteå stad.)


ff ff mm f  Johan Persson (1667-03-.. - 1745-09-..) Burträsk,Gammelbyn  far: ff ff mm ff Pehr Nikodemusson (ca 1630-1697) Burträsk,Gammelbyn  mor: ff ff mm fm Anna Johansdotter

ff ff mm m  Sara Mårtensdotter Nyman ( 1683-) född på Burträsk,Gammelbyn. Enl Burträsk Kyrkoräkenskaper 1747-07-12 (s.210) Lars Johansson i Bobyn till tacksamhetstecken att han den 8:e Juli undslapp dödens fara på Hjoggböle träsk, 3:- ,Nils Andersson ibm för samma sak 1:-,Carl Nilsson Spännare 3:-,hustru Sara Nyman 2:-far: ff ff mm mf Mårten Nyman (1635-1715) Lantmajor.   mor: ff ff mm mm Sara Abrahamsdotter Krook

deras barn:

1. Maria Johansdotter (1704 - 1762)

ff fm ff f Anders Jonsson (1670-1747) Ostvik 11 Frambyn. vigsel 1697. far: ff fm ff ff Jon Andersson (-1679) Ostvik 11 Frambyn  mor: ff fm ff fm Segrid Mosesdotter född på Bodbyn 12 Burträsk

 ff fm ff m Malin Andersdotter (1670-1749) från Bergsbyn 1 skellefteå  far: ff fm ff mf Anders Andersson (-efter 1701)   mor:ff fm ff mm  Malin  (-1696)  

deras barn:

1. Anders Andersson Skråma (1699-1750)

2. JONAS (JON) Andersson (1704-1785)

3. Östen Andersson (1714-1779)

ff fm fm f Hans Johansson Herre (-1710) Östanbäck 6, Mois,  Bonde på Östanbäck 6 åren 1702-10, Soldat på roten 108 Herre i Östanbäck 1710.vigsel 1705 i Burträsk. död i fält Estland.  far: ff fm fm ff Johan Olofsson (-1689)  mor: ff fm fm fm  Elsa Hansdotter  

ff fm fm m Kersstin Jonsdotter (1679-1740) född i Burträsk socken död på Östanbäck 6  far:   mor:

deras barn:

1. Johan Hansson (1710-1772)

2. MARTA Hansdotter (1711-1777)


ff fm mf f Jonas (Jon) Olofsson (1679-1773) Östanbäck 14,Årsgården Nämndeman, Bonde far: ff fm mf ff Olof Olofsson  (-1706) mor: ff fm mf fm Karin (1652-1725)  

ff fm mf m  Brita Andersdotter (1685-17699)  född på Gummark 1, Noret skellefteå  far: ff fm mf mf Anders Nilsson (-ca 1699)Gummark 1 Noret  mor:ff fm mf mm Anna (1638-1726)  

deras barn:

1. OLOF Jonsson (1710-1783)

2. Anders Jonsson Rejare (1714-1789)

3. Per Jonsson (1720-1730)

4. AnAnnana Jonsdotter (1721-1773)

5. Johan Jonsson (1725-)

6. Katarina Jonsdotter (-1757)


ff fm mm f Per Olofsson (1680-1757) Östanbäck 1   Bonde på Östanbäck 1, Skellefteå sn 1700-39 gift 2 gånger första giftet ca 1702 med Karin Regertsdotter (-före 1712)   2:a gången ca 1712 med Dorotea (Dordi) Johansdotter (1676-1764) far: ff fm mm ff Olof Persson (-1710)   mor: ff fm mm fm  Kerstin Andersdotter (-ca 1694) 


ff fm mm m Dorotea (Dordi) Johansdotter (1676-1764) far:   mor:

deras barn:

1. Margeta Persdotter (1713-1801)

2. ANNA Persdotter (1718-1792)


ff mf ff f Georg FURTENBACH Född omkring 1630 i Tyskland eller Österrike, och blev 1656-01-01 handskrivare
åt den tyskfödda svenska drottningen Hedvig Eleonora. Fick 1665 en son utom äktenskap med Elisabeth Henriksdotter från Åbo, Finland. Han erhöll fullmakt som notarius publicus i Stockholm 1677. Kan vara den Georg Christoph f.1631-05-05 som skrevs död 1632-10-30, tredje bror av fideikommisset Reichenschwand Johan Bartholomäus Furtenbach d.1637 Det som talar för det är att våren 1700 reste en av de tillträdande fideikommissariers yngre broder 23 årige juristen Christoph Gottlib von Furtenbach till Stockholm fastän årstiden gjorde resan besvärlig och Sverige var i krigstillstånd med Danmark. Det året köpte Georg det hus han tidigare hyrt som låg på Götgatans norra sida mitt mellan Hökens gränd & Svartens gränd. Hans ekonomi hade tidigare inte varit särskilt stark och möjligen gavs en större summa pengar till honom för att glömma att han fortfarande hade del av sitt arv i Reichenschwand. Släkten i Tyskland såg enkelt till att införa ett dödsår på honom då herren till Reichenschwand innehade patronsrätten i församlingen. far: ff mf ff ff (mest troligt) Johann Bartholomäus V. Furtenbach, Reichenschwand, Nurnberg         mor: ff mf ff fm Anna Katharina Imhof (1597-09-22 - 1663 -04-26 Nurnberg) enligt http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi%3Fop%3DREG%26db%3Dpatriziat%26id%3DI20563&prev=/search%3Fq%3DJohann%252BBartholom%25C3%25A4us%252BFurtenbach%26hl%3Dsv%26biw%3D1311%26bih%3D595%26prmd%3Dimvnso&sa=X&ei=ZbqcUOuBOciAhQfu6oCIBg&ved=0CC8Q7gEwAg

 ff mf ff m Elisabeth Gabrielsdotter ÖHRN (ca.1660 - 171011)Gift 1679-02-06 samma dag som sonen Johan Jürgen döptes. Maken betalade 1686-05-31 40 riksdaler för hennes mors begravning. Det betalades 24 riksdaler vid hans begravning. Döds dag ej fastställt. Född omkring 1660, möjligen dotter till brodern av Nils Andersson Öhrn god vän
med Georg Furtenback f.ca 1630 i Tyskland eller Österrike, .De köpte 1700 det hus de hyrt som låg på Götgatans norra sida mitt mellan Hökens gränd & Svartens gränd. Dog 1710-11-? av böldpest begravdes i familjegraven i Maria församling den 12 november. enligt http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=243048

far: ff mf ff mf Gabriel ÖHrn    ff mf ff mm

deras barn

1. Johan Jurgen Furtenbach ( 1679--1708-02-01) Född i Stockholm, var kammarskrivare. Döds dag ej angivet.

2. Samuel Furtenbach (1682-07-29 - 1682-08-01) född och död i Stockholm begravd 1682-08-13  

3.  Gideon Furtenbach  (1683-10-01--1684-12-01) Född dag ej fastställd och Dödsdag ej fastställd Stockholm Begravd    1684-12-29

4. CARL FURTENBACH (1687 - 1772)

5. xx Furtenbach (1693--1710-09-01)född i Stockholm omkring 1693-95 död av böldpest dag ej fastställd, begravd 1710-09-20 troligen i familjegraven i Maria Församling


ff mf fm f MATHIAS  PAHL (166?-1706)  Sekr vid Likvidationsdomstolen,  sekreterare, i Svea Hovrätt Ägde hus på Smedjebacken. (bouppteckning 1712/1:381). Änka Brita Krok. far: ff mf fm ff Johan Pahl      mor: ff mf fm fm

ff mf fm m BRITTA  KROOK (1701--1772-09-24) "Brita" född i Stockholm. gift 1724 i Stockholm.Familjen hade tyskt ursprung från Rostock.De inrättade sitt första hem i Schefs gård på Klara Södra kyrkogatan.Huset blev för litet för den växande familjen så då Carl blev fast anställd som "ordinarie" kanslist 1726-06-14 , flyttade familjen till "Sperlingens backe" intill Humlegården.även Anna Pahl (1698-) och pigan Stina bodde där med familjen.Anna står i mantalslängderna som 27 år - fastån hon var 42 det året.men som ogift var alla medel tillåtna. Den fasta lönen för maken gjorde att p.g.a inflationen att familjen fick det mer knapert Carl sökte bättre tjänster men fick de inte.Britas arv efter Brita "Oloverstierna" (-1735) var ett välbehövlig inkomst 1737.Hovrätten beviljade 1747 familjen fri bostad,och han fick tillstånd att taga sönerna till kanslihjälp.De avancerade snart förbi den åldersstigande fadern.1745 flyttade man till fastighet 16-17 i kvarteret Sumpen, norr om Rännilen.1760 bor makarna kvar med sina 2 ogifta döttrar Brita Elisabeth (1726-) och Anna Maria (1728-). Vilka uppgav sina åldrar 6 år yngre för att inte fastna på "glasberget" och sonen Johan redrik (1730-) som arbetade som kunglig hovsekreterare.Carl bör ha pensionerat sig någon gång efter 1760, 1770 finns de boende i gård 45 i kvarteret Jeriko vid Norrlandsgatan.En av döttrarna bodde fortfarande hemma.omgift med Olof Oliverstjerna

far:ff mf fm mf Lars Krook hökare i Stockholm   morff mf fm mm Maria Jytterbock

deras barn:

1.Anna Pahl (1698-)
2. Johan Pahl (1700-)
3. Maria Pahl (1701-)
4. Lars Pahl (1702 -1749)
5. Brita Pahl (1703-1772)
6. Mathias Pahl (1706-)
7. Carl
8. Magnus (1707-)
9. Ulrika Catharina (1708-)

ff mf mf f                         

ff mf m

deras barn:

CARL DANIEL Forelius / Forelius, Carolus Daniel/CERL Thesaurus  (1710-1764)ff mf mm f Lars Fornelius Aktuarien  (ca 1673-) (=En aktuarie är en tjänsteman  med statistiska   arbetsuppgifter,För att bli aktuarie krävs i Sverige akademisk examen inom matematik, framför allt matematisk statistik och aktuariell teori.)  far: ff mf mm ff  Jonas Fornelius (1635-1679) var astronom, matematiker och rektor för Uppsala Universitet 

farfar ff mf mm ff f Lars Fornelius 1606-1673  farmor: Anna Andersdotter - Helsingia

mor: ff mf mm fm Maria Isaksdotter Mackeij  omgift med Henrik Schutz 1647-1693 

morfar: ff mf mm fm f Isak Rolfsson-Mackeij (ca 1610-1692)/Isak Isaksson-Mackeij (ca 1655-1705) mormor: ff mf mm fm m Anna Månsdotter-Leufstadia (ca 1625-1699)/Anna Salander (ca 1660-1700)


ff mf mm m Magdalena Helin (-1741)

far: ff mf mm mf  Lars Johansson (-1720-04-?)handelsman i Stockholm 

mor: ff mf mm mm  Catharina Larsdotter (-1725-06-30)

deras barn:

MAGDALENA Fornelia (1712-1778-08-26)


ff mm mf f  NIls Svensson (1690-1776)  Yttervik 2 gift 1712 Yttervik 2, Skellefteå sn. Bonde på Yttervik 2 åren 1715-50.      far: ff mm mf ff Sven nilsson (1655-1746) /Swen Nilsson Yttervik 2   mor: ff mm mf fm Karin Mårtensdotter (1657-1743) född på  Hjoggböle a, Västra, Skellefteå sn

ff mm mf m  Malin Eriksdotter (1689-1770)   far: ff mm mf mf      mor: ff mm mf mm

deras barn:

1. Sven Nilsson Vikner/Vichner (1713-1793)

2. Eric Nilsson (1717-) gift med Maria Bengtsdotter (1714-) boende påYttervik 2 A  

         dotter Magdalena Ericsdotter (1748-1786) 

3. Anders Nilsson (1721-1767)

4. Carin Nilsdotter (1725-1766)

5. Karin Nilsdotter (1723-08-00 -)

6. Nils Nilsson (1727-01-26 - 1791) gift 1755  Cherstin Persdotter  (1732-11-08  -1805) Yttervik 3  (7 barn)

7. Lars Nilsson (1727-01-26 -)

ff mm mm f Peter Gabrielsson Rönnberg (1699-1741) Från Västmanland  ägde gården Myckle 1, 1722-32. Det sägs att Rönnberg år 1722 köpte hemmanet av Anna Svensdotter. Han var Länsman. Han gifte sig 1718 med Britta Bertzell
(1693-1731) från Lund 3.   Efter hustruns död gifte Peter Gabrielsson om sig med Sara f. 1695 från
Östanbäck 9. Peter Gabrielsson blev bonde på Östanbäck 9 vilket han ägde från 1733 och var soldat på roten 126 Kring i Gagsmark 1734-41.  far: ff mm mm ff      nor: ff mm mm fm

ff mm mm m Britta Bertzell (1693-1731)  född i Umeå.uppväxt på Lund 3.gift 2 gånger.gift första gången 1710 med borgaren Anders Person Flark som bodde i Umeå stad och hade en syster som något senare bodde på kyrkbordet och var gift med vice länsman Mattias Djurman.Omgift med länsman Peter Gabrielsson Rönnberg

 far: ff mm mm mf Johan Andersson Bertzell       mor: ff mm mm mm Karin Markusdotter   

deras barn:

1. Johan Rönnberg  (1720 -1810) som blev furir och var bosatt på Böle 5,Han gifte sig 1745 med  Margareta Johansdotter Degerman (1704-77) från Degerbyn 4, som var änka efter Jakob Andersson (1713-41) från Bodbyn 2 i Burträsk socken. Johan Rönnberg gifte sig för andra gången 1785 med Margareta Persdotter
(1742-1827).
2. Anders (1725-)
3. Anna Kristina (1728-1778)
4. Britta (1730-)fm ff ff f  Olof Eriksson (1685-1731) Tjärn Olof Eriksson föddes i Skråmträsk 3 och ägde hemmanet Tjärn nr 2 åren 1705-31. Han var soldat på roten 34 Strykare 1712-16 samt 1719-20. Han var gift med Kerstin Andersdotter, som var en dotter till tidigare ägaren Anders Nilsson. Kerstin stod som ägare till hemmanet 1713. Olof Eriksson var sedan gift med Britta Eriksdotter (1687-55). Han hade barnen Malin f. 1706, Karin (1707-91), som var gift med Anders Andersson på roten 111 Skräddare, Anders (1709-1806), Erik f. 1711, som var soldat på roten 12 Skotte, Mattias (1718-31), som drunknade i Skellefteå älv 1731, Malin (1720-96) samt Olof (1724-59), som var soldat på roten 39 Falk. Olof Eriksson drunknade år 1731 i Skellefteälven tillsammans med sonen Mattias.Källa: Ulf Lundström - Skellefteå socken 1650-1790

far: fm ff ff ff  Erik Mårtensson (1635-1730) Skråmträsk  mor:  fm ff ff fm  Karin Johansdotter(1640-1734)      


fm ff ff m  Kerstin Andersdotter  far:fm ff ff mf Anders Nilsson (-1678) dog i fält  mor: fm ff ff mm Malin Svensdotter (-1705) född på Degerbyn död i Tjärn

deras barn:

1. Anders Olofsson Käck (1709-1806)


fm ff fm f  Olof Larsson (1678-1748)Drängsmark    Bonde i Drängsmark nr 8. Hans första hustru (som är mor till Kerstin) är ej känd till namnet. Ägare av hemgården mellan åren 1699 och 1735. Åren 1720 till 1725 var han nämdeman. Hans andra hustru Mariet kan ha kommit från Kräkånger i Lövångers socken dit hon hade en arvsfordran. Den tredje hustrun kom ursprungligen från Boviken nr 1 där hon blivit änka. Enligt en dombok från 1737 var Olof Larsson född 1674, men i husförhörslängderna står det 1678.

Källa: Ulf Lundström - Skellefteå socken 1650-1790

far: fm ff fm ff  Lars Olofsson Drängsmark     mor: fm ff fm fm

 fm ff fm m xx

deras barn:

Kerstin Olofsdotter (1700-1783)fm ff mf f Mårten Eriksson (1675-1758) Skråmträsk 3. född,bosatt och död på Skråmträsk.gift två gånger först med nedanstående ana sen med Sigrid  far: fm ff mf ff Erik Mårtensson (1635-1730) Skråmträsk 3  mor: fm ff mf fm Karin Johansdotter (1640-1734) från Skråmträsk 5

fm ff mf m Sara Persdotter (1690-1716)  far: fm ff mf mf     mor: fm ff mf mm

deras barn:

1. Per (1705-1744)
2. Erik (1707-)
3. Karin (1709-1744)
4. Johan (1711-)
5. Margareta (1712-)
6. Kerstin (1716-)

barn till Mårten Eriksson och Sigrid

1.(7) Erik (1723-1744)
2.(8) Lars (1724-1794)
3.(9) Maria (1726-1809) gift.1764 på Falmark nr.19
4.(10) Stefan (1731-1777) gift.1753
5. (11) Sara (1735-1811)  gift.1761 till Stavaträsk nr.1

fm ff mm f Anders Andersson (1668 - 1753) klutmark 9 död på Klutmark 8 (9) Anders Andersson upptar ödeshemmanet Klutmark 4 1719.Lill Anders tar över gården.gift två gånger först 1691 med Kerstin Persdotter sen   med nedanstående ana 1709 far: fm ff mm ff    mor: fm ff mm fm

fm ff mm m  Karin Persdotter (1680-1756)   far: fm ff mm mf Per Andersson Klutmark 8  mor: fm ff mm mm Rågel johansdotter Åbyn Burträsk

 barn till Anders Andersson och Kerstin Persdotter:

1. Pehr Andersson (1704-)

2. Anders Andersson (1705-)1734-1770 Tog han upp ett Nybygge i Krångfors, Skellefteå (AC)

3. Jonas Andersson (1707-)

4. (Karin Andersdotter (1708-)

barn till Anders Andersson och Karin Persdotter:

1. (5) Karin Andersdotter (1711-1744)

2. (6) Erich Andersson (1712-)

3. (7) Cherstin Andersdotter (1714-)

4. (8) Brita Andersdotter (1718-)

5. (9) Jonas Andersson Bäcker (1721-1781) Vargeringskarl Rote 72 Jon Andersson-Bäcker 20 år, Antagen 1742-01-00
 Soldat 72 Jonas Andersson-Bäcker-Backman. Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 072 Bäcker Avgått 1757-06-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1744: 23 år 2 tj.-år Wästerbottning. 1748: 27 år 6 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Backman. 36 år gift Wb 15 tj.-år dess främsta finger på högra handen lamt och nu kort, casseras. gift 1745 med

Margareta Nilsdotter (1723-1812-11-?) från Drängsmark 13


fm fm ff f  Per Andersson Orre (1674 - 1719) Innervik Per var soldat i rote 14 Orre mellan 1712-15 och 1719. Han var bonde på Innervik 13 (Hästhagen). Dog under marschen mot Uleåborg. Detta enligt uppgifter från hemmansrannsakan. Ägde gården från 1701. Mellan åren 1712-15 och 1719-25 stod hustrun Margareta som ägare till gården.Källa: Lars-Eric Westermark - "Bergkvistsläkten" Blev soldat på roten nr 14 i Innervik i juni 1718 men han dog på marschen den 7 april 1719 Lennart Andersson "Skellefteåbygdens soldater 1695-1895" s. 49Var soldat på roten Orre 1712-1715 och 1719. Skellefteå Socken 1650-1790 (Red. Ulf Lundström) s.681far: fm fm ff ff Anders Persson (-1695) död på Innervik mor:fm fm ff fm  Karin Jakobsdotter (-1699) på Innervik 

fm fm ff m Margareta Andersdotter (1675 - 1751) född på Rönnbäcken far: fm fm ff mf Anders Andersson (1647-1751) Rönnbäcken mor: fm fm ff mm xx Östensdotter från Bodan lövånger

deras barn:

1. Per Persson (1704-1742) Nybyggare i Skellefteå Landsförsamling

2. Lars Persson Orre (1712-1741)


fm fm fm f  Olof Jonsson (1683 - 1758) innervik Oklart om vem som var mor till barnen, Olof Jonsson var gift två
gånger, andra gången med Karin Johansdotter men enligt Elsy Nyman var Olof Jonsson gift 1709 med Karin Johansdotter och då skulle endast en dotter ha modern från första giftet. Olof Jonsson ägde hemgården Kusmark 15, åren 1714 till 1720. Han köpte gården Innervik 15, omkring 1720. År 1728 sades husen på gården vara gamla
men kunde repreras. Olof Jonsson var församlingens äldste 1740.
.
far: fm fm fm ff Jon Olofsson Kusmark 15  mor: fm fm fm fm Kerstin Andersdotter (1639-)  Kusmark 12  

fm fm fm m Karin Johansdotter (1692 - 1763) född på Skråmträsk 5  gift med ovanstående ana 1709.  far: fm fm fm mf Johan Jonsson (1655-1736) Skråmträsk 6  mor: fm fm fm mm Märiet/Mariet Ersdotter (1666-1719)   

deras barn:

1. Jon Olofsson (1708-1780)Jon var soldat 1742-1744 på roten 13, Ros i Innervik.Han ägde hemgården Innervik 15.

2. Brita Olofsdotter (1710-) flyttade till annan socken 1743.

3. Olof Olofsson (1710-)

4. Johan Olofsson (1712-1741) var troligen soldat 1728 till 1741 på roten 68 Lamm. Han var gift en gång och var laggare 1735.

5. Mariet Olofsdotter (1712-) gifte sig 1730 till Storkåge och flyttade 1751 till annan socken.

6. Kerstin Olofsdotter (1715-1787)

7. Lars Olofsson (1716-)

8. Olof Olofsson (1717-1788)var soldat 1740 på roten 13, Ros. Han ägde en gård i byn Bäck och i Bodan från 1743.

9. Karin Olofsdotter (1722-) gifte sig 1751 och blev soldathustru på roten 71 Karlman. Hon gifte om sig 1762 i Östanbäck och flyttade sedan till Glommersträsk år 1763

10. Elsa Olofsdotter (1724-1792)

11. Lars Olofsson (1725-1803)Lars var soldat 1747 till 1779 på roten 35, Holm i Bodan. Han gifte sig 1754 med Lisa Olofsdotter. Han hade två söner som flyttade till Arvidsjaur.

12. Margareta Olofsdotter (1728-1792)blev soldathustru 1751 på roten 75 Orrfelt och gifte sig för andra gången 1760 i
Medle och blev även där soldathustru på roten 36, Käck. Hon blev soldatänka 1759 då maken dog i kriget i Pommern.

13. Malin Olofsdotter (1733-1810)gifte sig 1753 i Klutmark med Jakob Olofsson  


fm fm mf f  Gabriel Persson (1695-)  Åbyn Burträsk far: fm fm mf ff  nn   mor: fm fm mf fm  xx

fm fm mf m  Barbro Persdotter (1695-)   far: fm fm mf mf  nn  mor: fm fm mf mm  xx

deras barn:

1. Per Gabrielsson (1718-1799)

  

fm fm mm f Jon Mattsson (1671-1767) född på Frostkåge 14 Skellefteå.På gården Frostkåge 11 fanns 1695 1 häst, 2 kor, och 2 småkreatur. Skatten var på en tunna och 6 skäl,Mantalet var på 1/8. År 1710 bytte Jon Mattsson hemman med sin bror Per från Gagsmark 6 skelefteå Landsförsamling   far: fm fm mm ff  Mats Persson Brav (1640-1697)  mor:fm fm mm fm  Sissela Christersdotter

fm fm mm m  Beata (1670-1760)/Britta Andersdotter   far: fm fm mm mf Anders Jonsson (-1678)  Gagsmark 6   mor: fm fm mm mm  Kerstin

deras barn:

1. Marta Jonsdotter (1709-1773)


fm mf ff f  Sven Öndesson Brant (1692-1776)   född på ytterursviken 1. Bonde på Ytterursviken n:o 1 samt ägare av n:o 3, Skellefteå (AC) / Soldat i rote n:o 7, Bureå, Skellefteå (AC).död på ursvikan 4. Soldat Sven Öndesson-Brandt antagen 1714-06-31 Avgått 1722 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Soldatämnet Joseph Johansson liten och svag. Rotebonde Nils Johansson utbytt mot Sven. 1715: 20 år ogift. 1719: 25 år Wästerbottning 4 tj.-år bonde.
(VÄSTERBOTTENS REGEMENTE under FREDRIK I 1720--1762 SKELLEFTEÅKOMPANI ) Äger fädernegården Ytterursviken 1, 1720-34, var soldat 1715-22 på roten 7 Brant och byte hemman med Johan Hansson på Ytterursviken 3 vilket han äger från 1734. Gift 1a med Britta Andersdotter f.1692 d.1737 från Bergsbyn 4gift 2a 1737 med Lisbet Mosesdotter d.1738 från Innerursviken 3 Omgift 3e 1738 med Margareta Persdotter d.1741 från Kusmark 22, som hade varit piga hos major Lars Dahlberg. Omgift 4e 1761 med Britta Andersdotter f.1716..Gift fyra gånger
far: fm mf ff ff Önde Öndesson (1658-) Ytterursviken  mor: fm mf ff fm Malin Svensdotter

fm mf ff m  Britta Andersdotter (1692-1737)Från Bergsbyn 4, född på Hedensbyn 1. gift med Sven Öndesson Brant f.1692 far: fm mf ff mf  Anders Persson (1646-1731) Viltvattnet 1,Kalvträsk,Burträsk mor: fm mf ff mm Britta Eriksdotter (1654-1723) från Hedensbyn eller kalvträsk.

deras barn:

1. Anders (1721-1740)
2. Önde (1723 -1758) gift 1748 soldat och dog i Pommern.
3. Per (1728-1805) äger Ytterursviken 3, gift 1750 med Sara Danielsdotter (1716-) från Storkåge 1.
4. Sven (1730-) flyttade till Piteå.
5. Marta (1733-1818) flyttade till Piteå men kom tillbaka.


fm mf fm f Lars Johansson (1699-1748) Skråmträsk 6. Ägde fädernegården Skråmträsk 6 1718-1748.gift 1a 1719 med Malin Andersdotter. Lars gifte om sig 1744 med Elsa Olofdotter f.1697 d.1767 möjligen från Hjoggböle 1. Hon äger sedan gården efter makens död. Gården hade 1749 2 hästar, 18 kor och30 småkreatur, utsädet var 8,5 tunnor och mantalet 3/4 skatte. far: fm mf fm ff  Johan Jonsson (1655-1736) Skråmträsk 6  mor: fm mf fm fm Mariet

fm mf fm m Malin Andersdotter (1699-1743) Född Ragvaldsträsk 6, gift 1719 med Lars Johansson f.1699 på Skråmträsk 6. far: fm mf fm mf Anders Persson (1664-1747)  Ragvaldsträsk 6  mor: fm mf fm mm Sigrid Olofsdotter (1665-1744) från Sunnanå 2

deras barn:

1. Johan (1719-1742) soldat på roten 29 Rot.
2. Maria (1721-)  gift 1748 med Önde Svensson (1723-1758) soldat på roten 68 Lamm.
3. Anders (1723-1791) soldat på roten 69 Örn 1745-49. och ägde det delade hemmanet någon gång efter 1749.
4. Sigrid (1725-1808) gift 1745 med Lars Mårtensson (1724-1794) på Skråmträsk 3.
5. Gabriel "Ros" (1729-1787) soldat på roten 13 Rosengren och ägare av halva hemmanet som blev Skråmträsk 6.
6. Lars (1730-1791) gift 1757 soldat på roten 69 Träsklind 1749-68 och 60 Lax därefter.
7. Jon (1733-1814) gift 1761 med Margareta Olofsdotter f.1738 d.1822 från Medle 11 som delades och Jon äger Medle 12.
8. Nils (1737-1817) möjligen gift 1762 , korpral på roten 104 Forsman 1758-68.
9. Per (1739-1812) gift 1764 med Margareta Johansson (1747-) från Östanbäck 5, Per äger sedan hemmanet.


fm mf mf f Erik Eriksson-Järpe (1718-1790) född på Tjärn 1 ske .Soldat på roten 54 Järpe (Hjerpe) i Kroksjön 1738-52, nyb. på Ullbergsträsk 1, Skellefteå. Var soldat på roten Järpe 1738-52 och blev nybyggare i Ullbergsträsk 1752. Från år 1753 fanns han skriven på Drängsmark nr 1, fram till flytten till Ullbergsträsk  1756 eller 1757.Han gifte sig 1738 med Kerstin Johansdotter (1710-53) från Bastuträsk 2 och gifte om sig 1753 med Karin Persdotter (1721-1800) från Falmark 1. far: fm mf mf ff Erich Persson (1673-1739)Tjärn skellefteå mor: fm mf mf m Kierstin Mattsdotter (1671-1740) Innervik skellefteå


fm mf mf m Karin Pehrsdotter (1723 - 1800) ev född 1721 född på Falmark Skellefteå.gift 1752 med ovanstående ana. blev nybyggare i Ullbergsträsk 1,  far: fm mf mf mf Pehr Andersson (1695-1780) Falmark mor: fm mf mf mm Karin Persdotter (1696-1740)

barn till Erik och Kerstin Johansdotter (1710-1753) från Bastuträsk 2 

1. Karin Eriksdotter (-1739)Född i Drängsmark, Skellefteå landsförs (AC).Död i Drängsmark, Skellefteå landsförs (AC).

2.  Erik Eriksson  (1745-02-18-)född i Drängsmark

3.  Johan Eriksson Lindskog (1746-09-08-1803) som gifte sig 1769,

4. Stina Eriksdotter Hjerpe(1748-11-11 -1829)född i drängsmark

5.  och en dödfödd dotter 1751.

barn till Erik och  Karin Pehrsdotter

1. (6) Margareta Eriksdotter (1754-04-20-) född i drängsmark

2.(7)  Per Eriksson(1755/1756-1814) född i kågeträsk

3.(8) Jonas Eriksson (1757-12-15-1807) född i kågeträsk

4. (9)  Lars Eriksson  (1758-12-29-) född i Ullbergsträsk

5. (10)  Olof Eriksson  (1760-04-09 - 1833+07-22)Bonde i Nr 7, Glommersträsk. gift med Marta Larsdotter (1763-06-06 - 1834-08-06) född i Myckle död på  Straff- o arbetsfängelset å Norrmalm (AB).dömdes för arsinikmord i Glommersträsk.

6. (11)  Katarina Eriksdotter  (1761-08-26-90). född i Ullbergsträsk

fm mf mm f JOHAN Olofsson Skryt (1730-1759-09-28)född på Hedensbyn 4  Soldat 92 Johan Olofsson-Skryth-Skogsman
Antagen 1749-09-25 Avgått 1759-09-28 Till: Död i Pommern. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Skogsman. 27 år 8 tj.-år gift Wästerbottning, commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12, ant. Bortkommen under marschen 1759-01-02. Löitz 1760-11-14, roten ant. vacant.bosatt på Degerbyn 1. Skellefteå dog i Pommern.

far: fm mf mm ff Lilla Olof Persson (1703-1752) Hedensbyn 4 Skellefteå   mor: fm mf mm fm Marjet (1689-1752)

fm mf mm m Brita Ericsdotter (1714-09-19 - 1781) Degerbyn 1 Skellefteå. Brita Ericsdotter är tidigare gift med Johan Skryt (1708-1750). De gifter sig 1734.gift med samma namne 1750.  far: fm mf mm mf Eric Olofsson Broman (1671-1720) född på Sunnanå 4 död på Degerbyn 1. mor: fm mf mm mm Brita Pehrsdotter (1669-1758) född på Drängsmark. Skellefteå

barn till
Brita Ericsdotter i hennes första gifte med Johan Skryt (1708-1750)
1. Olof Johansson (1735-) Degerbyn 1.gifter sig med Lisa Ersdotter Kusmark.
2. Brita Johansdotter (1737-) Degerbyn 1
barn till Brita Ericsdotter och JOHAN Olofsson Skryt (1730-1759-09-28)

1. (3) Jon Johansson (1752-)

2. (4) Maria Johansdotter (1753-1829)

3. (5) Anna Johansdotter (1756-1837)


fm mm ff f Joen Persson Slumpare (1672-1760) Hjoggböle 3 skellefteå Västerbotten. far: fm mm ff ff  Pehr Jonsson (1650-före 1720)  mor: fm mm ff fm Kelu Persdotter (1638 - 1729)

fm mm ff m Karin Israelsdotter(1673-1749) far: fm mm ff mf   mor:fm mm ff mm

deras barn:

1. Per Jonsson Sjöman Graan (1700 - ev 1741-08-23) gift 1729 med Sara Jonsdotter (1703-1772) död på Willmanstrand , Hjoggböle 3

2. Israel Jonsson (1713-1748)


fm mm fm f   nn

fm mm fm m  xx

deras barn

1. KARIN Persdotter (1701-) Gammelbyn Burträsk


fm mm mf f Jonas (Jon) Andersson Polack (1711-1788)  Soldat 116 Polack 1746-1749. född på Östanbäck Skellefteå

far: fm mm mf ff Anders Andersson (1661-1738) Östanbäck Skellefteå mor: fm mm mf fm Margareta Eriksdotter (1669-1754) född på Skråmträsk

fm mm mf m  Anna Andersdotter (1712-10-12 -1772)född på Ostvik 4. gift 1732 .  far:fm mm mf mf Anders Olofsson Lutter (1681-1748)från Östanbäck 1  mor: fm mm mf mm Brita Johansdotter (1689-1771) Ostvik Skellefteå

deras barn:

1. Anders Johansson Polack (1732-1810)

2. Margareta Jonsdotter (1735-1828) familj med Benjamin (1730-) 

3. Adam Jonsson (1736-1736)

4.Jonas Jonsson-Bäckman (1737-1825) gift 1760 med Kerstin Jonsdotter (1727-1803) Ostvik 4

5. Adam Jonsson (1739-1834)

6. Anders Jonsson (1741-)

7. Johan Jonsson Herre (1742-1836)

8. Brita Jonsdotter (1743-)

9. Manasse Jonsson Wikström (1745-1779)

10. Erik Jonsson (1747-)

11. Anna Jonsdotter (1749-)

12. Eva Jonsdotter (1754-)


fm mm mm f Nils Ambrosiusson (1700-1759)   fällfors 1.Gården Fällforsd 1 ligger öde åren 1716 - 1721. Sonen Nils Ambrosiusson tar upp Gården Fällfors 1  år 1722 och äger gården åren 1722 - 1759.Vid hans tillträde finns inen öppen åker på gården¨. Källa; Skellefteå Socken 1650 - 1790 skriven av Ulf Lundström, sidan  223   Fällfors 3 Skellefteå
,sidan 219. Fällfors 1 Skellefteå.omgift 1750 med Malin Nilsdotter (1710-1780) far: fm mm mm ff Ambrosius Nilsson Frimodig (1660-1710) född på Drängsmark 10. död i Estland  mor: fm mm mm fm Sara Larsdotter (1677-1745) Fällfors

fm mm mm m Sara Östensdotter (1700-17499) Fällfors  far: fm mm mm mf Östen Andersson Kruskopp (-1713)  mor: fm mm mm mm Lisbeta Nilsdotter (1672-1734)/Elisabet Nilsdotter (1672-1734)  Kusmark Skellefteå
deras barn:

1. Ambrosius Nilsson (1724-1775)

2. Östen Nilsson (1727-1758)

3. Lars Nilsson (1730-)

4. Sara Nilsdotter (1738-)

5. LISA  Elisabeth Nilsdotter (1740-)

6. Anna Nilsdotter (1743-)
 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Birgitta Hellström - 15 maj 2017 15:26

längesen jag va in å skrev ..... men nu hittade jag lite intressant .... mim farfars farmor  Märta Greta Ersdotter född10 MAJ 1850 • Ramsele, Västernorrland, Sverige  DÖD 31 DEC 1923 • Ramsele är syster med  Magdalena Eriksdotter, föd...

Av Birgitta Hellström - 11 maj 2017 20:42

I sommar vill jag ta mig en stugsemester   6 juli - 8 juli stuga på Byske havsbad  8 juli - 10 juli jävre fiskecamp  10 juli - 12 juli Bodens bad och camping  12 juli - 13 juli storforsens camping  13 juli -14 juli  camp Gielas Arvidsjaur ...

Av Birgitta Hellström - 29 juli 2016 12:02

för lite mer än två månader sen så dog min man som varit "min älskling" i 30 år Sorgen är stor - obeskrivlig   men när jag hade jobbet å gå till då gick de väl an - det var ju som vanligt.- men nu har jag semester .... tystnaden saknaden sorgen o...

Av Birgitta Hellström - 24 juli 2016 21:14

        Ungdomar från Voutner 1928   Bakre rad från vänster:      7. Sigfrid Pettersson          Främre rad från vänster:        17. Thure Backteman   1. Harry Eklund                 8. Gösta Johansson            12. Herman Eklund    ...

Av Birgitta Hellström - 13 juli 2016 21:15

fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm mf mm mm ff fm fm fm ff mm fm mm mm ff f Sigimberus I Bishop of Auvergne (419-) född i Westphalia, Germany http://ellis-pagoria.com/getperson.php?personID=I3085&tree=ellis far:fm ff mf fm ff mf mm fm mm mf mm mm ...

Presentation


vem är jag?
en 50+ kvinna som är mamma ,mormor, hustru mm
jag jobbar inom åldringsvården ägnar min lediga tid till familjen kyrkan och dess verksamhet och släktforskning.
mitt hjärta klappar för de "små i samhället" speciellt LPverksamheten som hjälpe

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2 3
4
5
6
7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22 23 24
25
26
27
28 29 30
<<< November 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ bibbisfamiljochslakt med Blogkeen
Följ bibbisfamiljochslakt med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se